logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGrossinger, Ján Krstiteľ, SJ

Tituly:

náboženský spisovateľ, prírodovedec.

Životopisné dáta:

* 27. septembra 1728, Komárno – † 2. januára 1803, Komárno

Životopis:

Pochádzal z nemeckej meštianskej remeselníckej rodiny. V r. 1744 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, študoval na gymnáziu v Komárne, filozofiu v Štajerskom Hradci, kde v r. 1752 získal doktorát a v rokoch 1755-1758 vyučoval teológiu na univerzite v Trnave. Pôsobil na školách v Skalici a Bratislave. V rokoch 1753-1754 vyučoval gramatiku a humanitné predmety na gymnáziu v Komárne. V r. 1762 zložil štvrtý rehoľný sľub.
V r. 1762 sa stal rektorom trnavského seminára a profesorom jazykov, v r. 1767 vyučoval v Trenčíne, v rokoch 1768-1769 bol prefektom jezuitského kolégia v Košiciach, na tamojšej univerzite vyučoval teológiu (zriadil na nej aj menšie prírodovedné múzeum). Potom pôsobil v Rábe a bol poľným kurátom v Taliansku. Po zrušení jezuitského rádu r.1773 účinkoval na Kráľovskej akadémii v Košiciach. Od r. 1780 bol vojenským kaplánom v komárňanskej pevnosti.
Jeho dielo Universa historia physica regni Hungariae secundum tria regna naturae digesta I-V bolo prvou syntetickou prácou o prírodných pomeroch u nás. Ďalšie diela: Dissertatio de terrae motibus regni Hungariae, excerpta ex Universa historia physica regni hujus; tu je uverejnená najstaršia správa o zemetrasení na Slovensku); Censura in Carmina sen. Joannis Bajcsi... (Zoznam básní seniora Jána Bajčiho..., 1796); Exequiis d. Joannis Bajcsi... (Z pohrebu p. Jána Bajčiho..., 1797); Epicedion Joanni Bajcsio... (Posmrtná pieseň na Jána Bajčiho..., 1798); Eucharisticon ob impetratum pensionis Augmentum (Poďakovanie za získanie vyššieho platu, 1800). Venoval sa aj histórii Komárna a písal príležitostné verše a prejavy.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 424.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942181Grossinger, Ján Krstiteľ, SJDissertatio de terrae motibus regni Hungariae, excerpta ex Universa historia physica regni hujus1783
942182Grossinger, Ján Krstiteľ, SJPlausus Comaromiensis sacrae regni coronae datus et dicatus1790
942180Grossinger, Ján Krstiteľ, SJUniversa historia physica regni Hungariae secundum tria regna naturae digesta I-V1793-1797
942183Grossinger, Ján Krstiteľ, SJLessus ac luctus, in praecox fatum Leopoldi AA. regni Hungariae palatini1795
942184Grossinger, Ján Krstiteľ, SJVola et propemticon... Josephi Antonii archiducis Austriae...1795
942185Grossinger, Ján Krstiteľ, SJEpicedion Joanni Bajcsio...1798
942186Grossinger, Ján Krstiteľ, SJEpicedion in memoriam Pii Sexti pontificis maximi1802
942187Grossinger, Ján Krstiteľ, SJPlausus sacro Pannonio Monti1802