logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bratislava - Čunovo

Iné mená:

Zriadenie :
1704
Titul kostola :
Kostol sv. Michala, archanjela (1783)
Stručné dejiny:
Farnosť zriadená r.1704 odčlenením z farnosti Rusovce; medzi rokmi 1948-52 pričlenená k Apošt.adm.Trnavskej z maďarskej diecézy Győr.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
2011 júl 1. - - Červený, Marián farár