logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Výpis všetkých kníh podľa autorov, kde odbor=""

1 .Celý život vo forme .:Reader´s digest výber.2002.80-88983-27-4.P2.;
2 .Diabetická kuchárka.Bratislava:Ikar.2004.80-551-0712-2.P3.;
3 .Duchovné odkazy.Kostelní Vydří:Karmelitánske vydavateľstvo.2009.978-80-7195-333-3.P2.;
4 .Kaj džas.1. :Nadácia Milana Šimečku.2001.80-89008-06-2.P3.;
5 .Katolík v politike.:.2013.978-80-971318-1-4.P3.;
6 .Moje roky s pápežom Jánom XXIII..Trnava:.2014.978-80-8161-051-6.P2.;
7 .Mosty z chudoby .:Equilibria.2010.978-80-89284-53-5.P3.;
8 .Novo millenio ineunte.Trnava:SSV.2001.80-7162-345-8.P1.;
9 .Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 27. svetovému dňu mládeže 2012 Posolstvo svätého otca Benedikta XVI. k 49. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania 2012 Posolstvo svä.Trnava:SSV.2012.978-80-7162-903.P1.;
10 .Rozumieť deťom je niekedy zložité. Pedagogicko-psychologická poradňa:Spišská Nová Ves.2003.80-969054-7-3.P3.;
11 .Rusko-český a česko-ruský kapesní slovník.:Státní pedagogické nakladatelství.1972..P3.;
12 .Vitamínová kuchárka. Reader´s Digest Výber:Bratislava.2002.80-88983-17-7.P2.;
13 .YOUCAT po slovensky. Katechizmus kat.cirkvi pre mladých..Bratislava:Karmel. Nakl..2011..P1.;
14 .Zasvätený život ako poslanie a výzva : K výročiu vyhlásenia dekrétu II. Vatikánskeho koncilu Perfect.Pezinok :Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.2007.978-80-969774-3-7.P1.;
15 Abby Johnsonová.nePLÁNOVANÉ.:Kumran.2012.978-80-89487-17-2.P2.;
16 Artimova Zuzana.Spoločenska etiketa plati aj v kostole.:Katolícke noviny.2011..P3.;
17 Baker, Bill.Z bludného kruhu.Košice :Edith Bartko.2007.978-80-969539-1-2.P3.;
18 Balázs, Marián.Počiatky františkanského hnutia a hnutia klarisiek.Bratislava:Serafín.1999.80-88944-23-6.P1.;
19 Bartosz, Adam.Neboj sa Cigana Nadara Romestar.Nižná Rybnica:Občianske združenie Romani vodži.2005.80-969356-7-4.P3.;
20 Biskupský úrad Spišská kapitula.Dokumenty druhej synody Spišskej diecezy.:.2011.978-80-970797-5-8.P1.;
21 Biskupský úrad Spišská Kapitula.Súhrn nariadení a odporúčaní Druhej synody Spišskej diecézy.Spišská Kapitula:Biskupský úrad Spišská Kapitula.2011..P1.;
22 Boržík, Štefan.Integrita duchovného povolania v premenách času a cirkvi. Michal Vaško:Prešov.2002.80-7165-322-5.P2.;
23 Bútorová, Zora.Krehká sila : dvadsať rozhovorov o životných cestách žien.Bratislava:Inštitút pre verejné otázky ; Kalligram.2001.80-88935-21-0.P2.;
24 Daniela, Valachová.Vzdelávanie Rómov.:Slovenské pedagogické nakladateľstvo.2002.80-08-03339-8.P3.;
25 Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:Kumran.2013.978-80-89487-47-9.P2.;
26 Don Jacobson.Keď Boh robí citronádu.:.2014.978-80-89487-56-1.P2.;
27 Donghi, Antonio.Gesta a slova : úvod do symbolické mluvy liturgie.Kostelní Vydří:KN.1995.80-7192-008-8.P2.;
28 Dunlop, Fiona.Španělsko : velký průvodce National Geographic.Brno:CP Books.2005.80-251-0675-6.P3.;
29 Elisabeth Kubler-Rossová.Život a umírání.Hradec Králové:Signum unitatis.1991..P3.;
30 Gilbert, Guy .Ruženec, modlitba pre mladých.Bratislava:Lúč.2001.80-7114-329-4.P1.;
31 Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Vane vítr z hor.:Praha :.2009.978-80-7246-488-3.P2.;
32 Gulbranssen, Trygve, 1894-1962.Věčně zpívají lesy.:Praha :.2009.978-80-7246-487-6.P2.;
33 Hancock, Ian.My rómsky národ : Ame sam e rromane džene.Bratislava :Petrus.2005.80-88939-97-6.P3.;
34 Hatoková, Mária.Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. .Bratislava :Don Bosco.2009.978-80-8074-095-5.P3.;
35 Hesse, Hermann.František z Assisi.Praha:Volvox globator.1998.80-7207-189-0.P1.;
