logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

SERIES PAROCHORUM CUM SUIS PAROCHIIS
Ábel Franciscus.
abelfrantisek1804
nem1894
Natus Strigonii 21. Jan. 1804. Studia phil. Tirnaviae, theol. Viennae absolvit. Ord. 15. Dec. 1827. E cooperatore Dunaszerdahelyiensi 18. Aug. 1834., parochus Böősensis, ubi † 13. Apr. 1885.


Abel Martinus.
abelmartin
nem1894
19. Apr. 1738. parochus Nahácsensis usque 3. Mart. 1740., tunc Alsó-Dombóensis usque 16. Mart. 1742. inde Báhonyensis, ubi † 12. Febr. 1746.


Abraham.
abraham1516
nem1894
1516-1534, occ. parochus in Radván. Filius Stephani Fabri de Ponik. (Ex inscriptione antiquae arae, quae habetur in visitatione a. 1696.)


Abrahámffy Daniel.
abrahamffydaniel
nem1894
Ab 1676. usque † 30.Oct. 1681. parochus in Szenicz.


Abrahámffy Stephanus.
abrahamffysteohanus
nem1894
E cooperatore Pestiensi 17. Mart. 1777. parochus primus Nagy-Mácsédensis, inde 1805, ad quietem repositus, qua talis † 8. Apr. 1811. in Majthény.


Abrahamides Daniel.
abrahamidesdaniel
nem1894
Cui 10. Maji 1663. collata est parochia in Lieszkó. Forsitan idem cum Daniele Abrahámffy.


Abrahamovics Michael.
abrahamovicmichal1692
nem1894
22. Mart. 1692. ord. e sem. S. Steph. R. Jam eodem a. 29. Jul. investitus parochus Ujlakensis quam una cum Lehotka (Abalehota) accepit. Inde 1693. in Apr. lib. reg. civitatem Zolyom accepit. Ad breve tempus, nempe 9. Apr. 1701. usque 26. tenuit Turócz-Szent-Márton, exinde investitus ad Némethi in Bars una cum Berzencze. Hanc usque 1706. illam autem usque 1710. retinens. Hoc a. 12. Nov. ad Kis-Apáthi transivit, demum 17. Apr. 1712. reversus est iterum ad Ujlak, unde exiverat, hic mansit usque 1713.


Abrahamus.
abraham1386
nem1894
1386. occurrit plebanus et VAD. in villa Mariae (Somorja). Ex actis familiae Bottló de Királyfia.


Abranics Stephanus.
abranicstefan
nem1894
Ab 4. Oct. 1738. parochus in Csolnok usque 15. Dec. 1742. inde transivit ad Dorogh, tum 25. Mart. 1750. ad Nyerges-Ujfalu, tum 4. Nov. 1757. ad Nagy-Ölved, inde 1760. canonicus Posoniensis factus, ibi ab 10. Nov. 1767. usque 1773. parochus coll. eccl. ad ad S. Martinum, qua talis contra erectionem parochiae in Vírágvölgy protestatur. Abbas S. Martini de Bulch prope Solymos et Keresztur ad Muram. Fundavit pro praebendatis sacra perpetua. † 1775. Maji.


Acatius, vulgo Acus.
akacius
nem1894
Ab 1235. usque 1244. occurrit parochus Pestiensis, qui anno priori mox plebanus in „Oven“ mox „magister A. plebanus de Pest“ nominatur. (C. D. Arpad. cont. II. 122, 124.) Anno posteriori simul capellanus Belae IV. regis, cui rex eodem a. die 21-a Aprilis commisit, ut terras regias Zlonim et Verbouz in Slavonia habitas lustraret, metasque poneret, nam has terras rex comiti Junk, filio Isaac perpetuo possidendas donavit, quia fratri suo Colomanno a multis temporibus fideliter serviebat, et post decessum ejusdem, Belae et consorti ejusdem, maxime occasione Tartarorum impenderat obsequia. (Kerchelich, Hist. Cath. Eccl. Zagrab. I. 83.) Acus ab 1257. usque 1272. occurrit qua praepositus capituli Budensis SS. AA. Petri et Pauli. in pluribus diplomatibus archivi regnicolaris, quae suo provisi sunt insigni quod et Péterffy publicavit ex aliquo diplomate a. 1257. (Sacr. Conc. I. 346.) Jam ab 1258. munus cancellarii reginae gesserat. A. 1272. magnam perfecit activitatem, ast vestigia ejus disparuerunt. (A pesti főtemplom története, et Turul 1887. 29.)


Ács Franciscus.
acfrantisek
nem1894
Natus 10. Dec. 1846. Tatae. Absolutis theologiae studiis Strigonii, ordinatus 2. Aug. 1870. E cooperatore Perbetensi professor in sem. S. Steph. studii philosophici, inde ob infirmitatem redivit ad priorem applicationem, unde 3. Mart. 1880. investitus parochus Egerszeghiensis. Notarius districtualis. Habet merita literaria. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 47.)


Aczél Josephus.
aceljozef
nem1894
E capellano aulico AEppi factus 1782. Maji parochus in Üzbég, ubi usque 1790. Inde transivit ad Kürth ubi usque mortem, quae 25. Aug. 1792. in Udvard evenit.


Adacsy Josephus.
adacijozef
nem1894
Occurrit 1640. parochus in Szent-Benedek. (E tabul. Cap. M. E. Str. capsa 26. II. 15.)


Adalbertus.
adalbertus1297
nem1894
Occurrit 1297. usque 1308. praepositus de Chut, plebanus novi montis Pestiensis id est Arcis Budensis ad B. M. V. Ass. Cui Lodomerus AEppus Strig. 1297. commisit, quod, cum Benedictus eppus Vesprimiensis in sacerdotes in magna insula existentes excommunicationis sententiam protulerit, ipsam latam sententiam omnibus diebus dominicis et festivis promulgare et denuntiare debeat. (C. D. Patrius V. 82.) Ille 1301. conquestus est coram Gregorio AEppo Strig. quod plebani Budenses in solvendo censu morosi sint, quos AEppus stringi indulget. (Fejér, C. D. VIII. I. 69.) Complicatus in controversia parochorum Budensium respectu dependentiae occurrit a. 1302. (C. D. Patr. IV. 100.) Etiam contra aliquos cives commisit ei AEppus Strig. 1308. sententiam excommunicationis promulgare. (Mon. Vat. S. I. T. II. 105. Occurrit adhuc: Knauz, Mon. Strig. II. 417, 501. Fejér, C. D. IX. VII. 735.)


Adami Petrus.
adamipeter
nem1894
Occurrit 1676. parochus in Kéménd.(Tabul. Cap. M. E. Strig. Lad. 28. Fasc. VII. l.)


Adamkovics Joannes.
adamkovicjan
nem1894
E call. gen. cleri H. 10. Mart. 1690. ord. Investitus 27. Sept. 1690. ad parochiam Ó-Krasznó, seu Széplak cum filia Brogyán, quam usque 1697. tenuit.


Adamovics Georgius.
adamovicjuraj
nem1894
Studuit Posonii. Post ordinationem 11. Sept. 1727. investitus parochus in Nyitra-Sárfó. Sub illo peracta visitatio 1731. Ubi usque 7. Dec. 1733. mansit, tunc inde transiens ad Nyitra-Bajna. Sub eo restaurata 1755. ecclesia, ibidem † 23. Apr. 1761.


Adamovics, prius Adamics Joannes.
adamovicjan
nem1894
Natus 25. Sept. 1792. in Oszuszkó cottu Poson. Theologiam Viennae terminavit. Ordinatus 12. Nov. 1815. Cooperatorem egit 10. annis in Perbete, postmodum in Tardoskedd et Nagy-Kér 1827. adeptus est parochiam in praedio Bajcs, unde 16. Maji 1841. ad Perbete promotus, eidem 1862. munus VADnus ord. collatum est, 1870. factus can. hon. M. E. Strig. 1871. Ob debilitatem oculorum munus VADnis resignavit. Ibid. † 5. Apr. 1886.


Adamovich Adamus.
adamovicadam
nem1894
E seminario S. Adalberti 20. Apr. 1717. investitus parochus Várgedensis in cottu Gömör, residens in Kerekgede usque 1742.


Adamovich Emericus.
adamovicimrich
nem1894
Natus 5. Mart. 1843. Ex antiquissimo seminario Strig. 2. Aug. 1868. ordinatus et missus (Circ. 3941.) pro cooperatore ad Szemere, 1871. (Circ. 4955.) vero Budapestinum ad Stum Leopoldum. 2. Jul. 1878. investitus parochus in Szemere, Notar. distr.


Adamus de Putnek.
adamzputnoku
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Thaszár, qui a. 1560. in sacra synodo fuit excommunicatus propter contumaciam et diversa flavigitia. Dum autem visitator Georgius Konyafalvay ADnus Barsiensis ad Thaszár veniens ecclesiam intrasset, illum missam celebrantem invenit ideo illum increpavit.


Adamus.
adamus1270
nem1894
Occurrit 1270. Budae in suburbio Sti Petri M. Ejates parochi in signum dependentiae a. templo principali Mariano in arce, capellani vocabantur.(Schier, Buda Sacra 69.)


Adamus.
adam1559a
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Cheke (Cseke) Ord. Strigonii per AEppum Thomam Bakocz. De quo Joannes Derecskey ADnus et visitator Barsensis a. 1559. connotavit, quod habeat uxorem, et filium unum.


Adamus.
adam1559b
nem1894
Occurrit 1559. Parochus in Nagzelezen, (Nagyzelezsény). Ordinatus Viennae per eppum Nauzea, habet uxorem sed caret filio. Hunc visitator a. 1559. Joannes Derecskey, ADnus exhortatus est, ut faciat officium sacerdotale sine quaerela et scandalo. Ut autem certior esset de vita ejus, sciscitatus est a vitricis ecclesiae Sigismundo et Petro Polgár, qui affirmaverunt ejus vitam et mores honestos esse. Simul exhortatus est illum ne transgrederetur ritum ecclesiae Romanae qui dixit dominum Zelecsényi sub utraque specie communicare velle, quem increpavit visitator dum moraretur in Sto Benedicto coram Michaele Dobrokuthy et Matthaeo Poklostay ac toto conventu, multa illi loca citavit ex Sacra Scriptura et sententiis sanctissimorum doctorum de communione sub una specie, quibus auditis animus ejus acquievit.


Aegidius.
aegidius1332a
nem1894
1332. inter et 1337. fuit sacerdos Beatae Virginis de Lesenka, in ADtu Vntensi, (nunc Leszenye, filia ad Házasnénye) qui juratus non credit valere beneficium ultra marcam, solvit pro censu papali sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 186)


Aegidius.
aegidius1332b
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. pleb. de Vana, (Nana,) ADtus Sti Georgii, (id est Cathedralis. Nunc Nana filia ad Párkány.) Juratus dixit non ultra marcam suum beneficium valere, solvit 6 grossos pro decima collectoribus census papalis. (Mon. Vat. S. I. T. I. 231.)


Aegydius.
aeqydius1332c
nem1894
1332. inter et 1337. occ. Plebanus de S. Cruce ultra Vag. (Vág-Sz.-Kereszt) existimavit juratus suum beneficium non valere plus quam unam marcam; solvit pro censu papali sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 230.)


Aegydius.
aegydius1358
nem1894
Occurrit 1358. plebanus de Bozók, qui in causa familiae Palásthy testem egit et pro dicenda veritate tacto vivificae crucis ligno juramentum posuit. (Palásthyak I. 117.)


Agárdy Joannes.
agardyjan
nem1894
Natus 4. Febr. 1851. Ex Pázmáneo ordinatus 25. Jul. 1875. Cooperator in Dorogh, Léva et Budapestini ad Stum Leopoldum. 1889. Oct. factus parochus in Alsó-Győröd.


Agathin Stephanus.
agathinstefan
nem1894
Ab 1701. usque 1705. parochus in Füss.


Ágh Vendelinus.
aghvendelin
nem1894
E cooperatore Ó-Barsensi 1817. parochus Szent-Mihályurensis, ibique † 6.Nov. 1836. Dum funus duceret in filiali Mártonfalu concidit et repente exspiravit.


Ághy Franciscus.
aghyfrantisek
nem1894
Ab 15. Dec. 1737. Usque 1750. parochus in Magyarbél. Eo agente fundamenta domus parochiae in actuali loco posita, proventus parochi regulatus et auctus. 21. Jun.1750. cooperator ad Szent-Simony, inde 3. Jun.1751. capellanus apud D. Stephanum Eszterházy Vetero Zolii. Inde iterum cooperator in Bagotha. 23. Maji 1755. collata ei jure postliminii tandem canonice erecta. r. c. parochia oppidi Losoncz, ubi tantum usque 12. Sept. 1755. mansit, transiens ad Házas-Nénye. Inde 30. Jan. 1757. Investitus est ad Alsó-Lelócz, ubi † 25. Jul. 1767.


Agnelli Georgius.
agnellijurajimrich
nem1894
Natus in Sasvár. Ad seminarium S. Stephani. 29. Mart. 1711. susceptus, ibi fecundam dixit orationem in festo S. Stephaní reg. Defendit logicam et philosophiam universalem, item theologiam. 27. Mart. 1714. factus cooperator in Lévárd, dein in Sasvár. 2. Apr. 1719. investitus parochus Kis-Apáthiensis, inde 7. Jul. 1715. transivit ad Závod, mox 12. Jul. 1719. investitus ad Unin in Cott. Nitr. Ibidem 1727. factus VADnus Sasváriensis. Inde transivit 1. Jul. 1728. ad Holics. 22. Apr. 1740. factus Canonicus M. E. Strig. 1741. seminarii S. Stephani praefectus (Rector,) et ADnus Nitriensis. Fuit proto-notarius apostolicus et abbas B. M. V. de Kompolt. † 18. Aug. 1756. Adauxit fundos ecclesiarum parochialium in Sasvár et Holics. Fundavitque missas perpetuas in ecclesia S. Nicolai Tirnaviae. Existit effigies ejus depicta.


Agnelli Georgius.
agnellijuraj1746
nem1894
E semin. S. Steph. R. 27. Mart. 1746. capellanus Levardiensis. Jam eodem anno 14. Jun. investitus parochus Pöstyénensis. Inde 16. Jul. 1755. transivit ad Udvarnok, ubi † 16. Apr. 1757.


Agnelli Joannes.
agnellijan1672
nem1894
18. Sept. 1672. collationem accepit ad parochiam Grinaviensem, ubi usque 1673. mansit.


Agnelli Josephus.
agnellijozef
nem1894
Natus 24. Febr. 1852. E seminario antiquis. Strig. ord. 16. Jul. 1876. cooperator in Laksárujfalu et Holics. 2. Jul. 1881. Usque 6. Oct. admin. in Kukló. 9. Maji 1884. investitus parochus in Csári.


Ahancsics Antonius.
ahancicanton
nem1894
Fuit parochus in Svedler in Scepusio ubi vita functus. † 25. Maji 1749.


Akantisz Andreas.
akantisondrej
nem1894
Ex antiquiss. semin. S. Stephani ord. 1837. Cooperator in Bajóth. - 14. Mart. 1839. admin. in Nagy-Herestyén, usque 17. Aug. 1840, dein coop. in Siglisberg et Udvard ubi † 3. Oct. 1842.


Akay de Eadem Vendelinus.
akayvendelin
nem1894
E seminario Mariano Tirnaviae 1818. Ord. Aliquo tempore Szúló-Hradnae transacto, cooperator in Surány et Szomolány. 1829. factus parochus in Szárazpatak, ubi † 14. Sept. 1849.


Akermann Nicolaus.
akermannmikulas1687
nem1894
Fuit 1687. usque 1693. parochus in Kaproncza, dein ab 20. Jan. 1694. usque 1709. in Szklenó.


Alagovics Alexander.
alagovicalexander
nem1894
Natus 1761. in Maniga. Theologus in semin. gen. Budensi usque 1783. Factus presbyter dioec. Nitriens. Praeerat studiis in semin. Posoniensi. Inde parochus in Mocsonok. Tum professor theologiae Nitriae et semin. rector, simul canon. hon. 1796. transivit ad ADioec. Strig. et 27. Aug. accepit administrationem parochiae Galantha, ubi magnificum templum suis et piorum fidelium sumptibus erexit. Functus quoque VADni officio. 1807. Canonicus Poson. simul parochus S. Martini. Praepositus S. Lamperti de Somlyó-Vásárhely. 30. Jul. 1808. canon. M. E. Strig. 1816. praepositus S. Thomae. 1809. rector semin. Pestiensis. 1810. el. eppus Bosonensis, et exc. consilii reg. aul. consiliarius. 1816. usque 1821. consiliarius et referendarius aulicus. Oblatam sibi cum prioratu Auranae in Illyrico praeposituram Zagrabiensem 1. Jan. 1822. adiit. Simul ADnus Goric. et Zagoricensis. Abbas S. Margarithae de Béla. Consiliarius act. intimus. Locumtenens Bani Dalmatiae, Croatiae ac Slavoniae. 1829. Eppus Zagrabiensis. Int. status consiliarius. † 18. Mart.1837. Juridicis et politicis scientiis apprime excultus. In dicasteriis, quibus assedit magnam sui aestimationem reliquit et inter prudentissimos viros numerabatur. Humanitatis perennem memoriam posuit per fundationem xenodochii Posegani. (Magyar Encyclopaedia.)


Alagovics Joannes.
alagovicjan
nem1894
Natus in Modor 12. Apr. 1767. Humaniora et philosophiam terminans ad album cleri susceptus. Finita theologia 1790. presbyter ordinatus, in seminario adhuc unum annum, qua praefectus musaei transegit. Brevi tempore in presbyterio Tirnaviae transacto, Josephus Card. Batthyanyi AEppus affabrem juvenem capellanum aulicum et primatialis sedis notarium constituit. 1. Nov. 1796. investitus parochus in Mocs, inde 8. Oct. 1807. transivit ad Szölgyén, ubi 16. Oct. 1817. VADnus constitutus. Pro synodo nationali 1822. propositionem elaboravit, quam Josephus Belik eppus et gen. vicarius pro cinosura elegit. Etiam I. com. Strig. tabulae judiciariae assessor fuit. † 29. Dec. 1836. (Magyar Sion. 186.5, 422.)


Alagovics Ladislaus.
alagovicladislav
nem1894
E dioecesi Nitriensi, ubi in Bossácza parochum egit, 29. Nov. 1820. ad ADioecesis susceptus, jam 23. Nov. collatam accepit parochiam Detrekő-Szent-Péter, inde 1. Nov. 1821. transivit Szakolczam, ibi simul Decanus et I. 1. Comit. Nitriensis et Trencsin. Tabulae jud. assessor fuit. † 31. Dec. 1846. aetatis 79.


Alapy Joannes.
alapijan
nem1894
Fuit ab 23.Jul. 1742. Usque 3. Jul. 1745. parochus in Egyházkarcsa, tunc transivit ad Nagy-Hind, ubi usque 1749. mansit. Eo agente ecclesiae aedificatio incoepta est.


Alaudovics Andreas.
alaudovicondrej
nem1894
5. Dec. 1755. capellanus in Galantha. 21. Jun. 1758. investitus parochus Endrefalvensis, inde 11. Jul. 1760. Missus ad deficientiam Tyrnaviae. 1770. factus parochus Pusztafödémesensis, ubi † 3. Sept. 1774.


Albertonides
albertovicpavol
nem1894
Albertonides, rectius Albertovics Paulus. 21. Nov. 1675. investitus parochus in Rohow (Rohó) et Ripka (Ribek) quas administravit usque 1. Febr.1684.


Albertovich Michael.
albertovicmichal
nem1894
Collationem accepit Maji 1675. pro parochia Ürméncz, ubi nec integrum annum mansit.


Albertus Szolcsánensis.
albertsolcany
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Szolcsán de quo visitator Michael Szegedinus ait: De eadem villa oriundus. Tirnaviae sacris initiatus. Romanae ecclesiae ritum in omnibus sacramentis et ceremoniis observat. Praeter uxorem quam habet, et propter tonsuram et moribus laudatur.


Albertus.
albertztvrdosina
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. pleb. in Turdos (Tardos) qui juratus dixit, suum beneficium valere septem grossos, quos titulo census papalis exsolvit. (Mon. Vat. S. I. T. I. 201.)


Albertus.
albertvadkert
nem1894
Occurit 1332. inter et 1337. pleb. de Votquet, Votiquerti (Vadkert), qui collectoribus census papalis sub credulitate dixit, beneficium non valere ultra quam duas marcas cum media, solvit duodecim grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 229.)


Albertus.
albertbratislava
nem1894
1486. occurrit Posonii qua parochus ecclesiae ad S. Michaelem, qui inmediate Nicolao de Sleibus praecessit. (Rakovszsky, Tud Értekező I. 157.)


Albertus.
albertpest
nem1894
Occurrit 1525. Parochus Pestiensis. (In notatis Georgii Palkovics.)


Albertus.
albertkopernica
nem1894
Occurrit 1559. Parochus in Kaproncha, (Kaproncza) Novus presbyter de Scepusio, necdum primitias celebravit, ordinatus Tyrnaviae, per Zakalyneczy, est sine uxore. Sic de illo visirator, ADnus Joannes Derecskey.


Albertus.
albertus1668
nem1894
10. Oct. 1668. coll. parochia Hont, nunc filia ad Drégelypalánk, in cottu Hont.


Albertus.
albertusbossan1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Bossán, de quo visitator Michael Szegedi ADnus Nitriensis adnotavit, quod sit homo nequam, qui propter seductionem puellae nobilis e domo parochiali expulsus est et in domo alicujus rustici inquilinum agere debet. Cum quaesitus fuisset, in taberna inventus est; intelligens praesentiam visitatoris cucurrit ad arma, adsumto gladio et pixide, coepit clamare: aperiam ecclesiam bestiae clave ista, quam manibus teneo. Arma intelligebat. Quamvis admonitus ut mitius ageret, tamen videri potuit, quod cum illo nihil proficere possit. Ne maius scandalum oriatur, illum reliquerunt. Ille est unus eorum, dicit idem visitator, qui se a convocatione in Váralja absentarunt.


Albertus.
albertus1560lipto
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Liptó-Sz.-András, de quo visitator Michael Szegedy ADnus Nitr. adnotavit: Juvenis, uxoratus. Viennae per Eppum Nauseam sacris initiatus, totus haereticus. Eucharistiam in loco consveto non tenet. Baptisterium non habet. Sacris caret liquoribus. Nativa lingua, sine canone et ostensione Eucharistiae missam celebrat. Apud infirmos, si indiget, Eucharistiam conficit. Sine usu Eucharistiam non credit. Indumentis ecclesiasticis in sacris non utitur. Horas canonicas nedum legere, verum neque quid hoc sit, novit. Libros haereticorum tantum legit, ut Brentium, Corvinum etc. De ciborum delectu, sicut canibus, ita illi, cura nulla. Dies festos tantum selectos colendos clamat.


Albertus.
albertus1560tepla
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Tepla, de quo visitator Michael Szegedy sic refert: „Juvenis et uxoratus. Viennae per R. D. Nauseam ordinatus 1548. Fontem aquae benedictae tenet. Ecclesiam habet bene ornatam. Eucharistiam tamen non tenet et sub utraque specie communicat, aliis utitur ceremoniis.“


Albertus.
albertus1561
nem1894
Occurrit 1561. et 1562. Plebanus in Misérd, et Dénesd de quo visitator a. 1561. sit: Discessit insalutato hospite, nempe visitatore Servat omnia secundum ritum Romanae ecclesiae. Famulam duxit in uxorem. Visitator vero a. 1562. ait. Albertus parochus homo catholicus, mulierem tamen habere dicitur. Illum visitator hic, videre similiter non potuit, quia iterum se alio contulerat.


Albrecht Joannes.
albrechtjan1758
nem1894
Missus est 30. Maji 1758. pro capellano Scepusium. Ibidem ab 1764. usque 1767. parochus fuit in Polyanócz.


Albrecht Joannes.
albrechtjan
nem1894
E seminario generali Poson. 1788. ordinatus, factus cooperator in Csesztve. 29. Nov. 1792. investitus parochus in Grinád. Inde 1794. transivit ad Szárazpatak. Ibi 1804. VADnus ord. districtus Szomolánensis. † Szuhae, 14. Sept. 1829.


Albrecht Josephus.
albrechtjozef
nem1894
E seminario S. Steph. 9. Jul. 1770. missus in Scepusium, ubi cooperatorem egit in Gölnicz, inde 1774. factus parochus Kuknoviensis, sed mox transivit ad Jekelfalva et cum illa ad dioec. Scepusiensem.


Albrechtovics Joannes.
albrechtovicjan
nem1894
E Pázmáneo 1773. missus pro cooperatore Szakolczam. Inde 1775. factus admin. in Chropó, qua talis † Petrovillae 17. Mart. 1784.


Albrechtovich Paulus.
albrechtovicpavol
nem1894
Cui collata est 13. Febr. 1682. parochia Búr-Szent-Miklós, simul cum Búr-Szent-Péter. Hic 1693, ibi 1691. campanam procuravit. Transivit 30. Apr. 1700. ad Sasvár, accipiens dignitatem decani, quae cum munere hujus parochiae conjuncta est. Inde 27. Apr. 1703. transívit ad Paraszt-Dubova, in Árva, inde 25.Febr. 1712. ad oppidum Tarnócz, parvo interstitio 1714. intercedente, usque 1732. certe huic parochiae praefuit. Idcirco hoc a.jubilaris parochus fuit. Quod adhuc 1755. par. egisset haud credibile est.


Alexander.
alexander1519
nem1894
Occurrit 1519. et 1535. Parochus Tirnaviae, cui 1519. Leo X. Papa commisit excessuosos altaristas coecere.


Alexandri Paulus.
alexandripaulus1638
nem1894
Ab 8. Jul. 1638. fuit parochus in Malaczka. Sub quo introducti sunt Franciscani Malaczkam.


Alkus Ignatius.
alkusignac
nem1894
Natus 23. Jul. 1801. E seminario Mariano Tirnaviae, 21. Aug. 1827. ordinatus. Cooperator fuit in Püski, Szered et Majthény, ubi penes Josephum Brázay parochum, administratorem in temporalibus egit. Post hujus mortem 1831. parochus factus. 1. Maji 1836 transivit ad Bohunicz, ubi sub ipsius gubernio ecclesia aedificata fuit. † ibidem 4. Jul. 1865.


Almássy Andreas.
almasiondrej
nem1894
E coll. Pázmániano 14. Apr. 1680. Ordinatus 13. Maji 1680. jam investitus parochus in Hradist. Inde 12. Jul. 1681. collata est ei parochia Detrekeő-Szent-Miklós, ubi usque 1683. mansit.


Almásy Georgius.
almasijuraj
nem1894
E collegio Apollinari Romano, 1697. in cura animarum applicatus. 16. Jun. 1699. investitus parochus in Felbár. Inde 1702. transivit ad Nagy-Födémes, ubi et ad Jókaensem introductus est. 1702. fecit collectam pro aedificatione ecclesiae S. Michaelis, de qua existit hung. protocollum in archive loci. † 28. Aug. 1720. Fuit SS. Theologiae doctor et protonot. apost.


Almásy Jacobus.
almasijakub
nem1894
Occurrit 1700. Parochus in Tóthfalu, (Windischdorf, Slovenzka-Ves.) in Cottu Scep.


Almásy Michael.
almasimichal
nem1894
3. Apr. 1698. collata est illi parochia Vilkensis in Cottu Neogr. ubi usque 1707. mansit. Dein transivit ad Scepusium, ibique qua vicarius Telkensis † 1. Sept. 1762.


Almásy Paulus.
almassypaulus1709
nem1894
Investituram accepit 6. Mart. 1709. pro Bajna in cottu Strig. cum filiabus Nagy-Sáp, Sárisáp et Bajóth. Factus VADnus distr. Bajóthensis. Promotus 1715. ad capitulum Nitriense.


Almásy Stephanus.
almasistefan
nem1894
Natus 23. Dec. 1806. Veprováczii. in cottu Bács. E seminario S. Stephani Tyrnaviensi 29. Aug. 1834. ordinatus. Factus cooperator in Bajna ad Strig. Administrabat ab 1837. usque 1848. Uny. Tunc in Martio investitus est ad Vag-Sellye, ubi † 20. Febr. 1876. Habet merita literaria. (Szinnyei, Magy. Irók, I. 126)


Almásy Valentinus.
almassyvalentinus1709
nem1894
Jam 1763. in Mátyásfalva parochus erat, ubi † 3. Jun. 1771.


Alóth Stephanus.
alothstephanus1460
nem1894
Occurrit ab 1460. Usque 1465. plebanus Budensis simul ADiaconus Camarcensis et canonicus, cancellarius regis Ladislai ac Ulrici comitis Ciliae. 1460. ille, cum duobus aliis plebanis Budensibus judicium ferunt in causa Clarissarum Vetero-Budensium et Ursulae Lengel. 1461. agnoscit coram magistratu Budensi fundationem pro capella palatini Garay factam et ejus fidelem administrationem promittit. (Budavári főtemplom tört. 79.) Mortem ipsius, quae 20. Dec.1465. accidit, adnotavit praestans historiographus Kercselich. (Hist. Eccl. Zagrab. I. 158.)


Alster Mauritius.
alstermoric
nem1894
Natus Modrae 16. Aug. 1827. Absolvit philosophiam et theologiam Tyrnaviae. Ordinatus 27. Jul. 1851. Cooperatorem egit in Alsó-Korompa, Csaszta et Pudmericz, tandem Konyhae. Hinc 1. Maji 1858. investitus parochus in Dévény-Ujfalu. Inde 10. Nov. 1861. transivit ad oppidum Récse.


Aman Leonardus.
amanleonard
nem1894
Occurrit 1630. parochus Posoniensis, qui synodo dioecesanae sub Petro Pázmány eodem anno Tirnaviae celebratae, interfuit. (Péterffy, Conc. II. 317.)


Amandus.
amandarnoldzliptova
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. pleb. de Lips in Liptovia (nunc Német-Lipcse) juratus aestimavit suum beneficium ad octo marcas, solvit pro censu papali rectam decimam 45 grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 198.)


Ambrejkovics Joannes.
ambrejkovicjan
nem1894
Collationem accepit 6.Jul. 1687. pro Várkony, ubi usque 1689. mansit.


Ambrosius.
ambroz
nem1894
Occurrit 1552. plebanus Sti Aegydii in Petend seu Sancto-Benedicto (Garam-Szent-Benedek). - (Knauz, Garam-Szent-Benedek története, I. 210.)


Ambrosius.
ambrosius1561chatay
nem1894
Occurrit 1561. plebanus in Chatay, (Csataj). „Nunc susceptus, vir catholicus, bonae vitae. Administrat Sacramenta catholice.“ Sic de illo loquitur visitator ADtus Poson. a. 1561.


Ambrosius.
ambrozvardanovciach
nem1894
Occurrit 1634. parochus in Ardanócz. De illo visitator Joannes Zolnensis, ADnus Nitriens. notavit: „Parochum ante duos menses introduximus, qui fuerat in Szolcsány. Dicitur dissolutior esse. Serio admonui illum, si non vixerit exemplariter, prout parochum decet, me in eum animadversurum.“


Ambrosius.
ambrosius1559
nem1894supp
Occurrit 1559. plebanus in Oszlány, de quo visitator Joannes Derecsky refert: „Uxoratus et barbatus. Non habet coronam ac sub utraque specie communicans, tamen totus populus ac inhabitatores ejus loci, laudant eum. Ordinatus est per R. D. Georgium eppum Quinqueeccl. Posonii, a quo etiam formatam habet.“


Ambrovics Joannes.
ambrovicjan1685
nem1894
Natus 1685. Theologiae tribus cursibus superatis e sem. S. Steph. ut theologus speculativus exivit, statim ad sibi 27. Jul.1710. collatam parochiam Sopornya adpulit, ubi usque terminum vitae inhaesit. † 26. Jul. 1739. Visitator a. 1713. Paulus Com. Zichy de illo dicit: Libris bene provisus, perficit exacte omnia munia ecclesiastica secundum puncta a Sua Em. emanata. Alteram, illo gubernante, peregit visitationem 18. Maji 1731. Franciscus Com. Zichy.


Ambrovics Joannes.
ambrovicjan1640
nem1894
E Pázmáneo 2. Apr. 1663. investituram nactus est pro Csiffár, inde 4. Maji 1665. transivit ad Várkony, quam una cum Ipoly-Nyék administrabat.


Ambrusovicz Martinus.
ambrusovicmartin
nem1894
Occurrit 1657. parochus in Üzbégh. De quo visitator Joannes Cherlay sic habet: Parochus non bene commendatur a parochianis, et ille non commendat parochianos. Sunt inobedientes. Nullus comparuit, nec judex, nec aedituus. Debebam propriis expensis ibi vivere. Ideo parochus libenter abiret, bono modo.


Ambschell Antonius.
ambschellantonsj
nem1894
Natus 9. Mart. 1751. Jaurini, 1768. ad S. J. adscriptus. Studia Viennae absolvit, ibidemque doctor philosophiae proclamatus. Cassata societate Labaci annis 11. Viennae 19. phisices et mechanices Professor. 10. Aug. 1807. Canonicus Poson. 1808. parochus S. Martini, praepositus S. Eusebii de Csúth. 1809. resignavit parochiam. 1819. lector capit. † 15. Jul. 1821. Habet merita literaria. (Szinnyei, Magy. Irók I. 154.)


Amerle Volfgangus Andreas.
amerlevolfgangondrej
nem1894
Collationem accepit 14. Oct. 1722. pro Viszoka in cottu Hont. ast jam eodem anno abivit.


Amszler Tobias.
amslertobias
nem1894
E seminario generali 1777. ord. fit cooperator in Pobedim, deinde in Vág-Ujhely. 1782. accepit parochiam Hradíst, ubi † 30. Jan. 1783.


Andaházy de Eadem et Liptó-Szent-Miklós Josephus.
andahazyjozef
nem1894
Oriundus ex Liptoviensi cottu, possessione Szent-András. Terminatis 1810. studiis theologicis in seminario AEppali Tirnaviensi ordinatus et pro cooperatore in Ürmény missus. 11. Dec. 1811. investitus parochus in Besse. Inde 12. Sept. 1821. transivit Nagy-Kálnam, 1843. Vero ad Tót-Gurab, ubi † 7. Oct. 1847. Aetatis 60. Fuit I. I. comit. Bars et Poson tabulae judiciariae assessor, et conv. S. Benedicti de juxta Gron conventualis.


Andaházy Ignatius.
andahazyignac
nem1894
Terminatis studiis theologicis 1805. in seminario Mariano Tyrnaviae, cooperatorem egit in Pereszlény, Udvarnok et Krakován, 1. Oct. 1816. investitus in parochiam Füssensem, ibidem † 2. Jun. 1825.


Anderla
anderlajannepomuk
nem1894
Anderla, aut Andrla. Joannes Nep. Finita 1808. theologia in Pazmaneo, factus cooperator Schemniciensis, inde promotus ad cathedram prof. historicae in lycaeo AEppali una praefectus studior. cleri jun. in semin. Mariano Tirnaviae. Doctor AA. LL. et Philosophiae proclamatus, demum 1822. ad curam animarum translatus, adeptus est parochiam Alsó-Récsény, ubi † Nov. 1830.


Andics Franciscus, Paulus.
andicfrantisekpavol
nem1894
11. Sept. 1762. missus pro cooperatore Strig. reg. civitatis, inde 1. Nov. 1764. ad Misérd, abhinc 10. Jan. 1765. investitus parochus in Csicsó, inde 14. Jun. 1773. transivit ad Komárom-Szent-Péter, ubi 1780. Ad munus VADni promotus. Inde 1782. Dec. translatus ad Udvard, ibidemque † 15. Dec. 1793.


Andorszeghy Franciscus.
andorsegi
nem1894
Natus 2.Jun. 1802. Transactis studiis theologicis in seminario Mariano Tyrnaviae 13. Mart. 1826. ordinatus, transacto anno in presbyterio Levam pro cooperatore inviatus. Inde 1833. Maji collationem pro Ipoly-Szakállos accepit. Ubi 1850. VADnus et 1854. Suae Sanctitatis capell. ad hon. factus. 12. Jun. 1864. ad Kemencze translatus, ubi † 26. Sept. 1864.


Andrasovics Michael.
andrasovicmichal
nem1894
Istius tantummodo una collatio nota quam 1678. pro Kéménd in Cottu Neograd accepit. Ibi jam eodem anno munus cessit.


Andrasovicz Joannes.
andrasovicjan
nem1894
Accepit 1678. collationem pro Háj in Turócz, ubi usque 17. Dec. 1679. mansit. Inde transiens ad Szent-Ilona, ubi tantummodo paucos dies transegit. 1689. collationem accepit pro Turócz-Szent-György, quam usque 1690. possidebat.


Andrasovszky Martinus.
andrasovskymartin
nem1894
Qui 1660. Maji investitus est pro parocho in Pobedim, ubi usque 1663. mansit. Anno, quo venit inchoatae sunt matricae.


Andrássy de Szent-Király Antonius.
andrasianton1757
nem1894
Absoluto 1779. tertio anno theologiae in Pázmáneo, ordinatus et factus est cooperator in Duna-Szerdahely, inde transivit ad Ölved. 1. Jan. 1784. vero installatus parochus in Dömös, ubi † 31. Mart. 1819. Fuit simul ab 1814. VADnus distr. Strig. et Consistorii Assessor.


Andrássy Ladislaus.
andrasiladislav
nem1894
E Pázmáneo 1778. ordinatus, factus cooperator Budae in Aquatica, inde ad capellaniam aulae AEppalis promotus, ubi mansit usque investitionem suam pro parocho in Perbete 1781. Febr. peractam. In Sept. 1782. transivit ex Perbete ad Nagy-Zellő, ubi † 4. Sept. 1786.


Andrássy Petrus.
andrasipeter
nem1894
In conscriptione cleri sub jurisdictione AEppis Strig. Georgii Lippay 1647. existentis occurrit parochus in Viszkelet, hodie Hidaskürt.


Andreánszky Stephanus.
andreanskystefan
nem1894
7. Febr. 1758. missus est pro capellano Csermendiensi. 28. Jul. 1762. collationem accepit pro Nagy-Herestyén, inde 4. Maji 1767. transivit ad Fenyő-Kosztolány, ubi † 8. Oct. 1787.


Andreas
andrej1262lucenec
nem1894
Fuit a. 1262. unus ex senioribus sacerdotibus ADtus Neogradiensis, in Losunc (Losoncz) qui edixit villam Joannis, Beren vocatam esset parochia ecclesiae OO. SS. de Beren. (Knauz, Mon. Strig. I. 481.)


Andreas
andrej1270
nem1894
Fuit 1270. sacerdos ecclesiae SS. Cosmae et Damiani MM. in villa Monetariorum Strigoniensi, qui eodem anno 6. Julii cum Matthaeo custode capit. Strig. transegit circa praestandas candelas, ratione custodiae dare obligatas. (Knauz. Mon. Strig. I., 576.)


Andreas
andrej1313
nem1894
Cui, et successoribus, 12. Mart. 1313. Thomas AEppus Strig. literas dedit sigillo suo consignatas, in quibus indigentiam parochi in Zeredahel (Vágszerdahely) sublevat liberans eum ab omnibus praestationibus ADno tribui solitis et quartam decimarum in Zerdahel et Zereth (Szered) ecclesiae S. Jacobi contulit. (Knauz, Mon. Strig. II. 678.)


Andreas
andrej1332zember
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. pleb. de Zember (Felsö-Zsember) in ADtu Vntensi, qui coram collectore census papa1is juratus dixit, suum beneficium per annum non valere ultra marcam et fertonem. Solvit medium fertonem. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)


Andreas
andrej1332ostrihom
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus Sancti Joannis Evangelistae Strigoniii, qui juratus dixit, non valere suum beneficium ultra marcam et dimidiam, solvit novem grossos collectoribus censuum papalium. (Mon. Vat. S. I. T. I. 224.)


Andreas
andrej1332meget
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. plebanus de Meget (Tótmegyer) qui juratus dixit, se non credere suum beneficium plus valere quam unam marcam, et solvit collectoribus census papalis sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 231.)


Andreas
andreasd
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Pestien (Pöstyén) de quo visitator Michael Szegedy ADnus Nitr. talia adnotavit: Ordinatus Olomucii per eppum Nicopolensem, concubina abutitur, admonitus quod illam ablegare debeat, dicit in aliam regionem se potius velle transferre, quam ea carere.


Andreas de Zakocha.
andrejzoskalice
nem1894
1560. Parochus in Zakocha, (Szakolcza) - ait visitator Michael Szegedy anni supradicti – „bene et honeste suam vitam servat, ecclesiam bene ordinat, atque suas oves secundum ritum sanctae catholicae matris ecclesiae instruit et docet, sub una specie populum communicat.“


Andreas, seu Endre.
andrej1262salgotar
nem1894
Fuit 1262. unus seniorum e sacerdotibus ADtus Neogradensis et vicarius ADaconi Neogradiensis in Dalan (Salgó-Tarján) qui cum pluribus aliis sacerdotibus edixit occasione inquisitionis, quod villa Joannis, Beren vocata, ab antiquo esset parochia ecclesiae OO. SS. de Beren. (Knauz, Mon. Strig. I. 481.)


Andreas.
andrej1332vasarut
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. plebanus ecclesiae Sancti Georgii de Basaret, Vasarati, (Vásárut) qui coram collectoribus census papalis dixit juratus non valere suum beneficium ultra marcam, solvit tres grossos. (Mon. Vat. S. 1. T. I. 186.)


Andreas.
andrej1332visk
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. plebanus de Visc (Visk) in ADnatu Vntensi, qui aestimavit juratus suum beneficium ad marcam, et solvit collectoribus census papalis decimam. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)


Andreas.
andrej1375
nem1894
Ocurrit 1375, rector eccl. s. Georgii (Turócz-Szent-György) in documento Jacobi episcopi Macariensis, Thomae AEppi Strig. suffraganei, 23. Jul. ejusdem a. edito, quo conventionem inter rectorem hujus eccl. S. Georgii et Georgium ac Thomam filios Obuch de Polereka, item Ladislaum filium Jacobi de Bobonuk ratihabet. (Transumt. in arch. par.)


Andreas.
andrej1463
nem1894
Ocurrit 1463. plebanus in Nagylégh; produxit coram capitulo Poson. literas Joannis filii Egidii de Al-Szász, quibus hic, jugera, prata et arbores eodem plebano donaverat. (In archivo parochiae. Magy. Sion. 1868. 516.)


Andreas.
andreas1481
nem1894
Occurrit 1481. plebanus in Koross. (Ex not. Georg. Palkovics.)


Andreas.
andrej1493
nem1894
Qui ante 1493. erat parochus in Strázsa, dein translatus ad Bohunicz, hicque mortuus.


Andreas.
andreas1498
nem1894
Occurrit 1498, plebanus in Radván. (In actis Archivi familiae Justh in Neczpál IV. l1.)


Andreas.
andrej1514
nem1894
Occurit 1514. plebanus in Csejthe, simul Decanus, seu VADnus, cui Thomas Bakocz AEppus commisit, ut praeposituram B. M. V. de Vágh-Ujhely, a hussitis devastatam, collectis eleemosynis restauret. (Ex actis archivi praepositurae.)


Andreas.
andreas1551
nem1894
Occurrit 1551. plebanus in Zólyom - Lipcse. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 206.)


Andreas.
andrej1560nitrblat
nem1894
Fuit 1560. parochus iu Nyitra-Sárfő, cujus mentionem facit Michael Szegedy visitator ADtus Nitr. sic de illo scribens: Parochus uxoratus, sacris initiatus Posonii per R. D. Thompa. Ecclesiam bene dispositam et ornatam cum Sacramentis et ceremoniis omnibus et ornamentis ecclesiasticis habet et in moribus laudatur.


Andreas.
andrejzoseliec
nem1894
Occurrit 1560., et 1561. parochus in Szelecz, de quo visitator ADtus Zoliensis, Blasius Zathay a. 1561. adnotavit: Habet uxorem et filios filiasque, regit ecclesiam catholice. Is catholicorum curatorum hic postremus fuit.


Andreas(Somorja).
andrej1330samorin
nem1894
Occurrit nominatus 1330. et 1350. parochus in Somorja, in actis familiae Bottló de Királyfia.


Andreedes Josephus.
andreidesjozef
nem1894
Terminatis 1802. Posonii studiis theologicis, qua diaconus pro cooperatore Schemnicium missus, ubi etiam post ordinationem permansit. Dein Budae in Aquatica, Strigonii in citte reg. cooperatorem egit, 14. Febr. 1809. investitus parochus in Csév, ubi † 13. Dec. 1822.


Andreikovics Basilius.
andrejkovicvasil
nem1894
Terminatis studiis theologicis in seminario Szechenyiano Budae 17. Oct. 1768. missionem accepit in Scepusium, ubi capellanum capitularem egit, inde 1741. parochus factus in Lethanfalva, usque 1775. quando Matthaei-Villam (Matheócz) accepit et cum ea transpositus est ad dioec. Scepusiensem.


Andreikovics Joannes.
andrejkovicjan
nem1894
Theologiae in seminario generali Posoniensi studuit usque 1790. Post ordinationem accomodationem Tyrnaviae expectare debuit. Cooperatorem exstunc in Nagy-Jácz egit, ast jam 1. Jun. 1792. investitus est parochus in Alsó-Merasicz. Brevi tempore exacto rediit ad pristinam cooperaturam, dein ad Nagy-Tapolcsány, inde 13. Maji 1801. investitus est parochus in Zavada, ubi † 8. Febr. 1808.


Andrejkovics Andreas.
andrejkovicondrej
nem1894
Jan. 1763. fuit parochus in Toriszka in Scepusio, (nunc filia ad Felső-Répás) ubi etiam † 1775. Jun.


Andrejkovics Michael.
andrejkovicmichal
nem1894
Jam 1763. fuit parochus in Hodermark, ubi etiam † 13. Aug. 1772.


Andreovics Adalbertus.
andreovicvojtech
nem1894
Missus 12. Jun. 1749. pro capellano ad Stomfam. 18. Jan. 1750. investitus parochus in Magasfalva, ubi † 21. Sept. 1777.


Andrisovics Gabriel.
andrisovicgabriel
nem1894
Pulso 1639. per Franciscum de Reva ex ecclesia et parochia in Mosócz ministro protestantico, introductus est parochus catholicus, qui subin, circa 1647. iterum profligatus aufugere debuit. (Magy. Sion 1868. 761.)


Androvics Leopoldus, Ignatius.
andreovicleopoldignac
nem1894
1742. Pestinum pro capellano misus, ubi 1743. appulit. Jam anno sequenti 20. Maji 1744. parochus Vetero-Budensis factus, favente patrono comite Nicolao Zichy. Ast ibidem processum habuit et 1754. parochiam dereliquit. 26. Jul. 1762. feliciter investituram in parochiam Divény accepit, ubi 15. Aug. appulit et per suum fratrem germanum Adalbertum, parochum Hochstetnensem installatus est 5. Sept. Administrata zelose hac parochia † 22. Apr. 1765. et per fratrem suum Adalbertum in crypta ecclesiae tumulatus est.


Angelus (1279).
angelus1279
nem1894
Occurrit 1279. usque 1297. parochus ecclesiae Budensis principalis ad Assumt. B. M. V. qui processum habuit cum ceteris parochis Budensibus circa agnitionem jurium suae ecclesiae principalis. (Orsz. Dipl. Lt. 1059. et Knauz, Mon. Strig. II. 428.)


Angszt Georgius.
angstjuraj
nem1894
E seminario antiquiss. S. Stephani 1805. ad curam animarum missus. Cooperatorem in Nagy-Tapolcsány egit usque suam promotionem 8. Mart. 1808. factam ad parochiam Zavada. Inde 1819. Aug. transivit ad Prasicz. Sub ipso 1841. visitatio ADnalis peracta, in quade se fatetur: Tempus a laboribus parochialibus vacuum de hyeme lectione librorum, cui ex passione inhaeret, commodatorum, (cum tales ob paupertatem ipsemet procurare nequeat) transigit. Ibidem † 29. Maji 1845.


Angyal Emericus.
angyalimrich
nem1894
Occurrit 1654. parochus in Somorja. (In actis archivi oppidi Somorja.)


Aujeszky Franciscus.
aujeskyfrantisek
nem1894
Natus 3. Dec. 1841. in Nagy-Lévárd, cottu Posoniensi. Studia philosophica Tirnaviae, Theologiam Strigonii absolvit. 25. Febr. 1866. Ordinatus. Cooperator fuit in Ujváruska, dein in Nagy-Lévárd, ibique ab 1870. curator anabapt. conv. 28. jan. 1876. ad parochiam Detrekő-Szent-Péter promotus. 1882. VADnus surrogatus dein ordinarius.


Antal Ladislaus.
antalladislav
nem1894
Studia theologica in Pázmáneo absolvit Viennae. 11. Jun. 1750 missus est pro capellano ad Ersekujvár, ibi transacto uno anno 6. Jul. 1751. investitus est parochus in Nagy-Kér. Ibidem visitationes peractae sunt 1754. per Georgium Molnár ADnum Tornensem, delegatum visitatorem et 1755. per Antonium Com. Réva, eppum suffr. et. ADnum Sasvár. qua delegatum. - Ibidem † 10. Apr. 1778.


Antal Michael.
antalmichal
nem1894
Collata est ei 9. Jun. 1732. parochia Litke in cottu Neogr. ubi usque 25. Mart. 1733. mansit, tunc investitus est ad Kőkeszi in cottu Hont, quam usque 11. Nov. 1736. possidebat. Inde reversus est iterum ad cottum Neograd, die supradicta investituram accipiens ad parochiam Marczal. Statim primo anno in restaurationem ecclesiarum 457 fl. rhenenses impendit. 1737. ac 1739. aedificavit ecclesiam in filia Csitár. Meritis plenus † 11. Jan. 1752.


Antalfy Stephanus.
antalfistefan
nem1894
Investituram 29. jul. 1706. accepit in parochiam Fülek-Püspöki in cottu Neograd, ubi usque 1728. mansit.


Antali Georgius, Franciscus.
antalijurajfrantisek
nem1894
Hunc 1660. in Szent-György in cottu Turócz parochum fuisse constat. Tardius, nempe 29. Mart. 1672. investituram ad parochiam Tepla in cottu Liptó accepit. 1673. circa festum S. Mathiae, Gabriel Thuránszky bonorum Likavensium praefectus cum aliquibus cath. sacerdotibus Trnoviense et Bobroviense templa a lutheranis recepit, item 13. Martii S. Michaelis in Liptó adimit et Georgio Antaly plebano oppidi Tepla administranda assignavit. Ille ex mandato eppi Bársony praep. Scepus. ecclesias Lyptovienses visitavit, et qua VADnus operatus est in revindicatione scolarum abalienatarum. (Ex notis Georgii Letvini.) 19. Apr. 1675. transivit ad Német-Lipcse, ubi usque 1692. mansit.


Antalik Joannes.
antalikjan
nem1894
E cooperatore Vágszerdahelyiensi, ubi vix annum transegit 2. Jan. 1772. investitus est parochus in Szent-Mihály-Ur. Sub eo, moderna ecclesia, sumptibus Adami Dióssy ord. vice-comitis cottus Nitr. et Stephani Závodszky directoris causarum AEppalium a fundamentis erecta est. - Inde 15. Maji 1776. ad Egerszeg transivit, ubi † 14. Jan. 1778.


Antalovics Joannes.
antalovicjan
nem1894
Dicitur XVII. saec. fuisse parochus in Fel-Bár, exinde transivisse ad Csepreg.


Antalovich Joannes Stephanus.
antalovicjanstefan
nem1894
Accepit 3. Dec. 1701. investituram pro Novák in cottu Nitr. inde 3. Mart. 1709. transivit ad oppidum Oszlány, ubi usque 1711. morabatur, sub quo 16. Nov. 1707. ultimus augustanorum loci Georgius Para sepultus est.


Antoni Josephus.
antonijozef
nem1894
E seminario S. Stephani 28. Febr. 1766. missus pro capellano ad comitem Josephum Nyáry. Inde factus cooperator in Szakolcza. 28. Nov. 1766. autem in seminario generali praefectus studiorum factus, quo munere functus est, donec 22. Aug. 1767. investituram ad parochiam Nádas in cottu Hont accepit. Inde 1773. spiritualis factus seminarii S. Stephani, 1783. collegii Pázmániani, 1784. vero seminarii generalis Posoniensis, demum investitus 26. Jul. 1787. ad parochiam Alsó-Korompa, ubi † 13. Apr. 1790.


Antonides Michael.
antonidesmichal
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Trubin, qui eodem a. interfuit synodo Tirnaviensi (Péterffy, Conc. II. 318.) deinde factus est canonicus Scepusiensis. 1647. can. cantor.


Antonius.
antonztekova
nem1894
Occurrit 1400. usque 1425. plebanus de Sarbov, rectius Sarlo, (Nagy-Salló) simul Canon. M. E. Strig. (Ex actis ejusd. Cap. et Mem. Basil. 129.)


Antonius.
antonzosucian
nem1894
Occurrit 1417. parocuus in Szucsán, ad ejus querimoniam Sigismundus rex Hung. demandavit Suchanensibus, ut parocho suo decimam solvant. (Orig. in archive oppidi Szucsán.)


Antonius.
antonmagister
nem1894
magister. Occurit 1496. parochus Neosoliensis, qui cum antea rectorem altariae S. Georgii Cremnicii egisset, altariamque ultro, qua parochus retinere voluisset, ad recursum civitatis, ab AEppo hoc anno contraria, voto illius sententia, lata est. (Tabular. civ. Neosol. 448. 17.)


Antonius.
antonzpastoviec
nem1894
Occurrit 1525. parochus in Nyitra-Pásztó, per abbatem Lucam de Pasztov lite conventus. (E not. Georgii Palkovics.)


Antonius.
antonzbudmeric
nem1894
Occurrit 1555. parochus in Pudmericz, qui circa quartam decimarum actionem movit. (Tab. Cap. M. E. Strig. 14. I. 16.)


Antonius.
antonzmodran
nem1894
Occurrit 1562. plebanus in Madar, (Magyar, nunc filia ad Bátorkesz) de quo ADnus Comaromiensis visitator, magister Michael Dobrokuthy adnotavit. Est satis honestae et liberalis vitae, omnia in ordine rite administrat. Tres anni sunt, quod infirmitas illum invasit.


Antonius.
antonzoresian
nem1894
Occurrit 1561. plebanus in Németdijos, (Felső-Diós) VADnus distr. Posoniensis sub montibus. De quo visitator Oláhiánus adnotavit, quod sit per omnia catholicus. Eum etiam visitator a. 1562. de sua catholicitate laudat, una cum populo catholico.


Antonius.
antonzklasov
nem1894
Occurrit 1561. plebanus in Nagy-Magyar, de quo in visitatione ADnali sub Nicolao Oláh AEppo ad synodum celebrandum, haec administrat secundum ritum Rom. ecclesiae. Occasione visitationis absens fuit. In visitatione vero a. 1562. sic de ipso: Tirnaviae per condam Eppum Zondinum ordinatus, mulierem habet. Populus est infectus haeresi.


Apáthy Joannes.
apathyjanzbahona
nem1894
Occurrit 1657. parochus in Radosna, de quo visitator ejusdem anni Joannes Cherlay ADnus Nitr. adnotavit, quod saepe se absentat, ita ut cum infantibus baptisandis debeant ire ad vicinos parochos. Ab 1659. usque 1661. parochus fuit in Báhony.


Apáthy Joannes.
apathyjan18stor
nem1894
Ex seminario egressus, in vestitus est 30. Jun. 1710. pro parocho in Felső-Micsinye, inde 28. Apr. 1715. transivit ad Balassa-Gyarmath. Eo gubernante 21. Maji 1721. inquisitio facta est, sub judice curiae Stephano Koháry, quisnam ecclesiam aedificaverit. Ex qua patuit, in fundo Sigismundi Géczy ex oblatis, sub novissimis disturbiis aedificatam fuisse per acatholicos. Sub illo peracta est 11. Jul. 1731. visitatio per Sigismundum Com. Berényi, in qua, quia pronus ad iram, et facilis ad verbera, non recommendatur. Tunc adhuc rudera antiqui templi steterunt. In Oct. 1736. renuntiavit et ad seminarium deficientium recessit, in quo † 10. Aug. 1746.


Apáthy Martinus.
apathymartin
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Szomolian (Szomolány). Qui Synodo Tyrnaviae, eodem a. 4. et 5. Oct. per Petrum Pázmány celebrato, interfuit.


Apáthy Nicodemus.
apathynikodem
nem1894
Occurrit 1626. parochus in Nagy-Loucza, (Nagy-Lovcsa). Hujus facit mentionem visitator ejusdem anni. Forsitan mansit usque 1630.


Apell Joannes.
apeljan
nem1894
Theologiam 1778. in Pazmaneo terminavit, pro cooperatore Bazinium missus, inde 1781. parochus factus in Zohor, ubi † 23. Febr. 1787.


Arady Franciscus.
aradyfrantisek
nem1894
Theologiam Tirnaviae in seminario generali absolvit. 1765. cooperatorem in Dunaegerszeg egit, inde 19. Febr. 1772. investitus parochus in Nagy-Paka, inde transivit 1773. ad Egyházgelle. Híc 1775. complicatum casum habuit in vicinitate pagi quaedam vidua thesaurum reperit, quem parochus vidit, imo ex eo participavit, attamen fiscus in illum thesaurum jus formavit, et parochum de nomine et habitatione viduae interrogavit, qui illam ea de causa fateri denegavit, quia haec res sibi ex confessione nota fuit. Res per Primatem ordinata est. † ibidem 28. Nov. 1816. transactis in hac parochia 43 annis.


Arady Ignatius.
aradyignac
nem1894
Investitus est 19. Apr. 1743. in parochum Püskiensem in cottu Posoniensi. Inde 10. Nov. 1751. transivit ad Csiffár, ubi introduxit congregationem Ss. Cordis Mariae. Abhinc 21. Nov. 1760. investituram accepit pro Szemere, ibidem usque 23. Jun. 1773. exhaerens, transpositus est ad Nádszeg, ubi † in Aug. 1777.


Arady Joannes.
aradyjannepomuk
nem1894
Natus Galgóczii, Theologiam absolvit in seminario S. Stephani Tyrnaviae. Post ordinationem, 19. Aug. 1755. pro cooperatore Tyrnaviam missus, 8. Aug. 1760. investitus parochus in Nagy-Ölved, ab 1772. una VADnus districtus Strig. Cis-Danubiani, 1778. protonot. apost. item assessor Strig. consistorii. 16. Dec. 1779. canonicus Poson. ab hinc 17. Nov. 1783. M. E. Strig. 11. Aug. 1794. Barsiensis, 7. Oct. 1796. Nitriensis ADnus, 25. Nov. 1803. praepos. S. Georgii et ADnus Cathedralis. 24. Mart. 1807. cantor, sequenti a. 11. Jan. lector est installatus. 1808. et 1809. gessit munus vicarii gen. Ser. Aducis Caroli Ambrosii cum honore eppi Dulcinensis. † Tirnaviae 1. Aug. 1810. Praeter pias dotes eccl. Ölved, Farnad et Kural, tum ludi literarii magistro in Damásd ac xenodochiis in oppidis capitularibus S. Benedicti et S. Thomae Strig. item in educationem puellarum in claustro monialium S. Ursulae Tirnaviensi largiter constitutis, residuae substantiae suae haeredes scripsit scholarum magistros in districtibus Miavaensi et Szeniczensi, tum cives urbis Posoniensis damna belli Gallici passos, ac demum pauperes nobili stemmate natos sexus muliebris personas Tirnaviae habitantes.


Aranyossy Ladislaus.
aranyossyladislaus1719
nem1894
Absoluta tertio anno theologiae in Pázmáneo, ordinatus investituram 9. Dec. 1719. accepit ad exemtam parochiam Felső-Iszkász in cottu Vesprim. Inde 13. Maji 1732. transivit ad item exemtam parochiam in Somlyó-Vásárhely ejusdem cottus, ubi Sigismundus Berényi visitator exemtarum parochiarum in instrumento visitationis 1733. confecto, sic de ipso notavit: Habet libros a praedecessore suo legatos nro 73. in catalogo a visitatore subscripto connotatos. Est diligens, vitae exemplaris. Mansit hic usque 1735.


Aranyossy Ladislaus.
zlatnanskyladislav
nem1894
Absoluta 1804. theologia in seminario Mariano Tirnaviae, qua diaconus Jaunirum se contulit. Ordinatus, cooperatorem egit in Szent-Antal, Szalka et Tardoskedd. Inde ab 1811. parochus in Szakal, 18. Jun. 1835. vero investitus ad Endrefalva. Pro hac promotione Canonicus M. E. Strig. Carolus Szabó die 8. Jul. sermone metrico gratias egit Vicario Stephano Kollár. Ibidem 25. Jan. 1845. aetatis 63. Fuit I. Comit. Neograd. tabulae judicariae assessor.


Aranyossy Paulus.
zlatnanskypavol
nem1894
E seminario egressus 6. Apr. 1712. missionem accepit ad indifferentem, id est quamcumque parochiam in cottu Thornensi. Inde reversus 25. Apr. 1713. investitus est parochus Várkonyensis. Ibi tunc noviter erecta est domus parochialis. Inde 8. Jun. 1718. transivit ad Szalka, ubi usque 1732. mansit.


Arbesz Ignatius.
arbesignac
nem1894
Natus 5. Sept. 1819. Absoluta theologia in sem. 5. Steph. 15. Jul. 1843. ordinatus. Anno in Presbyterio transacto, cooperatorem egit Posonii ad SS. Salvatorem, sub nomine concionatoris. Inde transivit in pari qualitate ad S. Martinum. 1853. factus est admin. Lazarethi civici, ubi in cholerica lue † 14. Aug. 1855.


Argalásy Martinus.
argalasimartin
nem1894
E seminario Generali 27. Dec. 1769. nominatus pro praebendato capit. Poson. inde 15. Aug. 1770. transpositus pro capellano in Lakács. 13. Jun. 1771. vero ad Nemcsény transivit. 21. Jul. 1772. installatus parochus Komjáthensis, cum quo loco ad Dioec. Scepusiensem transcriptus est.


Argauer Matthaeus.
argauermatus
nem1894
E seminario generali Pestiensi 1810. ordinatus et pro cooperatore Samariam, et Komaromium missus, inde 1812. Budam in praesidio ad Assumt. venit, ubi usque 17. Mart. 1820. mansit. Hac die investitus est parochus lib. reg. cittis Strig. ubi † 6. Sept. 1840. Fuit distr. Strig. Trans-Danubiani infer. VADnus, prout et scholar. national. inspector, s. sedis Strig. fiscalis, compl. I. I. Cottum tabulae jud. Assessor. Habuit merita literaria (Szinnyey, Magy. Irók. I. 248.)


Argay Adamus.
argayadam
nem1894
E seminario egressus 7. Apr. 1760. missus est pro coop. ad Udvarnok, inde jam 21. Maji 1760. transivit ad Lévárd. 25. Aug. 1762. investitus est parochus in Oszada, unde 1770. ad Hibbe transivit et cum ea 1776. ad dioec. Scepusiensem.


Argay Valentinus.
argayvalentin
nem1894
Natus 9. Febr. Theologiam in semin. S. Stephani Tyrnav. absolvit 1839. Annum in Presbyterio transegit. 7. Maji 1840. ordinatus. Cooperatorem egit in Moravanka, ubi etiam admin. fuit, dein in Szenicz et Krakován. 18. Febr. 1850. investitus parochus Ardanóczensis, ubi † 20. Maji 1862.


Architectoris Paulus.
architektorispavol
nem1894
Interfuit qua Licentiatus in S. Nicolao in ADtu Poson. (nunc Búr-Szent-Miklós in ADtu Sasvár) synodo 1630. per Petrum Pázmány Tirnaviae celebrato. 1634. occurrit jam qua parochus in Cziffer, de quo visitator ejusdem a. Georgius Draskovics eppus Vaciensis, praep. et ADnus Poson. sic refert: Olim praedicans, nunc sacris initiatus. Hoc anno huc a me haud introductus, venit. Quadragenarius, doctrina non contemnenda. Caetera probus videtur, attamen mores quosdam praedicanticos non omnino exuit in modo concionandi et agendi cum hominibus. Breviarium est illi et libri catholici.


Arnoldus.
arnoldzosamor
nem1894
Occurrit 1285. sacerdos de villa Sanctae Mariae (Somorja) quem capitulum Poson. qua idoneum virum exmisit ad Miriszlov, filium Petri de Ana, ut hic coram illo testamentum conderet. (C. D. Árpád. cont. IV. 280.)


Arnoldus.
arnoldzosebechl
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus in Zebechu (Szebeléb) in archidiaconatu Vntensi (Hont) qui collectoribus census papalis juratus dixit, plebaniam suam non ultra decem marcas valere, solvit marcam. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)


Arnoldus.
arnoldzbratisl
nem1894
Occurrit 1561. parochus civitatis Posonien. de quo ejusdem a. visitator ADnatus Posoniensis notavit: Vir undique doctissimus et concionator catholicus. Tunc sacerdotes diversa munera gerentes, sub jurisdictione parochi erant sequentes: Mathias, presbyter, subrector et capellanus capellae S. Catharinae in civitate Poson. existente. Magister Franciscus De Andreis rector capellae S. Ladislai, in curia AEppatus Strigon. Posonii. Osvaldus capellanus capellae ss. Corporis Christi in civitate Poson. fundatae, quam Eppus Vesprimiensis habet.


Árokszállássy Martinus.
arokszallassymartin
nem1894
Natus 1655. hungarus. E Pázmáneo, 27. Apr. 1680. investitus parochus in Egyházfalva, inde 21. Jul. 1687. transivit. ad Füzes-Gyarmat, hinc 1689. in Aprili ad Nagy-Emőke, inde 30. Apr. 1691. ad Vásárut, sub eo 1695. per Stephanum Illyés delegatum peracta est visitatio canonica. Demum transivit 9. Jul. 1702. ad Várkony, ubi † 1705. mense Novembri et in ecclesia sepultus.


Árvay Balthasar.
arvaybaltazar
nem1894
Occurrit 1626. parochus in Jasztrab, in ADtu Bars. Distr. Stae Crucis. De eo dicit Visitator ejusdem a. quod sit legitime ordinatus.


Árvay Georgius.
arvayjurajznadlic
nem1894
Investituram 28. Apr. 1738. accepit ad Nadlány, ubi in matricis 31. Aug. 1739. ultima vice occurrit. † est eodem a. Galgoczii in obsequio pestiferorum.


Árvay Georgius.
arvayjurajzondrejoviec
nem1894
E seminario generali Budensi qua secundi a. theologus 1778. ordinatus et pro cooperatore ad Nagy-Salló missus in Sept. 1779. investitus parochus in Nagy-Endréd, ubi † 2. Jan. 1799.


Árvay Jacobus.
arvayjakub
nem1894
Pro cooperatore 16. Maji 1758. Trsztenam in cottu Árva missus. 3. Jun. 1759. investitus parochus S. Annae in Liptó, ubi † 4. Maji 1764.


Árvay Joannes.
arvayjanzchtelnice
nem1894
Occurrit 1647. et 1657. parochus in Vittenz. Nominatur in conscriptione ADioec. jussu Georgii Lippay 1647. facta. Item visitator ADtus Nitriensis a. 1657. Joannes Cherlay illius sic facit mentionem: Parochus laudabiliter se gerit.


Árvay Joannes.
arvayjanzostrharov
nem1894
Pro cooperatore missus est 2. Aug. 1759. ad Bát, 16. Mart. 1761. ad D. Josephum Baros in Kelecsény. Hinc 11. Maji 1762. investitus parochus in Alsó-Esztergály. Sub eo peracta est 1767. conscriptis parochiarum ADtus Neogradiensis. Inde 1780. remotus et ad deficientiam missus, jam 13. Maji 1781. in Esztergály mortuus.


Augustini Georgius.
augustinijuraj
nem1894
Investitus 10. Sept. 1665. parochus in Pruk (Hidas) ubi dum-modo usque 1666. mansit, 26. Nov. 1679. accepit investituram ad Limbach, itidem in Cottu Poson. Dein exivit ad Scepusium ubi 1699. parochus Batisfalvaensis, qui tempore persecutionum multa perpessus est. Binis vicibus e parochia ejectus. Sacrificium in curia (Sigismundovecz) celebrabat. Omni supellectili spoliatus, equo absque epiphipio impositus, ligatis infra ventrem equi pedibus Leutschoviam deductus et in carcerem conjectus est. Inde autem liberatus et tardius canonicus Scepusiensis factus est.


Augustini Stephanus.
augustinistefan1640
nem1894
E seminario S. Stephani 16. Dec. 1667. Ordinatus. Unum mensem, secundum matricas parochiae in Ternye, transegit, ab 1679. ad 1680. Tunc enim per Thomam Ebeczky, commissarium Tökölianum minister aug. conf. intrusus est. 14. Jul. 1680. investitus parochus oppidi Verbó, ast jam 12. Oct. 1680. transivit ad Ujbánya ubi tantum usque 11. jan. 1681. mansit, transiens hinc 16. Jan. 1681. ad Zsarnocam. Hinc etiam post breve tempus, eodem anno abivit.


Augustini Stephanus.
augustinistefan
nem1894
Nobilis Trencsiniensis, apud Lutheranos studia absolvit, 1756. susceptus ad seminarium Budense, inde 1. Maji 1760. missus pro cooperatore ad Balassa-Gyarmat, hinc 15. Jan. 1762. missus et investitus est parochus in Tiszolcz, pro tunc libere collationis, tum ab 28. Aug. 1764. parochus Nagy-Szuhaensis. Inde 10. Dec. 1768. transivit ad Felső-Sipék, demum 24. Febr. 1772. investitus est in Prencsfalva. Ubi ipsius tempore peracta. est 1779. visitatio Batthyaniana, in qua de ipso: Inter libros et quidem varios nro 22 comparet laus posthuma Illmi gubernatoris Daciae Sigismundi e comitibus Kornis. Eodem anno a parochia recessit et ivit pro capellano curato ad Broczka, 1781. eodem qualitate ad Csaszta, 1784. vero deficiens factus, 1785. iterum capellanus et quidem in Lakács, 1787. factus est membrum instituti emeritorum parochorum † 28. Nov. 1828. Tyrnaviae. Presbyter Jubilaeus in a. 18. aetatis 93.


Augustinus.
augustinzozbehov
nem1894
Ocurrit 1560. parochus in Üzbégh, de quo visitator a. eodem dicit, quod sit senex et totus Romanus.


Augustinus.
augustinzkostolnej
nem1894
Occurrit 1562. parochus in Egyházasfalva, de quo visitator a. eodem dicit, quod sit senex, catholicus, Quinqueecclesiis olim ordinatus, et populum habeat catholicum.


Aurifaber Andreas.
aurifaberondrej
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Sasvár in consignatione cleri jussu Georgii Lippay AEppi Strig. facta.


Aurifaber Joannes.
aurifaberjan
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Longavilla in ADtu Poson.(Hosszufalu) in connotatione cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay AEppi facta. Ab 1652. usque 1655. in Báhony parochum egit, hanc deserendo Szuhensem (Szárazpatak) parochiam regendam assumsit. Matricas incepit scribere ab 28. Nov. 1655. et duxit in ordine usque 17. Maji 1659. Rationes ecclesiae aeque adnotavit. Fuit etiam parochus in Gajar, ubi sub eo 1665. ecclesia est aedificata. Chronogramma in fornice sanctuarii hoc docens. Verum jam ab 1661. et in Bajmócz apparet, ubi usque 1667. fungebatur.


Aurszelnik Blasius.
kurcednikblazej
nem1894
Aurszelnik (Kurczednik) Blasius. Investitus est 6. Oct. 1666. in parochum Prukensem (Hidas).


Babanyay Stephanus.
babanyaystephanus1690
nem1894
27. Apr. 1690. collationem accepit pro licentia in possessionibus Csalonnya (Nagy-Csalomja) Kohár et Terbegecz, quas usque 1692. administrabat.


Babarczy Dionysius.
babaroczydionysius1561
nem1894
Occurrit 1561. et 1562. parochus in Egyházasbaar (Fel-Bár) de quo visitator a. 1561. sic: Senex vir, catholicus, infirmus, templum decenter servat, respondet officio sacerdotali secundum ritum romanae ecclesiae. Habet famulam. Visitator a. 1562. hoc idem confirmat adjicens, quod populus sit catholicus.


Babel Joannes.
babeljoannes1754
nem1894
Fuit parochus Jekelfalvensis in Scepusio, ibique † 10. Apr. 1754.


Babocsay Gregorius.
babocsaygeorgius1754
nem1894
Occurrit 1398. plebanus de Pesth, capellanus regis Sigismundi specialis, amicus Demetrii praepositi ecclesiae Colocensis, capellani et fidelis commensalis ejusdem regis quem peculiariter diligebat. Hujus gratia dictus rex illi, anno suprafato nobilitatem et insignia nobilium donaverat. (Fejér, C. D. X. VIII. 439.)


Babocsay Paulus.
babocsaypaulus1665
nem1894
Investitus 13. Apr. 1665. parochus in Léva, inde 9. Maji 1669. transivit ad Szebeléb, hinc 1672. ad Majtény, ubi † 1673.


Babothy Franciscus.
babothyfranciscus1601
nem1894
Tirnaviae progenitus. Studia partim in loco nativo, partim Viennae absolvit. Habitum clericalem 1601. iunduit. 25. Mart. 1611. ordinatus. 2. Maji ejusdem anni ingressus est parochiam Gutaensem. 27. Jun. 1612. constituitur parochus Vágszerdahelyensis. 21. Apr. 1614. donatus est canonicatu Posoniensi. Quinque mensibus administrabat Vásárút. 3. Mart. 1615. electus est decanus capituli, et mansit uno anno. 8. Jul. 1615. accepit rectoratum et domum altaris OO. SS. 1621. secunda vice decanus et mansit duobus annis. 1623. abbas SS. Trinitatis prope Siklós. 7. Febr. 1624. promotus ad capit. M. E. Strig. Eodem anno accepit rectoratum altaris S. Elisabethae Tirnaviae. 1625. electus praefectus seminarii, gubernavit uno anno. 1627. subcustos etiam sub synodo Pázmáni 1629. celebrata. 1631. ADnus Hontensis. † 1632. Tirnaviae. Conscripsit vitam AEpporum et Canonicorum Strig. et propriam texuit biographiam in libro sic dicto rubro. (Vide et Szinnyei, Magy. Irók, I. 312.)


Babothy Franciscus.
babothyfranciscus1621
nem1894
accepit rectoratum et domum altaris OO. SS. 1621. secunda vice decanus et mansit duobus annis. 1623. abbas SS. Trinitatis prope Siklós. 7. Febr. 1624. promotus ad capit. M. E. Strig. Eodem anno accepit rectoratum altaris S. Elisabethae Tirnaviae. 1625. electus praefectus seminarii, gubernavit uno anno. 1627. subcustos etiam sub synodo Pázmáni 1629. celebrata. 1631. ADnus Hontensis. † 1632. Tirnaviae. Conscripsit vitam Aepporum et Canonicorum Strig. et propriam texuit biographiam in libro sic dicto rubro. (Vide et Szinnyei,Magy. Irók, I. 312.)


Bacsák Antonius.
bacsakantonius1751
nem1894
Missus 20. Jul. 1751. pro capellano ad Érsekujvár. 22. Sept. 1754. investitus parochus Egeghensis. inde 20. Mart. 1758. transivit ad Csütörtök, ubi † 11. Maji 1770.


Bacsák de Benefa Sigismundus.
bacsaksigismudus1775
nem1894
Filius Joannis, consiliarii locumtenentialis, viri a religione et sapientia spectabilis. Theologiam in seminario generali absolvit 1772. dein studiorum vice-praefectus in seminario S. Stephani factus, 1775. notarius metr. s. sedis Tirnaviensis, in Sept. 1778. parochus Vadkertensis, 23. Apr. 1779. canonicus Poson. 9. jan. 1784. canonicus M. E. Strig. Eodem anno 28. Apr. lenta phtysi exstinctus Tirnaviae. Habet merita literaria. (Szinnyei, Magy. Irók, I. 321.)


Bacsák Franciscus.
bacsakfranciscus1713
nem1894
Natus 1713. in Gelle. Theologus moralis e collegio Budensi. 23. Jun. 1736. investitus parochus Várkonyensis. Inde 27. Aug. 1741. transivit ad Egyházkarcsa. Exhinc 5. Jul. 1742. ad oppidum Egyház-Gelle. In visitatione a. 1756. per Joannem Galgóczy, praep. maj. M. E. Strig. peracta laudatur de vita exemplari et de peritia in linguis hung. germ. et slavica. Inde 15. Jun. 1757. transivit ad Duna-Szerdahely, ubi 26. ejusdem in praesentia Eppi Vesprimiensis est in stallatus, qui et praestantem sermonem de sensu hymni Ambrosiani „Te Deum“ dixit. Hinc 15. Maji 1764. transivit Samariam (Somorja) ubi † 18. Apr. 1765. Sepultus in crypta antiquae ecclesiae, quae nunc Calvinistarum est.


Bacskády Augustinus.
bacskadyaugustinus1839
nem1894
Natus 27. Aug. 1839. in Csúz, cottu Komárom. Studia theologica Strigonii absolvit. Ordinatus 26. Jul. 1864. Cooperator fuit Galanthae et in Zsigárd. 20. Mart. 1869. collata est ei Alsó-Jattó. Inde 5. Maji 1886. transivit ad Kisbáb. Habet merita in literatura publicistica. (Uj-Magy- Sion 1886. 90.)


Bácsmegyey Ernestus.
bacsmegyerernestus1749
nem1894
Missus 5. Maji 1749. pro cooperatore Rosenbergam, inde 6. Nov. ejusdem anni ad Búr, 10. Jan. 1751. installatus parochus S. Mariae de Thurócz, inde 16. Oct. 1754. transivit ad Lutila ubi usque 1757. mansit. Demum 30. Maji 1761. investitus parochus oppidi Mossócz quacum transivit ad dioecesim Neosol.


Bada Josephus, Ignatius
badajosephus1734
nem1894
Dum parochia catholica in Csetnek, ad S. Thaddaeum ap. 1734. erigebatur 5. Dec. investituram illuc accepit. Inde 29. Jul. 1736. transivit ad Csiffár, hinc 5. Mart. 1738. ad Tóth-Megyer. Inde vero 21. Apr. 1740. ad Nagy-Surány. Ubi usque mortem mansit. † 24. Maji 1745. Tirnaviae.


Baghy Josephus.
baghyjosephus1605
nem1894
Gyöngyösiensis, Clemenitis Baghby et Elisabethae Gálffy filius, natus 1605. Clericus dioec. Agriens. Fuit paedagogus nepotum Joannis Pyber Eppi Agriensis. Studia theologica in Pazmaneo absolvit, 1628. Tirnaviae ordinatus, eodem anno Püspökiensibus sacer curio datus est. 5. Dec. 1630. canonicus M. E. Strig. ac parochus in Érsekujvár, et interfuit 4. et 5. Oct. ejusdem anni per Petrum Pázmány celebratae synodo. Eodem anno in Érsekujvár Volfgangus Érsekujváry ADnus peregit visitationem, qui de parocho dicit, quod legitime sit ordinatus et recenset proventus ejusdem. Semet statutis synodi 1738. Tirnaviae celebratae sic subscripsit: S. Sedis Apost. Protho-Notarius, Abbas de monte Zehegény, ADnus Comar. et canon. Strig. (Péterffy, Conc. II. 375.) 1642. iterum administravit Érsekujvár et tunc ibidem in praesidio mortuus est.


Bagothay Joannes.
bagothayjoannes1715
nem1894
6. Maji 1715. collatam accepit licentiaturam in Kurtakesz.


Báhonyi Georgius.
bahonyigeorgius1647
nem1894
Natus 1608. Absoluto anno secundo theologiae 1633. ordinatus. Occurrit 1639. parochus in Szelecz. Ab 1644. usque 1650. occurrit in Báhony, in catalogo Georgii Lippay 1647. adnotatus, possidens filiam Kápolna. 1657. vero occurrit usque 1666. in Nagy-Lovcsa, ubi Andreas Szily ADnus Bars. peregit visitationem, qui de parocho adnotavit, quod libris sit instructus, praeter synodale et conc. Trident.


Bahovics, vel Bahorics Georgius.
bahovicsgeorgius1669
nem1894
Accepit 7. Maji 1699. collatam licentiaturam in Rudno cum Voznicza, quae illi 8. Jul. 1709. denuo collata sunt, 29. vero Maji 1710. factus est licentiatus in Baczúr.


Bachta Antonius.
bachtaantonius1846
nem1894
Presbyter dioec. Olomuczensis, 1846. factus admin. Dejthensis, dein parochus, ibidem † 18. Aug. 1853. aetatis 38.


Bachta Franciscus.
bachtafranciscus1803
nem1894
E seminario S. Stephani Tirnaviensi, 1803. ordinatus. Cooperator Pestini ad S. Josephum dein ad S. Spiritum (nunc ad S. Theresiam) 4. Aug. 1812. promotus pro parocho Nagy-Lóthensi, ibique † 19. Nov. 1836.


Bachta Joannes.
bachtajoannes1828
nem1894
Natus 13. Maji 1828. Theologiam absolvit in seminario S. Stephani, 23. Jul. 1852. ordinatus, cooperator in Érsekujvár, 26. Febr. 1858. parochus in Dévényujfalu, inde 22. Febr. translatus ad Récse, ubi usque mortem. † 7. Sept. 1861. in balneis Carolinis.


Bachtovics Martinus.
bachtovicsmartinus1683
nem1894
E seminario egressus, investitus est 12. Dec. 1683. parochus Almásensis in cottu Poson. ubi usque jun. 1685. mansit, 19. Apr. 1686. investituram accepit in Sándorf, inde 30. Nov. 1691. transivit Grinaviam, ubi simul annis 1694. et 1695. Tótgurab administrabat. Hinc 19. Dec. 1704. transivit ad Jókő, ubi tantummodo usque 30. Aug. 1705. mansit. Tunc accepit Báhony, ubi usque 1715. mansit, jam 1716. apparet parochus in Füss, inde 6. Maji 1718. transivit ad Kemencze, inde jam in Julio ejusdem anni transivit Istvánfalvam, 29. Aug. investitus, hinc 24. Jul. 1720. transivit ad Gerencsér, demum 1732. redivit ad Istvánfalva, ubi usque 1735. mansit.


Bachtovics, vel Pachtovics Petrus.
bachtovicspetrus1757
nem1894
Missus 24. Nov. 1757. pro cooperatore ad Oszlány, inde 6. Jul. 1758. parochiam Fenyő-Kosztolán in cottu Bars accepit, inde 1767. capellanus curatus in Kis-Tapolcsány, Mijava. 1771. deficiens domicilians in Garam-Szőllős, dein capellanus domesticus apud Andream Tajnay in Sári, demum 1782. accepit Modrovkam (Nagy-Modró) ubi † 12. Aug. 1784.


Baicsy Michael.
baicsaymichael1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Guta, qui eodem anno 4. et 5. Oct. per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae synodo interfuit. 1634. occurrit parochus in Berencs. Tunc ibidem Joannes Zolnensis ADnus visitationem peregit, qui de parocho adnotavit: senex parochus conquestus est, quod ex duobus promontoriis sedecima illi denegata. Utitur calice ecclesiae filialis S. Benedicti et paramentis propriis.


Bajan Paulus.
bajanpaulus1720
nem1894
Ad curam animarum admotus, investitus est 4. Sept. 1720. parochus in Spácza, inde 6. Dec. 1721. transivit ad Bohunicz. 20. Jul. 1722. accepit Stepanó, hinc 17. Febr. 1728. collata est ei Hradek, 1. Sept. ejusdem anni Vág-Szent-Kereszt, ast in priori haesit usque Majo 1729. hic vero functus est usque 28. Jul. 1743. quando ad Detrekő-Szent-Péter transivit, ubi † 2. Jan. 1760. aetatis 68. Pro successoribus suis legavit mille flnos pro sacris annue celebrandis.


Bajcsy Stephanus.
bajcsystephanus1778
nem1894
Absoluto tertio anno theologiae in seminario generali Budae, 1778. ordinatus, cooperatorem egit in Magyar-Szölgyény et Lekér. In Aprili 1783. factus parochus Csúziensis. Ubi sub ejus gubernio a. 1802. conscriptio proventuum est instituta. † ibidem 9. Mart. 1808.


Bajchy Thomas.
bajchythomas1699
nem1894
E seminario S. Stephani Reg. 18. Apr. 1699. ordinatus. Ab 15. Apr. 1701. usque 1711. parochum egit in Maniga cottu Nitriensi.


Bajmóczy Georgius.
bajmoczygeorgius1612
nem1894
Occurrit 1612. parochus in Vistuk. Fuit etiam in Zsarnócza. Verosimiliter inter annos 1613. et 1629, nam tunc ibidem cath. plebanus functus est. Dein occurrit 1634. in Pernek, de quo visitator ejusdem a. Georgius Draskovics Praep. Poson. connotavit: Eodem natus loco, sexagenarius, vir bonus ac simplex, vino tamen uti senes solent, delectatur et breviarium non semper recitat. In tumultu Rakocziano in Sarnocza hajdones ei et auriculas et membrum genitale penitus amputarunt. Manet hic a pluribus annis. Nuper altercatus cum officiali Baziniensi, plagas ei officialis intulit, quin citatus is a dno vicario fuerit. Visitator tandem rem totam composuit.


Bajmóczy Joannas.
bajmoczyjoannes1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Nemchen (Nemcsény), qui interfuit synodo 4. et 5. Oct. ejusdem anni per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae. (Péterffy, Conc. 11. 318.)


