logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria


Uvádzame prehľad slovenských katolíckych vydavateľstiev a knihy. ktoré vydali do roku 1990. Budeme sa snažiť tieto knihy získať a digitalizovať (zatiaľ nepresné, postupne upravujeme!).


Našlo sa 730 vyhovujúcich záznamov

Por. č.ZodpovednosťNázovRok
735034Okál JánSvätý rok 19501949
403986Zelenka, IgnácVatikán, sídlo námestníka Kristovho1950
1043208Colombo, AngeloSv. František z Assisi1951
1043209Giordani, Igino,1894-1980Pápež, cirkev a Rím1952
1043210Nástenný obrázkový kalendár na rok 19571957
1043211Modliba Pia XII. za umlčanú cirkev1957
1043212Tranoscius, obrázky s textom1957
666904Náhalka, ŠtefanLa Slovacchia d'oggi. Un richiamo alla liberta1957
1043213Nástenný obrázkový kalendár na rok 19581958
666906Náhalka, Štefan (Michal Bystrík)Naša cesta1958
1019235Polčin, Stanislav, SJCelá krásna si, Mária1958
1035400Bessieres, A.Lurdský pútnik Alexej Carrel1958
395565Senčík, ŠtefanMiriam Terézia Demjanovičová1959
1043214Rím1960
395567Porúbčan, ŠtefanÚvod do Písma Svätého1960
1032510Lubich, ChiaraMeditácie1960
1043215Zápisky zo života pútnika :1961
1043216Modlitba, Alexis Carrel1961
740914Mikuš, Rudolf (prekladateľ)Duchovné cvičenia sv. Ignáca z Loyoly1961
219077Ján XXIII.Mater et magistra1961
1043217Oslavujme Pána1962
403843Náhalka, Štefan,Exsul familia Slovacorum1962
666888Mlynarovič, Miloš KlimentKázne1963
502289JÁN XXIII.Okružný list Svätého Otca z Božej prozreteľnosti pápeža Jána XXIII. ... začínajúci slovami Pacem in terris1963
1043218Krížová cesta pre chorých1963
1043219Lacko, Michael.Saints Cyril and Methodius1963
1043221Vrablec, ŠtefanPosviacka chrámu1963
1043222Kempenský, TomášNasledovanie Krista1963
1043223Glagolská svätá omša1963
1043255p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D.Dôverne s Bohom I.1963
502336Lacko, MichalSv. Cyril a Metod1963
403785Šprinc, MikulášZdravica sv. Cyrilovi a Metodovi1963
403954Dilong, Rudolf, OFMGorazd1963
1043224Obeta sv. omše1964
403783Zvonický, Gorazd,Prebúdza sa zem1964
1043181Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret MarekPočúvaj, dieťa moje1964
718871Poláček, KlementVzrast v láske1965
1043225Ako sa má slúžiť sv. omša1965
1043227Krížová cesta1965
1043228Čítania a evanjeliá1965
1043229Augustín, JozefPostila dneška1965
403928Šprinc, MikulášOči moje pútnice1965
1043230Rímsky misál latinsko - slovenský (veľký formát)1966
945011Sandtner, Štefan, SDBNoctes et dies1966
403656Bratovi1966
471499Bohuslav (Ľudovít Macák)Malý hrdina1966
1043171Rímsky misál latinsko - slovenský (malý formát)1966
1043284Alberti,P.Don Bosko1966?
728834Poláček, KlementVzrast v láske1967
1043972Zvonický, GorazdSlnko ma miluje1967
666891Mlynarovič, Miloš KlimentOltár1967
1043231Zvláštne omše (Veľký formát)1967
1043232Zvláštne omše (Malý formát)1967
1043233Omšový kánon1967
730230Rímsky misál1967
501377Dragoš-Alžbetínčan, JozefŽivý prameň1967
1024402Quoist, Michel,1921-1997Láska - ale aká? :1967
878238Šilhár, ŠtefanVeľké stretnutie1967
501413FORGAN, Vladislav I.Veriť či neveriť?1967
1043629Katechizmus vo svetelných obrazoch1967
1043632Gabriel od sv.MagdalenyDôverne s Bohom1967
403639Grassiano, DomenicaLaura Vicuňa1967
403911Dilong, Rudolf, OFMPod krížom1967
403923Šprinc, MikulášAndante1967
402667Veľpieseň1967
1043190Quoist, Michel,1921-Lásky pätnástročných?1967
423701Braun, FelixAischylos1968
1020438Brunner , A . Dr. Základné poznanie 1968
1043235POLÁČEK, KlementVzrast v láske1968
731684Jacob KremerPravda Písma1968
1043236Meusová Alberta - Matka Alberta, Ranwez Peter, Gueret MarekPočúvaj, dieťa moje1968
1043497Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu1968
471353Bohuslav (Ľudovít Macák)Mladý hrdina1968
403773Porúbčan, Štefan, SJNový Zákon a Žalmy1968
471372Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin)Deň čo deň1968
1043286Pavol VI.Encyklika Ecclesiam suam - Ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti 1968
403800Filozofia1968
403808Köster, WilhelmKriticky myslieť1968
403827Pauliny, AndrejIdeme k Otcovi1968
1025148Vyznanie viery Božieho ľudu1968
1043327F.LelotteTajomstvo krasy života I.1968
1043338Pavol VI.Encyklika svätého otca Pavla VI1968
1043343Sommeiroth, O.Základy1968
741027Filozofia1968
1022117Koster, W.Kriticky myslieť 1968
1043634p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D.Dôverne s Bohom1968
847797Kremer Jacob Prof. Dr.Pravda Písma1968
403897Claudel, Paul,Dobré slovo1968
219076Pavol VIVyznanie viery Božieho ľudu1968
875471Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I.1968
1024466Nový zákon1968
403924Šprinc, MikulášBratislavský park1968
403674Brunner, AugustZákladné poznanie1968
404189Kremer, JacobPravda Písma1968
403948Zvonický, Gorazd,Prekutávam lovištia1968
1043180Forgan, Vladislav I.Kto je Kristus?1968
1043186Anton HlinkaK širším obzorom1968
403702Spišák, Pavol, d 1901-1975 4 com ;zostavil Pavol SpišákChváľme Boha1968
1043193Forgan Vladislav I.Je Boh Stvoriteľ?1968
