logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde odbor="duchovný život"

1 Augustyn, Józef.Učiteľ, kde bývaš?.Trnava:Dobrá kniha.1998.80-7141-191-4.P2.;
2 Barry, William A., 1930-.Praxe duchovního doprovázení.:Kostelní Vydří :.2009.978-80-7195-217-6.P2.;
3 Brodek, Peter.Duch svätý - dary, charizmy, ovocie.Nitra :Garmond.2004.80-89148-08-5.P2.;
4 Cantalamessa, Raniero.My kážeme Krista ukřižovaného.Kostelní Vydří:KN.1996.80-7192-061-4..;
5 Cantalamessa, Raniero.Poslušnost.Kostelní Vydří:KN.1993.80-85527-33-2.P2.;
6 Cantalamessa, Raniero.Tajomstvo narodenia.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-05-8.P2.;
7 Cantalamessa, Raniero.Výstup na vrch Sinaj.Bratislava:Serafín.2003.80-88944-77-5.P2.;
8 Cencini, Amedeo.Směrem k jádru.:Paulínky.2007.978-80-86949-35-2.P2.;
9 Holota, Vladimír Benedikt.Hovory na nemocničním lužku.Praha:ZVON.1994.80-7113-112-1.P2.;
10 Kempenský, Tomáš.Čtyři knihy o následování Krista : Zlatá kniha.Brno:Cesta.1991.80-85319-18-7.P2.;
11 Kempenský, Tomáš.Následování Krista.Olomouc:.1990..P1.;
12 Lallemant, Louis, 1588-1635.Spiritualita srdce :.:Olomouc :.2009.978-80-7412-038-1.P2.;
13 Martini, Carlo.Prorocký hlas v meste.Bratislava:Serafín.2001.80-88944-34-1.P2.;
14 Padovani, Martin.Hojenie zranených emócii. Nitra:SVD.2000.80-85223-55-4.P3.;
15 Padovani, Martin.Hojenie zranených vzťahov. Nitra:SVD.2008.978-80-85223-81-1.P2.;
16 Sečka, Štefan.Zamyslenia Mons. Š. Sečku, spišského biskupa.Spišská Kapitula:Rím.-kat.bisk.úrad.2012..P1.;
17 Tereza, Matka.Poď, buď Mojím svetlom. Súkromná korešpondencia svätice z Kalkaty..Bratislava:Vydavateľstvo MINOR.2009.9788096979639 (brož.); 978-80-969796-3-9.P2.;
18 Zeno, Katrina J..Som žena.Bratislava:Redemptoristi.2010.978-80-89342-11-2.P2.;