logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Blatné

Iné mená:
Blatné: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Saarfo, Saárfo, 1786 Scharfo, 1808 Sárfo, Ssárfia, 1863 Sárfeo, 1873–1907 Sárfo, 1913 Pozsonysárfo, 1920–1948 Šarfia, 1948– Blatné
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Vojtecha, biskupa
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1629 - - - - - Hubatius Joannes. farár
1630 - - - - - Vitkovics Joannes. farár
1633 a 1634 sp. - - Kobaszich Paulus. farár
1640 - - - - - Fugatius, Ján farár
1647 - - - - - P. Marcus farár
1666 máj 19. - - - Havlovič, Martin farár
1671 máj 21. 1672 jún 11. Vinczenti Adalbertus. farár
1676 máj 21. 1678 - - Petricz, alias Petriczius Michael, Ignatius. farár
1679 - - 1689 - - Pongrácz L. B. de Szent-Miklós et Óvár Emericus. farár
1689 apr. - 1694 - - Lehoczky Adamus. farár
1694 apr. 22. 1714 - - Kruplanicz Georgius. farár
1714 jan. 24. 1720 apr. 13. Beregh, Ján (1662-po r. 1720) farár
1720 máj 25. 1728 - - Banovič, Ferdinand Ladislav farár
1728 máj 5. 1736 - - Maczkovics Martinus. farár
1736 - - +1760 nov. 2. Scheri Andreas. farár
1760 nov. 25. 1765 jún 13. Riener Joannes. farár
1765 aug. 16. 1772 júl 28. Ribonics Ladislaus. farár
1772 aug. 2. 1782 - - Rajczy Joannes. farár
1782 - - 1784 - - Keller Georgius. farár
1784 - - 1789 - - Zsnyava Stephanus. farár
1789 okt. 23. 1804 - - Nagy Joannes Bapt. farár
1804 dec. 4. +1813 nov. 2. Thurzó Antonius. farár
1813 nov. 25. 1828 - - Egyed, Jozef farár
1828 - - 1841 - - Kovács Josephus. farár
1841 - - 1872 júl 31. Skarnitczl Alexander. farár
1872 nov. - 1883 nov. 1. Marschall Ludovicus. farár
1884 feb. 9. - - - Marschall Alexander. farár
1950 - - 1953 - - Pobuda, Bernard správca farnosti
1957 - - 1959 - - Jurkech Anton, SVD, Dr. Rom., správca farnosti
1968 - - +1998 jún 2. Jurišič, Michal správca farnosti r. 1973 čestný dekan