logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGregorovič, Ferdinand

Iné mená:

Gregorovics, Ferdinand. Gregorovič Ferdinand

Tituly:

náboženský spisovateľ, spirituálny teológ

Životopisné dáta:

* 15. júna 1844, Rzegonac, Poľsko – † 12. júna 1912, Trnavá Hora-Jalná, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Teológiu vyštudoval v Banskej Bystrici, za kňaza ho vysvätili v r. 1870. Ako kaplán pôsobil v Kláštore pod Znievom. V r. 1880 sa stal správcom farnosti v Mošovciach, no ešte v tom roku sa stal farárom v Jalnej pri Trnavej Hore.
Je autorom viacerých náboženských prác a niekoľkých článkov o školskej výchove detí, ktoré publikoval najmä v periodikách Kazateľňa, Kazateľ, Kráľovná sv. Ruženca a Katolícke noviny. Bol šíriteľom ignaciánskej spirituality, úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu a modlitby svätého ruženca. Jeho náboženské práce: Rozjímania o tajomstve presvätého ruženca (1876); Devätoro služieb lásky k úcte Božského Ježiša (1883); Cesta dokonalosti. Duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca z Loyoly (1881, 2. vyd. 1924); Príprava k prvému svätému prijímaniu (1893).

Pramene:

Slovenský biografický slovník II. Martin 1987, s. 222; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942133Gregorovič, FerdinandRozjímania o tajomstve presvätého ruženca1876
571405Gregorovič, FerdinandCesta dokonalosti1881
942135Gregorovič, FerdinandPríprava k prvému svätému prijímaniu1893
896411Gregorovič, FerdinandCesta dokonalosti1924