logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bratislava - Petržalka

Iné mená:

Zriadenie :
1934
Titul kostola :
Povýšenia sv. Kríža (1933)
Stručné dejiny:
Zriadená odčlenením od farnosti Bratislava-sv.Martina a Bratislava-Nové Mesto r.1934.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1933 - - 1936 - - Füredi Ladislav Vavrinec, OFM, správca farnosti
1954 - - 1959 - - Berkeši, Mikuláš správca farnosti
1959 - - 1990 - - Andódi, Andrej správca farnosti