Bajmóczy Michael, Joannes.
bajmoczymichael1672
nem1894
E Pázmáneo 27. jan. 1672. investitus parochus Divényensis in cottu Neográd. Inde 8. Sept. 1673. transivit ad Dubova in cottu Zol. Hinc excurrit 1674. ad Libetbánya et ejati curioni in auxilio erat. 18. Sept. 1677. in fuga per dorsum globo trajectus et qua occisus relictus, postmodum tamen sanatus. (Visit. Nárayana, 1692.) Hinc 17. Sept. 1686. transivit ad Tót-Gurab. Inde in Oct. 1689. ad Pernek. Hinc 22. Maji 1691. ad Nagy-Lovcsa, simul administrans et Zsdány, usque 17. Jun. 1695. Tunc accepit Geletnek, donec demum 5. Maji 1703. transiret ad Vieszka, ubi usque 1710. mansit.


Bajza Josephus, Ignatius.
bajzajosephus1755
nem1894
Natus 5. Mart. 1755. in Predmér in cottu Trencséniensi. Theologiam tertii anni in Pázmáneo absolvit. 1780. ordinatus et pro praebendato chori ecclesiastici M. E. Strig. missus. 18. Aug. 1783. investitus parochus in Alsó-Dombó. Aedes reparari curavit. Per cambium cum Joanne Koreszka hinc transivit 1805. ad Pritrsd (Oszuszkó). Inde 26. Jul. 1815. accepit Üzbégh. 1827. factus est canonicus Posonienssis. Ibique † 1. Dec. 1836. Fundationes fecit etiam in Alsó-Dombó. Habet merita in literatura ideomatis slavici. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 353.)


Bakay de eadem Joannes.
bakayjoannes1778
nem1894
Natus Bakabányae 17. Jun. 1778. Absolvit theologiam in seminario Mariano Tirnaviae 1803. quo anno 24. Mart. et ordinatus. Cooperator fuit in Komjáth, sequenti anno Comaromii. 17. Sept. 1806. investitus parochus in Imely. Inde 26. Apr. 1829. transivit ad Perbete, ubi 1836. VADnus factus. Hinc 4. Apr. 1841. promotus ad capitulum M. E. Strig. 7. Jan. 1850. ADnus Nitriensis. Eodem anno 5. Apr. naturae debitum solvit Strigonii in domo propria, quam emit in platea Budensi. Legata fecit pro piis finibus et suis cognatis indigentibus.


Bakay Martinus.
bakaymartinus1657
nem1894
Occurrit 1657. licentiatus in Keszi et Podlusán, (Garamkeszi, nunc filia ad Garamujfalu) de quo visitator ejusdem a. Andreas Szily ADnus Bars. adnotavit: Aetatis 62 (ergo 1595. natus) adhuc satis vegetus.


Bakay Michael.
bakaymichael1664
nem1894
Fuit ab 24. Apr. 1664. usque 1669. parochus Szeniczensis.


Bakics Joannes.
bakicsjoannes1853
nem1894
Natus 3. Jun. 1853. Theologiam Strigonii absolvit. 1. Jul. 1877. ordinatus. Cooperatorem egit in Radossócz, Sopornya, Cseszte. A Jan. 1883. usque Sept. ejusdem a. administrator fuit in Nagysenkvicz, abhinc in Dubova.


Bakics Joannes.
bakicsjoannes1853
nem1894supp
1893. obtinuit parochiam Cseszte.


Bakó Andreas.
bakoandreas1821
nem1894
Theologiam in seminario S. Stephani absolvit Tirnaviae. Annum 1821. in presbyterio transegit. Cooperator fuit Comaromii, dein chori ecclesiastici M. E. Strig. praebendatus, mox succentor. 5. Nov. 1829. investitus parochus in Szob, ubi † 3. Maji 1831.


Bakó Joannes.
bakojoannes1687
nem1894
Collatam accepit 6. Aug. 1687. parochiam Jolsva, ex qua 9. Sept. 1689. transivit ad Kraszna-Horka-Váralja, ubi usque 1691. mansit.


Bakonyi Jacobus.
bakonyijacobus1626
nem1894
Pro parocho 1626. advenit in Sándorf, de quo visitator anni hujus Joannes Kőszeghy ADnus dicit: „Quomodo in templo et extra illud parochus se habeat, non poterant sufficientem dare informationem parochiani, nam tunc primum, cum visitarem ecclesias (30. Mart.) parochiam hanc susceperat. Commendatur nihilominus quod sit diligens in oficio suo. Habitum et tonsuram habet clericum decentem.“ Cum parochus in Stepanó 1632. obivisset, transivit illuc. Ubi 1633. visitatio est peracta per Joannem Kőszeghy, qui de illo sic: Antea habebat concubinam sed eam jam dimisit, et illa manet in Szomolány. Propriam filiam habet penes se maritatam, illa cum viro curam domus habet. Senioribus, consule, judicibus et juratis convocatis praemisso juramento examinavi seorsim singulos an concubinam ejus viderint in domo parochiali, ad quod responderunt negative. In aliis vero omnibus supra modum dilaudabant parochum et salarium ipsius auxerunt.


Bakos Joannes.
bakosjoannes1863
nem1894supp
Natus 16. Jan. 1863. Theologiam Strigonii 1885. absolvit. 7. Aug. ejusd. a. ordinatus. Cooperatorem egit Muzslae, ab 1892. admin. subin parochus in Óvár.


Bakos Tobias, Joannes.
bakostobias1652
nem1894
Occurrit 16. Jan. 1652. plebanus in Galgócz.


Bakoss Joannes.
bakossjoannes1820
nem1894
Transegit annum scholarum 1820. in presbyterio, dein cooperator in Ürmény et Dorogh. Ad hanc parochiam 12. Mart. 1830. investituram accepit. Ibique † 26. Jun. 1833.


Bakoss Nicolaus, Ignatius.
bakossnicolaus1701
nem1894
Ex Pázmáneo theologus quarti anni ordinatus 1701. et ad curam animarum applicatus. Ab 1702. parochum egit in Majthény usque 3. Apr. 1710. Tunc promotus ad oppidum Nagy-Léva. Ibi, ut visitatio 1714. per Emericum Pongrácz peracta testatur, tunc divina in domo dominii peragebantur. Dabatur ibidem altariolum ex ebore B. M. V. Dolorosae per comitem Adamum Kollonich donatum. Sub illo et altera visitatio est celebrata per Joannem Jelenffy 1731. in qua dicitur: Divina celebrabantur in oratorio Lutheranorum, donec cardinalis Sigismundus e com. de Kollonicz AEppus Vienensis, haereditarius loci novam sumtuosi operis basilicam e fundamentis erigeret, cui ultima manus tempore visitationis inposita. De parocho ipso autem sic: Testimonium ei bonum dederunt, quod licet frequentioribus infirmitatibus obnoxius sit, muneri tamen suo pastorali satisfaciat, vitamque ducat statui suo convenientem. † ibidem 25. Jan. 1740. aetatis 67.


Baksay vel Baxay Michael.
baksaymichael1669
nem1894
31. Jul. 1669. investitus parochus Hedervárensis, ubi intra murum coemeterii capellam S. Rosaliae exstruxit una cum provisore Mathia Pisarovics. (Ex visit. a. 1697.)


Baksay, vel Baxay Andreas.
baksayandreas1672
nem1894
E seminario S. Stephani regis 17. Dec. 1672. ordinatus. 9. Jun. 1673. investitus parochus Naszvadensis. Ast eodem anno 9. Dec. transivit ad Féll. Inde 20. Mart. 1676. ad Fel-Bár, ubi tantum brevi tempore mansit, jam 16. Maji successorem nactus.


Balás de Sipek Georgius.
balasgeorgius1815
nem1894
Natus Magno-Varadini 8. Apr. 1815. Philosophiam Tirnaviae. Theologiam, cum primo rigoroso examine Viennae absolvit. Ordinatus 26. Jul. 1839. Fuit octo mensibus subsidiarius Budae ad Ass. dein cooperator in Perbete. Ab 1841. eppi suffr. Majthényi cerimonarius et qua talis juratus consistorialis. Hinc 15. Nov. 1844. ad Ipolynyék praesentatus est, inde 1887. ad quietem recessit et 26. Dec. 1889. defunctus est.


Balásházy Petrus.
balashazypetrus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Várkony. Nominatur in catalogo jussu Georgii Lippay AEppi Strig. anno supradicto conscripto.


Balaskó Stephanus.
balaskostephanus1696
nem1894
Investitus est 25. Febr. 1696. parochus in Felső-Ludány in cottu Neogr. ubi usque 1719. mansit.


Balassa Stephanus.
balassastephanus1812
nem1894
Natus 24. Mart. 1812. Theologiam in seminario Mariano absolvit. Ordinatus 30. Sept. 1835. Cooperatorem egit in Kis-Gyarmat, Bajóth, Lédecz, Kis-Apáthi et Nádas, 1846. factus est administrator in Nagy-Fajkürth. In Octobri 1850. transivit administrare Néved, ibique † 24. Febr. 1860.


Balassa. L. B. Paulus.
balassapaulus1678
nem1894
Filius Andreae et Mariae Bakos. Prius Soc. Jesu adscriptus, ad ADioecesim susceptus, ab Apr. 1678. usque Mart. 1679. parochum egit in Jóka. Jam 28. Apr. 1677. obtinuit stallum M. E. Strig. In Martio 1680. ADnus Gömöriensis, 16. Maji 1684. praeposituram S. Georgii et ADnatum Cathedralem, jam praeposituram Orodiensem adeptus. In Aug. 1689. descendit ad ADtum Sasvárensem. 1690. ad titulum eppi Bosonensis consecratus, una s. caes. et reg. et ap. Majestatis consiliarius factus est. Munus vicarii generalis undecim annis gessit. 3. Oct. 1705. terminum vitae posuit.


Balásy Aloysius.
balasyaloysius1781
nem1894
E Pázmáneo 1781. Ordinatus. Cooperator fuit Strig. in l. reg. civitate. 22. Jul. 1783. investitus parochus in Tölgyes, hinc investitus est 2. Jul. 1792. in parochum praesidii Budensis ad B. M. V. Assumt. 14. Sept. 1795. abbas S. Margarithae de Bela. Ibidem † 4. Sept. 1803.


Balásy Antonius.
balasyantonius1697
nem1894
Natus 1697. Theologus speculativus e Pázmáneo. 1722. ad curam animarum missus. 11. Oct. 1725. investitus parochus Kis-Tapolcsányensis. Hinc 21. Febr. 1727. transivit ad Felső-Diós, ibi 1731. per Joannem Jelenffy visitatio peracta, in qua de parocho: Cum non parva visitatoris consolatione testatum est, eum esse concionatorem insignem, qui omnia ad contentionem fidelium facit. 14. Dec. 1734. transivit ad Nagy-Lévárd, ubi cura ipsius 1744. ecclesia in Kis-Lévárd restaurata. Fuit districtus ejusdem VADnus, † 1. Jan. 1749.


Balásy Joannes.
balasyjoannes1662
nem1894
26. Maji 1662. investitus parochus in Szárazpatak, ubi tantum usque sequentem annum 1663. mansit. 22. Apr. 1671. in vestitus in Prassicz, hinc 19. Maji 1674. transivit ad Nagyjácz, inde 13. Apr. 1680. ad Jókő, ubi usque 1690. mansit.


Balásy Joannes.
balasyjoannes1716
nem1894
25. Apr. 1716. dimissus est ad cottum Gömör ad indifferentem parochiam, 16. Sept. 1724. investitus est in parochiam Gesztete. Sub illus gubernio 1733. visitatio est peracta. Ibidem 16. Jan. 1742.


Balásy Valentinus.
balasyvaletinus1688
nem1894
1688. collatam accepit licentiaturam in Kőkeszi, Sirák, Keszihocz, Csáb et Gyürki in cottu Hont.


Balazsovics Jacobus.
balazsovicsjacobus1787
nem1894
E religioso 1787. factus est cooperator in Moravanka, 1788. vero parochus in Ó-Lehota, ibi † 29. Dec. 1806.


Balazsovics Joannes.
balazsovicsjoannes1710
nem1894
Qui 16. Mart. 1710. in vestitus est in Neczpál, dum 11. Jun. 1711. iterate investiretur jurisdictionem parochi etiam in Szent-András, accepit, quam jam ab 1710. administrabat. Ibi † 14. Jul. 1741.


Balazsovics Michael.
balazsovicsmichael1680
nem1894
E coll. gen. Cleri Hung. 5. Apr. 1680. ordinatus. Jam 15. Maji 1680. investitus est parochus in Alsó-Rakoncza, in Dec. 1680. collata est illi Szenográd et simul 14. Dec. provisio xenodochii in cottu Hont existentis. Mansit in Szenográd usque 1685.


Balázsy Franciscus.
balazsyfranciscus1803
nem1894
Natus Budae. Parens fuit consul civitatis. E seminario Mariano 1803. qua diaconus missus est pro cooperatore ad praesidium Budense, ad B. M. V. Assumt., ubi et post ordinationem mansit. 1805. surr. Archivarius eppi suffraganei factus. Mox archivarius, 1807. iterum cooperator et quidem Budae, ad S. Annam, 9. Aug. 1810. investitus parochus in Tarján, hinc 3. Maji. 1714. transivit Budam ad B. M. V. visitantem, consistorii assessor. 19. Jan. 1820. resignavit beneficium. 1822. curatus in Piszke. 4. Dec. 1827. investitus parochus in Kirva, ubi † 12. Febr. 1840.


Balázsy Georgius.
balazsygeorgius1811
nem1894
Natus Kolthae in cottu Comáromiensi 31. Jul. 1811. Theologiam usque 1833. in seminario generali absolvit Pestini. Annum sequentem 1834. in presbyterio transegit Strigonii. 10. Aug. ejusdem anni ordinatus est. Cooperatorem egit in Szölgyény, Udvard, dein legionis equestr. ord. hung. archiducis Ferdinandi de Este nro 3. capellanus castrensis. 1845. s. sedis Strig. notarius nominatus, qua talis 1849. praesentatus et 2. Oct. 1850. investitus parochus in Nagy-Czétény, ubi ab 1865. munus VADni gessit. 1888. resignavit beneficium. † 17. Jul. 1889. Edidit poema occassione jubilaei archiducis, proprietarii regiminis in quo servivit. (Petrik, Bibliogr. I. 163.)


Balkó Josephus.
balkojosephus1793
nem1894
E seminario Posoniensi 1793. ordinatus, cooperator in Tardoskedd, dein praefectus herulorum comitis Rudolphi Pálffy in Vöröskő. 1795. parochus in Pudmericz. 1821. VADnus, consistorii Tirnaviensis assessor. 1831. colleg. eccl. Tirnav. ad S. Nicolaum praepositus et canonicus ben. nominatus. † 15. Febr. 1834.


Balkó Mathias.
balkomathias1739
nem1894
30. Mart. 1739. investitus parochus in Spácza, hinc eodem anno transivit ad Litava, inde vero 22. Apr. 1751. ad Némethi in cottu Hont. demum 29. Jun. 1753. investitus est in Bozok. Ubi 1766. conscriptio parochialis. fuit peracta. † ibidem 23. Jan. 1773. Aetatis 60. Sepultus in crypta capellae Dolorosae Matris.


Balla Paulus.
ballapaulus1762
nem1894
6. Jul. 1762. missus pro capellano ad Kraszna-Horka-Váralja, inde in pari qualitate 3. Jul. 1763. Samariam, mox ad Szerdahely. 2. Oct. 1764. factus admin. in Keszegfalva, ubi usque 3. Jan. 1786. mansit. Hinc intrans institutum emeritorum Parochorum Tirnaviae. † ibidem 8. Mart. 1797.


Ballady Andreas.
balladayandreas1642
nem1894
Natus 1642. Theologiam in Pázmáneo absolvit. 2. Maji 1669. investitus parochus in Nagy-Kér. Hinc. 11. Jun. 1671. transivit ad Nagy-Czétény. Inde vero in Apr. 1692. ad Naszvad, ubi 2. Sept. 1697. per Adamum Nigrinyi visitatio ADnalis est peracta. † ibidem 1703.


Ballon Joannes.
ballonjoannes1747
nem1894
Missus 6. Oct. 1747. pro Capellano ad Bajmócz. 1. Febr. 1735. investitus. parochus in Ujlak. Certe hic mortuus intio 1736. quia exstat testamentum ab 1735.


Ballon Joannes.
ballonjoannes1717
nem1894
Natus in Szobotist 1717. E seminario Széchényiano Budensi 1745. egressus, cooperatorem egit in Bajmócz. 29. Jun. 1752. investitus parochus in Cziffer. Ubi 1757. visitationem peregit Joannes Galgóczy. qui de parocho notavit, quod sit diligens et exemplaris. ibidem 8. Sept. 1799.


Ballon Thomas.
ballonthomas1794
nem1894
E seminario Posoniensi 1794. Ordinatus, factus cooperator in Pjerg-Szélakna. 21. Aug. 1799. investitus est in capellaniam localem in Kolpach, hinc 5. Jul. 1805. investitus parochus in Kormossó, inde eodem anno 10. Dec. praesentam acsepit ad Prencsfalu, ubi † 11. Maji 1817.


Ballus Davidus.
ballusdavidus1754
nem1894
E seminario egressus, missus est 20. Maji 1754. pro capellano ad exemptam parochiam abbatiae de Pécsvárad, Kéménd. Hinc 8. Nov. 1756. ad Vetus-Budam, inde 11. Aug. 1757. ad Balassa-Gyarmat, semper in pari qualitate. 3. Jul. 1758. vero investitus est parochus in Divény, in cottu Neográd. Jussu Majestatis 1767. conscriptio parochiae peracta est. † 6. Apr. 1768. ibidem.


Ballus Francisous.
ballusfranciscus1735
nem1894
12. Oct. 1735. investituram accepit in parochiam Turócz-Szent-Péteriensem, ubi usque 1740. mansit. 1754. factus est parochus in Nagy-Modró. † ibidem 1. Aug. 1756. aetatis 47.


Ballus Georgius.
ballusgeorgius1731
nem1894
Investitus est 24. Jul. 1731. in parochiam Koosiensem, hinc 6. Maji 1737. transivit ad Bossán, ubi † 15. Nov. 1758.


Balogh Alexander.
baloghalexander1723
nem1894
E seminario egressus, investitus est 12. Aug. 1723. in parochiam Marczal. Ubi sub ejus gubernio 1731. visitationem peregit Sigismundus Berényi, qui de parocho dicit, quod libris necessariis sit provisus, singulis diebus dominicis pro populo sacrificet et in cura animarum diligens sit. Inde transivit 28. Oct. 1736. ad Rimócz, ibique † 7. Nov. 1757.


Balogh Alexius.
baloghalexius1750
nem1894
Missus 10. Apr. 1750. pro capellano ad Galantha, hinc 16. Apr. 1751. in vestituram accepit in parochiam Szemere, inde 13. Jul. 1752. accepit Perbete, ubi sub ejus gubernio Georgius Molnár 1754. visitationcm ADnalem peregit. † ibidem 17. Jun. 1758. aetatis 34. Fertur fuisse illum Tirnaviensem.


Balogh Andreas.
baloghandreas1777
nem1894
Cursum theologicum in seminario S. Stephani 1777. terminavit, post ordinationem cooperator factus est in Léva, inde 1780. parochus in Nemes-Oroszi. Hinc 19. Apr. 1783. transivit ad Nádas in cottu Hont. Ubi ab 25. Sept. 1805. munus surr. dein Ord. VADni districtus Hont-Ipoly. gessit. † ibidem 10. Mart. 1826. Fuit I. comit. Hont. tab. jud. assessor.


Balogh de Galantha. Nicolaus.
baloghnicolaus1625
nem1894
In comitatu Turóczensi 1625. natus. Philosophicas et theologicas disciplinas excepit Romae. Unde redux 24. Sept. 1655. appulit Tirnaviam. Breve tempus in cura. animarum explevit, quo ob eximiam dicendi facultatem laudem consecutus. 15. Oct. 1657. canonicus Strig. 6. Aug. 1663. ADnus Barsiensis, 1668. praep. S. Georgii, jam prius abbas de Lekér salutatus est. 1675. tabulae regiae praelatus, 22. Apr. 1676. lector, 1677. eppus Noviensis, 1681. eppus Csanadensis, 16. Maji 1684. praepositus major installatus est. 16. Apr. 1685. eppus Vacziensis et praepositus Scepusiensis creatus. Vacium se conferre ob infirmitatem jam non potuit. † 6. Oct. 1689. Fundavit votivum de S. Nicolae in M. E. Strig. celebrandum. Habet merita literaria. (Szinnyei Magy. Irók, I. 478. -– Karcsu, Vácz város tört. V. 181.)


Balogh Franciscus, Leopoldus.
baloghfranciscus1791
nem1894
E collegio generali cleri Hung. 21. Dec. 1791. ordinatus, factus educator herulorum comitis Leopoldi Pálffy, qui illum mense Oct. 1824. praesentavit pro parochia Besztercze, 22. Oct. 1826. vero ad Stomfam fuit praesentatus. Multum laboravit in emolumentum beneficii. Hortum pomario provisit. Vir aestimatus fuit. In fluvio Morva per submersionem † 4. Jul. 1841. Fuit ab 1831. districtus Stomfaensis VADnus et scholarum nat. inspector, item comit. Poson. tabulae judiciariae assessor.


Balogh Georgius, Franciscus.
baloghgeorgius1703
nem1894
Investituram accepit 17. Apr. 1703. in parochiam Hárskút in cottu Tornensi, inde 31. Dec. 1710. investitus est in parochiam Tornensem, ubi item et munus VADni gessit. Hinc 11. Jun. 1714. qua emeritus VADnus, investitus est in parochiam Vadkertensem, quam una cum Patakiensi usque 1725.


Balogh Georgius, Joannes.
baloghgeorgius1730
nem1894
Investitus est 29. Mart. 1730. in parochiam Köbölkút, hinc 8. Sept. 1733. transivit ad Tardos, inde vero 1734. ad Kövesd, demum 8. Nov. 1734. ad Héregh, qua talis. † 20. Febr. 1736. in Tardos.


Balogh Ignatius.
baloghignatius1734
nem1894
Natus in Málas, in cottu Bars. E seminario S. Stephani, ubi philosophiae lauream 1734. adeptus est 21. Apr. 1739. investitus est parochus in Csúz. Ubi 1754. per Georgium Molnár peracta est visitatio ADnalis, 1763. multa passus est propter ingentem terrae motum, qui in filiali Tür ecelesiam S. Nicolai penitus destruxit. Ab 1742. usque 1747. simul parochiam Jászfalu administrabat. 28. Nov. 1765. transivit ad Szölgyény. Sub ejus gubernio 1767. informatio de statu ecclesiae officiosa confecta est. † ibidem 26. Oct. 1780. (Magy. Sion. 1865. 420.)


Balogh Joannes.
baloghjoannes1806
nem1894
Natus 8. Nov. 1806. Léva. Linguae latinae perbene gnarus. Theologiam in Stephaneo Tirnaviae absolvit et 17. Aug. 1831. ordinatus est. Post ordinationem missus est pro administratore in Nadlány. Postea cooperatorem egit in Koross, Lekér, Nagy-Oroszi, Bajna Strigoniensi, Drégely-Palánk, ab 1842. una admin. in spirit. et tempor. Ibi factus est sedis praed. De Verebély et Sz. György tab. jud. assessor, ac demum in Perbete. 9. Jun. 1847. investitus est in administrabat. parochus in Kóspallag. Illius cura erecta est ara lateralis ad S. Joannem Nep., 4. Sept. 1862. transivit ad Szémő, E pedum profluvio multum aegrotabat, quapropter cooperatorem intertenere debuit. Imo 29. Oct. 1879. nactus est coadjutorem Stephanum Gaal. 5. Oct. 1882. infirmans Adalbertino aggregatus est. † 31. Dec. 1885. Sacerdos jubilaeus. Illo agente sumptibus Joannis Card. Simor ecclesia in Szemő restaurata et ampliata fuit.


Balogh Josephus.
baloghjosephus1776
nem1894
Natus 1776. Theologiam in seminario Posoniensi 1799. terminavit et ordinatus est. Cooperator fuit in Ipolyság, hinc factus est 24. Oct. 1802. capellanus localis in Keszegfalva. Ab 1803. iterum cooperatorem egit et quidem in Marczal et Rimócz. Hinc 1811. parochus factus est in Bussa, ubi multa perpessus est. 20. Jun. 1814. tectum ecclesiac et turrim ignis consumsit, campanas conflavit. Hoc infortunium iterabatur 1841. dum ictus fulminis tectum ecclesiae et turrim combussit. Solertia hujus parochi damna haec reparata sunt. Praeerat parochiae usque 1. Nov. 1844. Quieti donatus recessit ad Szécsény, ubi † 26. Jul. 1853.


Balogh Martinus.
baloghmartinus1679
nem1894
E collegio Pázmáneo 17. Dec. 1679. ordinatus, jam 24. Dec. ejusdem a. investitus parochus in Szent-Mihályfa, hinc 1685. transivit ad Püspöki, inde 1688. canonicus Posoniensis. 1689. exivit pro administranda parochia in Somorja, ubi usque 1690. mansit. Fuit praepositus de Okra, dein lector. † 1712.


Balogh Stephanus.
baloghstephanus1715
nem1894
Investitus est 5. Jun. 1715. in parochiam Sávoly, hinc 21. Aug. 1722. transivit ad Marczal, ubi † 1723. Exstat testamentum ejus.


Balsan Mauritius.
balsanmauritius1787
nem1894
Ex-Paulinus. Administrabat ab 1787. usque 1788. Ó-Lehota, dein cooperatorem egit in Moravanka, ubi † 24. Aug. 1789.


Balsánay, vel Baksányay Georgius.
balsanaygeorgius1673
nem1894
Natus 1673. post absolutam theol. speculat. Ordinatus. 1696. Investitus 7. Sept. 1709. parochus Velicsnensis. Illo regnante peracta est 1713. visitatio per Paulum Zichy ADnum Nitr. qui de ipso dicit, quod sit vir idoneae doctrinae, quam explicare solet. Eodem anno transivit ad Bogdány, ubi usque 1718. mansit.


Balthasar de Chinorán.
balthasar1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Krasnó (Széplak) de quo visitator ejusdem anni adnotavit: juvenis, non uxoratus totus catholicus, et ecclesiam servat catholice.


Baluch Georgius.
baluchgeorgius1774
nem1894
Absoluto tertio anno theologiae in seminario generali 1774. ordinatus et pro capellano curato missus est ad Bozok, inde 20. Jul. 1778. investitus est parochus in Felső-Zelle. Domus parochialis 1778. erecta est. Tempore aedificationis in Szilad habitabat. 1781. transivit ad Udvarnok. Hinc 1782. ad Szemere, inde per cambium cum Francisco Pokorni 25. Sept. 1796. factus est admin. in Alsó-Esztergál, et quidem ultimus, nam post ejus abitum 1798. ad Kékkő filiata est. Ab hoc anno beneficiatus erat in arce Strigoniensi usque terminum vitae. † 24. Jan. 1810.


Baluch Simon.
baluchsimon1786
nem1894
In seminario generali Posoniense quintum annum cursus theologici 1786. absolvit, unum annum in domo presbyterorum S. Josephi Tirnaviae transegit. 1787. pro cooperatore missus Szakolczam, ibi octodecim annis laboravit. 1805. parochus factus est in Szenicz, ibique † 30. Aug. 1832.


Bán, vel Baán Emericus, Ladislaus.
banemericus1722
nem1894
Tirnaviensis, natus 1722. susceptus 1737. Posonii rhetoricam, Viennae philosophiam absolvit. E seminario egressus et 1745. Ordinatus. 22. Jul. 1746. missus est pro cooperatore ad Verbó, 17. Oct. 1748. investitus est parochus in Nagy-Szuha, hinc 1756. transivit ad Nagy-Modró, 15. Aug. 1759. autem ad Ürméncz. Parochiae hujus 12. Dec. 1767. valedixit, ut munus spiritualis in Seminario S. Stephani aggrederetur, ex quo iterum ad curam animarum exivit, 19. Sept. 1770. investitus est in parochiam Garam-Szőllős. Ibi 1771. ejus solertia ecclesia erecta. 1779. munus VADni in se assummere debuit. Ipso regente peracta est 20. Sept. 1779. visitatio Batthyaniana. Per annum 1787. administrabat et Csejkő. † 15. Oct. 1791. Benedictam memoriam unquam emori sinent fundationes. Successoribus vineam, xenodochio loci 6000 flnos, et illud haeredem fecit reliquae substantiae. Item eccl. horologium quod 1810. appositum est.


Bán, vel Baán Emericus.
banemericus1725
nem1894
Primus parochus 10. Febr. 1725. investitus in neo-erecta parochia Alsó-Pálensi, qui ibidem matricas inchoavit. 10. Jun. 1731. transivit ad Ó-Bars, ibi 1753. fornice providebat ecclesiam. † 4. Dec. 1758. ibidem.


Banik Antonius.
banikantonius1787
nem1894
Theologiam in quintum annum 1787. in seminario generali Posoniensi absolvit. Annum sequentem in domo presbiterorum S. Josephi Tirnaviae transegit. Inde cooperator in Lédecz et Tirnaviae. 1795. factus parochus in Cseklész. 1715. in VADnus, † 28. Sept. 1842. annorum 78.


Bankó Andreas.
bankoandreas1671
nem1894
Investitus 13. Apr. 1671. in parochiam Janólehota, ubi matricas ordinate scribere coepit. Hinc 18. Sept. 1673. transivit ad Prochot. Inde vero 12. Aug. 1680. ad lib. reg. civitatem Cremniciensem (Körmöczbánya) ubi usque 1685. mansit.


Bankó Stephanus.
bankostephanus1707
nem1894
Natus 1707. in Héviz in cottu Pest. 1731. ordinatus. Investitus est 5. Maji 1732. parochus Jókaensis. Oblata a Clarissis Poson. parochia Nagy-Magyar, 2. Maji 1735. in hanc investitus est. 1764. munus VADni obtinuit. 15. Oct. 1781. dum card. Batthyan in Púspöki personaliter visitationem Nagy- Magyarensem pertractaret, etiamque Benkó adesset, nunciata fuit mors canonici Fandl, tum sua Emtia instantanee venerandum hunc senem canonicum denominavit. † 17. Oct. 1782. Fuit procera statura, miti genio, veneranda canitie, instar albae columbae.


Banó Andreas.
banoandreas1745
nem1894
E seminario egresssus 5. Maji 1745. missus est pro capellano ad Nagy-Bobrócz, 22. Jun. 1748. investitus est parochus in Komjáthna, hinc 28. Oct. 1755. transivit ad Velicsna. inde vero 13. Oct. 1762. ad Trsztena investitus est. Fuit VADnus et ab 1771. abbas de monte S. Mariae. Una cum parochia transpositus ad dioec. Scepus.


Bánóczy Georgius.
banoczygeorgius1703
nem1894
E seminario Mariano, Szelepcsényiano 2. Mart. 1703. ordinatus, jam 29. Mart. 1704. investitus parochus in Bogdány. Hinc transivit 31. Jan. 1712. ad Turócz-Szent-György, ubi usque 1730 mansit.


Bánóczy Joannes.
banoczyjoannes1715
nem1894
Natus 1715. in Privigye. Studia speculativae theologiae Tirnaviae in coll. gener. absolvit. 1740. Ordinatus. Investitus 5. Jun. 1742. parochus in Alsóbottfa1u, hinc 5. Sept. 1748. transivit ad Pobedim, inde vero 22. Nov. 1753. ad Dojcs, ubi 1761. conscriptio fuit peracta, in qua de ipso: vita ejus et mores laudabiles sunt, tonsuram et habitum Clericalem defert. Juxta statum suum non utitur fumo tabacae, nec alit mistaces, nec utitur armis. † 20. Jan. 1778. ibidem.


Banóczy Martinus.
banoczymartinus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Árva-Váralja, quem catalogus c1eri Lippayanus nominat. Fuit etiam Conventualis B. M. V. de Turócz.


Banovics Ferdinandus, Ladislaus.
banovicsferdinadus1720
nem1894
Ex Szomolánka. Theologiam in seminario S. Steph. Tirnaviae absolvit. Investitus 25. Maji 1720. parochus in Sárfő, hinc 20. Apr. 1728. transivit ad Privigye. Inde vero 17. Apr. 1735. promotus ad capitulum Strig. Fuit etiam praepositus B. M. V. de Scepusio, rector a1tariae Corporis Christi. 20. Aug. 1747. Tirnaviae. Aetatis 50.


Banovics Ferdinandus. Szomolányensis.
banovicsferdinadus1741
nem1894
Ex semio. S. Stephani 1741. exivit. Investitus est 18. Apr. 1744 parochus in Kovarcz, simul VADnus districtus Nagy-Tapolcsányensis. † 17. Oct. 1757. ibidem.


Banovics Josephus.
banovicsjosephus1750
nem1894
Natus in Divék. E seminario S. Stephani egresus, investituram accepit 19. Dec. 1750. in parochiam Nahács, hinc 2. Maji 1752. transivit ad Nyitra-Pereszlény, ubi 1755. visitationem canonicam Révay peregit, in qua parochus a recto ordine laudatur. † 10. Sept. 1755.


Banovics Paulus.
banovicspaulus1712
nem1894
Investitus est 4. Jan. 1712. in parochum Kis-Apáthiensem, hinc 13. Apr. 1713. transivit ad Némethi in cottu Bars, ubi simul et Berzencze administravit. Inde 14. Apr. 1722. accepit investituram in Holics, ubi 1727. conscriptio de statu parochiae fuit peracta. † 18. Jul. 1728. ibidem.


Bánovszky de Borin Joannes Adalbertus.
banovszkyjoannes1674
nem1894
Investitus est 17. Febr. 1674. in Nagy-Bossán, ubi usque 1679. mansit.


Bánovszky Georgius, Bellusiensis.
banovszkygeorgius1714
nem1894
Investitus 11. Mart. 1714. parochus in Lekér, ubi usque 1717. mansit. Praesentam accepit ab abbate Joanne Okolicsányi, cujus munificentia ecclesia 1716. restaurata est.


Bánovszky Georgius.
banovszkygeorgius1581
nem1894
Occurrit ab 1581. usque 1604. parochus Tirnaviae. 1570. ad canonicatum Strig. promotus. 1578. subcustos, dein ADnus Comaromiensis. Parochus Tirnaviensis fere per quinque lustra. 20. Aug. 1597. praepositus S. Stephani. In extrema aetate senili resignavit parochiam et in domum propriam in platea sic dicta Hierosolymitana recessit, ubi 7. Oct. 1606. vitam clausit. Sepultus in eccl. S. Nicolai ante altare OO. SS.


Bánovszky Paulus.
banovszkypaulus1695
nem1894
Natus 1695. in Dezsér. In seminario S. Adalberti abso1vit tertii anni theologiam speculativam 1720. in qua anno est ordinatus et 19. Aug. investitus parochus Czifferensis, ubi 1731. per Emericum Csáky praep. et ADnum Posoniensem visitatio est peracta, in quo de illo dicitur, quod quoad functiones pastorales nullam in eum querelam posuissent. 1738. recessit a parochia ad Dezsér, ubi † 15. Oct. 1758.


Bányay Joannes.
banyayjoannes1800
nem1894
Natus 18. Apr. 1800. Cursus quatuor theologicos 1824. in seminario S. Stephani Tirnaviae absolvit, unum annum in presbyterio Strigonii transegit. 26. Mart. 1825. ordinatus est. Dein cooperatorem egit in Galantha, Rimócz et Köbölkút, ubi I. I. sed. praed. de Verebély et Szent-György tab. jud. assessor est e1ectus. Ab 1837. parochus in Almás, ab 8. Apr. 1838. in Kis-Gyarmat, ubi † 24. Sept. 1850.


Bányay Ladislaus.
banyayladislaus1731
nem1894
Galantensis. 1731. baccalaureatum, sequenti vero magisterium philosophiae in seminario S. Stephani Tirnaviae adeptus est, 29. Aug. 1739. laurea theologiae ornatus. Jam 20. Apr. 1736. investitus parochus Ujlakensis in cottu Nitr., hinc 26. Aug. 1739. transivit ad Sopornya, inde vero 23. Jan. 1749. ad canonicatum Strigon. 13. Sept. 1755. ADnus Bars. 16. Aug. 1760. lector capituli. Hanc dignitatem deponens, 20. Jun. 1769. praepositus S. Thomae factus est. Fuit abbas S. Michaeli Arch. in insula B. M. V. prope Budam. Sede vacante vicarius generalis capitularis. Fuit etiam protonotarius apostolicus, cancellarius universitatis Tirnaviensis. † 28. Apr. 1772. Aetatis 61. Tirnaviae. Vir, sicut integer vitae, ita profanis ac divinis litteris excultissimus.


Baranay Mathias.
baranaymathias1616
nem1894
Occurrit 1616. parochus in Némethi in cottu Hont. Fuit simul VADnus.


Bárány Nicolaus.
baranynicolaus1700
nem1894
Occurrit 1700. licentiatus in Gerlachfalva (Gurelsdorf) in cottu Scepusiensi, qui extra beneficium constitutus, † 28. Nov. 1746. in S. Andrea in Scepusio.


Baranyai Andreas.
baranyaiandreas1630
nem1894
Occurrit 1630. et 1631. parochus in Deáki. Interfuit qua talis 4. et 5. Oct. anno priori per Petrum Pázmány celebratae synodo Tirnaviensi. 1634. vero fuit parochus Surányensis, de quo Joannes Zolnensis ADnus Nitr. in visitatione eodem anno habita dicit, quod ei dominus terrestris bene providet, sed ille saepius discedere et conqueri solet, quasi defectus patiens, sed visitator horum nihil invenit, idcirco illum sedavit et pacificavit, imo minas promittens si vagari praesumat.


Baranyay Andreas.
baranyaiandreas1714
nem1894
Ex S. Benedicto in Bars. Investitus est 12. Jan. 1714. in parochiam Garam-Ujfalu, hinc 17. Jan. 1718. transivit ad Deménd, ubi usque 1745. mansit. Extra beneficium constitutus † 18. Jun. 1747. in Szent-Benedek.


Baranyay Mathias, Thaddaeus.
baranyaymathias1771
nem1894
Neosolio oriundus, nobilis. Philosophiam Tirnaviae, theologiam in collegio Pázmáneo absolvit. 1771. ordinatus. 22. Febr. 1772. cooperator factus in Ölved, hinc 2. Febr. 1776. investitus parochus in Zsemlér, ubi 15. Sept. 1779. visitationem ipse AEppus Josephus a Batthyán asservavit. Hinc in Apr. 1786. transivit ad Lédecz, ubi † 24. Maji 1816.


Baranyay Mathias.
baranyaymathias1714
nem1894
Ex Pohorella in cottu Gömör. Theologiam in seminario Mariano absolvit. Missus 6. Jun. 1714. ad capellanatum Prividiam. 21. Maji 1718. investitus parochus in Vieszka, hinc 4. Sept. ejusdem a. transivit ad Novák, inde vero 5. Jan. 1731. ad Polomka, ubi 3. Aug. 1733. visitata fuit ecclesia. † 2. Febr. 1763. ibidem.


Barcsay Joannes. Pernekensis.
barcsayjoannes1677
nem1894
E seminario s. regis Stephani 17. Dec. 1677. ordinatus. 13. Oct. 1679. investitus parochus in Nagy-Súr, jam 8. Nov. ejusdem anni transivit ad Alsó-Korompa, 6. Jan. 1680. ad Nahács, quae cum Felső-Korompa conjuncta fuit. Tantummodo usque Mart. ejusdem a. mansit.


Barczay Martinus.
barcsaymartinus1654
nem1894
Ab 1654. parochus in Zsarnócza, de quo visitator a. 1657. Andreas Szily ADnus Bars. sic refert: Aetatis 31. in parochia a. 3. theologus moraiis, pauper et lacer.


Barczay Martinus.
barcsaymartinus1727
nem1894
Investitus 5. Jan. 1727. parochus in Spácza, inde jam 7. Aug. ejusdem anni transivit ad Stepanó. Ubi item in eodem anno conscriptio est peracta. Hinc 30. Apr. 1740. transivit ad Radossócz, inde vero 7. Febr. 1744. ad Unin, ubi novam ecclesiam una cum turri 1749. erexit. † 17. Sept. 1761. ibidem.


Bardányi, vel Bacsányi Andreas.
bardanyiandreas1673
nem1894
Investitus 10. Nov. 1673. parochus in Kis-Krstyene, ubi usque 1674. mansit.


Bárdy Adamus.
bardyadamus1756
nem1894
Solnensis e cottu Trencsén. Missus 29. Sept. 1756. pro capellano ad Ó-Tura, inde 19. Dec. 1758. investitus parochus in Lieszkó, hinc 28. Maji 1760. transivit ad Ó-Tura, 1. Febr. 1772. vero Miavam. Hinc 1776. factus canonicus Rosnaviensis, ibi praepositus. Fuit el. eppus Serbiensis. † 1821. Rosnaviae.


Bárdy Antonius.
bardyantonius1746
nem1894
Missus 11. Maji 1746. pro capellano Detvam, 5. Febr. 1748. investitus parochus in Felső-Micsinye, hinc 1761. recessit et extra beneficium constitutus. † 2. Aug. ejusdem anni Ocsovae.


Bárdy Gabriel.
bardygabriel1692
nem1894
24. Apr. 1692. collationem accepit pro indiŕferenti parochia in Scepusio.


Barinka Franciscus.
barinkafranciscus1735
nem1894
Tirnaviensis, 28. Oct. 1735. venit e semin. Mariano ad Szechenyianum Budense pro theol. morali. Investitus est 10. Febr. 1749. in parochiam Subvilkensem in cottu Árvensi, ubi † 15. Aug. 1761.


Barinka Joannes.
barinkajoannes1743
nem1894
Investitus est 22. Febr. 1743. in parochiam Nizsna in cottu Árvernsi. Ubi usque 1749. mansit.


Barinka Josephus. Tirnaviensis,
barinkajosephus1738
nem1894
30. Oct. 1738. susceptus in semin. Budense. Cooperatorem egit ab 1. Sept. 1745. in Holics, hinc 18, Dec. eodem anno applicatus est qua capellanus aulicus apud comitem Stephanum Eszterházy, hinc 26. Mart. 1747. transivit ad comitem Antonium Eszterházy, 3. Dec. 1748. investitus est parochus in Badin in cottu Zoliensi, inde vero 7. Apr. 1752. in Valaszka, ubi † 18. Sept. 1753.


Barinyay de Monostor Josephus.
barinyayjosephus1812
nem1894
Natus 18. Jun. 1812. Papae. Studia phil. et theol. Absolvit Tirnaviae. 24. Jun. 1835. ordinatus et pro suppl. cooperatore missus ad Nagy-Maros, dein pro ordin. in Vallem Mariae. 1837. archivarius officii vicarialis Tirnaviae. 1839. notarius s. sedis ibidem. 1849. notarius metr. s. sedis Strig. eodem anno secretarius primatialis. 1852. director cancellariae primatialis. 24. Oct. 1853. electus in praepositum curatum B. M. V. de Vágujhely. Fuit s. sedis Tirnav. assessor, conventus in Beczkó syndicus apost. † 17. Jul. 1871. in Vágujhely, aetatis 59.


Barinyay Stephanus.
barinyaystephanus1759
nem1894
Investitus 17. Aug. 1759. parochus Galantaensis, hinc 24. Febr. 1770. canonicus Posoniensis. 1773. parochus ad S. Martinum, 1776. abbas S. Aegydii de Simighio. † 18. Jun. 1778.


Barmos Antonius.
barmosantonius1801
nem1894
Theologiae quatuor annorum cursum 1801. absolvit in seminario Posoniensi. Cooperatorem egit in Tardoskedd, Lekér, Strigonii ad S. Ignatium, hinc 1813. actus est parochus in Nagy-Bárkány, inde vero, per cambium cum Emerico Specziár, 11. Nov. 1816. transivit ad Bátorkesz, huic 1821. renuncians ad deficientiam recessit. † 2. Apr. 1829. Tirnaviae.


Barna Gabriel.
barnagabriel1688
nem1894
Natus 1651. E collegio gener. cleri Hung. seu rubrorum in Jul. 1688. ordinatus. 11. Apr. 1689. investitus parochus in Turdossin. Ibidem 1697. Emericus Pongrácz visitationem peregit, in qua de parocho dicit, quod exemplariter vivit. Hinc 5. Mart. 1697. transivit ad Oravka, ubi 1700. peregit visitationem idem Emericus Pongrácz.


Barnabas.
barnabas1466
nem1894
Occurrit parochus 1466. in Liptó-Szent-Mária, qui eodem anno in filiali ecclesia sua Szelniczensi ad OO. SS., localem capellanum admisit. (Ex notatis Palkovicsianis.)


Baros de Bellus Joannes.
barosjoannes1720
nem1894
Natus in Vág-Besztercze. Qua physices auditor 8. Nov. 1720. intravit seminarium S. Stephani. Bacca1aureus et magister philosophiae, item 1723. baccalaureus theologiae. Succentor capituli et conventualis S. Benedicti. 25. Sept. 1727. investitus parochus in Berzencze, simul et in Némethi in cottu Bars, inde 20. Febr. 1740. canonicus Posoniensis, 17. Apr. 1741. Strigon. 24. Dec. 1743. ADnus Hont. 21. Febr. 1749. Zoliensis installatus. Fuit praepositus de Ivancza. † 7. Nov. 1751. Tirnaviae.


Baros de Bellus Nicolaus.
barosnicolaus1730
nem1894
Natus in Vág-Besztercze. Studia in Pázmáneo absolvit. Post ordinationem 11. Maji 1730. investitus parochus in Zámoly, hinc 22. Nov. 1737. transivit ad Óhaj, inde vero 19. Nov. 1757. ad Szölgyény, ubi † 22. Nov. 1765.


Baros Georgius.
barosgeorgius1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Divény in cottu Neogr. Nominatur in catalogo Lippayano.


Baros Joannas.
barosjoannes1729
nem1894
1. Sept. 1729. factus coadjutor parochi Hibbensis in cottu Liptó, dein parochus. 22. Apr. 1770. ibidem.


Baróthy Franciscus.
barothyfranciscus1644
nem1894
Occurrit 1644. et 1647. parochus in Érsekujvár. Anno posteriori occurrit etiam qua canonicus Posoniensi in conscriptione cleri jussu AEppi Strig. facta. Fuit etiam praepositus Titelensis, altarista Posoniensis, beneficiatus Soproniensis et protonotarius apostolicus.


Bársony de Lovas-Berény Georgius.
barsonygeorgius1626
nem1894
Natus 3. Martii 1626. in Péterfalva in Cottu Nitriensi. Clero adseriptus, Romam profectus, sed ob infirmitatem paulo post rediens Viennae studia terminavit. Ab 1650. usque 1653. parochum egit in Dunaszerdahely. 8. Nov. ejusdem anni canonicus Strig. factus, 20. Jan. 1655. ADnus Bars. 21. Apr. 1661. praepositus S. Georgii, 16. Febr. 1663. praepositus major una vicarius et mox 19. Jul. ejusdem anni praepositus Scepusiensis et el. eppus Magno-Varadiensis creatus est. 15. Maji. 1667. consecratus. † 11. Jan. 1678. Scepusii, sepultus Cassoviae, ubi sedem eppi Agriensis, sibi 13. Dec. 1675. collatam, habuit. 1674. ab haereticis captus in Turoluka credeliter trucidatus et semivivus relictus. Hinc lectulo usque mortem affixus erat et ab ipso pontifice consolari meruit. (Magy. Encycl.)


Barta, vel Bartos, aut Bartalos Joannes.(Bartoss)
bartajoannes1714
nem1894
Óvárenses in cottu Mosony. 2. Dec. 1714. susceptus in semin. Budense. 2. Apr. 1718. ordin. expeditus pro cooperatore Szegedinum. Investitus 31. Jul. 1720. parochus in Vámos, hinc 3. Dec. 1722. transivit ad Várkony, ubi ejus expensis altare S. Joannis Bapt. erectum est, hinc 12. Maji 1724. promotus ad parochiam Püspöki, ubi ejus sumptibus erectum est altare S. Crucis. † 7. Aug. 1741. ibidem.


Bartakovics de Kisappony Paulus.
bartakovicspaulus1704
nem1894
E Pázmáneo 1704. factus est parochus in Cseklész, hinc 14. Apr. 1710. investitus in Némethi in cottu Bars, inde 13. Apr. 1713. transivit ad Garam-Szőllös, ubi et Csejkő possidebat, hinc 13. Apr. 1715. nominatus canonicus M. E. Strig. unaque Christiani Augusti a latere canonicus. 1719. praefectus bonorum in S. Benedicto. 1720. ADnus Nitriensis, jam praepositus in Sámson. 15. Aug. 1723. ADnus Comaromiens. 6. Juli 1727. Lector, 17. Apr. 1735. resignato sponte lectoratu installatus in praeposituram S. Stephani, jam el. eppus Almisiensis, causarum fori spiritualis auditor generalis. 3. Oct. 1741. praepositus major creatus, hanc quoque resignavit 9. Jan. 1743. et descendit iterum ad praeposituram S. Stephani, jam tunc tabulae septemviralis praelatus. Post mortem Christiani Augusti vicarius capitularis. † 24. Jun. 1758.


Bartakovics Michael, Joannes.
bartakovicsmichael1742
nem1894
Szalakuszensis. E collegio rubrorum 1742. egressus. In tertium annum fuit Tyrnaviae cooperator germanus. 3. Jun. 1745. investitus parochus Nagy-Surányensis. Illo operante erecta est ecclesia in filiali Kis-Várad. Transivit 31. Jun. 1752. ad Süttő. Hic 1755. per Georgium Kussanics visitatio fuit peracta. Ibi usque Aug. 1759. mansit. Dein recessit ad seminarium S. Emerici Tirnaviae, ubi † 8. jan. 1772.


Bartal de Bélaháza Ladislaus.
bartalladislaslaus1821
nem1894
Natus 22. Nov. 1821. in Vanyola cottu Vesprimiensi. Philosophiam et jus Jaurini absolvit, dein sub diaeta vero 1843/4. egit juratum tabulae a., subin 1845. censuram advocatialem subivit. 1854. et sequenti theologiam absolvit Strigonii. 27. Jul. 1856. ordinatus. Ex cooperatore l. r. cittis Strig. 1861. factus parochus in Csúz, hinc 10. Jun. 1873. transivit ad Egyházgelle. Spiritualis Districtualis.


Bartalovics Petrus.
bartalovicspetrus1693
nem1894
Ordinatus 1693. quo anno 23. Apr. investitus parochus in Nagy-Kosztolán, hinc 27. Apr. 1697. transivit ad Pöstyén, ubi 1700. per Emericum Pongrácz visitatio fuit peracta. Ille incepit 1701. matricas scribere. Hinc 22. Apr. 1704. investitus est in parochiam Sándorf, ubi usque 1712. mansit.


Bartáni, vel Barthány, aut Bársonyi Nicolaus.
bartaninicolaus1657
nem1894
Liptoviensis, natus 1630. Physicus et casuista. 1657. factus parochus in Kis-Krstina. Ubi eodem anno Andreas Szily ADnus peregit visitationem. Hinc 12. Sept. 1667. ad Brezán. inde vero 2. Aug. 1668. investitus est in parochiam et praeposituram Novákensem, inde demum 17. Maji 1674. investitus est in Oszlány, ubi eodem anno Andreas Péterffy ADnus peregit visitationem, in qua dicitur: parochia est commoda duarum contignationum, cum cubiculo proprio et cameris necessariis, horreum item adjacens et hortus conjunctus. Hic mansit usque 1680.


Bartek Franciscus.
bartekfranciscus1762
nem1894
Investitus 26. Maji 1762. parochus Vichnyensis, hinc 11. Oct. 1770. transivit ad Nadlány, ubi † 5. Jan. 1771.


Bartek Joannes.
bartekjoannes1794
nem1894
Natus 21. Dec. 1794. Theologiam in seminario S. Stephani absolvit 1817. Tirnaviae et 18. Mart. 1818. ordinatus est. Factus praebendatus chori ecclesiastici coll. eccl. Poson. una cooperator ibidem. Ab 1828. usque 1862. parochus lib. reg. cittis Szent-György, dein instituti S. Adalberti membrum. † 2. Sept. 1862. Posonii in Virágvölgy.


Bártfai Valentinus.
bartfaivalentinus1504
nem1894
Occurrit 1504. parochus Posonii ad S. Laurentium, fuit simul canonicus ejatis ecclesiae collegiatae ad S. Martinum.


Bartha Adalbertus.
barthaadalbertus1731
nem1894
Investitus 16. Maji 1731. parochus in Sávol, hinc 10. Dec. 1740. investitus in Tardos et jam 16. Jan. 1741. in Héregh quia utramque parochiam possidebat, uti et praedecessorum ejus quinque, qui potissime in Tardos habitarunt. † 26. Mart. 1742.


Bartha Michael.
barthamichael1669
nem1894
Fuit alumnus seminarii S. Stephani, 1. Maji 1669. investitus parochus in Nagy-Tapolcsány, 8. Dec. 1672. tradita est curis etiam ejus Koross, quam usque 1677. retinuit, 12. Jan. 1687. factus canonicus Strig. 1691. ADnus Barsiensis. Fuit abbas B. M. A. de monte Zebegény. † 12. Jul. 1703. aetatis 66. Fundavit 500 flnis votivum S. Michaelis.


Barthal Stephanus.
barthalstephanus1804
nem1894
Studia theologica in seminario Mariana Tirnaviae 1804. absolvit, ordinatus et missus est pro coop. Strigonium in cittatem AEppalem, dein fuit in Kürth, et Drégely-Palánk, qua talis ab 8. Jul. 1812. administravit Ipoly-Slécsényke, donec ibidem 26. Sept. 1814. investitus est. Fuit I. I. com. Hont. et Neogr. tabulae judiciariae assessor. † 25. Nov. 1830, ibidem, aetatis 50.


Barthalóczky Josephus.
barthaloczkyjosephus1760
nem1894
Parens cjus erat provisor Ladislai l. b. Vajay. Susceptus ad album cleri 1760. Rhetoricam Posonii, philosophiam in sem. S. Stephani audivit, magisterque ejusdem creatus, theologiam in Pázmáneo absolvit, ab Nov. 1769. praefectus heruli Joannis com. Eszterházy Tirnaviae, dein ab 1770. cooperator, item ab 18. usque 30. Jan. 1772. administrator Vetero-Budensis, postea capellanus Posoniensis, hinc 26. Apr. 1773. investitus parochus Zseliziensis. 1779. peregit ipse AEppus Josephus Batthyani visitationem ibidem. In Sept. ejusdem anni transivit ad Vadkert, quam 26. ejusdem occupavit. Fuit una VADnus primo Szécsényensis, eoque diviso Vadkertensis. † 5. Mart. 1810.


Barthó Adamus.
barthoadamus1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Prassicz. Qua talem nominat illum visitator ADtus Nitriensis Volfgangus Érsekujváry. Eodem anno interfuit synodo 4. et 5. Oct. Tirnaviae per Petrum Pázmány celebratae, sed qua parochus Nagy-Maróthensis ex ADtu Bars. (Aranyos-Maróth). Transivit 1631. ad Hosszúfalva, ubi 1634. Georgius Draskovics praep. et ADnus Posoniensis visitationem peregit, qui de illo adnotavit: „Tres anni sunt ex quo parochiam hanc incolit tametsi a me introductus non sit. Superavit annum quinquagesimum, sufficienti doctrina, bonisque moribus excultus, amatur a cunctis.“


Bartholomaeus.
bartholomaeus1360
nem1894
Occurrit 1360. rector et plebanus ecclesiae b. Martini. (Turócz-Szent-Márton). Nominatur in diplomate Petri eppi Candemorensis, de eodem anno. (Transumpt. capit. Strig. in archive paroch.)


Bartholomaeus.
bartholomaeus1425
nem1894
Occurrit 1425. parochus in castro Strigoniensi ecclesiae S. Crucis. (Ex notis Georgii Palkovios.)


Bartholomaeus.
bartholomaeus1562
nem1894
1562. parochus in Chyeszthe, alias Sathmanija (Cseszte). In visitatione ADtus Posoniensis peracta eodem anno sic de ipso habentur: claudus qui et corpore et anima claudicat, et quamvis habeat aquam in baptisterio et in loco ubi servatur aqua benedicta, et hostias more solito pro sacramento, sed alio tempore, ut revera accepi, nunquam solet habere, et nec tunc quidem erant consecratae. Breviter, homo ille est haeresi pessima Sacramentariorum infectus, qui jam olim damnatam haeresim inter rudem et indoctam plebem spargit. Cultores veteris ipsius religionis et personas, virosque ecclesiasticos, conviciis et infamibus publice lacerat. Sacramenta sub utraque specie distribuit, coronam non defert, uxorem habet, habitum tamen sacerdotalem gerit, et dixit se malle sacerdotio valedicere, quam missam celebrare.


Bartholomaeus de Dresden.
bartholomaeus1500
nem1894
Occurrit 1500. parochus in Regio-Monte (Ujbánya). (Nominatur in schemat. hist. dioec. Neosol. 1867. 333.)


Bartók Stephanus.
bartokstephanus1644
nem1894
Döbrödiensis penes Jászó. Jam 1644. canonicus Posoniensis, qua talis ab 1645. usque 28. Maji 1647. parochus in Püspöki. 28. Maji 1647. canonicus M. E. Strig. et praefectus seminariorum B. M. V. et S. Stephani. 1. Jan. 1649. subcustos et praefectus bonorum capituli Strig. 6. Febr. 1650. ADnus Bars. 31. Maji 1651. Neograd. 16. Febr. 1652. Gömöriensis creatus. 1655. Abbas de Pécsvárad, in qua 26. Dec. 1656. benedictus. 14. Jan. 1655. ADnus Zoliensis. 19. Jul. 1663. praepositus major. † 19. Mart. 1666. Habuit merita in literatura. (Szinnyei, Magy. Irók I. 647.)


Barton Antonius.
bartonantonius1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Felső-Vesztenicz, qui synodo 4. et 5. Oct. eodem anno per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae interfuit. Eodem a. parochia visitata.


Barton Franciscus.
bartonfranciscus1813
nem1894
Natus 10. Jul. 1813. in Zohor in cottu Poson. Studia. absolvit Tirnaviae et 26. Jul. 1839. ordinatus est. Cooperator fuit in Radossó. Ab 1848. usque 1856. parochus in Nagy-Kovaló, abhinc usque 1861. in Kúti, tunc subsidiarius factus in Nitra-Pereszlény, 25. Nov. 1864 accepit Felső-Vásárd. 1867. hinc recessit qua valetudinarius ad misericordianos Posonii. Adscriptus instituto emerit. parochorum. † 4. Aug. 1871 Tyrnaviae.


Barton Josephus.
bartonjosephus1821
nem1894
Natus 4. Febr. 1821. in Zohor in cottu Poson. Studia philosophica Tirnaviae, theologica Viennae cum examine rigoroso e studiis biblicis absolvit. 30.Jul. 1845. ordinatus, factus cooperator in Nagy-Maros, 1846. in Érsek-Ujvár, 1849. Pestini ad S. Leopoldum, 1850. ibidem ad S. Theresiam. 1852. catecheta in scholis elementaribus, 1853. in schola industriali Pestiensi, 1855. catecheta in schola sup. reali, necnon exhortator instituti polytechnici Budae, 1857. director scholar. element. ibidem. 1858. in c. r. consiliarium distr. Budensis nominatus. 1860. abbas de Casar, 1862. reg. consiliarius et sup. director distr. Posoniensis. 1. Aug. 1876. praesentatus parochus Vág-Sellyensis. † 16. Apr. 1877. ibidem.


Bartosovics Franciscus. (vel Bartakovics Franciscus)
bartosovicsfranciscus1663
nem1894
E collegio Pázmáneo egressus, 30. Mart. 1663. investitus parochus in Verbó, hinc 16. Sept. 1668. transivit ad Báhony, inde 31. Jan. 1669. ad Radosocz, 26. Aug. investituram nactus, quam usque 1678. administravit, 21. Nov. 1679. transivit ad Zólyom-Lipcse, hinc 31. Aug. 1682. per Thomam Ebeczky commissarium Tökö1ianum amotus, usque 25. Sept. 1685. apud Georgium Schmauchler civem Neosoliensem delituit, restituta pace parochiam, ad quam 8. Febr. 1684. iterato jam investitus fuit, repetiit. In Majo 1689. transivit Vetero-Zolium ubi usque 1692. mansit. Demum 16. Apr. 1693. investitus in Rózsavölgy, ubi 1705. fungi desiit.


Bartoss Jacobus.
bartossjacobus1728
nem1894
Sto Crucensis in cottu Bars. E seminario S. Adalberti, qua tertii anni theologus ordinatus 1728. et mox, id est 13. Aug. investitus primus parochus Bakaensis, ubi 1732. per Joannem Jelenffy visitatio est peracta, in qua illi bonum dedit testimonium. 4. Febr. 1733. transivit hinc ad Zseliz. Tune Alexander comes Eszterházy extrui curavit cryptam familiae in medio ecclesiae, qua occasione in venerunt lapideum sarcophagum cum inscriptione. † 15. Sept. 1745. ibidem.


Bartoss Joaness.
bartossjoannes1803
nem1894
Origine Posoniensis. E. seminiaro Mariano Tirnaviensi post absolutam theologiam 1803. ordinatus et factus cooperator in Föl-Bár, tardius in Varbó, hinc Budae arcensis ad Assumt. inde 23. Dec. 1811. praesentatus parochus in Uj-Bars, ubi tempore beliico non obstante, infatigabili zelo aedificavit a fundamentis parochiam et reparavit ecclesiam ac nova turri providit. † 6. Mart. 1820. ibidem, aetatis 40.


Bartoss Joannes.
bartossjoannes1840
nem1894
Natus in Érsekujvár 11. Apr. 1840. Studia philosophica Tirnaviae, theologica Strig. absolvit. 25. Jul. 1866. ordinatus. Cooperatorem egit in Dorogh, deinde ab 1868. in Vág-Sellye, quam parochiam ab 16. Mart. 1877. usque 1. Apr. 1878. administrabat. 12. Mart. 1879. admin. 27. Aug. 1879. vero parochus in Pered.


Bartoss Ludovicus.
bartossludovicus1815
nem1894
Natus Litavae 4. Jan. 1815. Theologiam Tirnaviae absolvit. 29. Sept. 1838. ordinatus. Cooperatorem egit in Ipolyszakállos, Nemcsény, Naszvad et Szölgyén. Hinc 2. Oct. 1850. praesentatus parochus in Kis-Gyarmath. † 17. Jul. 1876. Strigonii. Vir altae et robustae staturae, boni cordis, qui et in vita magna emolumenta ecclesiae et parochiae procuravit et ex massa posthuma largas fecit pias fundationes.


Bartoss Michael.
bartossmichael1704
nem1894
E Pázmáneo 20. Sept. 1704. ordinatus, jam 13. Jul. 1705. investitus est parochus in Liptó-Szent-Miklós, hinc jam 23. Apr. 1706. transivit ad neo-erectam parochiam Tóth-Ujfalu, (nunc Zsitva-Ujfalu, filia ad Taszár) cum filiabus Néved, Tajna et Mány. Hinc 1. Mart. 1714. transivit ad Kemencze, ubi usque Maji 1718. mansit.


Bartoss Stephanus.
bartossstephanus1770
nem1894
Nitriensis. 1770. susceptus in seminarium Szécsényianum Budae. Ibidem absoluto anno tertio theologiae ordinatus et 15. Apr. 1773. pro cooperatore ad Lakács missus, hinc 29. Maji investitus est parochus in Felső-Vásárd, ubi † 20. Febr. 1782.


Bartossik Joannes.
bartossikjoannes1833
nem1894
Natus 11. Maji 1833. in Kis-Pritrsd. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. Ordinatus 29. Jul. 1860. Missus pro cooperatore ad Nagy-Ölved, hinc Sassinium translatus, dein ad Holics. Hinc in Szomolanka 1876. factus int. Admin. mox parochus. In Sept. 1879. transivit ad Dojcs, inde vero in 26. Jul. 1882. ad Broczkó.


Bartovics Josephus.
bartovicsjosephus1817
nem1894
Natus 15. Aug. 1817. in Sellye. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 23. Maji 1841. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Salló, Lédecz et Nagy-Surány. Postmodum inter. administratorem in Nyitra-Sárfő, ab 1849. vero administrabat Assakürt, ubi dein parochus investitus. 1887. huic beneficio renuntiavit et ad quietem recessit. † 12. Aug. 1880.


Bartovics Mathias.
bartovicsmathias1677
nem1894
E seminario s. Stephani 20. Mart. 1677. ordinatus. 18. Jun. ejusdem anni investitus parochus in Tölgyes, hinc 29. Apr. 1693. transivit ad Korpona, ubi usque 1695. mansit. Ab 1697. Usque 1702. fuit parochus in Ipolynyék.


Bartovics Michael.
bartovicsmichael1668
nem1894
Ab 1666. usque 1668. fuit parochus in Horvátgurab.


Bartus Josephus.
bartusjosephus1811
nem1894
Natus 26. Jun. 1811. in Sook in cottu Nitr. Studia philosophiae et theologiae Tirnaviae absolvit. Cooperator fuit in Egyházkarcsa et Szered. Parochus investitus est 4. Oct. 1842. in Egyházkarcsa, ibidem † 18. Mart. 1878.


Barvik Christianus.
barvikchristianus1722
nem1894
Moravus Petrovicensis ad limites Silesiae, ex dioecesi Olomucensi, 11. Nov. 1722. susceptus in alumnatum Szechenyianum. Absolvens secundum annum theologiae, quia incendium 28. Mart. 1723. seminarium devastavit ad curam animarum exire debuit, eo magis quum uno die prius, nempe 27. Mart. Vacii subdiaconus fuit ordinatus. Presbyteratum 24. Apr. accepit. 24. Jun. 1724. investitus est parochus in neo-erecta parochia suburbii Budensis ad visit. B. M. V. hinc in Dec. 1728. translatus est Vetero-Budam, ubi sub eo 1738. introductus est Ordo Trinitariorum. † 20. Jun. 1739. ibidem.


Basilides Stephanus, Franciscus.
basilidesstephanus1710
nem1894
Occurrit 1710. licentiatus in Rákos.


Basnai Georgius.
basnaigeorgius1690
nem1894supp
Parochus in Felsö-Attrak, ubi m. Mart. 1690. a haereticis trucidatus.


Basnai Georgius.
basnaigeorgius1690
nem1894
Investitus 13. Mart. 1682. parochus in Lopassó, ubi usque 1684. mansit. 15. Febr. 1688. parochiam Nagy-Modró adeptus est, hinc 31. Mart. 1690. transivit ad Felső-Attrak, ubi usque 1604. mansit.


Bassay Ladislaus.
bassayladislaus1740
nem1894
Investitus est 22. Maji 1740. parochus in exemtam parochiam Felső-Iszkász in cottu Veszprém.


Batay Adalbertus.
batayadalbertus1749
nem1894
Investitus 1. Nov. 1749. parochus in Gácsfalva, ubi usque 1753. mansit.


Bátay, vel Básay Andreas.
batayandreas1713
nem1894
Zsidiensis in Cottu Szalad. 1713. baccalaureus philosophiae. Investitus est 28. Oct. 1717. in exemtam parochiam Somlyó-Vásárhely in dioec. Vesprimiensi, ubi usque 1732. mansit.


Báthory Martinus.
bathorymartinus1630
nem1894
Hujus parochi in Érsekujvár, mentionem facit Volfgangus Érsekujváry ADnus in visitatione anno 1630. peracta, ubi dicitur de illo, quod monstrantiam satis magnam, ex argento, rebusque diversis et sacris ejusdem loci, per industriam suam comparaverat.


Báthy de eadem Ladislaus.
bathyladislaus1861
nem1894supp
Natus 13. Jul. 1861. Theologiam in Pázmáneo 1863. absolvit. 1. Febr. e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Nagy-Kér, ab 1885. Levae, ubi una catecheta in praeparandia status. 1891. obtinuit parochiam loci, una schol. capit. director et Soror. Charit. confess. ord.


Bathy de Eadem Ludovicus.
bathyludovicus1832
nem1894
Natus 19. Maji 1832. Theologiam absolvit, 25. Jul. 1866. Ordinatus. Cooperatorem egit in Ürmény ab 1869. in Sopornya, ab 1870. in Hidaskürth. 1878. inter. admin. dein parochus in Nagy-Mácséd.


Báthy Franciscus.
bathyfranciscus1730
nem1894
Fuit ab 1730. usque 1732. parochus in Turócz-Szent-Péter.


Báthy Julius.
bathyjulius1846
nem1894
Natus 22. Jun. 1846. Theologiam in seminario S. Stephani Strigonii, 2. Aug. 1870. absolvit ejusdem anni ordinatus, statim pro cooperatore missus ad Lédecz, inde 1874. transivit ad Aranyos-Maróth. 19. Dec. 1881. factus parochus in Némethi in cottu Bars.


Báthy Mathias.
bathymathias1514
nem1894
Occurrit ab 1514. usque 1528. commendatarius et admin. praepositurae et parochiae in Vágujhely, quem AEppus Thomas Bakocz una cum Martino praeposito de Rudnicz idcirco constituit, ut dirutam praeposituram collectis eleemosynis aedificent et sic restituta, post mortem Martini reddetur pristinis possessoribus canonicis regularibus S. Augustini.


Batkay Martinus.
batkaymartinus1678
nem1894
31. Jul. 1678. investitus est parochus in Egyházfalva, ubi tantummodo usque 1679. mansit.


Bátorkeszy Casparus.
batorkeszycasparus1630
nem1894
Occurrit 1630. licentiatus in Kéménd, qua talis interfuit synodo 4. et 5. Oct. ejusdem anni sub Petro Pázmány Tirnaviae celebratae.


Batthyányi de eadem et Geresgál Ludovicus.
batthyanyiludovicus1804
nem1894
Theologiae quatuor annos 1804. in seminario Mariano absolvit Tirnaviae. Cooperatorem egit in Holics, Aranyos-Maróth et Üzbégh. 29. Sept. 1807. investitus parochus in Kurtakesz, hinc 21. Febr. 1826. transivit ad Tardoskedd, cui 1845. renuntians instituti emer. parochorum adnumeratus. † 17. Apr. 1847. Livinae. Aetatis 63. Fuit I. I. comit. Strig. et Comar. tab. jud. assessor.


Batyovics Nioulaus.
batyovicsnicolaus1766
nem1894
Origine Gajarinus, absoluto tertio anno theologiae in seminario generali 1766. ordinatus et pro cooperatore ad Gajar missus est. Hinc 2. Sept. 1767. investitus parochus in Haszprunka, (Szent-István) relicto sui isthic apud omnes fere bonos desiderio, indefessum et sedulum vineae domini operatorem semet exhibuit, ob tenuitatem proventuum beneficii, qui cognatis ejus quos apud se habebat sustentandis non sufficiebant inde 26. Maji 1771. transivit ad Szolosnicza (Széleskút) demum 1773. ad Gajar, ubi † 10. Nov. 1779. aetatis 44. apoplexia tactus.


Bauer Philippus, Osvaldus.
bauerphilippus1651
nem1894
Fuit ab 1651. usque 1653. parochus in Ottóvölgy.


Bazalicza Mathias.
bazaliczamathias1810
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Tirnaviensi 1810. absolvit. Cooperatorem egit Budae ad S. Annam, Stomfae et Tirnaviae. Ab 1821. usque 1825. fuit parochus in Sissó, hinc 7. Nov. 1825. praesentatus ad Nyitra-Pereszlény. Huic parochiae 1848. renunciavit et instituto emeritorum parochorum adnumeratus † 27. Sept. 1848. Budae aetatis 61. Fuit celebratus sui temporis pomologus, unde et meruit tabellae in horti parochialis aediculo existentis inscriptionem: MATHIAS BAZALICZA PAROCHVS, HVIVS HORTI CVLTVRA SVAVES FRVCTVS ATQVE SOLATIA SVIS PARAVIT SVCCESORIBVS. Habet merita in literatura pomologica. (Szinnyei, Magy. Irók, I. 729.)


Bazilides Josephus.
bazilidesjosephus1825
nem1894
Ab 1825. cooperatorem egit in Udvarnok, deinde in Ó-Tura, Ujlak, Nádas et Unin. Ab 1834. deficiens. Ab 1835. usque 1836. administrabat Apaj. Inde vero iterum deficiens. † 19. Sept. 1848. Szakolczae. Aetatis 55.


Bazoray Joannes.
bazorayjoannes1711
nem1894
Ab 8. Dec. 1711. munere licentiatus functus est in Imely in cottu Comar. usque incertum tempus.


Becker a Denkenberg Joannes.
beckerjoannes1781
nem1894
Natus 1781. Ab 1798. usque 1803. alumnus seminarii AEppalis Posoniensis, deinde Tirnaviensis. 1864. ordinatus et factus cooperator in Buda-Eörs, 1806. in Kéménd, 1807. in Bajóth, 1811. Tirnaviae. 26. Mart. 1813. investitus parochus in Karancsságh, hinc 30. Apr. 1830. transivit ad Vadkert, ubi et surr. VADnus factus. 9. Febr. 1837. canonicus Strig. una praefectus S. Benedicti. 1839. Abbas S. Mariae in Scepusio. 1844. ADnus Comaromiensis. † 11. Mart. 1849. Strigonii. Habet merita literaria. (Slinnyei, Magy. Irók, I. 736.)


Becskereky Stephanus.
becskerkystephanus1716
nem1894
In Pázmáneo absolvit theologiam moralem. 1716. ordinatus et 5. Maji ejusdem anni investitus parochus Tallósensis. Hinc 26. Sept. 1718. transivit ad Nagy-Czétény, ubi 23. Mart. 1732. visitationem peregit Franciscus Zichy ADnus, qui de parocho dicit, quod intra decursum novem annorum ecclesiam parochialem restauraverat, et in filia Pann ecclesiam, quae magnitudine fere matrem adaequat, totam sub fornicibus in honorem OO. SS. 1723. a auxiliis fidelium eleganter aedificaverat. Hinc 8. Apr. 1739. transivit ad Udvard, ubi † 24. Apr. 1742.


Beczkó Stephanus.
beczkostephanus1646
nem1894
Fuit ab 1646. usque 1672. in Namesto, qui 1656. et 1672. in exilium ire coactus fuit. Fideles sine pastore relicti adfiliati sunt parochiae Lokcsensi.


Bede de Baróth, alias Lemhény Nicolaus.
bededebaroth1679
nem1894
In sede siculicali Kézdi in Transilvania natus 1679. Postquam theologiam in Pázmáneo absolvisset 1704. ordinatus. 20. Jun. 1768. investitus parochus in Diószeg. Ubi 1714. per Josephum Pongrácz visitatio est peracta, qua de parocho sic: A concione et bona vita laudatur, est bonus oeconomus ecclesiae quam e fundamentis erexit et coemeterio cinxit. † 1730. ibidem.


Bedeő Paulus.
bedeopaulus1805
nem1894
Natus 29. Jan. 1805. in Ásvány in cottu Jauriniensi. 1829. in alumnatum susceptus philosophiae Tyrnaviae, theologie Pestini studuit. 27. Febr. 1827. ordinatus. Cooperatorem egit in Diószeg annis duobus, Szent-Mihályfalvae pariter duobus annis. Hinc in Martio 1832. parochus factus in Illésháza. 16. Maji 1834. Ob infeliciter gestum processum beneficium resignavit et factus est educator epud D. Zaborszky, ubi plures libellos pro scholis typis vulgavit. Penes regulationem Danubii utilia servitia praestitit officii geometrali. Docens privatus. Hospitali italico dell’impresa et domus laboratoriae civitatis Posoniensis presbyter. 1846. ecclesiae Lazareti ibidem administrator et director hospitalis. Ab 1850. parochus in Királyrév, hinc 18. Sept. 1855. parochus in Szémő, inde vero in Sept. 1862. ob infirmam valetudinem pensione donatus. † 31. Oct. 1873. Budae. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 741.)


Bedicz, vel Belicz Jacobus.
bediczjacobus1669
nem1894
Investitus 1. Aug. 1669. parochus in Maniga, ubi usque 1673. mansit. Ab 1677. usque 1687. parochus fuit in Velkopole. 30. Apr. 1691. vero investituram accepit in Bogdány, ubi usque 1694. functus est.


Bednár Paulus.
bednarpaulus1857
nem1894
Natus 20. Oct. 1857. E seminario antiquissimo Strig. 29. Jul. 1881. ordinatus. Cooperatorem egit in Szenicz et Nagylévárd, 1886. fuit administrator in Vistuk, hinc iterum ccoperator etquidem in Pudmericz. 1889. administrator in Grinád, 1890. parochus in Felsővásárd.


Bednárik Joannes.
bednarikjoannes1788
nem1894
Ab 1788. cooperator Szklabonyaensis, hinc 8. Mart. 1792. factus est capellanus localis, ab 1808. autem parochus in Pecsenicz. Ubi † 18. Febr. 1821.


Bednary Christophorus.
bednarychristophus1744
nem1894
E seminario Tirnaviensi s. Stephani, ubi tertium annum theologiae absolvit 1774. ordinatus et pro cooperate missus ad Kéménd in cottu Baranya. Hinc 8. Nov. 1754 investitus est parochus in Dobsina cum qua transivit ad dioecesim Rosnaviensem.


Bednáry Mathias.
bednarymathias1700
nem1894
Occurrit circa 1700. parochus in Szucsa, qui suam parochiam ex coturnario creato ministro Georgio Petek cedere debuit. Hic ad agrotum sutorem vocatus, ut ad aeternitatem illum praeparet, qui illum sic allocutus est. Ubi in malam crucem, quis enim unquam vidit, ut sutor coturnario confiteretur? Idcirco subduxit se metuens verbera et revocatus est parochus catholicus. (Steph. Dubniczay, Metamorphosis.)


Bednáry Michael.
bednarymichael1697
nem1894
Nagy-Tapolcsánensis. E seminario Stephani 20. Jun. 1697. baccalaureus philosophiae. Investitus est 2. Maji 1703. parochus in Nyitra-Sárfő, ubi usque Nov. ejusdem anni mansit.


Bednáry Stephanus.
bednarystephanus1712
nem1894
Nagy-Tapolcsánensis. E collegio rubrorum. Investitus 15. Nov. 1712. parochus in Szent-Antal. Qua parochus ad doctoratum ss. theologiae promotus. Hinc 8. Febr. 1715. transivit ad Felső-Thúr, inde vero 5. Nov. 1717. ad Varbó, demum 19. Jun. 1721. ad Kemencze, ubi usque 1727. mansit.


Bedros Jacobus.
bedrosjacobus1795
nem1894
Cursum theologiae quatuor annorum in seminario AEppali Posoniensi 1795. absolvit et ordinatus est. Factus cooperator in Rimócz et dein in Ipolyság. 1. Maji 1799. investitus capellanus localis in Ipolyfödémes. Hinc 1812. spiritualis in Pázmáneo, 1814. verum spiritualis in seminario S. Stephani. 13. Aug. 1816. investitus parochus in Lédecz, hinc 1821. transivit pro administratore ad Egerszeg, ubi † 23. Mart. 1828.


Behányi Andreas.
behanyiandreas1789
nem1894
Natus 9. Nov. 1789. in Rajecz. In seminario S. Stephani terminavit 1813. quartum annum studii theologici, 26. Aug. ordinatusque est. Cooperatorem egit in Karancsságh, ab 1821. in Párkány, 1824. fuit admin. in spirit. et temp. parochi Thaszárensis, dein cooperator in Kürth et 11. Aug. 1823. praesentatus parochus in Kóspallag, reparata ibidem ecclesia et parochia, 632 fl. pro campana relictis 13. Oct. 1831. transivit ad Uj-Bars, hic scholam aedificavit. Vir summae eruditionis, insignis concionator, zelosissimus pastor animarum † 8. Aug. 1843. Fuit I. I. cott. Bars. et Árva tab. jud. assessor, conv. S. Benedicti de juxta Gron conventualis.


Behányi Stephanus.
behanyistephanus1759
nem1894
Natus in Geletnek, 1759. ordinatus et 10. Martii ejusdem anni pro cooperatore in Gajár missus, hinc 11. Jan. 1761. investitus parochus in Haszprunka, (Szent-István), ibi † 18. Jul. 1767.


Behunek Aloysius.
behunekaloysius1871
nem1894
Natus 22. Aug. 1846. in Nagy-Senkvicz. Absolutis studiis Posonii et Strigonii 31. Jul. 1871. ordinatus. 16. Aug. ejusdem a. missus pro cooperatore ad Szomolány. Ubi 1875. etiam per trimestrem int. administratorem egit. 16. Sept. ejusdem a. factus parochus in Lancsár.


Beichtmann, vel Peichtmann Franciscus, Georgius.
beitchmannfranciscus1647
nem1894
Posoniensis filius, natus 1647. Theologiam in secundum annum absolvit in Pázmáneo. Qui jam 1673. in Ujbánya functus est, in quam parochiam 21. Jun. 1674. investitus est. Sub disturbiis Tököliansis in fuga salutem quaerere debuit. His sopitis redux, 24. Jan. 1681. iterum investitus est, ast jam 1682. secundario in exilium actus. Tunc nempe agente ministra Martino Krizsán per magistratum sub poena capitis catholico sacerdoti divina publice abso1vere prohibitum fuit. Eo tempore paucos hic loci viventes catholicos noctu et in cellario, hodiedum stante, domus tunc temporis notarii, divinum cultum occu1te peregisse, ac mortuos suos in hortis sepelire debuisse, adnotat historia domus. 1674. Andreas Péterffy ADnus Bars. peregit hic visitationem, qui dicit: Templum in medio cittis per tartaros totaliter destructum, ut nisi rudera videre sit. Parochia habetur satis ampla.


Beitei Joannes.
beiteijoannes1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Keresztur, qui 4. et 5. Oct. ejusdem a. sub Petro Pázmány Tirnaviae celebratae synodo interfuit.


Beitel Joannes, Josephus.
beiteljoannes1720
nem1894
Origine Silesius. 13. Maji 1720. investitus parochus l. r. ac montanae exemptaeque cittis Cremniciensis. Fuit subin praepositus de Glogoncza. 21. Apr. 1731. canonicus Posoniensis. † 8. Dec. 1748. ex apoplexia in sacristia capitulari. Celeber contionator. Contionum aliquot typis vulgavit. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 757.)


Beke Franciscus.
bekefranciscus1645
nem1894
Occurrit 1645. parochus in Léva, qui eodem anno desinit fungi.


Beke Ladislaus.
bekeladislaus1803
nem1894
Theologiae quatuor cursus in seminario S. Stephani abso1vit 1803. Tirnaviae. Dein cooperatorem egit in Karancsság, Szölgyény, Kéménd, Drégely-Palánk, Tölgyes. 1. Nov. 1812. factus est admin. in Ipoly-Födémes, ubi 14. Mart. 1815. investitus est parochus. Hinc per cambium cum Casparo Faragó transivit 5. Dec. 1837. pro administratore ad Pereszlény, ubi † 18. Dec. 1838. Fuit I. com. Honth. tabulae judiciariae assessor.


Belacsics Georgius.
belacsicsgeorgius1664
nem1894
Natus 1664. Croata et slavus. Theologus moralis ex Pázmáneo. 23. Apr. 1692. investitus parochus in Nahacs, ubi 1694. Stephanus Illésházy visitationem peregit. Hinc 25. Jul. 1696. transivit ad Zohor in cottu Poson. ubi usque 1712. mansit.


Bélafalvay Joannes.
belafalvayjoannes1691
nem1894
Investitus est 14. Jul. 1691. parochus in Ásvány, ubi usque 1719. functus est. Intermedio tempore ab 4. Aug. 1701. usque 1702. etiam parochum egit in Zámoly.


Belányi Joannes.
belanyijoannes1728
nem1894
Investitus 26. Apr. 1728. parochus in Kraszna (Széplak), hinc 21. Apr. 1730. transivit ad Endrefalva, ubi † 14. Maji 1738.


Belányi Petrus.
belanyipetrus1672
nem1894
Investitus 1. Jun. 1672. parochus in Torna-Almás.


Belányi Zacharias.
belanyizacharias1732
nem1894
Investitus 30. Apr. 1732. parochus in Hárskút, ubi hac vice usque mensem Oct. mansit, ast post tres annos reversus, ab Oct. 1735. usque terminum vitae mansit. † 5. Jan. 1765.


Bélay de Felső-Béla Joannes.
belayjoannes1689
nem1894
Fuit 1689. alumnus Pázmánei. 11. Apr. 1701. investitus parochus Nagy-Zellőensis, 17. Apr. 1703. vero investitus est in parochiam Patak, hinc 16. Apr. 1711. transivit ad civitatem Korpona. Ab 1712. usque Oct. 1713. simul et Bozók administrabat. In Febr. 1720. canonicus Strig. 17. Aug. 1732. ADnus Neogr. † 24. Febr. 1735. In nova crypta ad latus evang. in navi templi Tirnaviensis tumulatus. Fuit etiam bonorum capituli Strig. praefectus. Ultimus in capitulo qui barbam aluit.


Bélay Edmundus.
belayedmundus1787
nem1894
Fuit primus capellanus localis in Assakürt, qui hoc munus ab 1787. usque 1707. gessit. Certe ex-religiosus.


Belcsik Mathias.
belcsikmathias1787
nem1894
Absolute 1787. quinto anno theologiae in seminario generali Posoniensi missus est cooperatorem agere in Pöstény, hinc 1700. transivit ad Ó-Tura, inde vero 1791. factus est parochus in Vedrőd, ubi 26. Jun. 1811.


Belicza Stephanus.
beliczastephanus1816
nem1894
Natus 11. Febr. 1816. in Alsó-Diós. Studia philosophica et theologica absolvit Tirnaviae. 23. Jul. 1842. ordinatus est. Egit cooperatorem Modrae, Dejthae et in Nádas in cottu Poson. 27. Aug. 1847. investitus parochus in Sándorf, hinc per cambium com Josepho Vietoris 28. Mart. 1853. transivit ad Szenicz, ubi 12. Apr. investitus est. 1861. munere VADni surr. dein ord. decoratus. 5. Nov. 1883. parochiam renuntiavit, et l. Oct. 1884. Adalbertino adnumeratus est.


