logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovGašparík, Július

Tituly:

hudobný skladateľ a historik, misionár.

Životopisné dáta:

* 24. mája 1915, Kováčová, okr. Zvolen – † 15. marca 1989, Paríž, Francúzsko

Životopis:

Kňazskú vysviacku prijal 5. februára 1939 v Banskej Bystrici. Ako kaplán účinkoval vo Veľkom Poli (1939), v Brezne (1939-1942), Žarnovici (1942), Banskej Bystrici (1943). V r.1943 ho poverili funkciou profesora cirkevného spevu a hudby v biskupskom veľkom seminári; súčasne mal byť organistom v katedrále a regenschorim študentského spevokolu. V r. 1944 ho vymenovali za notára cirkevného súdneho tribunálu. Od r. 1945 pôsobil ako profesor náboženstva na chlapčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici, od r. 1947 ako profesor náboženstva na tamojšej obchodnej a priemyselnej škole.
V r. 1950 odišiel do Ríma, kde študoval cirkevnú hudbu na pápežskom Istituto di Musica Sacra a r. 1953 získal licenciát. V jeseni 1953 ho vymenovali za riaditeľa Slovenskej katolíckej misie vo Francúzsku a za duchovného správcu tamojších slovenských robotníkov.
Jeho záujem o hudbu a spev siahal do študentských a kaplánskych rokov. V Brezne viedol spevokol Združenia katolíckej mládeže, v Žarnovici založil spevokol Matice slovenskej. V emigrácii vytvoril pozoruhodné hudobné diela. Pri príležitosti cyrilo-metodského jubilea zložil Glagolskú omšu pre 4- až 6-hlasný miešaný zbor; duchu Druhého vatikánskeho koncilu prispôsobil Slovenské liturgické spevy (Rím 1964) na gregoriánske melódie. Pre bežné potreby pripravil Jednohlasnú omšu pre slovenský ľud (Rím 1966, 13 s.). Zložil aj niekoľko menších spevov a uviedol tradičné hymny v novom prepracovaní (O filii et filiae). Venoval sa aj štúdiu histórie cirkevnej hudby a uverejnil krátky životopis Benedikta Szölösiho, autora Cantus catholici (Hlasy z Ríma, r. 4, 1955).

Pramene:

Zarevúcky, A.: Katalóg kňazov banskobystrického biskupstva. Rkp. 1969; Literárny almanach Slováka v Amerike, 1967, s. 146; Náhalka, Š.: Exsul Familia Slovacorum. Rím 1962; Náhalka. Š.: Pamätnica Slovenského ústavu IV. Cyrila a Metoda. Vznik a prvé desaťročie. Rím 1973; Rydlo, J. M.: Vydavateľské dielo Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988. Rím 1989; Rydlo, J. M.: Slováci v Európskom zahraničí včera a dnes. Lausanne 1976.

Príspevky v knihách iných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
403832Vrablec, ŠtefanV sedmobrežnom kruhu Ríma1975