logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Digitalizované katolícke časopisyJe to zaujímavé čítanie a môže nám aj v súčasnosti rozšíriť náš obzor. Poznávame ako žili a pracovali tí pred nami. Poznávamie ich hľadanie, niekedy aj tápanie ako ísť ďalej. Ktorá cesta privedie k pokoju, ako pomôcť ľuďom, akým spôsobom viesť ku Kristovi? Možno sa im nie vždy všetko podarilo, ale Boh zhliadol na ich snahu a ich námaha priniesla mnoho dobrého ovocia.
(Ikona Zobraz html znamená zobrazenie textu časopisu vo formáte html, ikona Zobraz html znamená stiahnutie časopisu vo formáte pdf,docx.)


Zobraz html Smer - Revue pre duchovný život Zobraz html
Časopis vydávali dominikáni v rokoch 1941-48. Zakladateľom a najdlhšie redaktorom bol P. Inocent Muller, OP. Digitalizovaný je kompletne.


Zobraz html Svätý ruženec - Časopis Bratstva svätého ruženca a Tretej rehole svätého Dominika Zobraz html
Časopis vydávali dominikáni v rokoch 1946-48, v roku 1995 bol obnovený a vychádza doteraz. Zakladateľom a prvým redaktorom bol P. Mikuáš Lexmann, OP. Zverejňujeme ročníky 1946-48.

Zobraz html Duchovný pastier - Časopis katolíckeho kňazstva Zobraz html
Duchovný pastier začal vychádzať v decembri 1917. Prvám redaktorom bol Jozef Buday. Časopis vychádza doteraz. Digitalizovaný je prvý ročník a čiastočne aj ďalšie. Postupne budeme dopĺňať chýbajúce čísla.

Zobraz html Kráľovná svätého ruženca - Časopis venovaný úcte Blahoslavenej Panny Márie Zobraz html
Časopis začal vychádzať v roku 1889. Prvým redaktorom a vydavateľom bol Štefan Pirončák, farár v Jablonke. Potom bol dlhý čas redaktorom Anton Hromada. Po jeho smrti r. 1937 začal časopis vychádzať so zmeneným názvom Kráľovná mája. Digitalizované sú niektoré čísla z rôznych ročníkov. Postupne ich budeme dopĺňať.

Zobraz html Kráľovná mája - Časopis venovaný úcte Blahoslavenej Panny Márie Zobraz html


Zobraz html Pútnik cyrilometodejský - Katolícky dvojtýždenník Spolku svätého Vojtecha Zobraz html

Vychádzal v rokoch 1945-48, vydavateľom bol Spolok svätého Vojtecha. Digitalizované sú všetky čísla, okrem posledného, ktorý nemáme k dispozícii.

Zobraz html Posol Božského Srdca Ježišovho Zobraz html
Posol Božského Srdca Ježišovho vydávali jezuiti na Slovensku od roku 1897 až do roku 1948. V roku 1974 vydávanie Posla obnovili slovenskí jezuiti v Kanade (od 1. ročníka). Od roku 1991 je vydávaný opäť na Slovensku. Digitalizované máme roky 1914-1916 a niekoľko čísel z iných rokov.

Zobraz html Svätá rodina - Časopis k úcte svätej Rodine Nazaretskej a k ochrane rodín kresťanských Zobraz html
Svätú rodinu začal vydávať Anton Hromada v roku 1908, potom v tom pokračoval Ján Vojtaššák a ďalší kňazi. Časopis vychádzal do roku 1948. Digitalizované máme niekoľko čísel z rôznych ročníkov.

Zobraz html Poklady kazateľského rečníctva Zobraz html
obsahujúce púvody vírečnejších v slovenskom jaziku skladaných, jako též preklady a víťahy najchírečnejších v iných jazikoch vidaných kazateľských a homiletických spisov. Poklady majú 30 dielov, obvyklé rozdelenie je do štyroch ročníkov. Každý diel má viac ako 250 strán, Spolu teda vyše 7500 strán textu, ktoré Radlinský posielal kňazom vo farnostiach. Obrovské a málo docenené dielo, digitalizovaných máme 21 dielov.

Zobraz html Nová práca Zobraz html
Mesačník, ktorý vydával Spolok sv. Vojtecha v rokoch 1945-1948. Podtitul bol: Katolícka revue pre kultúrny, náboženský a sociálny život. Digitalizované máme necelé dva ročníky.

Zobraz html Cyrill a Method Zobraz html

Zobraz html Katolícke noviny - najstaršie a najčítanejšie katolícke periodokum Zobraz html
Najstaršie a najčítanejšie katolícke periodikum. Začali vychádzať v roku 1849 a vydával Spolok na vydávanie dobrých a lacných kníh v Pešti. Prešli rôznymi etapami, ale vychádzajú až doteraz.
1. etapa: 7.nov. 1849 - 27. dec. 1856, vydáva ich v Pešti Spolok sv. Štefana.
2. etapa: 3.jan. 1857 - 27. jún 1857, pokračovateľom Kat. novín je časopis Cyrill a Method, s podnadpisom Katolícke noviny, vydáva ich v Pešti Spolok sv. Štefana.
3. etapa: 6. júl 1857 - 25.2.1864, , mení sa vydavateľ a miesto vydávania - Dr. Ondrej Radlinský, Kúty.
4. etapa: 4.3.1864 - 1880, časopis sa nazýva Vojtech s podnadpisom Katolícke noviny pre obecný ľud, vydával ich A. Radlinský a neskoršie Spolok sv. Vojtecha.
V súčasnosti ich vydáva Spolok svätého Vojtecha.