logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde odbor="biografia"

1 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
2 Doig, Desmond.Matka Terézia.Trnava:Dobrá kniha.1991.80-7114-029-5.P2.;
3 Géze, Ernest.Princezná chudobných.Bratislava:Lúč.2007.80-7114-601-3.P2.;
4 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 1.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-567-X.P1.;
5 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 2.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-568-8.P1.;
6 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 3.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-569-6.P1.;
7 Mečiar, Kamil.Životy víťazov 4.Bratislava:LÚČ.2006.80-7114-570-X.P1.;
8 Riboldi, Mario.Opravdivý róm.Košice:OTA.2007.978-80-969686-0-2.P3.;
9 Rossé, Gérard.Ján Mária Vianney.Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-776-3.P2.;
10 Stefan, Zweig.Mária Stuartová.:Obzor.1971..P3.;