1043498Polčin, StanislavDruhý Vatikánsky koncil Dokumenty I., II.1968, 1970
740929Saleský, František sv.Filotea. Návod k nábožnému životu1969
471377Alberti, Koza-Matejov, JurDon Bosco.1969
471379Pauliny, AndrejIdeme k Otcovi1969
1043294Strmeň, Karol,1921-1994Znamenie ryby1969
1043295Jean Guitton Slovákom1969
1043297Lacko, Michael.Saints Cyril and Methodius1969
403818Lelotte, FernandTajomstvo krásy života. 2 :1969
1043320Guitton, JeanDialógy s Pavlom VI. od Jeana Guittona1969
1043324Aubry JosephPoď za mnou1969
1043326Porúbčan, Štefan, SJEvanjeliá1969
1043329Galbiati, HenrikPOSOLSTVO Ježiša Krista zhrnuté zo štyroch evanjelií do jednej osnovy1969
501378Dragoš-Alžbetínčan, JozefŽivý prameň1969
1043331Rahner, K.Vzkriesenie tela1969
1043332Sheed F. J.TEOLÓGIA1969
1043334Dubois, Jean Áno, Pane ...1969
1043335Teológia1969
1043337Wildiers, N. Budúcnosť a úloha človeka1969
1043340Gabriel od sv.Márie MagdalenyDôverne s Bohom V.1969
1043633p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D.Dôverne s Bohom1969
423859Grassiano, DominikaLaura Vicuňa1969
1043496Šprinc, Mikuláš,1914-1986Piesne z Palidora1970
1043274Ján Pavol II.Dokumenty II. vatikánskeho koncilu II. časť1970
471382Hlinka, Anton, SDBK širším obzorom1970
887638Albanese GiovanniNový kvas1970
471383Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin)Deň čo deň1970
471387Pauliny, Andrej Ideme k Otcovi1970
471390Albanese, G.Nový kvas1970
403811Bystrický, FrantišekZáklady katolíckej sociálnej náuky1970
502382BohuslavMalý generál1970
1043319p.Gabriel od sv. M.Magdalény O.C.D.Dôverne s Bohom VI.1970
1043322Lubich ChiaraKým nebudeme všetci jedno1970
1043323Lelotte FernandTajomstvo krásy života 31970
1043325Slovenský ústav sv. Cyrila a MetodaZa svetlom1970
1043330BohuslavMladý hrdina1970
1043341Sudbrack, J.Život-láska1970
1043344Dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu.1970
1043345SÚVSCMNebo nad močiarmi1970
1043367Zvon, MariánFero Puk1970
1043368Zborovjan, Julo,1921-1974Za žiarou slova1970
1043369Nové obrady sv. omše1970
1043370Nové obrady sv. omše - vložka do knihy Živý prameň1970
1043372Milučký, Jozef,1937-Privolávanie soli1970
403681Lotz, Johannes BaptistČlovek - tajomstvo1970
1043183Hlinka dr. AntonCesty k nekonečnu1970
666889Mlynarovič, Miloš KlimentKríž a svätožiar1970.
403979Zvonický, Gorazd,Mýtnik pred Madonnou1971
40726Lacko, MichalSv.Cyril a Metod1971
1043502Štefan Porúbčan SJ Evanjeliá1971
1043270Lelotte FernandTajomstvo krásy života 41971
471393Quoist, MichelÚspešný život1971
1043321Häring BernhardLáska je víc než přikázání1971
1043373Milučký, Jozef,1937-Kto čo robí1971
1043374Teraz alebo nikdy1971
1043375Rímsky misál1971
1043376Lekcionár na rok A1971
1043377Všetci spoločne rok A1971
1043378Kmotorka, StanoVianočná omša1971
403653Hlinka, Anton, SDBKeď zakvitne rumovisko1971
471500Bohuslav (Ľudovít Macák)Páter Pio : muž bolesti a lásky1971
1042668Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin)Deň čo deň1971
403698Vagovič, Štefan,Životný štýl1971
502309KMOTORKA, StanoĽudová omša Pane, nie som hoden1972
403755Andres, StefanMy sme utópia1972
1043500Tomko, J .Svetlo národov1972
1043501Ján Pavol II.Radosti a nádeje1972
1043503Bohuslav (Ľudovít Macák)V bunkri hladu1972
1043249Pír, Andrej, OSBNad nami hory, pod nami bane1972
501306P. Alberti vlastním jménem Antonín Dokoupil.Don Bosko1972
1020747Augustín JozefRozhrnutá opona1972
1041241Fatranský, E. Zvonocký, GDve novely1972
403805Senčík, ŠtefanKvet z bardejovských záhonov1972
471398Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean) Traja márnotratní1972
471406Zažíhaj svetlá1972
471408Rajčák, J.Život Fr. Chmeľu1972
1034915Doránsky, Ján L.,1911-1973Od splnu po zatmenie :1972
1043380Rahner, Hugo,1900-1968Zmysel dejín1972
1043381Spievaj si, všade si spievaj1972
1043382Schinle, GertrudeS Lukášom o Kristovi1972
1043383Lekcionár na rok B1972
1043384Všetci spoločne1972
1043385Zunín, AndrejVianočná abeceda1972
471482Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean)Ako ľudia žijú1972
403899Quoist, MichelTvojimi očami1972
403664Bohuslav (Ľudovít Macák)S Kristom vpred1972
402670Strmeň, Karol,Návštevy1972
721159Schinle, GertrudeS Jánom o Kristovi1973
479759Pauliny, AndrejDejiny Spásy1973
407076Vavrovič, JozefDve jubileá Gorazda Zvonického1973
501308DOLZA, CarloKrížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.1973
718978BohuslavRadosť veľkých1973
1022607Dejiny spásy /1973
403891Dilong, RudolfRozsievač perál1973
403912Dilong, RudolfPokora vína1973
471503Bohuslav (Ľudovít Macák)Radosť veľkých1973
471504Bohuslav (Ľudovít Macák)Sedem smeroviek1973
876241Hlinka, AntonK širším obzorom1973
403676Tomko, JozefBlaženstvá1973
40678Náhalka, ŠtefanPamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda1973
403950Zvonický, Gorazd,Sejba perál1973
1034491Rozsievač perál1973
502312KMOTORKA, StanoĽudová veľkonočná omša na nápevy slovenských chrámových piesní /1973.
