logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bystričany

Iné mená:
Bystričany: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica)
1924 pričl. o. Chalmová, Vieska.
1773 Bistricsin, Bisztricsin, Bistriczany, 1786 Bistrizin, Bisztricschany, 1808 Bisztricsény, Bystřičany, 1863–1873, 1888–1902 Bisztricsény, 1877–1882 Bisztricény, 1907–1913 Besztercsény, 1920– Bystričany

Chalmová: 1773 Nittra-Szegh, Nitra-Szegh, Chalmowa, 1786 Nitraszeg, Chalmowa, 1808 Nyitraszeg, Nitraseg, Chalmowá, 1863–1913 Nyitraszeg, 1920–1924 Chalmová
Vieska: 1773 Vieszka, Vieska, 1786 Wieszka, 1808 Viészka, Wieska, Wěska, 1863–1888 Vieszka, 1892–1902 Kisbisztricsény, 1907–1913 Oszlánykisfalud, 1920 Malá Vieska, Novejsa [-1924 Vieska]
Zriadenie :
1808
Titul kostola :
Kostol Najsvätejšej Trojice
Stručné dejiny:
Vznikla za jozefínskej éry regulácie farností. Do toho času patrila oslianskej farnosti. R. 1787 tu zriadili miestnu kaplánsku stanicu. Prvým kaplánom bol P. Alojz Kraus OFM. Oslianskemu farárovi ostali niektoré poplatky. Kaplán bol platený z náboženského fondu. R. 1808 systematizovali ju na farnosť. V tom čase to bola malá dedina, nemala ani 700 duší. R. 1890 jej pridelil Chalmovú z oslianskej farnosti a r. 1931 Viesku z farnosti Kamenec.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1804 - - Kraus Alojz OFM miestny kaplán
1804 - - 1806 - - Krommer, Ján miestny kaplán
1806 - - 1808 - - Móczay Jozef miestny kaplán
1808 - - 1822 - - Petrovič Ján farár
1822 - - 1826 - - Šimuni Ján farár
1826 - - 1828 - - Gallas, Ignác farár
1828 - - 1831 - - Sadliš Ján farár
1831 - - 1850 - - Šteffko Juraj farár
1850 - - 1861 - - Uhlárik Jozef farár
1861 - - 1884 - - Dermár, Karol farár
1884 - - 1887 - - Demovič, Bartolomej farár
1887 - - 1898 - - Ujvári Matej farár
1898 - - 1905 - - Havas de Gömör Vojtech farár
1905 - - 1907 - - Szécsi Štefan farár
1907 - - 1907 - - Burka, Karol farár
1907 - - 1911 - - Judt, Michal J. farár
1911 - - 1943 - - Brezina, Ján farár
1943 - - 1957 - - Šimičák Jozef farár
1957 - - 196... - - Kliman, Jozef farár
1959 - - 1970 - - Kliman, Jozef správca farnosti
196... - - 197...Dr. - - Prokein, Anton farár
1969 - - 1970 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1971 - - - - Mečiar, Kamil správca farnosti