logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Babiná

Iné mená:
Babiná: okres Zvolen/Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)
1773 Babina, 1786 Babina, Babasék, 1808 Bábaszék, Babina, 1863 Babaszék, 1873–1913 Bábaszék, 1920– Babiná
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Matúša apoštola a evanjelistu
Stručné dejiny:
Farnosť bola založená v 13. st. Bola exemptná. Patrila do jurisdikcie prepošta sv. Tomáša na Hore pri Ostrihome. Farníci platili desiatok svojmu farárovi a ten odvádzal prepoštovi marku striebra od 50 usadlostí. Za reformácie sa pridali ku novej viere. Zathayova kanonická vizitácia ju nespomína. Vizitácia r. 1572 ju vedie ako uprázdnenú. R. 1668 sa spomína farár Markus. Po r. 1673 sa vrátila katolícka duchovná správa, farár spravoval aj Sásu. Po tököliovských nepokojoch ju spravovali licenciáti(laici). Od r. 1709 sú boli nepretržite kat. farári. Od r. 1950 je spravovaná z Dobrej Nivy, od 1.2.1994 je filiálkou tejto farnosti.
Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
Medzi 1332. a 1337 sp. - Henricus. farár
1351 sp. - - - - Juraj (Babiná, 1351) farár
1513 sp. - - - - Paulus. farár
XVI. st. - - - - Martinus. farár
1668 sp. - - - - Marcus Emericus. farár
1673 dec. 13 - - - Corneli, Ján Štefan farár
1688 aug. 11. 1691 - - Pilárik Michal farár
1691 mar. 27. 1693 - - Vodnyánszky Thomas. farár
1693 - - 1696 - - Fajlár, František farár
1696 aug. 24. 1698 apr. 17. Jarosini Georgius, Augustinus. farár
1698 apr. 17. 1702 - - Mensik Augustinus, Gerardus. farár
1702 máj 11. 1705 nov. 26. Kracsun Matthaeus. farár
1709 dec. 7. 1710 nov. 12. Szluka Stephanus. farár
1711 apr. 16. 1712 - - Lethovanicz, vel Liethovanecz Joannes. farár
1722 okt. 9. 1727 nov. 13. Kubovics Andreas. farár
1727 nov. 18. 1736 - - Kozár, aut Kozáry etiam Koháry Ignatius, Antonius. farár
1736 apr. 26. +1750 jún 14. Rajeczky Joannes, Josephus. farár
1750 jún 24. +1762 júl 19. Mészárovics Adamus. farár
1762 aug. 28. +1763 apr. 5. Walter Joannes. farár
1763 apr. 26. - - - Marcus Emericus. farár
1777 - - 1768 - - Pernička Jozef farár
1788 - - 1831 - - Szüts Šimon farár Chyba v Zar1
1831 - - 1844 - - Krommer, Ján farár
1844 - - 1851 - - Meszáros, Jozef farár
1851 - - 1871 - - Huszóczy Michal farár
1871 - - 1894 - - Tmák Jozef farár
1894 - - 1930 - - Kováčik, Juraj farár
1930 - - 1936 - - Spravované z Krupiny excurrendo
1936 - - 1949 - - Mečiar, Kamil správca farnosti
1942 - - 1962 - - Hatala, Valentín správca farnosti
1942po - - 1943 - - Tonkovič, Jozef správca farnosti
1950 - - - - Spravované z Dobrej Nivy. excurrendo