Bélik Andreas.
belikandreas1767
nem1894
Qua alumnus seminarii S. Stephani 3. Dec. 1767. ordinatus, et pro capellano ad Oszlány missus est, inde transivit ad Nemcsény. Hinc 15. Jun. 1771. investitus est parochus in Nagy-Szuha, cum qua transivit ad dioecesim Rosnaviensem.


Bélik de Dezsér Josephus.
belikjosephus1758
nem1894
Natus in Dezsér 1. Dec. 1758. Fuit 1778. primus seminarii generalis Budensis alumnus. Theologiae quintum annum 1782. in Pázmáneo absolvit. Jam 1781. ordinatus. Cooperatorem egit in Csúz et Udvard. Tribus annis ab 1784. in seminario generali Posoniensi studiorum praefectus. 1787. ibidem theologiae moralis professor, 1790. ibidem vice-rector. Cassato seminario 24. Jul. 1790. investitus est parochus in Zsigárd. 1808. VADnus factus. 28. Aug. 1809. canonicus Strig. 1811. Abbas B. M. V. de Monostra. Ab eodem anno usque 1818. rector seminarii Pestiensis. 10. Aug. 1818. ADnus Barsiensis, 5. Oct. 1820. praepositus S. Stephani, et post translationem capituli primus vicarius generalis Strig. 1821. el. eppus Pharosiensis. Mense Martio 1823. episcopus Scepusiensis electus et 2. Maji 1824. intronisatus est. † 5. Mart. 1847. (Biographiam publicavit. Religio és Nevelés, 1847. I.181.) In latinis sermonibus ejus sublimis fulget classicitas, idcireo illi fuit commissum Carolo Ambrosio principi ac primati Posonii 1809. parentare. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 796.)


Bélik Josephus.
belikjosephus1764
nem1894
Natus in Alsó-Dombó 1764. Theologiae quinque annos in seminario generali absolvit 1788. Posonii, eodemque anno missus est pro cooperatore ad Egbell, hinc 1792. promotus est ad parochiam in Jabloncza. Illo agente 1818. ex eremo S. Catharinae exuviae familiarum Korláthkeői, Ottlik et Erdődy levatae et partim in eccl. parochiali, partim Galgocii in eccl. Franciscanorum repositae sunt. 1805. VADnus. 1827. s. sedis Tirnav. assessor. † 10. Jan. 1837.


Bellányi Antonius.
bellanyiantonius1715
nem1894
Investitus 2. Nov. 1715. parochus oppidi Torna, hinc 18. Aug. 1729. transivit ad Jolsva, ubi ab 1636. munus VADni Gömörensis gessit. Inde vero 30. Sept. 1743. factus est canonicus Posoniensis. † 17. Aug. 1749.


Bello Carolus.
bellocarolus1806
nem1894
Natus 6. Mart. 1806. Schemniczii. Studia philosophica et theologica Tirnaviae absolvit et 19. Dec. 1829. ordinatus est. Jam ab 1827. usque 1829. concionatorem egit apud Ursulinas Tirnaviae. Hinc cooperator fuit Stomfae. Ab 31. Dec. 1833. parochus in Hochstettno (Magasfalva) usque 30. Sept. 1884. quando assumtus † 9. Oct. 1885. in Magasfalva.


Bellocsics Jacobus, Ignatius.
bellocsicsjacobus1685
nem1894
Investitus 7. Febr. 1685. parochus in Gajar, ubi campanam septem cent. procuravit. Hinc in Apr. 1690. transivit ad civitatem Szent-György, ubi usque 1691. mansit.


Bellosics Joannes.
bellosicsjoannes1689
nem1894
Investitus in Jul. 1689. parochus in Vieszka et Ladomér, hinc 13. Nov. 1690. transivit ad Detrekő-Szent-Miklós, 1703. accepit Malaczkam, est priorem parochiam etiam retinuit usque 1711. Factus VADnus. 20. Oct. 1714. autem canonicus Posoniensis. † 27. Jul. 1737. Fuit etiam protonot. apost.


Bellosics Lucas.
bellosicslucas1642
nem1894
Natus 1642. Investitus 3. Maji 1666. parochus in Búr-Szent-Miklós, hinc 25. Aug. 1668. transivit ad Malaczka, ubi usque 1679. mansit. Illo fungente 1673. per Ferdinandum Com. Pálffy visitatio fuit peracta. Ubi de parocho notatum, quod habeat, pro festo paschatis facultatem bis celebrandi. Jam 10. Jul. 1676. canonicus titularis Posoniensis installatus per Franciscum Borsiczky can. ejatem cui dein successit, ut hic ei praedixerat. † 1692.


Bellussy Franciscus.
bellussyfranciscus1677
nem1894
E collegio cleri hung. 3. Apr. 1677. ordinatus, 2. Dec. 1678. investitus parochus in Felső-Szeli, ubi usque 1679. mansit. 15. Aug. 1680. autem investitus est parochus in Nagy-Paka, ubi usque 1681. mansit.


Beluszky Georgiua.
beluszkygeorgius1787
nem1894
Cursum quinquennalem theologicum in seminario generali Posonii 1787. terminavit. Cooperatorem egit in Tornócz et Vág-Szerdahely. 1700. factus parochus in Alsó-Nyárasd, ubi 31. Mart. 1830.


Belzár Joannes, Jacobus.
belzaljoannes1711
nem1894
Investitus 10. Jan. 1711. parochus in Majtény, hinc 19. Apr. 1714. transivit ad Fenyő-Kosztolán, ubi usque 1727. mansit.


Benáczy Ladislaus.
benaczyladislaus1767
nem1894
E seminario generali egressus, ordinatus et 27. Jan. 1767. pro cooperatore Galgóczium missus. Hinc 10. Apr. 1770. investitus parochus in Eözdeghe, hinc 3. Mart. 1771. transivit ad Zavada, ubi usque 1772. mansit. 14. Sept. 1773. investitus est parochus in Nyitra-Bajna, hinc 1779. ad Radosna transivit. ubi † 5. Dec. 1784.


Bencsáth Casparus.
bencsathcasparus1755
nem1894
Missus 3. Jan. 1755. pro cooperatore Vetero-Zolium, 9. Dec. ejusdem anni investitus est parochus Ternyensis, hinc 26. Apr. 1763. transivit ad Szász, cum ista parochia incorporatus est neo-erectae dioec. Neosoliensi.


Bencsáth Mathias.
bencsathmathias1749
nem1894
Missus 10. Nov. 1749. pro cooperatore Rosenbergam, 17. Nov. 1751. investitus parochus in Liptó-Szent-Anna, hinc 5. Jan. 1756. transivit ad l. r. ac montanam cittem Libetbánya, inde vero 21. Nov. 1757. ad Predajna, cum qua ad neo-erectam dioecesim Neosoliensem.


Bencsik Josephus.
bencsikjosephus1796
nem1894
Natus Tirnaviae, theologiae quartum annum 1796. in seminario AEppali Posoniensi absolvit. Cooperatorem egit Levae, et mox in aula AEppali notarius s. sedis et officii vic. cancellista factus et qua talis juris utriusque doctoratum adeptus est. Dein munus notarii metropol. s. sedis gessit. 15. Maji 1803. praesentatus est parochus cittis Bazin, quam usque 20. Dec. 1821. gessit, factus tunc bibliothecarius una archivarius primatialis. † 11. Apr. 1827. Strigonii. Fuit I. I. com. Poson. et Strig. tab. jud. assessor. In campo literaturae merita acquisivit. (Szinnyei, Magy. Irók, I. 809.)


Bencze Stephanus.
benczestephanus1771
nem1894
E seminario S. Stephani 15. Sept. 1771. missus pro cooperatore ad Muzsla, 1773. factus parochus Sávolyensis usque mortem. † 1776. in Érsekujvár.


Bende Franciscus.
bendefranciscus1794
nem1894
Quartum annum theologiae in seminario AEppali Posoniensi 1794. absolvit. Cooperatorem egit in Patak, hinc 22. Sept. 1798. praesentatus est parochus in Vámos, 1830. VADnus, ord. et schol. nat. inspector. † 25. Dec. 1836. Fuit I. com. Jaurinensis, prout et sed. praed. de Bácsa et Füs tabulae judiciariae assessor.


Benedek Georgius.
benedekgeorgius1559
nem1894
Ab 1559. parochus in Aranyos-Maróth. De hoc parocho ejusque ecclesia visitator Joannes Derecskey ADnus Hont. talia notavit: Ecclesiam habet pulchram et turrim quoque, quae sine tectura. In ecclesia nullae sunt tabulae (imagines nempe sanctorum) nam turca combusserat ecclesiam, et nunc est aedificata. Servatur quidem in ecclesia Eucharistia, sed aqua baptismi erat foetida et vermibus abundabat. Plebanum, qui Posonii per eppum Georgium Tompa fuit ordinatus, visitator de hac negligentia correxit, qui respondit, novitium se esse et in posterum diligentiam adhibiturum promisit. Est sine uxore.


Benedek Georgius.
benedekgeorgius1670
nem1894
E seminario S. Stephani reg. 4. Apr. 1670. ordinatus. 2. Mart. 1672. investitus est parochus in Görgő in cottu Tornensi.


Benedek Joannes.
benedekjoannes1822
nem1894
Theologiam per quatuor annos absolvit in seminario S. Stephani Tirnaviae. Annum 1822. Strigonii in instituto presbyterorum transegit. Cooperatorem egit in Ürmény septem, in Tornócz duobus annis. Ubi et administratorem egit. 16. Sept. 1831. accessit parochiam Bese, hinc 8. Dec. 1839. transivit ad Hidaskűrt, ibi † 4. Febr. 1846. Aetatis 47.


Benedictus.
benedictus1332a
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. sacerdos ecclesiae beatae virginis de Fas, vel Fus, (Füs) qui juratus dixit beneficium suum non valere ultra mediam marcam, solvit collectoribus census papalis tres grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 187.)


Benedictus.
benedictus1332b
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Bors (Ó-Bars) archidiac. qui suum beneficium juratus aestimavit ad III. marcas, et solvit collectoribus census passalis octodecim grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 223.)


Benedictus.
benedictus1332c
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sac. s. Spiritus de Nempsit in ADtu Nitr. (nunc Nemczics filia ad Nagytapolcsány) juratus dixit suum beneficium non valere quam marcam et mediam, solvit novem grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 185.)


Benedictus.
benedictus1332d
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. sacerdos ecclesiae sancti Martini de Sempte, qui coram collectoribus census papalis, juratus dixit beneficium non valere ultra tres marcas, solvit octodecim grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 184.)


Benedictus.
benedictus1332e
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. sacerdos de Sauar (Zavar) qui juratus dixit se non credere quod beneficium suum per annum plus valeret quam octo grossos, quos collectoribus census papalis solvit. (Mon. Vat. S. I. T. I. 202.)


Benedictus.
benedictus1391
nem1894
Occurrit 1391. plebanus in Püspöki. (EX notatis Georgii Palkovics.)


Benedictus.
benedictus1441
nem1894
Occurrit 1441. plebanus in Turócz-Szent-Márton. Celeber hic vir, unus fuit literatorum illius aevi, vel certe diligens descriptor et copiator codicum; sic enim inscriptus est codici manuscripto parochiae Cremniciensis qui homilias Magistri Vilhelmi cancellarii Parisiensis in se continet: „Explicit per manus Benedicti presbyteri de Thurcz de Sto Martino, ultimo die anni 1441.“ characteribus minusculis gothicis et pictis initialibus ornatus. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 301. et Szinnyei, Magy. Irók. I. 823.)


Benedictus.
benedictus1515
nem1894
Occurrit ab 1515. usque 1530. parochus ecclesiae b. Maria Magdalenae nationis hungaricae in novo monte Pestiensi, id est in castro Budensi. 1515. cum fratre Andrea Stoeso Norinbergensi, ordinis carmelitarum vicario generali et provinciali conventus Hungariae, respectu administrationis capellae S. Annae coram capitulo Budensi contractum inivit. (Knauz, A budai káptalan regestái 146.) 23. Oct. 1521. jam tunc custos et cantor ecclesiae Colocensis exaravit consignationem fundationum ecclesiae suae parochialis. (Ibid. 153.) Ante cladem Mohacsianam collector fuit thesauri ecclesiarum pro bellicis finibus occupati, qui ipse pauper quidquid obtinuerat consumsit cum clericis, non ita Casparus Szeredy, qui socius ejus in collectione erat, hic opulens et magnificus factus est. (Szerémi Emlékirata. 115.) Particeps fuit oppugnationis castri Budensis 1530. per Turcas peractae. Tunc Georgius Szerémy capellanus aulicus Joannis regis vidit illum sedentem in várta super navem Ferdinandi. Plebanus hunc admonuit ne exponeret se periculo, ast ille audaciam ostendere volens approximavit ad locum ubi murus globis tormentorum terebatur, et in facie vulneratus est. (Ibid. 287. Vide et Turul. VI. 77.)


Benedictus (Mindszent).
benedictus1519a
nem1894
1519. plebanus in Bethania (Mindszent) solvit 4 f. 8 d. pro decimas papales. (Wagner, Analecta Scep. II. 195.)


Benedictus (Nagy-Szalók).
benedictus1519b
nem1894
1519. plebanus in Nagy-Szalók solvit decimas papales 5 f. 22 d. (Wagner, Analecta Scep. II. 197.)


Benedictus (Poprad).
benedictus1519c
nem1894
1519. plebanus de S. Michaele distr. inf. Poprád. solvit decimas papales 2 f. 6. d. (Wagner, Analecta Scep. II. 196.)


Benedictus (Rychno).
benedictus1519d
nem1894
1519. plebanus de Rychnó, solvit decimas papales 3 fl. 25 d. (Wagner, Analecta Scep. 195.)


Benedictus (Bajoth).
benedictus1525a
nem1894
Occurrit 1525. parochus in Bajóth. (Ex notatis Georgii Palkovics.)


Benedictus (Nyerges-Ujfalu).
benedictus1525b
nem1894
Occurrit 1525. parochus in Nyerges-Ujfalu. (Ex notatis Georgii Palkovics.)


Benedictus (Szered).
benedictus1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Szered, cujus templum intus et altaria omnino indecenter servata, et capellam Wolfgangi totaliter desertam, invenit visitator ejusdem anni, et desuper displicentiam exposuit.


Benedictus.
benedictus1598
nem1894supp
20. Sept. 1598. parochus Posoniensis. Ex conservatorio eccl. ejusdem accepit missale pro usu. (Magy. Sion. 1869. 87.)


Benedikovics Carolus.
benedikovicscarolus1840
nem1894
Natus Spacae in cottu Poson. 26. Oct. 1840. Philosophiae studuit Tirnaviae, theologiam inchoavit Strigonii, finivit Viennae. 26. Jul. 1864. ordinatus, Cooperatorem egit in Szenográd, ab 1865. Pestini ad S. Theresiam subin ad S. Josephum. 1869. ad exposituram in Kőbánya missus, ubi 27. Nov. 1881. parochus factus est.


Beness Josephus.
benessjosephus1807
nem1894
Natus 18. Oct. 1807. in Hlinszkó in Bohemia, in circulo Chrudim. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 11. Maji 1832. ordinatus est. Cooperator fuit in Nagy-Surány mensibus quatuor, in Verbó annis decem demto uno mense. 24. Aug. 1842. missus pro curatore anabaptistarum ad Szobotist. 27. Oct. 1853. obtinuit parochiam Alsó-Bottfalu, ubi † 14. Oct. 1873.


Beniczky Casparus.
beniczkycasparus1630
nem1894
Ab 1630. usque 1634. occurrit parochus in Szent-György. 4. et 5. Oct. anni prioris interfuit synodo per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae, anno posteriori nominat illum Georgius Draskovics, de illo adnotans: Liptoviensis, huc ab initio adepti templi collocatus, annorum forte 45. In concionibus acceptus. Ignarus linguae germanicae, hoc loco opportunae. 1647. occurrit parochus in Récse in catalogo cleri jussu Georgius Lippay concinnato.


Beniczky Gabriel.
beniczkygabriel1782
nem1894
Theologiam Romae in collegio Apollinari 1782. absolvit. Reversus cooperatorem egit in Drégely-Palánk. 1784. factus est parochus in Somorja, ibi † 25. Mart. 1802.


Beniczky Georgius.
beniczkygeorgius1721
nem1894
Natus 1721. theologiam in seminario S. Adalberti absolvit, 18. Aug. 1745. praesentatus parochus in Zámoly, ubi 1754. Georgius Molnár visitationem peregit, in qua dicitur, quod pro futuro vere adpromissa est aedificatio parochiae. Hinc 21. Maji 1757. transivit ad Nagy-Zellő, ubi † 22. Apr. 1761.


Beniő Joannes.
beniojoannes1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Nagy-Vezekény (nunc filia ad Nemcsény) qui interfuit synodo 4. et 5. Oct. ejusdem anni per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae.


Benjamin.
benjamin1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Nagy-Csalomia in cata1ogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Benkő Thomas.
benkothomas1796
nem1894
Theologiae quatuor annorum finem posuit 1796 in AEppali seminario Posoniensi, annum sequentem qua ordinandus Tirnaviae transegit. Cooperator solummodo in Drégelypalánk fuit. 1808. parochus in Vadkert factus est, ubi ab 1818. etiam munus VADiaconi et scholarum nat. inspectoris gessit. † ibid. 31. Mart. 1832. Fuit I. com. Neograd. tabulae judic. assessor.


Benkóczy Joannes.
benkoczyjoannes1689
nem1894
Investitus licentiatus Apr. 1689. in Kormossó, hinc in pari qualitate 24. Mart. 1694. in Viszoka, Degés et Kopanicz. Haec collatio 13. Jul. 1696. iterata fuit. Mansitque ibi usque 1702.


Benkovics Adalbertus.
benkovicsadalbertus1694
nem1894
Fuit 1694. parochus in Oravka, qui ibidem sacra fundavit.


Benkovics Georgius.
benkovicsgeorgius1668
nem1894
Investitus est 17. Jun. 1668. parochus in Nagy-Appony (nunc filia ad Kis-Appony) hinc 27. Jan. 1670. transivit ad Kovarcz, ubi usque 1671. mansit. 25. Jan. 1675. investitus parochus in Jasztraba, hinc 1677. transmigravit ad Szlaszka, hinc applicatus est 1. Maji 1680. in xenodochiali parochia Cremniciensi, sed inde jam 30. Oct. ejusdem a. investitus est in parochiam Ternye, unde mox abire debuit, nam eodem anno per Thomam Ebeczky comissarium Tökölianum minister aug. c. intrusus est. Post fata ab 1684. usque 1689. parochum egit in Lutila. Hinc in Junio transivit ad Lopej, ubi simul et Zólyom-Szent-András administravit usque 1691. Tunc ab 27. Mart. Bacsur, cum Osztroluka providebat usque 23. Maji ejusdem a. qua die ad Dobronam investitus est. 22. Apr. 1692. transivit ad Libetbánya, ubi denuo Zólyom-Szent-András admininistrabat, hinc 16. Maji 1693. abivit. 18. Jul. 1695. in Zsdany, 25. Sept. autem in Nagy-Lovcsa, investitus est. Hic usque 1696. mansit. 29. Apr. 1699. iterum in Ternye investitus, hinc 18. Mart. 1701. transivit ad Vieszka, hinc 2. Apr. 1703. potitus est iterum Nagy-Lovcsa et 23. Apr. 1704. similiter secunda vice Szlaszka, eodem anno et in Szent-Kereszt in cottu Bars functus est, quam 22. Jun. 1711. repetita vice accepit. Senio confectus † 1714. in Bars-Szent-Kereszt. Hic infatigabilis vir per quadragina et tres annos, viginti et quatuor parochias administrabat.


Benkovics Joannes.
benkovicsjoannes1671
nem1894
Investitus 17. Nov. 1671. parochus in Ternye. Filit usque 1674.


Benkovics Joannes.
benkovicsjoannes1680
nem1894
E seminario s. reg. Stephani 15. Mart. 1680. ordinatus. Eodem anno 8. Apr. ad indifferentem parochiam in cottu Zol. investitus est, anno sequenti 1681. jam parochus Libet-Bányaensis factus, qui sub persecutione Tökölyana, licet pecunia se redimere potuisset, nihilominus ob magnum zelum ejus in fidem catholicam, ob quem adeo auctus est furor ipsum invadentium, ut ductus ad montes, Sibi ipsi sepulchralem foveam effodere debuerat, ac sic decapitatus fuerat 1683. (Ex protocollo VADnali sup.distr. Zoliens.) Imago illius hodiedum conservatur in ecclesia Dubravicensi, quae arte chalcographica quoque edita est. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 194.)


Benkovics Michael.
benkovicsmichael1752
nem1894
E Pázmáneo 27. Aug. 1752. pro capellano Scepusium missus, parochus Jekelfalvensis factus, ubi † 17. Jan. 1774.


Benkovics Nicolaus.
benkovicsnicolaus1717
nem1894
E seminario Mariano qua theologus moralis egressus, subin parochus factus et quidem 1. Aug. 1717. investitus in Nagy-Szelezsény. Hinc 8. Sept. 1718. transivit ad Pöstyény. Ibi 1731. per Franciscum Zichy ADnum visitatio fuit peracta. † 22. Maji 1746. ibidem.


Benkovics Paulus.
benkovicspaulus1692
nem1894
Natus 1692. E Pázmáneo qua theologus speculativus 1719. egressus, tribus annis capellanum egit, 9. Maji 1722. investitus est parochus Almásensis, ubi 1755. Joannes Galgóczy visitationem peregit in qua de parocho sic: „Diligenter exequitur officium suum parochiale.“ Post exantlatos labores per 35 annos, 1757. parochiam resignavit, et qua emeritus † 20. Mart. 1761. ibidem.


Bentsch Josephus Cal.
bentschjosephus1816
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Mariano Tirnaviae 1816. finivit. Cooperatorem egit Budae ad S. Annam, Samariae, Comaromii. 5. Nov. 1823. incepit administrare parochiam Kis-Oroszi, quam de facto 23. Dec. ejusdem anni accepit. Hinc 16. Jul. transivit ad Békás-Megyer, ubi † Apr. 1847. aetatis 55.


Benus, vel Benyus Georgius.
benusgeorgius1744
nem1894
Natus 22. Apr. 1744. in Kajal cottu Poson. In seminario generali e ss. theologia laureatus. 28. Jul. 1770. missus ad Érsekujvár. Hinc 28. Jun. 1771. primus investitus est in neo-erectam parochiam Bajóth, quae eousque filia ad Nyergesujfalu fuit. Hinc 20. Jun. 1772. transivit ad Üzbégh, inde vere 20. Jul. 1773. ad Guta, demum in Dec. 1780. ad Szölgyény, 1797. VADnus cis Danubianus. † 24. Jan. 1798. ibidem. Fuit consist. et I. com. Strig. Assessor. Lapidem sepulchralem in coemeterio communi posuit ipsius soror Anna Benedicta ordinis s. Clarae professa. (Magy. Sion. 1865. 420.)


Benyáczky Dismas.
benyaczkydismas1806
nem1894
In seminario S. Stephani 1806. theologiae quartum annum absolvit. Cooperatorem egit in Szélakna et Egbell. 10. Mart. 1814. praesentatus est parochus in Nagy-Kovaló, hinc 19. Dec. 1815. transivit ad Kuti, inde vero 1819. ad Sasvár. Ibi decanus et altariae S. Antonii de Pad. rector. † 29. Nov. 1834. ibidem.


Benyák Josephus.
benyakjosephus1783
nem1894
In seminario generali Budensi 1783 absolvit quintum annum studii theologici. Cooperatorem egit in Zsember, hinc 1. Sept. 1784. praesentatus pro Füss. Huic beneficio 30. Sept. 1816. renuntiavit, quia factus est spiritua1is in seminario S. Stephani Tirnaviae, ubi † 23. Nov. 1819.


Benyovszky Carolus.
benyovszkycarolus1818
nem1894
Cursum theologicum quatuor annorum 1818. in seminario Mariano Tirnaviae absolvit. Aliquot tempus absque officio in Urbanov transegit, pro cooperatore ad Vág-Szerdahely fuit missus, hinc 8. Apr. 1825. praesentatus est parochus in Szob, ubi † 22. Oct. 1829.


Benyovszky de eadem et Urbanov Joannes.
benyovszkyjoannes1756
nem1894
Natus 3. Sept. 1756. in Benyó. Philosophiam Tirnaviae 1775, et 1776. theologiam in Pázmáneo usque 1781. absolvit. 1782. cooperator Szeniczii, 1783. vero capellanus aulicus cardinalis a Batthyán fuit. 1784. parochus in Szenicz, una VADnus usque 1805, tunc 29. Jan. canonicus Posoniens. 16. Jun. 1807. vero Strigon. 15. Sept. 1814. ADnus Barsiensis, 21. Oct. 1817. lector, 2. Sept. 1823. praepositus major installatus est. Eodem anno vicarius generalis. Fuit consecratus eppus Lystrensis. † 23. Aug. 1827. Sepultus in monte S. Thomae in capella calvariae quam ipse exstruxit.


Benyovszky Josephus.
benyovszkyjosephus1747
nem1894
E seminario egressus 13. Maji 1747. missus est pro cooperatore ad Búr. 24. Jun. 1749. investitus parochus in Nagy-Bresztován, hinc 11. Aug. 1753. transivit ad Fenyő-Kosztolán, inde vero 15. Jan. 1756. ad Komjáthna. Hic 1767. conscriptio parochiae effectuata fuit. Demum 1. Jun. 1768. ad Turócz-Szent-Péter, huic 1770. renuntiavit et instituto emeritorum parochorum adnumeratus † 16. Dec. 1801. Tirnaviae.


Benyus Thomas.
benyusthomas1764
nem1894
Absoluto in seminario generali tertio anno theologiae 8. Apr. 1764. missus est pro cura animarum in Scepusium, ibidem cooperatorem egit in Szepes-Olaszi, hinc 1774. parochus factus est in Felső-Szalok. Cum parochia haec adscriptus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Beránek Michael.
beranekmichael1785
nem1894
In seminario generali Posoniensi cum anno quinto 1785. absolvit studium theologicum. Cooperatorem egit Galanthae. 1. Sept. 1787. praesentatus et capellanus localis in Alsó-Jattó, hinc 1. Maji 1793. transivit pro parocho ad Nagy-Súr. Installationem ejus solemnitate auxit depositio lapidis fundamentalis ipsius ecclesiae. Eo inspiciente surrexit speciosa fabrica hodiernae ecclesiae. † 15. Maji 1811. ibidem.


Berardus.
bernardus1308
nem1894supp
Fuit 1308. plebanus ecclesiae s. Mariae V. de Pest. Collaborabat in causa introducendarum Beginarum. (Mon. Vat. S. I. T. II. 106.)


Bereczky Benedictus.
bereczkybenedictus1631
nem1894
Ab 1631. usque 1634. occurrit parochus in Guta. Visitator ejusdem a. Josephus Baghy ADnus Comar. nullum in illo detexit defectum, imo vitam et probitatem ejus laudabilem dicit. Habuit honeste omnia et quoad paramenta et quoad munus suum. Paramenta propria industria aquisivit. 1647. Occurrit in Izbégh, nunc Üzbégh, et nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay AEppi Strigon. exarato.


Beregh, vel Berek Joannes.
bereghjoannes1662
nem1894
Natus 1662. Theologiam in Pázmáneo absolvit. Investitus est 26. Jul. 1691. parochus in Kraszna-Horka-Váralja, inde 2. Jun. 1694. transivit ad Kövi. 1. Jun. 1696. investitus est parochus in Udvard, ubi tunc ab 80 annis non fuit parochus, uti ait visitator Adamus Nigrini ADnus Comar., qui 1697. visitationem peregit. Verum ob disturbia parochiam deserere debuit, idcirco eo usque donec redire posset, collatum accepit 21. Apr. 1702. oppidum Kakat, nunc Párkány, primus hic loci parochus, quia hucusque pertinebat ad cittem AEppalem, ast in visitatione 1701. jam proprium petierunt parochum. Ecclesia tunc recenter fuit aedificata, ubi olim turcarum, mecset erat. Paramenta omnia ex munificentia em. Kollonics AEppi accepit. Habuit et Libad, Ebed ac Kőhidgyarmat, hanc usque 1702. administravit, donec transiret 1. Dec. 1709. ad Füss, quam usque sequentem a. 1710. administravit, tunc reversus ad Udvard, ubi usque 1712. mansit. 24. Jan. 1714. investitus in Sárfő, et Német-Gurab. Hinc 13. Apr. 1720. demum accepit Szemere, sed brevi tempore mansit, jam 19. Sept. nactus est successorem.


Beregh, vel Berek Joannes.
bereghjoannes1750
nem1894
Koltensis donatarius nobilis, susceptus 1750. ad seminarium Széchényianum Budense, ubi philosophiam, theologiam vero Tirnaviae absolvit. 15. Nov. 1755. missus est pro cooperatore ad Szerdahely in Csallóköz, hinc 1. Jul. 1757. ad Lédecz, 30. ejusdem a. vero ad Egerszegh, semper in pari qua1itate. 27. Jun. 1758. investitus est parochus in Nagy-Emőke. Ubi 27. Oct. 1779. nomine Josephi Batthyány visitatio canonica fuit peracta per Franciscum Galgóczy ADnum. In Oct. 1783. parochiam, pedum doloribus afflictus resignavit et recessit ad lares paternos, ubi † 27. Jul. 1786. aetatis 55.


Berenházy Antonius.
berenhazyantonius1788
nem1894
Natus 23. Oct. 1788. Theologiam Tirnaviae in seminario S. Stephani absolvit 1812. et eodem a. 26. Aug. ordinatus est. Pro cooperatore missus est ad Nagy-Lévárd, ubi post quatuor annos factus est parochus. Hujus parochiae curam quadraginta annis gessit. † 10. Aug. 1856.


Berényi de Karancs-Berény comes Antonius.
berenyiantonius1795
nem1894
Natus 24. Sept. 1795. Qua clericus dioecesis Jauriniensis absolvit 1824. theologiam in seminario generali Pestini. 23. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Jam a. sequenti 1825. praeposituram curatam B. M. V. de Vágujhely adeptus est. Quum haec sub sequestro existeret, ex indultu Primatis Josephi Kopacsy pro missionario Americam ivit et in New-York ac Rochester tribus annis operatus est. Redux 3. Febr. 1852. beneficium in manus AEppi deposuit. † 1. Oct. 1859. Tinaviae.


Berényi Franciscus.
berenyifranciscus1687
nem1894
Investitus 8. Jul. 1687. parochus in Ujlak, hinc in Aprili 1689. transivit ad Nagy-Paka, ubi simul ad Szent-Mihályfa investitus fuit, quas usque 1690. administravit.


Berányi Josephus.
berenyijosephus1798
nem1894
Theologiam in quadrienni cursu absolvit 1798. in seminario AEppali Posoniensi. Cooperatorem egit in Buda-Eörs et Tarján. 10. Aug. 1803. investitus capellanus localis in Kis-Oroszi, 2. Jan. 1816. parochus in Zsigárd. † 21. Oct. 1827. ibidem.


Berg eques de Liebenberg et Frankenstein Carolus.
bergcarolus1759
nem1894
Neosolio oriundus, theologiae studuit Romae, redux cooperatorem uno a. Földvárini egit. In Aug. 1739. investitus Parochus in Nagy-Födémes, ubi usque Mart. 1741. mansit. 10. Jul. 1742. investitus est in Visegrád, ubi † 3. Jan. 1761. aetatis circa 50. Fuit ss. theologiae doctor et protonot. apost.


Bergam Michael.
bergammichael1754
nem1894
Pro cooperatore 4. Febr. 1754. missus ad Oravka in cottu Árva. 2. Aug. 1756. investitus parochus in Paraszt-Dubova, hinc 2. Oct. 1761. transivit ad Subvilk, ubi † 31. Jan. 1776. Fuit protonotarius apostolicus.


Berchthold, e comitibus, liber baro de Ungerschütz Franciscus Ser.
berchtholdfranciscus1730
nem1894
Natus 24. Jul. 1730. Tirnaviae. Philosophiam in Pázmáneo, theologiam Romae in Apollinari audivit, ubi suprema theologiae laurea distinctus. Redux, in aula AEppi Nicolai e com. Csáky tantisper moratus. 20. Mart. 1754. investitus parochus in Verebély et ejusdem nominis districtus VADnus. 23. Jul. 1758. ad capitulum Strig. promotus, 19. Sept. 1760. ADnus Bars. 1764. abbas realis S. Salvatoris de Kapornak, 1766. el. eppus Noviensis. 27. Febr. 1773. praepositus Posoniensis. 1776. neo-erectae dioecesis Neosoliensis primus eppus. 1780. act. int. status consiliarius † 14. Aug. 1793. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 9-23. Szinnyei, Magy. Irók. I. 898.)


Beriny Joannes.
berinyjoannes1688
nem1894
10. Dec. 1688. accepit investituram pro licentiatura in Bátorfalu, Terbegez et Ujfalu.


Berlonicz Martinus.
berloniczmartinus1665
nem1894
Investitus 26. Jul. 1665. parochus in Horvát-Gurab, ubi usque 1666. mansit.


Bernardus.
bernardus1463
nem1894
Occurrit ab 1463. usque 1468. parochus et canonicus coll. eccl. ad S. Martinum Posonii. (Rimely, Capit. Poson. 257.)


Bernász Franciscus.
bernaszfranciscus1829
nem1894
Natus 6. Apr. 1829. Theologiam Strigonii absolvit et 27. Jul. 1854. ordinatus est. Cooperatorem egit in Thaszár, Nádas in cottu Hont, in Valle Mariae, Bazin et Szakolczae. 1861. factus parochus in Verbócz. Hinc 23. Oct. 1865. transivit administrare parochiam Czerova, in quam 31. Jan. 1866. investitus est.


Bernátt Urbanus.
bernatturbanus1630
nem1894
Occurrit 1630. licentiatus in Táth, nunc filia ad Dorogh, qui in synodo Tirnaviae per Petrum Pázmány 4. et 5. Oct. ejusdem a. celebrata praesens fuit.


Berneczey Joannes.
berneczeyjoannes1689
nem1894
E seminario s. reg. Stephani 7. Apr. 1689. ordinatus, jam Jun. ejusdem a. investitus est parochus in Kemencze, hinc 21. Maji 1692. transivit ad Szalka. 16. Apr. 1693. collationem accepit ad indifferentem parochiam in cottu Neograd. 28. Maji 1694. investitus in Visk, 17. Apr. 1695. accepit Nagy-Oroszi, hinc 28. Apr. 1698. transivit ad Nagy-Czétény, tum 28. Apr. 1699. ad Szete, 22. Jul. 1701. accepit Déménd, 26. Maji 1702. vero Kőhidgyarmath, Libád, et Kicsind. 9. Maji 1706. accepit Bernecze, 7. Febr. 1711. Kemencze, 17. Maji ejusdem anni accepit administrandam Hered in dioecesi Vácziensi, 18. Juli ejusdem adhuc anni Ipoly-Szakállos, ubi usque 1713. mansit.


Bernkopf Alphonsus (Baerenkopf).
bernkopfalphonsus1848
nem1894
Natus 2. Aug. 1848. Philosophiam et theologiam in seminario s. Stephani Strigonii absolvit. 7. Aug. 1871. ordinatus. Eodem a. pro cooperatore ad Divény missus. Hinc 26. Maji 1879. administrandam suscepit parochiam in Szent-István (Haszprunka) in cujus parochum 20. Jul. ejusdem a. denominatus. Hinc transivit 1888. ad Cziffer.


Bernkopf Carolus (Baerenkopf).
bernkopfcarolus1860
nem1894
Natus 4. Nov. 1860. Philosophiam et Theologiam in seminario S. Stephani Strigonii absolvit. 15. Jul. 1884 ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószeg. Hinc 1887. factus est parochus in Pusztafödémes.


Bernolák Antonius.
bernolakantonius1762
nem1894
Natus 4. Oct. 1762. in Szlanicza, in cottu Árvensi. Theologiae quintum annum in seminario Posoniensi 1787. terminavit et ordinatus est missusque pro cooperatore ad Cseklész. 1791. cancellarius offici vicarialis et m. s. sedis Strig. 29. Apr. 1797. investitus parochus Érsek-Ujváriensis, jam 30. Maji ejusdem a. VADnus. † 15. Jan. 1813. Fuit ss. theologiae baccalaureus. Habet merita in literatura philologica slavica. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 959.)


Bernolák Joannes.
bernolakjoannes1745
nem1894
Szlaniczaensis in cottu Árva, qua seminarii S. Adalberti alumnus 1745. et 1746. baccalaureus et magister philosophiae promulgatus. Absolvens theologiae tertium annum ordinatus et 30. Mart. 1749. investitus est parochus in Neczpál, hinc 16. Jan. 1750. transivit ad Szucsány, in cottu Turócz, demum 3. Nov. 1755. investitus in Námeszto quam resignavit et † 31. Dec. 1761. in domo paterna.


Bersovich, vel Berzeviczi Lucas.
bersovichlucas1647
nem1894
E seminario qua philosophus et casista exivit, fuit annorum tunc 26. Tribus annis in cura animarum exactis, medio anno ante visitationem per Mathiam Schleglium ADnum Bars. 1647. in Csiffár peracto, illuc appullit. De quo visitator adnotavit, quod nec ullum requisitum librum habuit. Templa habet duo carentia tabulamento, in Tild turris absque tecto. Auditores sunt inobedientes, festifragi, negligentes in audiendis sacris et concionibus. 1657. fuit parochus in Berencz; eo anno ibidem Joannes Cherlay visitationem peregit, qui de parocho sic: Homo admirabilis, in divinis officiis negligens, blasphemus, ebriosus, percussor, a nullo commendatur, neminem honorat, a nemine honoratur. Ancillam manibus et pedibus ligatam percussit. 14. Oct. 1666. investitus est in Egerszegh, ubi usque 17. Jun. 1667. mansit, tunc transiens ad Lédecz et Kosztolán, usque 1671. ibi exhaerens.


Berstovics Laurentius.
berstovicslaurentius1653
nem1894
Ab 1653. usque 1659. fuit parochus in Modor. (E notis Georgii Palkovics.)


Bertány, vel Bersány Matthaeus.
bertanymatthaeus1704
nem1894
Post licentiatos primus parochus in Kőkeszi 1704. per Martinum Mérey ADnum installatus, hinc 10. Apr. 1707. transivit ad Házas-Nénye, inde vero 9. Apr. 1717. ad Litke, hinc demum 15. Apr. 1719. ad Egyházfalva, ubi usque 1721. mansit.


Bertics Joannes.
berticsjoannes1769
nem1894
Natus Eszekini, Philosophiam et theologiae duos annos in seminario s. Stephani absolvit usque 1769. E priori 1766. ad baccalaureatum promotus. 2. Aug. 1769. missus pro cooperatore ad Babarcz. Hinc in Majo 1772. factus parochus in nova parochia Szajk in cottu Baranya. Isthinc fine Maji 1773. ad Maria Kéménd discessit pro cooperatore, ast morbo phthysico absumptus, in domo paterna † 8. Jun. 1775.


Bertoni Carolus.
bertonicarolus1763
nem1894
Philosophiae magister 1763. ex seminario S. Stephani proclamatus. 1764. e seminario generali rigorosa e theologia subivit. Fuit usque 1768. alumnus Seminarii Budensis Széchényiani, e quo 14. Jun. ejusdem a. missus pro cooperatore Pestinum. Hinc 15. Sept. 1772. investitus parochus in Visegrád. Inde 6. Jun. 1775. transivit ad Durand, cum qua 1776. ad dioecesim Scepusiensem.


Berulay, alias Brezina Matthias, Georgius.
berulaymatthias1643
nem1894
Natus 1643. Tertio anno theologiae absoluto 1704. ad titulum mensae Nicolai Pálffy palatini regni ordinatus est. Eodem anno 14. Sept. accepit parochiam Magasfalu,(Hochstettno), ubi 1714. Emericus L. B. Pongrácz el. eppus visitationem peregit. † 14. Mart. 1730. Sepultus ante principalem aram.


Berzáczy Josephus.
Berzaczyjosephus
nem1894
Natus Tirnaviae. Theologiae quadriennem cursum in seminario S. Stephani Tirnaviae absolvit. 10. Dec. 1768. missus pro cooperatore ad Üzbégh. Hinc 28. Aug. 1770. investitus parochus in Felső-Attrak, cui 19. Maji 1773. renuntiavit et ad capellaniam Tirnaviensem recessit, 18. jul. 1780 investitus est parochus in Ürmény, ubi † 8. Dec. 1804. Fuit protonot. apostolicus.


Berzák Aloysius.
berzakaloysius1817
nem1894
Natus 21. Jun. 1817. Tirnaviae. Philosophiam qua saecularis, theologiam qua clericus ibidem absolvit. 20. Nov. 1840. ordinatus. Adhuc 1839. qua diaconus missus est pro educatore ad familiam Jezerniczky, quod munus gesserat usque sui praesentationem 1846. factam pro parochia Báhony. In qua 1862. surr. 1866. ord. VADni munus gessit. † 7. Mart. 1879. ibidem.


Berzauter Antonius.
berzauterantonius1811
nem1894
Natus 6. Aug. 1811. in Ács in cottu Jaurin. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 27. Sept. 1835. ordinatus. Cooperatorem egit in Udvard medio, in Szölgyén medio anno. In Bajna tribus et Szomor tribus annis. In Szakal uno, item in Naszvad tribus annis. Ab 25. Sept. 1846. administrabat Nagybajcs. Hinc 14. Maji 1853. praesentatus est parochus in Révfalu, quam 1870. resignavit, ex qua, fine Jan. 1871. recessit. Instituto S. Adalberti aggregatus, † 10. Dec. 1877. in Győr-Sziget.


Berzenczei Emericus, vel de Burczuncze.
berzenczeiemericus1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Nagyszelezsény. De quo Georgius Konyafalvay ADnus Bars. in eodem a. peracta visitatione notavit: Admodum juvenis et habet uxorem. Admonitus per visitatorem ut compareret in synodo, reposuit, se illic nolle remeare. Altera vice penes Cremnicium repertus est divagans.


Berzényi Joannes.
berzenyijoannes1668
nem1894
Cui 15. Jun. 1668. collata est licentia in Köbölkút, quam usque 1689. administravit.


Berzeviczy Georgius, Alexander.
berzeviczygeorgius1735
nem1894
Ex Berzevicze in cottu Sáros. 2. Nov. 1735. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Assecutus est presbyteratum et parochiam Felső-Szalók, ast eam resignavit et Leutschoviam recessit, ubi † 1. Sept. 1750.


Berzeviczy Nicolaus.
berzeviczynicolaus1342
nem1894
Andrea de Lumnicza et Berzevicze equestris ordinis patre natus. Admodum adhunc adolescentem ob nobilitatem generis et existimationem doctrinae rex Ludovicus nihil dubitaverat novo monti Pestiensi, qui deinde Budavár apellatus est, praeficere curionem. Quo munere ab 1342. functus est. Ut sibi palatium pro aede parochiali aedificaret, domos monialium de insula leporum ad cimeterium penes ecclesiam existentem sitas occupaverat. (C. D. Andeg. IV. 627.) Homo opulentus fuit possidens in Scepusio possessionem Berbarn dictam. (l. c. IV. 472.) Ex rectoratu hujus ecclesiae 1347. elevatus est ad praeposituram Scepusiensem e favoribus regis Ludovici. (Mon. Vat. S. I. T. I. 441.) Qui adhuc aucti suut, nam rex, ut clientem suum ornaret apud Romanum Pontificem egit, quod ecelesiam Scepusiensem cathedralem, ejus praepositum, episcopum esse juberet. Addidit et literas et praeces Elisabetha regina (Péterffy. Conc. I. 193.) Hac spe evolutus Nicolaus, nihilo segnior fuit in iis, quae ad commodum ecclesiae attinebant, sic possessionem Jánosfalva ecclesiae 1354. vindicavit. In gravem morbum incidens Hunsdorfium, in solum gentilitium se tranferri curavit, ubi † 1356. In ecclesia ejati sepultus. Tumulus lapide sepulchrali cum insigne gentilitio provisus. (Wagner, Analecta Scep. II. 343. III. 34. et Budavári főtemplom tört. 48.)


Berzik Josephus.
berzikjosephus1805
nem1894
Cooperatorem egit ab 1805. in Szomolán, ab 1807. in Csataj. 1. Oct. 1808 missus pro administratore capllaniae localis in Felső-Szőllös, ubi 9. jan. 1810. praesentatus fuit. 12. Maji ejusdem a. praesentatus parochus in Nagy-Surány, hinc 28. Aug. 1827. transivit ad Rimócz, ast 5. Oct. ejusdem a. per cambium cum Francisco Kovács transivit ad Eözdöghe pro administratore, ubi † 6. Aug. 1830.


Beskó Adamus.
beskoadamus1692
nem1894
Natus in Nagy-Tapolcsány. Alumnus fuit collegii gen. c1eri hung. in quo 1692. baccalaureus et 1693. magister philosophiae creatus est. 1695. tertium annum theologiae terminavit. Jam in Dec. 1694. ordinatus. 5. Apr. 1719. investitus parochus in Kis-Apáthi, ubi † 22. Maji 1751.


Beszedich Georgius.
beszedichgeorgius1680
nem1894
Investitus est 20. Mart. 1680. parochus in Besztercze in cottu Poson. ubi usque 1706. mansit.


Betulay Michael.
betulaymichael1732
nem1894
Investitus 27. Jan. 1732. in Nagy-Lovcsa, hinc 19. Jan. 1735. transivit ad Liptó-Szent-András. Inde eodem adhuc anno abivit.


Bévész Paulus.
beveszpaulus1790
nem1894
Absoluto quarto anno theologiae 1790. sequentem adhuc annum qua theologus practicus in seminario arcis Posoniensis transegit. Hinc pro cooperatore Vetero-Budam missus, inde vero 4. Maji 1792. investitus capellanus localis in Vámos-Mikola, quam stationem eodem anno reliquit, ut qua cooperator Budae in praesidio ad B. M. V. Assumt. fungi posset. 27. Aug. 1800. praesentam pro Nagy-Salló accepit, ubi † 1. Aug. 1807. fatali ex equo lapsu.


Bezák Josephus.
bezakjosephus1835
nem1894
Natus 6. Sept. 1835. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit et 3. Sept. 1858. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kistapolcsány. Ab 1859. capellanum castrensem egit in legione huszárorum voluntariorum Nr. 14. quae ab Mauritio com. Pálffy ab Erdőd nomen gesserat. Inde redux applicatus est 1869. qua administrator in Bori, ibidem mox parochus factus et ab 1873. VADnus surr. distr. Nagykosztolány. 16. Aug. 1877. praesentatus in Nagyjácz, quam 1890. resignavit et pensione donatus est.


Bezák Stephanus.
bezakstephanus1838
nem1894
Natus 5. Aug. 1838. in Chinoran in cottu Nitr. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 24. Febr. 1862. ordinatus est. Pro cooperatore missus ad Sellye, dein ad Pudmericz, 6. Dec. 1867. constitutus est administrator in Bikszárd. Hinc in Sept. 1879. transivit ad Maniga.


Bezák Stephanus.
bezakstephanus1851
nem1894
Natus 6. Maji 1851. Theologiam Nitriae absolvit et ad titulum ejusdem dioecesis 26. Jul. 1876. ordinatus ac ad Nagy-Bossán pro cooperatore missus, ibi expleto anno factus admin. in spiritualibus in Ribén, ubi duobus et medio anno exactis laboribus valetudinarius factus, ad Meran ire debuit. Inde post septem menses redux cooperatorem egit in Divék. Quum clima asperum dioecesis Nitriensis illi. nequaquam profuisset, cum dimissione provisus 28. Maji 1881. ad ADioecesim susceptus et ad Sopornyam missus est pro cooperatore. Hinc 24. Dec. 1883. praesentam pro Kis-Lévárd accepit.


Beznák de Beznákfalva Paulus.
beznakpaulus1753
nem1894
Natus in vico Sissó in cottu Nitr. studuit philosophiae 1753. in seminario s. Stephani. Hinc Romam ad Apollinare missus, ubi doctor theologiae promotus. Ab 15. Jul. 1758. egit cooperatorem in Scepusio. 29. Febr. 1760. investitus parochus in Nagy-Ugrócz. Hinc 30. Apr. 1765. transivit ad Szenicz, ubi ab 1778. in districtu ejusdem nominis munus VADni gessit. Hinc 8. Maji 1784. canonicus Posoniensis, 15. Jan. 1787. vero Strigoniensis. 9. Apr. 1801. ADnus Sasváriensis, 11. Jan. 1808. custos, 1811. lector installatus. Fuit etiam abbas de Casa Nova. † 20. Jan. 1814 Tirnaviae.


Bezúr Mathias.
bezurmathias1718
nem1894
Investitus 26. Apr. 1718. parochus in Üzbégh. Hinc 7. Febr. 1720. investituram accepit in Majthény, quam statim resignavit, quia jam 19. Febr. successorem nactus est. 4. Sept. 1723. investitus parochus in Alsó-Győröd, ubi ipse matriculas scribere et sub suis auspiciis Josephus comes Hunyady templum aedificare incoepit. Hic usque Sept. 1733. mansit. 10. Jul. 1734. investituram accepit ad parochiam Ivánka, vivente adhuc ejate parocho Nicolao Bucsány, qui ulterius ibi permansit.


Bezúr Stephanus.
bezurstephanus1741
nem1894
21. Apr. 1741. investitus parochus in Kőhidgyarmat. Sub eo M. E. Strig. capitulum novam ecclesiam curavit aedificari, quam Michael Frivaisz el. et cons. eppus 24. Maji 1748. consecravit. Hinc 6. Febr. 1749. transivit ad l. r. cittem Strigoniensem, ubi controversiam habuit cum Franciscanis propter sepulturam abbatis Lekérensis Joannis Caspari Germeten apud ipsos mortui. (Litterae de 8. Febr. 1752. in Arch. Vet. XXXII.) 1751. factus canonicus Posoniensis. Fuit praepositus S. Eustachii de Csuth. † 30. Apr. 1764. Fecit fundationes in Kőhidgyarmat et Libád.


Bicskei Andreas, Samuel.
bicskeiandreas1690
nem1894
Investitus 6. Sept. 1690. licentiatus in Szent-Mihályfa, de quo visitatio per Stephanum Illyés 1695. peracta sic habet: ante annos quatuor ex praedicante Calviniano conversus, facta publice Posonii in ecclesia SS. Salvatoris fidei professione. Annorum circiter 50. Libris catholicis instructus.


Biela, vel Bielavius, aut Bella Thomas.
bielathomas1619
nem1894
Patria Szlécsensis in cottu Liptó. Jam aetatis anno 26. canonicus Posoniensis, qui 8. Jan. 1619. in processu fisci contra Thomam Balásffy, praepositum Posoniensem, percussorem sacerdotum, testem egit. Tunc simul concionator slavicus erat. (Arch. Vet. Intran. Fasc. 59.) Jam 1625. cantor. Quum 1629. ecclesia oppidi Récse a lutheranis diu inique possessa rursum recuperata fuerit, 17. Jun. primus parochus fuit constitutus. Teste visitatione 1634. Posonii, cape11am per quam a septemtrione in templum S. Martini patet ingressus tunc qua rector renovari et novum altare parare et inscriptione provideri curavit. Eodem a. adhuc fuit concionator slavonicus. Statutis synodi Tirnaviensis 1638. constitutis in nomine capituli subcripsit. Fuit tunc abbas SS. Trinitatis prope Soklyos. (Péterffy, II. 375.) In parochia Posoniensi jam 1629. et 1630. functus est, 1640. vero iterum parochus factus est, simul per novum patronum Paulum com. Pálffy in plebanum Bajmóczensem primus post restabilitam fidem suffectus est. Contra hunc proposuit Zacharias Lani pastor et superattendens Trencsiniensis opusculum: Dissipatio Luciferi Papistici reaccensi a. Thoma Belavio. 1643. (Szabó, Régi m. könyvtár II. 177.) Ecclesiam filialem ad Bajmócz, Poruba missali caliceque piis expensis providit, uti ait visitatio a. 19. Oct. 1657. Testamentum 1644. condidit, in quo argentum pro monstrantia 304. marcarum ecclesiae loci natalis legavit, ut in nido illo haereticorum theophoria solemnius celebretur. † 1645. Testamenti executio 13. Maji peracta.


Bielcsik Joannes.
bielcsikjoannes1856
nem1894
Natus 22, Jun. 1856. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit Strigonii. 30. Jun. 1880. ordinatus est. Cooperatorem egit Mijavae. 1. Nov. 1883. usque 20. Febr. 1884. administravit parochiam Szenicz, hinc transivit pro administratore ad Turoluka. Inde 1888. aggregatus est instituto emeritorum parochorum Tirnaviae.


Bielek Joannes.
bielekjoannes1809
nem1894
In seminario Mariano theologiam quadriennem 1809. terminavit. Qua diaconus accomodatus est praebendatus chori ecclesiastici coll. eccl. Posoniensis. Abhinc ordinatus cooperatorem egit in Garam-Ujfalu. 25. Maji 1814. promotus ad parochiam Nemes-Oroszi. † 4. Apr. 1828. ibidem.


Bieli Andreas.
bieliandreas1680
nem1894
Detvensis 1680. magister philosophiae declaratus, theologiam usque 1692. in seminario rubrorum absolvit, et 5. Mart. ejusdem anni ad praeposituram Bajmóczensem ordinatus est. 21. Maji 1696. investitus est parochus Diviniensis in cottu Neograd, ubi usque 1701. mansit.


Bieli Georgius.
bieligoergius1689
nem1894
E seminario s. Stephani 7. Apr. 1689. ordinatus. Statim ad parochiam Badin et Szielnicz missus, hanc dimisit, illam ulterius retinens. 1702. Valaszkam accepit, 1. Jul. 1705. investitus est in Jablonicz. 17. Maji 1703. autem in Felső-Zsember. 28. Apr. 1709. accepit Üzbég, jam 26. Maji ejusdem anni Koloss, ubi usque 1711. mansit.


Bieli Michael.
bielimichael1687
nem1894
Investitus 9. Mart. 1687. parochus in Ocsava. Hinc in Aprili 1689. ad Dobronam transivit, inde vero 15. Apr. 1692. investitus est parochus in Némethi in cottu Bars. Hinc 26. Apr. 1701. ad Turócz-Szent-Márton transivit, inde demum 2. Apr. 1702. successorem nactus est.


Bieliczky Justinus.
bieliczkyjustinus1846
nem1894
Natus 15. Jul. 1846. Philosophiam Posonii in Emericano et Tirnaviae in seminario Mariano, theologiam Viennae in Pázmáneo usque 1867. absolvit; qua absolutus theologus et diaconus privatum educatorem egit in Nyitravicsap. 22. Maji 1869. ordinatus et 12. Jun. ejusdem anni pro cooperatore ad Kürth, inde Schemnitium missus. 1872. factus est educator apud comitem Erdődy, 1873. cooperator in Udvard, dein Comaromii. Ab 18. Aug. 1881. administravit Bucsán, inde 1887. factus parochus in Podola.


Bihary Daniel.
biharydaniel1662
nem1894
Nobilis. natus in Felhéviz, fuit alumnus collegii generalis. 17. Aug. 1662. ad baccalaureatum philosophiae promotus. 20. Jun. 1664. investitus parochus in Féll, hinc 8. Nov. 1665. transivit ad Vajka. 2. Febr. 1675. investitus est ad Guta. 30. Apr. 1677. a Turcis captus fuit, sed feliciter liberatus. Eodem a. 1677. transivit ad Szempcz, demum 1682. ad Püspöki. Ibi graviter decumbens substitutum habuit Palum Olasz, qui etiam valetudinarius factus, brevi ambo obierunt. † in Jan. 1684.


Biliczensis Georgius.
biliczensisgeorgius1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Német-Próna. De quo visitator Michael Szegedinus a. 1560. sic refert: Olomucii sacris initiatus, adultus, uxoratus. Ecclesiam habet imaginibus vexillis et aliis ornamentis decoratam, sacramentis vero privatam ac ceremoniis solitis. Instar Lutheranorum sacra celebrat et sub utraque specie communicat. Festos dies et jejuniorum observantiam praedicat. In politicis est humanus.


Bilik Joannes Nep.
bilikjoannes1738
nem1894
Investitus 19. Apr. 1738. parochus in Nemcsény, ubi 1747. nova domus parochialis ipsius curis est erecta; 1751. vero capella in filiaii Vezekény. Ad munus VADni promotus, quod post 25 annos 1776. resignavit. Parochiam quam desolatam accepit, per auctam aggrestem oeconomiam ad statum eximium elevavit, sed post exactos 43 annos, quum in senectute solertius habitationem in coelis quaesivit, iterum desertam reliquit. † 11. Apr. 1781. Sub illo 30. Oct. 1779. visitatio canonica fuit peracta.


Bilik Joannes.
bilikjoannes1690
nem1894
Natus 1690. Theologiam in seminario s. Stephani usque 1714. absolvit, quo anno 6. Mart. investitus est parochus in Nagy-Kosztolán. Hinc 5. Febr. 1721. transivit ad Dejte, ubi 1731. Joannes Jelenffy peregit visitationem canonicam, in qua dicit, quod ei de parocho cum laude dederunt bonum testimonium. Demum 6. Dec. 1736. transivit ad Turóluka, ubi † 24. Dec. 1737.


Bilinszky Martinus.
bilinszkymartinus1715
nem1894
Várallyensis e Scepusio 1715, baccalaureus, 1716. magister philosophiae proclamatus, qua alumnus seminarii s. Adalberti, in quo usque 1718. theologiae studuit. 10. Febr. 1719. investitus parochus in Lakács, ubi usque 1722. mansit.


Birkés Acatius.
birkesacatius1840
nem1894
Natus 21. Aug. 1849. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit Strigonii. 22. Sept. 1872. ordinatus. Pro cooperatore ad Maria-Nostra missus, hinc 1873. transivit ad Püspöki, inde vero eodem anno ad l. r. civitatem Strig. 29. Dec. 1884. factus administrator in Nagy-Fajkürt, ab 11. Aug. 1886. in Uny, hinc 1889. transivit in pari qualitate ad Varbó.


Birkés Georgius.
birkesgeorgius1794
nem1894
Natus Apr. 1794. in Bajóth, philosophiam theologiamque absolvit Tirnaviae. 12. Aug. 1818. ordinatus. Ab eodem anno cooperatorem egit ad latus graviter infirmi parochi Mocsensis. Anno sequenti transivit ad Karancsság, 1820. vero ad Nyerges-Ujfalu. 15. Maji 1830. investitus parochus Palástensis. Hinc 12. Apr. 1837. transivit ad Bajta. Quam 1854. resignavit. Quiete donatus ab Apr. 1855. usque Aug. ejusdem a. administravit Alsó-Várad. † 21.-Aug. 1871. in Bajóth.


Biró de Gelse et Szolga-Győr Franciscus.
birofranciscus1799
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Posoniensi 1799. terminavit. Hinc missus est pro cooperatore ad Dorogh, inde vero 1804. ad Aquaticam Strigonii. Inde 22. Nov. 1804. praesentatus est capellanus localis in Érseklél, ast jam 1805. transivit ad Kirva pro parocho. Hinc 28. Aug. 1827. accepit Süttő, ubi † 17. Jan. 1844. Aetatis 68. Fuit I. I. cottuum Strig. et Vespr., sed. item AEppal, de Vajka et Érseklél tabulae judiciariae assessor.


Biró Franciscus.
birofranciscus1766
nem1894
E seminario s. Stephani reg. 29. Apr. 1766. missus pro cooperatore ad Nagy-Salló. Hinc jam 12. Apr. 1767. investitus est parochus in Zseliz, ubi usque 1773. mansit, in Mart. vel Apr. transiens ad stationem beneficiati Strigonii, ubi † 1. Dec. ejusdem anni.


Biró Georgius.
birofeorgius1802
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Posoniensi 1802. terminavit. Hinc cooperatorem egit in Hédervár, ab 1805. in Sto Andrea et ab 1809. Comaromii. 21. Maji 1812. praesentatus parochus in Kossuth, ubi † l. Oct. 1848.


Biró Stephanus.
birostephanus1510
nem1894
Occurrit 1510. parochus in Egyházgelle.


Biróczy de Nagy-Birócz Augustinus.
biroczyaugustinus1817
nem1894
Natus 20. Sept. 1817. Theologiae quatuor annos in Pázmáneo 1839. terminavit, dein unum annum in presbyterio Strigonii transegit. 16. Nov. 1840. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagysurány, hinc 7. Jan. 1844. praesentatus parochus in Ardanócz. Inde 24. Jan. 1850. transivit ad Krakován, ubi † 12. Nov. 1865.


Biskupith Mathias.
biskupithmathias1647
nem1894
Occurrit 1647. Parochus in Dejtha. Nominatur in catalogo cleri ADioec. Strigon. jussu Georgii Szelepcsényi conscripto. Successorem habuit 1657.


Bisztricsány Joannes.
biszricsanyjoannes1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Maskofalva in ADtu Neogradiensi, qui interfuit synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmány, die 4. et 5. Oct. ejusdem a. celebratae. (Péterffy, Conc. II. 317.)


Bitakovics Philippus.
bitakovicsphilippus1653
nem1894
A 14. Mart. 1653. usque 1659. parochus in Ottóvölgy. Fuit magister philosophiae. (Ex notis Georgii Palkovics.)


Bitter Laurentius.
bitterlaurentius1727
nem1894
Strigoniensis, 18. Nov. 1727. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 19. Mart. 1731. ordinatus et statim missus ad parochiam Tornensem, in quam 20. Sept. ejusdem a. investitus. Hinc 30. Maji 1732. transivit ad Patak, ubi et Deytár administravit. Harum avulsio a Vadkert, occasione visitationis 1731. per Sigismundum Perényi peractae, declarata fuit, et sic primus introductus parochus 1767. conscriptio parochiae fuit peracta. † 8. Apr. 1769.


Bittner Lazarus.
bittnerlazarus1841
nem1894
Natus 26. Jan. 1841, Cremnitii. Philosophiam Tirnaviae, theologiam inchoavit Strigonii, terminavit Viennae. 26. Jul. 1864. ordinatus, pro cooperatore Schemnicium missus, 1871. factus est parochus in Felső-Zsember.


Bivolényi Emericus, Franciscus Xav. Josephus.
bivolenyiemericus1717
nem1894
Ex Apollinari reversus, 1717. apud eppum Nitriensem accommodatus. 8. Dec. 1719. investitus parochus in Felső, alias Német-Diós, hinc 21. Febr. 1727. transivit ad Vittencz. Factus VADnus. Ibidem per Franciscum Zichy 1731. peracta fuit visitatio. Mansit ibidem usque 1732. Fuit AA. LL. et philos. magister as SS. theol. doctor.


Blahó Adamus.
blahoadamus1684
nem1894
Fuit 1684. Licentiatus in Bagyon, (nunc filia ad Prencsfalu) qui in domo sua a. rebellibus captus, rebus omnibus spoliatus, captivus abductus ad lytrum extorquendum, tyranicum in modum excarnificatus, per membra, quae natura tegit, suspensus, donec lytrum pollicitus, liberaretur. (Ex informatione Georgii Szelepcsényi.)


Blahó Joannes.
blahojoannes1815
nem1894
Natus 4. Mart. 1815. Szakolczae. Et philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 26. Jul. 1839. ordinatus, primum Modrae, dein Szuhae cooperatorem agendo, 1843. obtinuit parochiam Bogdány, cui 1881. senio confectus renunciavit. Pensione donatus in quiete vivit Posonii.


Blahó Joannes.
blahojoannes1726
nem1894
Investitus 5. Maji 1726. parochus in Litke, hinc 30. Nov. 1730. transivit ad Rimócz, inde vero 28. Oct. 1736. ad Balassa-Gyarmat, ubi plures difficultates habuit, in specie, Carolus com. Zichy, quia illum non praesentavit, noluit agnoscere parochum et subditos suos prohibuit dare praestanda. Imo Csesztvenses 1737. oratorium erigere intendebant et praedicantem Szügyiensem vocare. Szügyienses vero attentarunt turbare parochum occasione sepulturae nobilis Paczolay. De qua re diuturnus prodiit processus. † 20. Aug. 1755.


Blahó Paulus.
blahopaulus1844
nem1894
Natus 26. Apr. 1844. Szakolczae. Ordinatus 2. Aug. 1868. et pro cooperatore ad Szent-Endre missus, hinc 1869. transivit ad Holics. Inde in Nov. 1882. promotus ad parochiam Dojcs. Est censor dioecesanus et notarius districtualis Sasvárensis.


Blasek Michael.
blasekmichael1732
nem1894
Investitus 1. Maji 1732. parochus Pernekensis. Cum miserae fuisset valetudinis cooperatorem debuit intertenere. † 22. Sept. 1746.


Blasius.
blasius1332
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. parochus in Epel (nunc filia ad Bajna) in ADtu Budensi, Vespr. dioecesis, qui tres grossos solvit instar census papalis collectoribus. (Mon. Vat. S. I. T. I. 373.)


Blasius.
blasius1359
nem1894
1359. occ. rector eccl. de Werebel in Bars. qui cum duobus vicinis suis, nempe Paulo de Varad et altero Paulo de Bors ecclesiarum rectoribus, viribus discretis in ordinatione controversiae propter possessiones dominae quondam Mike exortae, collaboravit. (Fejér C. D. IX. III. 113.)


Blasius.
blasiusa
nem1894
Occurrit saeculo XV. rector ecclesiae S. Crucis in castro Strigoniensi. (Ex notatis Georgii Palkovics.)


Blasius.
blasius1505
nem1894
Occurrit 1505. parochus in Tót-Próna. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 273.)


Blasius.
blasius1519b
nem1894
Fuit 1519. plebanus in Rusquin (Ruszkinócz) et solvit decimas papales 2 f. 25 d. (Wagner, Analecta Scepus. II. 194.)


Blasius.
blasius1519c
nem1894
Plebanus de Teplicza. † 1519. tempore collectionis decimae papalis, quam solverunt vitrici 1 f. (Wagner, Analecta Scepus. II. 197.)


Blasius.
blasius1519d
nem1894
Fuit 1519. plebanus de Villa Joannis, in districtu super. Poprad et solvit decimas papales 1 f. 1 d. (Wagner, Analecta Scepus. II. 197.)


Blasius.
blasius1528
nem1894
Occurrit 1528. parochus ecelesiae S. Mariae Magdalenae intra civitatem Strigoniensem. (Ex notatis Georgii Palkovics.)


Blasius.
blasius1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Bajna in cottu Nitriensi. De quo visitatio ejusdem a. sic: Uxoratus, sacramenta omnia ministrat catholice.


Blasius.
blasius1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Nagy-Ölved, de quo in regesto ecclesiarum in cottu Strigon. existentium eodem a. confecto sic: Uxoratus, alioquin in omnibus ceremoniis et sacramentis Romanus.


Blasius.
blasiusa1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Doijch, de quo in visitatione Gregorii Bornemisziana ejusdem a. sic: Silesita, prius fuit regularis, ordinatus per Olomucensem, in monasterio Sarensi in Moravia, est in sua vocatione diligens, eum parochiani, propter suam modestiam amplectuntur.


Blasius.
blasiusd1561
nem1894
Occurrit 1561. et 1562. parochus in Vajka, de quo visitationes pro synodo celebranda annis mox dictis peractae sic: Vir catholicus et solitarius. Habet populum catholicum. Sacramenta administrat secundum ritum catholicae fidei.


Blasius.
blasius1519a
nem1894
Fuit 1519. pleb. de Quinto-foro (Csütörtökhely) et solvit decimas papales 5 f. 8. d. (Wagner, Analecta Scepus. II. 193.) Potest ille idem esse, qui 1529, per exactiones campiductoris Joannis Katzianer graviter vexatus fuit.(Ibid. 202.) Etiam adhuc 1533. ibidem qua parochus fungebatur. (Ibid. 217.)


Blasius.
blasiusb1561
nem1894
Occurrit 1561. et 1562. plebanus in Lamoch (Lamacs). In visitationibus ad synodum Olahianam praeparantibus, annorum mox dictorum, de illo sic: Habet capellam ex lignis fabricatam, in qua sacramenta servat, quas juxta ritum s. matris ecclesiae administrat, populum habet croaticum. Famulam servat, a qua protes dicitur habere.


Blasius.
blasiusc1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Levér (Nagy-Lévárd) de quo visitatio eodem a. 28. Mart. peracta sic: presbyter qui catholicus est et officio suo sufficienter satisfacit, sacramenta reverenter servat, ceremonias quoque ecclesiae juxta morem ecclesiae administrat ac consvetudines observat. Item vestes sacras, vasa domini et quaslibet alias res divinis usibus destinatas munde et honorifice servat. Ejus mores et consvetudines populus laudat. Injunxit visitator oppidanis, ut domum parochialem commodiorem aedificent, nam praesens ruinam minatur. Filiales S. Joannem et Secula diligenter administrat.


Blaskó Hyacinthus.
blaskohyacintus1757
nem1894
Natus Comaromii. 9. Sept. 1757. baccalaureus philosophiae pronunciatus. Theologiae duos annos in semin. S. Stephani 1760. terminavit, et 28. Jun. pro cooperatore ad Udvard missus, 17. Jul. 1762. investitus parochus in Sajó-Püspöki in cottu Gömör. Dum iteratis vicibus (1766. et 1771.) tumultus in ipsa ecclesia provocatus fuerat, parochus resignavit, et 20. Sept. 1771. pro cooperatore ad Kis-Vendég missus, hinc jam 19. Nov. ejusdem a. transivit ad Rimócz. Inde verum ad domum correctionis. Ex eo 16. Maji 1773. missus pro cooperatore ad Sexard. Hinc demum ad institutum emeritorem parochorum susceptus. † 22. Oct. 1799.


Blaskó Joannes.
blaskojoannes1853
nem1894
Natus 17. Oct. 1853. Theologiam Strigonii in seminario s. Stephani terminavit et l. Jul. 1877. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Ölved, Kövesd, Kisapáthi, Garamujfalu et Nádas. Ab 1890. parochus in Kékkő.


Blaskó Joannes.
blaskojoannes1853
nem1894supp
† 14. Mart. 1893. parochus in Kékkő.


Blaskovics de Dezser Josephus.
blaskovicsjosephus1837
nem1894
Natus 14. Mart. 1837. in Bán, in cottu Trencsén, theologiam Strigonii absolvit. Ordinatus 29. Jul. 1860. Cooperatorem egit in Verebély, dein administravit parochiam Besse, qua missione terminata rursum ad priorem stationem redivit, ex qua 18. Jun. 1866. praesentatus est parochus in Alsó-Ludány.


Blaskovics Franciscus.
blaskovicsfranciscus1811
nem1894
Natus 19. Febr. 1811. Pestini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 28. Oct. 1836. ordinatus est. Anno in presbyterio transacto 1837. pro cooperatore ad Varbó missus est. Hinc 22. Jul. 1842. praesentatus est parochus in Nagy-Bárkány, inde 16. Jun. 1854 accepit Karancsság, hinc vero 18. Ju1. 1872. Varbó. Unde 1878. promotus ad capitulum Posoniense. Est canonicus custos et abbas de Triszka.


Blaskovics Georgius.
blaskovicsgeorgius1681
nem1894
Ab 1681. usque 5. Jan. 1709. fuit parochus in Dévény in cottu Poson.


Blaskovics Joannes.
blaskovicsjoannes1748
nem1894
Natus in Nádasd in cottu Poson. qua Alumnus seminarii S. Stephani, 1748. baccalaureus et 1749. magister philosophiae. Theo1ogiae tertium annum 1751. absolvit. 13. Jul. 1752, missus est pro cooperatore ad Lévárd, 15. Febr. 1755. investitus parochus in Závod, hinc 28. Apr. 1762. transivit ad Búr-Szent-György, ubi † 17. Aug. 1782.


Blaskovics Joannes.
blaskovicsjoannes1799
nem1894
Natus 24. Maji 1799, Neosolii. Philosophiam Posonii et Tirnaviae, theologiam vero in loco posteriori absolvit. 27. Jun. 1822. ordinatus est. Cooperator fuit in Nagy-Jácz, Pereszlény et Garamujfalu, dein praebendatum egit Posonii per annum et trimestrem unum, hinc Pestinum ad S. Josephus pro cooperatore translatus est. 1836. accepit administrandam parochiam Némethi, cujus collationi renunciavit et 24. Nov. 1836. in parochiam Szent-Mihályúr praesentatus est, hinc tamen 15. Febr. 1837. transivit ad Némethi, in cottu Bars, ubi † 15. Dec. 1881.


Blaskovics Martinus.
blaskovicsmartinus1661
nem1894
1661. baccalaureus, 1662. magister philosophiae proclamatus. Theologiam in seminario s. Stephani terminavit. 2. Maji 1663. ordinatus est. Ab 1670. fuit parochus in Szász, hinc 15. Maji 1673. transivit ad Alsó-Esztergál, inde 11. Maji 1674. investitus parochus in Sasvár, hinc 14. Mart. 1680. transivit ad Felső-Vesztenicz, ubi usque 1681. mansit.


Blaskovics Martinus.
blaskovicsmartinus1690
nem1894
E seminario s. Stephani reg. 21. Sept. 1690. ordinatus. 5. Apr. 1701. investitus parochus in Koloss, hinc 1709. transivit ad Felső-Attrak, inde vero 30. Nov. 1713. ad Kisvendég, hinc 30. Maji 1714. ad Felső-Vásárd, quae tunc mater effecta, et quam, qua filiam ad Felső-Attrak administrabat. Collata nunc cum filiabus Alsó-Vásárd et Alsó-Attrak hucusque ad tempus ad Merasicz applicatis. Hic tantum usque 1715. mansit. Deinde 1721. usque 1723. fuit parochus in Felső-Zelle.


Blaskovics Michael.
blaskovicsmichael1702
nem1894
Investitus 5. Maji 1702. parochus in Závod, ubi usque 1705. mansit, 9. Maji 1706. investitus est in parochiam oppidi Ó-Tura, hinc 24. Sept. ejusdem a. transivit ad Nahács, inde vero 26. Aug. 1707. ad Hradist, donec 17. Maji 1709. transiret ad Jókő, inde demum 11. Sept. ejusdem a. ad Moravanka, ubi eodem adhuc a. fungi cessavit.


Blásy Josephus.
blasyjosephus1813
nem1894
Natus 25. Febr. 1813. in Lest, in cottu Neograd. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 26. Mart. 1836. ordinatus et pro cooperatore ad Samariam missus, hinc 1837. transivit ad Pöstyény, 16. Maji 1843. renunciatus est parochus in Madunicz, 8. Aug. 1847. praesentam accepit pro Galgócz, ubi 1851. munus VADni assumsit, 1859. s. sedis Tyrnaviensis assessor factus, 1860. in synodo dioec. Strigon. munus notarii gessit, 1863. in M. E. Strig. hon. et 1865. in Posoniensem canonicum nominatus. Fuit abbas S. Salvatoris de Szegszárd. † 24. Maji 1870. in Vásárút. Habuit merita literaria. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 1103.)


Bliscsék Paulus.
bliscekpaulus1811
nem1894
Natus 25. Jan. 1811. in Érsekujvár. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 28. Oct. 1836. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kövesd. Szob tribus mensibus interimaliter administravit. Dein fuit iterum cooperator in Garam-Ujfalu et Kisapáthi, 1838. factus talis in s. Benedicto et simul conventualis, 1846. praesentatus est ad Mellek, hinc per cambium cum Josepho Znamenák transivit 1856. ad Garamszőllős, ubi VADnus factus. 4. Jul. 1881. instituti s. Adalberti aggregatus. † 9. Sept. 1886. ibidem.


Block Mathias.
blokmathias1835
nem1894
Natus 21. Jan. 1835. in Galgócz. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 27. Jul. 1859. ordinatus est. Cooperator fuit in Bakabánya, non multo post in Siglisberga. Hinc administrator in Tepla in Jun. 1864. est constitutus, ubi multas miserias perpessus. † 19. Apr. 1879. ibidem.


Bludovics Joannes.
bludovicsjoannes1660
nem1894
Occurrit 1660. parochus Nemethiensis in cottu Hont, et 14. Apr. ejusdem a. in causa familiae Palásthy citationem peregit (Palásthyak, II. 539.) Hinc 26. Apr. 1671. investitus est parochus in Krakován, inde vero circa finem Jan. 1672. electus in parochum Trencsiniensem. Subin promotus ad canonicatum Nitriensem. † in Mart. 1675.


Bossány Josephus, Vendelinus.
bossanyijosephus1800
nem1894
Post quartum a. theologiae e seminario AEppali Posoniensi 1800. egressus, Cooperatorem egit in Üzbég, 1806. capellanus localis factus in Suránka. 1809. capellanus castrensis nob. insurr. hung. I. leg. equestris Nitriensis. Hinc 1810. redux cooperator accomodatus est in Kosztolán. 1811. parochus in Drahócz, hinc 1815. transivit ad Felső-Atrak, demum 8. Sept. 1823. ad Moravánka. Diarium scripsit, in quo connotavit quae in emolumentum parochiae fecit, descripsit item terrae motum 26. Febr. 1833. et quod visitavit illum AEppus Olomucensis Maximilianus L. B. Somerau Beech pedes veniendo ex Pöstyény † 25. Jul. 1840. dum infirmum in filiali Duczó provideret corruit et obiit.


Bobalius.
bobalius1572
nem1894
Occurrit 1572. parochus in Trubin. Defunctus eodem anno, qui, ut plures, tempore, reformationis uxoratus erat, cujus filium Laurentium Bobalium Trubinenses ab Antonio Verantio AEppo Strigon. sibi in parochum dari postularunt, ast ab eo via Michalis Miculyth officialis s. Crucensis ddo 14. Jul. ejusdem a. Vienna negativum tulerunt responsum.(E schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 360.)


Bobkovics Joannes.
bobkovicsjoannes1698
nem1894
Natus 1698. Theologiam moralem in seminario S. Emerici Posonii absolvit et 7. Aug. 1723. ordinatus est. Primo accomodatus est praebendatus Posonii. Hinc 7. Jan. 1728. investitus est parochus in Besztercze, ubi 1731. Joannes Jelenfy visitationem peregit, in qua de parocho dicitur: quod ei bonum testimonium dederunt parochiani. 1755. vero Joannes Galgóczy asservavit visitationem, qui de parocho dicit, quod sit vitae exemplaris. In hac visitatione sublatus abusus exactionis linteaminis et pulvilli a puerperis defunctis et strofiolis in funere, stabititum tamen fuit ut pulvillus cum linteamine pro 50 denariis, strofiolum pro septenario redimatur. † 6. Febr. 1759. ibidem.


Bobkovics Joannes.
bobkovicsjoannes1760
nem1894
Natus 1760. Jan. 20. Tirnaviae. Theologiae quatuor annos, et superaddito adhuc anno pro cursu praetico theologiae in seminario generali Poson. 1789. terminavit. Cooperatorem egit in Modor et in Bazin, 1794. ad parochiam Grinaviensem renunciatus est, ubi † 11. Mart. 1802.


Bobkovics Stephanus.
bobkovicsstephanus1760
nem1894
Natus 27. Dec. 1760. Tirnaviae. In seminario generali Posoniensi quinquennem theologiae cursum 1787. absolvit. Munus cooperatoris egit in Hodrus-Bánya, Szenográd Moderstolnae, ab Julio 1794. capellanus localis fuit in Vajka, hinc iterum cooperator, et quidem in Balassa-Gyarmat, imo 20. Oct. 1795. praesentam accepit ad parochiam Ó-Gyalla, sed recusavit. Demum 27. Aug. 1798. praesentatus pro parochia Jászfalu. Hinc 1806. recessit, ut institutum emeritorum parochorum ingrederetur. † 21. Maji 1812. Tyrnaviae.


Bobok Paulus.
bobokpaulus1731
nem1894
Natus 22. Jan. 1731. in Felbár, in cottu Posoniensi. Philosophiae magister 21. Aug. 1749. creatus e seminario s. Stephani, in quo et primum annum theologiae absolvit. Pro ulterioribus studiis Romam missus, ubi 29. Oct. 1750. in collegio Apollinari appulit. Domum redux presbyter ordinatus et 9. Maji 1755. parochus in Püspöki investitus, ubi eodem a. per Joannem Galgóczy visitatio fuit peracta. In qua jussus catecheses pomeridianas reassummere. 1767. parochia privatus 24. Nov. ejusdem a. missus est pro cooperatore ad Mária-Kéménd. Ad interim ab 31. Aug. 1769. Bozsók administravit, unde ad pristinam stationem reversus. 12. Dec. 1760. translatus ad Báttaszék adhuc qua cooperator. Demum 30. Aug. 1772. investitus parochus ibidem, cum qua parochia incorporatus est dioecesi Quinqueeccl. † 1. Dec. 1802. ibidem. (Brüsztle, Recensio cleri. II. 144.)


Bobor Joannes.
boborjoannes1626
nem1894
Occurrit 1626. parochus in Vieszka, qui eodem a. nactus est successorem.


Boboth Franciscus.
bobothfranciscus1721
nem1894
Investitus 7. Jun. 1721. parochus in Prácsa. (Szőllős) In conscriptione eccl. distr. Basin. 1723. facta, de ipso sic: Annorum 26 catechesim non facit, concionatur tamen. Bonae famae. Ibi uque 1729. laboravit. Dein videtur cooperator in Holics factus fuisse, ubi † 18. Jan. 1737.


Boboth Joannes, Michael.
bobothjoannes1688
nem1894
Natus in Kis-Szomolány in cottu Nitr. Qua alumnus semin. s. Stephani, 1688. baccalaureus 1689. magister philosophiae promulgatus. Theologiae studens 1. Maji 1691. ordinatus est. 27. Maji ejusdem a. investitus parochus in Vieszka, inde 11. Apr. 1693. transivit ad Szelecz, quam usque 1696. tenebat. 28. Maji 1700. investitus est in Sándorf. 2. Apr. 1704. accepit Radossócz et jam 7. Maji ejusdem a. Egbel ubi usque 1722. operatus est in vinea Domini.


Boboth Joannes.
bobothjoannes1666
nem1894
Investitus 5. Maji 1666. parochus Závodensis. Eodem anno incoepit matricas scribere. Ibi usque 1680. gessit curam animarum.


Bobóth Joannes.
bobothjoannes1706
nem1894
E seminario s. Stephani, fuit theologus speculativus, 24. Oct. 1706. ordinatus. Sequenti anno parochus in Udvarnok factus, ubi Paulus comes Zichy peregit 1713. visitationem, in qua de parocho: zelose, exacte perficit divina. Puncta suae Emtiae diligentissime observabit. Successorem 1727. accepit.


Bobrovniczky Melchior.
bobrovniczkymelichor1718
nem1894
Investitus 13. Maji 1718. parochus in Barth, hinc 6. Apr. 1723. transivit ad Csúz, ubi † 1730.


Bobus Georgius.
bobusgeorgius1668
nem1894
Investitus 26. Febr. 1668. parochus in Brezán, hinc 30. Mart. 1673. transivit ad Chronócz, ubi nec integrum annum transegit.


Bobuss Ignatius.
bobussignatius1810
nem1894
Theologiam per quatuor annos in seminario Tirnaviensi didicit. Cooperatorem egit ab 1810. in Morva-Szent-János, hinc 1814. transivit ad Gajar, inde vero 1824. constitutus administrator in Detrekő-Csütörtök, 1. Aug. 1827. praesentatus est parochus in Kis-Lévárd, ubi † 10. Sept. 1831. ex cholera.


Bocskay Georgius, Franciscus.
bocskaygeorgius1663
nem1894
Theologiam in Pázmáneo didicit. Investitus 10. Apr. 1663. parochus in Pobedim, inde 3. Maji 1666. transivit ad Csejthe, ubi usque 1677. laboravit.


Bocskay Georgius.
bocskaygeorgius1702
nem1894
Natus in Vittencz in cottu Nitriensi. Qua alumnus seminarii Mariani Szelepcsényiani 1702. baccalaureus 1703. magister philosophiae proclamatus. Post absolutam speculativam theologiam ordinatus et 22. Oct. 1705. investitus parochus in Jókő. Ubi eodem a. incoepit matricas scribere. Hinc 14. Maji 1709. transivit ad Lancsár, inde vero 9. Sept. 1713. ad Dejte. Ubi eodem a. per Joannem Jelenfy visitatio fuit peracta. In qua annorum 33 fuisse asseritur. 1721. desinit operari.


Bocskay Ignatius.
bocskayignatius1789
nem1894
Natus 10. Jan. 1789. Szakolczae. Philosophiam in Emericano, theol. in Stephaneo absolvit. 26. Sept. 1812. ordinatus est. Tribus annis egit cooperatorem germanicum Pestini ad S. Spiritum. Quinque annis in Sasvár. Defuncto parocho ejate per medium annum rexit parochiam. 4. Oct. 1820. investitus parochus in Csári. Hinc in Dec. 1835. transivit ad Sasvár, quam 1859. resignavit et instituti emerit. parochorum aggregatus, Szakolczam reccesit, ubi † 19. Feb. 1864.


Bócz Carolus.
boczcarolus1863
nem1894supp
Natus 19. Sept. 1863. Theologiam Strigonii 1887. terminavit. 13. Maji e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Kis-Tapolcsány, Nagymaros, ab 1888. in Szenicz, ab 1889. in Nagy-Tapolcsány. 1890. admin. in Kis-Vendég. Tum cooperator in Pudmericz, demum 1891. in Modor ubi una praep. status catecheta. 1892. obtinuit parochiam Szöllös.


Boczák Georgius.
boczakgeorgius1626
nem1894
Occurrit 1626. parochus in Berzencze, de quo in visitatione eodem a. peracta dicitur quod sit legitime ordinatus.


Boczardi Emericus.
boczardiemericus1672
nem1894
Fuit alumnus seminarii Pázmánei, ubi 1672. elegantem panegyrim S. Stephani reg. sub titulo „Divus Prometheus“ dixit, quem Nicolao com. Draskovics dicavit et typis vulgavit. 16. Mart. 1676. investitus parochus in Fél. 25. Jan. 1681. concessae sunt ei dimissoriales a parochia Bös, ad comitem Nicolaum Draskovics usque ad beneplacitum suorum superiorum. (Szinnyei, Magy. Irók I. 1122.)


