logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bzovík

Iné mená:
Bzovík: okres Krupina/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Bozók, Bozok, Bzowík, 1786 Bosok, Bzowik, 1808 Bozok, Bzowík, 1863–1913 Bozók, 1920– Bzovík
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Štefana, kráľa
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 sp. - 1337 - - Nicolaus. farár
1358 sp. - - - - Aegydius (Bzovík, 1358) farár
1671 feb. 8. 1686 mar. - Kovacsich Andreas. farár
1686 mar. 17. 1686 - - Hajdinovics Paulus. farár
1686 - - 1693 feb. - Skerlecz, Sotietatis Jesu farár
1693 mar. 24. 1704 - - Liczeg Joannes. farár
1704 - - 1712 - - Stifa Martinus, Julius. farár
1712 - - 1713 okt. - Bélay, Ján farár
1713 okt. 18. 1720 aug. - Trsztyánszky Joannes. farár
1720 aug. 23. 1725 apr. - Putsch Martinus. farár
1725 apr. 26. 1727 okt. - Szlovik Jacobus, Martinus. farár
1727 okt. 10. 1730 júl - Zacsik Georgius. farár
1730 júl 25. +1753 jún 12. Hepner Joannes. farár
1753 jún 29. +1773 jan. 23. Balko, Matej farár
1773 feb. 2. 1781 mar. 4. Söress Leo. farár
1781 mar. 4. 1787 sept. - Rákóczy Emericus. farár
1787 sept. 14. +1823 nov. 26. Nimetz Ignatius. farár
1823 dec. 5. +1823 dec. 18. Pantl Josephus. farár
1824 feb. 3. 1833 aug. 18. Bokros de Kis-Vezekény Joannes farár
1833 sept. 25. +1848 jún 10. Janyik Michael. farár
1848 aug. 7. +1868 nov. 18. Nemzethy Josephus. farár
1869 feb. 8. - - - Poliákovics Joannes. farár
1940 - - 1951 - - Šimek, František správca farnosti
1953 - - 1959 - - Čúlik Ernest, správca farnosti okr. dekan
1965 - - 1972 - - Danišovič, Alojz správca farnosti
1972 - - +2005 - - Judiak, František správca farnosti r. 1980-1990 zastupoval v Čekovciach