logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Baka

Iné mená:
Baka : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
po 1808 zlúč. o. Dolná Baka a Horná Baka.
1863 Alsóbaka és Felsobaka, 1873–1882 Albaka és Felbaka, 1888– Baka
Dolná Baka: 1773 All-Baka, 1786 Alschó-Baka, 1808 Alsó-Baka
Horná Baka: 1773 Fell-Baka, 1786 Felscho-Baka, 1808 Felso Baka
Zriadenie :
starobylá, obnovená r.1728
Titul kostola :
Kostol Všetkých svätých
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1390 apr. 27. sp. - - Kňaz z Baky kňaz Plebanus de Paka.
1728 aug. 13. 1733 - - Bartoš, Jakub farár
1733 júl 9. +758 aug. 21. Moszoly Joannes. farár
1733 máj - 1733 júl - Ujváry Stephanus. farár
1758 aug. 23. +1795 nov. 20. Plonics Antonius. farár
1795 - - 1813 - - Korbélyi Joannes. farár
1813 - - 1827 mar. 2. Erős, Ignac farár
1827 mar. 2. 1838 - - Varju Andreas. farár
1838 - - +1844. dec. 20. Orosz de Balásfalva Alexander. farár
1845 - - 1880 apr. 20. Farkas, Michal farár
1880 máj 11. - - - Flock, Jakub farár
1959 - - 1964 - - Tihanyi, František správca farnosti
1966 - - 1977 - - Zsilinsky, Anton Kazimír, OSB správca farnosti