logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bušince

Iné mená:
Bušince : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773 Bussa, Bussincze, 1786 Buscha, Bussincze, 1808 Busa, Bussince, 1863–1882 Busa, 1888–1913, 1938–1945 Bussa, 1920 Bušince, 1927–1938, 1945–1948 Bušince, Bussa, 1948– Bušince
Zriadenie :
starobylá, obnovená 1787
Titul kostola :
Kostol sv. Demetera
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 a 1337 sp. - - Kloto farár
1647 sp. - - - - Horváth Michael. farár
1780 nov. - 1802 - - Horváth Petrus. farár
1802 - - +1811 jún 12. Gergely, Ján farár
1811 - - 1844 nov. 1. Balogh, Ján (1806-1885) farár
1845 jan. 4. 1845 feb. 7. Horváthy Franciscus. farár
1845 feb. 29. +1870 jan. 3. Franzenbach, Juraj farár
1870 - - 1875 - - Munkay Joannes. farár
1875 nov. 15. +1899 apr. 11. Tantossy Victor, Colomanus. farár
1889 - - - - - Lehmann Augustinus. farár
- - - +1890 máj 30. Lehmann Augustinus. farár
1890 - - - - - Matolay Julius. farár
1932 - - 1975 - - Torma, František správca farnosti
1974 19 jún 9. 1977 - - Sztyahula Ladislav, správca farnosti
1977 - - 1978 - - Tóth Ladislav, správca farnosti
1978 - - - - Orosch, Ján správca farnosti
1981 - - 1985 - - Buday, Karol správca farnosti