501411FORGAN, Vladislav I.Istoty1973. -
1043978Polčin, Stanislav,1921-1976Po stopách apoštolov a mučeníkov vo večnom meste /1974
1040670Wisdorf, JozefMám problém :1974
876067Tomko Jozef, Msgr. dr.,Kresťan a svet1974
40740Polčin, StanislavDedičstvo otcov1974
1025606Wisdorf, JozefMám problém :1974
1020239Bogliolo A.Teodícia . Pravda o Bohu1974
1034916Žiar, Marian,1914-Piesne a smútky1974
1041325Petrarca, Francesco,1304-1374Vavrín1974
1018820Wisdorf, JosefVážne otázniky1974
501445Gašparík, JúliusOmša k úcte sv. Cyrila a Metoda pre miešaný zbor spev ľudu a organ /1. vyd. - 1974
403666Vrablec, ŠtefanJe niekto z vás chorý ?1974
403685Bogliolo, LuigiOntológia1974
403688Bogliolo, LuigiTeodícea1974
403690Botek, Anton, C.Múdrosť1974
740081Schinle, Gertrúda, S.M.S Markom o Kristovi1974
403703Tomko, JozefKresťan a svet1974
666968PAULINY, AndrejKrst nášho dieťaťa1974.
479760Pauliny, AndrejDejiny Spásy1975
501269Dilong, RudolfKde človek kladie semiačko : lyrická próza /obálka a ilustrácie Andrej Pauliny SDB.1975
1024572Zlatňanský, J.Jestvuje Boh ? 1975
666975Pavol VI.Apoštolská exhortácia o Mariánskom kulte /preložil Stanislav Polčin SJ ; obálka Andrej Pauliny SDB. - Později přeřazeno do edice Magistérium jako sv. 8. - Orig: Adhort1975
502370Lubich, ChiaraKeď stratiť znamená získať /preložil Štefan Vagovič ; ilustrácie a obálka Pavol M. Pribila.1975
403831Zvonický, Gorazd (Šándor, Andrej, SDB)Hymny na posvätenie času. 21975
403832Vrablec, ŠtefanV sedmobrežnom kruhu Ríma1975
1043333Faudenom, A.Počuli sme Slovo Pánovo1975
731788Giovanni AlbaneseZ pokladnice múdrosti1975
219041Apoštolská exhortácia o mariánskom kulte1975
1031333Hlinka, Anton,1925-Svetlo z Lisieux :1975
471474Albanese, GiovanniZ pokladnice Múdrosti1975
403898Bernanos, GeorgesDialógy karmelitánok1975
479682Porúbčan, ŠtefanSkutky a Listy apoštolov1975
402372Dilong, Rudolf,Kde človek kladie semiačko1975
403659Vragaš, ŠtefanMilujte sa v Kristovi1975
471506Bohuslav (Ľudovít Macák)V bunkri hladu1975
502245HÜNERMANN, WilhelmBlčiaci oheň1975
403686Senčík, ŠtefanKvet z bardejovských záhonov1975
402665Hymny na posvätenie času I.1975
1032190Dobraczyński, Jan,1910-1994Nikodémove listy /1975
1020430Botrek A.O svätom písme 1976
1032463Schinle, GertrúdaS Matúšom o Kristovi1976
1022227Lúčanský, L.Otázky vedeckého ateizmu1976
219180Kongregácia pre náuku vieryVyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky1976
1026614Vyhlásenie o niektorých otázkach sexuálnej etiky1976
741694Zvonický, GorazdHymny na posvätenie času III.1976
406614Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1976
1031273Hünermann, WilhelmBlčiaci oheň /1976
502378Macák, Ernest, SDBRuženec v našich rukách1976
501367DOLZA, CarloKrížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 2. vyd. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone.1976
471419Porúbčan, Štefan, SJEvanjeliá1976
404884Vrablec, Štefan d 1925- 4 zre ;Magnifikat1976
875157Häring, Bernhard,(1912-1998)Náš zástoj v novom svete1976
41113Zlatňanský, JozefSlovo Zivota 21976
740008Skutky a Listy apoštolov1976
876203Häring BernhardNáš zástoj v novom svete1976
1042872Wilde, Oscar,1854-1900Väzenská balada1976
1027264Tomko, J.Kristus včera i dnes1976
479683Porúbčan, ŠtefanSkutky a Listy apoštolov1976
403910Dilong, Rudolf,Oči nám horia1976
471494Bogliolo, LuigiLogika a estetika1976
769736Bogliolo AlojzFilozofická antropológia1976
402380Hymny na posvätenie času III1976
403662Tomko, JozefZákladné črty Cirkvi1976
471510Botek, Anton, C.O Svätom písme1976
471511Botek, Anton, C.O Svätom písme1976
40919Lučansky, LOtázky vedeckého ateizmu1976
403673Tomko, JozefKristus včera i dnes1976
403930Šprinc, MikulášSonety o kráse1976
501469Hlinka, Anton, SDBNáboženstvo a náboženskosť / Anton Hlinka. - [2. vyd.]. -1976
403684Bogliolo, LuigiFilozofická antropológia1976
403687Hlinka, AntonCesty k nekonečnu1976
403693Häring, BernhardNáš zástoj v novom svete1976
888057Botek, Anton, C.Ernst Frankenberger: Výroky veľkých prírodovedcov o Bohu1976
1040893Zlatňanský, JozefAj také má dnešný svet1976
403718Šprinc, MikulášTiché vody1977
395528Quoist, MichelKristus večne živý1977
40721Pauliny, AndrejVedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov1977
41004Schmaus, MCirkev1977
740931Hlinka, Anton, SDBK širším obzorom1977
666966PAULINY, AndrejKapitoly o sviatostiach1977
666967PAULINY, AndrejKapitoly o sviatostiach1977
666969PAULINY, AndrejRadostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok B1977
666970PAULINY, AndrejRadostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok C1977
403803Zlatňanský, JozefAj také má dnešný svet1977
501368DOLZA, CarloKrížová cesta vo svetle Turínskeho plátna /preložil Andrej Pauliny SDB. - 3. vyd.1977
888230Hlasy z Ríma 1977 (26. roč.)1977
403649Schmaus, MichaelCirkev1977
403655Lúčanský, L.Sociálna náuka cirkvi1977
403657Hlinka, Anton, SDBK širším obzorom1977
1043148Pauliny, AndrejDejiny Spásy1977
403668Tomko, JozefEkumenizmus1977
501470Hlinka, Anton, SDBSvetlo z Lisieux1977
733409Schmaus MichaelCirkev1977
423911Hlinka, Anton, SDBSvetlo z Lisieux1977
718835Hlinka, Anton, SDBMyslitelia a myšlienky1977
1019413Gašparík, JúliusVýber zhudobnených hymnov na posvätenie času1978
729893Kniha žalmov1978
946224Zlatňanský, JozefVývojová teória a pôvod človeka1978