Boda Adalbertus.
bodaadalbertus1713
nem1894
E Pázmáneo. Missus 15. Maji 1713. ad indifferentem parochiam in cottu Thornensi. 25. Jan. 1714. investitus est in Hárskut. Hinc jam 11. Jun. ejusdem a. transivit ad Kőkeszi, inde vero 15. Maji 1717. ad Vilk, ubi usque 1724. operabatur.


Boda Gabriel.
bodagabriel1840
nem1894
Natus 10. Mart. 1840. in Patak in cottu Neográd. Philosophiam Tirnaviae, Theologiam Strigonii absolvit. 26. jul. 1864. ordinatus est. Prima ejus statio fuit Kis-Tapolcsán, hinc ad Karancsság, demum Endrefalvam ad excoecatum parochum missus. Post mortem parochi administratio parochiae illi commissa, in qua 1872. investitionem accepit, 1888. munus VADni assumsit.


Boda Mathias.
bodamathias1689
nem1894
Occurrit 8. Maji 1689. parochus in Vadkert. Antecessor usque 1682. hic laborabat. 9. Maji 1700. investitus est parochus in Varbó. Sub hoc parocho jam 1697. fassiones factae sunt super eo, quod Lieszkó proprietas sit ecclesiae in Hugyag, filialis ad Varbó. Mortuus 1701. in Szécsény ubi sepultus.


Bodó Georgius.
bodogergius1700
nem1894
29. Apr. 1700. investituram accepit pro Csifár, in cottu Neográd, nunc filia ad Marczal.


Bódy Joannes.
bodyjoannes1754
nem1894
Investitus 17. Jun. 1754. parochus in Köbölkút, qui Nicolao Pálffy patrono a probitate doctrinae fuit commendatus. Hic zelosus parochus 1760. indulgentias plenarias in sua parochiali ecclesia lucrandas exoperatus est. † 11. Jul. 1762. ibidem.


Bódy Martinus.
bodymartinus1758
nem1894
Theologiae duos annos in seminario S. Adalberti absolvit et 10. Oct. 1758. pro cooperatore ad Nyerges-Ujfalu missus est; hinc jam 13. Nov. ejusdem a. ad Nyitra-Egerszeg transpositus, ubi 2. Sept. 1763. investitus est parochus. † 9. Apr. 1776. ibidem. Legavit ecclesiae 1000 flnos pro sacris.


Bogatfalvay Joannes.
bogatfalvayjoannes1634
nem1894
Occurrit 1634. parochus in Hedervár de quo Josephus Baghy ADnus in visitatione eodem a. peracta sic habet: paulo ante e collegio Pázmániano ad laborandum in vinea Domini missus, nec sibi nec suis deest, si omnibus posset sufficere.


Bogdanóczy Adalbertus.
bogdanoczyadalbertus1606
nem1894
Occurrit 23. Maji 1606. parochus in Dejthe cui Thomas comes Erdődy competentias ab antiquo usu debitas extrodandas jussit. (Jedlicska. Kiskárpáti emlékek, II. 215.) Tardius operatus est in Bohunicz, ubi † 17. Apr. 1617. aetatis 56. Superest lapis sepulchralis ejus.


Bogdanóczy Daniel.
bogdanoczydaniel1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Nyitra-Sárfő, qui interfuit synodo per Petrum Pázmány 4. et 5. Oct. eodem a. Tirnaviae celebratae. 1633. investivit illum Emericus Losy parochum Hradiskoensem (nunc Hradist) cum filia Oszuszkó, de quo Joannes Solnensis in visitatione 1634. peracta dicit, quod illum serio admonuerit, ne antiquum nexum continuat, et excessus ebrietatis relinquat, alias puniendus. In catalogo cleri jussu AEppi Lippay 1647. confecto nominatur qua parochus iterum in Sárfő.


Bogdanóczy Georgius.
bogdanoczygeorgius1635
nem1894
Baccalaureus philosophiae, theologiae casuista et moralista. Ab 1635. parochus in Bars-Szent-Kereszt, cum filia Kremniczka. Visitator Matthaeus Schlegelius ADnus a. 1647. de ipso dicit: Aetatis 39. Habet excepto conc. Tridentino omnes libros. Visitator a. 1657. Andreas Szily ADnus similiter nominat hunc parochum, quem 50 annorum esse dicit. Fuit etiam Vicesgerens in districtu Sto-Crucensi.


Bogisich Michael.
bogisichmichael1839
nem1894
Natus 10. Jan. 1839. Pestini, 1859. ad Clerum juniorem susceptus theologiam Viennae absolvit. 27. Jul. 1863. ordinatus. Ex cooperatore in Szomor post annum constitutus est Kürthensis. Inde in Nov. 1868. Budam ad suburbium Taban, in Majo 1869. ad Aquaticam, in Dec. 1870. Pestinum ad parochiam principalem fuit translatus. 28. Jun. 1882. electus parochus Budae arcensis, 3. Maji 1883. praepositus Sti Pauli de Herpály. 1886. VADnus surr. 17. Apr. 1890. ordinarius denominatus. 20. Maji 1880. membr. corr. scient. acad. electus. Habet eximia merita circa musicam ecclesiasticam et in hujus literatura. (Szinnyei, Magy. Irók, II. 1166.) Per suam Majestatem annulo praetioso decoratus ob peritiam in cantu.


Bognár Andreas.
bognarandreas1694
nem1894
E Pázmáneo, 4. Jan. 1694. investitus parochus in Jóka, qui simul Nagy-Fódémes usque 1696. providit.


Bognár Casparus.
bognarcasparus1835
nem1894
Natus 10. Febr. 1835. in Szentmihályfa in cottu Poson. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 3. Sept. 1858. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vágszerdahely, dein in Egyházgelle. 1861. capellanus castrensis nominatus, unde debitis immersus 1863. revocatus et ad domum correctoriam relegatus est. Hinc ad Mocs, dein ad Búr-Szent-György pro cooperatore dispositus 1865. factus administrator in Hrussó, ubi † 6. Jun. 1884.


Bognár Emericus.
bognaremericus1789
nem1894
Theologiae quatuor annos, superaddito cursu unius anni pro theologia practica in collegio generali 1789. terminavit. Hinc cooperatorem egit in Egyházgelle. Inde a 15. Sept. 1814. parochus in Nagy-Paka, 1823. VADnus. † 14. Febr. 1828. ibidem.


Bognár Stephanus.
bognarstephanus1705
nem1894
In seminario generali 1788. quintum annum theologiae terminavit. Hinc cooperator factus est in Somorja, inde vero 13. Dec. 1795. investitus, in sequelam praesentae ab AEppo acceptae, parochus in Baka, quum compossessores jus praesentandi evincerent, recedere debuit et reversus est ad pristinam stationem in Somorja. 1796. transivit ad Kiliti, vivo adhuc parocho pro administratore. Mortuo parocho 5. Jun. 1800. praesentatus est. † 4. Apr. 1808. ibid.


Bogner Bartholomaeus.
bognerbartholomaeus1557
nem1894
† 1557. Jun. 25. qui fuit veneris, parochus Novocomiensis (Igló), Leutschovia anno priore huc translatus, mox post septimam ante meridianam mortuus est. (Wagner, Analecta Scep. 11. 58.)


Bohacsek Augustinus, Simeon.
bohacsekaugustinus1680
nem1894
Investitus 19. Maji 1680. parochus Broczkensis, ubi usque Febr. 1684. operatus est.


Boheim Joannes.
boheimjoannes1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Kazar, nominatur in conscriptione cleri ADioecesis jussu Georgii Lippay eodem anno confecta.


Böhm Carolus.
bohmcarolus1853
nem1894
Natus 13. Jun. 1853. Theologiam in Pázmáneo absolvit. 16. Jul. 1876. ordinatus est. Qua cooperator accomodatus fuit in Maria-Nostra, hinc 19. Mart. 1882. constitutus est administrator in Nagy-Modró, inde vero 1888. factus parochus in Maria-Nostra.


Böhm Carolus.
bohmcarolus1853
nem1894supp
1892. resignavit parochiam Mária-Nostra et qua missionarius Americam petiit.


Böhm Georgius.
bohmgeorgius1673
nem1894
Investitus 24. Jul. 1673. parochus in Mosócz, 4. Maji 1677. officiosam exmissionem inquirendi habuit, 1680. in persecutione Tököliana recedere eoactus, sed 1684. iterum reversus, ast pro martyrio, nam a satellitibus ex parochia ad forum oppidi ductus, ibi multis plagis affectus et post plura. verbera et ludibria capite plexus est. (Magy. Sion. 1868. 603.)


Bohorics Georgius.
bohoricsgeorgius1699
nem1894
Investitus 1699. Maji 7., licentiatus in Rudnó, denuo 1709. Ju1i 8.


Boht.
boht1262
nem1894
Occurrit 1262. sacerdos Ecclesiae S. Michaelis Arch. de Kezo, (Karancs-Keszi)in ADntu Neogr. (Mon. Strig. I. 481.)


Bohuniczky Ignatius.
bohuniczkyignatius1828
nem1894
Natus 27. Apr. 1828. Strigonii in oppido S. Thomae. Philosophia et primo a. theologiae Tirnaviae absolutis, ut qua honvéd statuatur semet ad fratrem in cottu Zalad. contulit, sed ibi in vicem fratris, qua nemzetőr, contra Jellacsich pugnare coactus fuerat. Finito bello iterum receptus, studia theol. Tirnaviae finivit. Ordinatus 23. Jul. 1852. Vesprimii. Qua cooperator primo in Zseliz, dein in Nagy-Maros, tum Budae ad S. Annam, rursum in Nagy-Maros, iterum Budae Christinopoli, tandem Pestini ad S. Leopoldum fungebatur. 1. Jul. 1861. praesentam pro Bácsa accepit, hinc 1876. transivit ad Révfalu. Est VADnus districtus Hédervár.


Bohuniczky Ignatius.
bohuniczkyignatius1828
nem1894supp
Ab 1892. parochus in Drégelypalánk, mox canonicus hon. E. M. S.


Bohus Emericus.
bohusemericus1711
nem1894
Fuit a 18. Jul. 1711. capellanus ac administrator praepositurae de Vágujhely sub praeposito Nicolae Lippay de Zombor.


Bohuslaus, vel Bohuszlavszky Paulus.
bohuslauspaulus1589
nem1894
E civitate montana Carponensi ortus circa 1589. Fuit 1630. parochus in Zavada, quem Volfgangus Érsekujváry ADnus Nitr. in visitatione, eodem a. peracta, nominat. Ab 1636. usque 1648. fuit in Hostet (Magasfalu), de quo Georgius Draskovics in visitatione 1634. peracta notavit: Vir bonus et simplex, annos natus 45. vere coelebs, oculis lippis praeditus. Fassus est breviarium a se nunquam omitti. Modicae doctrinae et exiguus concionator, plerumque ex charta legit, quae profert. Nominatur etiam in catalogo cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay 1647. parato.


Bojoni Andreas.
bojoniandreas1661
nem1894
Natus 1661. Ex Pázmáneo m. Apr. 1689. investitus parochus in Nagy-Szalatnya. Hinc 27. Mart. 1691. transivit ad Ternye, inde vero 20. Apr. 1692. ad Turócz-Szent-Péter. 1693. factus est parochus in Koloss, ibi 1697. Emericus Pongrácz ADnus Nitriensis peregit visitationem, in qua enarrat quidnam testes oculati contra illum sub juramento fassi sunt, quod sit pronus ad iram et tunc percussor. Imo quod frequenter inebriatur certo potu quem „goralka“ nominat. 18. Jun. ejusdem a. transivit ad Komjáth 1700. accepit Szász. 28. Apr. 1702. iterum investitus est in Nagy-Szalatnya. Simul ab eodem a. usque 1703. applicatus erat et in Badin. 1705. desiit operari.


Bojoni Joannes.
bojonijoannes1694
nem1894
In Apr. 1694 accepit collationem pro Valaszka-Béla, eodemque a. discessit.


Böjtös Georgius.
bojtosgeorgius1813
nem1894
Theologiam in seminario B. M. V. Tirnaviae 1813. absolvit et pro cooperatore ad Kosztoláuy missus, hinc 1814. transivit ad Ujlak, inde 1817. ad Pöstyény. Hinc 1828. factus est parochus in Krajna ubi † 28. Sept. 1833.


Bojtos Josephus.
bojtosjosephus1795
nem1894
Theologiam in seminario AEppali Posoniensi 1795. terminavit. Duobus annis ordinationem Tirnaviae expectare debuit. Dein praefectum herul. Bernát Posonii egit. 1798. missus pro cooperatore ad Vajka, 1802. ad Duna-Szerdahely, hinc m. Oct. 1803. parochus factus in. Jóka, inde 13. Mart. 1806. praesentatus in Mihályfa, ubi † 24. Jun. 1819. Vir politae dexteritatis.


Boka Franciscus.
bokafranciscus1754
nem1894
Missus 22. Jun. 1754. pro cooperatore Cremnicium, hinc 11. Aug. 1758. investitus est parochus Hajensis.


Boka Stephanus.
bokastephanus1712
nem1894
Natus Tirnaviae, qua alumnus seminarii S. Stephani 1712. baccalaureus, 1713. magister philosophiae proclamatus. 15. Jul. 1715. investitus parochus in Marczal, quod munus usque 1722. gessit.


Bokoll Fabianus.
bokollfabianus1787
nem1894
Fuit ex abolito ordine S. Pauli primi erem. ADioecesi ingremiatus, in qua ab Sept. 1787. usque Nov. 1792. munus capellani localis in Bikszárd gessit.


Bokor Ladislaus.
bokorladislaus1701
nem1894
Natus Papae in cottu Vespr. Qua saecularis studiosus universitatis Tirnaviensis, 1701. baccalaureus, 1702. magister philosophiae proclamatus. In seminario Mariano 1704. tertium a. theologiae absolvit. 7. Mart. 1705. ordinatus. 17. jan. 1706. investitus parochus in Fél, cum Pruck (Hidas) Eberhart et Hidvég. Hinc 16. Nov. 1706. transivit ad Nagy et Kis-Kér. In visitatione per Paulum Zichy 1713. peracta de parocho notatur: Omnibus punctis suae Emtiae se conformat. Commendatur ab omnibus. Ibi usque Maji 1718. parochi munus gessit.


Bokoz Joannes.
bokozjoannes1654
nem1894
Occurrit 1654. parochus in Fel-Bár, qui eodem a. infirmitatis causa Tirnaviam recessit.


Bokros de Kis-Vezekény Joannes, Maximilianus.
bokrosjoannes1813
nem1894
Jam 1813. fuit I. legionis equestris hung. archi-ducis Ferdinandi capellanus castrensis. Ab 1817. fuit parochus in Sissó, hinc 27. Dec. 1821. transivit ad Garam-Ujfalu, inde 3. Febr. 1824. ad Bozók, quod beneficium 18. Aug. 1833. resignavit et ab eo 29. Sept. recessit. Instituto emeritorum parochorum aggregatus. † 23. Mart. 1837. Budae. Fuit cruce de piis meritis insignitus et I. com. Zol. tab. judiciariae assessor. Habuit peritiam in poesi latina. (Szinnyei, Magy. Irók, II. 1188.)


Bokros Franciscus.
bokrosfranciscus1789
nem1894
Natus 8. Maji 1789. in Sissó in cottu Nitr. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 8. Sept. 1812. ordinatus est. Cooperatorem egit in Koros uno, in Apáthi 2. in S. Benedicto 11. annis. 1825. parochus nominatus in Sissó, cui ab debilitatem oculorum 1853. renuntiare debuit et ad Nagy-Tapolcsány recessit. 1. Maji 1865. est numero membrorum Adalbertini adlectus. † 14. Maji 1883. ibidem. Fuit Nestor ADioecesis.


Bokross Georgius.
bokrossgeorgius1702
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Szelepcsényiano Mariano absolvit et 10. Jun. 1702. ordinatus est. 25. Apr. 1703. investitus est parochus in Nádas in cottu Poson. 8. Jul. 1706. translatus ad Rapp et Litke, hinc 3. Jul. 1709. ivit ad Rimócz, ubi 1713. Joannes Putanicz ADnus peregit visitationem. Coepit his matriculam ducere 1716, sed non continuavit. † 6. Jan. 1721. ibid.


Bolavszky Joannes, jun.
bolavszkyjoannes1748
nem1894
Fuit parochus in Krempach in Scepusio et ibid. † 28. Sept. 1748.


Bolavszky Joannes, sen.
bolavszkyjoannes1750
nem1894
Fuit parochus in Lesnicze in Scepusio, ibique † 16. Nov. 1750.


Bolavszky Stanislaus.
bolavszkystanislaus1696
nem1894
Fuit ab 1696. parochus in Kaczvinka in Scepusio. Occurrit adhuc in sequenti a.


Boldis Andreas.
boldisandreas1731
nem1894
Investitus 19. Apr. 1731. parochus in Fenyő-Kosztolány, hinc 24. jun. 1750. transivit ad Kis-Tapolcsány, ubi † 14. Apr. 1753.


Boldis Georgius.
boldisgeorgius1719
nem1894
Prividiensis, qua secundi a. theologus in seminario Mariano, 1719. ad magisterium philosophiae promotus. Ordinatus 1720. et 20. Sept. ejusdem a. investitus parochus in Keökeszi. Ibidem Joannes Ujvendéghi ADnus Hont. 1731. visitationem peregit in qua de parocho notatur, quod sit 36 annorum. Administravit eam usque 1733.


Boldoghi Josephus.
boldoghijosephus1766
nem1894
E seminario s. Stephani qua quarti anni theologus 19. Feb. 1766. missionem accepit, ut sit praefectus comitelli Antonii Berchthold Tirnaviae. 1769. notarius s. sedis, hinc 18. Maji 1770. praesentatus parochus in Osgyán, ubi uno anno mansit.


Boledovics Georgius.
boledovicsgeorgius1759
nem1894
Missus 9. Jun. 1759. pro cooperatore Zolio-Lipcsensi. 3. Jul. 1762. investitus parochus in Szeleczen. 1778. successorem nactus est.


Boleman Stephanus.
bolemanstephanus
nem1894
Natus 24. Apr. 1827. in Kis-Koszmály in cottu Bars. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. Jam qua diaconus in qualitate subsidiari adplicatus fuit in Nagy-Szelezsény, 30. Apr. 1850. ordinatus, tum ad Ó-Bars pro cooperatore dispositus, hinc 23. Jan. 1855. obtinuit investituram pro Alsó-Györöd, ubi † 12. Sept. 1889.


Bolengi Paulus.
bolengipaulus1757
nem1894
Natus in Egbel. E seminario s. Adalberti 1757. et 1758. ad baccalaureum et magisterium philosophiae promotus. Quartum annum theologiae in seminario S. Stephani 1762. studendo ordinatus et 23. Mart. ejusdem a. pro cooperatore ad Madunicz, mox ad Bazin, hinc 28. Oct. ejusdem a. ad Holics, inde vero 6. Apr. 1764. ad Lévárd missus, inde 20. Apr. 1765. investitus parochus in Tótpróna, 4. Mart. 1766. transivit ad Tót-Gurab, ubi 1768. contra illum causa mota. Hic usque 1769. functus est, nam e parochia resignata 21. Jun. ejusdem a. cooperator factus est Vetero-Zolii, hinc 17. Apr. 1771. in pari qualitate ad Bajmócz, 4. Nov. 1772. ad Detva translatus est. Demum absque officio Holicsi recessit, ubi † 22. Apr. 1804.


Bolényi Michael.
bolenyimichael1705
nem1894
E collegio Pázmáneo circa 1705. ordinatus. Fuit parochus in Szőllős, hinc 1. Nov. 1713. investitus est in Laáb, cum Csütörtök, ubi usque 23. Dec. 1727. mansit.


Bolerázy Joannes.
bolerazyjoannes1630
nem1894
Occurit 1630. parochus in Büor (id est Búr-Szent-Péter, nunc filia ad Búr-Szent-Miklós) nominatus inter illos, qui synodo 4. et 6. Oct. e. a. Tirnaviae celebratae interfuerant. 5. Mart. 1632. peregit hic visitationem Joannes Keőszeghy, qui de parocho dicit: Quod quod juramento examinati parochiani edixerunt, quatenus parochus dimiserat feminam, quam apud se habuerat, cum qua nullam amplius habet conversationem. Tonsuram et vestes sacerdotales decenter deportat, commendatur a diligenti administratione sacramentorum, concione, moribus ac conversatione. Libros videtur habere sufficientes. Ibidem † 1633. circa festum S. Georgi.


Bolerázy Martinus.
bolerazymartinusa1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Nagy-Tapolcsány, nominatur in catalogo cleri ADioecesis Strig. jussu Georgii Lippay eodem a. confecto. 14. Sept. 1648. introductus est parochus in Radossócz, ubi 1651. successorem nactus.


Bolerázy Martinus.
bolerazymartinusb1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Nagy-Tapolcsány, nominatur in catalogn cleri ADioecesis Strig. jussu Georgii Lippay eodem a. confecto. 14. Sept. 1648. introductus est parochus in Radossócz, ubi 1651. successorem nactus.


Bolerázy Stephanus.
bolerazystephanus1629
nem1894
Saeculo XVI. excoluit vineam domini in Nagy-Kér. 4. Oct. 1629. subscriptis synodo Tyrnaviae celebratae qua abbas Circensis. (Péterffy, conc. II. 264.)


Bolerázy Tobias, Rudolphus.
bolerazytobias1632
nem1894
Occurrit 1632. parochus et decanus in Sasvár, de quo Joannes Keőszeghy in visitatione eodem a. peracta adnotavit: qui optimum de seipso habet a suis parochianis testimonium, quod cum in ecclesia devote ac debito reverentiae cultu divina peragat officia, tum etiam extra ecclesiam honeste et cum aedificatione populi id gerat. 1633. transivit ad decanatum et parochiam Szakolcza, hic qua nominatus canonicus M. E. Strig. extitit. Canonicatum 2. Jul. 1639. adivit et 23. Oct. ejusdem a. installatus est. † 1664. Fuit orator sacer slavorum.


Boletovicz Michael.
boletoviczmichael1687
nem1894
Investitus est 15. Sept. 1687. parochus Mátyásfalvensis.


Bolgár Andreas.
bolgarandreas1729
nem1894
Investitus est 16. Maji 1729. parochus in Magyarbél, hinc 29. Aug. 1730. investiturum accepit ad Zseliz, quae parochia 23. Jun. ejusdem a. helv. conf. addictis ademta fuit. Statim incepit matricas scribere. Operatus est ibidem in vinea domini usque 1733.


Bolger Joannes.
bolgerjoannes1492
nem1894
Occurrit 1492. inter et 1500. parochus in Selmeczbánya. Tunc ibidem plures erant parochi, quorum unus hic. Capellanum habuit Georgium de Olania. Sub illo ecclesia S. Catharinae a. 1491. aedificari coepta, 1500. consummata et 16. Nov. per Georgium eppum Severiensem consecrata est.


Boll Joannes.
bolljoannes1860
nem1894supp
Natus 6. Sept. 1860. Theologiam Strigonii absolvit. 28. Jan. 1883. ordinatus. Cooperatorem egit in Szenicz et mox in Pudmericz, imo eodem a. Tirnaviae, ubi una cons. sed. cath. praeses. Ab 1891. in Búr-Szent-Miklós. 1892. admin. in Ó-Lehota. Hinc 1893. in pari qualitati translatus ad Suránka.


Bollius Franciscus.
bolliusfranciscus1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Terbeléd, qui in catalogo cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay eodem a. parato nominatur.


Boltizár Augustus.
boltizaraugustus1831
nem1894
Natus 10. Aug. 1831. in Szent-János, in cottu Poson. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae terminavit et 8. Sept. 1854. ordinatus est. Posonii primo ad SS. Trinit. dein in coll. eccl. cooperatorem agendo, hinc 30. Maji 1860. ad beneficium Zohor praesentatus est. Inde m. Jun. 1868. transivit ad Gajar, ubi VADnus distr. Malaczka factus. † 14. Febr. 1884. ibidem. Regesta crucigerorum publicavit. (Magy. Sion. 1863.)


Boltizár Balthasarus.
boltizarbalthasarus1861
nem1894
Natus 14. Sept. 1861. Theologiae quatuor annos Strigonii absolvit et 1. Febr. 1884. ordinatus est. Cooperatorem egit in Pudmericz et Nagy-Levárd, ad quam parochiam 1889. praesentatus est.


Boltizár Joannes.
boltizarjoannes1752
nem1894
E seminario egressus et 15. Sept. 1752. ordinatus, missus est pro cooperatore ad Csejthe, hinc 16. Jun. 1755. investitus est parochus in Pöstyény, ubi † 17. Mart. 1757.


Boltizár Josephus.
boltizarjosephus1821
nem1894
Natus 4. Febr. 1821. in Szent-János in cottu Poson. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit, ubi ex studio biblico examen rigorosum subivit. 15. Jul. 1844. ordinatus est. Egit primo cooperatorem in Ujlak, eodem a. cerimoniarium apud suffr. eppum Martinum Miskolczy, 1847. actuarius officii vicar. Strig. 1849. cerimonarius et actuarius primatialis. 1851. archivarius et bibliothecarius, 1852. secretarius, 1854. capellanus hon. pontificius, 1857. parochus l. r. ac montanae cittis Schemniciensis electus, qua talis una cognominis distr. VADnus 1858. praepositus B. M. V. de Albey, 1874. factus canonicus Strig. Successive cons. eppus Mylasensis, solio pontificio assistens et praelatus domesticus, praepositus S. Georgii de viridi campo Strig. ADnus cathedralis, per distr. Tirnaviensem in spirit. vicarius et causarum auditor gener., comes Romanus.


Boltizár Josephus.
boltizarjosephus1821
nem1894supp
E vicario AEppali et causarum auditore in distr. Tirnaviensi 24. Oct. 1893. in vicarium gener. Strigoniensem promotus. 19. Jul. 1894. solemniter celebravit secunditias suas in eccl. metropolitana. 24. Oct. e. a. insignis ordinis Francisci Josephi media cruce cum stella decoratus.


Borbély Michael.
borbelymichael1790
nem1894
Theologiam quatuor annorum, addito adhuc uno pro theologia practica 1790. in seminario generali absolvit et pro cooperatore Levam missus est. 26. Nov. 1704. investitus parochus in Alsó-Győröd ubi † 25. Jan. 1821. Legavit successoribus absque onere hortum.


Borcsányi Emericus.
borcsanyiemericus1816
nem1894
Absoluto cursu quadrienni theologico in seminario s. Stephani Tirnaviae 1816. ordinatus et pro cooperatore ad Lédecz missus, hinc 26. Apr. 1829. praesentatus est parochus in Imely, ubi † 1. Febr. 1841. Fuit I. I. com. Bars. et Comarom. tabulae jud. assesor.


Boreczky Martinus.
boreczkymartinus1700
nem1894
Studuit usque theologiam speculativam in seminario S. Adalberti, 17. Sept. 1700. titulo mensae com. Keglevich ordinatus et post annum pro cura animarum missus. Investitus 12. Maji 1705. parochus in Závod, hinc 12. Maji 1707. investitionem accepit pro Veszele. 1713. ibi peracta est per Paulum Zichy visitatio, in qua de parocho notatum est: quod habeat libros necessarios et idoneos et in obeundo suo munere sit sedulus. Ibi usque 1722. activus fuit.


Borinszky, vel Borneczky Joannes.
borinszkyjoannes1693
nem1894
Investitus 2. Maji 1693. parochus in Árva-Váralja, ubi usque 1697. mansit. 15. Maji 1698. autem investituram accepit in Alsó-Merasicz, unde 24. Aug. 1699. transivit ad Ujbánya, inde vero 10. Aug. 1700. ad Ruttka, 20. Nov. 1705. investitus ad Bella, nunc filia ad Neczpál, ubi usque 1708. mansit. 5. Dec. 1709. missus est cum investitura ad indifferentem parochiam in cottu Turócz. Demum apparet ab 1720. usque 1733. parochus in Szent-Ilona.


Born Christophorus.
bornchristophorus1674
nem1894
Investitus 16. Dec. 1674. parochus in Ottóvölgy, ubi curam animarum usque 1677. gessit.


Bornemissza Joannes.
bornemisszajoannes
nem1894
Fuit XVI. saeculo accomodatus licentiatus in Nagy-Salló.


Boros Laurentius.
boroslaurentius1678
nem1894
Investitus circiter m. Majo 1678. parochus in Kéménd, ubi usque 1690. laboravit.


Boros Petrus.
borospetrus1668
nem1894
Patria Sellyensis. Theologus Romanus. A 12. Apr. 1668. usque 1669. parochus et canonicus Posoniensis ad S. Martinum, dein canonicus Strigon. et simul ADnus Gömöriensis. † 1673.


Boros Stephanus.
borosstephanus1796
nem1894
Theologiam quatuor a. absolvit in seminario AEppali Posoniensi 1796, dein pro cooperatore ad Lekér missus, hinc 8. Sept. 1802. praesentam accepit qua primus parochus pro Szent-Antal in cottu Poson. inde m. Oct. 1804. factus parochus in Boldogfalva, inde vero m. Aprili 1806. accepit Jóka, eamque gubernavit usque 28. Jun. 1818., qua die inter balneandum undis Danubii obrutus est. Vir omnibus gratus, et a cum nonnullorum morborum celebris erat.


Boros Valentinus.
borosvalentinus1677
nem1894
E seminario s. Stephani reg. 17. Dec. 1677. ordinatus. 12. Apr. 1690. investitus est parochus in Szalka, in cottu Hont. hinc 21. Maji 1602. transivit ad Kemencze in eodem cottu, ubi usque 1693. operatus est.


Borostyáni Georgius.
borostyanigeorgius1676
nem1894
Accepit 1676. licentiaturam in Letkés, in cottu Hontensi, nuuc filia ad Tölgyes.


Borovszky Josephus.
borovszkyjosephus1860
nem1894supp
Natus 14. Jan. 1860. Theologiam Strigonii 1883. absolvit. 2. Maji e. a. ordinatus. Cooperatorem egit Miavae, ab 1884. in Modor, ab 1888. in Vágujhely, ab 1891. in Koross et ab 1892. Galanthae. 1894. applicatus int. admin. in Drahócz.


Bors Benedictus.
borsbenedictus1788
nem1894
Abolito ordine s. Pauli primi eremitae ad ADioecesim susceptus, dum Nagy-Bajcs, e filia ad Vámos, parochia fuisset erecta 1. Jan. 1788. primus parochus nominatus est, domo parochiali nondum perfecta. 1792. pensione donatus e parochia recessit.


Borsay Joannes.
borsayjoannes1720
nem1894
Natus in Püspöki. E seminario s. Stephani 1720. et 1721. baccalaureus et magister ex universa philosophia. Theologiae baccalaureatu 15. Maji 1725. decoratus, et jam qua parochus 1727. ad doctoratum promotus. 18. Dec. 1723. presbyter ordinatus. 4. Jun. 1725. investitus parochus in Tallos, hinc 31. Jul. 1731. transivit ad Vizkelet (nunc filia ad Hidaskürt.) Hinc 20. Maji 1739. investitus ad exemptam parochiam in Pápa, ubi usque 4. Jul. 1752. mansit. Ad capitulum Scepusiense promotus, factus est ibidem lector, et praepositus B. M. V. de Been, † 29. Maji 1757. Fuit simul protonotarius apostolicus.


Borsiczky Georgius.
borsiczkygeorgius1654
nem1894
Fuit ab 1654. usque 1655. parochus in Püspöki, tunc factus canonicus Posoniensis. Ab 1657. praefectus seminarii s. Emerici. Munus parochi ecclesiae S. Martini annis 1658. usque 1664. et 1673. ac 1674. gessit. 1671. cantor capituli. Fuit abbas S. Margarithae de Béla, serius etiam S. Salvatoris de Lekér, item abbas de Batta. Videtur mortuus esse 1677.


Borsiczky Joannes.
borsiczkyjoannes1822
nem1894
E Pázmáneo 1822. egressus duos annos in presbyterio transegit et ibidem ordinatus fuit. Hinc Moravankam pro cooperatore missus 1825. transivit ad Nagy-Lévárd, hinc vero 1829. administrator factus est in Detrekő-Csütörtök, qua talis † 31. Jul. 1832. Tirnaviae.


Borsiczky Joannes.
borsiczkajoannes1757
nem1894
Ságiensis ex cottu Hont. 18. Aug. 1757. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. E seminario egressus 27. Mart. 1762. missus pro cooperatore Cremniczium, hinc 25. Aug. 1764. investitus parochus in Felső-Micsinye, ast ibi debitis oneratus, 1768. processus contra illum motus, 13. Jan. 1769. missus pro cooperatore ad Trsztena, ubi † 11. Febr. 1770.


Borsinszky Joannes.
borosinszkyjoannes1697
nem1894
Occurrit 1697. parochus in Pucsov. (Putzov.) Nominatur in visitatione eodem a. per Emericum Pongrácz peracta, qui indiguit facu1tate bis celebrandi, nam in parochia et in arce dominicis et festis diebus celebrare debuit.


Borsiczky Romanus.
borsiczkyromanus1787
nem1894
Ex abolito conventu Franciscanorum Strigoniensi ad S. Crucem obtinuit 1787. neoerectam capellaniam localem in Érseklél, cui 9. Aug. 1793. renuntiavit.


Borsos Stephanus.
borsosstephanus1716
nem1894
Natus Corponae. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1716. sermonem panegyricum de S. Stephano dixit et typis vulgavit. (Sz. István, dicsbeszédek, 152. sz.) 1717. baccalaureus 1718. magister philosophiae promulgatus. Absoluta theologia 19. Aug. 1722. investitus in Izsa, in cottu Comar. Hinc 31. Aug. 1728. transivit ad Kőhidgyarmat, ubi † 12. Apr. 1741. In ecclesia ante aram majorem sepultus.


Borszéky Michael.
borszekymichael1691
nem1894
Fuit ab 1691. parochus in Mátyásfa1va. Visitator Joannes Sigray praepos. Scepus. a. 1700. illum nominat et adnotavit, quod exiguis proventibus sit provisus.


Boskovics Joannes.
boskovicsjoannes1789
nem1894
Theologiam quatuor annorum, superaddito cursu pro theologia practica 1789. in seminario generali Posonii absolvit. 1790. in presbyterio Tirnaviae transegit. Duobus annis praebendatus et per totidem succentor capituli colleg. Posoniensis fuit. 1794. factus parochus in Zohor, inde vero 1826. canonicus Posoniensis. Fuit protonotarius apostolicus et praepositus S. Joannis Bapt. de Buda. † 16. Nov. 1838. Dotavit pauperes in Nagy-Lévárd. Habet merita in literatura slavica. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 1775.)


Bosnay Mathias.
bosnaymathias1626
nem1894
Occurrit 1626. parochus in Bars-Szent-Kereszt. Inde transivit ad Szielnicz.


Bosnyák Adamus.
bosnyakadamus1723
nem1894
Nobilis ex Panarócz. (Panya in cottu Nitr.) Qua alumnus seminarii Mariani 1723. et 1724. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. 21. Dec. 1726. presbyter ordinatus, 9. Jul. 1727. investitus parochus in Kosztolnafalva in cottu Nitr. ubi 1733. successorem nactus.


Bossánszky Georgius.
bossanszkygeorgius1769
nem1894
Kis-Jáczensis. 1769. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum pro theologia. 11. Apr. 1771. factus cooperator Vetero-Zolii, hinc 15. Maji 1773. investitus parochus in Baczur, inde vero eodem anno transivit ad Ternye, cum qua incorporatus est dioecesi Neosoliensi.


Bossányi Adalbertus.
bossanyiadalbertus1709
nem1894
Investitus 7. Dec. 1709. parochus Valaszkaensis, hinc 1727. transivit ad Zolio-Lipcse, ubi † 17. Oct. 1741.


Bossányi Gabriel.
bossanyigabriel1729
nem1894
Investitus 20. Jul. 1729. in Nagy-Zellő, hinc jam post breve tempus eodem a. recessit. 20. Jan. 1731. investituram accepit pro Cseklész, quam similiter post aliquot dies resignavit.


Bossányi Josephus.
bossanyijosephus1738
nem1894
Zolio-Lipcsensis, e collegio gen. cleri Hung. 1738. magister philosophiae pronuntiatus. Theologiae tertium a. 1741. terminavit et missus est pro cooperatore ad Vittencz. 18. Apr. 1743. transivit in pari qualitate ad S. Crucem. 6. Jan. 1744. investitus parochus in Radvány, ubi † 20. Mart. 1748.


Bossányi Paulus.
bossanyipaulus1770
nem1894
Galanthensis, 1770. susceptus in alumnatum Budensem Szécsényianum. Hinc transivit ad Pázmáneum, ubi absoluto tertio anno ordinatus et 1776. pro cooperatore ad Lakács missus. 16. Maji 1777. investitus parochus in Alsó-Dombó, ubi historicas connotationes fecit. Hinc 1783. transivit ad Jabloncza, ibique † 5. Febr. 1792.


Bossányi Stephanus.
bossanyistephanus1766
nem1894
E seminario Budensi Széchényiano 28. Apr. 1766. factus cooperator in Balassa-Gyarmat, hinc 8. Sept. 1767. investitus parochus in Csall, hinc 14. Aug. 1779. transivit ad Szent-Antal, ubi † 20. Nov. 1791.


Bőssi etiam Bűzy Josephus.
bossijosephus1727
nem1894
Natus in Püspöki, e seminario s. Stephani reg. 1727. baccalaureus et 1728. magister philosophiae proclamatus. 30. Dec. 1730. investitus est parochus in Karancsság, ibi † 29. Jan. 1742.


Botiskovics Joannes.
botiskovicsjoannes1700
nem1894
Investitus 26. Apr. 1700. parochus in Nagyfalu, (nunc filia ad Losoncz.) Hinc 16. Febr. 1701. transivit ad Divény in cottu Neográd. Qui praeter a1ias eximias facultates etiam praestans chemicus fuit, et docuit quomodo ex lapidibus qui e fodinis educebantur via chemica adhuc abundanter aurum et argentum lucrari posset. † 15. Aug. 1735. repente, quum pridie ipse missam celebrasset, aetatis 64. (Mocsáry, Nográd vármegye I. 78. et Novák, Divény 44.)


Botlik Alexius.
botlikalexius1832
nem1894
Natus 13. Jul. 1832. in Nagykér. Theologiam Strigonii didicit et 27. Jul. 1856. ordinatus est. Cooperabatur Bakabányae, in Verebély et in Vágszerdahely. Hinc 1860. pro capellano castrensi missus, dum 1. Nov. 1862. cessavit xenodochium, in quo applicatus fuit, ad ADioecesim rediit et pro cooperatore missus est Szeniczium, dein Podolam et rursum ad Vàgszerdahely, hinc ad Vág-Hosszufalu, ubi 1867. subsidiarium, dein interim. administratorem egit et eodem a. parochus investitus est. † 29. Sept. 1884.


Botlik Bottyán Georgius, Alexius.
botlikgeorgius1735
nem1894
Kossuthiensis ex cottu Poson. Pázmánita, ubi nepotum AEppi Emerici Eszterházy in philosophia cooperatitorem egit. 6. Nov. 1735. ad alumnatum Budensem Széchényianum advenit. Post secundum a. theologiae ordinatus. Pestinum pro cooperatore 31. Jan. 1738. appullit. Ubi usque Apr. 1743. laboravit. (A pesti főtempl. tört. I. 259.) 23. ejusdem a. investitus parochus in Lekér, ubi denuo incepit matricas scribere. Effecit, ut in filia Damasa, ubi calviniani catholicum notatium trucidarunt, sententialiter coacti sunt, aut catholicam fidem amplecti, aut possessionem deserere. In filia Csata, sumptibus ecclesiae, ac oblatis Paulinorum Nostrensium, fidelium et parochi 1747. e fundamentis aedificata est ecclesia ad S. Joannem Bapt. Hinc 20. Oct. 1751. transivit ad Zseliz, unde 2. Nov. 1752. abivit, 29. Mart. 1754. investitus est in Harkács, unde eodem a. abivit. 20. Mart. 1762. constitutus est administrator in Nagy-Herestyén, hinc 28. Jul. ejusdem a. abivit. Demum 6. Jun. 1763. factus est administrator in Házas-Nénye. Hic per Emericum Foglár 1766. conscriptio, 1779. autem visitatio canonica fuit peracta, in qua de illo dicitur, quod super omnes vicissitudines silenter degit. † 18. Mart. 1781. ibidem. aetatis 66.


Botmayer Franciscus.
botmayerfranciscus1709
nem1894
Etsi praedecessores et successores simul civitatem Strigoniensem intra et extra muros administrarunt, hic a. 25. Febr. 1709. usque 10. Aug. 1711. tantummodo parochiam intra muros, sic dictam civitatis AEppalis, vel Aquaticensis possidebat.


Bőytös Stephanus.
boytosstephanus1601
nem1894
Occurrit 1690. et 1601. parochus in Somorja. Fuit jam tunc praepositus S. M. de Felső-Eörs. 22. Apr. 1691. investitus est parochus in Szered. Vir magnae eruditionis et aestimationis. In universitate facultatis theologiae praesidium in rigorosis examinibus saepius gessit. Ipse quoque opus de criteriis rom. cath. ecclesiae vulgavit. (Szabó, Régi M. könyvtár II. 490. l.) 1697. transivit ad Pápa. Fuit SS. Theologiae doctor.


Bozner Josephus.
boznerjosephus1750
nem1894
Fuit parochus Szmizsánensis in Scepusio, ubi † 18. Oct. 1759.


Bradács Casparus.
bradacscasparus1578
nem1894
Occurrit 1578. parochus in Csejkő, cujus mentio fit in processu metali inter Rudolphum imperatorem et capitulum Strigoniense, sede AEppali vacante, ratione metarum S. Benedicti et Kis-Tajna obversante, qui processus in sua forma per extensum deductus adservatur in archive eppi Neosoliensis in S. Cruce.


Brandeiszky Josephus.
brandeiszkyjosephus1837
nem1894
Natus 11. Mart. 1837. Manigae. Theologiam Strigonii absolvit et 29. Jul. 1860. ordinatus est. Cooperatorem egit Galanthae, dein Stomfae, ubi per duos et medio a. simul heruli com. Pálffy praefectum egit, tum 5. Sept. 1863. praesentam pro Jakabfalva accepit.


Brankovics Georgius.
brankovicsgeorgius1673
nem1894
Ordinatus 1673. Maji 7. ad mensam Joannis Com. Pálffy. 12. Febr. 1690. investitus parochus in Récse, qui eodem die pro administratione accepit et Prácsa, (Szőllős) quas tantum usque 6. Apr. 1690. possidebat.


Brankovics Paulus.
brankovicspaulus1720
nem1894
Croata Dubrovkaensis in cottu Poson. 22. Nov. 1720. susceptus, 5. Nov. 1722. ingressus in alumnatum Budensem Széchényianum. 4. Nov. 1728. per Vicarium ad Nagy-Maros missus, ubi 27. Mart. 1733. parochus investitus. Hic 1732. Joannes Ujvendéghy ADnus Hont. visitationem peregit, in qua de parocho dicitur, quod sit annorum 36. Tunc parochiam Marcus Peverelli administrabat. In Nov. 1736. accepit a comite Thoma Starchenberg patrono Visegrád, ubi 15. Dec. ejusdem a. inchoavit laborare. Hinc 22. Mart. 1742. investitus parochus in Nyerges-Ujfalu, ubi 1742. et 1746. stragem per ignis devastationem sustulit. Ecclesia etiam conbusta et campanae solutae. Idcirco 19. Jun. 1750. transivit ad Neczpál in cottu Turócz, hinc jam 16. Sept. 1751. ad Turócz-Szent-György, ibi VADnus factus. Inde vero 13. Sept. 1752. per Nicolaum Pálffy praesentatus et 10. Oct. ejusdem a. investitus ad Divény in cottu Poson. Demum 18. Jun. 1755. accepit Malaczka, ubi † 15. Nov. 1770.


Braun Franciscus.
braunfranciscus1839
nem1894
Natus 25. Jul. 1839. Strigonii in Aquatica. Theologiam ibidem absolvit et 26. Jul. 1862. ordinatus est. Per biennium egit herulorum praefectum apud com. Pongrácz, dein apud L. B. Révay. Hinc redux 1872. cooperator factus est Budapestini ad S. Leopoldum, hinc 1884. accepit Ipolyszakállos.


Braxatoris Mathias.
braxatorismathias1735
nem1894
Vieszkaensis ex cottu Bars. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1735. et 1736. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. In seminario S. Adalberti secundum a. theologiae 1738. absolvit, 29. Febr. 1740. investitus est parochus Alsó-Bottfalvensis, hinc 3. Dec. 1741. transivit ad Zsdány, ubi † 25. Apr. 1749.


Bráza Josephus.
brazajosephus1762
nem1894
Natus 13 Mart. 1762. in Ürmény, cottu Nitr. fuit usque 1787. alumnus seminarii generalis prius Budensis dein Posoniensis, absolvens theologiae quinque annos, hinc pro cooperatore ad Szered missus, inde 1792. factus est parochus in Majthény, ubi † 7. Aug. 1831.


Bresztanovics Laurentius.
bresztanovicslaurentius1666
nem1894
Occurrit 1666. parochus in Bazin, qui nominatur in instantia Baziniensium eodem a. ad cameram regiam Posoniensem porrecta.


Bresztovánszky Stephanus.
bresztovanszkystephanus
nem1894
Natus 13. Aug. 1779. Theologiam in seminario S. Stephani 1803. terminavit et 27. Mart. ejusdem a. ordinatus est. Cooperator applicatus fuit Nyitra-Bajnae, hinc parochus factus in Alsó-Ludány, quam 28. Mart. 1808. adivit. Pensione donatus 25. Nov. 1843. instituti emeritorum parochorum aggregatus est. † 27. Nov. 1851. in Kamanfalva.


Bresztyánszky Georgius.
bresztyanszkygeorgius1712
nem1894
Investitus 25. Febr. 1712. parochus in Paraszt-Dubova in cottu Árva, hinc translatus est 24. Febr. 1713. ad parochiam oppidi Trsztena, ubi usque 1731. activus erat.


Breyer Robertus.
breyerrobertus1852
nem1894
Natus 26. Oct. 1852. Theologiam Strigonii absolvit et 25. Jul. 1875. ordinatus est. Pro interimali cooperatore ad Bajnam Strig. missus, ubi et definitive mansit. 1889. factus est parochus in Bessenyő.


Brezánsky Stanislaus.
brezanskystanislaus1837
nem1894
Natus 7. Maji 1837. theologiam Strigonii absolvit et 1. Mart. 1861. ordinatus est. Cooperatorem egit in Mocs, Sopornya, et Nagy-Tapolcsány, 1863. incepit administrare Zavada, ad quod beneficium 9. Febr. 1865. praesentam accepit, ibique † 17. Mart. 1878.


Brezányi, vel Brcsányi Joannes.
brezanyijoannes1660
nem1894
Natus 1660. theologus speculativus, 1686. ordinatus et 23. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Alsó-Lelócz, hinc 1691. transivit ad Turócz-Szent-Mihály, ubi 29. Jan. 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem in qua de parocho notavit: diligens in reparanda ecclesia et parochia. Hinc 8. Maji 1697. transivit ad Felső-Kamenecz, ubi fungebatur usque 1704.


Brezniczky, vel Brezinczky Joannes.
brezniczkyjoannes1668
nem1894
Investitus 24. Maji 1668. parochus in Nagymodró, hinc 7. Maji 1669. transivit ad Jabloncza, ubi multas rixas habuit cum praedicante Lutherano. Post cujus expulsionem supellectilia ecclesiae a lutheranis expilata, restituta sunt. Hinc 26. Apr. 1671. transivit ad Alsó-Diós, 20. Oct. 1672. iterum investitus in Jablonicza. Inde 24. Jul. 1675. transivit ad Kolos, demum hinc 24. Maji 1679. investitus in Kis-Apony, ubi usque 1686. operatus est.


Brhlovits Josephus.
brhlovitsjosephus1806
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Tirnaviae absolvit. Ex eo exiens applicatus est cooperator in Nagy-Jácz, 1806. transivit Schemniczium, inde 1808, ad Vág-Ujhely, hinc 1818. factus est parochus in Alsó-Szécsény, quam 1822. resignavit et ad Csejtha recessit, ubi † 22. Oct. ejusdem anni.


Briccius.
briccius1495
nem1894
Occurrit 1495. parochus in Turócz-Szent-Márton. Qui nominatur in testamento Valentini Trnovszky de Markovicz vicecomitis cottus Turócz a. suprafato confecto. (Schemat. Hist. dioec. Neosol. 1876. 244.)


Briccius.
briccius1512
nem1894
Occurrit 1512. rector eccl. s. Jacobi de Zerdahely, (Vágszerdahely.)


Briccius.
briccius1519
nem1894
Fuit 1519. plebanus de Répás. Solvit 1 f. 25. d. decimas papales. (Wagner, Analecta Scepus. II. 195)


Bricciades Tobias.
briceiadestobias1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Nádas in cottu Hont, qui synodo eodem a. Tirnaviae per Petrum Pázmány celebratae interfuit.


Brix Josephus.
brixjosephus1792
nem1894
Theo1ogiae quatuor annos in seminario AEppali Posoniensi 1792. absolvit. Hinc accomodatus est cooperator in Modra, 1793. in Divény ad Posonium et 1796. in Ó-Tura, hinc 1797. factus est parochus in Almás, inde 1807. transivit ad Detrekő-Szent-Miklós, ubi mansit usque mortem. † 11. Apr. 1826. in Laksár-Ujfalu.


Brlik Joannes.
brlikjoannes1706
nem1894
Natus 1706. in Stepanov in cottu Nitr. qua alumnus seminarii S. Stephani 1727. baccalaureus et a. sequenti magister philosophiae promotus est. 1731. theologiam terminavit, et eodem a. 26. Jan. investitus est parochus in Tóth-Gurab. Ibidem Joannes Jelenffy eodem a. visitationem peregit, qui de ipso ait: Commendatur a suis ob zelose praestita hactenus servitia. 12. Mart. 1746. transivit ad l. r. cittem Szent-György. Aditus hujus parochiae cum difficultatitibus erat conjunctus, nam patres piarum scholarum, qui illam administrarunt, populum sibi plus aequo devinxerant, hicve populus non solum recusavit claves ecclesiae et parochiae novo parocho resignare, sed etiam sclopis armata plebs aditum eidem ad coemeterium prohibuit. In sequelam hujus vicarius gen. Nedeczky interdictum contra piaristas expediri fecit, nisi instantanee omnia ad jus parochi pertinentia resignarent, quo illis notificato, sine ulteriori renitentia, novus parochus jura sua aggredi potuit. In visitatione, per Joannem Galgóczy 1756. peracta, de parocho dicitur, quod sit baccalaureus theologiae, diligens, exemplaris. † 2. Aug. 1771.


Brna Joannes.
brnajoannes1686
nem1894
Investitus 16. Oct. 1686. parochus in Fenyő-Kosztolán, in cottu Bars. hinc 10. Jan. 1687. transivit ad Bobrócz, ubi 15. Sept. ejusdem a. et Nádasfalva accepit, inde 12. Dec. 1705. investitus in Liptó-Szent-Mihály, hinc 20. Jul. 1706. ad Alsó-Mattyasócz, abhinc 12. Maji 1707. ad Rózsahegy, ubi iteratis vicibus 3. Maji et 8. Jul. 1711. investitus. Demum 6. Aug. 1724. accepit Német-Lipcse, ubi usque 1720. fungebatur.


Brnolák Mathias.
brnolakmathias1746
nem1894
Szlaniczaensis e cottu Árva, qua alumnus seminarii s. Stephani, 1746. et 1747. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. Theologiae quartum a. 1751. absolvit et 13. Jul. ejusdem a. investitus est parochus in Paraszt-Dubova, hinc 27. Jul. 1756. transivit ad Felső-Sipék, inde 27. Jan. 1759. ad Thaszár. In visitatione Batthyaniana 27. Sept. 1779. peracta de eo notatum est, quod habuerit gradus theologicos et fuerit altioris staturae. Sub illo modernae ecclesiae, quae 1758. coepit aedificari primarius lapis 11. Maji 1760. positus et per Raphaelem Szent-Iványi can. Strig. benedictus. 8. Sept. 1763. ipsa ecclesia per eundem benedicta et 1796. per Nicolaum Konde consecrata. Ab 1785. habuit administratores: Martinum Fritz, Josephum Bajczi, Stephanum Skrovanek et Josephum Uhlarik. Demum parochiam in Jan. 1789. resignavit, ac ad Horvát-Gurab recessit, ubi † 22. Aug. 1792.


Brnolák Michael.
brnolakmichael1754
nem1894
Natus Szlaniczae in cottu Árva. E seminario s. Adalberti 1754. et 1755. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. Theologiae tertium a. 1758. absolvens ordinatus et 29. Jul. ejusdem a. pro cooperatore Csorbam, dein 23. Maji 1759. Jolsvam missus est. Circa a. 1763. factus parochus in Zsegra, quacum dioecesi Scepusiensi incorporatus.


Brnolák Paulus, Franciscus.
brnolakpaulus1749
nem1894
Slaniczaensis ex cottu Árva, 30. Nov. 1749. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 6. Dec. 1753. missus pro cooperatore ad Námesztó, 20. Nov. 1755. vero investitus est parochus in Turdossin in cottu Árva, cum quo beneficio incorporatus est dioecesi Scepusiensi.


Brogyánszky Joannes.
brogyanszkyjoannes1776
nem1894
Theologiae tertium a. in seminario generali absolvit 1776. Tirnaviae, ordinatus et pre cooperatore missus est ad Lancsár, 1778. vero ad Vág-Ujhely, hinc 14. Sept. 1782. investitus est parochus in Nadlány. Ibi † 17. Jul. 1796.


Brogyányi Carolus.
brogyanyicarolus1764
nem1894
Nobilis de Brogyán e cottu Bars. Ad seminarium s. Emerici Posoni 1764. susceptus. Theologiam in seminario s. Stephani studuit. 29. Febr. 1772. accomodatus pro cooperatore in Zsember, dein 24. Mart. 1773. in Szob, hinc 1774. factus est parochus in Kőhidgyarmat, quam 4. Dec. 1787. ob fractas vires resignavit, et semet ad Dágh recepit, ubi † in Nov. 1703.


Brogyányi de Eadem Ludovicus.
brogyanyiludovicus1816
nem1894
Natus 25. Aug. 1816. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 15. Oct. 1839. ordinatus est. Jam 6. Dec. ejusdem umi missionem ad castra accepit et regiminis LXI. tum equestris VlI. demum pyrobolariorum V. capellanum egit, hinc reversus 25. Aug. 1850. praesentam accepit pro Lekér.


Brogyányi Stephanus.
brogyanyistephanus1791
nem1894
Cursum theologicum quinque annorum in generali seminario Posoniensi cum pleno superioritatis contentu 1791. terminavit. E seminario missus est pro cooperatore ad Naszvad, ubi exactis septem annis, transpositus ad Kemencze, ibi expleto semi altero anno administraturam Nényensem 2. Jul. 1799. obtinuit. Inde 27. Nov. 1799. obtinuit praesentam a comite Francisco Balassa pro Csáb, ubi 1812. visitatio ADnus fuit peracta. † 26. Oct. 1827. ibidem.


Bröl Leopdus, Michael.
brolleopoldus1672
nem1894
Investitus 11. Jun. 1672. parochus in Limpach, (nunc filia ad Grinád) ubi usque 1674. vineam domini cultivavit.


Brozsek Martinus.
brozsekmartinus1755
nem1894
Vittenczensis e cottu Nitriensi, qua alumnus seminarii s. Stephani, 1755. et 1756. baccalaureus et magister philosophiae factus. Theologiae tertium annum 1758. absolvens ordinatus et 6. Dec. ejusdem a. pro cooperatore ad Krakován missus, hinc 30. Jul. 1760. investitus est parochus in Felső-Vásárd, inde 28. Maji 1776. transivit ad Dejte, ubi † 4. Apr. 1806.


Brszkó Andreas.
broszkoandreas1731
nem1894
Ex Nemeczka in cottu Zol. qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1731. et 1732. baccalaureus et magister philosophiae. Theologiae tertium a. in seminario s. Stephani absolvit. 12. Febr. 1737. investitus parochus in Felső-Micsinye, hinc 18. Maji 1740. transivit ad Lopei, ubi † 6. Febr. 1741.


Brucker Augustinus.
bruckeraugustinus1845
nem1894
Natus 4. Mart. 1845. in Nagy-Tapolcsány. Theologiam Strigonii absolvit et 2. Aug. 1868. ordinatus est. Cooperatorem egit in Udvarnok, Szomolány et Galgócz. 29. Oct. 1872. investitus parochus ibidem.


Brühl Antonius.
bruhlantonius1812
nem1894
Natus 24. Febr. 1842. Theologiam Strigonii absolvit et 2. Aug. 1868. ordinatus est. Cooperatorem egit in Majthény, ab 1870. Vetero-Budae, hinc 1. Nov. 1876. investitus parochus in Mária-Nostra, una director spiritualis in domu correct., hinc transivit 1888. ad Udvard, ubi simul VADnus districtus ejusdem nominis. Est simul cathedralis basilicae Lauretanae capellanus honor. et cruce aurea cum corona pro piis meritis decoratus.


Brühl Josephus.
bruhljosephus1844
nem1894
Natus 13. Apr. 1844. Theologiam Strigonii absolvit, et 2. Aug. 1870. ordinatus est. Missus pro cooperatore ad Vedrőd, hinc 1871. factus praebendatus M. E Strig. et parochiae cathedralis ibidem cooperator, 1872. factus beneficiatus ad S. Annam, inde vero 10. Maji 1879. praesentatus parochus in Ürmény. Sub illo positus est 14. Sept. 1878. principalis lapis asyli puellarum per Emericum com. Hunyadi fundati et sororibus S. Vincentii Graecensibus traditi, 6. Nov. 1879. vero Joannes Card. Simor, novum principale altare consecravit.


Brunhuber Michael.
brunhubermichael1820
nem1894
Natus 17. Nov. 1820. Theologiam Strigonii absolvit, ubi 16. Jul. 1850. ordinatus et ad Egyházkarcsa pro cooperatore missus est. Ab 1852. in Nyerges-Ujfalu, ab 1853. Neo-Budae, et ab 1855. Budae ad S. Annam in pari qualitate fuit applicatus. Eodem adhunc anno obtinuit administrationem Lazareti Posoniensis. † 28. Dec. 1886. ibidem.


Brunner Joannes.
brunnerjoannes1810
nem1894
Natus 28. Jul. 1810. Pestini. Studium philosophiae qua saecularis in universitate Pestana, theologiam Tirnaviae absolvit. Qua diaconus supplens cooperator Pestini ad S. Leopoldum. 28. Jan. 1833. ord. cooperatorem egit Comaromii sex septimanis, Budae ad B. M. V. Visitantem mensibus octo, ibidem in Aquatica semi altero anno, in praesidio tribus annis. 1838. obtinuit Farkasd, hinc 1849. administrator factus in Buda-Eörs, ubi 2. Oct. 1850. investitus, inde 1855 transivit ad Budam-Veterem, ubi VADnus ord. constitutus, cui muneri 1868. parochiae vero 1877. resignavit. A 27. Mart. 1886. instituti Adalberti membrum. Habitat Graecii. Fuit celebratus concionator germanicus. Ejus sermonum aliqui typis vulgati existunt. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 1366.)


Bubla Josephus.
bublajosephus1780
nem1894
Natus 17. Mart. 1780. Theologiae quatuor annos in seminario AEppali Posoniensi 1802. terminavit. 24. Mart. 1803. ordinatus est et ad Hidaskürt pro cooperatore missus, hinc in Jan. 1809. obtinuit parochiam Taksony, ubi 1833. VADnus factus hinc 31. Dec. 1845. promotus ad capitulum Posoniense, ubi † 29. Sept. 1856.


Bublik Stephanus.
bublikstephanus1785
nem1894
Natus 17. Nov. 1785. Theologiam in seminario Mariano absolvit Tirnaviae et 12. Aug. 1811. ordinatus est. Cooperatorem egit in Sancto-Andrea, ab 1816. in Misérd, ubi 1818. parochus factus est, hinc 23. Aug. 1826. transivit ad Garam-Ujfalu, ubi simul VADnus, inde 27. Apr. 1837 ad Patak, jam 1838. ad Vágszerdahely, demum 18. Oct. 1846. obtinuit Verebély, ibi simul VADnus districtus cognominis et praepositus B. M. V. de Liptó. † 14. Nov. 1865.


Bublovics Joannes.
bublovicsjoannes1660
nem1894
Fuit ab 1660. usque 1671. parochus in Verebély.


Bublovics Joannes.
bublovicsjoannes1688
nem1894
Natus in Nagy-Tapolcsány, qua saecularis 1688. et 1680. baccalaureus et magister philosophiae in universitate Tirnaviensi promotus. E seminario capitulari S. Stephani 1690. et 1692. rigorosa pro doctoratu SS. theologiae subivit. 5. Maji 1693. ordinatus et jam 19. Maji ejusdem a. investitus parochus in Kis-Apáthi, ubi 20. Jan. 1694. et ad Felső-Apáthi investituram accepit. 3. Mart. ejusdem a. accepit et Kis-Tapolcsány, retento Kis-Apáthi. 1697. transivit ad Szent-Benedek, ubi tempore disturbiorum per sex annos bonorum capituli M. E. Strig. praefectum egit, idcirco e concessione AEppi Strig. et principis e Saxonia per capituli suffragia in canonicum 10. Mart. 1709. electus, 8. Dec. 1710. ADnus Thornensis, 18. Dec. 1711. Barsensis, 13. Apr. 1715. Nitriensis, 21. Apr. 1719. Zoliensis, 13. Oct. 1721. Sasváriensis installatus. Fuit praep. S. Eustachii de Csúth, 11. Oct. 1711. in hac dignitate per Card. e Saxonia benedictus. 19. Jun. ejusdem a. concionatura slavonica Tirnaviae in capella S. Michaelis Arch. illi collata. † 16. Jun. 1725. in Nagy-Tapolcsány.


Bublovics Michael.
bublovicsmichael1702
nem1894
Natus in Nagy-Tapolcsány. Qua alumnus seminarii s. Stephani reg. 1702. et 1703. baccalaureus et magister philosophiae. Theologiam ibidem absolvit et 20. Sept. 1704. ordinatus est. 13. Jul. 1705. investitus est parochus in Széplak, hinc 24. Jul. 1706. transivit ad Kovácsi in cottu Bars. (nunc filia ad Garam-Szent-Benedek), hinc 25. Apr. 1709. transivit ad Alsó-Ludány, ubi usque 1717. mansit. Dein factus est beneficiatus altariae S. Michaelis Arch. Tirnaviae et concionator slavonicus. † ibid. 14. Apr. 1753.


Bubovszky Andreas.
bubovszkyandreas1688
nem1894
Investitus 13. Maji 1688. parochus in Brezova.


Bucsány Georgius.
bucsanygeorgius1701
nem1894
Investitus est 17. Jun. 1701. licentiatus in Kövesd, in cottu Hont. ubi usque 1709. mansit.


Bucsányi Nicolaus.
bucsanyinicolaus1729
nem1894
Tirnaviensis, 7. Nov. 1729. susceptus in alumnatum Bud. 25. Oct. 1733. ordinatus, 9. Nov. ejusdem a. vero missus ad Ivánka, hinc 21. Jun. 1734. transivit ad Bart, inde 15. Apr. 1741. ad Salgó-Tarján, ubi usque 1745. mansit, dein ad seminarium S. Emerici deficientium Tirnaviae recessit, ubi † 28. Sept. 1753.


Bucsegh Joannes.
bucseghjoannes1785
nem1894
Natus 12. Jul. 1785. Philosophiam in seminariis s. Stephani, et Mariano absolvit, in hoc et theo1ogiam terminavit ac 22. Aug. 1808. ordinatus est. Cooperatorem in Sellye egit. 21. Oct. 1812. investitus parochus in Nyitra-Pereszlény, hinc 20. Sept. 1825. transivit ad Lekér, ibi historiam parochiae diligenter notavit. 1836. VADnus factus. 1850. ad canonicatum Strig. promotus. 1854. abbas s. Seraphini de Lekér in Scep. 1860. ADnus Neograd. † 6. Jan. 1861. Strigonii. Legavit ecclesiae in Pereszlény pulchrum ornatum.


Bucsek Georgius.
bucsekgeorgius1810
nem1894
Natus 24. Dec. 1810. Modrae in cottu Poson. Philosophiam et theologiam Tirnaviae didicit. 30. Sept. 1835. ordinatus est. Cooperatorem egit Csejthae per annos sex et quadrantem, Galgóczii tres et quadrantem, 1845. factus parochus in Kisvendég, hinc 5. Jan. 1851 transivit ad oppidum Nyitra-Bajna, ubi † 17. Dec. 1868.


Bucsek Joannes.
bucsekjoannes1753
nem1894
Szeniczensis, ex cottu Nitr. 1753. susceptus ad alumnatum Budensem pro theologia. 21. Oct. 1754. ordinatus. 21. Jun. 1755. factus est cooperator Polonkensis in cottu Gömór, hinc 25. Jun. 1757. investitus parochus in Veszverés in eodem cottu. Neo erectae dioecesi Rosnaviensi una cum parochia incorporatus est.


Bucsics Joannes.
bucsicsjoannes1745
nem1894
Natus in Hidegkút in cottu Poson. Qua alumnus semin. s. Stephani 1745. et 1746. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus defenditque universam philosophiam. Ordinatus et 30. Nov. 1749. pro capellano Bazinium missus, hinc 8. Jun. 1751. investitus parochus in Szent-István, inde in Aug. 1753. abivit. 1. Nov. ejusdem a. factus est capellanus domesticus in Kis-Vezekény apud Carolum Bacskády vice-comitem cottus Bars. † 4 Jun. 1755. extra beneficium constitutus in Dubravka.


Buczkö Joannes.
buczkojoannes1844
nem1894
Natus 2. Jan. 1844. Trencsinii, philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit et 28. Jul. 1867. ordinatus est. Cooperator factus est in Nádas prope Tirnaviam, ab 1869. in Sasvár, hinc 1881. admin. in Péterfalva. 6. Oct. ejusdem a. occupavit parochiam Kukló, inde 1889. transivit ad Stepanó.


Buda Ignatius.
budaignatius1814
nem1894
Natus 5. Jul. 1814. Tatae. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 11. Febr. 1840. ordinatus est. Mox qua praefactus herul. apud comitem Hunyady in Alsó-Pél accomodatus. 1841. cooperator factus in Szölgyén, inde 10. Jul. 1843. obtinuit parochiam Nagy-Kálna, ubi 1863. factus VADnus surr. dein ord. † 17. Mart. 1887. ibidem.


Budaczky Gabriel.
budaczkygabriel1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Horvát-Gurab et nominatur in catalogo jussu Georgii Lippay eodem a. confecto. Successorem nactus 1652.


Budaházy Ladislaus.
budahazyladislaus1745
nem1894
Horkensis ex cottu Scepus. 5. Nov. 1745. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Ordinatus et 10. Maji 1750. pro cooperatore Scepusium missus. 1763. fuit parochus in Nedecz, hinc 1765. transivit ad Görgő, cum qua parochia incorporatus est dioecesi Scepusiensi.


Budatinszky Andreas.
budatinszkyandreas1803
nem1894
Natus 2. Dec. 1803. Solnae in cottu Trencsin. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 31. Maji 1827. ordinatus est. Cooperatorem egit in Bozók, dein in Komjáth, serius Siglisbergae, demum Bakabányae, 1834. factus est administrator Nagy-Lehotae, hinc 4. Aug. 1840. in pari qualitate transpositus ad Szkiczó, 14. Mart. 1854. investitus parochus in Felső-Zelle, in Aug. 1859. transivit ad Puszta-Vogyerád, inde 1870. ad Lakács, quam 1871. resignavit, 1. Maji 1873. aggregatus est instituto S. Adalberti. † 13. Sept. 1883. Tirnaviae. 1863. constitutus fuit VADnus districtus Nagykosztolanensis, sed sede vacante 1867. resiguare coactus fuit, 1868. in hoc munus restitutus.


Buday Emericus.
budayemericus1699
nem1894
Natus in Nyitravicsap, qua alumnus seminarii generalis 1699. et 1700. baccalaureus et magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario qua ruber absolvit et 30. Nov. 1703. ordinatus est. 8. Febr. 1704. investitus parochus in Lédecz in cottu Bars. ubi usque 1710. activus erat.


Buday Franciscus.
budayfranciscus1747
nem1894
Missus 4. Jun. 1747. pro cooperatore ad Bolyk, hinc 3. Maji 1748. factus est parochus in Vilke, inde 29. Apr. 1754. transivit ad Karancs-Keszi. Ibidem 1767. conscriptio proventuum fuit peracta. Hac cum parochia incorporatus dioecesi Rosnaviensi.


Buday Georgius.
budaygeorgius1643
nem1894
Fuit 1643. parochus in Récse, contra quem communitas conquesta est, quod noctu in area sua explosiones fecit et judicem percussit. 1647. vero occurrit in Szőlős et nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem anno conscripto.


Buday Georgius.
budaygeorgius1728
nem1894
Investitus 10. Apr. 1728. parochus in Barth, hinc 16. Jan. 1734. transivit ad Várkony, ubi usque 30. Maji 1736. activus fuit, tunc se recipit Tirnaviam, ubi jam mense Junio mortuus est.


Buday Joannes.
budayjoannes1760
nem1894
Tirnaviensis, 1760. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Hinc translatus ad seminarium s. Stephani reg. inde 28. Nov. 1766. missus pro cooperatore Szakolczam, hinc 2. Sept. 1767. Vetero-Zolium, 7. Jun. 1769. investitus parochus Badinensis, ubi † 4. Nov. 1769.


Buday Josephus.
budayjosephus1760
nem1894
Olim societatis Jesu, 1760. novitius Budae. Postmodum ut presbyter 1770. Albae-Regiae professor rhetor. et poeseos, exhortator festivalis. Post abolitionem presbyter ADioec. Strigon. fit cooperator in Pécsvárad, 1774. parochus in Szajk, hinc 24. Febr. 1776. transivit ad Pécsvárad, 29. Jun. 1777. praesentatus ad Mária-Kéménd, jam eotum dioecesi Quinque-Ecclesiensi ingremiatus. (Brüsztle, Recensio cleri Quinque-Eccl. IV. 462.)


Buday Josephus.
budayjosephus1813
nem1894
Natus 19. Febr. 1813. Rochniczii in cottu Zoliensi, philosophiam et theologiam Tirnaviae didicit, et 26. Mart. 1836. ordinatus est. Cooperatorem egit Miavae, in Vásárút et in Nagy-Kosztolán. 1849. factus et curatus anabaptistarum in Sancto-Joanne, 1853. statum pensionis ingressus, non obstante eo, cum ex 200 f. vivere nequiverat, cogebatur hinc inde subsidiarium agere, signanter Samariae, ab 1853-1855. in Pusztafödémes apud amentem parochum, in Valle-Mariae, 1855. in Boldogfalva, in Zeliz. Vagae vitae pertaesus in Jan. 1858. acceptavit administrationem curatiae Moderstolnae, hac in Oct. 1862. relicta, vitam privatam egit Strigonii apud conscholarem Stephanum Lipovniczky. Abhinc ob defectum presbyterorum Budam Christinopolim, dein ad Besse et Verebély pro subsidiario missus. 10. Sept. 1863. obtinuit administrationem in Köpösd, unde semet dispensari orans 1867. iterum ad statum pensionis rediit, et pro capellano domestico ad Vecse semet contulit. Tardius ad Szobotist ad conversos anabaptistas missus fuit. Ab 1874. usque, 1878. curatum cgit in Péliföld-Szent-Kereszt, demum administrator factus est eccl. ad S. Josephum Tirnaviae olim Paulinorum. † 4. Jan. 1892. Strigonii. Lyrae latinae faustus cultor. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 1357.)


Buday Paulus.
budaypaulus1715
nem1894
Szemetiensis ex cottu Poson. 12. Nov. 1715. susceptus in alumnatum Budensem. 16. Jun. 1720. ordinatus. 21. Maji 1721. investitus parochus oppidi Nagy-Oroszi, ubi † 28. Aug. 1744.


Budiács Georgius.
budiacsgeorgius1791
nem1894
Origine e cottu Trencsiniensi, possessione Mikussócz, natus Tirnaviae, conditione nobilis curialista. Studia humaniora Tirnaviae, philosophica et theologica per quatuor annos Posonii in seminario cleri Hung. 1791. absolvit, dein accomodationem expectans Tirnaviae morabatur, ab 1792. cooperatorem egit Hodrusbányae, ab 1796. in Nagy-Súr, et ab 1797. in Ujvároska. Eodem a. parochus factus in Hrachovistye (tunc adhuc Krajna), hinc transivit 1806. ad Lopassó, ubi † 25. Mart. 1836. E marasmo senili, an. aetatis 69. Vixit exemplariter ab omnibus aestimatus.


Budiács Stephanus.
budiacsstephanus1758
nem1894
Missus 14. Jun. 1758. pro cooperatore ad Vesztenicz, hinc 7. Febr. 1760. investitus est in noviter erecta et a matre Vesztenicz avulsa parochia Nyitra-Szucsány, ubi usque 1775. mansit.


Budócz Martinus.
budoczmartinus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Pobedim in ADtu Nitriensi, qui nominatur in catalogo cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay confecto.


Bugány Andreas.
buganyandreas1821
nem1894
E seminario Mariano 1821. egressus adhuc unum a. in presbyterio Tirnaviae transegit, hinc 1822. factus cooperator in Somorja, 1825. transivit ad Kúrth, hinc 1828. cooperator, 1832. autem administrator in Kéménd. 16. Jun. 1833. praesentatus parochus in Egerszeg, ubi simul I. comit. Strigon. et I. I. sed. praed. de Verebély et Szent-György tabulace judiciariae assessor. † 26. Oct. 1845. ibidem aetatis 48.


Bugl Franciscus.
buglfranciscus1764
nem1894
Natus 17. Sept. 1764. Posonii qua alumnus seminarii generalis ibidem, theologiae quinque annos 1788. terminavit. Cooperatorem egit in Vindschacht, ab 1792. Posonii, 1794. administrator eccl. SS. Salvatoris ibidem, hinc 1803. se Tirnaviam recepit, ubi eodem a. apud Ursulinas solemnem sermonem dixit, et typis vulgavit. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 1402.)


Buchoveczky Andreas.
buchoveczkyandreas1729
nem1894
Investitus 6. Nov. 1729. parochus graeci ritus in Sumjácz, in cottu Gömör.


Buchvald de Nissa Laurentius.
buchvaldlaurentius1549
nem1894
Fuit 1549. parochus Menhardensis, qui eodem a. factus est senior fraternitatis. (Wagner, Ana1ecta Scep. II., 256.) Dicebant ob ejus incuriam 13. Mart. 1556. incineratum fuisse oppidum et consumtum praetiosissimum thesaurum, videlicet omnia privilegia 24. plebaniarum regalium terrae Scepus. (Ibid. II. 257.) In congregatione 1. Jun. ejusdem a. Belae facta, fama hujus viri contra calumniatores in integrum restituta est. Hic bonus vir vix et ipse evasit periculo cum reculis paucissimis secum ablatis. (Ibid. II. 259.)


Bukovinszky Franciscus.
bukovinszkyfranciscus1789
nem1894
Theologiae quatuor annos, superaddito uno pro theologiae practica Posonii in seminario generali 1789. terminavit. Duobus annis Tirnaviae accomodationem expectavit et 1791. pro cooperatore in Szent-Endre appulit, hinc 1707. factus capellanus localis in Assakürt, inde 1810. parochus in Ardanócz, ubi † 26. Febr. 1836.


Bukovinszky Stephanus.
bukovinszkystephanus1740
nem1894
Natus in Almás Scepusieusi, qua alumnus seminarii S. Adalberti 1740. et 1741. baccalaureus et magister philosophiae. 1741. simul theologiae tertium a. terminavit. 30. Aug. ejusdem a. etiam investitus est parochus in Csév in cottu Strig. hic pater ipsius catholicam religionem amplexus est. Ubi usque 1751. mansit. 4. Sept. 1755. factus est cooperator in Nagy-Szetény et 17. Maji 1757. investitus parochus ibidem. 26. Oct. 1779. peracta fuit visitatio canonica Batthyanyiana, in qua propedie 64. annorum esse dicitur. Eodem a. in consistorio contra illum inquisito fuit mota. In Majo 1782. beneficium hoc. resignavit et ad deficientiam recessit. † 5. Maji 1796. Tirnaviae.


Burg Josephus.
burgjosephus1828
nem1894
Theologiae quatuor annos in Pázmáneo 1828. absolvit, hinc unum a. in presbyterio Strigonii transegit et 1829. applicatus est cooperator in Udvard, ibidem simul fuit I. I. sed. praed. de Verebély et Sz.-György tab. jud. assessor, 1835. factus est parochus in Farkasd, quam 1838. resignavit et absque officio mansit. 1844. missionarius factus in America septemtrienali dioecesi Philadelphiensi. † 16. Jan. 1849. in oppido Postville, aetatis 43. (Fasc. Eccles. 1842. I. 114.)


Burg Josephus.
burgjosephus1806
nem1894supp
Natus 7. Sept. 1806. in Záblat in cottu Trencsén. 10. Sept. 1829. ordinatus. 1838. parochiam Farkasd deseruit et apostatavit. 1842. contritus, conversus. 1844. factus missionarius. Caetera suo loco.


Burgstaller Joannes.
burgstallerjoannes1758
nem1894
Investitus 10. Maji 1758. parochus in Dévény-Ujfalu, ubi † 5. Jun. 1778.


Burián Stephanus.
burianstephanus1792
nem1894
Natus 16. Aug. 1792. Theologiae quatuor annos in seminario s. Stephani absolvit Tirnaviae, et 17. Aug. 1816. ordinatus est. Cooperatorem egit Bajnae penes Strig. hinc 3. Jul. 1819. factus parochus in Sárisáp, ubi † 18. Jan. 1852.


Busziakovics Paulus.
busziakovicspaulus1634
nem1894
Ab 1634. parochus in Egyházgelle, de quo Georgius Draskovics in visitatione eodem a. peracta notavit. Ungarus, Tirnaviensis, Roma e collegio germanico et hungarico hoc ipso almo isthuc appulit. In munere suo quantum aetas et initia patiuntur nec rudis nec segnis. Mensae a vice comite benevole et ordinarie adhibetur.


Butasovics Andreas.
butasovicsandreas1698
nem1894
Burensis e cottu Nitr. qua alumnus seminarii S. Stephani 1698. et 1699. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. 15. Nov. 1705. investitus parochus Berneczensis (nunc filia ad Kemencze.) 23. Apr. 1708. vero investituram accepit pro Ipoly-Szakállos, ubi usque 1711. activus erat.


Butasovics Florianus.
butasovicsflorianus1806
nem1894
In seminario Mariano quatuor annos theologiae 1806. absolvit, hinc cooperator factus in Vindschacht, ab 1808. praebendatus chori M. E. Strig. in Febr. 1815. parochus in Spácza, ubi † 2. Apr. 1817. aetatis 36.


Butassovics Ignatius.
butassovicsignatius1825
nem1894
Natus 1. Febr. 1825. Studii theologici, uti quarti anni theologus Strigonii 1850. finem imposuit et 16. Sept. ejusdem a. ordinatus ac pro cooperatore Modram missus est, hinc 1852. transivit ad Búr-Szent-György et 1857. ad Csaszta, ubi in Oct. 1860. administrator et 1862. parochus factus est, hic 9. Oct. 1865. praesentatus et 17. ejusdem investitus in Alsó-Récsény, ubi † 28. Apr. 1886.


Butkovicz Franciscus.
butkoviczfranciscus1690
nem1894
E seminario S. Adalberti, slavus. 14. Dec. 1690. investitus est parochus Szeniczensis. Ibi Emericus Pongrácz 1697. peregit visitationem ADiaconalem, in qua de parocho: Annorum 42, in cura animarum 19, in hac parochia 6. annis. Ultro adjicit visitator: Licet mortuus fuisset parochus hujus, tamen nullos libros reliquit. Intermedio tempore, nempe ab Aug. 1693. usque 1695. etiam in Felső-Diós parochum fuisse, constat ex matricis hujus parochiae.


Bütner Carolus.
butnercarolus1801
nem1894
Natus 19. Aug. 1801. in Nagy-Oroszi in cottu Neográd. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Vieanne absolvit, 30. Mart. 1825. ordinatus et pro supplente cooperatore ad Verőcze, in dioec. Vaciensi, permissus est, post tres menses factus praefectus herulorum apud Joannem Bory, post transactum annum cooperator in Somorja et Dunaszherdahely per quindecim menses, hinc iterum in qualitate praefecti herulorum ad Thomam com. Schmidegg dispositionem accepit, expletis ibi duobus annis administrator in spir. et temp. constitutus est in Sós-Hartyán, post annum cooperator factus Strigonii in AEppali civitate, ubi ab 1839. matrim. et rel. prof. defensor, ab 1840. VADnus, hinc 29. Apr. 1845. ad Tardoskedd, inde demum 21. Dec. 1869. promotus ad capitulum Posoniense, ubi † 28. Dec. 1886. Versatus concionator hungarus. (Szinnyei, Magy. Irók, I. 1436.)


Buzássy Nicolaus.
buzassynicolaus1690
nem1894
Kovarczensis ex cottu Nitr. qua saecu1aris in universitate Tirnaviensi 1689. et 1690. baccalaureus et magister philosophiae promotus. Theologiam in seminario s. Stephani didicit. 15. Apr. 1693. investitus parochus in Nemcsén, hinc 2. Maji 1702. transivit ad Prassicz, ibi † 2. Apr. 1712. Legavit agrum ecclesiae Prassicz.


Buzna Joannes.
buznajoannes1806
nem1894
Natus 23. Nov. 1806. in Paczolai in cottu Nitriensi. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 19. Dec. 1829. ordinatus et pro cooperatore Miavam missus, hinc 1830. transivit ad Pöstyén, unde 1837. factus parochus in Kis-Vendég, hinc in Jul. 1845. transivit ad Prassicz, quam tamen ob malum pedis in Jul. 1860. resignare coactus, instituti emeritorum parochorum adnumeratus est. A 1. Maji 1873. vero membrum instituti s. Adalbertus. Victitavit in Nagy-Tapolcsány † 20. Febr. 1876.


Byssin Jonas.
byssinjoannes1608
nem1894
Occurrit 1608. parochus in Prassicz, qui juxta visitationem 1613. ibidem peractam aliquibus punctis conscriptionis anno 1608. slavico idiomate paratae, consensum dare noluit.


Calovino Paulus.
calovinopaulus1781
nem1894
Theologiam per quinque annos in Pazmaneo didicit et 1781. absolvit, hinc cancellista factus aulae Principis Primatis. 1782. cooperator Budae in arce et 1783. idem Posonii ad S. Martinum. 27. Apr. 1790. factus parochus Posonii in Virágvölgy, hinc 3. Sept. 1803. transivit pre administratura ecclesiae SS. Salvatoris ibidem, ubi † 17. Aug. 1804. Versatus concionator germanicus, qui jam puer in sermone dicendo excelluit. Ille sermo quem 1771. apud Trinitarios Posonii dixit, typis vulgatus existit. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 3.)


Capricorni Joannes.
capricornijoannes1630
nem1894
Fuit 1630. inter et 1634. parochus in Lakács. Priori a. nominat illum visitator Volfgangus Érsekujváry. Synodo eodem a. Tirnaviae celebratae non interfuit. Postetiori nominatur per visitatorem Joannem Solnensem, qui dicit: Parochus olim concubinarius jam viduus, totus podagricus, bibulus. Vocat illum Caprum. Cujus filius similis, qui parochiam Sárfiensem regit.


Capricorni Joannes.
capricornijoannes1630
nem1894
Fuit 1634, usque 1636. parochus in Nyitra-Sárfő, de quo visitator a. prioris Joannes Solnensis mentionem facit, illum Capri nominans. Filius parochi Lakácsensis, juvenis bibulus, breviarium orare nescit. De quo visitator rescivit, quod in pago parochiali choreas ducit. Pro inscribendis baptismatibus etc. librum non habet. Nullum infirmum adhuc unxit sacro oleo. Quaesitus quare neglexit hactenus, respondit, qoud non vocetur. Visitator hunc ebrium invenit. Parochus duo jugera habet post castellum e regione eccelesiae, quibus domini terrestres utuntur.


Casparus.
casparusa1519
nem1894
Fuit 1519. plebanus de Busow, in distr. inf. Poprád. Solvit decimas papales 6. f. 14. d. (Wagner, Analecta Scepus. II. 196.)


Casparus.
casparusb1519
nem1894
Fuit 1519. plebanus de Rauschenbach, (Nagy-Rőcze.) Solvit decimas papales 1. f. 11. d. (Wagner. Analecta Scepus. II. 195.)


Casparus.
casparus1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Német-Próna, de quo visitator a. hujus notavit: quod sit uxoratus, sacramenta autem, prout ostendit catholice servet.


Casparus.
casparus
nem1894
Fuit XVI. saec. parochus in Német-Lipcse. Qui huic parochiae legavit „Corpus Juris Canonicae.“


Casparus.
casparus1562
nem1894
Occurrit 1562. parochus in Cheklez, (Cseklész) de quo in visitatione Oláhiana eodem a. peracta notatum: quod in ecclesia Baciensi fuisset ordinatus, senex.


Casparus.
casparus1569
nem1894
Occurrit 1569. parochus in Nagy-Megyer, qui eodem a. comparuit coram sacra sede spirit. Strig. ut accusationem proferat. (Protoc. S. Sedis Vol. III. ab 1568-1575.)


