logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa názvu, kde odbor=""

1 100 nových zákuskov.Sestra Anastázia Pustelniková FDC.Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-742-2.P3.;
2 15 dní s farárom z Arsu.Pierre Blanc.Bratislava:Lúč.2009.978-80-7114-751-0.P2.;
3 Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.Spoločenstvo Otcov dom.:.2014..P1.;
4 Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.Senčík, Š. - Mišovič, B..:.1990..P3.;
5 Bože, buď milostivý.Scott Hahn.:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.P2.;
6 Boží príbeh, náš príbeh.Max Lucado.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.P2.;
7 Celý život vo forme ..:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.P2.;
8 Cesta viery cez rok viery.Pavol Janáč.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.P2.;
9 Diabetická kuchárka..Bratislava:Ikar.2004.80-551-0712-2.P3.;
10 Dokumenty druhej synody Spišskej diecezy.Biskupský úrad Spišská kapitula.:.2011.978-80-970797-5-8.P1.;
11 Drž si jazyk na uzde!.Joyce Meyer.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.P2.;
12 Duchovné odkazy..Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.P2.;
13 Evanjelium Ježiša Krista v spišskom nárečí.Kret, Anton .Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.P1.;
14 Filotea. .Saleský, sv.František.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8..P1;
15 František z Assisi.Hesse, Hermann.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-189-0.P1.;
16 Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Donghi, Antonio.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.P2.;
17 Chaos totalos.Ingrid Antalová.:.2002.80-86103-59-5.P3.;
18 Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi.Boržík, Štefan. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.P2.;
19 Ján Pavol II. veľký.Jan-Jerzy Górny.Stará Ľubovňa:.2010.978-80-970268-7-5.P3.;
20 Kaj džas..1. :Nadácia Milana Šimečku.2001.80-89008-06-2.P3.;
21 Katolík v politike..:.2013.978-80-971318-1-4.P3.;
22 Keď Boh robí citronádu.Don Jacobson.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.P2.;
23 Keď Boh robí citronádu.Don Jacobson.:.2014.978-80-89487-56-1.P2.;
24 Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bútorová, Zora.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.2001.80-88935-21-0.P2.;
25 Krížová cesta.Strauss Pavol.:Katolícke noviny.2011..P3.;
26 Krížové cesty.Marián Sivoň.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.P1.;
27 List příteli v depresi.Jackie Desboisová.Praha:Paulinky.2007.978-80-86949-33-8.P3.;
28 Mária, matka Pána.Karl Rahner.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.P1.;
29 Moje roky s pápežom Jánom XXIII...Trnava:.2014.978-80-8161-051-6.P2.;
30 Mosty z chudoby ..:Equilibria.2010.978-80-89284-53-5.P3.;
31 My rómsky národ : Ame sam e rromane džene.Hancock, Ian.Bratislava :Petrus.2005.80-88939-97-6.P3.;
32 Na ceste k uzdraveniu a obnove.Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..P1.;
33 Na plné ústa.Tatranský, Amos.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.P2.;
34 Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Salamon, Vladislav (zost.).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.P1.;
35 Neboj sa Cigana Nadara Romestar.Bartosz, Adam.Nižná Rybnica:Občianske združenie Romani vodži.2005.80-969356-7-4.P3.;
36 nePLÁNOVANÉ.Abby Johnsonová.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.P2.;
37 Novo millenio ineunte..Trnava:SSV.2001.80-7162-345-8.P1.;
38 Počiatky františkanského hnutia a hnutia klarisiek.Balázs, Marián.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-23-6.P1.;
39 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä..Trnava:SSV.2012.978-80-7162-903.P1.;
40 Príhody pohotovostného lekára : Pohotovostný lekár zasahuje.Mika, Karol.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2006.80-88891-90-6.P3.;
41 Princ Bajaja a iné rozprávky.Zo, zbierok K.J.Erbena, F.Bartoša.:Junior.2008.9788071468905.P3.;
42 Pro homine.Kováč, Štefan. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.P1.;
43 Pro sacerdote.Kováč, Štefan,. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.P1.;
44 Psychoterapia pre laika.Viktor E. Frankl.Bratislava:.2009.978-80-7114-690-2.P3.;
45 Radio Damian, prosím....Jáchym, Radim P..Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.P3.;
46 Róm nad zlato.Lazell, David.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-32-5.P3.;
47 Rómovia Cigáni Kočovníci.Jean.Pierre Liégeois.Bratislava:Rada Európy.1995.80-967380-4-6.P3.;
48 Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Zajíc, Jiří.Praha:Blízká setkání.1997.80-901731-6-0.P2.;
49 Rozumieť deťom je niekedy zložité.. Pedagogicko-psychologická poradňa:Spišská Nová Ves.2003.80-969054-7-3.P3.;
50 Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník..:Státní pedagogické nakladatelství.1972..P3.;
51 Ruženec, modlitba pre mladých.Gilbert, Guy .Bratislava:Lúč.2001.80-7114-329-4.P1.;
52 Skrytý poklad :.Úředníček, František, 1911-1969. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.2010.978-80-7412-056-5.P2.;
53 Slovak-English/English-Slovak dictionary.Nina Trnka.New York:Hippocrene books.1993.0-87052-115-2.P3.;
54 Slovník katolíckej sociálnej náuky.Piwowarski, W..Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9.P3.;
55 So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Magdolenová, Kristína.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3.P3.;
56 Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.Tomáš, Špidlík.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.P2.;
57 Spoločenska etiketa plati aj v kostole.Artimova Zuzana.:Katolícke noviny.2011..P3.;
58 Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. .Hatoková, Mária.Bratislava :Don Bosco.2009.978-80-8074-095-5.P3.;
59 Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Biskupský úrad Spišská Kapitula.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..P1.;
60 Španělsko : velký průvodce National Geographic.Dunlop, Fiona.Brno:CP Books.2005.80-251-0675-6.P3.;
61 Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Madre, Philippe.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-390-7.P2.;
62 Vane vítr z hor.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.:Praha :.2009.978-80-7246-488-3.P2.;
63 Věčně zpívají lesy.Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.:Praha :.2009.978-80-7246-487-6.P2.;
64 Vitamínová kuchárka.. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.P2.;
65 Vyšné Ružbachy.Potočná, Eva.Poprad:Region Poprad.2006.80-969344-4-9.P3.;
66 Vzdelávanie Rómov.Daniela, Valachová.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2002.80-08-03339-8.P3.;
67 YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých...Bratislava:Karmel. Nakl..2011..P1.;
68 Z bludného kruhu.Baker, Bill.Košice :Edith Bartko.2007.978-80-969539-1-2.P3.;
69 Z môjho života.Joseph Ratzinger Benedikt XVI..:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.P2.;
70 Za každú cenu.Jozef Fadelle.:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.P2.;
71 Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect..Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.P1.;
72 Zatiahni na hlbinu.Martin Majda.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.P2.;
73 Život a umírání.Elisabeth Kubler-Rossová.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..P3.;