1025340Ján Pavol IIList svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19871978
1024573Zlatňanský, J.Vývojová teória a pôvod človeka1978
875841BohuslavV bunkri hladu1978
876379Lelotte FernandTajomstvo krásy života 51978
666973PAULINY, AndrejVedeli sa obetovať : profily dvadsiatich hrdinských kresťanov1978
502379Macák, Ernest, SDBRuženec v našich rukách1978
1034363Pavol VIApoštolské povzbudenie :1978
776583Michael SchmausŽivot milosti a milostiplná1978
1027727Jenko,J.Mária v našej dobe1978
501406Štefan Porúbčan SJ Evanjeliá1978
403872Ušák, Vít, SDBSlováci v Chorvátsku1978
219045Pavol VIOhlasovanie Evanjelia v dnešnom svete1978
888231Slovenské hlasy z Ríma 1978 (27. roč.)1978
1042883Bosco, TeresioDominik1978
479684Porúbčan, ŠtefanSkutky a Listy apoštolov1978
471495Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1978
403672Blatnický, Rudolf, SDBBudúcnosť človeka a vesmíru1978
942553M. SchmausŽivot milosti a milostuplná1978
1022940Muschalek,H.Moderní prírodovedci o Bohu1978
1040874BohuslavLurd maják atómového veku1978
403691Botek, Anton, C.Kniha žalmov1978
403947Zvonický, Gorazd,Napárať čím viac lyka1978
733421Schmaus MichaelŽivot milosti a milostilplná1978
733422Schmaus MichaelŽivot milosti a milostilplná1978
403951Žarnov, AndrejPresievač piesku1978
403696DamianRuženec v našich rukách1978
502293JENKO, Janez Mária v našej dobe : biblické, koncilné a aktuálne mariánske úvahy / Janez Jenko ; preklad Adam Výška ; Obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. - Orig: Marija in naš čas. - A. Výška v1978. -
501369DOLZA, Carlo Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ; preložil Andrej Pauliny SDB. - 4. vyd. - 1978. -
1040930Ján Pavol II.List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19791979
1025338Ján Pavol IIList svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19791979
877379Hlinka, Anton, SDBMyslitelia a myšlienky1979
666971PAULINY, AndrejRadostné posolstvo : homiletická príručka na nedele a sviatky : rok A1979
403804Hlinka, Anton, SDBMyslitelia a myšlienky1979
943453Ján Pavol II.List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19791979
740969Ján Pavol II.List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 19791979
1034604Carretto, C.Púšť uprostred mesta1979
1043328Beňo, Ján Augustín, SDB (Faudenom, A.)Počuli sme slovo Pánovo1979
740743Aubry, JosephPoď za mnou1979
1041809Eliot, T.S.Vražda v katedrále1979
41110Carretto, CarloPúšť uprostred mesta1979
501407Štefan Porúbčan SJ Evanjeliá1979
888232Slovenské hlasy z Ríma 1979 (28. roč.)1979
1019056Schmaus, Michael,1897-1993Cirkev.1979
942257Chata, Jozef (Búda, Jozef,1898-1994)Ohnisko lásky1979
402370Hlinka, Anton, SDBViera veľkých vedcov1979
403651Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin)Deň čo deň1979
479685Porúbčan, ŠtefanSkutky a Listy apoštolov1979
471496Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1979
1034701Dr Chata,J. Ohnisko lásky1979
1023706Schmaus, M.Cirkev1979
40667Chata, Jozef (Búda, Jozef)Ohnisko lásky 2. diel1979
1021921Hlinka, A.Myslitelia a myšlienky1979
1021922Hlinka, A.Viera veľkých vedcov1979
404709Hlinka, Anton, SDBSvetlo z Lisieux1979
219114Vrablec, Štefan; Pauliny, AndrejDiakonia - Slovenský kňaz1979
1029880Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin)Deň čo deň1979
1029881Hünermann, WilhelmBlčiaci oheň1979
741129Šejchová, B. - Schneider, R.H.Opovážim sa nazývať ho Otcom1980
403984Blaško, ŠtefanSobranecký kraj1980
876569Ján Pavol II.List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým biskupom Cirkvi o eucharistickom tajomstve a kulte1980
1025322Ján Pavol IIList svätého otca Jána Pavla II všetkým biskupom cirkvi o eucharistickom tajostve a kulte 1980
732207Bilquis Šejchová - Richard H. SchneiderOpovážim nazývať ho Otcom1980
945975Ušák, Vít, SDBPrikladám na vatru1980
875579Vrablec, ŠtefanDiakonia Slovenský kňaz1980
718917Schinle, GertrudeS evanjelistami o Kristovi1980
943955Vykupiteľ človeka - Redemptoris hominis1980
943956Ján Pavol II.Encyklika Vykupiteľ človeka (Redemptoris hominis)1980
740966Ján Pavol II.Vykupiteľ človeka. Encyklika.1980
127081Tomko, JozefKresťan a svet : komentár k pastorálnej konštitucií...1980
740973Ján Pavol II.List sv. otca ... o eucharistickom tajomstve a kulte1980
876655Quoist, Michel,1921-Cesta k úspechu1980
943473Ján Pavol II.List Svätého Otca o eucharistickom tajomstve a kulte. Dodatok: Neoceniteľný dar:1980
479861Pauliny, AndrejDejiny Spásy1980
1025160Ján Pavol IIVykupiteľ človeka1980
40611Zlatňanský, JozefSLOVO ŹIVOTA 31980
888233Slovenské hlasy z Ríma 1980 (29. roč.)1980
729788Jozef ZlatňanskýSlovo života1980
402376Muschalek, HubertModerní prírodovedci o Bohu II.1980
730568Bilquis Šejchová - Richard H. SchneiderOpovážim sa nazývať ho otcom1980
479688Lippert, PeterČlovek Job sa prihovára Bohu1980
403669Tomko, JozefKresťan a svet1980
403671Bogliolo, LuigiEtika1980
403927Šprinc, MikulášNezhasínajte hviezdy1980
885466Blatnický, Rudolf, SDBOtázky dneška1980
888027Carretto CarloListy z púšte1980
471519Carretto, CarloListy z púšte1980
718830Otázky dneška1980
740082Schinle, Gertrúda, S.M.S evanjelistami o Kristovi1980
403711Melus, Albert Počúvaj, dieťa moje1980
1040627Muschalek, Hubert,1911-1992Moderní prírodovedci o Bohu /1980-
1019968Kongregácia pre vieroučné otázkyList biskupom katolíckej cirkvi1980??
