logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bučany

Iné mená:
Bučany: okres Trnava/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Bucsan, Bucžany, 1786 Alschó-Bucschan und Felschő-Bucschan, 1808 Alsó-Bucsán, Kis-Bucsán cum Felső-Bucsán, Nagy-Bucsán, Dolní Bučany et Horní Bučany, 1863 Nagybucsán és Kisbucsán, 1873–1882 Alsóbucsán és Felsőbucsán, 1888 Nagybucsány és Kisbucsány, 1892–1913 Bucsány, 1920– Bučany
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Margity, panny a mučenice
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1706 jan. 7. 1708 apr. - Gudics Georgius. farár
1708 apr. 15. 1710 jan. - Raskovics Andreas, Josephus. farár
1710 Jau. 15. - - - Hizay, vel Hisay Georgius. farár
1787 - - +1795 aug. 14. Oszuszkay Josephus. farár
1795 - - +1806 aug. 9. P. Czabazday Cyrillus, OFM farár
1806 aug. - +1855 aug. 9. Hettes Joannes. farár
1856 - - 1870 jún - Spányi Josephus. farár
1870 jún - 1870 okt. - Wagner Ferdinandus. farár
1870 okt. - 1881 aug. 18. Holeksy Josephus. farár
1881 aug. 18. 1887 - - Bielický, Justín farár
1881 - - - - - Pazstiny Paulus. farár
1932po - - 1932po - - Zelka Ján, správca farnosti
1936 - - 1938 - - Janovits Edmund, správca farnosti
1951 - - 1957 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1957 - - 1963 - - Hoťka, Viliam správca farnosti
1963 - - 1965 - - Lintner, Ľudovít správca farnosti
1965 - - 1972 - - Poláček, Ladislav, OFM správca farnosti
1972 - - - - Kovár, Blažej správca farnosti