logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie medzi knihami na stiahnutieÚdaje o knihe

Číslo záznamu : 24202
Typ položky : Monografia
Typ zodpovednosti : Autor
Zodpovednosť : Gajdoš, Tomáš, OP
Názov : Boh je naša spása.
ISBN : 80-968432-4-9
Vydavateľ : AHO 3
Miesto vydania : Dunajská Lužná
Rok : 2000
Vydanie : 1.vyd.
Odbor : dominikáni
Väzba/typ : brož.
Licencia : Súhlas na zverejnenie na stránke DKI dňa 26.1.2015
Obsah : Ústrednou témou tejto knihy je ustavičný zápas človeka so sebou samým aj s inými ľuďmi, hľadanie cieľa a zmyslu života, jestvovanie Boha a náš vzťah k nemu. Kniha, v ktorej sa autor vo svojich úvahách neopiera iba o vlastné názory, ale čerpá aj z iných teologických, filozofických a vedeckých prameňov, obsahuje stručné a jasné vysvetlenie základných právd viery a poskytuje čitateľovi širší pohľad na hlavné otázky, týkajúce sa života a lásky, ľudí a ľudských vzťahov, moci a biedy, dobra a zla, viny a hriechu, odpustenia a spásy, cesty k Bohu a cesty do pekla. Pojednáva o biednom živote a zúfalej smrti nevercov, ale aj o šťastí a pokoji svätých.
Stiahnutie : Stiahnutie knihy(časopisu)