logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Branč

Iné mená:
Branč: okres Nitra/Nitriansky kraj (Nitrianska stolica)
1925 pričl. o. Veľká Ves.
1773, 1808, 1863–1913 Berencs, 1786 Berencsch, 1920 Berenč, 1927–1948 Branč, Berencs, 1948– Branč

Veľká Ves: 1773, 1786, Nagyfalu, 1808 Nagfalu, Großdorf, 1863–190 7 Nagyfalu, 1913 Nyitranagyfalu, 1920–1925 Veľká Ves
Zriadenie :
starobylá, obnovená r. 1704
Titul kostola :
Kostol Navštívenia Panny Márie
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1560 - - - - - Martinus. farár
1630 - - - - - Zörögh, vel Zöröghy Michael. farár
1634 - - - - - Baicsy, Michal farár
1647 - - - - - Lotzius Joannes. farár
1657 sp. - - - - Berzevici, Lukáš farár
1704 feb. 16. - - - Szent-Mihályi Franciscus. farár
1935 - - 1955 - - Andrašovský, Ľudovít správca farnosti