logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Belá-Dulice

Iné mená:
1971 zlúč. o. Belá a Dulice.
1971– Belá-Dulice
Belá: 1773, 1808 Bela, 1786, 1888–1907 Bella, 1863 Béla és Ocskólehota, 1873–1877 Bela és Ocskalehota, 1882 Bella, Bélafalu és Ocskalehota, 1913 Turócbéla, 1920–1971 Belá
Dulice: 1773 Gyulafalva, Dulicze, 1786 Dulitz, 1808 Dulicz, Gyulafalva, Dulice, 1863 Dulic, 1873–1907 Gyulafalu, 1913 Gyulafalva, 1920–1971 Dulice
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol Kristovho tela
Stručné dejiny:
Farnosť bola starobylá. V najstarších dokumentoch sa nenachodí, ani Pazmáňov katalóg ju nepozná. Pri kanonickych vizitáciách za Oláha r. 1559 nebol farár, ale r. 1560 už bol Stanislav. Po tököliovských nepokojoch bolo tu sídlo farnosti obsadené, ale od r. 1711 je filiálkou. Teraz je filiálkou farnosti Turčiansky Peter.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 - - - - Stanislav(Belá) farár
1688 - - 1697 - - Kardoss Ján farár
1697 - - 1697 - - Kolossy Georgius. farár
1697 - - 1704 - - Vranovics Martinus, Ignatius. farár
1704 - - 1705 - - Golkovič, Ján farár
1705 - - 1705 - - Domanický, Ján (?-1748) farár
1705 - - 1708 - - Borinský, Ján farár
1708 - - 1710 - - Pullis Georgius. farár
1710 - - 1710 - - Balažovič, Ján farár odišiel do Necpál.