36 Ingrid Antalová.Chaos totalos.:.2002.80-86103-59-5.P3.;
37 Jackie Desboisová.List příteli v depresi.Praha:Paulinky.2007.978-80-86949-33-8.P3.;
38 Jáchym, Radim P..Radio Damian, prosím....Bratislava:Juraj Mrocek.2004.80-968887-7-3.P3.;
39 Jan-Jerzy Górny.Ján Pavol II. veľký.Stará Ľubovňa:.2010.978-80-970268-7-5.P3.;
40 Jean.Pierre Liégeois.Rómovia Cigáni Kočovníci.Bratislava:Rada Európy.1995.80-967380-4-6.P3.;
41 Joseph Ratzinger Benedikt XVI..Z môjho života.:Salmon.2013.978-80-89605-05-7.P2.;
42 Joyce Meyer.Drž si jazyk na uzde!.Bratislava:Slovo života.2013.978-80-89165-35-3.P2.;
43 Jozef Fadelle.Za každú cenu.:Redemptoristi.2013.978-80-89342-52-5.P2.;
44 Karl Rahner.Mária, matka Pána.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-112-4.P1.;
45 Kováč, Štefan.Pro homine. Prima - Print:Topoľčany.1998.80-967762-4-X.P1.;
46 Kováč, Štefan,.Pro sacerdote. Prima-print:Topoľčany.1999.80-967762-6-6.P1.;
47 Kret, Anton .Evanjelium Ježiša Krista v spišskom nárečí.Bratislava:Karmelitánske nakladateľstvo.2011.978-80-89231-91-1.P1.;
48 Lazell, David.Róm nad zlato.Bratislava:Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.2004.80-88863-32-5.P3.;
49 Madre, Philippe.Tajemství Boží lásky a služba uzdravování.Kostelní Vydří:Karmelitánské nakl..1999.80-7192-390-7.P2.;
50 Magdolenová, Kristína.So vakeres? : Metodická príručka ako porozumieť svojmu susedovi.Košice :Rómska tlačová agentúra.2006.80-969301-3-3.P3.;
51 Marián Sivoň.Krížové cesty.Doľany:ZAEX - Náboženská literatúra.2014.978-80-89676-11-8.P1.;
52 Martin Majda.Zatiahni na hlbinu.Stará Ľubovňa:.2011.978-80-970644-5-7.P2.;
53 Max Lucado.Boží príbeh, náš príbeh.:kurman.2012.978-80-89487-30-1.P2.;
54 Mika, Karol.Príhody pohotovostného lekára : Pohotovostný lekár zasahuje.Bratislava:Misijná spoločnosť evanjelia Ježiša Krista.2006.80-88891-90-6.P3.;
55 Nina Trnka.Slovak-English/English-Slovak dictionary.New York:Hippocrene books.1993.0-87052-115-2.P3.;
56 Pavol Janáč.Cesta viery cez rok viery.Spišská kapitula:Rím.-kat. Biskupský úrad.2012.978-80-970926-1-0.P2.;
57 Pierre Blanc.15 dní s farárom z Arsu.Bratislava:Lúč.2009.978-80-7114-751-0.P2.;
58 Piwowarski, W..Slovník katolíckej sociálnej náuky.Trnava:Dobrá kniha.1996.80-7141-129-9.P3.;
59 Potočná, Eva.Vyšné Ružbachy.Poprad:Region Poprad.2006.80-969344-4-9.P3.;
60 Salamon, Vladislav (zost.).Náš biskup František (4.6.1936 - 3.5.2012).Stará Ľubovňa:Sali-foto.2012.978-80-89605-01-9.P1.;
61 Saleský, sv.František.Filotea. .Bratislava :Lúč.2009.978-80-7114-768-8..P1;
62 Scicluna Charles J., Zollner Hans, Ayotte David John.Na ceste k uzdraveniu a obnove.Rím:Pápežská Gregoriánska univerzita.2012..P1.;
63 Scott Hahn.Bože, buď milostivý.:Redemptoristi.2006.80-968638-5-1.P2.;
64 Senčík, Š. - Mišovič, B..Bláznivá láska. Životopisná črta sestry Kláry Fietzovej.:.1990..P3.;
65 Sestra Anastázia Pustelniková FDC.100 nových zákuskov.Trnava:Dobrá kniha.2012.978-80-7141-742-2.P3.;
66 Spoločenstvo Otcov dom.Ako sa modliť svätý ruženec srdcom.:.2014..P1.;
67 Strauss Pavol.Krížová cesta.:Katolícke noviny.2011..P3.;
68 Tatranský, Amos.Na plné ústa.Bystrany :Rímskokatolícka cirkev.2008.978-80-969883-5-8.P2.;
69 Tomáš, Špidlík.Spiritualita křesťanského Východu : mnišství.:Refugium Velehrad-Roma.2004.80-86715-16-7.P2.;
70 Úředníček, František, 1911-1969.Skrytý poklad :. Refugium Velehrad-Roma ::Olomouc :.2010.978-80-7412-056-5.P2.;
71 Viktor E. Frankl.Psychoterapia pre laika.Bratislava:.2009.978-80-7114-690-2.P3.;
72 Zajíc, Jiří.Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem : Jiří Zajíc.Praha:Blízká setkání.1997.80-901731-6-0.P2.;
73 Zo, zbierok K.J.Erbena, F.Bartoša.Princ Bajaja a iné rozprávky.:Junior.2008.9788071468905.P3.;