Casparus.
casparus1530
nem1894
Fuit 1530. plebanus in Villa Durandi, apud quem praelatus Joannes Horváth praep. Scepus. ova comedit et dixit: „Pro festo s. Georgii synodum celebrabo et mandabo omnibus plebanis libere ova per quadragesimam manducare.“ (Wagner, Analecta Scep. II. 226.) Tunc temporis diebus abstinentiae ova comedere nondum licuit.


Casparus.
casparus1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Kis-Palugya, de quo Michael Szegedinus visitator ADtus Nitr. a. eodem refert: Uxoratus ante sacerdotium bis, sacris Cracoviae per eppum Andream Laodicensem a. 1555. initiatus. Alia tenet secundum Rom. eccl. ritum ac formam, aquam tamen benedictam non habet, ac sub utraque specie comunnicat.


Cassius Isaac.
cassiusissac1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Nagy-Orosz, qui in catalogo cleri ADioec. Strig. Georgii Lippay connotato nominatur.


Castelain Petrus, Guilielmus.
castelainpetrus1747
nem1894
Fuit coll. eccl. S. Martini de Scepusio custos et canonicus, eppus Traguriensis et simul parochus ecclesiarum Váraljaensis et Olasziensis, † 4. Oct. 1747. Scepusii.


Castellain de Montigni Petrus, Guilielmus.
castelainpetrus1747
nem1894supp
Ab 1720. parochus in Szepes-Váralja. 2. Oct. 1725. abbas s. Henrici nominatus. 1736. ad ecclesiam fratrum Misericordiae in Váralja primarium lapidem posuot. Vir doctus et lingvarum peritia clarus. Caetera suo loco. (M. Sion. 1887. 406.)


Catnisias Petrus.
catnisiaspetrus1493
nem1894
Fuit 1493. parochus Popradini et fundator sacelli S. Valentini ad latus ecclesiae. (Wagner, Analecta Scep. II. 292.)


Celly Josephus.
cellyjosephus1855
nem1894
Natus 16. Sept. 1855. Theologiam Strigonii absolvit, et 10. Nov. 1878. ordinatus et ad Ürmény pro cooperatore missus est. Ab 1880. in Radossócz, 1882. in Sasvár, in pari qualitate applicatus, 1888. vero parochus factus est in Kukló.


Cernus Joannes.
cernusjoannes1562
nem1894
Occurrit 1562. parochus in Zavar, qui in visitatione Olahiana, eodem a. peracta nominatur.


Cervini Daniel.
cervinidaniel1691
nem1894
Collata 22. Jan. 1691. per investituram licentia in Felső-Vásárd et Atrak.


Cervus Jacobus.
cervusjacobus1744
nem1894
Fuit parochus Krempachensis in Scepusio, ubi † 15. Mart. 1744.


Cervus Jacobus.
cervusjacobus1751
nem1894
Fuit parochus Mátyásfalvensis in Scepusio, ubi † 23. Apr. 1751.


Cini Joannes, Paulus.
cinijoannes1697
nem1894
Qua canonicus regularis et culinae praefectus ad s. Nicolaum Passaviae 7. Sept. 1697. a conventu 150 f. mutuo levavit, in Hungariam venit et hic remansit. 1706. assedit Budae administrans Neo-Budam, nunc Ujlak, 1708. parochus factus est in Buda-Veteri, retento priori, hinc per magistratum Pestiensem 10. Sept. 1710. praesentatus et abeunte S. J. 17. Nov. installatus est. Mox praepositus B. M. V. de Albei factus, ast in parochia solummodo 3. Jan. 1712. investitus per ipsam suam Emtiam card. a Saxonia, qui erga illum magnam testatus est addictionem. Diuturnae infirmitatis matura mors finem posuit † 31. Mart. 1712. Aetatis 46. Sepultus ante magnum altare ecclesiae parochialis. (Pesti főtemplom története. I. 241. 289.)


Ciriacus Joannes.
ciriacusjoannes1671
nem1894
Investitus 1. Maji 1671. parochus in Nagy-Magyar, ubi usque 1673. fungebatur.


Cisper Franciscus.
cisperfranciscus1754
nem1894
Missus 12. Dec. 1754. pro cooperatore ad exemtam parochiam Szebény intra abbatiam Pécsvárad, hinc 1755. eccepit neoerectam exemtam parochium Bozsók, inde 15. Oct. 1757. investitus est sine praesenta parochus in Szebény, retenta et priori. Ob causam gravem privatus est beneficio et transivit ad dioecesim Csanadensem, ibi 1770. obtinuit Glogovácz, 1779. Blumenthal, et 1786. Kis-Becskerek, ubi † 1. Jun. 1786. (Brüsztle, Recensio cleri Quinque-Ecc. II. 331. et IV. 580.)


Claudi Michael.
claudimichael1616
nem1894supp
Fuit 1616. parochus in Sasvár, una decanus et districtus cognonimis VADiac. Subin 1624. Bazinii et Kápolnae. Illi Leonardus Czaban, parochus Posoniensis in perpetuum foedus ac vinculum fraterni amoris donavit missale Strigon. de a. 1503. quod hic 1624. ecclesiae Bahoniensi in perpetuam sui suorumque memoriam obtulit. (M. Sion. 1869. 185.)


Clemens Jacobus.
clemensjacobus1570
nem1894
Neosoliensis. 1570. Nov. 8. senior creatus fraternitatis, parochus Menhardensis. 23. Oct. 1571. in senioratu confirmatus. (Wagner, Analecta Scepus. II. 261. 262.)


Clemens.
clemens1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus in Beyot [Bajóth) in ADtu Budensi, dioec. Veszprimiensis, qui collectoribus census papalis solvit tres. (Mon. Vat. S. I. T. I. 373.)


Clemens.
clemens1400
nem1894
Occurrit initio XV. saeculi canonicus et plebanus ecclesiae s. Trinitatis de suburbio castri Budensis. (Formul. Strig. 69.)


Clemens.
clemens1279
nem1894
Ab 1279. usque 1297. occurrit parochus ecclesiae b. Mariae Magdalenae nationis hungarae in novo mente Pestiensi, seu in castro Budensi. Priori s. nominatur in cause litigiosa parochorum Budensium (Archiv. regnic. dipl. nro 1059.) 1297. vero Lodomerus AEppus Strig. prohibuit parocho castri Budensis ecclesiae B. M. V. taxas ab isto parocho exigere. (Knauz, Mon. Strig. II. 428.)


Clemens.
clemens1315
nem1894
Sacerdos ecclesiae Sanctae Trinitatis de calidis aquis Budensibus circa 20. Dec. 1315. praesens fuit dum Petrus medicus et apothecarius Budensis testamentum suum conderet. Idcirco illum conventus cruciferorum pro coordinatione hujus testamenti destinavit. (Knauz, Mon. Strig. II. 715. 716.)


Clemens.
clemens1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Gugh (in ADtu Nitriensi districtu Kér, nunc filia ad Szémő.) De que visitator ejusdem a. Michael Szegedy ADnus Nitr. haec notavit: Canus, uxoratus. Lutheranam sectam quam annis superioribus redolere visebatur rejecit et instar fidelis pastoris ecclesiae Romanae, eeclesiam et parochiam regit, ornat et dirigit. In moribus laudatur.


Clement Carolus.
clementcarolus1767
nem1894
Pestiensis. E. seminario generali 1767. baccalaureus philosophiae proclamatus. Absoluta theologia in collegio Pázmáneo ordinatus et 22. Mart. 1769. pro cooperatore ad Misérd missus, hinc 15. Maji 1770. investitus parochus in Csütörtök. 31. Mart. 1771. inquisitio mota in defectus ipsius, quia plane perlectionem evangelii dominicalis negligit. 1778. amotus et Franciscus Vörös illuc constitutus. Demum 1779. abivit ad deficientiam, hinc in Dec. 1789. constitutus capellanus localis in Boldogfalva. Sub illo 1791. ecclesia vestimenta ecclesiastica e depositorio aerariali Budensi accepit. In Junio 1798. ad institutum emeritorum parochorum recessit Tirnaviam, ubi † 1. Sept. 1812.


Clementis Lucas.
clementislucas1722
nem1894
Investitus 8. Mart. 1722. in exempta parochia Versend, nunc Versend-Babarcz, ubi usque 1728. fungebatur.


Clibanides Paulus.
clibanidespaulus1725
nem1894
Rosenbergensis, ex cottu Liptó, 7. Nov. 1725. susceptus in alumnatum Budensem. 16. Apr. ordinatus. 29. Aug. in curam animarum expeditus et 21. Oct. ejusdem 1729. a. investitus primus parochus Lozornensis, qui matricas scribere incoepit 1731. peregit hic Joannes Jelenfy visitationem, qui de parocho adnotavit, quod bonum ei dederint testimonium. 1735. ecclesia restaurare curavit. Altera visitatio sub illo peracta fuit 1755. per Joannem Galgóczy. † 4. Febr. 1769. Aetatis 66. Legavit Franciscanis Posoniensibus decem metretas frumenti.


Cloto.
cloto1332
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. plebanus in Dausa (Bussa) in ADtu Noegrádiensi, qui juratus dixit, non ultra unam marcam beneficium valere et solvit sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 228.)


Colombo Davidus.
colombodavidus1663
nem1894
Occurrit 1663. et 1664. parochus in Pernek.


Concilinus.
concilinus1318
nem1894
Occurrit 1318. et 1319. plebanus plebis de Peste (Pest) Vaciensis dioecesis, qui Rufino collectori census papalis asseruit, quod sum beneficim ascenderet in universo ad 24. marcas fini argenti, hujus medietatem in duobus terminis solvit, nempe 12. Febr. 1318. et 27. Febr. 1319. Quum una marcha valeret 4 flnos auri, solvit loco 12 marcharum 48 flnos auri. (Monum. Vat. S. I. T. I. 24)


Conradus.
conradus1382
nem1894
Occurrit 1382. parochus Posonii ecclesiae S. Laurentii, simul canonicus coll. eccl. ad S. Martinum ibidem. (Rimely, Capit. Poson. 253.)


Corneli Joannes, Stephanus.
cornelijoannes1672
nem1894
Investitus 17. Maji 1672. parochus in Szlaszka, hinc 13. Oct. 1673. investitus est in parochiam oppidi Pojnik, 13. Dec. 1673. accepit Szász cum Bábaszék, 11. Maji 1679. transivit ad Egbell, hinc 17. Apr. 1686. investitus in Sasvár. In protocollo investiturali stat de illo: „valde ingratus“. Ubi et dignitatem decani gessit 1689. incoepit matriculas scribere. Fungebatur hic usque 1697. Dicitur canonicum Posoniensem factum fuisse, sed in regesto inveni tantum sequentem.


Corneli Martinus.
cornelimartinus1667
nem1894
In alumnatum seminarii S. Stephani 1667. suscriptus. 19. Maji 1671. ordinatus, dein factus succentor capituli Strigon. 1685. promotus ad capitulum Posoniense 1687. praefectus seminarii s. Emerici. Aetatis 36. testis contra canonicum Visa. 1697. custos. B. M. V. de Arad. † 1703. sepultus primus in nova crypta capituli.


Corradus.
corradus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos Sancti Nicolai de Tirnavia, (Nagy-Szombat), qui juratus dixit, se credere, quod beneficium non valeat ultra triginta marchas et solvit tres marchas Budenses collectoribus census papalis. (Mon. Vat. S. I. T. I. 188.)


Corus Balthasar, Ernestus.
corusbalthasar1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Egbel. Nomitatur in catalogo cleri ADioecesis Strig. jussu Geergii Lippay parato.


Crachynus.
crachynus1253
nem1894
Occurrit 1253. sacerdos S. Petri de Galla (Egyházgelle,) qui in causa metali litigiosa coram palatino Rolando tractata, per capitulum Posoniense exmissus fuit. (C. D. Arpad. cont. II. 243.)


Crettier Franciscus.
crettierfranciscus1801
nem1894
Natus 26. Dec. 1801. Pestini. Philosophiam Agriae, theologiam in Pazmaneo absolvit et 9. Mart. 1827. ordinatus est. Cooperatorem egit in Rimócz mensibus quatuor, dein per totidem tempus administravit eandem parochiam, iterum qua cooperator in Nagy-Maros duobus, Budae in Aquatica uno, ibidem in praesidio quatuor annis et mensibus decem laboravit. 21. Oct. 1835. investitus est parochus in Kis-Oroszi, hinc 22. Mart. 1837. transivit ad Nyerges-Ujfalu, inde vero 20. Mart. 1857. ad Kéménd, ubi 1868. obtinuit munus VADni districtus Párkányensis. 1871. resignavit parochiam et Pestinum recessit, ubi † 24. Nov. 1883.


Crispini, vel Krispini Stephanus.
crispinistephanus1646
nem1894
Fuit ab 1646. parochus in Kovács, nunc filia ad Garam-Szent-Benedek de quo Mathias Schlegelius ADnus Barsiensis in visitatione 1647. peracta notavit: Conventualis ad S. Benedictum, magister philosophiae, theologus duorum annorum, vegetus, annorum circiter 35. sacerdos decem annor. Librum synodorum habens, baptisatorum fieri curabit.


Czaban Andreas.
csabanandreas1813
nem1894
Natus 7. Dec. 1813. in Szelcsén in cottu Zoliensi. 1828. in alumnum susceptus, theologiam 1834. in seminario Mariano Tirnaviae terminavit. Tres annos in instituto presbyterorum Strigonii que subdiaconus et diaconus transegit et 22. Febr. 1837. ordinatus est. Cooperatorem egit in Komját. 1844. factus parochus ibidem. † 2. Maji 1860. Linguas octo caluit, nempe: lat. hung. germ. slav. rus. íllyr. gall. et polonicam. In literatura slavica merita sibi acquisivit. (Szinnyei, Magy. Irók. I. 1.


Csabi Benedictus.
csabibenedictus1674
nem1894
Investitus est 15. Oct. 1674. parochus in Füzes-Gyarmath, hic 1687. nactus est successorem. Dein egit parochum in Egyházas-Bást, ubi 26. Oct. 1703. adjuncti sunt ad illius parochiam, Hered, Vecseklő, Hidegkút, Ó-Básth et Barna. Successorem hic 1718. accepit.


Csadó Josephus.
csabojosephus1820
nem1894
Natus 6. Jun. 1820. in Nagy-Salló. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 15. Julii. 1844. ordinatus est. Agendo in Koross, subin in Diószeg cooperatorem, in Aprili 1847. factus parochus in Boldogfalva, hinc m. Julio 1855. transivit ad Puszta-Födémes, hinc 6. Jun. 1862. cambialiter accepit Nagy-Magyar, quam administravit usque † 9. Maji. 1888.


Csajkovics Andreas, Joannes.
csajkovicsandreas1698
nem1894
Vágszerdahelyensis. E collegio generali, seu rubrorum 1698. baccalaureus et 1699. magister philosophiae. Theologiae quartum a. absolvens 2. Apr. 1702. ordinatus est. 15. Apr. 1704. investitus est parochus Nagy-Palugyensis, nunc filia ad Liptó-Szent-Kereszt. 1734. factus canonicus Scepusiensis, ubi qua lector capituli 8. Jan. 1745.


Csáktornyay Antonius.
csaktornyayantonius1820
nem1894
Natus 17. Oct. 1820. Jaurini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit, 23. Dec. 1842. ordinatus est, hinc educatorem egit herulorum Georgii Fiath. 1845. factus cooperator in Karancsság, 1849. autem Comaromii, ubi 29. Mart. 1852. usque 28. Jul. 1853. qua administrator parochiam rexit, hinc factus int. administrator in Csicsó, quod beneficium 1. Sept. ejusdem a. obtinuit, ubi 1876. surr. et 1886. ord. VADnus factus. † 23. Dec. 1890.


Csáky Andreas, Georgius.
csakyandreas1734
nem1894
Cottu Bars. 29. Oct. 1734. venit ex Pázmáneo ad alumnatum Budensem Széchényianum. 6. Maji 1740. investus parochus Ujlakensis, tempore pestis hic laboravit, hinc 30. Jan. investitus in Zavada per cambium cum Josepho Jelencsics. † 31. Dec. 1747. ibidem.


Csáky de Keresszegh et Adorján comes Carolus Emanuel, Julius.
csakycarolus1852
nem1894
Natus 24. Jul. 1852. Sopronii, parentibus Emanuele et Carolina Buddeus. Theologiae Strigonii studuit et 28. Jul. 1875. ordinatus est. Cooperatorem egit in Tardoskedd, mox ad aulam principis primatis Joannis card. Simor accomodatus, 19. Apr. 1880. parochus l. r. cittis Strig. factus, ubi summi pontificis camerarius ad hon. creatus. Ipso agente servatae sunt missiones. 1882. ecclesia parochialis interius et exterius splendide restaurata, introductae sunt devotiones Ss. cordis Jesu et B. M. V. in mense Majo, item domus parochialis commodius transformata ac renovata. 9. Maji 1885. secessit Posonium ad occupandum stallum canonicale. 1889. ad M. E. Strig. capitulum promotus. Est abbas s. Petri de Cholt. Incl. cottus Scepus. perpetuus supr. comes. Habet etiam merita litteraria. (Szinnyeyi. Magy. Irók. II. 149. et Eszt. Közlöny. 1891. 52. sz.)


Csáky de Keresszegh et Adorján comes Ladislaus.
csakyladislaus1761
nem1894
Natus 11. Nov. 1761. Kluknaviae in cottu Scepus. Studium theologiae cum quinto a. 1785. in seminario generali terminavit. In eodem seminario praefectus studiorum, item spiritualis factus. 1788. ad aulam AEppi Josephi com. Batthyany qua ceremoniarius applicatus. Mense Maji 1789. factus parochus Pestini ad S. Josephum, hinc 29. Jan. 1790. collatam accepit Kéménd, inde vero m. Aug. ejusdem a. factus canonicus Posoniensis. 11. Aug. 1792. vero translatus est ad capitulum Magnovaradiense. Ibi factus cons. eppus Tininiensis, praepositus s. Crucis de Aszód, praepositus major, sede eppali vacante vicarius ac caus. audit. ger. capitularis. Perpetuus terrae Scepus. et I. cottus Scep. perpetuus Comes, etc.


Csáky de Keresszegh et Adorján comes Nicolaus.
csakynicolaus1781
nem1894
Perpetuus terrae Scepusiensis. I. comit. ejusdem nominis perpetuus comes. Theologiam Romae studuit. Inde redux praeposituram et parochiam in Vágujhely nactus est, quam ab 1781. usque 1785. administravit. Hoc anno, 24. Maji canonicus Strig. 7. Oct. 1796. ADnus Bars. 1806. custos. 11. Jan. 1808. cantor installatus est. Transeunte capitulo Strigonium accepit facultatem Tirnaviae remanendi, ubi † 9. Mart. 1824. Aetatis 67. Fuit etiam praepositus in Csöpörfő. Totam posthumam substantiam legavit pauperibus.


Csáky de Zemplén Georgius.
csakygeorgius1860
nem1894supp
Natus 22. Jan. 1860. Theologiam Strigonii 1886. terminavit. 20. Jul. e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Lekér et Budapestini. ad ss. AA. Petrum et Paulum. 1892. obtinuit parochiam Csolnok.


Csáky Stephanus.
csakystephanus1733
nem1894
Theologiae studuit in Pázmáneo, hinc 30. Sept. 1733. investitus est parochus in Harkács, hinc 1742. accepit Derecske. Ubi 26. Aug. 1761. conscriptio parochialis est peracta, in qua de paroche sic: VADnus districtus Gömör. 55. annor. hungarus, infatigabilis zeli vir, vitae etiam probatae. Diebus dominicis semper concionatur, a meredie catechisat. Parochiam habet lignea, ob vetustatem incommodam. † 13. Febr. 1767. Uberes fecit fundationes.


Csallóközy Andreas.
csallokozyandreas1656
nem1894
Occurrit 1656. parochus in Verebély. Jam sequenti a. successorem habuit.


Csallóközy Andreas.
csallkozyandreas1675
nem1894
E seminario a. reg. Stephani 15. Apr. 1675. ordinatus. Eodem a. factus parochus in Szent-Mihályfa, ubi usque 1678. mansit. 1679. accepit Egyházfalva, hinc 22. Jun. 1680. investitus est ad Lédecz, inde vero 14. Mart. 1687. ad Divény, in cottu Neográd. 27. Mart. 1691. vero accepit Nagy-Szalatnya, demum 9. Jun. 1693. transivit ad Csermend, ubi usque 1696. activus fuit.


Csapkay Stephanus.
csapkaystephanus1808
nem1894
Theologiam in Pázmáneo 1808. absolvit, hinc cooperatorem egit in S. Andrea, inde 1812. transivit ad Bajóth, inde vero 1814. accepit administrandam parochiam Szomor, ubi 8. Jan. ejusdem a. investitus est. † 24. Jan. 1825. ibidem. Sepultus in crypta capellae coemeterii. Fuit versatus concionator. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 141.)


Csaplár Josephus.
csaplarjosephus1769
nem1894
Natus in Szerdahely in cottu Posoniensi. Theologiam in seminario generali absolvit. 3. Jun. 1769. cooperator factus in Felső-Szeli, hinc 3. Oct. 1771. transivit ad Nagy-Magyar. 18. Nov. 1773. investitus parochus in Illésháza, hinc 24. Maji 1774. transivit ad Vajka, ubi 1785. VADnus distr. insulani infer. factus. † 24. Mart. 1787. ibidem.


Császár, etiam Kaiser Ignatius.
csaszarignatius1805
nem1894
Natus 27. Jul. 1805. Tirnaviae. Philosophiam at Theologiam in loco natali absolvit ac 25. Oct. 1828. ordinatus est, hic cooperatorem egit in Sellye, Vasáruth, Búr-Szent-Miklós, Gajar et Holics per annos 11. ac menses 10. In Aug. 1840. incoepit administrare parochiam Rarbach, in qua 6. Sept. 1842. investitus est, hinc 26. Mart. 1844. transivit ad Drahócz, ubi † 28. Sept. 1871.


Csaszta Anselmus.
csasztaanselmus1787
nem1894
E sublato ordine s. Pauli ad ADioecesim susceptus, ab 1787. usqua 1791. administratorem egit neo-erectae parochias Czerova, hinc factus admin. in Alsó-Récsény, ibi laboravit usque 1803. Ad quietem recessit Szakolczam, ubi † 27. Febr. 1804.


Csatay Stephanus.
csataystephanus1679
nem1894
Investitus 17. Apr. 1679. parochus in Alistál, hinc jam 18. Nov. ejusdem a. transivit ad Szémő, inde 2. Apr. 1690. accepit Nagy-Salló, inde vero 12. Aug. 1693. investitus est in Léva cum filiabus Kis-Salló et Szent-György. Illo regente ecclesia parochialis per Nicolaum lib. bar. Jaklin 1697. restaurata est. In matrica proprio pugno notavit: quod post multas vexationes quas civitas per ignem, ferrum, famem, clades perpessa est, ultimo illam ipsimet incolae accenserunt igne, quo tota, una cum ecclesia in cineres redacta fuit. Dum ecclesia iterum restauraretum, illam matricam scribere incepit, anno aetatis suae circiter 59. sacerdotii 31. et Domini 1712. Eodam adhuc a. † 5. Nov. ibidem.


Csebe, vel Chebe Emericus.
csebeemericus1807
nem1894
Natus 31. Jan. 1807. Zelizii, in cottu Bars. Theologiae Tirnaviae studuit et 8. Mart. 1830. ordinatus est. Cooperatorem in Deménd uno, Comaromii duobus annis egit. 2. Aug. 1838. factus administrator in Nagy-Bajcs. Hinc in pari qualitate 9. Jan. 1837. transivit ad Vámos, ubi 1853. parochus investitus. Ibidem † 12. Febr. 1873.


Csebe, vel Chebe, aut Zsebey Andreas. (Zsembey)
csebeavdreas1809
nem1894
In seminario s. reg. Stephani theologiae per quatuor annos usque 1809. studuit, hinc cooperatorem egit in Verebély, inde 1816. administrator parochiae Nagy-Fajkürth, ubi 29. Apr. 1817. praesentatus, hinc 7. Apr. 1820. qua spiritualis seminari s. Stephani accomodatus, inde 1. Jan. 1823. parochus in Nagy-Szelezsény, demum 5. Jun. 1840. collatam accepit Úzbégh. † ibidem 18. Aug. 1846. Aetatis 61. Fuit I. comit. Bars., item sed. praed. de Verebély et Szent-György tabuale judic. assessor.


Csefalvay Emericus.
csefalvayemericus1656
nem1894
In universitate Tirnaviensi 27. Apr. 1656. baccalaureus philosophiae promulgatus. 28. Apr. 1663. parochus investitus in Tardoskedd.


Csefalvay Joannes.
csefalvayjoannes1797
nem1894
Cursum quatuor annorum theologiae in semin. Posoniensi 1797. terminavit, hinc cooperator factus Comaromii, inde 22. Maji 1804. investitus parochus in Révfalu, ubi 19. Sept. 1812. Adalbertus Tarkó de Emőke ADiac. Comarom. visitationem peregit, in qua de parocho: Incendio libris privatus, matriculas habet, catechisat, licet populus vicinae civitati asvetus, illum negligat. Ab humanitate, liberalitate laudem habet. Hinc 1. Mart. 1819. transivit ad Felbaár, 1853. pro VADno subtitutus. Contra dolores gutturis vomatorium sumpsit, quod vitam ipsius breviter exstinxit, † 22. Sept. 1834. Aetatis 60.


Cseh Joannes, Chrysostomus.
csehjoannes1753
nem1894
Missus 23. Jun. 1753. pro cooperatore Szakolczam. Dispositio haec 22. Febr. 1757. iterata fuit. 1. Aug. 1759. investitus parochus in Nádas in cottu Posoniensis, ubi jam 1761. in amentiam lapsus ac ejus substantia tutori tradita. Demum 1773. a beneficio amotus. † 16. Jan. 1793. Posonii.


Cseh Joannes.
csehjoannes1742
nem1894
Beszterczensis in cottu Poson. 27. Febr. 1742. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Jam 1740. in universitate Tirnaviansi baccalaureus pronunciatus. 3. Apr. 1746. investitus parochus in Radvány, hinc 18. Apr. 1747. transivit ad Zólyom, demum 1751. ad Dobrona, ubi † 11. jun. 1763. Testamentum in archivo prim.


Cseh Joannes.
csehjoannes1629
nem1894
Occurrit ab 1629. usquae 1632. parochus in Sissó.


Cseh Josephus.
csehjosephus1749
nem1894
Nádasiensis e cottu Poson. Qua alumnus seminarii S. Stephani 1748. bacaalaureus et 1749. magister philosophiae proclamatus. Post absolutionem tertii a. theologiae ordinatus et 18. Dec. 1753. investitus parochus in Pobedim. 25. Jul. 1756. petiit parochus ab ordinariatu confirmationem congregationis s. Francisci. 20. Aug. ejusdem a. vero Vágszerdalehyienses institerunt, ut pro ipsis cooperator interteneatur. † 31. Mart. 1779. ibidem.


Cseh Paulus, Ignatius.
csehpaulus1703
nem1894
A 27. Mart. 1703. parochus Istvánfalvensis. Installatus per Paulum Haczkó VADnum et parochum Baziniensem. Jam. a. sequenti 1704. nactus est successorem.


Csehrovius Andreas.
csehroviusandreas1580
nem1894
Fuit circa 1580. parochus Szakolczae.


Csehy Martinus.
csehymartinus1634
nem1894
Occurrit 1634. parochus in Tardoskedd, de quo visitator a. ejusdem Joannes Solnensis ADnus Nitriens. dicit: quot de illo nihil mali audiat. Res quae ad calicem, pro celebratione missae necessariae sunt, parochus habet proprias. 1647. occurrit qua parochus oppidi Sempte in catalogo cleri Strig. jussu Georgii Lippay confecto.


Csehy Michael.
csehymichael1599
nem1894
Occurrit 1599. parochus in Rimaszombat et fuit simul rector altariae s. Antonii, quae molam possidebat, circa quam processus formatus, cujus acta in archivo cottus Hont. deposita habentur. 1602. fuit canonicus Agriensis.


Csejtey Josephus.
csejteyjosephus1758
nem1894
Natus 15. Dec. 1758. Theologiam in Pázmáneo absolvit et 10. Aug. 1809. ordinatus est. Cooperatorem egit Samariae, Muzslae et in Szólgyény. Hinc 24. Nov. 1814. praesentatus, 1. Dec. autem investitus parochus in Kis-Gyarmath. Ibidem 1836. munus VADni in se assumsit. Sede vacante per exc. cameram reg. aulicam 14. Mart. 1838. praesentatus, 6. Apr. in vestitus parochus in Kemencze. VADnus districtus Szalkaensis. † 6. Oct. 1859. ibidem.


Cseke Benedictus.
csekebenedictus1691
nem1894
Investitus est 26. Jul. 1691. licentiatus in Lehotka et Gyarmath in cottu Bars, nunc filia ad Mellek. 30. Maji 1695. in pari qualitate applicatus in Balassa-Gyarmath, hinc 9. Jul. 1698. accepit Alsó-Óhaj, ubi jam pridem m. Apr. 1696. appulit et usque 1700. mansit.


Cseklészi Joannes, Georgius.
csekleszijoannes1671
nem1894
Investitus 12. Apr. 1671. parochus in Palást, ubi usque 1674. fungebatur. 31. Mart. 1675. investitus in Libetbánya, ubi † 1677.


Cselka Ferdinandus.
cselkaferdinandus1834
nem1894
Natus 10. Jul. 1834. in Vámos-Mikola. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae per tres annos, quartum annum Pestini absolvit. 27. Jul. 1857. ordinatus est. Pro cooperatore missus ad Varbó, dein 28. Jan. 1858. Neobudam, hinc Pestinum ad S. Theresiam, non multo post ad Assumtam, et iterum ad S. Theresiam, ubi simul ab 1860. catecheta in instituto coecorum et ab 1869. usque 1872. redactor ephemeridum „Religio“. Per suam Sanctitatem propria manu sucscripta epistola de 7. Mart. 1871. honoratus. 28. Maji 1872. autem camerarius h. creatus. 2. Maji 1877. electus in parochum Vetero-Budensem, ac simul VADnus districtus Budapestiensis, 23. Dec. 1882. factus praepositus ss. Trinitatis de superioribus aquis calidis Budensibus, seu Felhéviz. 1890. ad capitulum Posoniense promotus. (Adatok a felhévizi praepostság történetéhez et Purt, Cselka élete és működése. Merita literaria recensentur: Szinnyei, Magy, Irók, II. 245.)


Cselka Ferdinandus.
cselkaferdinandus1834
nem1894supp
28. Dec. 1889. canonicus Posoniensis denominatus, parochiae Vetero-Budensi valedixit. 30. Maji 1890. ins. ordine Coronae ferrae III. classis eques decoratus. 15. Dec. 1892. canon. Strig. installatus, una vicarius AEppalis et causarum auditor in neo-erecto districtu vicariali Budapestiensi. 19. Jan. 1893. praeconisatus et 11. Maji e. a. consecratus eppus Carrhensis. una AEppi Strig. in pontificialibus suffrag. 8. Oct. 1893. semin. gen. Budapest. rector nominatus.


Cselkó Ignatius.
cselkoignatius1816
nem1894
Theologiam in Pázmáneo 1816. terminavit, hinc qua diaconus pro cooperatore missus fuit ad Nagy-Salló ubi et post ordinationem 1818. factam permansit, donec eodem a. transiret ad Cseklész. Hinc 1821. factus est parochus in Felső-Szeli, † ubi 8. Jul. 1845. aetatis 52.


Cselkó Joannes, Josephus.
cselkojoannes1722
nem1894
E seminario s. Stephani 23. Aug. 1722. investitus parochus in Kis-Keszi, hinc 11. Aug. 1724. transivit ad Házasnénye, ubi 1731. per Joannem Ujvendéghi peracta fuit visitatio, in qua dicitur esse 42 annor. Inde m. Dec. 1736. accepit Kőkeszi, quam 1748. resignavit et se ad Sirák recepit. ubi † 24. Jun. 1754.


Cselkó Joannes.
cselkojoannes1666
nem1894
E seminario s. Stephani qua casuista 1666. egressus, ac 19. Mart. ejusdem a. ordinatus et 20. Maji ejusdem a. investitus parochus in Nagy-Súr, ubi sub eo 1673. peregit Ferdinandus Pálffy visitationem, tunc quamvis in Súr nulli erant acatholici, tamen in tribus pagis ad Súr pertinentibus fere omnes tales erant. Hinc 29. Mart. 1674. transivit ad Cziffer, ubi 1687. Stephanus Szenczy praep. Poson. peregit visitationem. Hinc 1693. transpositus ad Verbó. De illo Emericus Pongrácz visitator a. 1697. notavit: quod sit 55. annor. Hic mansit usque 1699.


Cselkó Joannes.
cselkojoannes1782
nem1894
Absolute 1782. quarto a. theologiae in Pázmáneo, pro cooperatore Szeniczium missus, hinc 1783. transivit ad Szob. 1786. factus est parochus in Felső-Sipék, inde 15. Jun. 1794. transivit ad Kóvesd, ibi munus VADni in se assumsit. Hinc 24. Aug. 1813. ad Nagy-Salló transpositus, 7. Jan. 1831. beneficium resignavit et recesit ad Sirák, ubi † 8. Jan. 1838. Fuit I. I. com. Hont. et Bars. tabulae judiciariae assessor.


Cselkó Josephus.
cselkojosephus1836
nem1894
Absoluto theologiae secundo anno, 30. Jul. 1836. factus est parochus in Szklabonya, ubi † 27. Sept. 1852. aetatis 47.


Cselkó Josephus.
cselkojosephus1764
nem1894
E seminario Széchényiano Budensi m. Sept. 1764. factus cooperator in Segszárd. Hinc transivit 30. Jan. 1766. ad Stomfa, 29. Nov. ejusdem a. vero ad Bazin, inde 7. Apr. 1768. investitus parochus in Neczpál, quacum incoporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Cselkó Josephus.
cselkojosephus1816
nem1894
Natus 20. Sept. 1816. Zsolnae in cottu Trencsin. Philosophiam et thologiam Tirnaviae absolvit. 15. Oct. 1839. ordinatus est. Cooperatorem egit Galanthae une et medio, in Ujlak medio, Szeredini autem duobus annis. 1844. obtinuit parochiam Nagy-Mácséd. Ibi munifice dotavit ecclesiam, scholam et pauperes, quapropter a sua Majestate pro meritis aurea cruce cum corona decoratus est. † 15. Jan. 1878. ibidem.


Cselkó Mathias.
cselkomathias1667
nem1894
Investitus 14. Jul. 1667. parochus in Kis-Krsztyene, hinc 11. Jul. 1673. investitus parochus Nagy-Ugróczensis. Quum eodem a. ultimus minister aug. Vetorozoliensis ad delegatum judicium Posoniense citatus et in exilium missus fuisset, parochiam et ecelesiam dux Collalto recuperavit, tunc illuc 17. Oct. ejusdem a. in parochum investitus est. Successorem nactus 1681.


Cselle Joannes.
csellejoannes1734
nem1894
Nyáradiensis e cottu Posoniensi, qua alumnus seminarii s. Stephani 1734. baccalaureus et 1735. magister philosophiae proclamatus. Theologiam cum tertio a. 1738. terminavit. Tres annos transegit qua capellanus in Dénesd et Szemere 10. Apr. 1741. investitus parochus in Nagy-Fódémes. Hic 1756. peregit Joannes Galgóczy visitationem, qui de parocho sic: Annorum 42, diligens, exemplaris. Jussus reasummere catecheses. Hinc 29. Apr. 1765. transivit ad Somorja, ubi usque 1783. mansit, dein Sárosfalvam recessit, ubi † 24. Aug. ejusdem a.


Cselovszky Josephus.
cselovszkyjosephus1745
nem1894
E seminario B. M. V. 21. Apr. 1745. missus pro cooperatore Scepusium. Qua parochus Szepes-Olasziensis † 15. Maji 1763.


Csemez Andreas.
csemezandreas1809
nem1894
Natus 30. Nov. in Tonkháza. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 10. Aug. 1809. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vajka, ab 1813. in Érsekujvár. Hinc 31. Oct. 1822. transivit ad Vajka, hic mansit donec 1. Dec. 1831. Albaár accepit, quam 1. Jun. 1859. resignavit et ibidem ad quietem recessit, ubi † 14. Jul. 1869.


Csemez Ludovicus.
csemezludovicus1811
nem1894
Natus 24. Nov. 1811. Theologiam in seminario S. Stephani 1834. terminavit et eodem a. 22. Nov. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vásárút, Tallós, et Hidas-Kürt, hinc 4. Maji 1843. parochus factus est in Alsó-Jattó, ubi † 12. Apr. 1853.


Csemez, rectius Chemez de Galántha Antonius.
csemezantonius1835
nem1894
Natus 16. Jan. 1835. in Alsó-Szeli. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 25. Jul. 1858. ordinatus est. Cooperatorem egit Samariae 1861. factus administrator in Kajal, ubi 1. Aug. ejusdem a. investitus. Qua talis 17. Aug. 1866. obtinuit beneficium Szelőcze. Hinc 1888. transivit ad Naszvad.


Csenkey Adalbertus.
csenkeyadalbertus1764
nem1894
Nobilitate et origine de Csenke e cottu Posonien. E seminario s. Stephani 1764. baccalaureus proclamatus. Theologiae primum a. in semin. gener., duos in Pázmáneo absolvit. Post tertium a. ordinatus ad Nagy-Magyar se contulit, ubi mox cooperator factus est. Hinc 3. Oct. 1771. investitus parochus in Jóka. 11. Oct. ejusdem a. installatus, qua die etiam crux, a Martino Turányi donata, turri imposita est. Hic 15. Jan. 1779. inquisitio peracta fuit contra judaeos ejates, qui in proportione tenutorum oneribus satisfacere recusarunt et sic parochum in proventibus damnificarunt. 30. Apr. 1784. transivit ad Nagy-Paka, ubi 11. Apr. 1787. VADnus factus. † 28. Aug. 1794. repentina morte. Fuit vir placidi ingenii est nequaquam firmae valetudinis. Fidelibus sat acceptus.


Csepreghi Jacobus.
csepreghijacobus1583
nem1894
Fuit saeculo XVI. parochus in Egyházgelle. Tardius canonicus Strig. Sermones latinos 1583. scriptos reliquit, qui in archivo capituli Posoniensis asservantur. (Knauz, Magyar Sion. 1869. 52. et Szinnyei, Magy. Irók. II. 277.)


Csepreghy Mathias.
csepreghymathias1702
nem1894
Investitus 16. Apr. 1702. parochus in Ipoly-Szakállos, ubi usque 1703. operatus est. 29. Oct. 1705. investitus in Szete, ubi usque 1714. fungebatur. Postea parochia translata est ad Ipoly-Szakállos, pulso illinc ministro aug. conf.


Csepreghy Michael, Franciscus.
csepreghyfranciscus1657
nem1894
Occurrit 1657. parochus in Vámos, qui citationem peregit e mandato Thomae Pálffy vicarii gen. 22. Aug. ejusdem a. editam, pro parte Georgii Pongrácz canonici Strig. contra Jaurienses.


Csepy de Várbogya Paulus.
csepypaulus1862
nem1894
Natus 28. Apr. 1862. Theologiae Strigonii studuit. 15. Mart. 1865. ordinatus est. Cooperatorem egit in Naszvad, et Tardoskedd, 1890. factus parochus in Deménd.


Csepy, vel Chephy Ladislaus.
csepyladislaus1561
nem1894
Occurrit 1561. et 1562. parochus in Nagymegyer et simul vicegerens. In regesto visitationis de a. priori dicitur de parocho: „Est verus catholicus et veram fidem tenet. Ecclesiam quoque bono ordine ornatam habet et omnia Sacramenta vero ordine administrat et evangelium Christi vere conionatur.“ Visitator a. posterioris asserit, quod in illo nulla sit zizania.


Csereney, aut Cherenenus Michael.
csereneymichael1630
nem1894
Occurrit 1630. inter et 1634. parochus in Szelecz. Praesens fuit 4. et 5. Oct. a. prioris in synodo Tirnaviensi, per Petrum Pázmány celebrata. De quo Martinus Apáthi in visitatione anno posteriori peracta ait: „Dicit se esse catholicum. Objurgatus a me, cur scholae rectorem non habeat? Litigiosus, raro celebrat missam. Jusus dimittere concubinam, secus puniendus ad exemplum aliorum.“


Cserey Stephanus.
csereystephanus1636
nem1894
Transilvanus. 1636. colegii Pázmáneani alumnus. 30. Nov. 1639. diaconus ordinatus. In catalogo cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay 1647. occurit parochus in Érsekujvár. Inde factus canonicus Jauriensis. Hinc 28. Jan. 1650. capitulo Strig. ingremiatus, 1676. ADnus Hont. † eodem a. Tirnaviae. Capitulo donavit suam domum, civitati cedendam erga deponendos 600 flnos dum capitulum Strigonium rediret.


Csergeő Florianus.
csergeoflorianus1828
nem1894
Natus 18. Feb. 1828. in Pann in cottu Nitr. 20. Jul. 1847. ord. Philosophie Tirnaviae, theologiae Viennae studuit. Cooperatorem egit in Egyházkarcsa, dein per quatuor annos et tres menses in Ürmény et per medium a. in Nagy-Lévárd. 27. Oct. 1852. praesentam accepit pro Tornócz, ubi 13. Maji 1853. investitus, 21. Aug. 1864. transivit ad Ürmeny, ubi 1860. munus notarii et mox VADni gessit. † 21. Mart. 1879. ibidem. Lirae hungaricae versatus sodalis. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 302.)


Cserha Joannes.
cserhajoannes1841
nem1894
Natus 11. Dec. 1841. Theologiam Strigonii absolvit et 25. Jul. 1869. ordinatus est. Cooperatorem egit in Lekér, Nagymegyer, 1876. factus parochus in Nemesoroszi.


Cserhalmi, antea Kirchknopf Ludovicus.
cserhalmiludovicus1852
nem1894
Natus 24. Sept. 1852. Theologiae in Pázmáneo studuit. 16. Jul. 1876. ordinatus est. Cooperatorem egit in Mocs, in Magymagyar qatuor, in lib. reg. citte Strig. duobus annis. 21. Jun. 1882. investitus parochus in Zámoly, hinc 1889. transivit ad Hedervár: Notarius districtualis.


Cserháthy Josephus.
cserhathyjosephus1747
nem1894
Pápaensis. Qua alumnus seminarii s. reg. Stephani 1747. philosophiae baccalaureus et 1748. magister proclamatus. Theologiam 1752. absolvit in seminario s. Adalberti, hinc cooperatorem egit in Guta. 24. Jan. 1754. investitus parochus in Várkony, hic 1756. Joannes Galgóczy visitationem peregit, in qua dicitur, quod domum una cum ludimagistro habeat inhabitabilem, ex integro restaurationem indigentem, † 26. Oct. 1791. ibidem.


Csermák Andreas.
csermakandreas1704
nem1894
Theologiam 1704. in seminario Mariano Szelepcsényiano terminavit et eodem a. 20. Sept. ordinatus est. 29. Nov. 1705. investitus parochus in Haszprunka (Szent-Ivány), ubi Emericus Pongrácz 1714. peregit visitationem, qui de parocho dicit, quod sit 36 annorum. 1731. vero ibidem Joanes Jelenffy qua visitator functus est, qui de eodem dicit: illum esse aetatis 55. In cura animarum 26. quibus omnibus ibi laudabiliter desudat. Parochiani ei bonum testimonium magna cum laude conjunctum, praebuerunt, quin et ipsi mores parochianorum et mundities ecclesiae, pastorem suum comendant. † 14. Apr. 1751. ibidem, aetatis 75. Historia parochiae teste: Gregi Dominico sanctissime praefuit et solertissime. Cujus memoria apud populum in benedictione manet.


Csermák de Hrádek Josephus.
csermakjosephus1756
nem1894
Investitus 24. Aug. 1756. parochus Sancto-Crucensis, sub eo Jalna 1767. avulsa et in distinctam parochiam erecta. 1769. ad deficientiam discessit, hinc 29. Jan. 1771. investitus est parochus in Ocsova, quacum incorporatus est neoerectae dioecesi Neosoliensi.


Csermák Georgius, Josephus.
csermakgeorgius1657
nem1894
Szenicziensis, in universitate Tirnaviensi 1657. et 1658. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. 26. Jul. 1667. investitus parochus Prividiensis, ubi usque 1689. operatus est.


Csermák Michael.
csermakmichael1669
nem1894
Investitus 24. Aug. 1669. parochus Szeniczensis, tunc ibidem fuit sedes ministrorum aug. conf. facile princeps, in qua superintendentes rebus potiebantur, uti docuit slavica inscriptio in matrica. Anno demum 1672. ob violentam aggressionem processionis theophoricae hinc exesse jussi. Ingressu hostili in cineres redacto Szeniczio et mortuo parocho in Dojcs, illuc se recepit, ubi usque 1682. operatus est.


Csermák Nicolaus.
csermaknicolaus1666
nem1894
E seminario s. regis Stephani qua theologus specul. tertii anni 23. Apr. 1666. ordinatus. Maji ejusdem a. investitus parochus in Nagymodró, hinc 7. Maji 1667. transivit ad Alsó-Diós, inde vero 5. Maji 1671. ad Bogdány, 17. Maji 1672. aecepit Berzencze in Bars, ubi simul Neméthi administrabat. Ibidem 1674. visitationem peregit Andreas Péterffy, qui de parocho dicit, quod sit quadraginta annorum. Domus parochialis tunc nondum fuit aedificata. Intermedio tempore 7. Aug. 1671. investitus est in Zsarnócza, quam usque 1675. tennit. 1676. qua parochus in Szász petiit altare portatile. Ubi multas persecutiones perpessus est, ita in persecutione Tököliana, una cum P. Liszkovszki capti, dure percussi et litro mille florenorum tantum modo elibarati. (Ex protocollo VADnali sup. distr. Zoliensis.) Idcirco saepius e statione sua amotus et saepius reductus ac investitus fuit, sic m. Apr. 1689. ac 12. Apr. 1690. Propter persecutionem diutius abesse debuit, ideo 1682. operatus est in Felső-Apáthi, hinc 21. Maji 1686. transivit ad Dubova, ubi usque 1690. mansit, nam tunc redire potuit ad Szász. Demum 26. Apr. 1700. transivit ad Nádas in Hont, ubi † in Dec. 1708.


Csermanszky Michael.
csermanszkymichael1710
nem1894
Accepta 1710. investitura pro parochia Nagy-Szalatnyaensi inter Számpor et Zolnam incidit in latrones. Semivivus Neosolium delatus post horam expiravit. Sepultus 1. Martii. (Ex notatis parochiae Neosol.)


Csermey Martinus.
csermeymartinus1647
nem1894
Nominatur 1647. parochus oppidi Báth in catalogo cleri Strig. jussu Georgio Lippay conscripto.


Csernak Georgius.
csernakgeorgius1697
nem1894
Theutopronensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1696. et 1697. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus. Qua theologus quarti anni e seminario s. Stephani 26. Mart. 1701. ordinatus, et 19. Maji ejusdem a. investitus parochus Koosiensis, hinc 1. Nov. 1709. transivit ad Handloviam, inde vero 18. Dec. 1716. ad Nemes-Prónam, ubi † 1729.


Csernak Joannes.
csernakjoannes1678
nem1894
Milites hungari, 1. Jul. 1678. tunc parochum Gybbensem, (Hibbe) origine Tirnaviensem, ante solis occasum ceperunt et postquam 100 imperiales numerasset, in sequenti media nocte liberum dimiserunt.


Csernak Josephus.
csernakjosephus1796
nem1894
Natus 30. Mart. 1796. Budae. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 19. Aug. 1819. ordinatus est. Primum intermaliter applicatus erat ad latus parochi Budensis praesidii, subsequo a. Neo-Budam in qualitate cooperatoris missus, exactis ibidem novem mensibus iterum ad praesidium appulit, hinc post 5 annos et tres menses 1825. ad aulam cels. Principis primatis Rudnay assumtus, ubi capellani protocollistae, cerimonarii, cancellariae expeditoris, defensoris matrimoniorum munera gessit annis sex, 23. Apr. 1831. factus parochus AEppalis civitatis Strig. una VADnus et matr. defens., hinc 22. Mart. 1837. transivit ad Érsekujvár, ubi pariter munus VADni gessit. 1846. nominatus in canon. hon. E. M. Strig. 4. Febr. 1860. factus canonicus Posoniensis. † 17. Maji 1871. Fuit aurea cruce cum corona decoratus. Qua versatus concionator celebrabatur. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 315.)


Csernáky Joannes.
csernakyjoannes1665
nem1894
Investitus est 20. Oct. 1665. licentiatus in Ghymes-Kosztolány.


Cserni Andreas.
cserniandreas1647
nem1894
Nominatur 1647. licentiatus in Marczal, in catalogo cleri Strig. jussu Georgii Lippay confecto.


Csernik Aloysius.
csernikaloysius1857
nem1894
Natus 31. Maji 1857. Theologiam Viennae absolvit et 16. Aug. 1880. ordinatus est. Cooperatorem egit in Buda-Eörs, Kőbánya, ubi baccalaureatum ss. theologiae adeptus est. 1884. transpositus ad arcem Budensem ad Ass. B. M. V. Hinc 1889. parochus factus in Nagy-Herestyény.


Csernik Andreas.
csernikandreas1768
nem1894
Theologiam in seminario generali 1768. terminavit, hinc pro cooperatore missus ad Trsztena, inde 19. Jan. 1769. transpositus ad Nameszto, in locum valetudinarii Joannis Kaviák. 17. Jan. 1770. investitus in neo-erectam parochiam in Zubrohlava, quacum dioecesi Scepusiensi incorporatus.


Csernik Franciscus de Paula.
csernikfranciscus1783
nem1894
Natus 10. Nov. 1783. Pestini. Absolutis Vesprimii scholis grammaticalibus, Posonii logicae studuit. In clericum assumtus secundi anni philosophiam uno semestri Posonii, translato seminari Tirnaviam, altero semestri ibidem in Stephaneo audivit. Tres theologiae annos in Mariano absolvit, pro quarto Pestinum ed generale missus. Ordinatus Jaurini 1807. acoomodationem Posonii expectavit. Pro cooperatore Holicsium missus. Exactis ibidem duobus annis, translatus est ad Stum Andream, ubi totidem temporis transegit. 1810. factus est educator herulorum Josephi Mayerfy in Jőd, dein comitis Sándor Budae. Hinc 1812. pro quatuor septimanis ad s. Annam Budae, ac pro octo mensibus Comaromium, inde Budam ad arcem missus, ubi septem annos et medium qua cooperator exegit. Hinc 14. Oct. 1820. investitus parochus cittis AEppalis Strig. et simul matrimoniorum et religiosae professionis defensoris efficio provisus est. † 11. Apr. 1831. ex hydrope. Fuit comit. Strig. et Comar. tabulae judic. Assessor. In concionibus excelluit. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 324.)


Csernoch Joannes.
csernochjoannes1852
nem1894supp
Natus 18. Jan. 1852. Szakolczae. Philosophiam Strigonii, theologiam in Pázmáneo 1874. terminavit. 18. Nov. e. a. ordinatus. Fine studiorum prosequendorum in instituto sublim. educationis Viennae semialterum a. transegit et doctor ss. theologiae creatus. Cooperatorem egit 1876. in Radosscz, ab 1877. Budapestini, in Christinopoli, ab 1878. ad s. Theresiam. 1879. applicatus professor ss. theologiae studii biblici Strigonii. 1880. archivarius et ceremoniarius AEppalis. 1882. notarius s. Sedis et m. Nov. e. a. secretarius AEppalis. Subin Suae Sanctitatis camerarius ad hon. 16. Aug. 1887. capellanus aulicus ad hon. 1888. director cancellariae Primatialis. 27. Nov. e. a. canonicus Strig. nominatus. 1890. abbas B. M. V. de Candelis, alias Schavnik. 1893. cathedralis in castro Strig. parochus. Altariae ad Annunc. B. M. V. rector. Merita ejus literaria recenset Zelliger, Eszt. Egyházm. Irók. 75.


Csernovák Stephanus.
csernovakstephanus1688
nem1894
Investitus 14. Jul. 1688. licentiatus in Nagy- et Kis-Hind, ubi usque 1696. operatus est.


Csernus Joannes.
csernusjoannes1715
nem1894
Sóvárensis ex cottu Sáros, 1715. indutus veste clericali in capitulo Scepus. 14. Nov. 1717. vero susceptus in alumnatum Budensem. 12. Sept. 1718. expeditus in curam animarum. 6. Jan. 1719. investitus parochus in Nagy-Szelezsény, hinc 27. Jun. 1721. transivit ad Szolcsán, ubi † 6. Mart. 1740.


Csernuszky Michael.
csernuszkzymichael1707
nem1894
Istvánfalvensis in cottu Poson. 1707. magister philosophiae promulgatus. 1. Dec. 1709. investitus parochus in Zsdány, hinc 13. Febr. 1710. transivit ad Hajnik. Ex odio fidei 1719. trucidatus.


Csernyák Stephanus, Andreas.
csernyakstephanus1663
nem1894
E collegio cleri hung. generali 13. Jul. 1663. ordinatus, 9. Apr. 1701. investitus parochus in Gyürki (nunc filia ad Kőkeszi.)


Cservenák Stephanus.
cservenakstephanus1670
nem1894
Investitus est 27. Jun. 1670. licentiatus in Vág-Vecse. (Nunc filia ad Tornócz.) 12. Sept. 1693. vero investitus est in pari qualitate in Szenes, in cottu Bars.


Cservenka Nicolaus.
cservenkanicolaus1834
nem1894
Theologiam in seminario Mariano 1834. terminavit, hinc missus pro cooperatore ad Pereszlény, inde 1836. ad Holics, 1843. ad Sasvár. Ex hinc in Jan. 1846. factus est admin. in Unin usque Apr. ejusdem a. Paulo post administravit Kukló, 1847. autem factus est parochus in Szomolánka, ubi † 10. Aug. 1849. aetatis 41.


Cserveny Josephus.
cservenyjosephus1744
nem1894
Natus in Vág-Ujhely. In universitate Tirnaviensi 1754. et 1755. defendit universam philosophiam. In collegio rubrorum tertium annum studii theologici 1758. terminavit. 7. Jun. ejusdem a. ad Pobedim pro cooperatore missus. 28. Jul. 1765. investitus parochus in Nyitra-Pereszlény, hinc 1. Febr. 1772. transivit ad Ó-Tura. Plures difficultates habuit cum acatholicis loci, qui illum false accusarunt, ideo 1766. et 1767. inquisitio fuit mota. Inde 3. Sept. 1776. transivit ad Miava, ubi 1778. VADnus factus. Demum 1788. acepit Sasvár, ubi simul rector altariae s. Antonii, atque VADnus. Ibidem † 3. Jan. 1807. in ipsa die quando in canonicum Posoniensem fuit nominatus.


Cservenyánszky Joannes.
cservenyanszkyjoannes1762
nem1894
5. Maji 1762. pro cooperatore ad Szenicz missus. 26. Mart. 1763. investitus parochus Krajnensis (nunc Hrachovistye). Hinc 3. Sept. 1776. transivit ad Ó-Tura, ubi simul VADnus districtus Miavensis fuit. † 30. Jan. 1790. ibid.


Csery Joannes.
cseryjoannes1803
nem1894
Theologiae quadrennium in seminario Mariano 1803. absolvit. Pro cooperatore missus ad Pobedim, inde 1805. transivit ad Szent-Endre, 1806. factus parochus primus in neo-erecta parochia Koltha, hinc 7. Aug. 1820. accepit Jászfalu, ubi † 3. Nov. 1827.


Cseszneky, vel Csesznekovics Joannes.
csesznekyjoannes1677
nem1894
Investitus 11. Jul. 1677. parochus in Hibbe, hinc 22. Nov. 1678. transivit ad Szárazpatak, ubi usque Aug. 1690. activus fuit. Gratam hic reliquit memoriam, nam ecclesiae parochiali e proprio aere curavit organum 300 flnis, cum septem mutationibus et pedali, pro quo circa 7. Aug. anniversarium requiem persolvendum est. Capellae autem novae in coemeterio in honorem s. Francisci erectae, vineam legavit.


Csetényi Stephanus.
csetenyistephanus1721
nem1894
Investitus 12. Maji 1721. parochus in Nagy-Endréd, cujus ecclesia turbulentis duorum saeculorum temporibus ad extremam devenerat desolationem, sed 1725. post 190 annor. ruinas ope hujus assurrexit; hinc 9. Apr. 1728. transivit ad oppidum Szécseny, inde 30. Jan. 1730. ad Nagy-Kálna. Quum calviniani Kis-Kalnenses claves oratorii ruinae proximi tradidissent, illud occupatum et 4. Jul. 1733. parochus illuc introductus. VADnus districtus Levensis factus. † 7. Dec. 1756.


Csetneky Sigismundus.
csetnekysigismundus1698
nem1894
Tirnaviensis, qui qua saecularis in ejati universitate 1698. et 1699. ad bacalaureatum et magisterium philosophiae promotus. In seminario s. Stephani theologiae studuit. 2. Apr. 1702. ordinatus est. 28. Sept. ejusdem a. investitus parochus in Várgede, inde 20. Sept. 1705. transivit ad Derecsk per cambium cum Stephano Kövesdy. Hinc 18. Jan. 1712. investitus in Csetnek, inde ad breve tempus, nempe a 3. Jan. 1719. usque 20. Febr. ejusdem a. ad Karancsság, sed jam 16. Jul. eodem a. transivit ad Litke, quam 1726. resignavit, ut cappelanus domesticus fieret apud Alexandrum l. b. Vécsey in castello Felediensi.


Csetney Martinus.
csetneymartinus1657
nem1894
Occurrit 1657. parochus in Szenicz, in quo anno nominatur per Volfgangum Érsekujvári, qui in visitatone de parocho sic: laudabiliter se gerit et jam habet catholicos ultra 600, sed domum non habet. Cum ecclesia res etiam pessimo stetit, nam visitatori dominus terrestris, Ludovicus Nyáry inhibuit illam intrare. Catholici utuntur capella in fundo Gabrielis Horeczky exstructa.


Csiba Joannes.
csibajoannes1645
nem1894
1645. factus parochus in Száraspatak, qui turbulentissimo tempore per spatium duorum annorum et sex mensium matricas ducere non potuit, quia gregem sequendo hinc inde latitare debuit. In catalogo cleri 1647. jussu Georgii Lippay conspirato, nomen ejus continetur. Hic laboravit usque 1648. Effigies ejus oleo delineata in refectorio parochiae conservatur. Dein occurrit parochus in Kis-Krstyene, ubi usque 1673. operatus est.


Csicsay Ladislaus.
csicsayladislaus1796
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario AEppali Posoniensi 1796. terminavit. Pro cooperatore Samariam missus, post breve tempus administraturae in Joka. 21. Jun. 1799. investitus est capellanus localis in Nagy-Légh, ab 1809. vero parochus. 28. Jul. 1831. hemiplectico ictu tactus coactus fuit resignare, quod 29. Mart. 1832. ratihabitum est. Emeritorum parochorum institute aggregatus victitabat in Nagy-Paka. ubi † 2. Oct. 1852. Fecit aestimabiles connotationes historicas parochiae atque aetatis suae. (Magyar Sion, 1868. 515.)


Csicsmanczay Josephus.
csicsmanczayjosephus1788
nem1894
Natus 16. Dec. 1788. Theologiam in seminario Mariano absolvit Tirnaviae et 26. Aug. 1812. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Oroszi, Comaromii et ab 1814. Budae ad s. Annam, hinc 22. Oct. 1816. accepit Nagy-Kereskény, inde vero 12. Apr. 1824. investitus est in Óhaj, hinc 17. Sept. 1827. transivit ad Nagy-Surány, sed jam in Oct. redivit ad Óhaj, hinc per cambium cum Francisco Horváthy 9. Apr. 1834. transivit ad Helemba, inde similiter per cambium cum Paulo Prisztics 24. Maji 1837. accepit Felső-Thur, demum 3. Mart. 1843. factus est administrator in Sós-Hatyán, inde in Jun. 1845. factus est deficiens presbyter et in Felső-Thur victitabat, ubi etiam † 20. Sept. 1855.


Csida, antea Tschida Carolus.
csidacarolus1811
nem1894
Natus 21. Jul. 1811. Posonii. Philosopiam ac theologiam Tirnaviae 1833. absolvit, 7. Aug. 1834. ordinatus est. Qua diaconus in concionatorem nominatus Posonii ad ss. Salvatorem, simul et cathecheta fuit. Munus hoc usque 1840. gessit. Exinde in pari qualitate ad ecclesiam collegiatam transpositus. 1845. factus cooperator ibidem una catechista apud Ursulinas ibidem. 1852. capellanus localis in Zuckermandl, in Apr. 1855. factus parochus in Csolnok, ubi † 20. Oct. 1876. Fuit versatus concionator germanicus. (Szinnyei, Magy. Irók. 11. 350.)


Csigó Stephanus.
csigostephanus1837
nem1894
Theologiam in seminario s. Stephani Tirnaviae 1837. terminavit, annum unum in presbyterio Strigonii transegit et 1838. pro cooperatore Gutam missus, hinc 1839. qua talis Comaromium transivit, ubi simul cottus Comar. sed. item praed. de Vajka et Érseklél, nec non de Füss tabulae jud. assessor fuit. 1845. factus administrater in Ekel, ubi † 20. Aug. 1849.


Csiki Andreas.
csikiandreas1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Varbó. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Csiky Joannes.
csikyjoannes1668
nem1894
Investitus 7. Jun. 1668. parochus in Egyház-Terénye, nuc Kis-Terenne, ubi usque 1671. operatus est.


Csiky Stephanus.
csikystephanus1665
nem1894
Investitus 18. Jul. 1665. parochus in Salgótarján et in Karancskeszi, ubi usque 1668. activus fuit.


Csiky Thomas.
csikythomas1679
nem1894
Investitus 1. Dec. 1679. parochus in Alistál, et quidem ultimus, nam adfiliabatur ad Vásárut, a qua 1713. avulsa.


Csillingh Joannes.
csillingjoannes1745
nem1894
Féliensis ex cottu Poson. 4. Nov. 1745. susceptus in alumnatum Budensem Szeényianum. 4. Nov. 1750. missus est pro cooperatore ad Börzsöny. 7. Dec. 1755. investitutus parochus Viskensis. 1767. jussu Majestatis conscriptio hujus parochiae facta. † 1. Maji 1771. ibidem. Testamentum ejus praesto est.


Csima Stephanus.
csimastephanus1805
nem1894
Natus 17. Oct. 1805. in Deáki in cottu Poson. Philosophiam Tirnaviae, theolegiam in Pázmaneo absolvit, 25. Oct. 1828. ordinatus est. Pro cooperatore ad Lekér missus, hinc 7. Apr. 1832. vocatus ad officium vicariale Strig. pro archivario una procotollista, jam 31. Dec. ejusdem a. in s. sedis notarium nominatus, 18. Maji 1837. obtinuit parochiam Mocs, quam 1. Maji 1878. resignavit et instituto s. Adalberti aggregatus est. 13. Jul. 1878.


Csintalan Ignatius.
csintalanignatius1810
nem1894
Natus 18. Aug. 1810. Pestini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 11. Sept. 1833. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szent-Péter, Marczal, Karancsságh, Felső-Ludány, Ipolyszakállos, Szomor et Kövesd annis 12, mensibus quatuor. 9. Jan. 1846. obtinuit parochiam Felső-Sipék, hinc 8. Maji 1852. transivit ad Szete, quod beneficium 40 catastr. jugeris auxit. † 15. Maji 1885. ibidem.


Csiszár Josephus.
csiszarjosephus1795
nem1894
Natus 10. Febr. 1795. Theologiam in seminario s. Stephani Tirnaviae absolvit et 23. Aug. 1819. ordinatus est. Cooperatorem egit in Csaszta, ab 1824. in Valle Mariae, 1825. se Tirnaviam contulit, ubi absque officio exstitit. 1827. factus cooperator in Stomfa. Hic 1. Jan. 1829. obtinuit administraturam in Rarbach, inde vero 1. Sept. 1840. parochus factus in Bikszárd, ibidem † 7. Feb. 1866.


Csiszár vel Cziszár Rudolphus.
csiszarrudolphus1826
nem1894
Natus 16. Jun. 1826. Zvoncsinii in cottu Poson. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 30. Apr. 1850. ordinatus est. Cooperatorem egit Bazinii, Szakolczae, in Sellye, demum in Nádas penes Tirnaviam. 1856. praesentam accepit pro Alsó-Merasicz, ubi notarius distr. factus.


Csitáry Joannes.
csitaryjoannes1700
nem1894
E seminario s. Stephani reg. 18. Apr. 1700. ordinatus et applicatus in Ürmencz. 25. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Lekér. hinc. 10. Mart. 1704. transivit ad Kis-Báb. 1706. pro brevi tempore accepit Ujlak, nam 26. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Üzbégh, hinc 23. Maji 1709. transivit ad Nagy-Hind, ubi usque 1710. mansit. 25. Apr. 1714. accepit Nyitra-Pereszlény, hic usque 1717. operatus est.


Csizik Georgius.
csizikgeorgius1714
nem1894
Investitus 1. Maji 1714. parochus Ürménczensis, hinc 25. Jan. 1722. transivit ad Alsó-Ludány ubi usque 1726. activus erat.


Csizmár Martinus.
csizmarmartinus1856
nem1894
Natus 4. Jul. 1856. theologiam Strigonii absolvit et 19. Mart. 1882. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kis-Tapolcsány, Kis-Apáthi et ab 1887. in Garam-Szent-Benedek. In Nov. 1889. factus admin. in Csév, hinc 1890. transivit administrare ad Dágh.


Csizmazia Ferdinandus.
csizmaziaferdinadus1888
nem1894
A mense Nov. 1888. administrator in Bohunicz. Ex ordine s. Francisci minorum 1889. saecularisatus ed ad ADioecesim susceptus.


Csizmazia Joannes.
csizmaziajoannes1800
nem1894
Origine Levensis, Theologiam in Seminario AEppali Posoniensi 1800. terminavit, hinc cooperator factus est Lévae, 15. Apr. 1803. factus parochus in Egegh, ubi † 26. Mart. 1828. Fuit sedium AEppalium de Verebély et s. Georgii tab. jud. assesor.


Csizmazia Joannes.
csizmaziajoannes1816
nem1894
Theologia tertium annum in Pázmáneo 1816. absolvit. Cooperatorem egit Pestini ad s. Josephum et ab 1819. ad s. Leopoldum. In Oct. 1831. factus parochus in Bajna Strigoniensi, 1833. VADnus distr. Bajóth. Ob discordiam inter illum et patronum Mauritium comitem Sándor exortam beneficium cedere debuit et obtinuit Deménd, retento honore VADnali. Ibidem † 25. Mart. 1842. aetatis 52. ex febri frigida. Fuit complur. cottum tabulae judiciariae assesor.


Csizmazia Joannes.
csizmaziajoannes1798
nem1894
Natus 23. Apr. 1798. Érsekujvárini. Philosophiam et teologiam Tirnaviae, in seminario Mariano 1821. absolvit. Annum 1822. in presbyterorum instituto transegit Strigonii. 27. Jun. 1822. ordinatus est. Hinc statim per tres menses adhibitus pro supplente parochi Felsőthurensis. Per unum annum fuit educator apud Paulum Victoris Szerdahelyi herul. Comaromii. Subin 1823. factus cooperator in Nagy-Salló, dein in Drégelypalánk, 1827. administravit Palást et per annum adhuc 1828. Egegh. Interim interum cooperator factus in Ipolyság. 1829. admin. in spirit. et tempor. in Nagy-Salló et 1830. in Uj-Bars. 1831. missus pro admin. ad Kóspallag, ubi 6. Jun. 1832. factus parochus. 16. Jan. 1844. transivit ad Uj-Bars, hinc 1849. ad Nagy-Sáró, quod 1855. resignavit, quia politicae inquisitioni subjectus et incaptivatus fuit. 1859. eliberatus, annis duobus subsidiarium egit in Dorogh. Hinc 1862. administrator factus in Köpösd et 20. Jul 1863. parochus in Szilincs, ex quo 23. Apr. 1866. Szuham promotus est, ubi † 19. Aug. 1870. Habet merita in literatura. (Szinnyei, Magy. Irók II. 391.)


Csmelko Georgius.
csmelkogeorgius1762
nem1894
In seminario s. Stephani tertium annum theologia 1762. absolvit et 11. Jul. ejusdem anni misus est pro cooperatore ad Lakács. Hinc 13. Dec. 1764. accepit neo-erectam parochiam Tardos, quae eosqua filia fuit ad Héregh. 7. Dec. 1794. parochiam resignavit. Etsi 1. Febr. 1795. pro recesione destinatus fuit. Tamen tatum 1. Jun. abivit, et quidem Tatam, ubi † 9. Febr. 1812.


Csobe, aut Chebe, vel Zsebey Emericus.
csobeemericus1805
nem1894
Theologiam in seminario Mariano 1805. terminavit, hinc cooperatorem egit in Lekér, 1806. factus parochus in Nagy-Sáro, quam cambium ineundo cum Paulo Okolicsány, 16. Maji 1818. permutavit cum oppido Nagy-Oroszi, ubi † 27. Jan. 1845. Aetatis 66. fuit I. I. comit Bars. et Neográd, tabulae judiciariae assessor.


Csögley Colomannus.
csogleycolomanus1854
nem1894supp
Natus 10. Oct. 1854. Theologiam Strigonii 1878. absolvit. 21. Jun. e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Vajka, ab 1879. in Tardoskedd, Naszvad, ab 1891. in Vadkert et 1892. in Zselis. 1894. missus pro admin. ad Cseke, mox ad Boldogfalva.


Csóka de Tejfalu Alexander.
csokaalexander1809
nem1894
Natus 1809. Theologiae per quator annos in seminario Mariano studuit Tirnaviae usque 1832. et 11. Maji ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szent-Mihályfa, Egyházkarcsa, Sellye, Szarkolczae, Holics, Zsigárd, hic factus est sed. AEpisc. de Vajka et Érseklél tab. jud. assessor, demum in Ujlak, hinc administrator factus 1844. in Assakürt, ubi 17. Jul. ejusdem a. parochus factus est. Hinc 17. Apr. 1847. transivit ad Szokolócz, hinc ob patriotismum suum captivus ad carceves abductus est. † 10. Oct. 1851. Theresiopoli in Bohemia. Illo absenti parochiam administrarum P. Marianus Wallovics ord. s. Francisci et Stephanus Mrazik parochus Pöstyeniensis.


Csóka de Tejfalu Ferdinandus.
csokaferdinandus1811
nem1894
Natus 29. Jan. 1811. in Zeliz in cottu Bars. Philosophiam Nitriae, theologiam Tirnaviae absolvit et 29. Aug. 1834. ordinatus est. Cooperatorem egit in Koros, Nagy-Kosztolán, demum in Nagy-Tapolcsány per septem annos. Hinc 24. Oct. 1846. factus administrator in Hradist, inde vero 15. Aug. 1852. praesentatus est pro Ürméncz, ubi 21. Jan. 1863. investitus parochus.


Csoka Gabriel.
csokagabriel1794
nem1894
Theologiam 1794. absolvit in seminario AEppali Posoniensi, hinc cooperator factus in Tallós, inde aecepit 1798. parochiam Nádszeg hinc 1814. ad deficientiam recessit. 1816. et 1817. applicatus fuit qua administrator in Ekel. Hinc factus domesticus capellanus familiae Ordódy, 8. Maji 1821. parochus Kolthae, cui 11. Febr. 1826. renunciavit, at pensione donatus recessit ad Szémő, ubi † 13. Maji 1830.


Csoma Franciscus.
csomafranciscus1798
nem1894
In seminario AEppali Posonii tertium annum theologiae 1798. absolvit. Cooperatorem egit in Egyházgelle, ab 1799. in Naszvad, ab 1802. in Negyed, hinc 1803. usque 1804. capellanus localis in Érseklél, 1805. aecepit capellaniam localem in Úny, quam prima vice 8. Oct. 1808. resignavit, sed manere debuit. Secunda vice 1. Apr. 1810. facta resignatio aeceptata fuit et missus est pro cooperatore ad Nádas. Adhuc eodem a. iterum localis cappelanus factus in Duna-Szent-Pál, ubi usque 6. Aug. 1812. operatus est. Dein instituto emeritorum parochorum aggregatus † 16. Nov. 1843. in Szémő. Aetalis 60.


Csömez Ladislaus.
csomezladislaus1744
nem1894
Nobilis Csenkeiensis e cottu Poson. Qua alumnus seminarii S. Adalberti 1744. baccalaureus et 1745. magister philosophie factus. Cum tertio a. theologiam speculativam 1748. terminavit et 12. Sept. ejusdem a. missus pro cooperatore Papam. Hinc 10. Oct. 1751. pro coadjutore ad latus Stephani Némethy parochi Vajkensis missus, ubi post hujus mortem, 8. Apr. 1755. parochus investitus. Ibidem eodem a. Joannes Galgóczy visitationem peregit, qui adnotavit: Factae sunt dispositiones, ut absoluta ecclesiae structura, domus parochi restauretur. 1763. nobiles Vajkensis contra parochum querelas moverunt, ideo abivit et 4. Jun. ejusdem a. investitus est parochus in Bást in cottu Gömör. Hinc 1766. factus cooperator in Szölgyén, 1768. deficiens, demum ab 1769. administrator in Nagy-Abony, ubi † in Julio 1772.


Csonka Franciscus.
csonkafranciscus1763
nem1894
Ex Óhaj, nobilis. Susceptus in clericum 1763. Studia in generali seminario Tirnaviae absolvit. In philosophia magister, in theologia baccalaureus, defenditque universum jus canonicum. 9.Dec. 1770. pro cooperatore missus ad Drégely-Palánk, hinc 18. Jul. 1773. investitus parochus in Szemere, inde m. Jan. 1778. transivit ad Nyitra-Egerszeg, ubi per ipsummet AEppum Batthyány 22. Maji 1780. fuit visitatio peracta. † 23. Apr. 1817. Fuit VADnus distr. Galgóczensis.


Csorba Stephanus.
csorbastephanus1657
nem1894
Occurit 1657. parochus in Nagy-Czétény. In visitatione eodem a. per Joannem Cherlay peracta de parocho sic: Alumnus Pázmánei collegii, commendatur de sedulitate ab omnibus parochianis, de probitate et diligentia in divinis. In schemate parochorum Nagy-Kérensium per parochum Bokor confecto nominatur ea cum adnotatione, quod una cum famulo monachus factus sit.


Csubai Mathias.
csubaimathias1755
nem1894
Tres annos theologiae in seminario s. reg. Stephani usque 1755. terminavit. Qua secundi a. theologus duas praestantes orationes latinas dixit, quae typis vulgatae sunt 1774. Cooperatorem egit Szeredini. 10. Feb. 1777. investitus parochus in Keresztur, ubi † 8. Jun. 1794. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 439.)


Csulen Martinus.
csulenmartinus1828
nem1894
Natus 31. Maji 1828. in Broczkó in cottu Nitriensi. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit. 12. Dec. 1848. ordinatus est. Cooperatorem egit in Majthény per medium annum, aeque in Nagy-Lévárd. 1852. professor factus penes gymnasium Neosoliense, 1855. transivit ad gymnasium Posoniense, inde vero 1859. director gymnasii Szatmáriensis, ubi simul sacrae sedis ejatis assessor factus. Ab 1863. in pari qualitate Neosolii, 1868. Leutsoviae, et 1869. Znyóváraljae applicatus. 9. Dec. 1875. parochus factus in Cseke. Ubi simul examinator prosynodalis, spiritualis districtualis. Reg. hung. et c. r. Viennensis soc. geol. commembrum. Scripsit librum scholarem matheseos. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 447.)


Csulen Stephanus.
csulenstephanus1815
nem1894
Natus 12. Aug. 1815. in Broczkó in cottu Nitr. Philosophiam Tyrnaviae, theologiam in generali seminario Pestini absolvit et 15. Jul. 1844. ordinatus est. Cooperatorem egit duobus a. in Nagy-Lévárd, quinque annis in Gajar. 30. Jun. 1852. factus parochus in Pernek. E piis parochianorum oblatis curavit 1853. pingi ecclesiam et 1857. turrim ecclesiae lamina tegi alba. Hinc 1879. transivit ad Malczka, ubi VADnus factus est.


Csulen Stephanus.
csulenstephanus1815
nem1894supp
† 13. Nov. 1892. parochus Malaczkensis.


Csulik Martinus.
csulikmartinus1698
nem1894
E collegio Olomucensi, theologus moralis. Investitus 18. Jul. 1698. parochus Caal, hinc 2. Mart. 1702. transivit ad Prencsfalu. Habuit illud infortunium, quod ecelesia in Beluja 1705. per august. conf. addictos fuit occupata. 11. Nov. 1706. investitus in Nagy-Tapolcsány, 28. Apr. 1709. accepit Zsarnócza in cottu Bars. hinc 23. Aug. ejusdem a. transivit ad Krakován. 12. Aug. 1710. investituram accepit pro parochia oppidi Galgócz, ibidem visitationem 1713. peregit Paulus Zichy. Qui dicit, quod Xenodochii, per familiam Thurzó fundati, parochus sit primarius inspector, qui exigit rationes a vice inspectore et a judice Xenodochii. 12. Jul. 1715. accepit parochiam lib. reg. cittis Veterozoliensis, hinc transivit ad Liptó-Szent-András, ubi usque 1722. mansit. Demum ad deficientiam recessit. † 22. Feb. 1737.


Csunderlik Martinus.
csunderlikmartinus1833
nem1894
Theologiam in seminario Mariano absolvit Tirnaviae. 13. Sept. 1833. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szenicz, hinc 1837. parochus factus in Rohó, inde 1842. transavit ad Szobotiszt, demum 2. Apr. 1843. ad Turóluka, ubi 1848. VADnus districtus Miavensis factus. Pertinet inter maximos benefactores parochiae. Multos agros proprio aere emptos reliquit parochiae. Aedificium parochiale in honestum statum deduxit. † 27. Jan. 1862. in Vágujhely.


Csupovics Josephus.
csupovicsjosephus1816
nem1894
Theologiam in seminario Mariano 1816. terminavit, hinc cooperator factus est in Aranyos-Maróth, inde 29. Apr. 1823. administrator, 17. Jun. ejusdem a. vero parochus factus est in Szkiczó. Hinc 1827. transivit ad Velsicz, ubi 27. Nov. 1840. Fuit cottus Bars. item sed. Praed de Verebély et Szent-György tabulae judiciariae assessor.


Csuti Stephanus.
csutistephanus1747
nem1894
Csehiensis ex cottu Comar. 8. Nov. 1747. ex coll. gen. cleri Hung. absolutus theol. primi anni ad alumnatum Budensen Széchényianum missus. Hic 28. Oct. 1849. cooperator denominatus in Udvard. 3. Mart. 1752. investitus parochus in Kisgyarmath. Sub ipsius protectoratu congretatio in honorem S. Francisci floruit, hujus membra albo intexuit. † 17. Jan. 1768. ibidem.


Cupetius, potius Cupec Sebastianus.
cupetius1675
nem1894
Investitus 28. Mart. 1675. parochus in Keresztur una cum Farkashida, hic jam in Majo ejusdem a. nactus est successorrem. 14. Nov. 1679. investituram accepit pro Bohunicz, sed hinc jam in Majo 1680. abivit ad Jabloncza, ubi 14. Jul. ejusdem a. investitus est, nec ibidem diutius quam usque Sept. mansit. 14. Jun. 1681. investitus est in Zsdány, hinc demum 18. Apr. 1687. transivit ad Nagysúr, ubi usque 1688. factus est.


Cyriacus (Cziráky) ab Hortis Georgius.
cyriacusgeorgius1636
nem1894
27. Jul. 1636. ordinatus ad titulum ordinantis Georgii Lippay. Adeptus parochiam Nagy-Kér, 1640. factus canonicus Agriensis et mox praepositus B. M. V. de Liptó. 4. Maji 1644. qua cathedralis ADnus Agriensis regavit Lippayum, ut possit acceptare canoniam Jaurinensem et praepositarum s. Adaberti. Ab 1645. canonicus Jauriensis simul. praepositus s. Adalberti de monte Jaurin. abbas de Madocsa. Subscriptus synodo qua secretarius ejusdem et ablegatus capituli Jaurinensis. (Szvorényi, Synopsis decret. synodalium. 98.) 26. Febr. 1649. cononicus Strig. et simul praepositus S. Georgii, una ADnus cathedralis, inscriptus sub nomine „Czirákus“. † 12. Febr. 1652. Posonii.


Cytharetus Thomas.
cytharetusthomas1560
nem1894
Ab 1559. usque 1560. parochus in Turócz-Szent-Peter. Michael Szegedinus in visitatione a. posteriori peracta de illo dicit: Uxoratus, parvus, niger, nihilscius, bonus alioquin. Communicat sub utraque specie, quia aliter sui patroni (demini David] uti malunt. Obedientiam promisit.


Czabaffy Joannes.
czabaffyjoannes1717
nem1894
Natus Tirnaviae. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1717. baccalaureus et 1718. magister philosophiae. 19. Dec. 1822. presbyter ordinatus. Vix canonicus Scepusiensis factus, jam † 28. Jan. 1764.


Czabaffy Martinus.
czabaffymartinus1686
nem1894
Investitus 22. Apr. 1686. parochus in Niszna. Hinc 1. Febr. 1688. accepit aliquam parochiam in cottu Árva cujus nomen non est notatum. Inde vero m. Aprili 1689. transivit ad Alsó-Kubin. Demum 2. Apr. 1692. investitus est in Hibbe, ubi multas toleravit vexationes. Acatholici Aug. conf. 1704. antiquum e templo iterum ingressi et parochus expulsus. Decimas oppidum percepit. 1709. acatholici e templo ejecti ad oratorium suum redire coacti et parochus reversus. 1725. beneficium 4. sessionibus quidem ampliatum, sed decimae adhuc subtractae. 1729. obtinuit coadjutorem Joannem Baros. Visitator Joannes Ujvendéghy 1732. dicit de parocho: quod sit 75 annorum, hic 46. (videlicet in cottu Árvensi in cura animarum) annis.


Czabany Martinus.
czabanymartinus1729
nem1894
Investitus 30. Jun. 1729. parochus in Egyház-Karcsa, ubi incoepit matricas, usque 1733. operatus est.


Czabanyik Michael.
czabanyikmichael1792
nem1894
Natus 27. Sept. 1792. in Geletnek. Theologiae quatuor annos in seminario s. Stephani 1816. Tirnaviae terminavit et 17. Oct. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Mánya, ab 1822. in Surány, ab 1824. in Komjáth, 30. Apr. 1828. accepit Felső-Szőllős et hinc 12. Aug. 1830. Eösdöghe, ubi † 18. Jul. 1856.


Czagányi Andreas.
czaganyiandreas1807
nem1894
Natus 28. Febr. 1807. Theologiam in Pázmáneo 1829. absolvit, mox sequentem annum qua diaconus in instituto presbyterorum exegit Strigonii. 8. Mart. 1830. ordinatus est. Cooperatorem egit in Rimócz, ab 1832. in Lédecz, ab 1838. in Visk, ab 1839. in Ipoly-Szakállos, ab 1840. in Bajóth, demum ab 1841. in Nagy-Salló, hinc administrator factus in Ó-Gyalla, ubi † 6. Oct. 1858.


Czagányi Georgius.
czaganyigeorgius1680
nem1894
Investitus est 31. Maji 1680. licentiatus possessionis Csall, (nunc filia ad Csábrág), ubi usque 1686. mansit.


Czajbolt Joannes.
czajboltjoannes1697
nem1894
Investitus 28. Aug. 1697. parochus in Szemő. Eodem a. Adamus Nigrini ADnus peregit visitationem in qua de parocho sic refert: Pázmánita, sex annis theologus speculativus. 24. annor. Ipsa die visitationis, nempe 1-a Sept. installatus. Residet in parochia bona, penes quam habet hortum et alium extra pagum. 1710. transivit ad Vizkelet, nunc Hidaskúrt, ibidem † et 27. Dec. 1711. in crypta ecclesiae Szuhaensi sepultus.


Czajkovski Evaristus.
czajkovszkievaristus1858
nem1894
Natus 4. Apr. 1858. Theologiae Pázmáneo studuit et 1. Sept. 1882. ordinatus est. Cooperatorem egit Strigonii in civivate regia. Ab 1883. praebendatus chori eccl. coll. ad S. Martinum Posonii una cooperator. Ab 1883. cooperator Comaromii. 1888. administrator, et mox parochus in Veszele. Spiritualis distr.


Czambert Joannes Ev.
czambertjoannes1805
nem1894
Theologiam in seminario Mariano Tirnaviae 1805. terminavit, hinc conciniator Posonii ad ss. Salvatorem factus. 1810. transivit ad s. Martinum pro concionatore una chori eccl. coll. eccl. praebendato, simul cooperator parochiae interioris. 1515. factus praefectus herul. Francisci comitis Amade Posonii. Ab 1824. apud Joannem L. B. Frimont, principem de Antrodoco Neapoli et Mediolani. 1837. factus administrator, subin fundator parochiae ecclesiae ss. Trinitatis Posonii, ubi activus erat usque 1843. Canonicus Magnováradiensis. † m. Oct. 1849. Sepultus in crypta eccl. ss. Trinit. Posonii. Fuit simul ss. canonum doctor, sed. AEppal. de Vajka et Érseklél tab. jud. assessor, et academicae soc. Veronensis agriculturae, commercii et artium membrum. Fuit in physica versatus, praestans concionator et scripsit multa pro communi utilitate. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 469.)


Czár Franciscus.
czarfranciscus1720
nem1894
Theologiam in seminario s. Stephani absolvit. Ex praebendato coll. capituli Posoniensis 27. Oct. 1720. investitus et 5. Nov. ejusdem a. installatus parochus Dévényensis. In visitatione 26. Aug. 1731. per Joannem Jelenffy peracta de parocho sic: illi parochiani bonum testimonium dederunt, cum laude conjunctum, quod muneri suo parochiali in omnibus ex asse satisfaciat. Fuit tunc aetatis 38. Ab 14. Jul. 1744. usque 25. Sept. 1744. simul Dévényujfalu administravit. † 2. Jun. 1752. Tumulatus die 5. ejusdum in crypta eccl. parochialis.