502252HÜNERMANN, Wilhelm Svätý Vincent de Paul : misionár lásky / Viliam Hünermann ; obálku navrhol Andrej Pauliny SDB ; preložil Pracovný kruh SÚSCM. - 1. vyd. 1981
432900Schmaus, Michael, 1897-1994Sviatosti:1981
941854BohuslavKlásky1981
943908Ján Pavol II.Encyklika Bohatý na milosrdenstvo (Dives in misericordia) o Božom milosrdenstve1981
943909Bohatý na milosrdenstvo - dives misericordia1981
1025323Ján Pavol IIBohatý na milosrdenstvo1981
945976Ušák, Vít, SDBNa detskej vlne1981
1040696Hünermann, Wilhelm,1900-1975Svätý Vincent de Paul misionár lásky /1981
1020779Sheikhová BilquisOpovážim sa nazývať ho Otcom1981
1020780Sheikhová BilquisOpovážim sa nazývať ho Otcom1981
1036396Gazzera,A.V jeho šľapajách1981
1024111Soroldoni MarioKristus sa nepredáva1981
718979Mario SoroldoniKristus sa nepredáva1981
1043336faudenompoculi sme slovo panovo1981
740768Gazzera, A. V jeho šľapajach.1981
501408Štefan Porúbčan SJ Evanjeliá1981
888234Slovenské hlasy z Ríma 1981 (30. roč.)1981
1042871Modlitebník a spevník1981
479686Porúbčan, ŠtefanSkutky a Listy apoštolov1981
876761Bohuslav (Ľudovít Macák)Klásky. 1.1981
733410Schmaus MichaelSVIATOSTI1981
432866Bogliolo, LuigiKozmológia1981
432869Uboldi, Gian Luigi 4 ilu ;Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu1981
733417Schmaus MichaelSviatosti1981
1030638Magnifikat. 1986,1990,19911981
432881Bosco, TeresioPriekopníci lepšieho sveta1981
432884Senčík, ŠtefanNa ceste za väčšou dokonalosťou1981
874997Ján Pavol II.Bohatý na milosrdenstvo1981
432893Gazzera, A.V jeho šľapajach1981
718891PRONZATO, Alessandro Nepohodlné evanjeliá : najznepokojujúcejšie stránky, ktoré nás vyzýva objaviť Druhý vatikánsky koncil / Alessandro Pronzato ; preložil Adam Výška ; úvod Luigi Santucci ; obálku a i1981. -
432896Feriálny lekcionár v období "cez rok". Cyklus 11982
219139Ján Pavol II.List k zelenému štvrtku r.19821982
219140Ján Pavol II.List k zelenému štvrtku r.19791982
219141Ján Pavol II.List k zelenému štvrtku r.19801982
479774V teba dúfam1982
1040931Ján Pavol II.Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 1982 všetkým kňazom Cirkvi1982
40764Senčík, ŠtefanHľadali úprimne1982
1017921Schmaus, MichaelŽivot milosti a Milostiplná1982
730206Nedeľný misál1982
943455Modlitba Svätého Otca Jána Pavla II. Z príležitosti zeleného štvrtku 129821982
943456Ján Pavol II.Modlitba svätého Otca Jána Pavla II. z príležitosti Zeleného štvrtku 19821982
432739Dilong, Rudolf,Ešte kvietok1982
432742Šprinc, MikulášZ diaľky1982
1034598Carretto, C.Lebo si môj otec1982
432743Musio, NinoNebol to len sen1982
740970Ján Pavol II.Modlitba ... z príležitosti Zeleného štvrtku 19821982
730019Carretto, CarloLebo si môj Otec1982
40633Gazzera, AV jeho šľapajach1982
479691Quoist, MichelCesta k úspechu1982
1044689Modlitebník a spevník1982
471507Bohuslav (Ľudovít Macák)V bunkri hladu1982
1023708Schmaus, M.Život milosti a milostiplná1982
1031136Thompson, Francis,1859-1907Nebeský chrt /1982
432878Schmaus, MichaelŽivot milosti a Milostiplná1982
733423Schmaus MichaelŽivot milosti a milostilplná1982
1043185Anton HlinkaSvetlo z Lisieux1982
432886Vanier, JeanPrvé stretnutie1982
666916 Nedeľný misál : misál na nedele a význačnejšie sviatky v roku. - 1. vyd. - Orig.: Missale Romanorum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate P1982. -
875777Vŕba, DominikMalí adorátori1983
432902Šprinc, MikulášJazero Orióna1983
432903Šprinc, MikulášOleandre1983
1024776ZlatňanskýOtázky dneška1983
40720Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami1983
876305G. MedicaObjavitelia prameňov1983
728095neznámyJežiš zďaleka a zblízka1983
1040932Ján Pavol II.List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19831983
1025320Otvorte dvere vykupiťelovi 1983
666922Porúbčan Štefan Nový zákon a Žalmy1983
1024558Základy 21983
502323KRAJČÍK, AugustínSvätý Alfonz M. de Liguori : život a dielo / Augustín Krajčík ; obálka Andrej Pauliny SDB. - 1. vyd. -1983
502327L'Arco, AdolfoSo srdcom na dlani1983
1040695Reuter, Jakob,1911-2007Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD1983
1017927List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 19831983
1031259Reuter, Jakob,1911-2007Blahoslavený Jozef Freinademetz SVD1983
1040733Ján Pavol1920-2005Otvorte dvere Vykupiteľovi1983
943454Ján Pavol IIOtvorte dvere vykupiteľovi1983
943457Ján Pavol II.Otvorte dvere Vykupiteľovi. Aperite portas Redemptori1983
740968Ján Pavol II.Otvorte dvere Vykupiteľovi. Jubileum vykúpenia1983
1034601Carretto, C.Cez púšť k Otcovi1983
875122Pauliny, AndrejZáklady 1. diel1983
479604Krajčík, AugustínNovodobý ateizmus1983
943477Otvorte dvere Vykupiteľovi1983
943478Otvorte dvere Vykupiteľovi1983
479865Hünermann, WilhelmSvätý Vincent de Paul1983
41112Carretto, CarloCez púšť k Otcovi1983
730570Teresio Bosco Enzo Bianco Gaetano MeaoloPriekopníci lepšieho sveta1983
471501Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami1983
