logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde odbor="sociálna práca"

1 Baštecká, Bohumila.Terénní krizová práce : psychosociální intervenční týmy.Praha:Grada.2005.80-247-0708-X.P3.;