logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Báhoň

Iné mená:
Báhoň: okres Pezinok/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1974–1990 pričl. o. Igram, Kaplná.
1773, 1786, 1808 Bahony, 1863–1913 Báhony, 1920– Báhoň
Zriadenie :
starobylá
Titul kostola :
Kostol sv. Františka Assiského
Stručné dejiny:

Zobrazenie citátov k farnosti
Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1624 sp. - - - - Klaudy, Michal farár
1634 sp. - - - - Ekkel, Juraj farár
1644 - et 1650 sp. - Báhonyi, Juraj farár
1652 - - 1656 - - Aurifaber, Ondrej farár
1656 - - 1658 - - Zelenszky Martinus. farár
1658 - - 1659 - - Kugyay Andreas. farár
1659 - - 1661 - - Apáthy, Ján (17. stor.) farár
1661 - - 1663 - - Jaszlóczy Georgius. farár
1663 apr. 24. 1665 - - Matthaeovics Petrus, Jacobus. farár
1666 - - 1668 - - Luzsinszky Franciscus, Sebastianus. farár
1668 - - 1669 - - Bartošovič, František farár
1669 máj 5. 1684 - - Vicsovszky Joannes, Ev. farár
1684 - - 1684 - - Vaskovics Adamus, Joannes. farár
1684 - - 1685 - - Gabrieli, Ján Chryzostom farár
1685 - - 1686 - - Lingovics Michael, Antonius. farár
1686 - - 1690 - - Medlen Paulus. farár
1690 sept. 3. 1692 - - Dubovský, Andrej Ignác farár
1692 - - 1695 - - Malonyay Paulus. farár
1695 - - 1699 - - Ozeblics, vel Ozeblicz Petrus. farár
1699 - - 1705 aug. - Peskó de Pechova Joannes, Marianus, David. farár
1705 aug. 30. - - - Bachtovics, Martin farár
1715 nov. 23. +1729 nov. 28. Lancsarics Josephus. farár
1729 dec. 5. 1742 - - Gratia Joannes, Josephus. farár
1742 mar. 16. +1746 feb. 12. Ábel, Martin farár
1746 feb. 16. +1748 jan. 19. Silhacsak Joannes farár
1748 jan. 29. +1751 mar. 19. Kubina Antonius. farár
1751 mar. 23. +1762 máj 5. Kussányi Joannes. farár
1762 máj 14. 1762 aug. - Duby, Jozef farár
1762 aug. 13. +1801 aug. 1. Gyurcsánszky Georgius. farár
1765 jún 22. 1666 - - Markovics Josephus. farár
1801 - - 1846 - - Horváth Joannes. farár
1846 - - +1879 mar. 7. Berzák, Alojz farár
1879 jún 1. - - - Roszbory Joannes. farár
1945po - - 1964 - - Ovšenka Ján správca farnosti
1966 - - 1971 - - Šimek, František správca farnosti
1971po - - 1972 - - Dudík, Jozef správca farnosti
1983 - - 1991 - - Chvála, Karol správca farnosti