logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bratislava - Trnávka

Iné mená:

Zriadenie :
1945
Titul kostola :
Kostol sv. Don Bosca
Stručné dejiny:
Zriadená 1.7.1945 odčlenením z farnosti Bratislava-Tehelné pole ako farnosť rehole saleziánov.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1942 - - 1951 - - Cíferský Ľudovít správca farnosti
1955 - - 1959 - - Malý, Vincent správca farnosti
1959 - - 1972 - - Petrovič, Félix správca farnosti
1977 - - 1985 - - Kupča, Július správca farnosti