942552M. SchmausCirkev1983
432861Montana, VictoriaNebojte sa života1983
501472Jankola, Silvester, OFMHodina so sviatostným Kristom /1.vyd. v SÚSCM.1983
432867Porúbčan, ŠtefanNový zákon a Žalmy1983
731878BohuslavMuž s ranami1983
432885Blatnický, Rudolf, SDBOtázky dneška1983
721151POLÁČEK, KlementDozrievaš v láske1983
432895Schmaus, MichaelCirkev1983
432901Pauliny, AndrejIskričky1984
877069Bohuslav (Ľudovít Macák)Klásky 2.1984
1040921Ján Pavol II.Encyklika o ľudskej práci Laborem exercens1984
1040923Ján Pavol II.Apoštolská exhortácia svätého otca Jána Pavla II. Dar vykúpenia Redemptoris Donum1984
1040924Ján Pavol II.Dar vykúpenia Redemptoris donum1984
943907O Ľudskej práci - Laborem exercens1984
432931Ján Pavol II.Laborem exercens1984
943910O Ľudskej práci - Laborem exercens1984
40748Drenkelfort, HenrichARNOLD JANSSEN1984
1022510Slovenskí jezuitiZáklady, II. diel1984
1031470Pavel1897-1978Ty si mať dobrotivá :1984
1022511Slovenskí jezuitiZáklady1984
887856Demjanovičová s. Miriam TeréziaVäčšia dokonalosť1984
1042485František Saleský,sv.Filotea1984
740159Tomko, JozefVýznam sv. Cyrila a Metoda v slov. katolicizme a v sl. Dejinách1984
875596Bianco V.Rodičia, na slovíčko1984
1044046Ondruš, Rajmund SJDosiahli cieľ1984
943959Ján Pavol II.Encyklika Laborem exercens (O ľudskej práci) 1984
1017945Drenkelfort,HeinrichBlahoslavený Arnold Janssen./1837-1909/1984
874854Ján Pavol II.Dar vykúpenia1984
718954HÜNERMANN, WilhelmBlčiaci oheň1984
875127Pauliny, AndrejZáklady 2. diel1984
740745Demjanovičová, Miriam TeréziaVäčšia dokonalosť1984
1025161Ján Pavol IIEncyklika o ľudskej práci 1984
874637Ján Pavol II.Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens1984
501397ĎURKA, JánJa som voda a iné verše / Janko Silan ; obálka a ilustrácie Andrej Pauliny SDB. -1984
1040556Drenkelfort, HeinrichBlahoslavený Arnold Janssen1984
918966BohuslavKlásky1984
729531Drenkelfort, HeinrichBlahoslavený Arnold Jansen1984
741827Ján Pavol II.Encyklika o ľudskej práci Laborem Exercens1984
471497Bohuslav (Ľudovít Macák)Lurd : maják atómového veku1984
434636Bosco, Ján 4 auv ;úvod napísal Enzo BiancoNestačí ich milovať-1984
395469Bosco, JánNestačí ich milovať1984
1027278BohuslavLurd maják atómového veku1984
740567Drenkelfort, HeinrichBlahoslavený Arnold Janssen1984
741850Jan Pavel(1920-2005)Encyklika o l`udskej práci :1984
432858Tomko, JozefVýznam svätého Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách1984
876772Ján Pavol II.List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19841984
887800Foucauld de CharlesOn chce naše srdce1984
432888BohuslavAj ja budem svedkom1984
432894Vrablec, JozefChlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok A1984
502290Jankola, SilvesterHodina s trpiacim Kristom1985
40732L'Arco, AdolfoPriekopník modernej duchovnosti1985
968226Vrablec,JozefChlieb na nedeľný stôl1985
569894Beňo, Ján Augustín, SDB (Dubois, Jean) Traja márnotratní1985
1031208Ledóchowska, TerezaNa cestách obnovy1985
1025321Ján Pavol IIApoštolský list mladíkom a dievčatám celého sveta1985
1024557Základy 11985
741170Quoist, MichelCesta k úspechu1985
1031218František Saleský,1567-1622Filotea :1985
407096Porúbčan, Štefan 4 prk ;Nový Zákon1985
432952Zvonický, Gorazd,Obolus1985
432968Pauliny, AndrejSymbolom k večnej pravde a kráse1985
1024842Liptovská, MiriamBolo to za mňa1985
1025355Ján Pavol IIZmierenie a pokánie 1985
874841Ján Pavol II.Apoštolský list "Mladíkom a dievčatám"1985
874845Ján Pavol II.List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 19851985
943465Apoštolský list Mladíkom a dievčatám celého sveta1985
740971Ján Pavol II.List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 19851985
432747Vrablec, JozefChlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok B1985
740974Ján Pavol II.Slovo priateľom. Apoštolský list mladíkom a dievčatám1985
740975Ján Pavol II.Zmierenie a pokánie. Reconciliatio et paenitentia. Exhortácia.1985
943471Ján Pavol II.Apoštolský list mladíkom a dievčatám celého sveta:1985
943479Apoštolský list Mladíkom a dievčatám celého sveta1985
943481Apoštolský list Mladíkom a dievčatám celého sveta1985
943482Apoštolský list Mladíkom a dievčatám celého sveta1985
943483Ján Pavol II.Slovo priateľom. Apoštolský list madíkom a dievčatám celého sveta1985
471433Poláček, KlementSlnko prerazilo mrákavy1985
41133Vrablec, JozefChlieb na nedeľný stôl. Homílie. Rok C1985
943541Zmierenie a pokánie1985
943542Zmierenie a pokánie1985
943543Ján Pavol II.Zmierenie a pokánie / Reconciliatio et paenitentia1985
941770Slovenské hlasy z Ríma 1985 (34. roč.)1985
731344Chata, Jozef (Búda, Jozef)Ohnisko lásky1985
1030097Svätý ruženec1985
740575Tatranský, M. A.Arcibiskup umiera, III. diel: rozlet a pád Veľkej Moravy1985
432872Carretto, CarloCez púšť k Otcovi1985
432873Ondruš, Rajmund,Dosiahli cieľ1985
219128Ján Pavol II.Apštolsky list Mladíkom a dievčatám celého sveta1985
