logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Görgey, Martin

Tituly:

biskup, náboženský spisovateľ

Životopisné dáta:

* 1. novembra 1740, Pečovská Nová Ves, okr. Sabinov – † 23. augusta 1807, Budín, Maďarsko

Životopis:

Po stredoškolských štúdiách v Levoči a Bratislave študoval filozofiu a teológiu v trnavskom seminári. Krátko pôsobil ako úradník Arcibiskupského vikariátu v Trnave, v r. 1765 sa stal farárom v Podunajských Biskupiciach.
V r. 1774 ho vymenovali za bratislavského a v r. 1777 za ostrihomského kanonika. V r. 1778 bol kanonikom-pobočníkom ostrihomského arcibiskupa kardinála J. Baťána a stal sa titulárnym prepoštom, r. 1787 tekovským, r. 1790 hontianskym archidiakonom, r. 1791 hlavným kňazom Kráľovskej tabule. Od r. 1802 bol svätojurským prepoštom.
V r. 1805 ho vysvätili za titulárneho biskupa a bol vymenovaný za arcibiskupského vikára v Trnave, v r. 1807 za päťkostolského diecézneho biskupa, pred inštaláciou však zomrel.
Vydal kázeň prednesenú v Trnave na počesť sv. Kláry a prejav o živote sv. Vojtecha. Jeho pohrebná kázeň za Máriou Teréziou ostala v rukopise.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 410-411.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942116Görgey, MartinIgaz és kedves jegyese a mennyei vőlegénynek.1772
942115Görgey, MartinEncomia vitae S. Adalberti episcopi et martyris...1791