logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Schematizmy - vyhľadávanie v zozname kňazovBielický, Justín

Iné mená:

Bieliczky Justinus.

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 15. júla 1846 – † 1925, Podolie, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Filozofiu študoval v Bratislave v Seminári sv. Imricha a v Trnave v seminári Marianum. Teológiu ukončil vo viedenskom Pázmaneu v r. 1867. Ako diakon sa stal súkromným vychovávateľom vo Výčapoch - Opatovciach pri Nitre. 22. mája 1869 bol vysvätený za kňaza a 12. júna toho istého roka sa stal kaplánom v Strekove, potom v Banskej Štiavnici. V r. 1872 sa stal vychovávateľom u grófa Erdődyho, v r. 1873 bol kaplánom v Dvoroch nad Žitavou, potom v Komárne. Od 18. augusta 1881 spravoval farnosť Bučany v trnavskom okrese, potom sa v r. 1887 stal farárom v Podolí, kde pôsobil až do svojej smrti.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894;
www.mariasoft.sk/knazi/os-vysk.htm

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:
Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bučany 1881 aug. 18. 1887 - - Bielický, Justín farár
Podolie 1887 - - - - - Bielický, Justín farár