501370DOLZA, Carlo Krížová cesta vo svetle Turínskeho plátna / zostavil Carlo Dolza ;preložil Andrej Pauliny SDB. - [5. vyd.]. - Orig.: La via crucis nella luce della Santa Sidone. 1985. -
432899Schmaus, MichaelSviatosti1986
502279Vrablec, ŠtefanOd srdca k Srdcu1986
876562Ján Pavol II.List Svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom Cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19861986
502291JANKOLA, SilvesterHodina s trpiacim Kristom1986
1024534Pronzato, Alessandro,1932-Krížová cesta hriešnika :1986
888602Vrablec ŠtefanJe niekto z vás chorý?1986
502316KMOTORKA, StanoVešpery na nedele v období cez rok a na sviatky Prebl. Panny Márie1986
945978Ušák, Vít, SDBDojmy zo Svätej Zeme1986
443197Pronzato, AlessandroKrížová cesta hriešnika1986
443198Senčík, ŠtefanRozhlasujte zo striech A1986
1025604A. F. N.Hovoríme o rodine1986
1025356Ján Pavol IIApoštolský list svätého otca Jána Pavla II1986
40800Černý, RafaelTy si mať dobrotivá1986
502368Lombardi, LuigiSvätá zem /preložil a doplnil Štefan Šilhár.1986
443235Claudel, Paul,Kantáta pre tri hlasy1986
479847Nebo nad močiarmi1986
943476Ján Pavol II.Apoštolský list O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia. Salvifici doloris1986
471414Listy rodičom1986
471418Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin)Deň čo deň1986
875136Ján Pavol II.Apoštolský list - O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia (Salvifici doloris)1986
1018261Vargaš, ŠtefanŽivot sv. Konštantína-Cyrila a život M etoda1986
943544Ján Pavol II.Familiaris consortio / Rodinné spoločenstvo1986
740796Vrablec, ŠtefanJe niekto z vás chorý?1986
1042889Teresio BoscoDominik1986
443085Heriban, JozefBibliografická príručka pre štúdium svätého písma1986
471502Bohuslav (Ľudovít Macák)Muž s ranami1986
443088Vavrovič, JozefDuchovné cvičenia Jána Palárika1986
1023707Schmaus, M.Sviatosti1986
1040871HunermannMatkin odkaz1986
733418Schmaus MichaelBožie zjavenie1986
733419Scgmaus MichaelBožie zjavenie1986
219129Ján Pavol II.Salvifici doloris1986
219137Ján Pavol II.List k zelenému štvrtku r.19861987
1021997Mateje , A.H. Viem , komu som uveril1987
443182Pauliny, AndrejPlamienky1987
1022008Mateje , A.H.Viem , komu som uveril1987
1025339Ján Pavol IIList svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19861987
1017922Gunthor,AnselmMorálna teológia 1/a1987
732232A. H. MatejeViem komu som uveril1987
1017928Ján Pavol II.List svätého Otca Jána Pavla II. kňazom Cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 19871987
666972PAULINY, Andrej555 smerovníkov1987
943452Ján Pavol II.List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti Zeleného štvrtku 19871987
740972Ján Pavol II.List sv. otca ... z príležitosti Zeleného štvrtku 19871987
443278Mateje,A.H.Viem, komu som uveril1987
443285Ďurica, Milan S.,Slovenský podiel na európskej tragédii Židov1987
41134Senčik, ŠtefanRozhlasujte zo striech B1987
471476Beňo, Ján Augustín, SDB (Bajan, Silvester)Hovor, Pane, tvoj sluha počúva : rozjímania. I. diel, Evanjeliá [A]1987
471484Beňo, Ján Augustín, SDB (Mon Calepin)Deň čo deň1987
471493Blatnický, Rudolf, SDBPobožnosť prvých piatich sobôt1987
443080Günthör, AnselmMorálna teológia1987
40655Wojtyla, KZnamenie,ktoremu budú odporovať1987
443087Kongregácia pre vieroučné otázkyDokumenty o teológii oslobodenia1987
443091Hünermann, Wilhelm,Aj diabol pred ním kapituloval1987
1040606Senčík, ŠtefanRozhlasujte zo striech1987
1030384Ján Pavol II.List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 19871987
219134Ján Pavol II.List k zelenému štvrtku r.19871987
501461GÜNTHÖR, AnselmMorálna teológia. I/a, Všeobecná morálna teológia [A] / Anselm Günthör ; preložili A. Devínsky, A. Danišov ; zrevidoval a doplnil Jozef Zlatňanský ; redaktor edície Jozef Vavrovič 1987. -
1026821List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 19881988
502280Vrablec, ŠtefanOd srdca k Srdcu1988
502292JANKOLA, SilvesterHodina s trpiacim Kristom1988
1017883Ján Pavol II.Matka Vykupiteľa.Redemptoria Mater.1988
942364Anselm GunthorMorálna teológia I/b1988
812062Liptovská, MiriamCelý rok so svätými.1988
41003Schmaus, MBožie zjavenie1988
1039149Sväté Písmo NZ1988
443185Liptovská, MiriamCelý rok so svätými1988
876339Gunthor AnselmMorálna teológia1988
443187Senčík, ŠtefanHľadali úprimne1988
1023541Schmaus, Michael,1897-1993Božie zjavenie /1988
443189Ján Pavol II.Redemptoris mater Matka vykupiteľa1988
443190Liturgia hodín podľa rímskeho obradu. 21988
443209Günthör, AnselmMorálna teológia. 1/a1988
943958O sociálnej starostlivosti Cirkvi - Sollicitudo rei socialis1988
740967Ján Pavol II.Matka Vykupiteľa. Redemptoris Mater.1988
729196Slovnenská liturgická komisiaSväté písmo1988
443255Zvonický, Gorazd,Smer Mariánska hora1988
1022330Liptovská, MiriamCelý rok so svätými.1988
1025162Ján Pavol IIMatka vykupiteľa1988
