logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bratislava - Nové Mesto

Iné mená:
Blumenthal, Posonium. IV. Virágvölgy.
Zriadenie :
1770
Titul kostola :
Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1769 nov. 19. +1775 feb. 18. Ujházy Franciscus. farár
1775 mar. 21. 1789 máj 1. Klobusitzky Mathias, Josephus. farár
1790 apr. 27. 1803 júl 3. Calovino, Pavol farár
1803 júl 19. +1819 máj 11. Kesztler Georgius. farár
1819 máj 18. +1857 jún 2. Metzburg L. B. Josephus. farár
1857 feb. 6. 1888 - - Poeck Josephus. farár
1888 - - - - - Havlicsek Vincentius. farár
1929 - - 1930 - - Lukačovič, Jozef (1902-1991) správca farnosti