logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bajtava

Iné mená:
Bajtava : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773, 1786, 1808 Bajtha, 1863–1913, 1938–1945 Bajta, 1920–1938, 1945–1948 Bajtava, Bajta, 1948– Bajtava
Zriadenie :
1785
Titul kostola :
Kostol Narodenia Panny Márie
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1787 - - 1812 jún 29. Veress Franciscus. farár
1812 aug. 18. 1826 júl 26. Horváth-Aitich Michael. farár
1826 júl - 1832 - - Kremlicska, vel Kremnicska Joannes. farár
1832 máj 16. 1832 dec. 12. Turcsányi Carolus. farár
1832 dec. 12.1 1837 apr. 12. Ordódy de Eadem et Alsó-Leszkó Theodorus. farár
1837 apr. 12. 1854 - - Birkéš, Juraj farár
1854 - - 1871 nov. 5. Korber Alexander. farár
1871 - - +1887 mar. - Edényi, Martin farár
1871 - - - - - Kovács de Torna Emericus. farár
1872 - - - - - Edényi, Martin farár
1887 - - - - - Simor Ladislaus. farár
1945 - - 1959 - - Drozdy, Július Zoltán správca farnosti r. 1949 dekan
1946 - - 1948 - - Végh, Ladislav správca farnosti
1948 - - 1960 - - Bruckner, Ladislav správca farnosti
1950po - - 1950po - - Farkas, Eugen správca farnosti
1961 - - 1962 - - Farkas, Ladislav (1931-2005) správca farnosti
1962 - - 1975 - - Jónás, Dezider správca farnosti