logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Budča

Iné mená:
Budča: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Bucsa, 1786 Bucscha, 1808 Bucsa, Buča, 1863–1888 Bucs, 1892–1902 Búcs, 1907–1913 Zólyombúcs, 1920 Buča, 1927– Budča
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Farský kostol sv. Michala
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Pozná ju Pazmáňov katalóg pod menom „Bulcho“. I Königsbergov testament na ňu pamätá pod menom „Butsch“. Bola slabšia farnosť, preto bola často neobsadená. Za reformácie sa stala evanjelickou. Kanonická vizitácia Zvolena r. 1657 píše, že v tom čase bola filiálkou Zvolena. Evanjelici ju držali do r. 1673, kedy ju museli vrátiť. Pripojili ju však ku trňanskej fare. V r. 1693 – 1703 ju spravoval licenciát. R. 1784 bola tu zriadená miestna kaplánska stanica a 1804 bola povýšená na farnosť.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1530 sp - - - Matúš(Budča) farár
1555 - - 1965 - - Teplan František farár
1561 sp. - - - - Nicolaus. farár
1693 mar. 5. - - - Watral Georgius. farár
1784 - - 1797 - - Miestni kapláni mená nezistené
1797 - - 1804 - - Letovič Jozef miestny kaplán
1804 - - 1822 - - Mihalovič Ignác miestny kaplán
1821 - - 1842 - - Zachej Samuel farár
1822 - - 1826 - - Prileský Andrej farár bola obnovená farnosť
1826 - - 1831 - - Šumichrast, Pavel farár
1842 - - 1847 - - Janík Ján farár
1847 - - 1887 - - Helyttesy Ľudevít farár
1887 - - 1923 - - Márik Pavel farár
1923 - - 1924 - - Anner, Jozef administrátor
1924 - - 1933 - - Kahy Ján farár
1933 - - 1946 - - Mravík, Benedikt farár
1934 - - 1946 - - Mravík, Benedikt farár
1946 - - 1953 - - Gröbl, Andrej administrátor
1946 - - 1966 - - Chovančák, Karol správca farnosti
1953 - - 1954 - - Tóth Ján administrátor
1954 - - 1555 - - Šurjanský, Anton administrátor
1955 - - 1969 - - Teplan František správca farnosti
1965 - - - - Krajan, Milan farár
1971 - - - - Lang, Pavol farár
1965po - - - - Leitman, Anton (1912-1982) farár
1966 - - 1968 - - Krajan, Milan správca farnosti
1968 - - 1972 - - Lang, Pavol správca farnosti
1973 - - - - Leitman, Anton (1912-1982) správca farnosti