logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Borský Mikuláš

Iné mená:
Borský Mikuláš: okres Senica/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
pred 1920 vyčl. o. Bílkove Humence; 1975 pričl. o. Borský Peter (1926 vyčl. o. Šajdíkove Humence).
1773 Bur S[an]cti Nicolaj, Bur-Sz[ent]-Miklos, Bur-S[ank]t-Nicklasz, Bur Sw[atý] Mikulass, 1786 Búr-S[ank]t-Miklosch, Bur-S[en]t-Miklósch, 1808 Búr-Szent-Miklós, Búr-Sankt-Niklas, 1863–1913 Búrszentmiklós, 1920 Burský Svätý Mikuláš, 1927–1960 Borský Svätý Mikuláš, 1960– Borský Mikuláš
---------------
Borský Peter: 1773 Bur S[an]cti Petri, Bur-Sz[ent]-Péter, Bur-S[ank]t-Peter, Bur Swaty Peter, 1786 Búr-S[ank]t-Peter, Bur-S[ent]-Péter, 1808 Búr-Szent-Péter, Bur-Sankt-Peter, 1863–1913 Búrszentpéter, 1920 Burský Svätý Peter, 1927–1960 Borský Svätý Peter, 1960–1974 Borský Peter
Zriadenie :
1397
Titul kostola :
Kostol sv. Mikuláša, biskupa
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1630 sp. - - - - Architeetoris Paulus farár
1646 - - 1666 - - Jankovichius Joannes farár
1666 - - 1668 - - Bellošič, Lukáš farár
1668 aug. 31. 1669 - - Sutovics Stephanus, Georgius, Joannes. farár
1669 mar. 13. 1682 - - Miko Balthasár, Mathias. farár
1682 feb. 13. 1700 - - Albrechtovič, Pavol farár
1700 máj 7. 1709 - - Kovácsovics Joannes. farár
1709 máj 13. 1712 - - Rivolovics Joannes. farár
1712 sept. 16. 1720 - - Némethy Martinus. farár
1720 júl - 1724 mar. 4. Hanuszek Paulus. farár
1727 - - 1737 - - Klempay Joannes, Casparus. farár
1737 jún 3. 1739 - - Krausz Joannes, Josephus, Ignatius farár
1739 feb. 13. 1751 - - Szlávik Michael. farár
1751 okt. 9. 1751 nov. 27. Klempay Joannes. farár
1751 nov. 18. 1752 dec. - Frank, Andrej Ján farár
1753 feb. 9. 1763 dec. - Faber, Peter farár
1763 dec. 13. 1776 - - Gazapy, Ladislav farár
1776 dec. 21. 1780 - - Kubányi Mathias. farár
1780 - - 1804 - - Skulteti Andreas. farár
1804 - - +1806 máj 1. Kreskay Paulus. farár
1806 - - 1818 - - Intibus Josephus. farár
1818 - - +1826 okt. 9. Madovicsik Georgius. farár
1828 - - +1843 apr. 2. Matejovics, vel Matyeovics Stephanus. farár
1843 - - 1844 nov. - Szmazsenka Josephus. farár
1845 jan. 17. 1873 apr. 24. Klena Mathias. farár
1873 apr. 24. 1875 júl 22. Lachmann Theodorius. farár
1875 jún 21. 1888 - - Hrachovszky Leopoldus. farár
1888 - - - - - Prihoda Paulus. farár
1960 - - 1969 - - Hollý, Ľudovít správca farnosti
1970 - - - - Tóth Jozef, SDB, správca farnosti
1985 - - 1990 - - Bernát, Viliam správca farnosti
2006 júl 1. - - Kamody, Teodor správca farnosti