Czedő, vel Csedő Michael.
czedomichael1668
nem1894
Transilvanus, ex Szent-György in sede Csikiensi. Primum collegii Pázmánianiani, ubi magisterium philosophiae adeptus dein 1668. collegii Apollinaris Romae, ubi studia theologica absolvit, fuit alumnus. 11. Jun. 1671. investitus est parochus in Nagy-Kér. E cineribus collegit matriculam. Tunc in latissima peripheria vix alicubi erat parochus et proles baptisandas ex Komjáth, Csornok, Ondrohó, Berencs, Nagyfalu, Gergelyfalva, Lüki, Ujfalu, Árkos, Ürmény, Ivánka, Czéthény, Pann, Szőllős, Surány, imo ex Fódémes, Érsekujvár et Tardoskedd illuc adtulerunt. Hinc 22. Apr. 1676. promotus at canonicatum Strig. 25. Jun. ejusdem a. parochiae valedixit. 1685. ADnus Tornesis. Eliberata arce Érsekujvár e jugo turcico 15. Sept. ejusdem a. pro curione illuc missus. Qui ibidem etiam inchoavit matricas. Jam a. sequenti succesorrem nactus. 1687. factus subtitutus vicarius. Tunc jam abas B. M. V. de monte Zebegény. † 12. Jan. 1689. Aetatis 47. Sepultus in crypta proxima sanctuarii ecclesiae Tirnaviensis ad s. Nicolaum. Vir prorsus insignis, ac comnibus amabilis. Ex relictis mobilibus fundatum est votivum Csendőianum. Alterum votivum ipse testator fundavit in Csik-Szent-György, cum centum aureis.


Czeke Michael.
czekemichael1655
nem1894
Investitus 6. Maji 1655. parochus in Ipoly-Bolyk, ubi usque 1669. operatus est.


Czelleus Mathias.
czelleusmathias1673
nem1894
Hunc lib. reg. civitas Neosoliensis, jure patronatus gaudens, etsi parochiam Societas Jesu possidebat, 1673. pro parocho designavit, sed in vanum.


Czentár Franciscus.
czentarfranciscus1796
nem1894
Natus 21. Oct. 1796. Theologiam in seminario Mariano 1819. terminavit et 5. Dec. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Samaria, ab 1821. Budae ad B. M. V. de Sanguine, ab 1822. in Buda-Eőrs, ac 1825. in Windschacht. Mense Nov. 1829. administrator, 11. Mart. 1830. autem parochus factus in Kolpach, ubi † 6. Jun. 1860.


Czepnák Joannes.
czepnakjoannes1677
nem1894
1677. parochus in Liptó-Szent-Iván et Péter, motus exemplo P. Joannis Hradecz S. J. parocho Nicopalitano, qui auxilio militum praesidiariorum multa avitae fidei catholicae revindicavit et hic conamina adhibuit quibus maxime familia Szent-Iványi semet opposuit. (Ex notis Georgi Letvini.)


Czerlik Franciscus.
czerlikfranciscus1691
nem1894
Investitus m. Majo 1691. parochus in Kisbáb et simul in Ujlak incepit matriculam scribere. Jam 1692. desinit fungi.


Czettner Jacobus.
czettnerjacobus1770
nem1894
Natus 20. Jan. 1770. In seminario generali, respective AEppali Posoniensi theologiae quatuor annos 1792. terminavit. 23. Jan. 1793. ordinatus est. Cooperatorem egit Budae ad s. Annam, mox in Buda-Eőrs ab 1798. Pestini ad Assumt. Hinc 12. Maji 1809. factus est parochus Pestini ad s. Josephum, quam parochiam 5. Jun. 1822. resignavit. † 6. Mart. 1853. Pestini.


Czillich Ludovicus.
czillichludovicus1752
nem1894
Natus Budae, qua alumnus et primi anni theologus seminarii s. Stephani, 1752. factus magister philosophiae, 1755. quatuor annos theologiae terminavit. 24. Feb. ejusdem a. factus est cooperator Vetero-Budae. 8. Nov. 1756. investitus in exemtam Parochiam Buda-Eőrs, hinc 1. Aug. 1761. accepit aeque exemptam parochiam in Duna-Főldvár. Hinc 1776. factus praefectus seminarii Széchényiani Budae et praepositus de Cholt, 19. Dec. 1777. creatus rector ecclesiae universitatis Budensis, una praepositus S. Sigismundi et custos s. dexterae s. Stephani regis. (Szvorényi, Hist. Amoenitates, Fasc. V. 168.) Dum universitas Pestinum fuit translata, huic officio valedixit et se pro quiete ad Zircz recepit, ubi † 12. Mart. 1792. (Ibidem 169. A vörös csillagos keresztes vitézek rendjének működése Magyarországban. 49. Magyar Sion 1882. 759. et Szinnyei, Magy. Irók II.)


Czibulya Vilhelmus.
czibulyavilhelmus1864
nem1894supp
Natus 18. Maji 1864. Theologiam Strigonii absolvit. 31. Dec. 1886. ordinatus. Cooperatorem egit in Tölgyes, ab 1887. Gútae et ab 1892. Lévae. 1893. constitutus admin. in Vámos-Ladány.


Czifferi Joannes, Stephanus.
czifferijoannes1711
nem1894
Investitus 11. Aug. 1711. licentiatus in Kurta-Kesz. Interim etiam 8. Aug. 1713. Csaba accepit 30. Apr. 1716. investitus qua talis et Nagy- et Kis-Lóth in cottu Bars.


Cziger Matthaeus, Georgius.
czirermatthaeus1703
nem1894
Natus in Velkopole in cottu Bars. 1703. baccalaureus, 1704. magister philosophiae, qua alumnus seminarii s. Stephani, in quo 1706. theologiam terminavit et 26. Oct. ejusdem a. ordinatus est. 1707. factus parochus in loco nativo, ubi usque 1718. operatus est.


Cziglányi Andreas.
cziglanyandreas1752
nem1894
E seminario Budensi Széchényiano cooperator in Csiffár, hinc investitus 22. Sept. 1752. parochus in Szemere. In visitatione per Georgium Molnár ADnum 1754. peracta, dicitur esse annorum 35. Hinc 9. Dec. 1758. transivit ad Jászfalu, inde demum 14. Feb. 1767. ad Cseke, per cambium cum Casparo Süttő. 1769. sumptibus aerarialibus jussu Mariae Theresiae rege ecclesia erecta. † 22. Mart. 1770. ibidem.


Cziglédy Martinus.
czigledymartinus1795
nem1894
Theologiam in seminario AEppali Posonii 1795. terminavit. Hinc cooperatorem egit in Tölgyes, inde vero 1798. factus parochus in Bessenyő, ubi † 1810.


Czillinger Stephanus, Josephus.
czillingerstephanus1793
nem1894
Fuit 1793. primi anni theologus in seminario AEppali Posoniensi. 1794. factus cooperator in Misérd, pro 1797. transivit ad Vajka et eodem a. reversus iterum ad Misérd, ubi viginti et unum annum exegit, hinc 18. Oct. 1816. factus est parochus in Alistál, ubi † 20. Jun. 1850.


Czimra Mathias, Martinus.
czimramathias1724
nem1894
Detvensis a cottu Zol. qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1724. et 1725. factus baccalaureus et magister philosophiae. Theologiae secundem a. in seminario s. Adalberti 1727. absolvit. 19. Maji 1731. investitus parochus in Felső-Hámor, hinc 19. Maji 1747. transivit ad Zsarnócza, ubi † 20. Apr. 1755.


Czinege Ignatius.
czinegeignatius1790
nem1894
Theologiam in seminario generali Posonii 1790. absolvit. In sequenti a. accomodationem exspectare debuit Tirnaviae et eodem 1791. anno factus est cooperator in Guta, hinc 1800. parochus in Ballony, alias Medve. Ubi usque mortem operatus est. † 5. Aug. 1807. Jaurini in domo custodis Joannis Kelcz.


Czingel Joannes.
czingeljoannes1771
nem1894
E Pázmáneo 4. Jan. 1771. missus est pro cooperatore ad Bozók. Hinc 4. Maji 1774. investitus parochus in Litava. Illo agente eracta est domus parochialis. 30. Nov. 1785. consummata. 26. Maji posuit primarium lapidem in aedificio navis ecclesiae e fundo religionis erigendae. Quae una cum nova turri 9. Oct. 1790. consumata. 9. Mart. 1789. misit libellum slavicum de missae sacrificio pro approbatione ad vicarium Strig. 16. Oct. 1798. accepit Szenográd, ubi † 25. Jan. 1799.


Czingel Josephus.
czingeljosephus1741
nem1894
E Pázmáneo. 1. Jul. 1741. investitus parochus in Tornócz. Tunc Joannes Szalay cryptem erexit et centum florenos pro dote ecclesiae donavit, quos parochus in reparationem tecti adhibere posse ab officio petiit. 1752. autem familia Biróczyana cryptam in Vecse aedificavit. 1753. visitationem Georgius Molnár ADnus Comar. peregit. 1754. petiit facultatem celebrandi sacrum ad statuam s. Joannis Nep. † 14. Jan. 1758. ibidem. Testamentum ejus praesto est. Fuit doctor ss. Theologiae.


Czintula Augustinus.
czintulaaugustinus1846
nem1894
Natus 17. Jan. 1846. Theologiam Strigonii absolvit et 2. Aug. 1870. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ürmény et ab 1871. in Szuha, ab 27. Jul. 1875. usque 1. Nov. ejusdem a. interimalem admin. egit in Jókő. Hinc redivit pro cooperatore iterum ad Szuha, ab 1875. in Vittencz, 1881. factus parochus in Bori. Est notarius districtualis.


Czipcziár Jacobus.
czipeziarjacobus1730
nem1894
Valaszkensis et cottu Zol. E seminario s. Adalberti 1730. et 1731. baccalaureus et magister philosophiae factus. Theologiae secundum a. 1733. absolvit. 22. Apr. ejusdem a. investitus est parochus Spáczaensis, hinc 14. Sept. eodem a. transivit ad Szlaszka, inde vero 20. Feb. 1739. ad Radván, hinc 12. Mart. 1740. ad Libetbánya, exhinc 29. Mart. 1741. ad Lopej, demum 9. Jul. 1754. ad Dubova, ubi † 13. Sept. 1757.


Cziprian Andreas.
cziprianandreas1757
nem1894
Czabajensis in cottu Nitr. 29. Dec. 1757. susc. in alumnatum Budensem Széchényianum 16. Mart. 1763. missus pro cooperatore ad Bajmócz, inde 19. Jul. 1756. factus est parochus in Nagy-Ugrócz quacum incorproratus est dioecesi Neosoliensi.


Czirszky Simeon.
czirszkysimeon1732
nem1894
Graeci ritus uniti sacerdos. 15. Dec. 1732. investitus parochus in Horváthi in cottu Thornensi, ubi † 26. Feb. 1754.


Czwickel Nicolaus.
czwickelnicolaus1484
nem1894
Occurit 1484. parochus Posoniensis ad s. Laurentium, cui 1486. commissum fuit, ut una cum parocho s. Martini, Martinum parochum in Szent-Mihály installet.(Tud. Ért. I. 147.)


Dallos de Mátra-Verebély Paulus.
dallospaulus1802
nem1894
Natus 18. Maji 1802. 2. Apr. 1825. ordinatus. Cooperatorem egit 1833. in Lekér 1834. transivit ad Felső-Eörs in Diocesi Vesprimiensi. 1835. iterum cooperator in Rimócz. 1836. absque officio in Legénd. 1838. Posonii, 1843. Strigonii, ab 1844. cooperator in Muszla. 1846. usque 1852. administrator in Kirva. Qua deficiens † 8. Dec. 1861. Sopronii.


Dalmady Emericus.
dalmadyemericus1860
nem1894
Natus 10. Jan. 1860. Theologiae Strigonii studuit et 2. Maji 1883. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kövesd. Ab 1888. usque 1889. int. administravit Nagy-Csalomja. Deinde iterum cooperator in Kisapáthi.


Daniel.
daniel1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Szent-György. (Turócz) De quo visitator ejusdem a. notavit: Juvenis sine uxore, qui sacramenta omnia secret secundum ritum ecclesiae Romanae.


Danielis, alias Mensik Georgius.
danielisgeorgius1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Kovarcz. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay conscripto.


Daniss Michael.
danismichael1760
nem1894
Czéténiensis in cottu Nitr. 1760. susceptus in alumnatum Bud. pro theologia morali. 27. Oct. 1761. factus coop. in Nyék, in cottu Hont. 26. Jun. 1764. investitus parochus in Gestete. Ubi 1. Jul. 1767. cottus testimonium dedit, quod parocho occasione novae repartitionis agrorum non sit injuria facta per Alexandrum baronem Vécsey. Via cambii cum Georgio Ujváry accepit Gyerk, ubi 14. Nov. 1767. investitus est. † 13. Maji 1776. ibidem.


Dankovics Joannes.
dankovicsjoannes1698
nem1894
Ex Kis-Kovalócz in cottu Nitriensi, qua saecularis 1698. et 1699. baccalaureus et magister philosophiae. Tres annos theologiae in seminario s. Adalberti 1701. terminavit, quartum a. in Stephaneo discens 2. Apr. 1702. ordinatus est. Eodem a. investitus parochus in Kosztolna, nunc Kosztolnafalu. Hinc 7. Maji 1703. investitus in Divékujfalu. Inde 13. Maji 1710. transivit ad Vesztenicz, hinc demum 18. Jan. 1716. ad parochiam oppidi Radossócz, ubi 1731. Franciscus Zichy peregit visitationem. † 9. Mart. 1737. ibidem.


Dankovics Michael.
dankovicmichael1699
nem1894
Ab 29. Apr. usque 1699. Aug. fuit parochus in Tardoskedd.


Danner Joannes.
dannerjoannes1820
nem1894
Natus 15. Nov. 1820. in Gönyő, cottu Jaur. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit, 3. Apr. 1845. ordinatus et ad Marczal pro cooperatore missus, in quod beneficium 13. Jul. 1860. investitus est. Hinc 1885. disscesit et subsidiarius in Varbó factus est, ubi † 27. Jun. 1888.


Darás Paulus.
daraspaulus1699
nem1894
Natus in Kis-Völcse in cottu Soporn. 1699. et 1700. baccalaureus et magister philosophiae qua alumnus seminario generalis. Theologiam uti ruber absolvit. 20. Dec. 1704. ordinatus est. 27. Apr. 1705. investitus in Gyerk, cum Pereszlény et Tomka, hinc 23. Dec. 1712. transivit ad Léva quam 7. Jan. 1713. amplexus est. Matriculam scribere incoepit, quae 1728. explicit. Visitator Joannes Bublovics a. 1713. de illo dicit, quod sit 33. anor. Ad cancelariam aul. in negotio religionis 1719. ponderosam relationem confecit contra aug. cof. introductionem. Visitator Paulus Kubovics a. 1731. de illo habet: Callet linguas hung. slav. et germ. ita, quod confesionnem possit excipere. Annorum 50. Theologiae baccalaureus formatus. Districtus Levensis VADnus. Defert tonsuram et habitum statui conformem. Libris partim propriis, partim ecclesiae in exemplaribus 14 existentibus provisus. Aedificia oeconomica in domo parochiali et in alodio extruxit ex propriis. † 1732.


Darásy Sigismundus.
darasysigismundus1505
nem1894
Occurrit 1505. et 1509. parochus Strigonii in castro ecclesiae s. Crucis. A. priori qua canonicus s. Stephani testem egit. A. vero postetiori notatur in catalogo Babotiano. (Ex notis Georgii Palkovics.)


Darvas Emericus.
darvasemericus1764
nem1894
Fölbárensis ex cottu Poson. E seminario s. Stephani 1764. baccalaureus philosophiae. Theologiae tertium a. 1768. absolvit. Cooperatorem egit in Udvar, hinc 19. Aug. 1776. investitus parochus in Szémő. Ibidem canonicae visitationes peractae sunt 3. Maji 1780. et 30.Oct. 1781. per card. Josephum a Batthyány. Per priorem visitationem pagus Kamocsa, nonnisi per helv. conf. adictis inhabitatus a Naszvad avulsus et Szemő adfiliatus est. Hinc m. Feb. 1782. transivit ad Soós-Hartyán et 30. Apr. ejusdem a. munus suscepit. † 12. Mart. 1784.


Dávid Casparus.
davidcasparus1753
nem1894
Csejthensis origine, possessorio autem de Turócz-Szent-Péter. Postquam pater ejus Gabriel octogenarius sectam Lutheri abjurasset, adolescens opera Sigismundi Berényi eppi Quinque-Eccl. educatus. Judex nobilium in cottu Turócz factus. Susceptus ad clerum 1753. rhetoricam Posonii absolvit. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1756. et 1757. baccalaureus et magister philosophiae creatus. Primum theologiae a. 1758. absolvit. Pro secundo Romam missus et ibidem philosophiae et theologiae doctor factus. Fuit ibi ductor camerae s. Hieronymi. Redux a primate Barkóczy pro capellano aulico assumtus. Post obitum hujus 5. Oct. 1765. investitus parochus in Lakács. Illius industria aedes parochiales elegantiores erectae quam destinatae erant. 1772. factus VADnus. 1775. delegatus ad visitandum carcerem Franciscanorum Galgócziensium. In visitatione Batthyaniana 1780. peracta familiae Dávit origo, ad tempora Belae IV. regis ponitur. Adhibuit conamina, ut nova ecclesia erigatur, ast mors activae vitae finem posuit † 4. Jul. 1789.


David Franciscus.
davidfranciscus1697
nem1894
E collegio generali cleri hung. 6. Apr. 1697. ordinatus. 31. Aug. 1699. investitus parochus in Sándorf, cum filiabus Bikszárd, Leszkó et Rozbehi, hinc 14. Jan. 1706. transivit ad Moravanka, ubi incepit matricas scribere. Inde 26. Aug. 1709. investitus est in Jókő, ubi † 8. Oct ejusdem a.


Dávid Joannes.
davidjoannes1700
nem1894
Occurrit 1700. usque 1709. parochus in Szelecz, per Rákóczyanos deturbatus, qui ministrum aug. conf. intruserant.


Dávid Paulus.
davidpaulus1728
nem1894
Trsztenensis e cottu Árva. E seminario s. Stephani, 1728. et 1729. baccalaureus et magister philosophiae quam universam defendit. 1731. absolvit theologiae secundum annum. Qua tertii anni theol. ordinatus et 11. Mart. 1732. investitus parochus in Szent-Antal, hinc 6. Jan. 1733. transivit ad Nizsna, hinc 8. Jan. 1743. ad Velicsna, inde 5. Febr. 1754 ad Oravka, exhinc 5. Nov. 1755. ad Alsó-Kubin. 21. Nov. 1756. accepit facultatem benedicendi ecclesiam Usztenensem, filialem ad Trstena. Eodem a. factus VADnus, qua talis 1761. conotavit fundationes totius districtus. 16. Dec. ejusdem a. investitus in Namesztó, ubi † 7. Apr. 1762.


David Petrus.
davidpetrus1779
nem1894
In seminario generali Budensi quartum a. theologiae 1779. terminavit et factus est cooperator in Balassa-Gyarmat, hinc ab 1780. usque 1782. administravit Alsó-Esztergál, inde factus coop. Schemnicii, 1783. in Lévárd, hinc 5. Maji 1792. praesentatus in Veszele, hanc vero parochiam non occupavit, sed illam in Alsó-Merasicz. Hinc 4. Jun. 1795. transivit ad Nagy-Rippény, ubi 1807. factus VADnus distr. Radosnensis. 1818. resignavit parochiam et instituto emer. parochorum aggregatus est Tirnaviae, ubi † 26. Dec. 1819.


Davidis Martinus.
davidismartinus1657
nem1894
Occurrit 1657. licentiatus in Zsitva-Ujfalu.


Davorányi Joannes.
davoranyijoannes1657
nem1894
Occurrit 1657. parochus in Kisvendég, de quo in visitatione eodem a. per Joannem Cherlay peracta, sic: Libenter bibit et tempore visitationis non erat praesens.


De Cherege, vel de Cheztreg Emericus, Nicolaus.
cheregeemericus1480
nem1894supp
Fuit 1480. canonicus Strig. una plebanus ecclesiae s. Joannis Bapt. sub promontorio s. Thomae Strig. subin ADiac. Bars. Supradicto a. missas fundavit. 1486. diploa subscripsit. (Okmányok tára, 149. Memoria Basilicae, 134. et Notata Palkovicsiana.)


Deák David.
deakdavid1692
nem1894
Qui 6. Jul. 1692. investituram accepit ad indeterminatam licentiaturam.


Deák Joannes.
deakjoannes1737
nem1894
Szécsénykeensis, Hont. 26. Oct. 1737. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum, hinc 17. Sept. 1745. missus pro cooperatore Samariam, inde 21. Jan. 1746. investitus parochus in Méhi, ubi † 10. Mart. 1751.


Deandreatz, vel Dendriades Antonius, Augustinus.
deandreatzantonius1639
nem1894
Szakolczensis, qua alumnus AEppi Strig. 1639. baccalaureus philosophiae in universitate Tirnaviensi creatus. 15. Jul. 1646. parochus in Unin. Catalogus cleri jussu Georgii Lippay 1647. conscriptus nominat illum parochum in Péterfalva. Pro a. 1653. matrice et Broczkóenses et Pernekenses illum vindicant. Ibi duobus annis mansit. Hic successorem m. Majo 1655. accepit. 17. Apr. 1665. investitus est parochus Szuha. Qui tunc parochus Istvánfalvaensis fuisse dicitur (Jedlicska, Kis-Kárpaty Eml. I. 263.) qui hanc parochiam a. 30. Aug. 1670. regendam suscepit et matricas scribere incoepit. Historia parochiae Szuhaensis dicit de illo: Vir integritate vitae et doctrinale conspicuus. De seipso in matrica defunctorum dicit: 1665. administrans parochiam in calamitoso rerum statu, quia neque hunc librum prae manibus habere potui, in domino defunctos, quorum memini, hic adnotavi. Post incendium campanas novas fundi et parochiam restaurari curavit. Imago ejus in refectorio conservatur. 20. Jun. 1673. transivit ad Nahács, hic 28. Apr. 1674. ad Stepanov, ubi usque 1681. operatus est.


Dobisz Paulus.
debiszpaulus1803
nem1894
Theologiam in seminario Mariano 1803. absolvit Tirnaviae, hinc cooperator factus est Csasztae, inde 1807. primus parochus in neoerecta parochia Dubovae. Eodem a. aedificare curavit exc. consilium loc. reg. domum parochialem ast stramine tectam, quae 18. Jan. 1818. incendio conflagravit. † 6. Mart. 1812. ibidem.


Debnár Ignatius.
debnarignatius1810
nem1894
Natus 31. Aug. 1810. Siglisbergae. Philosophiam et jus Agriae, theologiae primum a. Rosnaviae, secundum Nitriae et reliqua Tirnaviae absolvit ac 11. Sept. 1833. ordinatus est. Cooperatorem egit Samariae, ac in Pudmericz. Abhinc 1843. administrator factus est Dubovae, ad quam 29. Aug. ejusdem a. praesentatus est. 1848. transivit ad Ottóvölgy, ubi † 26. Aug. 1870.


Dedinszky Joannes.
dedinszkyjoannes1817
nem1894
Natus 29. Dec. 1817. Vacii. Philosophiam et theologiam Tyrnaviae absolvit et 15. Jul. 1844. ordinatus est. Cooperatorem egit in Egyházgelle, Vedrőd, Búr-Szent-György et Ujlak. Hinc Ujvároskam pro subsidiario ordinatus. Dein iterum cooperator in Nagy-Kosztolán, Ó-Tura et Siglisbergae. Hinc 28. Jul. 1855 factus administrator in Skiczó, m. Sept.1859. transivit in pari qualitate ad Nagy-Fajkürth, hinc vero 24. Sept. 1863. praesentatus est et 7. Oct. ejusdem a. investitus est parochus in Alsó-Badin.


Deés Alexander.
deesalexander1743
nem1894
Natus in Zörcsök in cottu Vesprim. Qua alumnus semin. s. Stephani 1743. baccalaureus 1744. magister philosophiae proclamatus. Theologiae quartum a. 1747. absolvit. Factus parochus in Tapsony in dioecesi Vesprimiensi, hinc 29. Jun. 1766. investitus est in Somlyó-Vásárhely, hinc 1771. factus est spiritualis in seminario Széchényiano Budae. ubi † 22. Jul. 1776.


Degen Eugenius.
degeneugenius1832
nem1894
Natus 28. Sept. 1832. Pestini. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viannae absolvit et 27. Jul. 1856. ordinatus est. Cooperatorem egit Neo-Budae et mox ad s. Annam. Hinc 7. Nov. 1868. electus est primus e clero saeculari parochus Tabanensis, quod beneficium ordo s. Francisci prov. Capistrana administrabat. † 4. Jul. 1877. ex inflammatione pulmonum. Fuit vir optimi cordis, exemplaris sacerdos, largus benefactor pauperum.


Degen Titus.
degentitus1836
nem1894
Natus Pestini 18. Aug. 1836. Philosophiam Tyrnaviae, theologiam ibi et Strigonii absolvit. 2. Jan. 1859. ordinatus est. Cooperatorem egit Budae Christinopoli, Pestini ad s. Elisabetham. 26. Mart. 1892. factus abbas B. M. V. de Egres.


Deithei Mathias.
dejtheimathias1618
nem1894
Fuit 1618. parochus et decan. in Sasvár, qui 2. Oct. ejusdem a. causam movit contra Martinum Czobor, quod in ecclesia publice sub concionibus suum pastorem reprehendere moris habeat, ac mendacii arguat. Incattus negavit, quod iilum concionantem unquam reprehendisset, sed dum idem fabulas narrasset pro concione, tunc respodisset, non est verum. 1625. autem actionem movit contra Nicolaum Koross, raptorem Virginis.


Dejthey Lucas.
dejtheylucas1630
nem1894
Post Vitkovszky factus parochus in Pereszlény. Qua talis interfuit 4. et 5. Oct. 1630. per Petrum Pázmány Tyrnaviae celebratae synodo, jam tunc Vicesgerens. Volfgangus Érsekujváry in visitatione eodem a. peracta de parocho facit mentionem. Joannes Solnensis ADnus, qai 1634. visitationem peregit, illum jam vivum non invenit et sic de illo loquitur: „Mortuus ibidem et reliquit libros et necessaria ornamenta, quae recepit Jacobus succentor Tyrnaviam. Repetenda si non debito modo occupata. Domini M. Apponi uxor invasit in propria persona parochiam et seras perfregit et cum improperio ad parochum facto subditum parochi dimisit, qui illum in sinistra mutilum fecit.“ Sic visitator.


Dejthey Joannes.
dejthyjoannes1604
nem1894
Fuit 1604. parochus Radosnaensis et qua talis commissionem habuit officiosam citationem peragendi. Dein versabatur in Szered. 1634. obtinuit Felső- seu Német-Diós. Eodem a. visitator Georgius Draskovics de illo notavit: Tres omnino menses sunt, ex quo hanc parochiam me inscio ac non introducente, suscepit. Vanos inbibit in Transilvania mores.


Delacz Joannes.
delaczjoannes1647
nem1894
Fuit 1647. parochus in Dévény, filiarum Horváth-Ujfalu et Hidegkút. Nominatur hoc a. in catalogo cleri jussu Georgii Lippay conscripto.


Delat Jacobus.
delatjacobus1667
nem1894
E collegio cleri generali, seu rubrorum 10. Apr. 1667. ordinatus. 28. apr. 1668. factus parochus in Nagy-Lovcsa. Ibidem 1674. Andreas Petérffy peregit visitationem. Hinc 1675. transivit ad Pojnik, ubi usque 1678. mansit. 14. Jun. 1688. investitus est parochus in Dobrona et Szász. Inde demum m. Apr. 1689. ad Zólyom-Lipcse, ubi 1695. successorem nactus est.


Delat Mathias Ignatius.
delatmathias1656
nem1894
Occurrit 1656. parochus in Galgócz, de quo Joannes Cherlay, qui 1657. ibidem visitationem peregit, sic notavit: commendatur ab omnibus, qui tempore pestis multum laboravit, et jam morientes convertit. Satis miser afflictus ab haereticis, tamen opponendo se illis secundum posse suum laborat, in ecclesia Dei sicut bonus miles. Demum adjicit, quod visitatorem illum, haeretici non admiserunt. Ab 1659. usque 1660. parochum egit in Modor. 20. Jun. 1668. factus canonicus Posoniensis, abbas B. M. V. de Bors-Monostor. In civitate Körmöczbánya post occupationem e manibus lutheranorum 1674. primus introductus parochus, qui zelo suo effecit, ut non solum Cremnicii fides catholica majora coeperit incrementa, sed etiam circumjacentia curiones accepit. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 310.) Andreas Péterffy ADnus in visitatione 1674. peracta de parocho dicit: Annor. 45. theologus tertii anni. † 1680.


Demán Michael.
demanmichael1787
nem1894
Theologiae quinque annos in seminario generali Posonii 1787. terminavit. Hinc factus cooperator in Rimócz. Inde 27. Feb. 1792. capelaus localis in Hrussó, ubi 30. Dec. 1796. Aetatis 35.


Demény alias Deméndy Joannes.
demenyjoannes1722
nem1894
Ohajensis in cottu Bars. 18. Sept. 1722. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum 10. Jun. 1724. ordinatus et 13. Oct. ejusdem a. investitus parochus Barkaensis et Lucskaensis in cottu Torn. 19. Apr. 1730. investituram nactus pro neoerecta parochia in Zsemlér, cum Nagyód, hinc 5. Dec. 1733. transivit ad Kemencze, ubi in filiali Bernecze congregatio S. Josephi tunc florebat. Inde 7. Mart. 1737. ad Vilke, quem 1740. resignavit et ed seminarium deficientium recessit, ubi † 3. Jul. 1741.


Demess Andreas.
demessandreas1770
nem1894
Fülekiensis 1770. suceptus in alumnatum Budensem Széchényianum pro theologia. 20. Apr. 1773. factus cooperator in Samaria. Hinc 31. Oct. 1777. investitus parochus in Megyer. Festo s. Theresiae incepit matricas consignare. Illo operante aedificata est ampla ecclesia ab 1784. usque 1794. † 1. Mart. 1807. Aetatis 59.


Demeter Joannes.
demeterjoannes1791
nem1894
Theologiam quadriennem absolvit 1791. in seminario Posoniensi. Anno 1792. Tirnaviae in instituto presbyterorum accommodationem expectavit, hinc factus cooperator in Püspöki, 1799. transivit ad Nagy-Salló, 1801. vero ad Kürth. Hinc 16. Mart. 1803. praesentatus pro Héregh, quam 28. Febr. 1832. resignavit pensione donatus. Conturbata mente recessit ad domum Misericordianorum Budae, ubi 18. Oct. 1833.


Demetrius.
demetrius1350
nem1894
Occurrit 1350. et 1356. parochus Posonii ecclesisae s. Michaelis Arch. (Tudom. Értekező, I. 156. Rimely, Capit. Pos. 253.)


Demetrius.
demetrius1400
nem1894
Occurrit 1400. parochus in Lopej, cui Henricus de Meczelska capitaneus Lypchiensis molendinum in aqua Greppel aedificari fecit, donavitque 1406. (Transs. conv. s. Bened. de Gron in arch. parochiae.)


Demetrius.
demetrius1406
nem1894
Occurrit 1406. plebanus de Zelcze, nunc Szelecz. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 202.)


Demetrius.
demetrius
nem1894
Vulgo „Demeter pap“ fuit XVII. saec. parochus in Nagy-Kér.


Demetrius.
demetrius1309
nem1894
Occurrit 1309. parochus in Pach, nunc Nagy-Paka. Carolus Robertus rex, quum terras Milenthe et Olajkuta in cottu Poson. existentes magistro Martino, illas petenti dare voluisset, capitulum Posoniense desuper interrogavit, utrum eaedem sint vacuae et regis pertineant collationi. Capitulum hunc parochum, ut hominem idoneum pro hujus rei inquisitione exmisit, qui illas vacuas et collationis regiae esse invenit. (Fejér, C. D. VIII. I. 342.)


Demetrius.
demetrius1331
nem1894
Occurrit 1331. parochus in Wereb (Mátra-Verebély.) Tunc Petrus vicarius AEppi Chanadini litigantibus patronis injunxit ut instrumenta, jura sua demonstratia exibeant. Filii Henche contra Nicolaum filium Korrardi aserrebant, quod ipsorum protavi existentem ecclesiam extruxissent. Hac occasione Demetrius sacramentum super eo praestare debuit, quod ad nuptias celebrandas per jobagiones Nicolai vocatus semer ivisset propria in persona (C. D. Andeg. II. 569.) Ille idem occurrit inter 1332. et 1337. nominatus in rationibus collectorum census papatis et dixit suum beneficium ultra quinque marcas non valere et solvit mediam marcam. (Mon. Vat. S. I. J. I. 231.)


Demjén Joannes.
demjenjoannes1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Nagy-Darócz, nunc filia ad Osgyán. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay conscripto.


Demovics Martinus.
demovicsmartinus1632
nem1894
Ab 1632. usque 1645. fuit parochus in Nagy-Lovcsa. Cujus mentio fit in connonatione tabellari parochiarum districtus Sancto-Crucensis a. 1633. facta in qua dicitur de parocho, quod ibi semi altero anno sit. Succesorem 1645. nactus.


Demovitz Stephanus.
demovitzstephanus1670
nem1894
Diósiensis ex cottu Poson. qua. alumnus coll. gener. 1670. baccalaureus 1671. magister philosophiae factus. 17. Mart. 1673. ordinatus et 23. Apr. investitus parochus in Nyitra-Pereszlény. Hinc 4. Maji 1679. investitus in Alsó-Diós, 30. Mart. 1680. vero in Grinád, cui 1691. adfiliata est Tótgurab. Mense Nov. 1691. successorem nactus.


Derer Antonius.
derertantonius1744
nem1894
Natus Janolehotae, qua alumnus seminarii s. Stephani 1744. baccalaureus et 1745. magister philosophiae. Pro theologia ad alumnatum Budensem Széchényianum missus, ubi 2. Nov. 1746. appulit. 16. Jun. 1748. ordinatus et 30. Oct. pro cooperatore Janolehotam missus. Hinc 12. Sept. 1750. investitus parochus Handloviensis. Sub quo 1754. ara major inter sacrificandum corruit, Ecclesiae Rimóczensi subin donata. Inde 8. Nov. 1756. transivit ed Német-Próna, sed 12. Oct. 1766. reversus est Handlovam, ubi † 10. Jan. 1773. Testamentum praesto est.


Derer Franciscus.
dererfranciscus1799
nem1894
Theologiam cum quarto a. Posonii in sem. AEppali 1799. terminavit. Hinc cooperator factus est Comaromii. 25. Dec. 1805. praesentatus est parochus Keszeghfalvensis, ubi † 16. Dec. 1812.


Dergovics Josephus.
dergovicsjosephus1791
nem1894
Theologiae quatuor annos superaddito uno pro theologia practica 1791. Posonii terminavit. Hinc cooperator factus in Csejtha, ab 1794. autem in Stomfa. Inde 10. Nov. 1801. factus parochus in Besztercze, ubi † 6. Dec. 1824.


Déri, antea Mraz Michael.
derimichael1809
nem1894
Natus 7. Sept. 1809. in Héviz in cottu Pest. Philosophiae per unum a. Pestini, tum Tirnaviae, theologiae Pestini studuit. 11. Sept. 1833. ordinatus est. Hinc factus cooperator Comaromii. Dein Budae ad B. M. V. Visit. ac paulo post Pestini ad Assumt. Ab 1843. administrator ad s. Rochum, 1844. investitus parochus. Usque 1848. fuit librorum censor regius. † 8. Mart. 1891. ibidem. Habet merita in literatura. (Magy. Sion, 1886. 702.)


Derkay Michael.
derkaymichael1694
nem1894
Investitus 4. Feb. 1694. parochus in Vagyócz, hinc 14. Apr. 1695. transivit ad Velkopola, ubi usque 1700. operatus est.


Derrer Mathias.
derermathias1743
nem1894
Prividiensis ex cottu Bars. 17. Nov. 1743 susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 3. Jun. 1746. missus pre cooperatore ad Lévárd, hinc 6. Jul. 1750. investitus est parochus Moravánka, ubi † 14. Apr. l75l.


Deschan Franciscus.
deschanfranciscus1761
nem1894
Natus Posonii, qua alumnus seminarii s. Stephani 1761. baccalareus et 1762. magister philosophiae promulgatus. 1767. ordinatus et 22. Dec. pro cooperatore Posonium missus. Hinc 30. Jan. 1771. investitus parochus Vetero-Budensis. 1777. factus canonicus Posoniensis, ubi † 15. Apr. 1779.


Desidor Hyacintus.
dezidorhyacintus1782
nem1894
Ex abolito ord. SS. Trinitatis archi-dioecesi adscriptus ab 1782. usque 1829. administrator ecclesiae olim Trinitariorum Posonii. † 4.Jan. 1829. ibidem.


Desseöffy Alexius, Stephanus.
desseoffyalexius1721
nem1894
Investitus 14. Oct. 1721. parochus in Puszta-Födémes. Hinc 14. Maji 1724. transivid ad Köbölkút, ubi usque 26. Oct. 1729. operatus est.


Desseöffy de Csernek et Tarkő Julius.
desseoffyjulius1836
nem1894
Natus 10. Apr. 1836. in Derékegyház in cottu Csongrád. Philosophiam Posonii, theologiam Strigonii absolvit et 27. Jan. 1860. ordinatus est. Cooperatorem egit in Zeliz, Drégely-Palánk, hinc interimaliter administravit parochias Csáb, Szécsényke et Ipolyságh. Ab 17. Sept. 1867. fuit admin. in spirit. et temp. in Palást. 13. Maji 1868. parochus ibidem factus. Beneficium hoc 17. Oct. 1833. resignavit.


Desy, vel Deseő Antonius.
desyantonius1723
nem1894
Investitus 29. Oct. 1723. parochus Broczkensis. 1. Nov. 1727. hinc conscriptio fuit facta, in qua Deseő vocatur. Hinc 19. Jul. 1728. investitus in Unin, hinc 3. Aug. 1731. ad Zavar, ubi usque 1734. operatus est.


Deszáth Joannes.
deszathjoannes1813
nem1894
Natus 25. Nov. 1813. in Érsekujvár. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 26. Oct. 1837. ordinatus est. Cooperatorem egit in Mocs, Aranyos-Maróth, ab 1839. Hodrusbányae, ab 1845. in Kőhidgyarmat, demum ab 1846. in Szent-Benedek. 1. Aug. 1848. praesentatus est parochus in Ebed, ubi † 9. Dec. 1875.


Detricus.
detricus1367
nem1894
Occurrit 1367. parochus Posonii ecclesiae s. Martini. Vir discretus. (Rimely, capit. Poson. 253.)


Devecsery Josephus.
devecseryjosephus1741
nem1894
Nitriensis 27. Nov. 1741. ex seminario s. Emerici ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. 11. Jul. 1745. ordinatus et pro cooperatore 24. Oct. ejusdem a Érsek-Ujvárinum missus. 15. Nov. 1747. investitus est parochus in Barth. 1767. informatio officiosa de hac parochia fuit confecta. 1782. accepit administratorem in spiritualibus Andream Németh, a. 3. Jul. 1784. autem Mathiam Kralik. 29. Jun. 1785. ob aetatem fractam resignavit et Szakolczam reccesit, ubi † 28. Dec. 1796.


Dezsericzky Josephus.
dezsericzkyjosephus1780
nem1894
Theologiae quinquennem cursum in Pázmáneo 1780. absolvit et pro cooperatore ad Érsek-Ujvár missus, hinc m. Majo 1782. factus est parochus in Nagy-Czétény, hinc 1821. transivit ad Tallos, demum 1824. factus administrator in Pered, ubi † 24. Dec. 1827.


Dianis Martinus.
dianismartinus1759
nem1894
Ex Bozók, 14. Aug. 1759. susceptus in alumnatum Budense Szécsényianum. 3. Aug. 1760. ordinatus et 13. Oct. ejusdem a. administrator in Lédecz contitutus. 14. Octobris autem pro cooperatore ad Izbég missus. 20. Oct. 1762. investitus parochus in Kormossó. Ibidem 1766. conscriptio parochiae fuit peracta. † 14. Jan. 1792. ibidem.


Dietrich Franciscus Xav.
dietrichfranciscus1753
nem1894
Post administrationem per membra ordinis s. Benedicti 13. Jun. 1753. investitus est primus parochus in Deáki, qui hoc beneficium usque 1768. tenuit.


Dinkay Josephus.
dinkayjosephus1800
nem1894
Natus 6. Jan. 1800. Theologiae quatuor a. in seminario Mariano Tirnaviae 1824. absolvit. Dein unum a. in instituto presbyterorum transegit Strigonii et 12. Jun. 1825. ordinatus est. Cooperatorem egit in Garam-Ujfalu, Mánya, Jakabfalva, et ab 1828. in Nagy-Súr, hinc factus parochus in Nagy-Modró, quam 1860. resignavit et ad quietem Galgóczium recessit, ubi † 9. Dec. 1862.


Dionysius Agriensis.
dionysiusgriensis1613
nem1894supp
Occurrit 1605. et 1613. plebanus Comaromii. Confer Laurentium Skaczay.


Dionysius.
dionysius1327
nem1894
Occurit 1327. parochus in Egyházkarcsa, cui Nicolaus Trental, agenda procuratoris in re metati circa Abony commisit. (Bartal, Csallóköz tórt. vázl. 71.)


Dionysius.
dionysius1561
nem1894
Occurit 1561. plebanus in Baar (Fel-Bár.) De quo visitator sic loquitur: Senex, vir catholicus, infirmus. Respondit officio sacer dotali secundum ritum Romanae ecclesiae. Habet famulam.


Dionysius.
dionysiusa1562
nem1894
Ad Szered 1562. Tirnavia missis est, ut dicit visitator ejusdem a., parochus catholicus, ad populum catholicum, qui secus ad Szerdahely adfiliatus fuit.


Dionysius.
dionysiusb1562
nem1894
Occurrit 1562. parochus in Klythy (Kiliti) de quo visitator a. ejusdem dicit: senio confectus, et aeger. Catholicus.


Dipetris Josephus.
dispetrisjosephus1749
nem1894
Natus Neosolii. Post ab solutum primum a. theologiae in Pázmáneo, ad alumnatum Széchényianum missus, ubi 12. Nov. 1749. appulit. 16. Nov. 1751. factus cooperator Bazinii. 16. Maji 1753. Sassinii, hinc 15. Maji 1756. applicatus est capellanus domesticus Francisci lib. bar. Balassa in Alsó-Esztergál. Hinc 11. Jan. 1757. missus est pro cooperatore Scepusium. 1764. factus parochus in Szlatvin, quacum incorporatus dioecesi Scepusiensi.


Divald Joannes.
divaldjoannes1653
nem1894
Ab 1653. usque 1655. fuit parochus in Kaproncza.


Divényi Franciscus.
divenyifranciscus1697
nem1894
Investitus 3. Oct. 1697. parochus in Divék-Ujfalu, hinc 9. Maji 1700. transivit ad Nagy-Emőke, ubi incoepit scribere matricas.


Dives Joannes.
divesjoannes1629
nem1894
E primis collegii Pázmánei alumnis. Ab 1629. parochus in Gerencsér, ubi eodem a. incoepit scribere matricas. 1630. translatus ad Radosócz, qua ejus parochus 4. et 5. Oct. ejusdem a. interfuit synodo per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae. Hinc 1634. transivit ad Rosindol (Rózsavölgy.) Ibi eodem a. Georgius Draskovics visitationem peregit in qua de parocho sic: Muneri satis facit. Non ita pridem absque mea introductione hic agere jussus. Nunc alioquin male non audit, nisi quod interdum mero indulgens, non somnum sed arma capit et furit. Increpui illum.


Diviacsics Michael.
diviacsicsmichael1672
nem1894
E seminario s. Stephani 23. Sept. 1672. ordinatus. 3. Apr. 1673. investitus parochus in Velkopole, hinc 9. Aug. 1675. transivit ad Koos, inde 17. Nov. 1678. ad Handlova, ubi usque 1679. operatus est.


Dlabacs Daniel.
dlabacsdaniel1742
nem1894
Missus 23. Jan. 1742. pro cooperatore Szeniczium, hinc 17. Jul. 1745. investitus parochus in Turócz-Szent—Péter, hinc 7. Oct. 1749. transivit ad Nahács, hinc 2. Dec. 1750. ad Podola, ubi usque 1769. operutus est, hinc se ad eremum prope montem Zobor contulit, verum ob religionis catholicae conservandae studium iterum ad curam animarum rediit et 3. Oct. 1771. investitus parochus in Grinád. † 9. Febr. 1783. ibidem. Legata fecit pro campana eccl. Grinaviensis acquirenda, 240 fl. et pro ejus 20 fl.


Dlhovics Joannes.
dlhovicsjoannes1656
nem1894
Occurrit 1656. parochus in Nyitra-Pereszlény, qui cum parocho Nahácsensi controversiam habuit, quia ipsius cistam violaverit. (Acta intr. Fasc. LXI.)


Dlhovszky Josephus.
dlhovszkyjosephus1787
nem1894
Natus 1. Mart. 1787. Theologium in seminario generali Pestini absolvit. Cooperatorem egit in Tölgyes, tunc doctor ss. theologiae factus. 1815. accommodatus pro doctrinae rel. professore in liceo AEppali, una in sem. B. M. V. in coel. ass. studiorum praefecto. 24. Oct. 1817. factus parochus in Kis-Tapolcsán, ubi † 11. Mart. 1857.


Dlhovszky Laurentius.
dlhovszkylaurentius1762
nem1894
Natus 13. Aug. 1762. in Zlichó in cottu Trencsin. Theologiam in Generali seminario Budae inchoavit et cum quinto a. Posonii 1788. terminavit. Cooperatorem egit Stomfae et ab 1789. in Gajar, hinc 3. Jun. 1795. factus est parochus in Széleskút, ubi 1812. visitatio fuit peracta. † 29. Aug. 1842. ibidem.


Dluholuczky Joannes.
dluholuczkyjoannes1774
nem1894
Theologiam cum tertio a. in seminario s. Stephani 1774. terminavit hinc missus pro cooperatore ad Mellek. 26. Dec. 1775. investitus parochus in Simony, qua cum incorporatus dioecesi Neosoliensi.


Dobay Mathias.
dobaymathias1630
nem1894
Occurrit 1630. licentiatus in Nagy-Ölved, qui interfuit synodo 4. et 5. Oct. ejusdem a. Tirnaviae celebratae.


Dobias Franciscus.
dobiasfranciscus1819
nem1894
Natus 30. Sept. 1819. in Szered. Theologiam Tirnaviae absolvit et 28. Oct. 1836. ordinatus est. Cooperatorem egit Galanthae et in Divény. 22. Nov. 1844. accepit Lamacs, hinc per cambium cum Ignatio Kleinhans 8. Febr. 1861. transivit pro administratore ad Eözdöghe, ubi † 24. Sept. 1872.


Dobiás Michael.
dobiasmichael1794
nem1894
Natus 8. Sept. 1794. Theologiam 1816. absolvit et qua diaconus Nitriae commoratus est, 9. Sept. 1817. ordinatus. Cooperatorem egit Csasztae, ab 1818. in Födémes et ab 1820. in Ürmény, hinc 12. Sept. 1821. factus parochus in Besse, inde 13. Aug. 1831. transivit ad Tornócz, ubi † 3. Oct. 1852.


Dobicz Andreas.
dobiczandreas1770
nem1894
Theologiam in Pázmáneo absolvit et 11. Dec. 1770. pro cooperatore ad Nagy-Lévard missus. 1773. factus est parochus in Hosszufalu, hinc 1778. transivit ad Modor, ubi usque 19. Apr. 1788. mansit 4. Dec. ejusdem a. acccepit Bazin, ubi una munus VADni in se assumsit. † 19. Apr. 1803.


Dobis Stephanus.
dobisstephanus1651
nem1894
Origine Selyensis. 1651. missus fuit Romam studiorum causa. Redux inde factus parochus in Nagy-Kér. 8. Nov. 1664. canonicus Posoniensis, 6. Apr. 1668. vero Strigon. et ab 17. Apr. ejusdem a. ADnus Neograd. Fuit etiam praepositus Orodiensis. 11. Nov. 1678. in castro Bozók occisus a seditiosis jussu Emeric. Balassa.


Döbling Julius.
dobligjulius1845
nem1894
Natus 18. Oct. 1845. Theologiae Strigonii studuit et 25. Oct. 1868. ordinatus est. Cooperatorem egit in Bozók, ab 1869. in Szent-Benedek, ab 1870. in Éjsekujvár. Hinc m. Sept. 1874. factus admin. dein parochus in Maria-Nostra, ubi una dir. spir. in domo correct. fuit. 1876. transivit ad Csúz, dein 1886. ad Kemencze. Est simul conv. s. Benedicti de juxta Grón conventualis.


Dobos Georgius.
dobosgeorgius1785
nem1894
Natus 25. Nov. 1785. Theologiam qua clericus et defectum aedium extra seminario constitutus 1810. terminavit et 1. Sept. eodem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Holics, 1813. factus herul. l. b. Pongrácz praefectus in Nádas. 1814. accomodatus est in lycaeo AEppali Strig. Tirnaviae logicae metaph. et philosophiae moralis prof. una in semin. s. Steph. studiorum praefectus. 1819. factus parochus in Stepanó, hinc 21. Aug. 1821. transivit ad Péterfalva, ubi 1829. VADnus, 1836. assessor consist. Tirnav., demum 1840. transivit ad Holics. Hinc 12. Maji 1845. factus canonicus Posonii, ubi usque ad custodiatum promotus † 2. Apr. 1856.


Dobos Michael.
dobosmichael1670
nem1894
Investitus 17. Jun. 1670. licentiatus in Házas-Nénye, ubi usque 1676. operatus est.


Dobriacher, vel Villaco Udalricus Guilielmus.
dobriacherguilielmus1521
nem1894
Occurrit ab 1521. usque 1524. parochus Posoniensis ecclesiae s. Laurentii. Fuit canonicus et decanus capituli ejatis ad s. Martinum. Vir literatus. Ab intestato decedens, capitulum multis molestiis involvit. (Rimely, Capit. Poson. 262.)


Dobrocsanyi Stephanus.
dobrocsanyistephanus1667
nem1894
E seminario s. Stephani reg. 26. Mart. 1667. ordinatus. 10. Maji ejusdem a. investitus parochus in Nagy-Rippény et Nyitra-Sárfő Ibi usqu 1670. hic vero usque 1674. operatus est. Imo hoc anno repetita vice investitus. 10. Jun. ejusdem a. investitus est in Radosna, retento adhuc Sárfő. Ibi et in Radosna usque 1675. laboravit.


Dobronay Franciscus.
dobronayfranciscus1710
nem1894
E seminario generali qua tertiannita 16. Mart. 1710. ordinatus est. 3. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Lédecz, hinc 11. Mart. 1713. transivit ad Nádas in Hont. ubi † m. Sept. 1722.


Dobronay Franciscus.
dobronayfranciscus1710
nem1894supp
Mortuus Selmeczbányae et 14. Aug. 1722. in ecclesia s. Catharinae ad aram s. Apolloniae sepultus.


Dobronay Stephanus.
dobronaystephanus1741
nem1894
Missus 6. Maji 1741. pro cooperatore ad Soós-Hartyán. 20. Jan. 1742. investitus est parochus Bástiensis in cottu Gömör. Hinc 30. Apr. ejusdem a. transivit ad Alsó-Várad, inde vero 1. Febr. 1746. ad Felső-Thur. Illuc 1746. advenerunt mille floreni pro sacris ex fundatione Adami Kellio. Demum 22. Mart. 1752. transivit ad Palást, ubi † 10. Maji 1758.


Dobronyi Michael.
dobronyimichael1807
nem1894
Natus 3. Sept. 1807. Pestini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 30. Sept. 1830. ordinatus est. Cooperatorem egit in Egyház-Karcsa, ab 1832. in Nagy-Maros, ab 1837. Vetero-Budae, hinc 5. Febr. 1845. praesentatus parochus in Visegrád. Inde 24. Jun. 1885. transivit ad Buda-Eörs. † 1. Jan. 1877. ibid.


Dobrovodsky Simon.
dobrovodskysimon1749
nem1894
Natus in Szent-Péter in cottu Posoniensi. Transacto triennio in Pázmáneo pro theologia ad alumnatum Budensem transpositus, ubi 10. Nov. 1749. appulit. Qua diaconus jam missus fuit ad capitulum Scepusiense pro capellano, hinc 20. Jan. 1752. ad Szenics. 29. Oct. ejusdem a. ordinatus. 8. Aug. 1755. investitus est parochus in Szent-István.


Dobsa Emericus.
dobsaemericus1858
nem1894
Theologiam Strigonii cum quarto anno 1858. terminavit et qua diaconus exivit. 1. Maji 1859. ordinatus. Ab eo tempore valetudinarius Posonii. 1860. cooperatorem egit in Nagy-Tapolcsány et 22. Jun. ejusdem a. investitus parochus in Závada, ubi † 3. Nov. 1864.


Dobsa Michael.
dobsamichael1850
nem1894
Natus 28. Dec. 1850. Theologiam in seminario AEppali terminavit Strigonii et 26. Jul. 1874. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ürmény, et Radossócz. Ab 1876. curatus anabaptistarum fuit in Morva-Szent-János. Hinc 7. Nov. 1881. accepit parochiam Búr-Szent-György, inde vero 1887. transivit ad Morva-Szent-János.


Dobsovich Andreas, Antonius.
dobsovichandreas1702
nem1894
Investitus 16. Jun. 1702. parochus in Veszele, hinc 7. Maji 1707. transivit ad Závod, inde vero 23. Febr. 1715. ad Morva-Szent-János, ubi † 30. Jul. 1719. Sepultus ad cryptum ecclesia in Szekula. Fuit vir rebusto corpore.


Doctorovics Georgius.
doctorovicsgeorgius1686
nem1894
Occurit 1686. parochus in Bars-Szent-Kerszt. 1700. fuit canonicus Scepusiensis novissimus et simul parochus ecclesiae collegiatae. Nominatur in visitatione per Joanem Sigray eodem a. peracta.


Doctorovics Georgius.
doctorovicsgeorgius1702
nem1894supp
Fuit 1702. lector capituli Scepus. et praepositus B. M. V. de Liptó. Mortuus sub motibus Rakóczyanis. Caetera suo loco.


Dóczi Mathias.
doczimathias1630
nem1894
Occurit 1630. Licentiatus in Libád. (Nunc filia ad Kőhidgyarmat.) Interfuit synodo per Petrum Pázmány 4. et 5. Oct. ejusdem a. Tirnaviae celebratae.


Dodek Andreas.
dodekandreas1866
nem1894supp
Natus 14. Febr. 1866. Theologiam Strigonii 1888. absolvit. 10. Sept. e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Verbó, ab 1891. in Cseszte. 1892. obtinuit parochiam Dubova.


Dodek Josephus.
dodekjosephus1864
nem1894
Natus 6. Maji 1864. Theologiam in AEppali seminario Strigonii absolvit et 31. Jul 1887. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kisapáthi, ab 1890. in Selmeczbánya. 1891. factus administrator in Viszoka.


Dojcsányi Joannes.
dojcsanyijoannes1667
nem1894
Investitus 12. Sept. 1667. parochus Rohóviensis, hinc 3. Nov. 1669. transivit ad Ternye, ubi usque 1671. operatus est.


Dolezal Georgius
dolezalgeorgius1762
nem1894
Szakolczensis, 1762. susceptus in alumnatum Budensem, Széchényianum. 20. Mart. 1764. missus pro cappelano aulico ad comitem Forgács in Gács. Hinc 24. Dec. 1769. investitus parochus in Badin, cum quo incorp. Dioec. Neosol.


Dolny Stephanus.
dolnystephanus1669
nem1894
E seminario Posoniensi antiquis. S Stephani, inde Viennam, demum Romam missus. Ab 1669. usque 1673. parochum egit Samariae. 22. Apr. 1674. canonicus M. E. Strig. Mense Martio 1680. ADnus Honth. 1682. iterum exivit administrate parochiam Somorja. 1685. cantor, 17. Sept. 1687. lector nominatus. Abbas S. Helenae de Földvár. 27. Sept. 1693. praepositus major Strig. et 11. Oct. eodem anno eppus Noviensis. Vicarius generalis. In Dec. 1696. eppus Quinque-eccles. 1699. infula Csanadiensi donatus, quam acceptare noluit, ast 1700. tamen investitus et 27. Jul. 1703. consrecatus. † 2. Jun. 1707. Tirnaviae. Aetatis 70. Sepultus in ecclesia S. Jacobi Franciscanorum, qua illorum syndicus. Legavit pro missis 1800 flnos, pro seminario s. Stephani 400 flnos.


Dologh Antonius.
dologhantonius1819
nem1894
Natus 22. Jul. 1819. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit Tyrnaviae. 1843. in instituto presbyterorum morabatur Strig. et 15. Jul. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit Siglisbergae. Ab 1847. administravit Kormossó, hinc 6. Mart. 1850. praesentatus et 3. Oct. investitus in Szent-Antal. 1858. transivit ad Ó-Tura, hinc per cambium cum Ludovico Leindorfer 20. Mart. 1860. transivit administrare Szokolócz, demum 16. Jul. 1862. factus parochus in Ardanócz, ubi † 9. Apr. 1865.


Domaniczky Joannes.
domaniczkyjoannes1705
nem1894
13. Jun. 1705. investitus parochus in Neczpál, hinc eodem a. fungi cessavit. 1714. usque 1730. parochus fuit in Felső-Sipék, hinc recessit et absque officio † 20. Maji 1748. in Alsó-Kubin.


Domaniczky Nicolaus.
domaniczkynicolaus1727
nem1894
Ex Domanis in cottu Trencsin. Qua alumnus coll. gen. 1727. baccalaureus et 1728. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. 1730. terminavit qua ruber. 25. Nov. 1733. investitus in Alsó-Kubin, hinc 13. Oct. 1755. transivit ad Oszlány, inde demum 12. Maji 1765. ad Privigye, ubi † 29. Maji 1767.


Domaniky Mathias.
domanikymathias1669
nem1894
E cottu Hontensi. Qua alumnus seminario s.Stephani 1669. baccalaurreus et 1728. magister philosophiae. Theologiam in Pázmáneo absolvit. 22. Mart. 1675. investitus parochus in Tiszolcz, ubi usque 1684. mansit. 2. Apr. 1686. investitus in Radosna, hinc 23. Mart. 1690. transivit ad Éjsekujvár, demum exhinc 18. Apr. 1691. ad Egerszeg, ubi usque 1697. operatus est.


Dománszky Georgius.
domanszkygeorgius1741
nem1894
Fuit parochus Répásiensis in Scepusio, ubi † 4. Mart. 1741.


Dománszky Joannes
domanszkyjoannes1716
nem1894
Investitus 5. Aug. 1716. parochus in Gergő, in Scepusio, ubi usque sequentem a. 1717. operatus est.


Dombay Georgius.
dombaygeorgius1705
nem1894
Investitus 16. Apr. 1705. parochus in Füss, hinc 1. Dec. 1709. transivit ad Szenográd, ubi usque 1724. operatus est.


Dombay Jacobus.
dombayjacobus1720
nem1894
Lovcsensis e cottu Bars. Qua alumnus seminarii s. Adalberti 1720. baccalaureus et et 1721. magister philosophiae factus. Tertium a. theologiae 1724. absolvit. Diaconus jam 22. Maji 1723. ordinatus. 24. Feb. 1724. investitus parochus in Litava, hinc 7. Aug. 1730. transivit ad Szenográd, ubi 1731. Joannes Ujvendéghy peregit visitatoniem, in qua de parocho dicit, quod sit 33. annorum. Demum 4. Jun. 1738. ad Turóluka, ubi † 13. Aug. 1739.


Dombay Stephanus.
dombaystephanus1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Csered, qui nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto. In eodem catalogo etiam qua licentiatus in Egyházas-Bást nominatur.


Dombrini Joannes.
dombrinijoannes1687
nem1894
Investitus 24. Mart. 1687. licentiatus in Tesmag, nunc filia ad Ipolyság. 12. Jul. 1689. investitus qua talis in Nagyoroszi. Mansit usque 1692.


Döme Andreas.
domeandreas1800
nem1894
Natus 14. Apr. 1800. Comaromii. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 26. Mart. 1825. ordinatus. Cooperatorem egit in Diószeg uno et medio, in Tallós quinque et in Hidaskürt similiter quinque annis. 8. Jun. 1836. accepit parochiam Vásárút, quam usque 1869. gubernavit. Tunc illam resignavit et Posonium reccesit, ubi † 2. Nov. 1880.


Döme Carolus.
domecarolus1791
nem1894
Theologiae quintennem cursum, qua theologus practicus in seminario generali Posoni 1791. terminavit, hinc Tirnaviae applicationem accepit qua juratus metr. sacrae sedis Strig. et actuarius penes administr. bonorum seminarist. ADioec. Strig. 1794. factus praefectus studiorum in seminario generali Posoniensi. Hinc 11. Apr. 1800. praesentatus parochus Izsaensis, ubi usque 11. Dec. 1815. tunc parochiam resignavit, quia ad latus eppi Transilvaniensis a Rudna discessit. 1818. canonicus Posoniensis factus. Qua lector † 22. Maji 1845. Aetatis 79. Jam 2. Mart. 1841. capitale 2400 fl. pro Izsaensibus elocavit. Bibliothecam seminario s. Emerici legavit. Fuit vir ab omnibus amatus et distinctus, eruditusque ac literatus. (Uj Magyar Sion. 1886. 102.)


Döme Carolus.
domecarolus1819
nem1894
Theologiam in seminario Mariano 1819. absolvit. Cooperatorem egit in Vadkert, ab 1822. in Nagy-Oroszi, ab 1824. Budae ad S. Annam. 1827. factus admin. in Uny, hinc 2. Jul. 1829. praesentatus parochus in Püski. † 9. Apr. 1840. ibidem. Fuit cottus Moson, item praed. de Bácsa tabulae judiciariae assessor.


Döme Mauritius.
domemauritius1825
nem1894
Natus 7. Mart. 1825. in Ozora in cottu Trencsin. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 21. Jun. 1848. ordinatus est. Cooperatorem egit Samariae, ab 1849. in Cseklész, 1850. rediit Samariam. 1856. administratura parochiae Nádszeg ei concredita fuit, in quam 1858. investitus est.


Dominici Nicolaus.
dominicinicolaus1402
nem1894
A 30. Dec. 1402. parochus in Szucsán, simul canonicus M. E. Strig. Fuit eousque parochus s. Nicolai in antiquo Solio. Hanc translationem ipse Bonifacius IX. papa eo ex obtutu fecit, quia amborum beneficiorum proventus aequales erant. Efficientes decem et octo marcas argenti. (Mon. Vat. S. I. T. IV. 493.)


Dominicus.
dominicus1296
nem1894
Fuit 1296. parochus de s. Jacobo Budae. Ille fuit unus eorum quibus eppus et capitulum Vesprimiense 1. Aug. ejusdem a. declaravit, quod integram decimam percipiat et synodum AEppi visitare debeat. (Knauz, Mon. Strig. II. 390.)


Dominicus.
dominicus1297
nem1894
Fuit 1297. ecclesia s. Michael de Koachy presbyter, qui, una cum allis duobus parochis Strig. semet obligavit omni anno quinque marcarum candelas custodi eccl. Strig. praestare. (Knauz, Mon. Strig II. 397.)


Dominicus.
dominicusa1332
nem1894
1332. inter et 1337. sacerdos ecclesiae Sanctae Crucis in ADtu Bars, qui juratus dixit collectoribus census papalis, quod suum beneficium non valeret ultra marcam et solvit sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 190.)


Dominicus.
dominicusb1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Camiani (Camiachin) Komjáth, in ADtu Nitr. qui juratus dixit collectoribus census papalis, quod suum beneficium non valeret ultra tres marcas et solvit sedecim grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 225.)


Dominicus.
dominicusc1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus in Sop (Szob) qui juravit suum beneficium non valere plus, quam quatuor marcas et solvit 22 grossos collectoribus census papalis. (Mon. Vat. S. I. T. I. 225.)


Dominicus.
dominicus1332
nem1894supp
Fuit inter 1332. et 1337. sacerdos ecclesiae s. Regis Stephani de Hoslán, qui juratus dixit, suum beneficium non valere ultra duos marcas, solvit 12. grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 190.)


Dominiki Michael.
dominikimichael1677
nem1894
Investus est 1677. parochus in Radván, ubi usque 1679. operatus est.


Domonkos Petrus.
domonkospetrus1691
nem1894
Investitus 9. Jun. 1691. parochus in Nagy- et Kis-Bény, ubi usque 1710. operatus est.


Dömötör Gedeon.
domotorgedeon1844
nem1894
Natus 13. Jul. 1844. Budae. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit et 2. Aug. 1868. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Magyar, ab 26. Nov. 1869. in Dorogh, ab 16. Aug. 1871. Budae in Tabán et ab 10. Mart. 1874. in arce Budensi ad B. M. V. Assumt. Ubi simul secundarius exortator, tardius professor relig. supplens in gymnasio reg. cath. universitatis fuit. 7. Sept. 1833. factus simul professor religionis in praeparandia viril. status. 15. Oct. 1890. electus per civitatem Budapenstiensem in parochum ad s. Annam in Aquatica.


Domsics Mathias.
domsicsmathias1691
nem1894
Natus 12. Aug. 1691. in Körtvélyes in cotu Sopron. (Juxta alios croata Rajkensis ex cottu Moson) 10. Sept. 1715. in clericum susceptus. Philosophiam Budae in alumnatu Széchényiano studuit, ubi 19. Jul. 1717. theses defendit. Expost 10. Oct. ejusdem a. in seminario Szelepcsényiano Tirnaviae appulit pro studio theologico. 23. Sept. 1719. ordinatus. Postea studia prosequebatur. 17. Oct. 1720. investitus parochus in Szklabonya, quo 17. Nov. appulit reperiens parochiam bonam, populum obedientem et bene affectum. Hinc 17. Feb. 1721. investitus est in exemtam parochiam Földvár. 1726. transivit ad dioec. Quinqueeccl. et 10. Jan. a. sequentis dimissiorales expeditae sunt. A 6. Aug. 1726. parochus in Tamási, VADnus factus. Sed mox in filiali Iregh novam parochiam erexit. 1728. parochus in Hosszuhetény. 12. Aug. ejusdem a. VADnus Baranyaensis, 17. Sept. similiter ejusdem a. canonicus Quinqueecclesiensis, retenta usque 1730. parochia. 1733. substitutus, 1737. gener. vicarius et 14. Sept. eodem a. custos 1739. vicariatum deposuit. † 24. Maji 1768. ibidem. (Autobiographia in archivo secreto capit. Quinqueeccl. Brúsztle, recensio cleri II. 654.)


Donay Joannes.
donayjoannes1807
nem1894
Natus 24. Maji 1807. Budae. Theologiae Tirnaviae studuit, 30. Sept. 1830. ordinatus est. Cooperatorem egit in Alsó-Korompa, uno, Strigonii in Aquatica medio, Budae ad s. Annam uno et medio anno, Pestini ad s. Josephum novem mensibus. 16. Oct. 1834. administrator factus in Skiczó, hinc 6. Jul. 1840. parochus factus in Nagy-Szelezsény, 9. Dec. 1845. accepit Köpösd, quam 4. Mart. 1847. resignavit. Pensione donatus unum annum transegit Posonii, subin admin. ecclesiae Zuckermandl et catecheta scholae elem. 1852. succentor penes eccl. coll. Posonii, hinc in pari qualitate 1856. transivit Tirnaviam ubi simul admin. eccl. Paulinorum fuit. 1. Maji 1861. factus parochus in Besse, hinc 17. Mart. 1862. cambialiter transivit ad Lamacs, ubi 2. Apr. ejusdem a. investitus. 30. Mart. 1866. accepit Hradek, ubi 4. Apr. ejusdem a. investitus et usque 25. Mart. 1869. operatus est. 1. Maji 1873. instituto s. Adalberti incoporatus, qua talis † 26. Jul. 1880. Bazinii.


Donoval Joannes.
donovaljoannnes1864
nem1894supp
Natus 15. Aug. 1864. Theologiam Strigonii 1888. absolvit. 8. Jul. e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Radossócz, ab 1891. in Egbell. 1894. ibidèm int. admin. constitutus.


Dopjera Michael.
dopjeramichael1827
nem1894
Natus 18. Aug. 1827. in Kúti. Theologiam Strigonii absolvit et 27. Jul. 1857. ordinatus est. Cooperatorem egit in Búr-Szent-Miklós, ab 1871. in Radossócz. Mense Nov. 1875. factus parochus in Csári, hinc m. Feb. 1880. accepit Kúti.


Dopjera Michael.
dopjeramichael1827
nem1894supp
† 2. Dec. 1891. parochus Kutiensis.


Doroghy Andreas.
doroghyandreas1753
nem1894
Investitus 27. Jun. 1753. parochus Barakonyensis, fuit graeci ritus unitus sacerdos uxoratus. † 18. Sept. 1775. ibidem.


Doroghy Joannes.
doroghyjoannes1732
nem1894
Investitus 15. Dec. 1732. parochus Barakonyensis. Fuit graeci ritus unitus sacerdos. † 28. Mart. 1752. ibidem.


Dotter Joannes.
dotterjoannes1847
nem1894
Natus 20. Dec. 1847. Theologiae Strigonii studuit et qua tertiannita 31. Jul. 1871. ordinatus est. Cooperatorem egit in Misérd, hinc 1883. factus est parochus in Hidas.


Dovorányi Valentinus.
dovoranyivalentinus1592
nem1894
Fuit 1592. parochus in Bogdány. Successorum nactus 1613.


Drágfy, antea Drahokupil Ferdinandus.
draghyferdinandus1813
nem1894
Natus 15. Oct. 1813. in Héreg. Studia sua Tirnaviae terminativ et 28. Oct. 1836. ordinatus est. Cooperatorem egit in Patak uno anno, in Nagy-Oroszi decem, in Vámos octo mensibus, in Bajna annis tribus et mensibus decem, ibidem administrator mensibus duobus. Strigonii in l. r. civitate cooperator annis sex. Dein administrator in Párkány mensibus quinque. Hinc iterum reversus Strigonium. A 5. Dec. 1850. admin. et a 12. Aug. 1863. investitus parochus in Tarján. Curavit 1859. capellam Rosarii ampliare, 1563. turrim ecclesiae exstrui, qua 80 annos carebat. Ecclesiam ipsam 25. Oct. ejusdem a. Joannes card. Scitovszky consrecavit. Post diuturnam infirmitatem † 5. Jul. 1847. ibidem.


Dragovics Martinus.
dragovicsmartinus1655
nem1894
Investitus 12. Feb. 1655. parochus in Oszlány, ubi usque 1667. mansit. 30. Apr. 1669. investitus in Rózsavölgy, hic usque 1682. operatus est.


Drahos Georgius.
drahosgeorgius1740
nem1894
Sancto-Nicolaensis, ex cottu Posoniensi. 14. Nov. 1740. susceptus in alumnatum Budensem, Széchényianum. 9. Jun. 1742. pro cooperatore Földvárinum missus, 3. Apr. 1744. investitus parochus in Divény-Ujfalu, ubi usque 14. Jul. ejusdem a. mansit. 25. Nov. 1750. investitus in Felső-Zelle, hinc 27. Aug. 1755. transivit ad Maniga, ubi usque 1756. operatus est.


Drahos Joannes.
drahosjoannes1667
nem1894
E seminario s. Stephani 26. Mart. 1667. ordinatus. 10. Maji ejusdem a. investitus parochus in Nádas in cottu Poson. Hinc 28. Apr. 1674. transivit ad Detrekő-Szent-Miklós, ubi usque 1681. operatus est.


Drahos Martinus.
drahosmartinus1716
nem1894
Investitus 10. Nov. 1716. parochus in Almás, 8. Maji 1722. investituram accepit pro Gajar.


Drahos Stephanus.
drahosstephanus1726
nem1894
Ordinatus 1726. Investitus 21. Apr. 1730. parochus Kameniczensis, hinc 13. Jan. 1731. transivit ad Novák, ibi VADnus factus et praepositus s. Nicolai. † 2. Apr. 1755.


Draskovics comes Joannes.
draskovicsjoannes1805
nem1894
Natus 18. Nov. 1805. Studia philosophica et juridica partim Pestini partim Zagrabiae, theologiam Tirnaviae et Pestini absolvit. 25. Oct. 1828. ordinatus est. Fuit cooperator in Szölgyén duobus et medio a. Tum capellanus aulicus apud cardinalem a Rudna, dein archivarius vicarialis Tirnaviae fere duobus annis. Demum 11. Sept. 1833. praesentatus parochus in Kürth, quam 23. Jan. 1840. resignavit et ad Croatiam recessit, ubi † Jan. 1856.


Draveczky Franciscus.
draveczkyfranciscus1753
nem1894
Absolvit Romae theologicis studiis, in patriam reversus, 10. Oct. 1753. investitus est parochus in Almás in cottu Tornensi, ubi usque 1768. operatus est, nam tunc canonicus Scepusiensis factus. 3. Jun. 1772. transivit ad capitulum Strigoniense. 23. Jul. 1773. ADnus Nitr. 14. Nov. 1783. praepositus S. Georgii et ADnus cathedralis. 8. Nov. 1790. custos. † 18. Jun. 1802. Aetatis 76. Vir pius et sanctus. In oppido Szent-Györgymező novum templum et parochi aedes, illius imprimis sumptibus surrexerunt. Amplas fecit legationes xenodochiis et aliis humanis institutionibus. (Memoria Basilicae Strig. 172.) Habet merita in literatura ascetica. (Uj Magyar Sion, 1886. 102.)


Drazsánszky Joannes.
draszanszkyjoannes1776
nem1894
Theologiam in seminario generali Tirnaviae 1776. terminavit, hinc factus est cooperator in Nagy-Salló. Ab 1777. cooperator et conventualis in Sancto-Benedicto. 21. Aug. 1779. investitus parochus in Szob. Ubi multa circa ecelesiam et parochiam ordinandam, ornandamque laboravit et sincera charitate erga fideles, zeloque pastorali hanc parochiam rexit. Hinc 21. Apr. 1800. praesentatus parochus in Szent-Benedek. Inde 1817. factus canonicus Posoniensis, item praepositus s. Joannis de Buda. Profectus usque lectoratum. † 6. Jul. 1827.


Dreikovics Joannes.
dreikovicsjoannes1724
nem1894
Qua theologus moralista e seminario s. Stephani 13. Sept. 1724. ordinatus. 6. Mart. 1725. investitus parochus in Ardanócz. Cum illius cura nova navis ecclesiae addita. Franciscus Zichy 1731. visitationem ibidem peregit. 1746. nova dumus parochialis erecta. † 13. Aug. 1749. ibidem.


Dreikovics Paulus.
dreikovicspaulus1687
nem1894
Uninensis, qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1687. baccalaureus, qua alumnus seminarii s. Stephani 1688. magister philosophiae. Theologiae studuit in collegio cleri Hung. generali et 18. Dec. 1690. qua quartiannita ordinatus est. Postmodum baccalaureus theologiae proclamatus. 21. Dec. 1691. investitus parochus in Vág-Szerdahely, hinc 6. Apr. 1695. investitus in Pobedim, ubi Emericus Pongrácz, 26. Mart. 1697. peregit visitationem, in qua de parocho notatum, quod 34 annorum sit. Idem visitator sub eodem parocho etiam 1700. peregit visitationem. Tunc de parocho dicit: celebrat freqenter, monebit melius habentes ut legent aliquod pro eclesia et anima sua. Conqueritur contra filialistas, quod non praestent praestanda. 1705. et Kuruczones et exercitus germanicus invasit Pobedin spoliavitque ecclesiam. Quidquid obviam fuit, aut spoliatum aut ruinatum. Tunc et matrica deperdita, ideo incoepit novam scribere. Operatus usque m. Maji 1710.


Drényi, aut Drien, vel Dryn Andreas.
drenyiandreas1687
nem1894
Studuit Olomucii, absolutus casista. 1687. ordinatus. Mense Aprili 1869. investitus parochus in Kis-Terenye, hinc 27. Mart. 1891. transivit ad Pojnik cum Libetbánya. 1692. accepit Szent-Ilona. Hic 1697. visitationem peregit Emericus Pongrácz, qui de parocho dicit, quod sit 35 annorum et quod ibidem per 5 annos 15 lutheranos catholicae ecclesiae lucratus sit. Demum 18. Jun. 1697. transivit ad Komjáth, ubi usque 1706. operatus est.


Drényi, vel Drinyi Paulus, Franciscus.
drenyipaulus1656
nem1894
Natus in Diós. Qua alumnus seminari s. Stephani 1656. et 1657. baccalaureus et magister phiosophiae proclamatus. Theologiam in eodem seminario terminavit et 16. Mart. 1656. ordinatus est. Ab Nov. 1667. parochus in Unin, hinc 21. Oct. 1668. investitus iu Felső-Diós, ubi usque 1669. operatus est.


Dreszmitzer Carolus.
dreszmitzercarolus1813
nem1894
Natus 13. Oct. 1813. Theologiam Tirnaviae absolvit et 22. Aug. 1837. ordinatus est. Cooperatorem egit in Révfalu mensibus septem, praebendatum Strigonii anno uno. 1840. factus parochus in Püski, ubi † 23. Maji 1874.


Drevenák Emericus, Ladislaus.
drevenakemericus1786
nem1894
Theologiae quinquennem cursum in seminario generali Posonii 1786. terminavit. In sequenti a. accomodationem exspectavit et pro cooperatore ad Búr-Szent-Miklós missus est. 1788. factus parochus in Pritrsd, nunc Ószuszkó. Ubi eodem a. visitatio fuit peracta. Hinc 1790. transivit ad Rohó, hinc 1796. vero ad dioccesim Neosoliensem.


Drietomai Joannes.
drietomaijoannes1694
nem1894
In seminario s. Stephani tres annos theologiae absolvit et 5. Jun. 1694. ordinatus est. Ab 1696. parochus in Nagy-Hind. Hinc 23. Febr. 1697. transivit ad Kis-Tapolcsány, ubi 1698. hospitale erectum et 1699. matricas scribere incoepit. Operatus est usque 1706.


Drozd Paulus.
drozdpaulus1857
nem1894supp
Natus 8. Nov. 1857. Theologiam Strigonii 1883. terminavit. 2. Maji ejued. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Somorja. 1884. in Tallos et Szentmihályfa, ab 1888. in Püspöki et ab 1891. in Nagymagyar 1893. constitutus admin. in Pereszlény.


Drozdeák Aloysius.
drozdeakaloysius1761
nem1894
Natus 1. Jul. 1761. in Valle Dominorum. Theologiam in seminario generali cum quinto a. 1786. terminavit. Sequentem a. in domo presbyterorum ad s. Josephum Tirnaviae transegit. Fuit cooperator in Stomfa, ab 1788. in Sasvár. 12. Sept. 1795. praesentatus parochus in Stepanó. Hinc 1811. transivit ad Egbel, ubi † 21. Oct. 1818.


Drozdeák Joannes.
drozdeakjoannes1774
nem1894
Absoluto 1774. tertio a. theologiae in Pázmáneo ordinatus et pro cooperatore Stomfam missus est. 27. Sept. 1777. investitus parochus in Magasfalva. Hinc 11. Maji 1781. praesentam accepit pro Besztercze, ubi † 13. Oct. 1801.


Drozdeák Josephus.
drozdeakjosephus1779
nem1894
Theologiam in Pázmáneo 1779. terminavit. Cooperatorem egit in Cseklész. 1787. factus parochus in Bakabánya, inde 1789. transivit ad Szőllős. Hic operatus est usque obitum. † 29. Mart. 1820. Posonii, apud Misericordianos et 1. Apr. Pracsae ad partem ecclesiae honorifice sepultus est.


Druzsbovics Joannes.
druzsbovicsjoannes1800
nem1894
Natus 16. Maji 1800. in Apaj in cottu Poson. Philosophiam et theologiam seminario Mariano 1825. absolvit et 13. Dec. ejusdem a. ordinatus est ac statim ad latus infirmi parochi in Csejkő subsidiarium egit, hinc cooperator fuit in Ó-Bars septem, subin in Garam-Ujfalu tribus mensibus. Hinc in Nagy-Mánya annis tribus. Posthaec ad desiderium parochi Vajkensis ejus admin. in temporaneis et spiritualibus factus. 1841. investituram in eandem parochiam accepit, imo 1857. eidem licet deprecanti, officium VADni concreditum est. † 12. Nov. 1886.


Dubán Michael.
dubanmichael1769
nem1894
Natus in Osgyán. Qua alumnus seminarii s. Stephani. 1769. magister philosophiae proclamatus. Theologiam 1773. in Pázmáneo terminavit. Hinc cooperator factus Strigonii in libr. reg. citte. 4. Mart. 1876. investitus parochus in Mohora, ubi statim in primo a. ecclesia extra pagum stans per fures spoliata fuit, idcirco eam firma cinctura muniri curavit. † 6. Dec. 1818. ibidem.


Dubek Georgius.
dubekgeorgius1656
nem1894
Natus Trencsinii, qua alumnus semin. s. Adalberti 1656. baccalaureus et 1657. magister philosophiae proclamatus. Ad titulum praepositi de Turócz 6. Apr. 1658. ordinatus. 12. Dec. 1673. investitus parochus in Szielnicz et Badin. 1679. successorem nactus est.


Dubina Stephanus.
dubinastephanus1753
nem1894
Natus in Kis-Krsztyene in cottu Bars. E seminario s. Stephani 1753. baccalaureus et 1754. magister philosophiae. Theologiae secundum a. 1757. in seminario gen. terminavit. 1. Jun. ejusdem a. missus pro coop. ad Polonka, 9. Sept. 1758. ex Dubina ad Lédecz, hinc vero 2. Jun. 1759. ad Viszkelet. 7. Jul. ejusdem a. investitus parochus in Kis-Krsztyene. Inde 21. Aug. 1767. transivit ad Oszlány, cum qua dioecesi Neosoliensi incoporatus est.


Dubniczay Stephanus.
dubniczaystephanus1704
nem1894
Fuit 1704. parochus in Tepla, qui et Drietoma ac Kostolna administrabat.


Dubniczay, vel Dubniczky Joannes.
dubniczayjoannes1672
nem1894
Natus Tirnaviae. In ejati universitate 1672. et 1673. baccalaureus et magister philosophiae. 5. Maji 1675. investitus parochus in Zavar, ubi usque 1677. mansit. Annis 1678. et 1679. cooperatorem egit Tirnaviae. 28. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Nyitra-Pereszlény, hinc 26. Apr. 1680. transivit ad Istvánfalva, ubi usque 1684. mansit. Ab 1685. in Vistuk. Incoepit eodem a. matricas scribere. Hinc ab 1687. in Rohó. 5. Jun. 1689. secunda vice investitus in Vistuk, ubi † 19. Jun. 1690.


Dubniczky Joannes, Bapt.
dubniczayjoannes1825
nem1894
Natus 13. Jul. 1825. Omnia studia Tirnaviae absolvit et 12. Dec. 1848. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vittencz, ab 1850. in Ó-Tura, ab 1851. Siglisbergae, ab 1852. in Udvard, ab 1853. in Kőhidgyarmat, circa finem ejusdem a. ad Nyék missus. 1856. praesentatus est parochus in Csábrág. Hinc 1859. transivit ad Felső-Vásárd, inde vero 25. Nov. 1864. praesentam accepit pro Ó-Lehota. Hinc 14. Jul. 1873. praesentatus at 5. Aug. ingressus parochiam Moravánka, ubi ejusdem a. 5. Oct. aperta est nova ecclesia, tribus aris et integra instructione provisa.


Dubniczky Joannes.
dubniczayjoannes1825
nem1894supp
Parochus in Moravánkaensis, 1891. statum quietis amplexus est.


Dubnik Martinus.
dubnikmartinus1711
nem1894
Gajaransis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1711. licentiam in philosophia assecutus est. Eodem a. adhuc qua saecularis theologiam frequentavit in eadem universitate. Dein ad seminarium s. Adelberti susceptus. 6. Sept. 1716. investitus parochus in Pernek. 1729. filialis Konyha e matre avulsa et parochia erecta est, in qua 21. Apr. ajusdem a. investitus, relicta priori. Ibi matricas scribere inchoavit. 1731. visitationem peregit Joannes Jelenffy, qui de parocho notavit: Theologiae doctor. Annorum 43. Testimonium ei bonum dederunt. Novum beneficium cursu temporis variis emolumentis melioratum fuit. † 19. Apr. 1732. ibidem.


Dubnik Paulus.
dubnikpaulus1682
nem1894
Gajarensis. Factus 1682. primus parochus in Szent-István. Matricas 1695. procuravit. In defuctorum ipse primus sic iilatus: Ipse, qui comparavit, primus obiit, 1. Febr. 1695. aetatis 42.


Dubnyánszky Mathias.
dubnyanszkymathias1709
nem1894
E seminario egressus 6. Dec. 1709. investitus parochus Hodrusbányaesis, hinc 1719. transivit ad Gaidel, ubi eodem a. Paulus Zichy peregit visitationem in qua de parocho dicit, quod sit diligens, et quod catecheses faciat. Operatus est hic usqua 1731.


Dubousky Georgius.
dubouskygeorgius1557
nem1894supp
1557. occurrit praepositus B. M. V. de Vihel (Vágujhely), custos et canonicus M. E. S. capellae slavorum s. Michaelis Tirnaviae missale Strig. 1512. editum donavit. (M. Sion. 1869. 251.)


