logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGodall, Štefan

Tituly:

náboženský spisovateľ, nasledovník bernolákovcov

Životopisné dáta:

* 1761 – † 1808, Divín, okr. Lučenec

Životopis:

Bol kňazom, ktorý predbehol svoju dobu. Presné biografické údaje nie sú o ňom známe. Teologické štúdiá absolvoval v Budíne. Keď sa profesor kánonického práva Matej Markovič pomýlil, napísal kritickú rozpravu. Kráľovská miestna rada prostredníctvom biskupa navrhla prísne potrestať autora, ale v kráľovskom prípise sa ponechalo, že bol dva týždne zatvorený. Urazený autor žiadal verejné zadosťučinenie. Po kňazskej vysviacke v r. 1784 sa stal administrátorom, neskôr farárom v Divíne, od r. 1787 pôsobil v Hronove (predtým Svätý Ondrej nad Hronom). Po dlhšej chorobe odišiel do dôchodku.
Ako bohoslovec posledného ročníka začal písať náboženské práce po latinsky. Aj neskôr vydal niekoľko latinských prác venovaných Cirkvi a pastorácii. Po slovensky vydal knihu krátkych kázní. V kazateľskej literatúre ho uvádza J.Klempa, J Kohuth a ďalší.

Pramene:

Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 124; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
942097Godall, ŠtefanDe fide salvifica Romano catholica...1782
942098Godall, ŠtefanEpistola St. G. ad Febronium suum condiscipulum super eo an argumenta in prael. jur. canonici...1783
942096Godall, ŠtefanKrátké, a Gruntowné Učený Krestanské o Wjre Gedine Sprawodliwég, a Samospasitedlneg Rimskeg-Katolickeg od Štefana Godall, Fari Diwjnskeg na tento čas Administrátora Lidu swemu z Ka1784
942099Godall, ŠtefanEpistola ecclesiastico-scholastica...... ad clar. v. Math. Markovits.1784
942100Godall, ŠtefanDiscursus de vocatione ad statum ecclesiasticum1785