435865Liptovská, MiriamCelý rok so svätými. 1. diel1988
729755T.Bosco E.Bianco.G.MeaoloPriekopníci lepšieho sveta1988
729768T.BoscoSvedkovia civilizácie lásky1988
1043635Ján Pavol II.Apoštoli Slovanov - Slavorum Apostoli1988
741815Sväté Písmo Nový Zákon1988
219063Ján Pavol II.Encyklika o Preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi1988
501432Montana, VictoriaNebojte sa života1988
1044412L'Arco, AdolfoPriekopník modernej duchovnosti1988
1044414Messori,VittorioHypotézy o Ježišovi1988
1044416Messori,V.Hypotézyo ježišovi1988
443082Viem, komu som uveril1988
443083Günthör, AnselmMorálna teológia1988
443086Senčík, ŠtefanRozhlasujte zo striech C1988
501475Silvester Jankola OFMHodina so sviatostným Kristom /4. vyd. v SÚSCM.1988
733420Schmaus MichaelBožie zjavenie1988
730102Viktoria MontanaNebojte sa života1988
502265Ján Pavol II.Encyklika o Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta / Dominum et vivificantem 1988
1040898Pauliny, AndrejNové kvety svätosti1989
1022467Schinle Gertrúda S. M.S evanjelistami o Kristovi1989
1026820List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 19891989
502281Vrablec, ŠtefanOd srdca k Srdcu1989
40972BohuslavNáš najlepší priateľ1989
743951Heriban JozefÚvodné poznámky k spisom Nového zákona1989
876560Kempenský, TomášNasledovanie Krista1989
452886Zlatá kniha1989
1020447Heriban , J.Úvodné poznámky k spisom nového zákona1989
443188Ján Pavol II.O sociálnej starostlivosti cirkvi-Solicitudo rei socialis1989
944696Pauliny, Andrej, SDBVetvičky1989
1044284T.BoscoSvedkovia civilizácie lásky1989
718910Pronzato, AlessandroKrížová cesta hriešnika1989
740673Náš najlepší priateľ1989
1017923Gunthor,AnselmMorálna teológia 1/b1989
448839Berz, AugustSrdcom k Bohu 1. diel1989
740682Foucauld, Charles deOn chce naše srdce. Myšlienky na každý deň1989
443210Günthör, AnselmMorálna teológia. 1/b1989
1044043Černý,R. SDBPoznáte Pannu Máriu?1989
741198Carretto, CarloAko František1989
443214Bosco, TeresioŽivý pomník Panny Márie Pomocnice1989
443217Heriban, JozefÚvodné poznámky k spisom Nového zákona1989
443220Carretto, CarloAko František1989
943957Ján Pavol II.Encyklika o sociálnej starostlivosti Cirkvi - Sollicitudo rei socialis1989
443221Tereza,S trpiacim Kristom dnes1989
943960Pavol VI.Encyklika Humanae vitae (O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti) 1989
1036382de Foucauld,Ch.On chce naše srdce 1989
1034591Carretto, C.Ako František1989
875364Faudenom, A.Počuli sme slovo Pánovo1989
740965Pavla VI.Humanae vitae. O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti1989
434808Jankola, Silvester Jozef OFMHodina s trpiacim Kristom1989
1025147Pavol VITy si mať dobrotivá1989
452987Hünermann, Wilhelm,Hovoríme s matkou1989
875132Ján Pavol II.Encyklika - O sociálnej starostlivosti cirkvi - sollicitudo rei socialis -1989
443276Tomko, JozefNa misijných cestách1989
41108Foucauld, Charles deOn chce naše srdce1989
1017757Carretto,CarloAko František1989
1027236Montana, VictoriaNebojte sa života1989
219048Pavol VIHumanae vitae o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti1989
41135Saleský, FrantišekFilotea1989
471477Beňo, Ján Augustín, SDB (Bajan, Silvester)Hovor, Pane, tvoj sluha počúva1989
449207Vrablec, ŠtefanOd srdca k Srdcu1989
878029Aubry, JosephPoď za mnou1989
876759Šilhár, Štefan SDBBiblický ruženec1989
887767Gazzera A. - Leonelli A.V jeho šľapajách1989
1030366Ján Pavol II.Encyklika Svätého Otca Jána Pavla II. o sociálnej starostlivosti cirkvi Sollicitudo rei socialis1989
443102Slovenská liturgická komisia - prekladEvanjeliá1989
730105Ján Pavol II.List Svätého Otca Jána Pavla II. kňazom z príležitosti zeleného štvrtku 19891989
1042436Duchovná príprava na vzácnu návštevu1990
728582neznámyKatolícky modlitebník, spevník1990
502283Bože, príď mi na pomoc1990
1031441Bohuslav,Lurd. Maják atómového veku1990
1042449Moje záväzky voči Panne Márii1990
40995Gunthor, AnselmMorálna teológia II/a1990
1325Listy rodičom1990
876337Gunthor AnselmMorálna teológia II/a Špeciálna morálna teológia1990
1025341Ján Pavol IIList svätého otca Jána Pavla II všetkým kňazom cirkvi z príležitosti Zeleného štvrtku 19901990
1043292Kongregácia pre vieroučné otázkyList biskupom Katolíckej Cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie1990
876656Vrablec, JozefV službe slova. Homílie. Rok A1990
475762Vrablec, ŠtefanOd srdca k srdcu1990
875906Ján Pavol II.List svätého Otca Jána Pavla II. všetkým kňazom cirkvi z príležitosti zeleného štvrtku 19901990
1018252Remiremont,A,deJedna z vyvolených1990
741029Günthör, Anselm, 1911- Morálna teológia. II/a :1990
1019063Pán Ježiš Ťa miluje1990
1022660Posolstvo1990
740044Gabriel od sv. Márie MagdalényDôverne s Bohom. I. diel1990
875737Gunthor AnselmMorálna teológia1990
1025499List biskupom katolíckej cirkvi 1990
4850Montana, VictoriaNebojte sa života1990
1040892Lacko, MichalSvätý Cyril a Metod1990