Dubovszky Andreas, Ignatius.
dubovszkyandreas1685
nem1894
E Pázmáneo 1685. ordinatus. 16. Mart. 1686. investitus parochus in Bohunicz. Successorem 3. Jan. 1689. nactus, 12. Apr. 1690. investituram accepit pro Hosszufalva. Hinc jam 3. Sept. ejusdem a. transivit ad Báhony, inde 1692. ad Lancsár. Hic 15. Nov. ejusdem a. vidimari et confirmari curavit per Georgium comitem Erdődy illas collationes agrarum extirpatoriorum et vinearum, quas 12. Jun. 1639. Gabriel Erdódy ecclesiae dedit. Hujus memoriam in ecclesia chronosticon conservat. 1697. Emericus Pongrácz peregit visitatoniem, in qua de parocho dicit, quod sit annorum 42. Hinc 29. Apr. 1697. transivit ad Turócz-Szent-Péter, exhinc demum 21. Aug. 1698. accepit Gácsfalu, ubi usque 1703. operatus est.


Dubovszky Georgius.
dubovszkygeorgius1723
nem1894
Investitus 19. Jun. 1723. parochus in Velsicz, hinc 7. Maji 1740. transivit ad Bars-Szent-Kereszt, ibi VADnus factus. † 17. Aug. 1756. Testamentum ejus praesto est.


Dubovszky Mathias.
dubovszkymathias1657
nem1894
Occurrit 1657. parochus in Krakován. Eodem a. ibidem Joannes Cherlay visitationem peregit, in qua de parocha sic: potator magnus. Aliquoties ad aquam projectus per officialem domini cancellarii. Templum in exusto statu. Altare chartaceum. Ut melior subveniat status, parochus esset amovendus.


Dubovszky, vel Duboczky de Bogdanócz Georgius.
dubovszkygeorgius1585
nem1894
Natus in Bogdanócz unde praedicatum nactus. 1585. ingressus seminariam Tirnaviae, dein Viennae pro studiis missus. 16. Jan. 1594. ordinatus. 1596. ADnus cathedralis et canonicus Jauriensis, 1598. vero Strig. et praepositus de viridi campo S. Georgii, item concionator hung. nationis. 1605. missus est Strigonium ad munus parochi, hinc 1610. rediit et 28. Jul. factus custos. Assessor tabulae regiae. E collatione familiae Drugeth factus praepositus de Vágujhely, qua talis 1611. subcriptis synodo per Franciscum Forgách Tirnaviae celebratae. (Péterffy, Concil. II. 217.) Circa annum 1619. realitates praepositurae adeptus est, harum coordinationis causa ibi commoratus est. Tunc Kosaci regionem devastantes praepositum captivum usque Trebete deduxerunt. 1625. eppus Csanadiensis. 1631. lector 1633. praepositus major, † 1637.


Dubravicz Paulus.
dubraviczpaulus1672
nem1894
Boroviensis e cottu Poson. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1672. et 1673. baccalaureus et magister philosophiae. Mense Majo 1677. investitus parochus in Liptó-Szent-Miklós.


Dubruel Philippus.
dubruelphilippus1692
nem1894
Investitus 11. Apr. 1692. parochus in Misérd cum Pruck, ubi usque 1694. operatus est.


Duby Georgius, Athanasius.
dubygeorgius1717
nem1894
Csáriensis, alumnus seminarii Mariani, 1717. et 1718. factus baccalaureus et magister philosophiae. 29. Maji 1721. investitus parochus Sándorfensis cum filiabus Liszkó, Rozbehi et Biksárd, 1727. conscriptio hujus parochiae peracta. Hinc 24. Apr. 1737. transivit ad Búr-Szent-György. Operatus usque obitum † 22. Feb. 1755. Szakolczae apud Carmelitanos. Aetatis 60.


Duby Josephus.
dubyjosephus1755
nem1894
Missus 20. Sept. 1755. pro cooperatore ad Podrecsán, hinc jam 20. Nov. ejusdem a. Scepusium. 14. Maji 1762. investitus parochus in Báhony, est jam mense Aug. ejusdem a. operari desiit.


Duday Michael.
dudaymichael1839
nem1894
Natus 11. Dec. 1839. in Nagy-Tapolcsány. Qua Franciscanus studia philosophica Malaczkae, theologiae vero primum a. Tyrnaviae absolvit. Subin ad ADioecesim susceptus theologiam Strigonii terminavit. 23. Jul. 1865. ordinatus est. Cooperatorem egit in Koros, Sopornya, Szomolán ab 1869. in Szered, ab 1871. in Garamujfalu, 1873. factus est parochus in Felső-Vásárd, hinc 8. Oct. 1884. transivit ad Almás.


Dugovics Paulus.
dugovicspaulus1703
nem1894
Investitus 3. Maji 1703. parochus in Rohó, hinc 12. Sept. 1705. transivit ad Gerencsér. Hoc beneficium 1710. resignavit et ingressus est Societatem Jesu.


Duhovics Joannes.
duhovicsjoannes1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Maniga in ADtu Nitriensi. Nominatur in conscriptione cleri Georgii Lippay eodem a. facta.


Duchek Joannes, Jesephus.
duchekjoannes1744
nem1894
Nobilis Munkacsiensis, qua alumnus seminarii Mariani 1744. baccalaureus, 1745. magister philosophiae. 16. Maji 1748. missus, pro capellano ad Emericum Török in Podrecsán. 24. Nov. 1749. investitus parochus in Nagy-Bárkány, ubi usque 1754. operatus est. 13. Mart. 1755. cooperator factus Szeredini, 1767. intravit seminarium deficientium s. Emerici Tirnaviae, † 8. Febr. 1788. Posonii.


Duchkovics Andreas.
duchkovicsandreas1687
nem1894
Occurrit 1687. parochus in Kelecsén, in Scepusio.


Duchon Joannes.
duchonjoannes1779
nem1894
Absolutis quatuor a. theologiae in Pázmáneo, factus cooperator in Csejthe. 2. Jan. 1779. praesentatus parochus in Madunicz. Ibidem 1788. visitatio peracta. 22. Febr. 1794. praesentatus et 25. ejusdem a. ingressus parochiam Pöstyén. Hinc 1813. trsnsivit ad Verbó, ubi † 12. Aug. 1824.


Duchon Josephus.
duchonjosephus1794
nem1894
Natus 20. Oct. 1794. Theologiam in seminario Mariano terminavit et 12. Aug. 1818. ordinatus est. Cooperatorem egit 1819. in Korompa, ab 1821. in Nagy-Levárd, 1822. aliquo tempore absque officio erat. 1823. in Longovilla, 1824. in Bajna Nitriensi, 1827. in Verbó, 1828. in Uj-Városksa cooperator. 1830. iterum absque officio Tyrnaviae morabatur. 1831. iterum cooperator et quidem in Moravánka. Eodem a. factus parochus in Ó-Lehota. hinc 10. Aug. 1840. transivit ad Moravánka, ubi usque 31. Oct. 1859. operatus est, tunc 400 fl. pensione assignata in filiali Banka habitationem fixit, ubi † 13. Jan. 1873.


Dulay Gabriel.
dulaygabriel1740
nem1894
Natus in Bars-Szent-Kereszt. Qua alumnus seminarii s. Adalberti 1740. baccalaureus et 1741. msgister philosophiae. Qua tertiannita ordinatus et 20. Febr. 1742. pro cooperatore Prividiam missus. 5. Maji 1748. investitus parochus in Radvány, hinc 2. Jul. 1750. transivit ad Koos, ubi † 1. Maji 1760.


Dulay Georgius.
dulaygeorgius1672
nem1894
Investitus 27. Jan. 1672. parochus in Csataj. Primus parochus post receptionem e manibus acatholicorum. 1673. ecclesia erecta. Operatus usque 1681. tunc parochia conjuncta est cum Sárfő.


Duliczky Franciscus.
duliczkyfranciscus1680
nem1894
Investitus 30. Oct. 1680. licentiatus in Závod et Magaspart.


Dulietkó Georgius.
dulietkogeorgius1675
nem1894
Kovacsensis e cottu Bars. Quo saecularis 1675. baccalaureus et 1676. magister philosophiae. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit et 24. Sept. 1678. ordinatus est. 22. Mart. 1678. investitus parochus in Nemcsény, hinc 2. Maji 1686. transivit ad Vág-Szent-Kereszt. Demum 14. Nov. 1692. investitus est in Soós-Hartyán, ubi usque 1696. operatus est.


Dualszky Matthaeus.
dunalszkymatthaeus1804
nem1894
Natus 1804. Oct. 29. in Radosov. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 30. Sept. 1830. ordinatus est. Cooperatorem egit in Komjáth, ab 1834. in Nemcsény, ab 1835. in Aranyos-Maróth, hinc 1. Jun. 1837. praesentatus parochus in Csejkő, ubi 1844. electus in notarium, ab 1854. autem munus surr. VADni, ab 1861. ord. in distr. Levensi gessit. 29. Apr. 1864. transivit ad parochiam Garam-Ujfalu et 24. Maji investitus est. Restauravit sedem parochialem, ornavit ecclesias in matre et filia. In festo Anuntiationis B. M. V. a 1870. ad aram celebrans apoplexia tactus † 27. Mart. ejusdem a. Sepultus in coemeterio communitatis.


Dungl Franciscus.
dunglfranciscus1763
nem1894
Absolvens 1763. secundum a. theologiae ordinatus et 8. Apr. ejusdem a. pro cooperatore Papam missus, hinc jam 27. Oct. ejusdem a. transpositus est Sexardinum, inde 2. Jun. 1765. ad Pécsvárad, 23. Jul. 1768. autem Vetero-Budam, demum 7. Dec. 1771. ad Kéménd. Semper qua cooperator. 11. Febr. 1776. investitus est parochus in Visegrád. Ibidem † 30. Apr. 1779. aetatis 40.


Durányi Andreas, Josephus, Ignatius.
duranyiandreas1720
nem1894
5. Dec. 1720. investitus parochus in Prencsfalu, 1731. peregit hic visitationem Joannes Ujvendéghy, qui de parocho dicit, quod sit 35. annor. Hinc 23. Dec. 1732. transivit ad Garam-Ujfalu, inde vero 18. Dec. 1735. ad Bakabánya. Hinc 1745. factus est parochus in Némethi in cottu Hont, ubi † 26. Maji 1750.


Durcsányi Nicolaus.
durcsanyinicolaus1701
nem1894
E seminario s. Adalberti ad titulum Emerici Pongrácz 1701. ordinatus. 10. Apr. 1713. investitus parochus oppidi Szlécs, 1732. peracta fuit per Joannem Ujvendéghy visitatio, in que dicitur de parocho, quod sit 55 annor. Hinc 1740. ad quietem recessit et † 24. Oct. 1745. in Znió-Váralja.


Durguth Josephus.
durguthjosephus1790
nem1894
Natus 14. Jan. 1790. in Ürmény. Studia philosophica in academia Poson. a. secundum repetiit Tirnaviae, theologica Pestini absolvit. AA. LL. et Phil. item ss. Theol. Doctor factus. 11. Nov. 1812. ordinatus. Finito cursu theologico ab 1811. usque 1813. herulorum praefectum egit in domo Rudolphi Bocskay in Bori. Tunc factus cooperator in Sellye. Ab 1814. studiorum praefectus in Pázmáneo. 1820. cerimonarius tum archivarius in aula primatiali. 24. Apr. 1825. parochus factus oppidi Sellye, una VADnus et assessor s. sedis Tirnaviensis. Sub ejus gubernio antiqua ecclesia diruta, moderna aedificata. 2. Jun. 1845. canonicus Strig. installatus ac simul rector instituti presbyterorum. 1853. abbas s. Georgii de Kolocza. Canonicus poenitentiarius, 1855. ADnus Hont. Ab 1859. usque 1861. vicarius et auditor causarum Tirnaviae, ab 1864. idem Strig. 1865. eppus suffr. consecratus. Post mortem Joannis card. Scitovszky ab 1866. vicarius capitularis. 24. Maji 1867. iterum vicarius AEppalis. 1869. praepositus major. Fuit etiam summi pontificis praelatus domesticus. † 10. Nov. 1872.


Duris, vel Juris Laurentius.
durislaurentius1610
nem1894
Occurrit 1610. et 1612. parochus in Kápolna, contra quem his annis actio fiscalaris sedis spiritualis fuit mota. (Ex actis hujus sedis vol. X. 335. et de 22. Mart. 1612. 421.)


Dusanics Andreas.
dusanicsandreas1667
nem1894
Qui ipso festo s. Martini, 11. Nov. 1667. parochiam Szuhaensem regendam suscepit. Huic, pro tunc ibidem residens Ferdinandus comes Pálffy eppus Csanádiensis, successive Agriensis, adeo addictus erat, ut parocho absente natas proles ipse baptisaret, aut per capellanum suum aulicum, Nicolaum Dorich, canonicum Agriensem baptisari curaret. Eppus agente parocho multa beneficia ecclesiae, curionique contulit. Sic accepit ecclesia duas vineas in promontorio Alsó-Diósensi, uti visitatio de a. 1673. per ipsum Ferdinandum Pálffy peracta refert. Matricas et rationes ecclesiae in ordine scriptis usque † 13. Oct. 1678. ibidem.


Duschek Joannes.
duschekjoannes1838
nem1894
Natus 10. Dec. 1838. Theologiae quartum a. in Pázmáneo absolvens 24. Feb. 1862. ordinatus est. Cooperatorem egit Schemniczii, Pestini ad s. Josephum usque 1867. Ab 1876. curatus anabaptistarum in Nagylévárd. 9. Maji 1878. obtinuit parochiam Tardos.


Dvoracsek Carolus, Josephus.
dvoracsekcarolus1721
nem1894
Investitus 12. Sept. 1721. parochus Kosensis, hinc 30. Sept. 1723. investitus Grinaviensis, ubi in conscriptione eodem a. peracta de ipso sic habetur: „Annorum 34. in cura animarum 10. Catechisare incoepit sed prosequi non potuit, conciones tamen catecheticas format. Fama etiam apud vicinos est prostitutus.“ Operatus est usque 1726.


Dvorák Julianus.
dvorakjulianus1787
nem1894
Ex abolito ordine s. Pauli primi eremitae. 1. Sept. 1787. primus capellanus localis in Nagy-Lóth, hinc 25. Aug. 1795. exhortator gymnasii Tirnaviensis. 1807. pensione donatus. † 8. Jun. 1826. ibidem. Fuit AA. LL. et philosophiae doctor.


Dvorák Michael.
dvorakmichael1773
nem1894
Post absolutum tertium a. theologiae in seminario s. Stephani 1773. ordinatus et pro cooperatore ad Garam-Szent-Benedek missus, ubi simul conventualis factus. 3. Apr. 1755. investitus parochus in Füzes-Gyarmat. Sub ipso visitatio Batthyányiana fuit peracta. † 19. Dec. 1782. incidente in dominica tertia adventus, intra missarum solemnia apoplexia tactus corruit et extinctus est.


Dvorán Martinus.
dvoranmartinus1794
nem1894
Theologiae quadriennem cursum in seminario AEppali Posonii 1794. terminavit. Cooperatorem egit in Csejtha, ab 1795. Konyhae, ab 1796. Bazinii. Hinc 1805. factus est parochus in Horvátgurab, 1. Jan. 1822. transivit ad Bazin. Ibidem VADnus factus. 28. Dec. 1846. resignavit parochiam, et ad quietem reccesit. † 29. Feb. 1847. Aetatis 78.


Dzián Michael.
dzianmichael1766
nem1894
24. Maji 1766. missus est pro cooperatore ad Csermend. Hinc 27. Febr. 1769. missus est ad Scepusium cum praesenta excelsae camerae, pro parochia Teplicensi per vicarium Scepusiensem investiendus. 19. Aug. 1770. investitus in Bodafalva, ubi isto tantum a. functus est.


Dzian, etiam Darányi Antonius.
dzianantonius1729
nem1894
Qua theologus speculativus e Pázmáneo 1729. ordinatus et 24. Sept. ejusdem a. investitus parochus in Horváth-Gurab, ubi 1731. visitationem peregit Joannes Jelenffy, qui de parocho dicit, quod sit 31 annorum. Et adjicit: Laudatur a suis a singulari diligentia et zelo. Hinc m. Jan. 1739. transivit ad Felső-Diós. Hic moribus taliter mutatus, ut m. Mart. 1751. ob excessus Georgius comes Erdődy ipsius amotionem petiit et revera jam m. Apr. abivit.


Ebedeczky Laurentius.
ebedeczkylaurentius1630
nem1894
Fuit parochus in Prasicz. 4. et 5. Oct. 1630. interfuit synodo per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae. In visitatione 1634. Joannes Solnenis ADnus Nitr. de illo sic. Is sine meo scitu dereliquit parochiam et contulit se ad ADtum Barsiensem. Abstulit multas columbas parochiales cum cophinis earum. Hic presbyter, antequam factus sum ADnus Nitr. Hostium visitabat declinando ad cujusdam sculteti domum, ambians filiam suam sibi pro concubina. Ubi reperientes quidam milites bene nervo exceperunt presbyterum. Eodem anno successorem nactus.


Ében, antea Káplár Michael.
ebenmichael1842
nem1894
Natus 18. Sept. 1842. Theologiam in collegio germanico-hungarico Romae absolvit et 6. Jul. 1868. ordinatus est. Ibidem doctor ss. Theologiae promotus. Roma reversus 1870. cooperator Strigonii in citte aquatica. Hoc tempore nomen mutavit. Ab 1871. philosophiae et historiae professor in semin. s. Steph. ibidem. 1873. educator herul. apud principem Odescalchi, Posonii. 1875. factus parochus in Ipolyszécsényke. Eodem adhuc anno factus educator herulor. Eduardi com. Károlyi. Tirnaviae, dein Coloczae. Transivit ad dioecesim Vaciensem et factus parochus in Mágocs. Habet merita literaria. (Uj Magy. Sion. 1886. 105.)


Eberhard Mathias.
eberhardmathias1574
nem1894
Occurrit 1574. parochus in Selmeczbánya. Eodem a. hospitale ad portam inferiorem ex templo quondam monialium exstructum.


Eberling Josephus.
eberlingjosephus1810
nem1894
Natus 11. Jun. 1810. Budae in citte Aquatica. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit et 28. Dec. 1832. ordinatus est. Cooperatorem egit Vetero-Budae. Ab 1837. Comaromii, ab 1838. Neo-Budae, ab 1843. Budae in aquatica et 11. Nov. eodem adhuc a. in parochum Neo-Budensem electus est. Abhinc 2. Maji 1864. electus et 12. ejusdem investitus parochus Budae arcensis. In ejus ecclesia peracta fuit 6. Jun. 1867. coronatio regis Francisci Josephi I. - 2. Nov. 1867. resignavit parochiam et ad proprias domos recessit primo Budam, dein Pestinum, ubi † 21. Nov. 1886.


Ébert Andreas.
ebertandreas1825
nem1894
Natus 9. Apr. 1825. Pestini. Philosophiae et theologiae Tirnaviae in seminario s. Stephani studuit. 21. Jun. 1848. ordinatus est. Cooperatorem egit in Zeliz, in annum secundum, hinc 1849. ad Dorogh missus est. 1. Nov. 1863. factus admin. in Leányvár. 16. Apr. 1864. ibidem investitus est parochus. Ab 1880. VAD. et schol. el. inspector in distr. Strig.


Eckler Josephus.
ecklerjosephus1788
nem1894
E seminario AEppali Posoniensi qua tertianni theologus 1788. ordinatus et pro cooperatorem ad Alsó-Pél missus. 1801. transivit ad Búr-Szent-Miklós. 1. Apr. 1803. praesentatus capellanus localis in Nyitra-Pásztó. 8. Apr. 1806. accepit parochiam Alsó-Récsény. Inde 1818. transivit ad Nagy-Rippény, ubi † 27. Jul. 1819.


Ecsedy Julius.
ecsedyjulius1860
nem1894
Natus 26. Maji 1860. Theologiam Strigonii absolvens 24. Apr. 1884. ordinatus est. Cooperatorem egit in Hédervár. 1889. factus administrator, mox parochus in Zámoly.


Écsy Joannes.
ecsyjoannes1705
nem1894
Investitus 20. Nov. 1705. parochus in Ottóvölgy, ubi tantum usque 29. ejusdem m. et a. operatus est.


Eczet Simeon.
eczetsimeon1634
nem1894
Occasione visitationis 1634. in Prassicz per Joannem Solnensem peractae illuc pro parocho missus.


Eczeth Benedictus.
eczethbenedictus1783
nem1894
Natus 10. Mart. 1783. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit et 22. Aug. 1808. ordinatus est. Cooperatorem egit in Koros, ab 1811. in Nagy-Tapolcsány, hinc 28. Aug. 1819. factus parochus in Zavada, ubi usque 1861. operatus est. Ob senium ad quietem recessit et Zavadae victitavit, ubi † 1. Mart. 1866.


Edenhoffer Georgius.
edenhoffergeorgius1735
nem1894
1735. natus. Humaniores scholas exstante adhuc Societate J. docuit: Comaromii, Albae, Posonii, Soproniis. Per annos tres egit in convictu regio Tyrnaviensi praefectum herulorum, quibuscum omnes partes philosophiae repetiit. Inde translatus ad universitatem Tyrnaviensem in qua philosophiae doctor creatus, atque matheseos professor constitutus est. Quam etiam maxima cum sui commendatione usque ad dissolutionem Societatis copiosis auditoribus praelegit. 1773. Dec. 6. pensione provisus. Quia vero nec ea otiose frui, nec egregia talenta sua, quoad curam animarum sepelire voluit, pro cura animarum se obtulit, et pro cooperatore L. Reg. Cittis Pestiensis dispositus est. Conciones insigniter elaboratas et quasdam typo dignas summo cum plausu ad copiosissimos auditores dixit. Spectatis his et ad publicam notorietatem cognitis meritis, amplissimus magistratus L. R. Cittis Pestiensis, occasione divisionis parochiarum, eidem praesentam pro parochia suburbii Theresiani 30. Sept. 1777. detulit, quam in annum vigesimum zelozissime administravit, ast fractis viribus eandem 27. Jun. 1797. resignavit, ac ab ea m. Jan. 1798. recessit. † 11. Sept. 1819. Quinqueecclesiis.


Edényi Martinus.
edenyimartinus1819
nem1894
Natus 15. Nov. 1819. in Bánhida in cottu Comárom. Philosophiam et theologiam Tirnaviae terminavit et 18. Jul. 1844. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vásárút, mox in Dunaszerdahely. 1. Jun. 1848. administrator constitutus in Alistál, ubi 3. Oct. ejusdem a. investitus est. 20. Dec. 1872. transivit ad Bajta. † 9. Mart. 1887. ibidem.


Egeghi Stephanus.
egeghistephanus1670
nem1894
Investitus 17. Jun. 1670. licentiatus in Tölgyes, ubi usque 1677. functus est.


Egel Andreas.
egelandreas1834
nem1894
Natus 18. Nov. 1834. in Nagy-Levárd. Theologiam Strigonii absolvit et 29. Jul. 1860. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Levárd, ubi 1865. curator anabaptistarum factus. 24. Nov. 1870. denominatus parochus in Széleskút.


Egennolff Stephanus.
egennolffstephanus1748
nem1894
Investitus 20. Oct. 1748. parochus Handlovaenis, ubi usque 1750. operatus est. Dein fuit usque 1764. parochus in Holomnicz. Hinc cooperator factus Igloviae, ubi † 29. Jan. 1769.


Egersperg Carolus, Antonius.
egespergcarolus1731
nem1894
Posoniensis, 4. Nov. 1731. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 6. Maji 1733. ad curam animarum missus. 17. Aug. ejusdem a. investitus parochus in Dömös. Jam 13. Sept. ejusdem a. accepit Verebély. 1745. ecclesia exusta, campanae conflata. Hic operatus est usque 1754. Dein ad capitulum Scepusiense promotus.


Egerszeghy Joannes.
egrszeghyjoannes1750
nem1894
E seminario Szelepcsényiano baccalaureus formatus. 1750. ordinatus et 6. Dec. ejusdem a. pro cooperatore Samariam missus, ubi solummodo per tres menses operatus est, nam 18. Mart. 1751. investitus parochus in Nagy-Paka, ubi 1755. Joannes Galgóczy visitationem peregit in qua de parocho: Annor. 30. commendat se superioritati. Jussus catecheses reasummere. 17. Jun. 1757. transivit ad Egyházgelle, ubi † 25. Oct. 1773.


Egin Mathias.
egingmathias1640
nem1894
Ab Ehing in Svevia ad Danubium. 1640. factus parochus in Csezste. Illo parocho existente evenit 16. Jul. 1644. quod igne de coelo sereno incendium fuit exortum. † 2. Jul. 1646. ibid. Sepultus in eccl. parochiali ad cornu evengelii in choro extra sacristiam.


Egri Benedictus.
egribenedictus1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Karva.


Egri Ignatius.
egriignatius1779
nem1894
Qua tertii anni theologus e Pázmáneo ordinatus 1779. et pro cooperatore in Börsöny missus, hinc 1781. transivit ad Selmeczbánya. Mense Majo 1783. factus parochus in Grinád. In filia Limpach vi intimati de 10. Jul. 1788. schola mixta erigebatur sub ludirectore acatholico. In hoc negotio multas habuit fatalitates. 21. Dec. 1790. praesentatus pro Vistuk, ubi † 12. Maji 1796.


Egyed Franciscus.
egyedfranciscus1677
nem1894
Transilvanus Kolosvárensis. Fuit congregationis de fide propaganda presbyter. Investitus 1. Jun. 1677. parochus in Tallos. Hinc 4. Febr. 1680. transivit ad Cseklész, inde 5. Febr. 1680. investitus in parochiam Hédervár, ast non fuit acceptatus.


Egyed Franciscus.
egyedfranciscus1787
nem1894
Ex abolito ordine s. Pauli primi erem. ad ADioecesim susceptus, 28. Jun. 1787. investitus capellanus localis in Keszegfalva, quam 13. Jan. 1793. resignavit. Pensione donatus victitavit in Érsejkujvár. † 9. Jul. ejusdem a. ibidem.


Egyed Josephus.
egyedjosephus1796
nem1894
Cursum quatuorennem theologiae in seminario Posoniensi 1796. terminavit. Cooperatorem egit ibidem in Blumenthal, ab 1798. Bazinii. 25. Aug. 1802. factus parochus in Grinád. Hinc 25. Nov. 1813. transivit ad Sárfő. 14. Apr. 1828. factus parochus in Vistuk, ubi † 6. Apr. 1849. Aetatis 77.


Egyházi Joannes.
egyhazyjoannes1739
nem1894
A mense Febr. 1739. usque m. Maji 1741. qua administrator applicatus fuit in Ivánka. Quod beneficium dein 6. Jun. 1742. obtinuit et usque 1750. tenuit.


Egyházy Adamus.
egyhazyadamus1764
nem1894
Natus 9. Apr. 1764. in Szempcz. Theologiam quinquennem in seminario generali Posonii 1788. terminavit. Cooperatorem egit in Vásárút, ab 1791. in Lekér. 10. Jan. 1796. factus est capellanus localis in Vámos-Mikola. 1810. ibidem parochus. † 25. Nov. 1843. Populum germanicae labii ad hungaricam traduxit linguam.


Ehl Joannes.
ehljoannes1816
nem1894
Natus 26. Nov. 1816. Theologiam in seminario s. Stephani Tirnaviae 1840. absolvit. Annum sequentem in instituto presbyterorum Strig. transegit et 23. Maji 1841. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Jácz, ab 1843. in Ó-Tura. 29. Aug. 1845. investitus parochus in Koros. † 28. Maji 1850.


Ehrengruber Victor.
ehrengrubervictor1844
nem1894
Natus 31. Aug. 1844. Theologiam in Pázmáneo terminans 25. Jul. 1869. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vedrőd, ab 1870. Budapestini ad s. Josephum. 1877. parochus factus in Nadlány.


Ekkel Georgius.
ekkelgeorgius1624
nem1894
Occurrit 1624. parochus Nahácsensis, qui hoc a. commissionem accepit testes examinandi. Georgius Draskovics in visitatione 1634. de ipso, tunc parocho Báhonyensi notavit. „Jam a multis annis egit hic parochum et ipse Bahonyensis. Senex et valetudinarius. Vir alioquin probus, nisi concubinam, quam repudiare coactus fuerat, ad se recepisset. Graviter objurgatus ajebat, nunc oeconomam saltem agere. Illud certum utrumque senectute et morbis opprimi, nec tamen sub eodem tecto habitare debere.“


Ekker Josephus.
ekkerjosephus1846
nem1894
Natus 18. Mart. 1846. Theologiam in antiquiss. semin. absolvit Strigonii et 31. Jul. 1871. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ekecs. 1876. factus inter. admin. ab 1877. parochus in Bácsa.


Elefanthy Michael.
elefanthymichael1815
nem1894
Quatuor annos theologiae in seminario generali Pestiensi 1815. terminavit. Cooperatorem egit in Tőlgyes, ab 1818. in Kéménd. 15. Oct. 1828. factus parochus in Üzbégh, ubi † 17. Mart. 1840. Fuit cottus Strig. tabulae jud. assessor.


Elefánti Andreas.
elefantiandreas1667
nem1894
8. Maji 1667. investitus est licentiatus in Tőlgyes et Kiskeszi, ubi usque 1669. mansit.


Elias. (Helias)
elias1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos Omnium Sanct. de Visaki (nunc Ujlak) juratus dixit non valere plus suum beneficium quam tres fertones, solvit quatuor Grossos et medium. (Mon. Vat. S. I. T. I. 186.)


Emericus.
emericus1319
nem1894
Occurrit 1319. parochus Posonii eccleaiae s. Martini, ejusdemque canonicus etiam adhuc 1327.


Emericus.
emericus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Omnibus SS. de Solio (Szelecz) qui juravit beneficium suum non valere ultra octo marcas (Theiner, Mon. Hung. I. 573.)


Emericus.
emericus1446
nem1894
Occurrit 1446. parochus in Duna-Szerdahely. (Knauz, Országos tanács 37. l.)


Emericus.
emericus1473
nem1894
Occurrit 1473. parochus de Jlka, nunc Jóka. (In tabulario familiae Bucsuházy.)


Emericus.
emericus1480
nem1894
Occurrit 1480. parochus ecclesiae s. Petri mart. Budae. Nominatur in actis controversiarum parochorum Budensium. (Schier, Buda Sacra 69. Item in archivo vet. primat. nro. 46.)


Emericus.
emericus1519kesmark
nem1894
1519. plebanus in Késmark, solvit decimas papales 3 f. (Wagner, Analecta Scepus. II. 196.)


Emericus.
emericus1562
nem1894
Accepit 1562. parochiam Chatay (Csata) de quo in visitatione Olahiana eodem a. peracta notatum est. Nunc primum Tirnavia eo venit. Populum habet catholicum. Administrat simul Gurab et Sárfő.


Emericus.
emericus1519waldorf
nem1894
1519. pleb. in Waldorf in distr. inf. Poprad. solvit decimas papales 1 f. 42. (Wagner, Analecta Scepus. II. 196.)


Emericus.
emericus1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Ivánkafalva, de quo visitator ejusdem a. Michael Szegedinus refert: Senex, bonus sed uxoratus, in quo patrio more se defendit, dicit enim, non c… us sed adjutorii suae senectutis ac familiae gratia illam fovere. Interdum regula fallit, nam et senes nonnunquam furiunt, nec sunt tam frigidi, quin ad ignem non calefiant.


Eméry, antea Emmer Stephanus.
emerystephanus1836
nem1894
Natus 12. Aug. 1836. Theologiae quatuor annos Strigonii terminavit et 27. Jul. 1859. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nádas, hinc 1860. catecheta factus in gymnasio Schemnicziensi, ubi 1861. directoratum supplevit. 1862. in qualitate catechetae translatus ad gymn. Posoniense. 1863. accepit administrandam Nagy-Fajkürth. Hinc 20. Nov. 1864. transivit ad Jászfalu, 1. Nov. 1865. autem ad Óhaj. Semper qua administrator, ubi † 8. Jun. 1874.


Emilianus.
emilianus1332
nem1894
Occurrit inter 1332. et 1337. sacerdos ecclesiae Beatae Virginis de Litovia (Liptó-Szent-Márton) qui coram collectoribus census papalis dixit, quod beneficium suum non valeret ultra decem marcas et solvit unam marcam. (Mon. Vat. S. I. T. I. 189.)


Emottelhus.
emottelhus1332
nem1894
Occurrit 1332. et 1337. parochus in Prividia, qui juratus edixit collectoribus census papalis, non valere suum beneficium ultra marcam cum fertone et solvit septem grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 183.)


Endres Thomas.
endresthomas1696
nem1894
Fuit ab 1696. usque 1697. parochus in Misérd.


Endrődy Antonius.
endrodyantonius1824
nem1894
Ex instituto presbyterorum 1824. missus est pro cooperatore ad Nagy-Salló, hinc 1829. transivit ad Lédecz, ubi simul sed. praed. de Verebély et Szent-György tab. jud. assesor 1831. factus est parochus in Czétény. † 29. Sept. 1848. ibid.


Endrődy Josephus.
endrodyjosephus1744
nem1894
Natus in Érsekujvár. In universitate Tirnaviensi 1744. et 1745. factus baccalaurecus et magister philosophiae. Triennem theologicum cursum in coll. generali cleri Hung. 1748. absolvit. 17. Apr. 1754. investitus parochus in Muzsla. Homo insignis, novem super orbem suum induxit solem. Et quae per fratrem suum, in officio antecessorem, neglecta erant restituit. Distinctas matricas ducere coepit. Effecit, legato fundo, ut perpetua, diu noctuque aleretur lampas coram sanctissimo. 1767. de statu ecclesiae informatio fuit confecta. † 20. Dec. 1796. ibid.


Endrődy Paulus.
endrodypaulus1726
nem1894
Investitus 26. Jul. 1726. parochus in Csicsó, hinc 10. Apr. 1731. transivit ad Nagy-Endrőd. 29. Jun. 1733. itum fuit ex Nagy-Endrőd cum processione ad Kis-Endrődiensem ecclesiam antiquam, cum sanctuario antiquo, occupatam, ut cultui B. M. V. dedicetur et parocho Nagy-Endrődensi assignetur. Praedicanti Emerico Ráczkevi se studio absentanti, inhibitio coram populo facta est, ut se e parochiali aede auferat. 25. Aug. 1735. contractum inivit cum filialistis in Bajka respectu neglectis praestationibus parocho judicialiter adjudicatis. Talem et 20. Jun. 1736. cum Georgio Litassy inivit. Hinc 26. Apr. 1742. transivit ad Muzsla, hinc 1753. ad capitulum Poson. promotus successorem habuit proprium fratrem. Abbas de monte s. Mariae. Canonicatum 1764. resignavit. † 14. Jan. 1770. in Néver.


Engelbert Martinus.
engelbertmartinus1730
nem1894
Igloviensis. In universitate Tirnaviens, qua alumnus coll. gen. cleri Hung. 1730. defendit universam philosophiam. 24. Oct. 1749. investitus parochus in Lőcse. Factus abbas B. M. V. de Monostor. † 5. Nov. 1774. in Lőcse.


Engelmayer de Engelsperg Samuel.
engelmayersamuel1728
nem1894
Selmeczbányaensis. Qua alumnus seminarii Mariani 1728. baccalaureus et 1729. magister philosophiae. Theologiae secundum a. 1731. terminavit. 21. Aug. 1732. investitus parochus in Alistál. Ex mandato consilii regii de 4. Maji 1732. parochia haec e manibus acatholicorum occupata fuit et primus parochus introductus, de cujus sufficienti provisione 5. Jul. 1733. idem cons. informationem pettit, idcirco e cassa parochorum subsidium nactus. Ibidem usque 18. Aug. 1734. occupatus fuit.


Eörmezey Georgius, Joannes.
eormezeygeorgius1733
nem1894
Eörmezőensis, ex cottu Zemplén, 3. Nov. 1733. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 10. Oct. 1735. investitus parochus in Komjáth. Tunc erigebatur crypta pro familia Forgách. Exstitit adhuc alia ecclesia dissita ss. aa. Petri et Pauli. † 1. Nov. 1750.


Epölyi Franciscus.
epolyifranciscus1854
nem1894
Natus 1. Oct. 1854. Theologiam in Pázmáneo terminavit et 16. Aug. 1879. ordinatus est. Cooperatorem egit in Perbete, 1886. factus est administrator in spiritualibus penes parochum Ignatium Buda, in Nagy-Kálna. 1887. vero investitus parochus.


Erczl Andreas, Franciscus.
erczlandreas1719
nem1894
Natus Neosolii. 1719. et 1720. promotus baccalaureus et magister philosophiae, qua alumnus seminarii s. Mariae in quo tertium annum theologiae absolvens 13. Mart. 1723. ordinatus est. 22. Apr. 1724. investitus parochus Pergensis, (Jánoshegy) † 2. Sept. 1764. Cum in testamento suo fundi dioecesani nullam fecit mentionem, vicarius Berthold vigore statuti per ADioecesim promulgati, talia testamenta annulantis, illud pro invigoroso 15. Sept. 1764. declaravit et pecuniam ombnem ad offic. vicariale administrari jussit.


Erdélyi Franciscus.
erdelyifranciscus1681
nem1894
25. Mart. 1681. investitus parochus in Stepanó. Ecclesia 1697. funditus erecta sumtibus communitatis et eleemosynis, honoribus s. Catharinae dicata. Sed quia tantum 7. org. longa et 3. lata, insufficiens fuit capiendo populo. Hic usque 1702. operatus est.


Erdélyi Georgius.
erdelyigeorgius1717
nem1894
Investitus 15. Dec. 1717. licentiatus in Tóth-Szent-András, in cottu Turnensi.


Erdélyi Ignatius.
erdelyiignatius1828
nem1894
Natus 8. Febr. 1828. in Zsigárd. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit et 12. Mart. 1854. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vadkert. A mense Sept. 1856. usque 1. Nov. ejusdem a. interimaliter administravit in Csesztve, dein iterum redivit ad pristinam stationem in Vadkert. 1859. accepit ab ordinariatu dimissionem et intravit congregationem Lazaristarum. Novitiatu biennali Parisiis transacto Chinam pro missionario profectus, ubi † 15. Aug. 1885. (Uj Magyar Sion, 1886. 687.)


Erdélyi Josephus.
erdelyijosephus1708
nem1894
Fuit a mense Nov. 1708. usque 27. Jan. 1709. parochus in Vedrőd, tunc investitus parochus in Galántha, ubi usque 1710. operatus est.


Erdélyi Josephus.
erdelyijosephus1805
nem1894
Theologiae quadriennem cursum in Pázmáneo 1805. consummavit. Cooperatorem egit in Szklabonya. 5. Jan. 1806. factus admin. in Kékkő. Hinc m. Jul. 1806. factus parochus in Csötörtök. Beneficium hoc 1833. resignavit et instituti emer. parochorum aggregatus. † 19. Jun. 1842. Tirnaviae. Aetatis 60. Fuit sed. praed. AEppalium de Vajka et Érseklél tab. jud. assessor.


Erdelyi Stephanus.
erdelyistephanus1670
nem1894
Investitus 27. Jun. 1670. licentiatus in Tesmag. 1678. vero fuit accomodatus in Ipolyságh.


Erdélyi Stephanus.
erdelyistephanus1698
nem1894
Natus Nitriae. E collegio gen. 1698. baccalaureus 1699. magister philosophiae. Theologiae tres annos qua ruber 1701. absolvit, 18. Nov. 1710. investitus in praeposituralem parochiam Novákensem. Hunc, Innocentius XIII. eo quod percusserit famulum suum ense loco baculi, suspensum, 1722. absolvit. Fuit usque 1714. ibidem. 3. Mart. 1723. investitus parochus oppidi Ó-Tura. Hinc 20. Mart. 1727. investitus in Szomolány, ast jam 27. Nov. ejusdem a. transivit ad Detrekő-Szent-Miklós. Ibidem 1731. Joannes Jelenfy peregit visitationem qui de parocho sic: Annor. 53. Parochiani omnes, unanimi voto testimonium ei bonum cum laude dederunt, quod etiam visitator experimento proprio recognoscit. Et decor ecclesiae, ac juventutis zelosa et apostolica instructio testantur, futura pro commendatione boni pastoris. Inde 1. Jun. 1737. accepit, qua primus parochus Detrekő-Szent-Péter, quae prius filialis ad Szent-Miklós erat. Ibi incepit matricas scribere. † 5. Maji 1743. ibidem. Jam vita comite et ope testamenti plures fecit fundationes.


Erdők Josephus.
erdokjosephus1764
nem1894
E seminario generali 22. Nov. 1764. missus pro cooperatore ad Szent-György. 1. Dec. 1764. investitus parochus in Zohor. Hinc 12. Jul. 1781. praesentatus pro Laab per Leopoldum com. Pálffy. Ibid. † 23. Jan. 1786.


Erdössy Stephanus.
erdossystephanus1870
nem1894supp
Natus 14. Mart. 1870. Theologiam Strigonii 1892. terminavit. 25. Jul. e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Kövesd, ab 1894. admin. in Érseklél.


Erem, vel Öröm Michael.
eremmichael1753
nem1894
14. Mart. 1753. missus Cremnicium qua primus capellanus slavus loco Franciscanorum. 15. Oct. 1757. investitus sine praesenta parochus in Felső-Kamenecz. Cum parochia incorporatus est neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Ergang Andreas.
ergangandreas1736
nem1894
Tusinensis, ex cottu Nitr. 2. Nov. 1736. venit ex Emericano pro philosophia in alumnatum Budensem Széchényianum. 29. Apr. 1750. investitus parochus in Tiszolcz, in cottu Gömör. † 18. Maji 1762. ibidem. Inventarium massae posthumae praesto est.


Erhardt Emericus.
erhardtemericus1823
nem1894
Natus 9. Sept. 1823. Jaurini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 15. Jan. 1847. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószeg. Hinc 1852. factus admin. in Kajal, qua talis 1854. ingressus est societatem Jesu, quam 1856. ob debilem constitutionem corporis deserere coactus, ad dioec. reversus, missus est pro cooperatore ad Szomor. Inde subsidiarium, postmodum a 28. Aug. 1856. administratorem agendo in Tardos. 1. Oct. ejusdem a. praesentam accepit pro Nagy-Bajcs, quam 25. Apr. 1861. resignavit et pensione donatus ad privatam vitam semet retraxit. 1868. factus admin. in Érseklél. Retenta hac administratura ab 23. Aug. 1890. instituto s. Adalberti aggregatus.


Erhart Victor.
erhartvictor1849
nem1894
Natus 12. Jan. 1849. Theologiae quatuor a. in Pázmáneo 1871. terminavit, 19. Jul. 1872. ordinatus est. Cooperatorem egit in Drégely-Palánk, ubi ab 1881. admin. in spiritualibus Rudolphi Simonyi factus. 10. Maji 1883. accepit parochiam Óvár. Hinc 1888. transivit ad Karancsságh. Notarius district. Szécsényensis.


Ernyei Colomannus.
ernyeicolomanus1846
nem1894
Natus 14. Dec. 1846. Theologiam in seminario centrali Pestiensi 1869. absolvit. 3. Jan. 1870. ordinatus est. Cooperatorem egit in Lédecz, Majthény, 1876. accepit parochiam in Kerezstúr.


Ernyei Ludovicus.
ernyeiludovicus1854
nem1894
Natus 25. Aug. 1854. Theologiam absolvens 21. Sept. 1877. ordinatus est. Cooperatorem egit Strig. in citte aquatica, ubi una professor suppl. in instit. praepar. ad magist. schol. elem. fuit. 1880. factus exhortator in gymnasio maj. AEppali Tirnaviae, una prof. l. hung. atque hist. univers. 1883. redactionem pagellae „Népnevelö“ in se assumsit. 21. Sept. 1883. instalatus parochus in Nagy-Senquicz. Hinc 1887. electus est parochus reg. cittis Modor.


Ernyei Paulus.
ernyeipaulus1861
nem1894supp
Natus 19. Sept. 1861. Theologiam Strig. 1886. absolvit. 30. Maji ejusd. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Majthény, ab 1891. Tirnaviae. Eod. a. admin. in Alsó-Korompa.


Ernyey Gabriel.
ernyeygabriel1783
nem1894
Theologiam cum quinto a. in seminario generali Budensi 1783. terminavit. Dein factus est praefectus studiorum in eodem seminario et post translationem hujus etiam Posonii. Mense Oct. 1785. factus parochus in Nagy-Emőke. 3. Dec. ejusdem a. petiit cooperatorem erga 90 fl. per compossessores resolvenda. 1789. ecclesiam reparare curavit. Mense Aprili 1797. accepit parochiam Vágsellye, ubi † 8. Jun. 1880.


Ernyő Andreas.
ernyoandreas1711
nem1894
Theologiae triennem cursum in seminario s. Stephani absolvit. 18. Jun. 1711. investitus parochus in Ürmény, ubi 31. Maji 1718. positus fuit primarius lapis per Lad. Szörenyi can. Nitr. in hon. s. Ladislai, per Lad. Hunyadi aedificandae eclesiae. Mense martio 1732. Franciscus Zichy peregit visitationem, in qua de parocho sic habetur: Presbyter 21. annorum, hic toto tempore. 31. Mart. 1734. investitus parochus Papaensis. Ubi iterum praesens fuit in solemnitatibus depositionis primarii lapidis et quidem 1737. pro ecclesia Paulinorum. † 10. Maji 1739. ibidem.


Erőss Ignatius.
erossignatius1786
nem1894
Natus 2. Jul. 1786. Quadriennem cursum theologicum in seminario AEppali Tirnaviae 1810. terminavit et 1. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Tallós. 1813. factus parochus in Baka, hinc 2. Mart. 1827. praesentatus et 26. ejusdem m. investitus est in Palást. 27. Apr. 1830. investitus in Karancsságh. Ab 1835. VADnus. 14. Jan. 1841. factus spiritualis in Pázmáneo. 16. Jan. 1844. praesentam accepit pro Naszvad, una factus VADnus. 1846. ibidem visitationem ADnalem peregit Vincentius Jaros. Ab 1851. canonicus honorar. Strigon. Mense Oct. 1855. valedixit parochiae. A 21. Jan. 1858. instituto s. Adalberti aggregatus. † 2. Oct. 1861. in Dercsika.


Eröss Michael.
erossmichael1668
nem1894
Ex parochia Felbaarensi accepit Egyházgelle, 1668. transivit ad Nagy-Paka, hinc 15. Mart. 1673. investitus est in Nagy-Magyar. Ibidem 1680. visitatio fuit peracta in qua octo inquilini ad parochum pertinentas specificati existunt. Ibi usque 1681. operatus est.


Érsekujváry Andreas.
ersekujvaryandreas1634
nem1894
Ab 1634. parochus in Naszvad. De quo visitator Josephus Baghi eodem a. refert: In primum a. in ADtu Comaromiensi. Honesta apparamenta sua ostendit visitatori. Monitus ut in Bajcs concionetur. Item ut de magistro scholae prospiciat.


Érsekujváry Volfgangus.
ersekujvaryvolfgangus1611
nem1894
Studia Tirnaviae absolvit. 1611. factus parochns in Muzsla, quam usque 1618. rexit. Jam a 16. Maji ejusd. a. parochus in Érsekujvár, ubi fere per quinque annos operatus est, non sine magno vitae suae discrimine in ipso tumultu Bethleniano. 25. Apr. 1619. a Petro Pázmány Canonia Strig. donatus. Aliquot annis altarista Corporis Christi. 1624. ADnus Honthensis. Per literam de 5. Jun. 1626. Petrus Pázmány illi parochiam Rimaszombat, per mortem Andreae Krepelicz vacantem contulit ita tamen, ut bona distracta et abalienata recuperare adniteretur. Interim 1627. praefectus S. Benedicti, 1629. seminarii. 1628. ADnus Nitriensis, 1629. abbas ss. Salvatoris de Lekér et Zebegény, 1630. peregit visitationem ADnatus Nitr. 4. Oct. 1629. et 1638. subscripsit synodo Tirnaviensi. (Péterffy, Conc. II. 265, 374.) 13. Jul. l637. invitavit AEpum Emericum Losy pro suis secunditiis 22. Jul. ejusdem a. celebrandis. † 1638.


Érsekujváry Volgangus.
ersekujvaryvolfgangus1613
nem1894supp
Usque 1613. parochus in Naszvad, abhinc in Nagy-Salló, subin Muzslae. Caetera suo loco.


Eszterházy de Galantha Comes Georgius.
eszterhazygeorgius1654
nem1894
Romae 1654. terminavit studia. In patriam reversus 3. Aug. ejusdem a. canonicus Strigoniensis installatus et pro curione Vajkam missus, ubi de ipso adnotatum habetur: „Ex quodam coramisato testamento clare innotuit, quod 1655. parochus Vajkensis fuerit. Cujus sigillum appressum comitem fuisse ostendit.“ 14. Jan. eodem a. ADnus Gömöriensis, 20. Apr. 1658. praepositus s. Georgii et ADnus cathedralis. Occasione hujus denominationis secretario 25, scribis 2 talleros donavit. 20. Apr. 1661. praepositus s. Stephani salutatus est. Fuit etiam tit. eppus Samandriensis. Pro Deo, patria et ven. capitulo se exponens in conflictu ad Párkány, cum pluribus familiaribus suis contra Turcas dimicans gloriose occubuit. † 19. Aug. 1663. Exstitit ipsius effigies in domo altariae ss. trium regum Tirnaviae, etiam talis in possessione Nicolai principis Eszterházy est. (Törten. Kiáll. Kalauz, 1886. 589.)


Eted Andreas.
etedandreas1657
nem1894
A mense Jun. 1657. parochus in Tardoskedd. Nominatur in visitatione eodem a. peracta.


Ethey Joannes.
etheyjoannes1718
nem1894
Investitus 9. Maji 1718. parochus oppidi Spácza, hinc 28. Aug. 1720. transivit ad Alsó-Korompa, ubi usque in Apr. 1734. operatus est.


Ettemberger Emericus.
ettembergeremericus1823
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Mariano 1823. terminavit. Annos sequentes 1824. et 1825. in institute presbyterorum transegit, ubi et ordinatus est. Hinc apud Antonium Podhorszky herulorum praefectum egit uno anno in Lonthó. Dein cooperator factus est in Drégely-Palánk, inde vero 1834. transivit ad Nagy-Salló. 1838. factus est administrator in Pereszlény. 1840. accepit Farnad, ubi † 8. Jul. 1849. aetatis 49. Apoplexia tactus. Vir mitis et misericors erat.


Evadovszky Sebastianus.
evadovszkysebastianus1667
nem1894
Investitus 19. Maji 1667. parochus in Nádas in cottu Hont. Successorem 1669. nactus. F.


Fába de Récse Simon.
fabasimonus1843
nem1894
Natus 23. Jan. 1843. Theologiae Strigonii studuit et 25. Jul. 1866. ordinatus est. Cooperatorem egit in Udvarnok. Ab 1867. in Patak, ab 1869. in Szölgyény, ab 1871. in Léva. 21. Sept. 1876. factus parochus in Nagy-Endréd.


Fába Theodosius.
fabatheodosius1798
nem1894
Natus 11. Jan. 1798. Theologiam in generali seminario Pestini 1819. terminavit. Annum 1820. in instituto presbyterorum transegit Strigonii, et 14. Jan. 1821. ordinatus est. Cooperatorem egit in Léva. Ab 1823. in Érsekujvár. 1824. factus est archivarius in officio vicariali Strigoniensi, item comit. Nitr. tab. jud. assessor, 22. Mart. 1830. factus parochus in Mocs. Hinc 12. Dec. 1832. investitus est in Kémend, ubi † 21. Jun. 1857.


Faber Georgius.
fabergeorgius1717
nem1894
Ab 1717. philosophiam et theologiam in Pázmáneo didicit. 2. Mart. 1722. investitus est parochus in Pécsvárad, hinc 1733. transivit ad Berkesd, ubi † 15. Febr. 1739. aetatis 45. Sepultus in ecclesia. Fuit vir industriosus et pastor vigilantissimus, qui multum ex veteri fermento expurgavit. (Brüsztle, Recensio cleri. II. 214. et IV. 175.)


Faber Joannes.
faberjoannes1733
nem1894
Schemnicziensis, 1733. ex semin. S. reg. Steph. absol. philosophus, ad theologim susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 28. Sept. 1737. investitus parochus in Felső-Sipék. Hinc 1738. transivit ad Szlaszka, ubi † 16. Mart. 1763.


Faber Matthaeus.
fabermatthaeus1531
nem1894
Occurrit circa 1531. parochus in Müllenbach.


Faber Petrus.
faberpetrus1747
nem1894
Galgóczensis, 16. Nov. 1747. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 13. Sept. 1749. pro cooperatore ad Devény missus, hinc 10. Maji 1750. translatus est ad Levárd, hinc vero 7. Febr. 1752. ad quasi praesentam fisci caes. bonorum Holicsiensium factus capellanus in Kopcsány, 9. Febr. 1753. investitus parochus in Búr-Ssent-Miklós, ubi nova ecclesia erecta. Operatus est usque † 25. Sept. 1763. Posonii apud FF. Misericordiae.


Fabian Franciscus.
fabianfranciscus1836
nem1894
Natus 30. Jun. 1836. in Szent-Antal in cottu Hont. Theologiam Strigonii absolvit. 28. Jul. 1861. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nyerges-Ujfalu et in Nemcsény. Hinc 1867. Tópatak (Kolpach) administrandam accepit.


Fabian Joannes.
fabianjoannes1832
nem1894
Natus 20. Jan. 1832. in Sirák in cottu Hont. Philosophiam Tirnaviae theologiam Pestini absolvit et 14. Mart. 1855. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Ölved. Hinc praefectus studiorum, subin spiritualis suppl. in seminario s. Stephani factus. 5. Feb. 1862. factus administrator in Szemeréd, ad quod beneficium 15. Maji praesentatus et 14. Jul. 1863. investitus est. 27. Oct. 1874. obtinuit parochiam in AEppali civitate Strigon. Hinc vero 20. Maji 1880. Érsekujvár, ubi 23. Dec. 1882. cum hon. canonicatu Strigon. condecoratus. Est simul examinator prosynodalis. Habet peculiaria merita circa literaturam ecclesiasticam. (Uj Magyar Sion, 1886. 105. l.)


Fábián Josephus.
fabianjosephus1749
nem1894
Fuit alumnus seminarii s. Stephani, dein praebendarista Poson. Per canonicos commendatus a camera Posoniensi obtinuit beneficium Tardoskedd, in quo 23. Jan. 1749. investitus est. Ibi 1754. Georgius Molnár visitationem peregit, 13. Febr. 1773. factus canonicus Scepusiensis, ideo hinc in Jun. recessit.


Fábián Michael.
fabianmichael1749
nem1894
Szilasiensis ex cottu Tornensi, 29. Oct. 1749 susceptus in alumnatum Budensem, Széchényianum. 29. Apr. 1753. ordinatus. 28. Aug. factus cooperator Szerdahelyensis in Csalóköz. Hinc 2. Febr. 1755. transivit ad Galanta, ast jam 20. Nov. ejusdem a. accepit Putnok in cottu Gömör. Cum praedicatio Szécseniensi propter excessus ejus 1766. difficultates habuit. Hinc 28. Apr. 1767. transivit ad Zsarnó, respective Hidvég-Ardó, quocum incorporatus est dioecesi Rosnaviensi.


Fabianics Georgius.
fabianicsgeorgius1818
nem1894
Theologiae quadriennem cursum in seminario Mariano 1818. terminavit. Cooperatorem egit in Cziffer, ab 1819. in Szakolcza, ab 1821. in Nagy-Jácz, ab 1822. in Nagy-Tapolcsány, ab 1825. in Valle-Mariae, ab 1829. in Unin, ab 1831. demum in Holics. 1835. factus parochus in Nagy-Modrovka. † 9. Jul. 1838. ibidem.


Fabius Andreas.
fabiusandreas1676
nem1894
Accepit 19. Apr. 1676. indeterminatam parochiam in cottu Turócz.


Fabri Adamus, Joannes.
fabriadamus1669
nem1894
Moravus. Investitus 5. Maji 1669. parochus in Egerszegh, hinc 14. Oct. 1673. accepit Istvánfalva, ubi 1674. restaurata ecclesia, prout inscriptio in turri testatur. Matricam incepit scribere. Inde 28. Apr. 1680. ad Hosszufalu cum filia Borova. Hinc usque 1684. operatus est.


Fabricius de Bori Mathias.
fabriciusmathias1766
nem1894
Tirnaviensis. Theologiae quatuor annos in seminario s. Stephani absolvit. 30. Oct. 1766. missus pro capellano ad Simony, tunc filia ad Kis-Krstyene, quae anno sequenti a matre avulsa in parochiam erecta, ubi, qua primus parochus 23. Nov. 1767. investitus. Hinc 14. Dec. 1775. transivit ad Závada. Ibi 1778. reparata ecclesia et 1780. per Josephum Batthyány peracta fuit visitatio canonica. Projectum sumtuum pro nova ecclesia confectum. Inde 1. Sept. 1782. transivit ad Nyitra-Bajna, ubi 1788. ecclesiam aedificavit. 1802. conscriptio proventuum parochiae facta. † 3. Jan. 1803. ibid. Legavit ecclesiae vineam sic dictam Korosianam.


Fabricius Georgius.
fabriciusgeorgius1753
nem1894
Missus 28. Nov. 1753. pro cooperatore ad Bazin, 1. Apr. 1758. investitus est parochus in Schweinsbach, ubi operatus est usque mortem. † 13. Mart. 1773. ibidem.


Fabricius Henricus.
fabriciushenricus1647
nem1894
Occurrit 1647. qua parochus et canonicus Posoniensis, beneficiatus s. Andreae Posonii, insertus catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto. Quod munus usque 1652. gessisse certum est. Canonicus inde ab a. 1226. fuit.


Fabricius Joanes.
fabriciusjoannes1686
nem1894
Investitus 26. Aug. 1686. parochus Lieszkoviensis, ubi 28. Feb. 1687. successorem nactus.


Fabricius Joannes.
fabriciusjoannes1603
nem1894
Fuit 1603. canonicus Posoniensis et simul parochus in Szempcz. Ab 1604. vero parochus eccl. s. Martini, usque † 1613. Dotavit ecclesiam et capitulum vinae in Récse, et bursam Viennensem uno alumno. (Rimely, Capit. Poson. 267.)


Fabricius Joannes.
fabriciusjoannes1633
nem1894
Ab 1633. parochus Posoniensis. De quo Georgius Draskovics in visitatione 1634. peracta notavit: E Vestphalia oriundus, pius ac doctus vir, concionator insignis, ast summe valetudinarius. Dimidio ante annum Vienna huc advenit, aetatis adhuc floridae, ast in paralysim incidens, vix aliquando prorsus convalescet. Successorem 1639. nactus est.


Fabricius Joannes.
fabriciusjoannes1609
nem1894supp
1609. parochus Poson. ad s. Martinum, hoc a., a Martino Varasdiensi cust. et canon. Poson, missale pro se et cooperatoribus accepit. (M. Sion. 1869. 91.)


Fabricius Josephus.
fabriciusjosephus1756
nem1894
Missus est 22. Sept. 1756. pro capellano ad Ladislaum Pletrich, protonotarium tabulae regiae. 6. Feb. 1760. investitus parochus in Csetnek, quocum incorporatus est neo-erectae dioecesi Rosnaviensi.


Fabrini Franciscus.
fabrinifranciscus1714
nem1894
Malaczkaensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1714. baccalaureus, 1715. magister philosophiae. 10. Jun. 1719. investitus parochus ín Tóth-Gurab. Hinc 10. Jan. 1722. transivit ad Zohor, a quo 1729. filia Lozorno avulsa et parochia erecta. † 23. Aug. 1737.


Fabrini Georgius.
fabrinigeorgius1701
nem1894
Investitus est 11. Apr. 1701. parochus in Kraszna-Horka-Váralja. 1703. successorem nactus.


Fabritzy Ignatius.
fabritzyignatius1750
nem1894
Circa 1750. fuit parochus in Szlatvin. Diutius in quiete vixit, † 8. Dec. 1766. in Váralja.


Fábry Andreas, Ladislaus.
fabryandreas1719
nem1894
Árvensis. 18. Nov. 1719. susceptus ad alumnatum Budensem Széchényianum. 15. Apr. 1724. ordinatus. 13. Nov. 1727. investitus parochus in Badin et Szielnicz, hinc 9. Dec. 1730. transivit ad Ocsova. † 18. Jan. 1737. ibidem, ab intestato. Sororem habuit pro oeconoma.


Fábry Blasius.
fabryblasius1704
nem1894
E seminario S. Adalberti 22. Mart. 1704. ordinatus. 24. Nov. 1705. investitus in Szielnicz et Badin, hinc 16. Jan. 1719. accepit Lopej cum utraque Lehota, ubi usque 1728. operatus est. Ibidem mortuus. Legavit ecclesiae 200 flnos.


Fábry Franciscus.
fabryfranciscus1741
nem1894
Natus in Érsekujvár. 1741. et 1742. qua alumnus seminarii Mariani baccalaureus et magister philosophiae. Theologiae studium ibidem cum tertio anno 1754. terminavit et 20. Jul. ejusdem a. cooperator in Szerdahely factus est. Hinc 8. Nov. 1747. investitus parochus in Zsigárd, ubi Joannes Galgóczy 1756. peregit visitationem, qui de parocho dicit, quo sit 35 annor. Juxta hanc visitationem tenebantur calviniani aegrotantes sub mulcta 4 fl. vocare sacerdotem. 1777. VADnus factus est neoerecti Szempczensis districtus. 5. Nov. 1787. petiit, ut Pered ad Deáki, Királyrév ad Nagyszeg adfilietur. Mense Oct. 1789. resignavit. † 1. Oct. 1791. ibidem.


Fábry Georgius.
fabrygeorgius1630
nem1894
Interfuit 4. et 5. Oct. 1630. synodo per Petrum Pázmány Tyrnaviae celebratae. Péterffy (Conc. II. 317.) adnotavit eum fuisse in ADtu Posoniensi parochus in Vivim „Legi non poterat.“ Ab 1639. praefuit parochias Nyitrasárfő.


Fábry Georgius.
fabrygeorgius1675
nem1894
7. Maji 1675. investituram parochialem ad Koos collatam accepit qua recenter conversus ad veram fidem. Eodem a. adhuc successorem nactus.


Fábry Georgius.
fabrygeorgius1559
nem1894
Occurrit 1559. usqua 1564. parochus in Turócz-Szent-Mihály. De illo visitator a. prioris dicit: qui totus catholicus inventus tamen uxoratus. Visitator vero a. 1560. de illo sic: Juvenis, uxoratus, non indoctus, neque inhumanus, bonis praeditus moribus. Ecclesiam in bono tenet ordine cum decente decore et ceremoniis. Communicat nihilominus, sub utraque specie. Is miser conqueritur contra Georgium Rakovszky, qui fenetum ad parochiam ab antiquo pertinens, vi et potentia mediante apud se tenet in praejudicium et damnum valde magnum parochi. 4. Oct. ejusdem 1560. a. Andreas de Zelecz vicarius jussit illi et sociis parochis, exaudire testes in causa Balthasarii Koza, parochi Duboviensis. E commissione a vicario Mathia Gregus 29. Mart. 1564. accepta citavit Martinum Figuli, parochum de Tótprona, qui famulum Petri Nyáry verberavit.


Fábry Georgius.
fabrygeorgius1709
nem1894
Investitus 19. Mart. 1709. parochus in Alsó-Récsény, hinc 8. Maji 1710. transivit ad Ó-Bars, ubi 1713. Bublovics Joannes ADiaconus peregit visitationem. In qua de parocho, quod sit 35. annorum. In cura animarum quinque annis. Hic operatus est usque 1730.


Fábry Jacobus.
fabryjacobus1712
nem1894
Nagy-Szuhensis. Theologiae quatuor annos in Stephaneo absolvit et 24. Jan. 1712. investitus parochus in Vásárut, mox accepit et Nádszeg cum Kösse. Illam 1714. resignavit et transivit ad Nádszeg, ubi eodem a. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho dicit, quod sit 27. annorum, domum parochialem habet bene accommodatam. 1718. erigebatur ibidem ecclesia in honorem ss. Sacramenti. 13. Apr. 1719. investitus parochus in Galántha. A 4. Maji ejusdem a. ad breve tempus factus est parochus in Tallos, ast ultroquoque in Galántha permansit. Ab 1728. munus VADni gessit. 1730. discessit ad canonicatum Varadiensem, vicariatum Kalocsensem et praeposituram s. Eusebii. Exin eppus Dulcinensis et lector capituli factus. In testamento suo 10. Maji 1753. condito et 19. Febr. 1757. publicato, ecclesiae Nagyszeg, quam aedificaverat 100. flnos et eccl. Nagy-Szuha, ubi parentes ipsius tumulati, 200 fl. et pro votivo 200 fl. legavit.


Fábry Joannes.
fabryjoannes1637
nem1894
Fuit a mense Jun. 1637. parochus in Szárazpatak. Qua talis eodem a. citavit parochum Alsó-Diósensem. Inchoavitque 12. Jul. matricam scribere, in qua insertae sunt baptisationes ex Roszindol, Longovilla, Selpicz, Tótdiós, Klesován, Bogdanócz, Spácza, Gerencsér etc. Has conscriptiones matriculares usque 14. Sept. 1645. peregit. Tunc ob pericula belli Rákoczyani ad arcem Vöröskő se contulit, ubi adhuc eodem a. mortuus est.


Fábry Joannes.
fabryjoannes1727
nem1894
Jakabfalvensis ex cottu Liptó 13. Nov. 1727. susceptus in alumnatum Budensem, Széchényianum. 9. Nov. 1731. ordinatus. 5. Maji 1732. ad parochiam accomodatus. Ibi eodem a. Joannes Ujvendéghy peregit visitationem, qui de parocho dicit, quod sit 26. annorum. † 20. Febr. 1737. ibidem ex phtysi.


Fábry Josephus.
fabryjosephus1766
nem1894
E seminario generali ordinatus et 3. Mart. 1766. pro cooperatore ad Zolio-Lipcse missus, hinc 20. Jan. 1769. accepit investiturum pro Felső-Micsinye quacum incorporatus est neo-erectae dioecesi Neo-Zoliensi.


Fábry Josephus.
fabryjosephus1732
nem1894
Cserenyensis ex cottu Bars. 5. Nov. 1732. susceptus in alumnatum Budensem, Széchényianum. 12. Maji 1737. investus parochus in Kolos. Hinc 22. Jun. 1742. transivit ad Medve, nunc Ballony, ubi usque m. Apr. 1743. operatus est. 18. Jan. 1744. investitus in Mellek, ubi 1757. ecclesiam ad perfectum statum deduxit. 1760. factus VADnus distr. Verebély. † 24. Maji 1776. ibid.


Fábry Josephus.
fabryjosephus1762
nem1894
Natus 1762. Aug. 6. in Nagy-Vendég. Philosophiam et theologiam in seminario generali cum quinto a. 1789. terminavit, 1790. in domo presbyterorum Tirnaviae morabatur. Cooperatorem egit in Garam-Ujfalu. 1795 factus capellanus localis in Bory usque 1797. tunc factus cooperator in Ó-Bars, dein admin., demum 22. Aug. 1802. parochus ibidem. † 12. Febr. 1812. Legavit fundationem 1475. flor. pro pauperibus parochiae.


Fábry Ludovicus.
fabryludovicus1673
nem1894
Occurrit 1673. parochus in Korompa, ubi eodem a. Ferdinandus Pálffy peregit visitationem. 4. Maji, item 16. Jul. 1675. investitus est parochus in Pudmericz, ubi usque 1684. operatus est.


Fábry Martinus.
fabrymartinus1657
nem1894
Fuit 1657. parochus in Szent-György in cottu Turócz, ubi eodem a. Joannes Cherlay peregit visitationem, qui de parocho dicit: bene commendatus, omnia munde servat in templo. 21. Jul. 1665. investitus in Sághujfalu, 12. Dec. 1672. vero in Zsarnócza, ubi † 1673.


Fábry Mathias.
fabrymathias1734
nem1894
Jablonkovienśis ex cottu Árva. 4. Nov. 1734. pro continuanda theologia morali venit ad alumnatum Budensem Széchényianum. Investitus 20. Jun. 1735. parochus in Kormossó, hinc 23. Aug. 1737. transivit ad Prencsfalva. Tunc per Stephanum Koháry erigebatur ecclesia et ab illo mille flnos dotationem accepit. 1754. peregit visitationem Ladislaus Tóth. 1766. conscriptio hujus parochiae fuit peracta. † 9. Maji 1768. ibidem.


Fábry Mathias.
fabrymathias1732
nem1894
Nagy-Vendéghiensis, ex cottu Nitr. ubi 1732. natus. 1756. Aug. 19. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum per Josephus Szent-Illonay, ubi et theologiam absolvit, 23. Jan. 1758. ordinatus per Carolum Zbiskó et mox Podolam pro cooperatore missus. Eodemque a. 17. Sept. investitus erga praesentam Theresiae Berényi in parochum Kisvendégiensem. Ubi 1759. congregatio cordigerorum florescebat. 18. Jan. 1773. transivit ad Nadlány, inito cum Georgio Skrabak cambio, quam 17. Mart. ejusdem a. adivit. Ibi per ipsum tertia vice inchoatae sunt matricae. Ibidem ipse Josephus Batthyány peragit visitationem. Mense Sept. 1782. iterum redivit ad Kisvendég. Ubi 1787. aedas parochiales restauratae. † 1. Jan. 1791. ibidem.


Fábry Michael.
fabrymichael1708
nem1894
E seminario Szelepcsényiano qua theologus speculativus 24. Mart. 1708. ordinatus. 18. Maji applicatus et 25. Oct. ejusdem a. investitus parochus in Nagy-Modró. 5. Jul. 1712. accepit Nyitra-Sarfő, ubi 1713. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de parocho dicit: Sufficientis doctrinae, nullae contra illum quaerelae, cunctis se conformabit. 11. Sept. 1716. transivit ad Nadlány, ubi 6. Apr. 1723. successorem nactus est. 11. Mart. 1734. investitus in Alsó-Merasicz, ibi incepit matricas ducere. Jam 2. Apr. 1735. transivit ad Závada, ubi † 14. Jan. 1739.


Fábry Nicolaus.
fabrynicolaus1663
nem1894
Investitus 28. Apr. 1663. parochus in Ásvány. Incepit matricas scribere. Successorem 17. Apr. 1665. nactus.


Fábry, Fabrici, vel Fabricius Andreas.
fabryandreas1625
nem1894
Fuit diutius parochus in Majthény, hinc 1625. transivit ad Verebély, ubi 1626. visitatio fuit peracta, in qua de parocho: quod habeat propriam domum et quod cardinalis Forgách, restituerat ecclesiae inquilinum, qui in domo antiquae altariae habitabat. Jam tunc canonicus Posoniensis fuit. Per eundem 10. Apr. 1626. a. citavit Emericus Lósy, Valentinum Thamy parochum Nagykérensem. 4. et 5. Oct. 1630. interfuit synodo Pázmánianae Tirnaviae celebratae. Ab 1632. parochus in Vásárut. De quo Georgius Draskovics in visitatione 1634. peracta sic loquitur: „Praesidet a biennio vice parochi Adamus Fabricius canonicus Posoniensis, ac noster in Csallóköz vice-archidiaconus, alias vicegerens nuncupatus. Vir bonus. Vehemens tamen in rusticos. Quinquies denos natus annos. Articulorum doloribus saepe examinatur. Maximum ac evidens aleviamentum vino abstinens experitur. Haud quidem multarum est litararum, attamen multorum annorum locorumque parochus. Satis officio fecisse videtur. Corripui illum, quod templum Kürtense deserat, adeo non cordi sumat. Igitur fores modo occluduntur.“ In hac filiali erant, qui jura parochialia violaverunt, hos vicario accusavit, qui illos 25. Jul. 1635. citare jussit.


Fachkó Stephanus.
fachkostephanus1761
nem1894
Fuit parochus Svaboczensis in Scepusio. † 13. Oct. 1761. Chemniczii.


Faichtmajer Franciscus.
faichtmajerfranciscus1797
nem1894
Natus 2. Oct. 1797. Strigonii in AEppali citte. Studia philosophica et theologica Tyrnaviae absolvit. 1819. destitutus aetate canonica, egit educatorem penes comites Hugonay et Széchen Pestini a. uno, mensibus duobus. 14. Jan. 1821. ordinatus et pro cooperatore ad Ipoly-Nyék missus, hinc in Dorogh, ab 1822. Pestini ad Assumt. demum 1824. in Mocs in pari quatitate applicatus. 25. Mart. 1825. praesentatus parochus in Szomor. 1833. notarius districtualis, 1842. vero VADnus et schol. nation. inspector. † 2. Dec. 1873. Strigonii. Sepultus in coemeterio Szomoriensi. (Némethy, Jubiläums-Predigt, 1871.)


Faika, alias Fraykis Laurentius, Franciscus.
faikalaurentius1700
nem1894
Fuit 1700. Hranoviensis una Schavnikiensis parochus, et superioris fluvii Hernad decanus, qui bene fundatam literam scripsit ad Franciscum Rákóczy, dilucidans statum relig. catholicae istius districtus.


Fail Joannes, Adamus.
failjoannes1754
nem1894
Missus 13. Maji 1754. pro cooperatore slavico Cremnicium, ubi a. 24. Jun. ejusdem a. munus germanici in se assumsit. 10. Nov. 1756. investitus parochus Handloviensis, hinc 8. Jul. 1758. transivit ad Zsarnócza, ubi † 6. Apr. 1767. ab intestato.


Faky Josephus.
fakyjosephus
nem1894
Occurrit XVI. saeculo parochus in Alsó-Kubin.


Faloni, vel Falvin Simon, Petrus.
falonisimon1664
nem1894
Investitus 15. Maji 1664. parochus in Ó-Tura, hinc jam 17. Mart. 1665. transivit ad Csejthe. Eo tempore ad aram majorem positae sunt reliquiae ss. Timothei et Eleutherii. Juxta connotationes in procotollis parochiae factas, multas inamoenitates habuit cum officialibus dominalibus, ideo inde jam 11. Jun. 1666. ad Radosna transivit, ubi usque 1669. operatus est.


Faludi Franciscus.
faludifranciscus1829
nem1894
Natus 1. Oct. 1829. Nitriae. Philosophiam Posonii, item theologiae studuit Tirnaviae, Strigonii, demum Pestini. 19. Jun. 1853. ordinatus est. Cooperatorem egit in Verebély et Levae, hinc 13. Apr. 1863. obtinuit parochiam Felső-Zsember, ubi 1867. munus VADni distr. Báthensis in se assumsit. 17. Apr. 1871. transivit ad Krakován, una VADnus distr. Csejthensis factus. † 19. Apr. 1879.


Fancsovics Georgius.
fancsovicsgeorgius1690
nem1894
Jaszlócziensis e cottu Poson. Qua alumnus semin. s. Stephani 1690. et 1691. baccalaureus et magister philosophiae. Quatuor annos theologiae in Pázmáneo absolvit. Mense Jun. 1692. obtinuit parochias Velicsna et Zsakócz. Qua parochus eodem a. ss. theologiae doctor creatus. Eodem a. etiam visitatio fuit peracta per Emericum Pongrácz, qui parochum aetatis 28. a. habere dicit. Tempore unius a. - dixit visitator - convertit 13. acatholicos. Ut plures possit convertere, imposterum ne ullum copulet sine confessione, neque introducat puerperam absque eadem. 4. Maji 1706. investitus est in parochiam privilegiati oppidi Ó-Tura, ast hinc jam 6. Jul. ejusdem a. transivit ad Nádas in cottu Poson. ubi † mense Dec. 1708.


Fancsovics, etiam Jancsovics Stephanus.
fancsovicsstephanus1684
nem1894
E seminario s. Stephani. Investitus 3. Sept. 1684. parochus in Szőllős (Prácsa). 28. Febr. 1687. accepit Lieszkó, interim Prácsa adfiliata fuit ad Récse. Mense Febr. 1690. accepit Radosna, ubi ob turbulenta tempora pedem figere non potuit. 1. Maji 1692. investitus in Turócz-Szent-György. Hinc 23. Aug. 1699. investituram accepit pro Kis-Báb, cum filiabus Pusztakürt, Köpösd et Nemeskürt. Ibidem 1700. Josephus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho sic: Ecclesiam habet restauratam, sed parochiam desolatam. Urgendus dominus loci, ut integram sessionem assignet parocho uti praedicantibus praestitum fuit. Loco Köpösd, tunc filiales erant Románfalva et Salgó. Aetatis 43. contra quem nulla quaerela posita. 1701. successorem nactus.


Fáncsy Adamus.
fancsyadamus1716
nem1894
Tapolcsensis in cottu. Szaladiensi. Initio Nov. 1716. susceptus ad alumnatum Budensem Széchényianum. 19. Jun. 1721. investitus parochus Hárskutensis, hinc 2. Oct. 1724. transivit ad Sajó-Püspöki, ubi 1727. suscessorem nactus.


Fándly Georgius.
fandlygeorgius1777
nem1894
E seminario qua theologus tertii a. ordinatus et 15. Febr. 1777. pro cooperatore ad Szered missus. Mense Sept. 1780. obtinuit parochiam Nahács, quam m. Jan. 1807. resignavit, ad quietem recedens. † 7. Mart. 1811. in Ottóvölgy.


Fándly Joannes.
fandlyjoannes1740
nem1894
Nobilis Homonensis e cottu Zempl. Alumnus seminarii s. Stephani 1740. baccalaureus 1741. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. ibidem 1744. terminavit. Cooperatorem egit Tirnaviae annis quinque. 8. Mart. 1749. investitus parochus in Kőhid-Gyarmat. Hinc 13. Mart. 1754. transivit ad Kemencze. 5. Maji 1765. petiit cottus Hont. benedici sacellum in domo cottus Kemenczensi erectum. In ipsius ecclesia 1765. foemina asylum petiit. 1766. conscriptio fuit peracta, in qua ecclesia vetus, ruinae proxima, ac angusta dicitur. 1767. factus canonicus Posoniensi, ubi qua custos † 17. Oct. 1781. Fuit protonot. apost. et doctor ss. theologiae.


Faraghy Jacobus.
faraghyjacobus1663
nem1894
In collegio cleri hung. 1660. accessit ad theologiae studium, ex quo 24. Mart. 1663. ordinatus est. Ab 1664. parochum egit Handloviae, hinc jam 6. Maji 1665. transivit ad Széplak (Krasznó) inde vero 1673. ad Divék-Ujfalu, ubi 29. Sept. et 16. Nov. 1674. investitus est. Successorem 1675. nactus.


Faragó Casparus.
faragocasparus1828
nem1894
Theologiae quatuorennem cursum 1828. terminavit in seminario Stephaneo. Annum sequentem, qua ordinatus in presbyterio transegit, inde missus pro cooperatore ad Szent-Péter, 1832. ad Muzsla et 1836. ad Bart. Hinc 9. Oct. 1837. administravit usque 5. Dec. ejusdem a. Pereszlény. Tunc transivit ad administrandam Ipolyfödemes. Inde 1843. obtinuit parochiam Ipolyszécsényke, ubi † 22. Febr. 1850. aetatis 45.


Faragula Michael.
faragulamichael1839
nem1894
Natus 22. Sept. 1839. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit et 23. Jul. 1865. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kistapolcsány, 21. Maji 1870. accepit int. administrandam Nagy-Lehota. Eodem a. obtinuit parochiam Rarbach, quam 6. Nov. adivit. † 18. Jan. 1887.


Farcasius.
farcasius1259
nem1894supp
1259. sacerdos s. Laurentii, sacramentum praestat in ecclesia hospotalis s. regis de Strigonio super eo, quod Petrus quondam praepositus s. Georgii portionem terrae, quam habebat in Ebed, capitulo Strig. donaverit. (Okmányok Tára 113.)


Farkas Andreas.
farkasandreas1667
nem1894
E collegio Olomucensi ad titulum patroni 16. Dec. 1667. ordinatus. 20. Maji 1672. praesentatus parochus Salgó-Tarjánensis.


Farkas Antonius.
farkasantonius1713
nem1894
Tirnaviensis. E collegio generali 1713. baccalaureus et 1714. magister philosophiae. 1715. theologiam in eodem seminario inchoavit. 14. Oct. 1719. investitus parochus in Vizkelet (Hidaskürth.) 1726. successorem nactus.


Farkas Antonius.
farkasantonius1744
nem1894
Fuit 1744. parochus Rosnaviae. (Nagy, Sion. 1865. 607.)


Farkas Antonius.
farkasantonius1767
nem1894
Natus 11. Oct. 1767. in Felső-Diós. Theologiae in seminario Mariano studuit. Fervente bello gallico qua secundi a. theologus, deposita veste talari, legionem nobilium insurgentium ingressus in qualitate officialis equitum deservivit. Reversus studia terminavit et 21. Jun. 1811. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Mánya, ab 1812. in Nagysúr, demum ab 1813. in Majthény. Hinc 27. Apr. 1817. praesentatus parochus in Spácsa. Sub illius auspiciis 1846. commasatio pro parochia favorabilis effecta. 1847. Adalbertus Pogány visitationem ADnalem pergit. 1849. VADni munere decoratus. Positis pluribus meritis 1832. altissimam suae Matris complacentiam et 1867. crucem auream cum corona obtinuit. 4. Mart. eodem a. instituto s. Adalberti adlectus. et 2. Maji beneficium resignavit Posoniumque recessit, ubi † 21. Febr. 1871.


Farkas de Győr Alexander.
farakasalexander1842
nem1894
Natus 7. Jan. 1842. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestini absolvit. 23. Jul. 1865. ordinatus est. Vix uno a. cooperatoris munus in Bazin gessit, dein educatoris apud familiam comitis Schmidegg, inde per octo a. director spiritualis et catecheta scholarum puellarium Strigonii apud filias s. Vincentii a Paula fuit. 1877. obtinuit parochiam Csolnok, quam 14. Nov. 1881. resignavit. A 30. Sept. 1884. usque 7. Mart. 1885. inter. administrabat Magasfalva, item ab 1890. in Érseklél. Activitatem litterariam navat. (Zelliger, Eszt. Megyei Irók. 41.)


Farkas Ferdinandus.
farkasferdinandus1827
nem1894
Natus 19. Oct. 1827. in Zeliz. Philosophiam Pestini, theologiam inchoavit Tirnaviae, finivit Viennae. 28. Oct. 1850. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nyergesujfalu, dein ab 1851. in Érsekujvár. Ibi proprio aere erexit et sunsentavit scholam zingarorum. 27. Apr. 1859. praesentatus parochus in Nagy-Endrőd, ubi † 16. Mart. 1876.


Farkas Franciscus.
farkasfranciscus1667
nem1894
Investitus 2. Mart. 1667. parochus Hárskútensis, ubi 1678. successorem nactus.


Farkas Gabriel.
farkasgabriel1788
nem1894
Ab 1788. cooperatorem egit in Kürth. 28. Aug. 1795. accepit praesentam pro capellano locali in Farnad, quam 10. Nov. ejusdem a. resignavit et pristinam stationem retinuit. 28. Oct. 1800. factus capellanus localis in Pilis-Maróth, ubi † 14. Jan. 1810.


Farkas Georgius.
farkasgeorgius1734
nem1894
Investitus 28. Aug. 1734. parochus Zavarensis, hinc 8. Apr. 1737. transivit ad Koloss, ast hinc jam 24. ejusdem a. transivit ad Alsó-Diós, inde vero 2. Sept. 1743. ad Vág-Szent-Kereszt, ubi † 13. Apr. 1746.


Farkas Joannes Nep.
farkasjoannes1809
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario s. Stephani terminavit. Cooperatorem egit in Garam-Ujfalu. Hinc 1809. parochus factus est in Nagy-Hind, inde vero 8. Maji 1837. in Garam-Ujfalu, una VADnus distr. Levensis et scholar. nationalium inspector. † 30. Aug. 1849. aetatis 67. Sepultus in crypta eccl. parochialis. Fuit simul cottum Bars, Strig. et Nitr. nec non sed. praed. de Verebély, et Szent-György tab. jud. assessor. item conv. s. Benedicti de juxta Gron conventualis.


Farkas Joannes.
farkasjoannes1804
nem1894
Theologiae quatorennem cursum in Pázmáneo 1804. absolvit. 1805. qua diaconus in Pudmericz morabatur. Eodam adhuc a. ordinatus et pro cooperatore Holicsium missus, hinc 1806. transivit ad Verebély, inde 1810. Budam, ad s. Annam. 23. Jul. 1817. praesentatus parochus in Békás-Megyer, inde 25. Febr. 1829. ad Szent-Endre, ubi † 19. Oct. 1835.


Farkas Josephus.
farkasjosephus1736
nem1894
Püspökiensis. Extra ordinem deposuit 1736. rigorosum ex philosophia in universitate Tirnaviensi, qua tertii anni theologus e seminario s. Adalberti. In eodem sem. 1737. quartum a. theologiae terminavit 17. Mart. 1739. investitus parochus in Csütörtök, ibidem 1741. habuit actionem contra Cistercienses in Csákány et Gomba. 1742. successorem nactus.


Farkas Josephus.
farkasjosephus1720
nem1894
Investitus 29. Apr. 1720. parochus in Felső-Thur. Eodem a. proventus parochi sunt specificati ex Alsó- et Felső-Thur. Hinc 20. Apr. 1722. transivit ad Visk. Incepitque matricas scribere. Ibidem 1732. Joannes Ujvendéghy visitationem peregit, qui de parocho dicit, quod sit 27 annorum. 13. Sept. 1734. petierunt Viskenses, ut illis Josephus Farkas porroquoque relinquatur parochus. † 13. Jun. 1737.


Farkas Julius.
farkasjulius1840
nem1894
Natus 9. Oct. 1840. in Udvarnok. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit. Finito cursu theologico in gymnasio Tirnaviensi suppl. superiorem egit. 12. Febr. 1863. ordinatus est et cooperabatur Galanthae, in Udvarnok, et Galgóczii. Hinc 10. Febr. 1869. praesentatus est parochus in Nyitra-Bajna. † 14. Jun. 1879. Posonii.


