logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bátovce

Iné mená:
Bátovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
po 1895–1972 pričl. o. Kmeťovce (1973 pričl. k o. Drženice) 1944 pričl. o. Jalakšová.
1773 Báth, Freymarckt, Batowce, 1786 Bath, Frauenmarkt, Batowce, 1808 Báth, Frauenmarkt, Bátowce, 1863–1913 Bát, 1920– Bátovce
---------------
Jalakšová: 1773 Élesfalu, 1786 Elleschfalu, 1808 Elesfalu, Ellesfalu, Jalachssowó [!], 1863, 1888–1895 Élesfalu, 1873–1882 Élesfalva, 1898–1913 Elesfalu, 1920–1944 Jalakšová
Zriadenie :
1070
Titul kostola :
Kostol sv. Martina, biskupa
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1317 - - 1320 sp. - Gerhard (Bátovce, 1320) farár
1561 sp. - - - - Rosenberth Michael. farár
1647 sp. - - - - Csermey, Martin farár
1665 - - - - - Finta, Andrej farár
1674 júl 24. 1676 sp. - Vaskovics Adamus, Joannes. farár
1676 - - 1682 dec. 28. Ovcsarovics Joannes. farár
1683 - - 1688 - - Kapri Joannes. farár
1686 - - 1706 - - Stankó Joannes, Hieronymus. farár
1709 - - 1713 okt. 18. Trsztyánszky Joannes. farár
1713 okt. 20. 1713 nov. 17. Krizsanóczy Joannes. farár
1713 nov. 17. 1717 dec. - Schores Georgius. farár
1717 dec. 16. 1722 máj - Piacsek Antonius. farár
1722 jún 5. +1732 jan. 22. Piacsek Antonius. farár
1732 feb. 2. 1743 mar. - Novotha Joannes. farár
1743 apr. 1. 1762 aug. - Pisuch Andreas. farár
- - - 1760 - - Pisuch Andreas. farár
1760 mar. 3. 1762 sept. 9. Kubányi Andreas. farár
1762 sept. 9. 1816 jún 28. Kubányi Andreas. farár
1816 jún 28. 1816 aug. 26. Melisznik Ignatius. farár
1816 aug. 26. +1826 mar. 16. Kubányi Emericus. farár
1826 máj - 1845 aug. 20. Szitkey Josephus. farár
1845 aug. 25. 1849 jún 30. Szakmáry Emericus. farár
1849 aug. 1. - - - Sántha de Nyitravicsap et Pusztaszánthó Augustinus. farár
- - - 1891 - - Sántha de Nyitravicsap et Pusztaszánthó Augustinus. farár
1891 - - - - - Mácsay Florianus. farár
1928 - - - - Čvirik, Cyril správca farnosti dekan, asesor
1983 - - 1983po - - Markech, Anton správca farnosti
1983po - - 1989 - - Markech, Anton farár