logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGéci, Ondrej, SchP

Iné mená:

Gécsi

Tituly:

rehoľný kňaz, stredoškolský profesor

Životopisné dáta:

* 21. augusta 1756, Nováky, okr. Prievidza – † 27. apríla 1821, Nitra

Životopis:

Do Rehole piaristov vstúpil 17. októbra 1773 v Prievidzi. Po skončení teologických štúdií v Trnave bol 30. augusta 1780. vysvätený za kňaza. V rokoch 1776-1777 učil v Kaloči, v rokoch 1778-1779 v Nagy-Károly, dnešnom Carei v Rumunsku, kde študoval filozofiu. V r. 1780-1781 bol profesorom humanitných vied v Trenčíne, v rokoch 1781-1782 učil teológiu. Potom bol profesorom humanitných vied, v rokoch 1783-1787 v Prievidzi, v r. 1788 v Trenčíne, v rokoch 1789-1790 opäť v Prievidzi, v r. 1791 v Nitre. V rokoch 1792-1802 bol v Trenčíne majstrom novicov a riaditeľom gymnázia. V rokoch 1803-1805 bol rektorom a riaditeľom v Prievidzi, v rokoch 1806-1808 rektorom v Trenčíne a napokon od r. 1809 až do smrti rektorom a rehoľným predstaveným v Nitre.
Písal oslavné básne a reči pre rôzne osobnosti a príležitosti, ktoré vyšli aj tlačou. Tak napr. vyšli diela Plausus in r. m. gymnasii Trenchiniensi honori die excell. ac ill. dno Francisci de Paula e comit. Balassa dum nominis sui diem festum recoleret. Nomine gymn. Trenchiniensi 1780; Carmen sotericum exc. ac ill. d. d. Joanni e comit. Illésházy de eadem post superatum gravem infirmitatem s. p. Trenchinienses 1799; Admodum rev. atque eximio patri Marco Domanyi in capitulo provinciali electo Vacii in aedibus s. piarum 1802; Seren. Hungariae, et Bohemiae regio haeredit. principi archiduci Austriae Josepho per inclitum regnum Hungariae palatino dum per provinciam Trenchiniensem iter ageret monumentum pietatis Trenchinii mense augusto anno 1806. exhibitum Tyrnaviae; Mons illustr. ac rev. d. d. Josepho Kluch Eppo. Nitriensi, dum pro eius Incolumitate vota sua... offerent scholae piae Nitrienses 1809; Carmen pro Solenni die 12. febr. 1811. qua illustr. ac rev. dni Josephus Kluch Nitriensis et Nicolaus Rauscher Evariensis Episcopi Rev. dum... Canonici Joannis Nep. Roszinszky magnis sumptibus reparatam domum condecorare dignati sunt...

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1030913Géci, Ondrej, SchPOratio funebris,1775
1030911Géci, Ondrej, SchPOde, quam Theophilo Koroda gymn. Trenchin. loc. directori1779
1030914Géci, Ondrej, SchPSacrum secundo-primum1802
1030915Géci, Ondrej, SchPIllustr. ac rev. d. d. Josepho Kluch, Nitriensi ecclesiae praesuli1808
1030916Géci, Ondrej, SchPFunebre carmen,1816
1030917Géci, Ondrej, SchPExcell., Ill., ac Rever. Dno Josepho Kluch, episcopo Nitriensi...1817
1030918Géci, Ondrej, SchPHaec Cels. ac Rev. Dno principi Alexandro a Rudna...1820