logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Badín

Iné mená:
Badín: okres Banská Bystrica/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica) po 1808 pričl. o. Tri Duby.
1773, 1786, 1873–1902 Badin, 1808 Badin, Badín, 1863 Badin és Tridubi, 1907–1913 Erdobádony, 1920– Badín
Tri Duby: 1808 Tri Dubi, Toi Duby, Try Duby
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej
Stručné dejiny:
Farnosť je starobylá. Spomína ju Pázmáňov katalóg aj Königsbergov testament. Za reformácie prešli obyvatelia na novú vieru. R. 1673 ju vrátili katolíkom. Za tököliovcov a rákoczyovcov bola zase evanjelická. Pre nedostatok kňazov ju od r. 1710 spravoval za 17 rokov licenciát(laik). Potom sa duchovná správa opäť obnovila, ale určitý čas farnosť nemala svojho farára, ale bola spravovaná excurrendo z inej farnosti.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1551 a 1560 sp. - - Gallus (Bacúrov, 1533) farár
1561 - - - - - Thomas. farár
1673 dec. 13. - - - Ďubek, Juraj farár
1688 jún 26. 1689 - - Nimiczky, vel Nimniczky Joannes, Nicolaus. farár
1689 - - 1692 - - Biely, Juraj farár
1692 - - 1696 - - Horsteiner Franciscus, Josephus. farár
1696 - - 1702 - - Thorányi Joannes, Alexius. farár
1702 - - 1703 - - Bojoni, Ondrej farár
1703 - - 1705 - - Humay Franciscus, Joannes. farár
1705 - - 1710 - - V rukách protestantov
1710 - - 1727 - - Gracho vel Grachus Martinus. farár
1727 - - 1730 dec. 9. Fábry, Andrej Ladislav farár
1731 jan. 13. 1734 - - Nadeczky de Eadem Adamus, Michael. farár
1734 feb. 6. 1744 aug. 18. Mialtró Georgius. farár
1744 sept. 22. 1748 dec. 3. Sidlovics Martinus. farár
1748 dec. 3. 1752 - - Barinka, Jozef farár
1752 apr. 14. 1769 máj 17. Juracska Josephus, Paulus. farár
1769 jún 7. +1769 nov. 4. Buday, Ján z Badína farár
1769 dec. 24. - - - Doležal, Juraj farár
1807 - - 1820 - - Simonyi Ján farár
1820 - - 1820 - - Janík Ján adminstrátor
1820 - - 1823 - - Gyurgyovics de Medvedze Karol farár
1823 - - 1824 - - Prúnyi Samuel farár
1824 - - 1840 - - Laho, Matej farár
1840 - - 1840 - - Daniš, Štefan administrátor
1840 - - 1842 - - Nemky Štefan farár
1842 - - 1882 - - Szlatínyi Anton farár
1882 - - 1883 - - Kováčik, Juraj administrátor
1883 - - 1914 - - Gonda, Juraj farár
1914 - - 1925 - - Ohrival, Juraj farár
1925 - - 1933 - - Janeček Karol farár
1933 - - 1939 - - Valach, Mikuláš farár
1939po Szabó, František (1911-1997) duch. správca
1939 - - 1934 - - Valach, Mikuláš správca farnosti
1939 - - - - Zarevúcky, Anton správca farnosti
1939 - - - - Zarevúcky, Anton farár