logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGustini-Zubrohlavský, Ján

Iné mená:

Gusztinyi, Gustíny, Zubrohlavský, Zubralovszky, Ján

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ, mecén

Životopisné dáta:

* 23. novembra 1712, Zubrohlava, okr. Námestovo – † 31. januára 1777, Močenok, okr. Šaľa, poch. v Nitre

Životopis:

Filozofické a rétorické štúdiá absolvoval v Trnave, bol vychovávateľom v rodine baróna Fischera (tu zmenil svoje pôvodné meno Zubrohlavský na Gustíny), teologické štúdiá absolvoval v Jágri.
Do duchovného stavu vstúpil v r. 1729 ako klerik v Jágerskej arcidiecéze, po vysviacke krátko pôsobil ako kaplán v Košiciach. Potom postupne účinkoval ako farár v Girinči (Zemplínska župa, 1737), dekan v Miškovci (1741), farár v Novom Meste pod Šiatrom a zároveň čestný kanonik (1744). Ostrihomský arcibiskup František Barkóci ho vymenoval za sídelného kanonika v Jágri (1749), ako vyslanec Jágerskej kapituly vystúpil na krajinskom sneme (1751).
Panovníčka Mária Terézia ho vymenovala za nitrianskeho biskupa-koadjútora s nástupníckym právom (13. mája 1762, biskupskú vysviacku prijal v máji 1763 v Bratislave), súčasne sa stal aj nitrianskym županom (ako biskup bol posledným nitrianskym županom - prerušil tak tradíciu od r. 1302). Správu diecézy prevzal 1. januára 1764, kánonickú vizitáciu katedrály a celej diecézy vykonal r. 1766, originály zápisov z týchto vizitácií zostali cenným prameňom poznania Nitry a biskupstva.
Vyznačoval sa ako mecén kultúry a človek so silným sociálnym cítením. S jeho menom sa spája prestavba nitrianskeho seminára (1764-1770). Dovtedy sa diecézni klerici učili na piaristickej teologickej škole, preto zriadil teologické štúdium priamo v seminári. V susedstve učilišťa vystaval budovu pre penzionovaných kňazov Promeritae Quieti, k piaristickému kostolu dal postaviť dve veže, obnovil aj vežu františkánskeho kostola. Na Kalvárii dal vystavať kláštor pre nazarénov, obnovil tradíciu mariánskych pútí na Kalvárii, podporoval stavby a opravy kostolov. Počas jeho účinkovania boli k Nitrianskej diecéze (1776) pripojené farnosti topoľčianskeho dekanátu na ľavom brehu rieky Nitry aj vestenický dekanát (13 farností). Tak sa sídlo diecézy územne spojilo s farnosťami Trenčianskej župy.
Bol činný aj literárne. Vydal diela: Thesaurus Ecclesiae Christi..., Oratio dicta in episcopali schola Agriensi. Významný je aj jeho list pri nástupe do funkcie nitrianskeho biskupa z r. 1766. Jeho najväčším dielom je Manna spasiteľná (Trnava 1794-1795, vyšlo v maďarčine v štyroch zväzkoch na 1699 stranách). Do bernolákovskej slovenčiny ju preložil františkán A. Benčič. Diecézna knižnica v Nitre má vo svojich fondoch niekoľko jeho rukopisov: Cirkevné dejiny (398 s.) a O uctievaní anjelov a svätých (188 s.).

Pramene:

Belás, L.: Významné osobnosti Nitry. Nitra 1998, s. 54; Judák, V.: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre. Bratislava 1995, s. 21-23; Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 245; Stránsky, A. - Cserenyey, S.: Dejiny biskupstva nitrianskeho. Trnava 1933, s. 245-250; (Vurum, J.): Episcopatus Nitriensis eiusque praesulum memoria. Bratislava 1835, s. 415-447.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942202Gustini-Zubrohlavský, JánThesaurus Ecclesiae Christi...1735
942203Gustini-Zubrohlavský, JánOratio dicta in episcopali schola Agriensi1754
942210Gustini-Zubrohlavský, JánEpistola ad clerum suum Nitriensem dictus tempore suae Eppum Nitriensem inaugurationis.1766
942205Gustini-Zubrohlavský, JánCirkevné dejiny1770?
942206Gustini-Zubrohlavský, JánO uctievaní anjelov a svätých1772?
942204Gustini-Zubrohlavský, JánÜdvösség mannája1794-1795