Farkas Michael.
farkasmichael1816
nem1894
Natus 28. Sept. 1816. Papae. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 27. Jul. 1840. ordinatus est. Ob penuriam presbyterorum in dioecesi Vesprimiensi ad Tüskevár pro subsidio missus est. Transactis ibidem 4. mensibus, applicationem accepit in Vajka per decem menses, in Dunaszerdahely tres a. et duos menses. 1845. factus parochus in Baka, ubi ab 1868. simul VADnus distr. Dunaszerdahely. Hinc 20. Apr. 1880. accepit Vadkert cum munere VADni et schol. nat. inspectoris in districtu ejusd. cognominis. Est simul Canon. honor. Strig.


Farkas Petrus.
farkaspetrus1655
nem1894
24. Aug. 1655. ordinatus, 17. Apr. 1665. investitus parochus in Ásvány, ubi adhuc a. 1674. operatus est.


Farkas Petrus.
farkaspetrus1764
nem1894
E seminario generali ordinatus et 30. Jun. 1764. pro cooperatore Duna-Földvárinum missus, hinc 15. Nov. 1767. investitus parochus in Nádszegh, inde 25. Jun. 1773. in Hidas-Kürth. 27. et 28. Sept. 1786. protocollum respectu regulationis parochiae confectum. † 1. Oct. 1789. ibidem. Aetatis 51.


Farkas Samuel.
farkassamuel1688
nem1894
Accepit 1688. licentiam in Szalanta filia ad Egegh. 13. Maji 1695. vero talem in Drégely-Palánk, Hont, Hidvégh et Kercse, ubi usque 1696. operatus est. A 2. Maji 1697. in Ipolyszécsényke.


Farkas Stephanus Volfgangus.
farkasstephanus1654
nem1894
Qua alumnus Thomae Pálffy eppi Csanád. in semin. s. Stephani, 1654. et 1655. baccalaureus et magister philosophiae promulgatus. 1657. fuit parochus in Nagy-Surány, ubi eodem a. Joannes Cherlay visitationem peregit, qui de parocho notavit, quod bene sit commendatus. 28. Apr. 1664. investitus in Cseklész, hinc 3. Feb. 1666. obtinuit Rimócz, inde transivit 19. Jul. 1668. ad Salgó-Tarján, demum 20. Maji 1672. ad Csitár, nunc filia ad Marczal.


Farkas Stephanus.
farkasstephanus1756
nem1894
Nobilis Vághaensis e cottu Poson. Qua alumnus semin. s. Stephani 1756. baccalaureus et 1759. magister philosophiae 17. Jul. ejusdem a. missus pro cooperatore ad Nagy-Ölved. 27. Nov. 1761. obtinuit Negyed, neo-erectam parochiam, quae a matre Szémő fuit avulsa. Haec erectio operante eppo Nitr. Emerici com. Eszterházy facta. Per quem 1777. parochia et eccl. aedificari curata. In visitatione per Josephum Batthyány 1779. peracta, de parocho notatum: „Sanitate et viribus pollens ad quodlibet officium utilis censetur.“ 1. Nov. 1788. dispensatur a breviario cum altero oculo nihil videat, aliud deficere sentiat, ita tamen, ut meditatione suppleat recitationem, primam et completorium dicat memoriter. † 10. Aug. 1808. ibidem.


Farkasdy Daniel.
farkasdydaniel1674
nem1894
Fuit 1674. parochus in Szemere et qua complex rebellionis citatur.


Farkasith Mathias.
farkasithmathias1630
nem1894
Fuit 1630. parochus oppidii regii Szent-György, contra quem 21. Febr. ejusdem a. actio fiscalaris fuit mota, quia absque promulgatione copulavit parochianam Sasvárensem. Eodem a. successorem nactus.


Farmánay, vel Formányi Franciscus, Fridericus.
farmanyfranciscus1688
nem1894
Absolutis studiis theologicis, 1688. ordinatus. Mense Sept. 1691. missionem accepit ad indeterminatam parochiam in cottu Nitr. 24. Nov. ejusdem a. investitus parochus Prividiae. Hinc 23. Dec. 1693. transivit ad Haj, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, in qua de parocho notatur, quod sit annorum 48. Ibidem operatus est usque 1700.


Farnady Joannes.
farnadyjoannes1767
nem1894
Ex alumnatum Széchényiano 8. Sept. 1767. factus cooperator in Balassa-Gyarmat, hinc transivit Levam, inde vero 16. Nov. 1772. ad Vágujhely. 16. Jun. 1776. investitus parochus in Zavar. † 12. Jan. 1781. ibidem. Aetatis 37.


Faulhaber Josephus, Casparus.
faulhaberjosephus1711
nem1894
A praeposito Scepuscensi 1711. investitus parochus in Lőcse. † 1719. ibidem.


Fauser Antonius.
fauserantonius1809
nem1894
Theologiae per quatuor annos in seminario Stephanus studuit usque 1809. Cooperatorem egit Budae ad S. Annam et ab 1812. ad B. M. V. Visit. Neo-Budae, ubi 19. Jan. 1820. in parochum electus. Simul munus notarii districtualis gessit. Mense Apr. 1839. electus parochus ad B. M. V. de Sangu seu suburbii Christinopolitani. 16. Jun. 1843. promotus ad B. M. V. Ass. in praesidio Budensi. † 30. Jun. 1843. ictu apoplectico tactus, dum in aquatica ocasione encoeniarum celebraret. Aetatis 56.


Faylár Franciscus.
faylarfranciscus1692
nem1894
Investitus 19. Aug. 1692. parochus in Kosztolna, hinc 17. Apr. 1693. accepit Dobrona cum Bábaszék. Qua talis eodem a. in universitate Tirnaviensi ss. theologiae doctor creatus ast. Hic 1696. successorem nactus, 29. Nov. 1705. investitus parochus in Ottóvölgy, ubi 1714. successorem accepit.


Fector Andreas.
fectorandreas1744
nem1894
Trsztenaensis. Qua tertii a. theologus in seminario s. Adalberti 1744. creatus magister philosophiae. Theologiae quartum a. 1745. obsulvit et 7. Mart. ejusdem a. pro cooperatura ad Rózsahegy missus est. 29. Apr. 1749. investitus parochus in Valaszka, hinc 23. Febr. 1752. accepit Rosenbergam. 1767. conscripsit parochias qua VADnus in districtu suo Liptóviensi. † 25. Nov. 1771.


Feger Carolus.
fegercarolus1797
nem1894
Natus 8. Sept. 1797. Theologiae quatuorennem cursum in seminario s. Stephanii absolvit et 20. Sept. 1819. ordinatus est. Cooperatorem egit Schemniczii. Ab 1821. concionator Posonii, ab 1829. cooperator Modrae, demum ab 1831. Tirnaviae, eodem adhuc a. factus parochus in Vág-Szent-Kereszt. Notarius districtualis, ab 1846. VADnus. † 3. Maji 1858.


Feger Josephus.
fegerjosephus1804
nem1894
Natus 15. Aug. 1804. Theologiae quatuor annos in seminario Mariano terminavit et 25. Oct. 1828. ordinatus est. Annum sequentem in instituto presbyterorum transegit Strigonii. Cooperatorem egit Hodrus-Bányae, ab 1830. Posonii ad ss. Salvatorem, 1831. factus parochus Szilicsensis, hinc 1844. vice-rector seminari s. Emerici Posonii. Ab 1852. in eadem qualitate Viennae in Pázmáneo. 1854. camerarius pontificius. 1860. intravit ordinem s. Benedicti.


Fegyveres Joannes.
fegyveresjoannes1765
nem1894
Prividiensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1765. baccalaureus et 1766. magister philosopiae. Theologiam in seminario generali absolvit et 24. Jul. 1769. pro praefecto herulorum Joannis com. Erdődy Posonium missus est. Ab 19. Sept. 1771. capellanum egit Galgóczii, 1772. obtinuit parochiam in Tussina, quacum 1776. incoporatus est dioecesi Nitriensi.


Fehér Demetrius.
feherdemetrius1725
nem1894
Hatvaniensis. Fuit 1725. alumnus seminarii Budensis Széchényiani. 29. Mart. 1727. ordinatus, 12. Nov. ejusdem a. expeditus in curam animarum. 8. Jun. 1729. investitus parochus in Szent-Mihályfa, ubi 1732. Joannes Jelenfy visitationem peregit, qui de parocho sic: Annorum 31. Cui parochiani bonum testimonium de munere impleto et de vita dederunt. Illi non fuit admissum educillum in domo parochiali intertenere. Hinc 30. Dec. 1733. transivit ad Vásárut, ubi 1752. Georgius Rumer, custos capituli Posoniensis capellanum fundavit. † 28. Maji 1764. Testamentum ejus praesto est.


Fehér Ferdinandus.
feherferdinandus1825
nem1894
Natus Levae 14. Feb. 1825. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestini absolvit. 21. Jun. 1848. ordinatus est. Cooperatorem egit semialtero anno Vajkae. Cum fine 1849. ad Dunaszerdahely transivit, inde a. 22. Oct. 1851. usque 2. Feb. 1852. administravit Nagy-Megyer. Hinc reversus ad pristinam applicationem, donec 28. Jan. 1868. obtinuit Kossúth, hinc 28. Jul. 1885. ad Taksony transivit.


Fehér Franciscus.
feherfranciscus1843
nem1894
Natus 4. Dec. 1843. Theologiam Strigonii absolvit et 2. Aug. 1868. ordinatus ac pro cooperatore ad Mocs missus est. Ab 1869. praebendatum egit in metrop. capit. Strig. hinc 1875. exivit parochiam Ebed administrare, quam eodem a. etiam assecutus est.


Fehér Joannes
feherjoannes1732
nem1894
Investitus 30. Apr. 1732. parochus Szilasiensis, ubi usque 1733. operatus est. 5. Dec. 1738. investituram accepit pro Nagy-Sáró, hinc 3. Maji 1741. transivit ad Litke, inde vero 12. Dec. 1744. ad Nagy-Oroszi, ubi † 31. Maji 1749.


Fehér Joannes Chrys.
feherjoannes1823
nem1894
Natus 6. Oct. 1823. Jaurini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 16. Apr. 1847. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ipolyság, ab 1849. in Zeliz. 1851. Comaromii, demum Gutae. 26. Feb. 1862. administrator factus in Keszegfalva, hinc 7. Jul. 1881. administrator et 11. Sept. ejusd. a. praesentatus parochus in Naszvad. † 18. Oct. 1887.


Fehér Josephus.
feherjosephus1723
nem1894
Comaromiensis. Qua alumnus seminarii s Stephani, 1723. et 1724. baccalaureus philosophiae. Theologiae tres annos in eodem semin. usque 1727. transegit et qua talis jam 1726. diaconus ordin. fuit. 6. Apr. 1728. investitus parochus in Szölgyeny. 1731. ecclesia in Német-Szölgyény diruta et nova cum duabus turribus erecta. Tunc duae visitationes fuerunt ibi peractae, 1732. Kellioniana et 1755. Kucsanicsiana. † 2. Nov. 1757. ibidem. Testamentum super 1220 flnos disponens praesto est.


Fehér Julius.
feherjulius1858
nem1894
Natus 21. Mart. 1858. Theologiam in Pázmáneo 1879. terminavit, hinc, jam qua subdiaconus inst. subl. educ. ad s. August. Viennae membrum. 16. Aug. 1880. ordinatus. Ibi 1882. doctor ss. theologiae creatus et eodem a. pro cooperatore Strigonium ad. l. reg. cittem missus. Ab 1884. in seminario Strigon. studii philosophici professor. 26. Jun. 1885. electus parochus l. reg. cittis Strigon. Ab 1892. examinator prosynodalis ac censor dioecesanus.


Fehér Leopoldus.
feherleopoldus1793
nem1894
Natus 15. Nov. 1793. Theologiam in seminario s. Stephani 1818. terminavit et 12. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Hinc Levae commoratus est. Cooperatorem egit in Balassa-Gyarmath. 8. Nov. 1829. praesentatus parochus in Nagy-Megyer, ubi † 22. Oct. 1851.


Fehér Michael.
fehermichael1802
nem1894
Natus 25. Sept. 1802. in Tonkaháza in cottu Poson. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 28. Sept. 1825. ordinatus est, hinc subsidiarium egit in Párkány. Qua cooperator operatus est ab 1826. in Lekér, et Udvard. A mense Oct. 1331. usque 12. Jun. 1832. in Néved fuit administrator. In Nagy-Salló partim qua coop. partim qua admin. annis fere duobus. In Nagy-Ölved iterum cooperatorem egit quatuor et medio anno. 30. Jun. 1839. praesentatus parochus in Felső-Sipék, hinc 16. Dec. 1845. in Nagyzellő, ubi † 12. Aug. 1873. in cholerae morbo qua victima officii et charitatis.


Fehérváry Colomannus.
fehervarycolomanus1861
nem1894supp
Natus 12. Nov. 1861. ordinatus. Cooperatorem egit in Nagymagyar, ab 1889. in Nagykér, ac Nagytapolcsány. 1893. obtinuit parochiam Hradek.


Fehérváry Franciscus.
fehervaryfranciscus1842
nem1894
Natus 13. Jan. 1842. Strigonii in civitate Aquatica. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit et 8. Mart. 1865. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nyergesujfalu, hinc 1871. transivit ad Udvard. 1. Dec. 1879. nominatus parochus in Nagy-Sáró. Habet merita literaria. (Zelliger, Eszt. Várm. Irók, 43.)


Fehérváry Michael, Joannes.
fehervarymichael1633
nem1894
Occurit ab 1633. usque 1638. parochus in Érsekujvár. De quo Joannes Solnensis in visitationis protocollo 1634. sic notavit: Emmi alumnus. Contigit autem me venire ad Ujvár die sabbati post meridiem, parochus vero largius in prandio bibens inebriatus fuerant et me adveniente in parochiam excitari non potuit, postea et vesperas decantavi. Die vero dominica sacrum decantavi ego, ille concionem fecit. 22. Apr. 1638. installatus canonicus Strigoniens.


Fecher Casparus.
fechercasparus1626
nem1894
Moguntinus. Ordinatus Viennae. Fuit 1626. parochus in Janolehota. Usus est agendario Strigoniensi, uti refert visitator a. suprafato.


Feichtinger de Baranya Nádasd Joannes. Ev.
feichtingerjoannes1811
nem1894
Natus 13. Dec. 1811. in Németh-Szölgyén. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 13. Dec. 1834. ordinatus est. Cooperatorem egit in Tardoskedd semi altero anno, in Érsekujvár annis tribus mensibus tribus. 24. Jan. 1844. praesentatus parochus in Süttő, hinc a 25. Apr. 1861. Strigonii in Aquatica. VADnus surr. et schol. nat. inspector, ab 1870. ord. Hinc 27. Oct. 1874. bibliothecarius eccl. metr. Strig. et ejusdem canonicus honor. † 20. Maji 1889.


Feichtinger Dominicus.
feichtingerdominicus1778
nem1894
Natus 4. Aug. 1778. Strigonii in citte reg. Theologiam cum quinto anno in seminario AEppali Posoniensi 1801. terminavit et 29. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Hinc cooperatorem egit Pestini ad s. Josephum. 1804. transivit ad s. Theresiam et 1809. ad B. M. V. Assumt. 1817. administrator ad S. Leopoldum 13. Feb. 1819. electus parochus cittis interioris, ad B. M. V. Assumt. 1836. praepositus s. Crucis de Aszód. 1843. VADnus 1845. canonicus Posoniensis. † 20. Apr. 1852.


Feichtner Joannes.
feichtnerjoannes1764
nem1894
E cottu Sáros. E Stephaneo 1764. baccalaureus et 1765. magister philosophiae. Theologiae primum annum ibidem, secundum et tertium in generali seminario absolvit et 2. Jun. 1768. pro cooperatore ad Hradek in cottu Liptó missus est, hinc 4. Nov. 1770. transivit ad Misérd, 21. Jun. 1773. investitus parochus in Üzbégh, ubi 17. Maji 1780. peracta fuit visitatio canonica per Josephum Batthyány, in qua de parocho notatur, quod sit temperamenti cholerico-phlegmatici. † 5. Jun. 1782. ibidem.


Fejér Jacobus.
fejerjacobus1644
nem1894
Fuit 1644. parochus in Szered. 18. Nov. ejusdem a. canonicus Strigon. installatus. 6. Sept. 1651. ADnus Hont., 16. Aug. 1652. Comaromiensis. 20. Apr. 1661. Gömörensis. Decessit eodem a.


Fejér Sigismundus.
fejersigismundus1780
nem1894
Theologiae quatuor annos in Pázmáneo 1780. terminavit, hinc cooperator factus in arce Detrekő-Szent-Miklós. 26. Apr. 1784. investitus parochus in Köbölkút. Propter infirmitatem 25. Mart. 1798. resignavit parochiam. † 22. Apr. ejusdem a.


Fejérkői Paulus.
fejerkoipaulus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Nagy-Czétény. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Fejérpataky de Eadem et Kelecsény Gabriel.
fejerpatakygabriel1770
nem1894
Liptoviensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1770. magister philosophiae creatus. Theologiam cum quarto anno in Pázmáneo 1774. terminavit. Hinc cooperatorem egit in Osgyán semi altero anno, Strigonii quinque mensibus, ab 1776. in Lekér octodecim mensibus. 1778. factus est parochus in Nagysáró. Sub illo 11. Sept. 1779. peracta fuit visitatio canonica Batthyanyiana. 1784. transivit ad Radosna, ubi 1786. dissidia inter illum et scholarum inspectorem Posoniensem exorta. Circa xenodochium ibidem existens ordinationes factae. Ab 1805. VADnus. 8. Oct. 1807. praesentatus parochus in Nagy-Salló, una VADnus. Quam mense Decembri adivit. † 2. Apr. 1808. in itinere per Tótsók.


Fejérpataky Franciscus.
fejerpatakyfranciscus1717
nem1894
Klecsensis in cottu Liptó. 14. Nov. 1717. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Theologiam in Pázmáneo terminavit. 20. Maji 1722. investitus parochus Dovaloviensis. 1724. ecclesia fuit inalbata, qua ocassione templarii e parietibus disparuerunt. 1731. Joannes Ujvendéghy visitationem peregit, in qua de parocho notavit, quod sit 36 annorum. 1734. conscriptio parochiae fuit peracta, in qua, notatum, quod aedes parochiales noviter sint erectae. 1745. erigebatur saccelum penes salis depositorium. † 31. Oct. 1765. ibidem.


Fejérváry Antonius.
fejervaryantonius1747
nem1894
Strigoniensis. e citte AEppali. Qua alumnus seminarii Mariani 1747. baccalaureus et 1748. magister philosophiae creatus. In eodem seminario theologiae quartum annum absolvens ordinatus et 1. Jan. 1752. pro cooperatore et Köpösd missus. Hinc per sex annos egit capellanum apud comitem Tolvay in gremio parochiae Sopornya. 15. Maji 1758. factus parochus in Felső-Thúr. Ibidem 1766. conscriptio fuit peracta, in qua dicitur, quod ecclesia e liberalitate dominorum Kelecsényi et Okulicsányi abunde sit provisa. † 17. Apr. 1801. aetatis 79. Fuit parvae staturae.


Fejes Andreas.
fejesandreas1762
nem1894
Missus 22. Nov. 1762. pro cooperatore ad Udvarnok, hinc 6. Mart. 1763. ad Duna-Földvár, inde 17. Jul. 1764. accepit Méhi in cottu Gömör. Hinc eodem a. transivit ad Nagy-Abony, ubi usque 1768. operatus est.


Fejes Stephanus.
fejesstephanus1646
nem1894
28. Apr. 1646. ad mensam capituli Strigon. ordinatus. 1647. nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto, parochus in Deresk. 12. Oct. 1675. investitus in Szent-Simon, Alsó- et Felső-Hangony, ac Urai. Qua 1677. denuo collatas accepit et usque 1694. gubernavit.


Fekete (Seidenschwartz) Josephus.
feketejosephus1805
nem1894
Theologiae quatuorennem cursum in Pázmáneo 1805. terminavit. Cooperatorem egit Levae et ab 1807. Samariae, 1808. factus professor matheseos in lyceo AEppali, una in seminario cleri junioris praefectus. 1810. accepit parochiam Lekér, ubi † 12. Aug. 1825.


Fekete de Galántha Joannes.
feketejoannes1823
nem1894
Natus 29. Jun. 1823. Theologiam in seminario s. Stephani absolvit et 14. Jul. 1846. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kis-Apáthi, ab 1847. in Szuha, ab 1848. in Galantha, ab 1851. in Szered, ab 1853. in Stomfa, demum in Hidaskürt. 1856. accepit administrandam Alsójattó, ubi 29. Maji 1857. investitus est, ast illam mense Majo 1860. resignavit et pro subsidiario ad Ó-Bars recessit. 13. Mart. 1862. accepit praesentam pro Csesztve. Illo aegrotante intervenire non potuit commasationi agrorum, idcirco illa, pro ecclesia, parochia et schola magno cum detrimento fuit peracta. † 12. Maji 1864. ex hectica.


Fekete Franciscus.
feketefranciscus1702
nem1894
Investitus 12. Oct. 1702. parochus in Kelecsény, hinc 8. Jul. 1706. transivit ad Liptó-Szent-Mihály.


Fekete Georgius.
feketegeorgius1702
nem1894
Fuit parochus in Vásárút, qui matricae a 18. Maji 1702. baptisatos intulit. Successorem 1710. nactus.


Fekete Georgius.
feketegeorgius1802
nem1894
Absolvit theologiam cum quatro a. 1802. in seminario gener. Posonii. Cooperatorem egit in Ó-Tura, ubi ab 1808. simul admin. in spirit. 23. Maji 1808. factus parochus in Felső-Zelle, hinc 1. Maji 1821. transivit ad Drahócz, ubi † 7. Aug. 1836.


Fekete Ignatius.
feketeignatius1758
nem1894
Strigoniensis, ab 1756. in Emericano, 1758. missus ad alumnatum Budensem Széchényianum. Theologiae duos annos in seminario gen. 1763. terminavit. 24. Feb. ejusdem a. applicatus est praefectus herul. l. b. Taddaei Amade annis duobus, mensibus novem. Hinc vicepraefectus semin. Budensis factus. 19. Dec. 1767. investitus parochus in Párkány. Inde 15. Aug. 1776. investituram accepit pro Perbete, ubi † 31. Maji 1778.


Fekete Josephus.
feketejosephus1825
nem1894
Theologiae cursum quatuorennem seminario Mariano 1825. terminavit 1826. et 1827. in instituto presbyterorum transegit, ubi anno priori ordinatus est. Cooperatorem egit in Surány, ab 1829. in Verbó, ab 1830 Miavae, ab 1831. Csejthae, demum 1833. in Udvarnok, ubi ab 1834. simul admin. fuit. Eodem a. factus parochus in Nagykosztolán. Fuit simul notarius districtualis. † 14. Mart. 1848. aetatis 45.


Fekete Martinus.
feketemartinus1667
nem1894
Circa 1667. fuit parochus in Fel-Bár, tardius videtur fuisse parochus in Cseklész. 2. Febr. 1680. investitus in parochiam oppidi Szempcz, hinc eodem a. Papam promotus.


Fekete Michael.
feketemichael1733
nem1894
Holicsensis. Qua alumnus seminari Mariani 1733. baccalaureus et 1734. magister philosophiae. 21. Maji 1738. investitus parochus in Litava. † 24. Mart. 1739.


Fekete Paulus.
feketepaulus1782
nem1894
Theologiam cum quarto anno 1782. terminavit in gen. sem. Budensi. Cooperatorem egit in praesidio Budensi ad B. M. V. Assumt. 9. Apr. 1792. praesentatus parochus in Perbete, ubi † 10. Apr. 1829. Annorum 72.


Feketeházy Carolus.
feketehazycarolus1840
nem1894
Natus 26. Nov. 1840. in Sellye. Philosophiam et theologiam Pestini absolvit. 26. Jul. 1864. ordinatus est. Cooperabatur in Mocs, Ipolyság et Drégely-Palánk. Mense Nov. 1873. obtinuit parochiam in Nagy-Kereskény, hinc 1888. transivit ad Egyházkarcsa.


Fellenmayer Joannes.
fellenmayerjoannes1838
nem1894
Natus 13. Maji 1838. Budae in Via-Regia. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit. 24. Febr. 1862. ordinatus est. Cooperatorem egit in Udvard, est mox ad Rimócz translatus. Hinc Budam primo ad B. M. V. visitantem, dein ad S. Annam, demum in praesido ad B. M. V. Assumt. missus est. Fuit una consoc. sod. cath. Budensium praeses. Mense Dec. 1878. accepit parochiam in Börsöny. Ubi magnam solicitudinem impendit in restaurationem ecclesiarum ibi existentium.


Fellermayer Joannes.
fellenmayerjoannes1838
nem1894supp
Ex Börzsöny 28. Aug. 1892. investitus parochus in Kemencze.


Fellner Franciscus.
fellnerfranciscus1847
nem1894
Natus 5. Maji 1847. Theologiam in Pázmáneo 1870. absolvit et 31. Jul. 1871. ordinatus est. Cooperatorem egit in Somorja. ab 1877. Posonii ad s. Martinum. Ab 1891. administravit parochiam Vámos, quam et eodem a. collatam acccepit.


Felnémethy Demetrius, Joannes.
felmelnethydemetricus1582
nem1894
Hunc 1582. parochum in Szölgyén fuisse ostendit inscriptio sepulchralis ecclesiae s. Michaelis sic sonans: Hic jacet filius vener. dni Demet. Joan. Felnémeti, qui obiit sept. 19. a. Doni 1582. Collimare licet, hunc jugo matrimoniali obstrictum fuisse.


Felszarusi Benedictus.
felszarusibenedictus1690
nem1894
Investitus 5. Dec. 1690. licentiatus in Ebszöny, Táth et Tokod.


Felum Georgius.
felumgeorgius1695
nem1894
Fuit a 4. Oct. 1695. parochus in Nagy-Paka. Successorem 1701. nactus.


Felvéry, vel Földváry Georgius.
felverygeorgius1557
nem1894
Fuit 1557. praepositus parochus in Vágujhely. Occasione inquisitionis abbatum et praepositorum jussu Nicolai Olah 1557. praesusceptae 9. Aug. illi et successoribus obedientiam spondit. (Péterffy. Conc. II. 19.)


Feniczy Joannes.
feniczyjoannes1811
nem1894
Natus 14. Jun. 1811. in Csikvárd in cottu Jauriensi. 1826. ordinem Cisterciensium ingressus primum a. philosophiae Agriae, relicto ordine continuavit cursum Jaurini. 1829. dioecesi Vesprim. adscriptus, ibidem inchoavit et Pestini finivit theologiam, 1833. receptus ad ADioecesim 19. Jul. 1834. ordinatus est. Cooperatorem egit in Hédervár, Nagy-Oroszi, Bajna, Nyék, Naszvad, Kemencze, Vadkert, Vásárut demum Marczal. Mense Apr. 1842. praesentatus in Zsély, quo mense Majo 1845. resignato obtinuit Szelőcze. Eodem adhuc a. Ipolyfödémes administrandam accepit. Mense Aug. 1854. hinc discessit ad parochiam Nagy-Barkány, quo 15. Maji 1861. resignato, Lambertinum in Styria, in coenobium s. Benedicti intravit. Inde 1863. redux, iterum ad Nagy-Bárkány parochus constitutus est, quam parochiam 1868. denuo resignavit et pensione donatus, victitabat in Péliföld-Szent-Kereszt, ac qua capellanus localis in Vecse. A Feb. usque 13. Jul. 1872. administratorem egit in Pered. Hinc iterum ad Vecse reversus. Cursus inbecillis vitae metam assecutus † 2. Apr. 1882. in Veresegyháza.


Ferencsik Matthaeus.
ferencsikmatthaeus1727
nem1894
Natus in Krasznahorka qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1727. et 1728. baccalaureus et magister philosophiae promulgatus. Theologiam in seminario generali cum tertio a. 1731. terminavit. 13. Nov. 1732. investitus parochus in Radván, hinc 9. Febr. 1736. transivit ad Predajna, ubi † 23. Dec. 1747.


Ferencz Emericus.
fernczemericus1642
nem1894
Fuit 1642. parochus in Nagy-Megyer. Qui 26. Jan. ejusdem a. istitit, quatenus incolae Ekecsienses jussu Benedicti Kisdy vicarii, ob denegatas competentias parochi citentur. Hoc idem petiit 18. Febr. ejusdem a. contra incolas filiae Iszap.


Ferenczffy Andreas.
ferenczffyandreas1729
nem1894
Investitus 3. Apr. 1729. parochus in Tölgyes. Ubi 1732. Joannes Ujvendéghy peregit visitationem, in cujus protocollo notatum, quod sit 28. annorum. † 21. Jan. 1757. ibidem.


Ferenczffy Antonius.
ferenczffyantonius1766
nem1894
Theologiae quadriennem cursum in seminario generali 1766. terminavit et 12. Mart. ejusdem a. vicepraefectus in eodem seminario constitutus est. 6. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Jasztraba, quacum incooperatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Ferenczffy Franciscus.
fereczffyfranciscus1660
nem1894
Nobilis e cottu Trencsén. Qua alumnus semin. s. Stephani 1660. baccalaureus et 1661. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario terminavit. 13. Apr. 1665. investitus parochus in Palonka, hinc 4. Jun. ejusd. a. transivit ad Hradist, inde 17. Nov. 1674. ad Vizkelet et 22. Maji 1675. ad Garam-Szent-Benedek, ubi eodem a. desinit operari.


Ferenczffy Franciscus.
ferenczffyfranciscus1703
nem1894supp
E parocho Garam-Szent-Benedekensi factus canonicus Scepus. ubi † circa 1703. Aetatis 66.


Ferenczffy Joannes.
ferenczffyjoannes1657
nem1894
Fuit a. 1657. Mart. 24. usque 1662. parochus in Kiliti.


Ferenczffy Martinus.
ferenczffymartinus1690
nem1894
Investitus 6. Apr. 1690. parochus in Prácsa, ubi usque 1692. operatus est.


Ferenczy Emericus.
ferenczyemericus1647
nem1894
Nominatur 1647. parochus in Tardoskedd in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto. Etiam adhuc 1649. ibidem operatus est.


Ferenczy Gabriel.
ferenczygabriel1754
nem1894
Theologus absolutus speculativus. Societati Jessu valedixit. 19. Sept. 1754. investitus parochus in Fel-Bár, ubi 1755. Joannes Jelenffy visitationem peregit. Juxta hujus protocollum jam tunc 39. annorum. Hinc 28. Dec. 1757. transivit ad Böös, quam parochiam m. Oct. 1776. resignavit et 28. Nov. reliquit, ut in seminarium deficientium Tirnaviae intret, ubi † 19. Sept. 1777.


Ferenczy Georgius.
ferenczygeorgius1852
nem1894
Natus 28. Mart. 1852. Theologiam in seminario centrali absolvit Pestini. 25. Jul. 1875. ordinatus est. Cooperatorem egit in Püspöki. Ab 1880. beneficiatus ecclesiae ad s. Annam Strigonii. 1890. factus parochus in Szalka.


Ferenczy Josephus.
ferenczyjosephus1773
nem1894
Natus 31. Jan. 1773. in Pann, in cottu Nitriensi. Theologiae quatuor annos in seminario AEppali Posoniensi 1800. absolvit et 9. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Hinc cooperator in Kékkő, inde 31. Jan. 1806. praesentatus capellanus localis in Óvár, ab 1810. ibidem parochus, † 15. Oct. 1815. ibidem.


Ferenczy Josephus.
ferenczyjosephus1833
nem1894
Natus in Tonkháza in Csallóköz 2. Mart. 1833. Theologiam Strigonii absolvit et 27. Jul. 1856. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószegh. Ab 1858. inter. administrator Boldogfalvensis, ubi in Oct. 1859. praesentatus est. Hinc 22. Jun. 1868. transivit ad Ivánka. 25. Maji 1870. renunciatus VADnus.


Fertig Aloysius.
fertigaloysius1861
nem1894supp
Natus 1. Maji 1861. Theologiam Strigonii 1884. absolvit. 15. Jul. e. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Garam-Ujfalu. 1885. in Kis-Apáthi. Eod. a. in Aranyos-Maróth. Ab 1891. ibidem penes Aloysium Reiter in spir. Et temp. admin. Est una soror. congr. s. Crucis ex Helv. conf. ord. Puellarum scholae status director.


Feyertag Thomas.
feyertagthomas1677
nem1894
Fuit 1677. parochus in Hodrusbánya. Tunc adhuc exstitit imago s. Christophori ante fores ecclesiae, antiquo labore picta supra quam a. 1490. expressus. Ab 1682. usque 1688. operabatur qua parochus in Misérd.


Fiala Antonius.
fialaantonius1790
nem1894
In seminario generali Posoniensi qua theologus practicus studiorum finem 1790. posuit. Hinc cooperatorem egit in Udvarnok, ab 1794. in Galgócz. 1796. hanc parochiam obtinuit, ubi eodem a. avenam pro bello obtulit, idcirco officiosam laudem adeptus. Hinc obtinuit parochiam Hrachovistye, inde vero 1812. transivit ad Nagy-Kosztolány, ubi † 15. Oct. 1834. Aetatis 72.


Fiáth Sigismundus.
fiathsigismundus1715
nem1894
Praesentatus 30. Jan. 1715. parochus in Nagy-Czétény, ubi usque 1716. operatus est.


Fideli Paulus.
fidelipaulus1752
nem1894
Illirus. E seminario Mariano 1752. baccalaureus et 1753. magister philosophiae. Cum anno secundo theologiam in eodem seminario conclusit et 9. Nov. 1756. pro capellano Scepusium missus. E capellano Felkaensi 1764. parochus Lomniczensis, hinc 1770. transivit ad Vagendrüszel (Merény), quacum incoporatus neo-erectae dioecesi Rosnaviensi.


Figuli Emericus.
figuliemericus1747
nem1894
Krakovánensis. E seminario Mariano 1747. baccalaureus, 1748. magister philosophiae. In eodem semin. theologiam 1752. terminavit. Pro cooperatore ad Rózsahegy missus. 1753. obtinuit parochiam Szent-Ilona, ubi usque 1755. operatus est.


Figuli Martinus.
figulimartinus1564
nem1894
Occurrit 29. Mart. 1564. parochus in Tót-Prona, qui per Mathiam Graecum vicarium citatus fuit, quia famulum Petri Nyáry verberavit.


Filó Emericus.
filoemericus1776
nem1894
Natus 11. Febr. 1776. Theologiae in seminario AEppali Posoniensi studuit, ex quo 19. Nov. 1798. ordinatus est. Cooperatorem egit in Dunaszerdahely, ab 1805. in Nagy-Mácséd, ubi eodem a. obtinuit parochiam. Hinc 1827. transivit ad Sempte, ubi 1847. munere VADni decoratus. † 13. Nov. 1854. ibidem.


Filó Georgius.
filogeorgius1689
nem1894
Mense Maji 1689. investituram accepit pro licentiatura in Alsó-Pél.


Filó Joannes.
filojoannes1739
nem1894
Natus Nitriae. 1739. alumnus collegii Pázmániani. 25. Jul. 1748. investitus parochus in Turóluka, hinc 12. Jul. 1756. investituram accepit pro Szobotist. Hic conversionis anabaptistarum zelose impendebat operam una cum missionaribus e S. J. p. Ignatio Zann, Theophilo Delphini et Emerico Rotari, quamvis ipsorum curator Zacharias Walter, id impedivit, sed dominus terrestris comes Josephus Nyáry ita succurrit, ut illa feliciter successerit. (Acta vet. arch. vicar. Tirnav. Religionaria.) Inde 1764. Scepusiensis, 20. Jun. 1769. Strigoniensis canonicus installatus. 1. Mart. 1773. Barsiensis ADnus. Fuit collegii Széchényiani Budae praefectus. Abbas B. M. V. de Abrahám. † 12. Nov. 1786. Tirnaviae, ex diuturno morbo calculi. Fecit fundationes etiam Miavae. Erat vir intemeratae vitae et exemplaris in zelo ecclesiastico. Habet merita literaria. (Zelliger, Eszt. Várm. Irók, 47.)


Filó Josephus.
filojosephus1741
nem1894
Posoniensis. 27. Nov. 1741. ex sem. s. Emerici ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. Penes ordines exc. consilii regii 22. Jun. 1746. investitus primus parochus in Dobsina. Ab acatholicis occupatham ecclesiam 1748. recepit. † 21. Oct. 1753. ibidem. In vita ipse Lutheranorum procacitatem coercere studuit, post mortem hi, illius sepulturam inhibere conati sunt.


Filovics Martinus.
filovicsmartinus1721
nem1894
Investitus 16. Jul. 1721. parochus in Rabcsicza, hinc 9. Maji 1726. transivit ad Zavar, ubi usque 1731. operatus est.


Filovics Paulus
filovicspaulus1698
nem1894
1698. Jan. 5. ordinatus. 20. Maji 1701. investitus parochus in Nizsna, hinc 13. Jan. 1706. transivit qua primus parochus ad Rabcsicsa, inde 7. Oct. 1709. ad Namesztó, inde vero mense Aug. ad Szucsány, cui m. Apr. 1713. tradita est parochia Turán, quam usque m. Oct. ejusdem a. administravit. Successorem nactus 1727.


Filser Florianus.
filserflorianus1806
nem1894
Natus 3. Nov. 1806. Strigonii. Philosophiae Vacii studuit. Qua clericus Jauriensis theologiam absolvit ibidem. 20. Jan. 1830. ordinatus ad tit. dioec. Jauriensis. Jam ab 1829. educator herulorum Nicolai comitis Zichy, hinc 1832. receptus in ADioecesim et factus parochus in Komárom-Szent-Péter, ubi † 30. Nov. 1885.


Finka Joannes.
finkajoannes1788
nem1894
Cum quinto a. theologiam in semin. generali Posonii 1788. absolvit. 1789. in presbyterio Tyrnaviae exahaerebat, hinc cooperator in Bozók. 19. Sept. 1791. accepit investituram pro capellania locali in Kolpach, ubi † 26. Jun. 1799. Sepultus penes ecclesiam.


Finka Joannes.
finkajoannes1815
nem1894
Natus 16. Dec. 1815. Theologiam in seminario s. Stephani 1837. absolvit. Sequentes annos 1838. et 1839. in presbyterorum instituto transegit Tirnaviae, ubi diaconus et 22. Mart. 1839. presbyter ordinatus. 1840. Vilhelmi l. b. Veisz de Horstenstein c. r. camerarii capellanus domesticus in Kálász. Ab 1847. cooperator in Nemcsény, 1850. in Thaszár, hinc 1853. administrator dein parochus in Jászfalva, ubi † 26. Jul. 1861.


Finta
finta1332
nem1894
Finta dictus, occurrit 1332. inter 1337. sacerdos, plebanus Sancti Joannis ode Strigonio, qui solvit in monetis debilibus et diversis valorem sex grossorum et juratus dixit, hoc fideliter decimam esse et ultra de dicta ecclesia. (Mon. Vat. S. I. T. I. 194.)


Finta Andreas.
fintaandreas1657
nem1894
E seminario s. Stephani 8. Mart. 1653. ordinatus. 1657. occurrit parochus in Nyitra-Egerszeg, ubi eodem a. Joannes Cherlay peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit novitius, ac commendatur ab omnibus. 28. Maji 1665. investitus parochus in Bást.


Fischer Andreas.
fischerandreas1614
nem1894
Peregit, qua parochus oppidi Czétény, 13. Aug. 1614. citationem. Occurrit iterum 16. Jun. 1619. Interfuit 4. et 5. Oct. 1630. synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmány celebratae. Eodem a. peregit ibidem Volfgangus Érsekujváry visitationem qui de parocho dicit, quod sit legitime ordinatus. 1634. iterum peracta sub hoc parocho visitatio et quidem per Joannem Solnensem, qui de illo sic: „De illo non potui adhuc intelligere qualiter se gerat, nec immorari tunc licebat, quod a turcis tunc et plagiariis vel martalosiis infestarentur homines, prout et ipsi rustici me terebant.“


Fischer Georgius.
fischergeorgius1795
nem1894
Natus 24. Apr. 1795. in Szkleno in cottu Turócz. Theologiam in seminario Mariano absolvit et 24. Aug. 1819. ordinatus est. Cooperatorem egit Pestini ad s. Josephum, ab 1823. in Csév et Thaszár. 1824. incepit administrare Bakabánya, ubi 21. Jul. 1827. praesentatus est, hanc 1861. resignavit et 1869. praebendam instituti s. Adalberti accepit. † 8. Maji 1873. Posonii.


Fischer Josephus.
fischerjosephus1771
nem1894
Fuit Societatis Jesu, et qua talis jam ab 1771. parochiam exemtam l. r. cittis Eszek administravit. Sublato ordine sacerdos ADioec. Strig. et. 10. Oct. 1775. investitus parochus in Eszek, quacum 1776. incorporatus dioecesi Diakovárensi.


Fischer, aut Fitter Adamus.
fischeradamus1685
nem1894
Investitus 15. Jun. 1685. parochus in Almás. 18. Jun. 1688. accepit una investituram pro Pernek cum Jablonicz. Jam 1690. transivit ad Zohor, ubi 6. Jun. 1691. investitus est, ubi usque 1696. activus erat.


Fisseri Michael.
fisserimichael1647
nem1894
Nominatur 1647. Parochus in Görg, (Gyerk) in catalogo cleri, jussu Georgii Lippay confecto.


Fitos Laurentius.
fitoslaurentiius1655
nem1894
Fuit 1655. theologus in Pázmáneo. 1680. parochum egit in Szempcz. 22. Apr. 1676. jam installatus canonicus Posoniensis. 1685. custos capituli. 1687. testis fuit in causa processuali canonici Viza. Tunc aetatis 50.


Fitos Petrus.
fitospetrus1692
nem1894
Theologiam cum tertio anno in Pázmáneo 1692. terminavit et 11. Apr. ejusdem a. investituram accepit pro Dénesd (nunc filia ad Misérd) Szemet et Gutor (filiales ad Somorja). Ibidem 1695. Stephanus Illyés visitationem peregit, qui parochum aetatis 30. a. habere dicit. Hinc 25. Nov. 1705. transivit ad Várkony, inde vero mense Maji 1710. ad Felbaár, demum in Dec. ejusdem a. ad Böös, ubi mortuus est.


Flaischer Alexius, Josephus.
flaischeralexius1714
nem1894
Silesius. Qua capellanus curatus l. r. cittis Posoniensis doctor ss. theologiae in universitate Tirnaviensi 1714. proclamatus est. E capellano. Joannis Liptay parochi 1. Jan. 1719. installatus canonicus Posoniensis, et 25. ejusdem a. et m. etiam parochus. Ibid. qua talis † 30. Apr. 1721. Fuit etiam doctor philosophiae, ac concionator aestimatus. Aliquot concionum typis vulgavit. (Petrik Magy. Orsz. Bibliogr. I. 800.)


Flaischer Samuel.
flaischersamuel1770
nem1894
Zolio-Lipcsensis, 1770. susceptus in alumn. Budensem Széchényianum. Absoluto 1773. quarto a. theologiae missus pro administratore et cooperatore ad Hámor. Hinc 1775. brevi tempnore parochum egit in Turócz-Szent-Mária. Occasione neo-erectionis dioecesis Neosoliensis illuc incorporatus est, ast 1795. reversus ad ADioecesim et pro interimali cooperatore applicatus est in Gajar. 1798. accomodatus apud l. b. Révay in Kosztolán. 1799. absque officio Tirnaviam se recepit, ubi † 9. Maji 1800.


Fleskó Carolus.
fleskocarolus1798
nem1894
Natus 24. Jan. 1798. Theologiam in seminario s. Stephani 1821. absolvit. Annum 1822. in instituto presbyterorum transegit Strigonii et 17. Mart. ordinatus est. Cooperatorem egit ab 1823. in Windschacht, inde ab 17. Mart. 1827. administravit Viszoka, ad quam 28. Jun. ejusdem a. praesentatus, ac usque 1843. operatus est. Dein, qua deficiens presbyter Viennae degit, ubi † 15. Jul. 1853.


Flock Jacobus.
flokjacobus1848
nem1894
Natus 13. Jul. 1848. Theolegiam Strigonii absolvit. 19. Jul. 1872. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vajka, ab 1878 in Tallos. Mense Maji 1880. accepit administrandam Baka, ubi 29. Jun. ejusdem a. praesentatus est parochus.


Florianics Paulus.
floriancspaulus1726
nem1894
Strazensis ex cottu Nitr. 3. Apr. 1726. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Qua theologus moralis 8. Apr. 1730. ordinatus, 7. Jul. ejusdem a. investitus parochus in Hradist, ubi 1731. Franciscus Zichy peregit visitationem, qui nominat parochum. Hinc 18. Jul. 1737. transivit ad Bohunicz, inde 10. Maji 1741. ad Szomolány. Ibidem 1746. domum parochialem erexit Georgius comes Erdődy. 1756. visitationem peregit Joannes Galgóczy, qui de parocho sic refert: „Annorum 51. Diligenter exquitur officium, parochianos mansvete tractabit.“ † 19. Dec. 1757. ibidem.


Floriánsz Josephus.
florianszjosephus1799
nem1894
Natus 7. Mart. 1799. Theologiam in seminario Mariano 1824. absolvit. Annum 1825. in instituto presbyterorum transegit Strigonii. 26. Mart. 1826. ordinatus est. Eotunc praefectum egit herul. Stephani Skultéty in Bucsán. Ab 1829. cooperator in Egyház-Gelle, ab 1833. in Püspöki. Hinc post festum s. Georgii 1832. incoepit administrare parochiam Nagy-Ságh, quam eodem anno etiam adeptus est. 1865. ob provectam aetatem se munere abdicavit et ad filos s. Francisci in Szent-Antal se contulit ubi † 21. Febr. 1866.


Florianus.
florianus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos ecclesiae sanctae Crucis, qui juratus existimavit suum beneficium non valere ultra marcam et mediam, solvitque quinque grrosos. (Mont. Vat. S. I. T. I. 189.)


Fluber, rectius Huber Georgius.
flubergeorgius1647
nem1894
Nominatur 1647. parochus in Tóth- (Alsó-) Diós in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Flügler Joannes.
fluglerjoannes1859
nem1894
Natus 19. Jan. 1859. Theologiam in seminario generali Budapestini absolvit 1881. et 8. Oct. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Pöstyén, ab 1883. Tirnaviae. Eodem a. factus exhortator in gymnasio ibidem et prof. ling. lat., atque mathes. 1884. factus ss. theologiae baccalaureus. 1886. Budapestini vacabat studiis. Redux linguam graecam proposuit et studiorum praefectum egit in convictu AEppali ibidem. 1887. administrator factus in Modertárna. 1891. obtinuit parochiam Bánkeszi.


Födémessy Michael.
fodemesymichael1778
nem1894
Theologiam cum tertio a. in seminario generali 1778. terminavit. Cooperatorem egit in Pobedim, ab 1780. in Csejtha. Mense Jan. 1783. obtinuit parochiam Hradist. † 24. Dec. 1811. ibidem.


Fodor Joannes.
fodorjoannes1740
nem1894
Occurrit 1740. parochus Rosnaviae. (Magy. Sion. 1865. 607.)


Fodor Josephus.
fodorjosephus1825
nem1894
Natus 16. Mart. 1825. in Kós, in cottu Nitr. Philosophiam et theologiam Tirnaviae inchoavit, hanc Strigonii finivit. 19. Jun. 1853. ordinatus est. Cooperatorem egit solum in Szomolány, hinc 1857. adeptus est parochiam Grinád, inde mense Febr. 1859. promotus ad Felső-Diós. Ibidem ecclesiam restauravit et turri providit, quarum benedictionem 29. Sept. 1861. ipse Joannes card. Scitovszky perfecit. Dein scholam cum habitaculo cantoris aedificavit, demum domum parochialem restauravit ac pomario providit maxima ex parte propriis expensis. Fuit vir debilioris sanitatis. † 6. Maji 1874. ibidem.


Fodor Ladislaus.
fodorladislaus1699
nem1894
Theologiam in Pázmáneo absolvit. 5. Maji 1699. investitus parochus in Zsitva-Gyarmat, (nunc filia ad Mellek.) Hinc 28. Jan. 1701. investituram accepit in Szent-Mihályúr, quae 29. Apr. 1706. illi iterata fuit. 26. Jun. 1709. investitus in parochia l. c. ac montanae cittis Ujbánya, hinc 4. Jan. 1710. transivit ad Zsarnócza. Ibi 1713. Joannes Bublovics peregit visitationem. Qui de parocho notavit, quod sit annorum 43. Habet domum recenter exstructam cum horto. Hinc 16. Jun. 1718. transivit ad Duna-Szerdahely, inde 30. Aug. 1720. ad oppidum Somorja. Acatholici tunc ibidem duo templa habebant. Eodem a. introducti sunt Paulani. 11. Maji 1728. contra Salay, effigiem B. M. V. crudeliter cedenti, strenua fuit instituta inquisitio. 1732. Joannes Jelenffy visitationem peregit, in qua de parocho, quod sit an. 60, et etiam zingaricam linguam sciat, cui testimonium de munero impleto et moribus bonum dederunt. Simul munus VADni gessit. 1742. munera resignavit et in quiete degit. † 3. Nov. 1743. ibidem. Fuit etiam protonot. apost.


Foglár Georgius.
foglargeorgius1670
nem1894
Natus 23. Apr. 1670. in Csejthe, cottu Nitr. Ab 1694. philosophiam et theologiam Viennae absolvit. (Rimely Hist. Pázm. 344.) 22. Nov. 1699. investitus parochus in Házasnénye. Ibidem 30. Nov. ejusdem a. incepit matricas scibere. 28. Mart. 1707. accepit dimissoriales ab ADioecesi ad Dioec. Agriensem. Ibidem factus parochus in Pásztó. 10. Dec. 1710. canonicus Agriensis nominatus. 1713. praepositus B. M. V. de Albei. 1718. el. oppus Sorbiensis. 1740. fundavit academiam juris Agriae. † 12. Oct. 1754. (Egri Emlékkönyv, 230.)


Földes Casparus.
foldescasparus1786
nem1894
Natus 11. Nov. 1786. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 26. Aug. 1812. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kürth, Muzsla et Drégely-Palánk. Mense Maji 1826. incoepit administrare Pereszlény, ubi 26. Sept. ejusdem a. parochus praesentatus est. Hinc 20. Jul. 1837. transivit ad Szete, ubi † 6. Apr. 1852.


Földesy Stephanus.
foldesystephanus1731
nem1894
Investitus 10. Aug. 1731. in Vásárút, ubi curam animarum 14. Aug. suscepit, hinc 18. Dec. 1733. investituram accepit in Nagypaka, ubi † 10. Mart. 1751.


Földvary Demetrius Franciscus.
foldvarydemetrius1710
nem1894
Theologiam in seminario s. Stephani didicit usque 1710. 25. Nov. ejusdum a. investitus parochus in Tallos. Ibidem 1715. visitationem peregit Emericus Pongrácz, qui de parocho notavit, quod sit aetatis 36. Munde tenet templum, denuo his annis aedificatum, zelose sua peragit, agitque veri pastoris munera. Operatus est usque 1715.


Folkusházy Alexander.
folkuhazyalexander1837
nem1894
Natus 13. Oct. 1837. in Vallaj in cottu Szatmár. Theologiam in seminario centrali Pestini absolvit. 20. Jul. 1860. ordinatus est. Cooperatorem egit Strigonii ad s. Ignatium, inde 17. Aug. 1864. Tirnaviam translatus. 10. Maji 1869. accepit administrandam Alsó-Dombó, ubi 10. Nov. ejusdem a. investitus est. 21. Nov. 1882. praesentatus parochus in Tótmegyer. Est districtus Érsekujvár. VADnus surrogatus.


Folly Josephus.
follyjosephus1761
nem1894
Natus 1761. Apr. 11. Cassoviae. Theologiam cum quinto a. in seminario generali Posonii 1785. terminavit. Hinc praefectum egit in Vágujhely. 1786. cooperator factus Strigonii in l. reg. citte. 1789. accepit parochiam Ipolyszécsényke, quam 29. Jul. 1802. resignavit et intravit ordinem Praemonstratensium. Factus canon. reg. praepositurae Csornensis. † 10. Mart. 1834. Jánoshidae. Fuit ss. theologiae baccalaureus.


Foltényi Emericus.
foltenyemericus1810
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Mariano 1810. absolvit. Cooperatorem egit in Lédecz, 1816. in Nagykér, ab 1817. in Tardoskedd. 15. Jun. 1825. incepit administrare Loócz. Hinc 2. Mart. 1827. parochus factus in Nagy-Zellő, ubi † 9. Dec. 1845. aetatis 59.


Foltin Joannes.
foltinjoannes1859
nem1894
Natus 22. Jun. 1859. Theologiam Strigonii absolvit ac 2. Maji 1883. ordinatus est. Cooperatorem egit in Mocs, ab 1884. in Udvard, ab 1888. in Pereszlény, ubi etiam parochiam adeptus est.


Foltin Joannes.
foltinjoannes1859
nem1894supp
Usque 1893. parochus in Pereszlény, abhinc in Ipolyság.


Fontani Michael.
fontanimichael1763
nem1894
Missus 9. Jan. 1763. pro capellano Miavam. 27. Mart. 1764. investitus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 22. Apr. 1768. obtinuit investituram pro Tiszovnik, ubi usque 1772. operatus est.


Foreker Franciscus.
forekerfranciscus1740
nem1894
Missus 12. Nov. 1740. pro cooperatore ad Gács. Dein obtinuit parochiam Viborno in Scepusio, ubi 24. Maji 1763. mortuus est.


Forgács Franciscus.
forgacsfranciscus1700
nem1894
Levensis e cottu Bárs, qua alumnus seminarii Mariani 1700. baccalaureus et 1701. magister philosophiae renunciatus. Thelogiam in eodem seminario 1704. cum quarto a. terminavit. 20. Sept. ejusdem a. ordinatus est. 6. Dec. 1705. investitus parochus in Egyházfalva. 30. Jul. 1706. obtinuit Muzsla et Ebed. Hinc ob grande populi in ipsum odium, quod tempore luis infantem sine baptismo mori sivisset, discessit 9. Oct. 1711. ad Mocs, hinc 9. Jun. 1712. ad Komárom-Szent-Péter. 1714. ibidem visitatio fuit peracta per Paulum Olasz, qui parochum 34. annos aetatis habere dicit. 15. Jul. 1716. obtinuit Szemő, et jam 16. Aug. ejusdem a. Szob, quam etiam reliquit, 24. Nov. 1717. obtinens Nagy-Barkány, ubi respectu filiarum Luczin et Sasomháza 18. Febr. 1721. inquisitio fuit peracta. † 11. Febr. 1737. ibidem.


Forgács Georgius.
forgacsgeorgius1735
nem1894
Ex oppido Grönicz a Scepusio. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1735. baccalaureus et qua alumnus semin. s. Adalberti 1736. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario didicit. Obtinuit parochiam Kubach, ubi † 6. Febr. 1743.


Forgács Ignatius.
forgacsignatius1754
nem1894
Szerediensis. Qua alumnus seminarii s. Stephanus 1754. baccalaureus et 1755. magister philosophiae. Theologiam cum tertio anno in eodem seminario absolvit. 13. Dec. 1758. missus pro cooperatore ad Nyerges-Ujfalu. 12. Aug. 1762. ad Szölgyén. 14. Oct. 1763. investitus parochus in Füss. † Post. 22. Oct. 1775. ibid.


Forgách com. Augustinus.
forgachaustinus1813
nem1894
Natus 22. Apr. 1813. Pestini. Philosophiae Tirnaviae, theologiae Viennae studuit. 28. Jul. 1836. ordinatus est. E cooperatore Vadkertensi 1837. administrator subin 11. Apr. ejusdem a. praesentatus parochus in Visk. Hinc 1845. canonicus Posoniensis, qua talis 1847. et 1848. ablegatus capituli ad comitia. 1849. tribus mensibus parochiam cittis administravit. Qua talis abbas B. M. V. de Kolos factus. 1850. canon. Strigoniensis, ab 1852. autem una a latere principis primatis AEppi Scitovszky. 1860. ADnus Sasvár. 1861. eppus el. Sebinicoensis ac admin. officii supremi comitis cottus Strig. 12. Jun. 1869. praep. s. Stephani de castro Strig. 12. Aug. ejusdem a. ADnus cath. et praep. s. Georgii de campo viridi. 1871. usque 1881. supremus comes ejusdem cottus. 1874. praepositus major. † 26. Apr. 1888. Fuit ordinis s. Joannis Hierosol. alias Melitensium ad hon. eques.


Forintos Michael.
forintosmichael1816
nem1894
E capellano castrensi legionis Eszterházyanae 9. Nov. 1816. investitus parochus in Ipoly-Szakállos. † 26. Apr. 1825. ibid.


Foris Antonius.
forisantonius1764
nem1894
Néveriensis a cottu Bars. Qua alumnus seminarii generalis 1764. defendit universam philosophiam. Theologiam duos annnos in Stephaneo 1767. terminavit. Missus 5. Aug. 1768. pro cooperatura ad Bozók, 8. Jan. 1770. vero ad Gajar. 27. Jun. 1772. investitus parochus in Detrekő-Szent-Péter, inde vero 28. Maji 1778. ad Nádas in cottu Poson. 1779. Servitor parochi percussit judeum die domini lana saccos replentem, qua de causa parochus fatalitates habuit. Eodem anno etiam in causam tractus propter mulctatum spacicaminarium. Bibliotheca parochiae Nádas reservat tres foliantes cum sermonibus sacris per hunc manuscriptis. De statua B. M. V. miraculis clara, multa connotavit. † 28. Maji 1798. ibid. (Jedlicska, Kiskárpáti Eml. II. 107.)


Fox Joannes.
foxjoannes1700
nem1894
Nominatur 1700. parochus in Szepes-Olaszi in visitatione hoc anno per Joannem Sigray peracta.


Frajzajzen Alexander.
frajzajzenalexander1733
nem1894
Investitus 30. Sept. 1733. parochus in Helpa, hinc 25. Jul. 1734. transivit ad Konossó, seu Lucska, quocum beneficio 1776. incorporatus est neo-erecto dioecesi Neosoliensi.


Frajzajzen Joannes.
frajzajzenjoannes1700
nem1894
Nobilis Körmöczbányaensis. 1700. magister philosophiae. Theologiae in seminario s. Stephani studuit, ab 1772. usque 1774. inclusive tertio a. theologiae. Praebendatum E. M. S. egit 17. mensibus. Pro cooperatore ad Holics missus, ubi mox munus administratoris in se assumsit, vivo adhuc parocho Josepho Mozsár. 8. Jan. 1778. praesentatus parochus in Stepanó. 28. Sept. 1788. peregit Josephus a. Batthyán visitationem canonicam. In qua et parochi mentio fit. 12. Sept. 1795. praesentatus in Holics. 1797. in subsidium belli argentum ecclesiae obtulit in pretio 1160 flnorum. 1809. praepositus s. Joannis de Zsámbék. 1811. VADnus distr. Sasvárensis. † 10. Jun. 1818. ibidem.


Frajzajzen Josephus, Ignatius.
frajzajzenjosephus1733
nem1894
Nobilis Körmöczbányaensis, qua alumnus seminarii Mariani 1733. baccalaureus, 1734. magister philosophiae proclamatus. Theologiae in eodem seminario studuit. 18. Dec. 1735. investitus parochus in Lieszkó, ubi operatus est usque † 1. Maji 1739.


Franzenbach Georgius.
francenbachgeorgius1812
nem1894
Natus 15. Apr. 1812. Vetero-Budae. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 24. Junii 1835. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószegh annis quatuor, in Nagy-Magyar, in Egyházgelle annis tribus, in Zsigárd anno uno et mensibus septem, tandem in Vadkert mensibus novem. Unde 1844. administrator, ab 28. Febr. 1845. vero parochus in Bussa. † 3. Jan. 1870. ibidem.


Francicus de Sepez.
franciscus1449
nem1894
Occurrit 1449. parochus Posonii ecclesiae ad S. Laurentium, simul canonicus ecclesiae collegiatae ad s. Martinum. (Rimely, Capitulum Poson. 256.)


Franciscus.
franciscus1401
nem1894
Occurrit 1401. et 1416. plebanus ecclesiae parochialis b. Margarethae virg. et mart. de Vetero-Buda. (Rupp, Buda-Pest, Helyr. Tört. 42.)


Franciscus.
franciscus1518
nem1894
Occurrit 1518. et 1519. parochus Posonii ecclesiae s. Laurentii. Fuit simul canonicus collegiatae eccl. ad s. Martinum [Tud. Ért. I. 149. et Rimely, Capit. Pos. 262.)


Franciscus.
franciscus1519
nem1894
1519. plebanus in Wogendrössel, (Merény) solvit decimas papales 2 fl. (Wagner, Analecta Scepus. II. 194.)


Franciscus.
franciscus1543
nem1894
Occurrit 1543. presbyter in Galgócz. Nominatur in tabula supremae voluntatis Alexii com. Thurzó de Bethlenfalva, judicis curiae regis.(Wagner, Analecta Scep. I. 172.)


Franciscus.
franciscus1439
nem1894
Occurrit 1439. et 1441. parochus Budensis, seu novi monti Pestiensis ad B. M. V. Assumtam. Magni honoris particeps factus eo, quod tunc Comaromii erat, quando rex Ladislaus posthumus, 22. Febr. 1440. natus ac baptisatus est. Prouti Helena Kottanerin (Dankwürdigkeiten 54., 55.) enarrat: „Der pharrer von Ofen, genannt maister Francz, der war auch da . . . . Da nam der hochwierdig prelat her Dyonisy erczbischove zu Gran den jungen Kunig und half im zu der tauff und huob in aus der tauff, und grav Beteleme von Krabaten und der pharrer von Ofen und Margit assin (asszony) die all hueben den edeln Kunig aus der tauff.“ In controversia parochorum Budensium, Uladislaus rex respectu limitum parochiarum 1441. sententiam tulit. In hoc documento dicitur: magister et juris canonicae doctor. (Arch. Prim. Vet. 46.)


Franciscus.
franciscus1484
nem1894
Occurrit 1484. plebanus Posonii ecclesiae parochialis ad s. Laurentium, qui eodem a. successorem accepit. Georgius Schönberger prepositus et capitulum concesserunt communitati ecclesiae s. Laurentii quatenus possit penes domum parochialem aliqualem aedem construere pro receptaculo reliquiarum, librorum, ornatorum clenodiorum, etc. ecclesiae. Fuit simul canonicus eccl. collegiatae ad s. Martinum ibidem, ac magister. (Tud. Értekező. I. 146.)


Franciscus.
franciscus1546
nem1894
1546. parochus Palmarum (Harikócz) qui praesens fuit dum Molner sui senioratus rationes poneret. (Wagner. Analecta Scep. II. 255.)


Franciscus.
franciscusa1561
nem1894
Fuit ab 1561. parochus in Grinád, de quo visitator a. ejusdem sic notavit: „pro nunc susceptus, et admonitus ad sacram synodum. Sacramenta secundum ritum Romanae ecclesiae iisdem parochianis administrat.“ Tunc fuit Grinád filiali ad Szent-György, ad parochiam evecta. Visitator vero a. 1561. sic: Sacramenta omnia juxta ritum s. matris ecclesiae administrat. Altaris vestimenta et calices mundissimo in loco servantur. Templum cum coemeterio optime est reformatum. Populus est catholicus. Uxorem, ut ajunt, habet.


Franciscus.
franciscusb1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Jasztraba. (Ex notis Georgii Palkovics.)


Franciscus.
franciscus1633
nem1894
Occurrit 1633. parochus in Keresztur, nunc Bars-Szent-Kereszt, fuit simul VADnus. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 355.)


Franciscus.
franciscusc1561
nem1894
Fuit 1561. et 1562. parochus in Torna. In visitatione a. prioris de illo habentur: Thorna habet parochum sed malum, nomine Franciscum, qui non est legitime ordinatus, sed tantum affirmat se esse ordinatum per manus impositionem in Zykszó, qui penitus nulla sacramenta habet in ecclesia, nec est obediens suo archidiacono, qui literas rmi domini nostri et sacrae caesareae mattis omnio sprevit, neque legere voluit, qui dixit, pro tunc temporis sua minora negotia sunt multo majora istis litteris mandatoriis. „Nihil mihi -- inquit -- cum literis vestri archieppi et regiae mattis.“ Similis est egregius Casparus Magóczy, qui coram eppo Georgio Bornemisza et Casparo Péczy sic locutus est: „Ego miror, quod nostros veros concionatores dnus AEppus odio prosequitur, qui sunt legitime uxorati et bene vivunt, suos vero papistas defendit, qui sunt ovium latrones, qui cum meretricibus versantur die noctuque et sic eunt vulgo brembelézni és misésni, bolundoskodni az oltárhoz etc.“ In schemate. a. 1562. similiter occurrit.


Francsics Stephanus, Franciscus.
francsicsstephanus1714
nem1894
Jaurinensis, 26. Aug. 1714. susceptus pro alumnato Budensi Széchényiano. 15. Apr. 1719. investitus parochus in Böös, hinc 11. Aug. ejusdem a. transivit ad Ásvány, ubi usque 1727. operatus est.


Francsovics Stephanus.
francsovicsstephanus1701
nem1894supp
12. Apr. 1701. investitus parochus in Ternye, Hinc 25. Jun. 1706. in Végles applicatus.


Franjul Marcus.
frajnulmarcus1733
nem1894
Occurrit ab 1733. usque 1739. beneficiatus Budae Christinopoli in ecclesia B. M. V. de Sanguine. (Ausführlicher Bericht. 23, 34.)


Frank Andreas, Joannes.
frankandreas1751
nem1894
Investitus 18. Nov. 1751. parochus in Búr-Szent-Miklós, penes benignam resolutionem imperatoris Francisci I. jure dominii Sasvár. † mense Dec. 1752. ibidem.


Frank Ignatius, Joannes.
frankignatius1814
nem1894
Theologiam in seminario Mariano cum quarto a. 1814. terminavit, hinc cooperatorem egit in Szent-János. 1821. factus est administrator in Köpösd, ubi † 24. Apr. 1842. aetatis 51.


Frankenberger Sebastian.
frankenbergersebastian1624
nem1894
Occurrit ab 1624. parochus in Ottólvölgy. Nominatur in protocollo sedium spiritualium. Successorem nactus 1630.


Frankur Valentinus.
frankurvalentinus1640
nem1894
Occurrit 1640. parochus in Alsó-Diós.


Franner Leander.
franerleander1787
nem1894
Ex sublato ordine ss. Trinitatis presbyter ADioec. Ab 1787. capellanus localis in Köpösd. † 21. Apr. 1807. Fuit prius capellanus aulicus.


Franyó Michael.
franyomichael1686
nem1894
Investitus 14. Oct. 1686. parochus in Nagykér, ad quam 18. Nov. 1689. etiam pro beneficio parochiali in Nagy-Surány investituram accepit. Ex his beneficiis 30. Jun. 1692. transivit ad Érsekujvár, ubi usque 1695. operatus est. Sub ipsius invigilatione Georgius Széchenyi AEppus Strig. 1693. restaurari fecit ecclesiam.


Franz Joannes Ev.
franczjoannes1838
nem1894
Natus 14. Dec. 1838. in Szobotist. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 26. Jul. 1864. ordinatus est. Cooperatorem egit in Sellye et qua unius anni presbyter factus est interim. admin. in Tornócz. Transactis ibi quatuor mensibus obtinuit parochiam Lamacs. Hinc 1887. factus et admin. in hospitali cath. civico Posoniensi.


Fredericus.
fredericus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Maringa (Maniga), qui juratus dixit collectoribus census papalis, suum beneficium non valere ultra quatuor marcas et solvit 22 grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 230.)


Frenreisz Michael.
freneiszmichael1760
nem1894
Natus 24. Jun. 1760. in Déveny in cottu Poson. Theologiam cum quinto a. 1786. in seminario generali Posonii terminavit. 1787. in domo presbyterum ad s. Josephum Tirnaviae transegit et factus est cooperator in Misérd. Hinc 1790. obtinuit parochiam in loco natali Dévény, ubi et denatus est. † 20. Dec. 1813.


Freund Emericus.
freudemericus1833
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario Mariano 1833. terminavit. Post transactum a. in domo presbyterorum Strig. pro cooperatore ad Dorogh missus est, inde 1839. transivit ad Nagy-Maros, hinc 1841. obtinuit ad ministraturam in Csábrágh, ubi † 21. Mart. 1849.


Freyberger Joannes.
freybergjoannes1602
nem1894
Occurrit 1602. parochus in Somorja. Verosimiliter apostatavit. (Ex notis Sigism. Kisfaludy.)


Fribeisz Michael, Ignatius.
fribeiszmichael1702
nem1894
Studia ab 1702. in Pázmáneo terminavit. 20. Nov. 1711. investitus parochus in Duna-Szerdahely, inde 25. Maji 1713. transivit ad Somorja, hinc 1719. ad Lőcse, ibi mansit usque 1726. Abbas B. M. V. de Curru. 27. Maji 1734. canonicus Strig. 21. Jun. 1740. ADnus Gömöriens., 22. Dec. ejusdem anni lector capituli, 12. Sept. 1743. praepositus major. Vicarius generalis, consecratus eppus Germanopolitanus in Cilicia et suffraganeus fuit. † 7. Oct. 1748. Tirnaviae. Extruxit aram in ecclesia Ursulitarum ibidem.


Fribeisz Stephanus.
fribeiszstephanus1746
nem1894
Nobilis ex Somorja. Qua alumnus seminarii generalis 1746. baccalaureus et 1747. magister philosophiae proclamatus, in quo et theologiam absolvit. 6. Oct. 1751. investitus parochus in Csév, ubi † 20. Aug. 1759. Testamentum ejus praesto est.


Fribeizs Ignatius.
fribeizsignatius1764
nem1894
Theologiae Romae studuit et doctor ss. theologiae proclamatus fuit. Inde redux cooperatorem egit a 30. Jun. 1764. Vetero-Budae. 20. Oct. 1766. administrator factus in Nádszeg. Munus hoc usque 1767. gessit. 1768. factus parochus in Püspöki, ubi simul 1794. dignitate VADnali decoratus. Parochiam 1814. resignavit et instituto emeritorum parochorum aggregatus est. † 24. Mart. 1817. Tirnaviae.


Fribeizs Ignatius.
fribeiszignatius1765
nem1894
Natus 1765. Sept. 11. in Tapió-Bicske cottu Pest. Philosophiam et theologiam in seminario arcis Posoniensis cum quarto a. 1790. terminavit. Cooperatorem egit in Püspöki, ab 1792. in Drégely-Palánk, hinc 22. Jun. 1797. factus parochus in Palást, ubi † 14 Febr. 1827. Fuit cottus Hont. tab. jud. assessor.


Friccius, rectius Frisch Blasius, Sebastianus.
fricciusblasius1618
nem1894
Sleczensis e cottu Liptoviensi. Alumnus pontificius, per Joannem Pyber 4. Febr. 1618. presbyter ordinatus. 1619. parochus et decanus Szakolczaensis. 20. Sept. ejusd. a. scripsit ad vicarium Lósy in negotio religionis. 30. Dec. ejusdem a. camera Posoniensis admisit simultaneum templi s. Michaelis usum. 1628. intertenuit in seminario alumnum. 1629. matriculam baptisatorum scribere incepit. 14. Dec. 1629. aliquem questorem eleemosinae ex Syria mancipari et ipsius 200 flnos confiscari fecit. Ibi usque 3. Maji 1631. operatus est.


Friccius, rectius Frisch Daniel.
fricciusdaniel1628
nem1894
Ordinatus 17. Jun. 1628. ad titulum mensae decani Szakolczensis. Interfuit synodo 4. et 5. Oct. 1630. Tirnaviae per Petrum Pázmány celebratae qua parochus in Rovenszkó, (filia ad Rohó.) Fuit ergo parochus in Rohó, ubi sub illo 5. Aug. 1631. Emericus Losy, tunc eppus Varadiensis, ecclesiam consecravit. Jam eodem a. parochus Szakolczensis. 23. Febr. 1632. investitus canonicus Strigon. tamen parochiam retinuit usque 12. Maji 1633. hinc transivit ad Nagy-Bresztován. Tunc ibi existentem statum proposuit 1634. visitator Georgius Draskovics. „Proxima ruinae ecclesia. Turis, tectum, trabes, tabulatum vetustate consumtum.“


Friscus.
friscus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Dombó (Alsó-Dombó). Cujus beneficium rectam decimam per annum, medium fertonem tulit, quem et collectoribus census papalis solvit. (Mon. Vat. S. I. T. I. 202.)


Frideczky Joannes.
frideczkyjoannes1671
nem1894
1671. pro theologia ad seminarium generale susceptus, ubi 26. Aug. 1674. baccalaureatum ex theologia assecutus. 15. Maji 1716. investitus parochus in Mellek, quam 1734. resignavit et ad quietem recessit, in quo † 5. Maji 1738.


Fridrich Casparus.
fridrichcasparus1797
nem1894
Theologiam cum tertio a. in seminario generali 1797. terminavit. Cooperatorem egit in Surány, ab 1801. in Kis-Apáthi, ab 1802. in Szent-Endre, ab 1805. in Windschacht, hinc 2. Jan. 1806. factus parochus in Kormossó. † 8. Mart. 1814. ibidem.


Fridrik Martinus.
fridrikmartinus1702
nem1894
Investitus 11. Aug. 1702. parochus in Rohó, 11. Jun. 1705. vero in Nahácz, ubi usque 1719. operatus est.


Friedrich Josephus.
friedrichjosephus1834
nem1894
Natus 30. Aug. 1834. Tirnaviae. Theologiae Strigonii studuit. 3. Jan. 1857. ordinatus est. Cooperatorem egit in Dorogh, dein Tirnaviae. Occasione belli 1859. ad Italiam pro servitia spiritualia laeso militi praestanda missus est. 1860. cooperator Posonii ad s. Martinum factus. 15. Febr. 1871. constitutus parochus in Majthény. Est simul VADnus et schol. elem. inspector in districto ejusdem nominis.


Frimmel Venceslaus.
frimmelvenceslaus1803
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Stephani 1803. terminavit. Hinc cooperator fuit in Vágszerdahely, inde vero 1808. parochus factus in Lakács. Ibidem † 5. Maji 1822.


Fritsch Antonius.
fritschantonius1808
nem1894
Natus in Szomolánka 12. Sept. 1808. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 11. Sept. 1833. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nyitrapereszlény, hinc ab 1834. in Krakován. 27. Apr. 1843. praesentatus est parochus in Ardanócz, 7. Jan. 1844. in Lakács, 1847. munere VADni decoratus. † 23. Apr. 1870. ibidem.


Fritsch Jacobus.
fritschjacobus1542
nem1894
† 1542. Qua parochus Leibitziensis. Cujus posthuma substantia causam dedit controversiae. (Wagner, Analecta Scepus. II. 230.)


Frivaldszky Carolus.
frivaldszkycarolus1787
nem1894
Natus 1787. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1812. terminavit et ordinatus est. Cooperatorem egit in Galanta, ab 1814. in Alsó-Pél. Hinc 1818. factus est parochus in Alsó-Várad. Inde 3. Nov. 1826. per cambium cum Josepho Kárász, transivit ad Pecsenicz. 26. Jul. 1833. resignavit hoc beneficium, illud tamen usque festum OO. SS. ejusdem a. administravit. Qua membrum instituti emer. parochorum † 9. Mart. 1850. Posonii.


Frivaldszky Joannes.
frivaldszkyjoannes1736
nem1894
Investitus 7. Apr. 1736. parochus in Drégelypalánk, ubi † 8. Febr. 1761. Sepultus ad cryptam ecclesiae.


Frivaldszky Joannes.
frivaldszkyjoannes1742
nem1894
Frivaldensis e cottu Trencsén. E seminario Mariano 1742. baccalaureus et 1743. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. 1747. terminavit. 14. Oct. 1751. investitus parochus in Nagy-Endrőd, hinc 6. Dec. 1752. transivit ad Ipoly-Szakállos, ubi † 28. Nov. 1759.


Frivaldszky Joannes.
frivaldszkyjoannes1752
nem1894
Rajeczensis e cottu Trencsén. E seminario s. Adalberti 1752. baccalaureus et 1753. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario cum tertio a. 1757. terminavit. 29. Apr. ejusdem a. pro cooperatore missus est ad Drégely-Palánk, ad quam parochiam 8. Feb. 1761. investitus est. Fuit una VADnus districtus Hont. medii, consist. Strig. et cottus Hont. tabulae jud. assessor. † 1. Apr. 1808. ibid.


Frivaldszky Josephus.
frivaldszkyjosephus1750
nem1894
Rajeczensis ex cottu Trencsén. 1750. susc. in alumnatum Budensem Széchényianum. 29. Mart. 1755. ordinatus. 25. Oct. ejusdem a. factus est coop. in Gajar, hinc 5. Nov. 1756. transpositus ad Nyék. 7. Apr. 1758. investitus parochus in Egegh. 1766. ibidem conscriptio parochialis fuit peracta per c. reg. mattis deputatum Emericum Foglár. † 21. Oct. 1780. ibid.


Frivaldszky Stephanus.
frivaldszkystephanus1737
nem1894
Nobilis Rajeczensis e cottu Trencsén. E seminario s. Stephani 1737. baccalaureus et 1738. magister philosophiae. Theologiam in seminario Mariano cum tertio a. 1741. terminavit. 5. Maji 1745. investitus parochus in Nádas in cottu Hont. 1760. ecclesia s. Bartholomaei ibidem per rectorem collegii S. J. Neosoliens. benedicta. † 4. Febr. 1763. ibidem.


Fretsó Mathias.
frestomathias1776
nem1894
Nobilis Árvensis. Theologiam cum tertio a. in seminario a. Stephani 1776. terminavit. Hinc cooperatorem egit in Nagy-Ölved. 1779. obtinuit parochiam in Nagy-Hind. 25. Mart. ejusdem a. canonicus. Joannes Filo de statu parochiae relationem proposuit. 11. Oct. 1779. peracta fuit ibidem visitatio Batthyaniana, in hujus protocollo mentio fit parochi. † mense Sept. 1783. ibidem.


Frühwirth, vulgo Friewirth Joannes.
fruhwirthjoannes1638
nem1894
Fuit ab 1638. usque 1639. parochus in Ottóvölgy.


Frummer Franciscus.
frummerfranciscusa1742
nem1894
Ersekujváriensis, 27. Nov. 1742. ex semin. s. Emerici ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. 5. Maji 1748. capellanus apud Gabrielem Etrek in Kálna applicatus. 27. Apr. 1750. investitus parochus in Besse. Sub ipso 1753. structa est ecclesia impensis Nepomuceni l. b. Hunyady de Ürmény. Incepit eodem a. et matricas scribere. † 12. Apr. 1759. ibidem.


Frummer Franciscus.
frummerfranciscusb1742
nem1894
E seminario s. Stephani. 14. Jul. 1742. investitus parochus in Mellek, hinc 11. Oct. 1743. transivit ad Naszvad, ibidem 1747. ecclesiam renovari curavit. 1754. peracta visitatio per Georgium Molnár, in qua parochum quadragenarium esse notat. Usque 2. Jun. 1763. operatus est, tunc Tirnaviam ad seminarium deficientium recessit, ubi † 28. Aug. ejusdem a.


Fücsek Franciscus.
fucsekfranciscus1871
nem1894
Theologiam Strigonii 1871. absolvit. Cooperatorem egit in Lekér, ab 1872. in Ipolyság, ab 1786. in Hédervár, Mense Majo 1877. administrator factus in Ballony, quam 9. Jul. 1878. adeptus est. Ibi jam † 8. Feb. 1881. Aetatis 35.


Fugatius Georgius.
fugatiusgeorgius1660
nem1894
Gajarensis. 1660. baccalaureus et 1661. magister philosophiae e seminario s. Stephani creatus. 1. Apr. 1663. investitus parochus in Lopasó, hinc 13. Maji 1667. transivit ad Maniga, inde 9. Jul. 1669. ad Rohó, demum isthinc 13. Apr. 1671. ad Búr-Szent-György. Ibidem a. 1676. ecclesia ex lapidibus allisque solidis materialibus constructa per comunitatem teste inscriptione in arcu. Hinc loci operatus est usque mensem Mart. 1679.


Fugatius Joannes.
fugatiusjoannes1640
nem1894
Occurrit 1640. parochus in Sárfő, qui percussus fuit a parochianis. (E notis Georgii Palkovics.) 1647. fuit parochus in Broczkó. Nominatur in catalogo cleri hoc anno jussu Georgii Lippay confecto.


Fuchs Franciscus.
fuchsfranciscus1744
nem1894
Natus 2. Aug. 1744. in Parendorf in cottu Moson. Ab 1765. philosophiam a secundo et theologiam usque quartum a. in seminario Széchényiano Budensi absolvit. 1768. ordinatus est. Cooperatorem egit Strig. in l. reg. citte. Mense Majo 1769. praefectus haerulorum l. b. Andrássy in Betlér. Theologiae doctoratum 15. Jun. 1770. in universitate Cassoviensi magno cum applausu adeptus est. 1773. parochus factus est in Szomor. Simul eodem a. professor philosophiae in academia Budensi renunciatus, quod munus simultaneae usque 1775. gessit. 1777. parochiae Szomor ex ADiaconatu Komarom. distr. Udvard, incorporata est ADtui cathedrali, districtui Trans-Danubiani. 1779. resignavit parochiam et factus est secretarius neo-vicarii Luzsénszky. 1781. secretarius AEppalis. 7. Maji 1784. installatus canonicus Strig. 1787. eppus Nitriensis. 1804. primi AEppi Agriensis dignitatem obtinuit, ast jam † 27. Jun. 1807. Plures ecclesias, parochias, scholas erexit in utraque, quam rexit dioecesi. Educationi item pubis utriusque sexus, assignato ad id liberaliter fundo, egregie consuluit. Editis ad usum tum cleri, tum populi conducentibus libris optime meruit. (Magy. Encycl. VIII. 505.)


Fuchs Franciscus.
fuschfranciscus1764
nem1894
Natus 6. Oct. 1764. Tirnaviae. Philosophiam et theologiam cum quinto a. 1789. in semin. generali terminavit. 1790. in domo presbyterorum moratus est Tirnaviae. Eodem a. cooperator in Diószeg, 1891. in Cseklész, 1794. factus est parochus in Keresztúr, ast jam † 31. Jan. 1795. Tirnaviae.


Fuchs Joannes.
fuschjoannes1758
nem1894
Missus 17. Aug. 1758. pro cooperatore ad Körmöczbánya, hinc 11. Maji 1763. in coadjutorem ad Misérd applicatus. 28. Sept. 1764. investitus parochus in Perg, (Jánoshegy) cum qua parochia incoporatus est neo-erectae dioec. Neosoliensi.


Fuchs Martinus.
fuchsmartinus1525
nem1894
Nominatur 1525. ut plebanus in Ujbánya. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1876. 333.)


Fülekfalvay Andreas.
fulekalvayandreas1519
nem1894
Occurrit 1519. canonicus et parochus s. Martini in Scepusio. (Wagner, Analecta Scep, II. 193.)


Füleki Emericus.
fulekiemericus1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Kőkeszi. Nominatur in catalogo cleri jussu Geoorgii Lippay confecto.


Füleky Franciscus.
fulekyfranciscus1714
nem1894
Investitus 31. jan. 1714. licentiatus in Szob et Ipolydamásd. 1716. successorem nactus.


Fülöp Georgius.
fulopgeorgius1681
nem1894
Theologiae quatuor annos Romae absolvit, reversus et investitus 1. Jul. 1681. parochus in Tallós simul in Felső-Szeli. Hic usque 1683. ibi autem usque 1688. operatus est. Abhinc parochus in Püspöki. 27. Febr. 1690. investitus in Cseklész, ubi usque 1691. operatus est, tunc iterum reversus ad Püspöki. 27. Junii 1693. peregit inquisitionem ratione prati ecclesiae Bekensis. 1695. visitatio per Stephanum Illyés fuit peracta, in que parochus aetatis 42. a. habere notatur. Adfuit dum 1704. Trampius Danorum bellidux ob perfidiam aliquorum a. Rakoczianis caesus fuit. 1712. senio confectus translatus Tirnaviam ad seminarium deficientium, ubi brevi mortuus.


Fülöp Michael.
fulopmichael1780
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario generali 1780. terminavit. Ab hinc cooperatorem egit in Baka. 1782. parochus factus in Nagyabony, hinc 1784. transivit ad Duna-Szerdahely. Ibidem 1787. germani incolae petierunt germanicum concionatorem, quia parochus hanc linguam non callebat. † 14. Aug. 1788. Tirnaviae.


Fülöp Michael.
fulopmichael1807
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1807. terminavit. Cooperatorem egit in Galántha, ab 1808. in Szent-Mihályfa, demum ab 1814. in Vág-Szerdahely. 1819. factus parochus in Nagy-Födémes, ubi † 22. Oct. 1824.


Funk Carolus.
funkcarolus1816
nem1894
Natus 13. Jul. 1816. Budae in Taban. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 27. Jul. 1840. ordinatus est. Missus pro supplente cooperatore Budam ad Assumtam. Ab 1841. penes superiorem castrensem ibidem actuarium egit. Eodem adhuc s. Strigonium pro praebendato se contulit. 1843. factus cooperator Neobudae, ac eodem a. transivit ad s. Annam. 1848. ad exercitum hung. qua capellanus castrensis adplicatus. Inde redux 1849. cooperatorem Bajnae egit, unde mox transivit Budam ad Arcem. Hinc 16. Mart. 1851. obtinuit voto civium parochiam Budae in Christinopoli. Cujus ecclesiam per ipsum et ditata et ad splendorem erecta est. † 6. Jan. 1869.


Funner Joannes.
funnerjoannes1805
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1805. terminavit. Cooperatorem egit Szakolczae, hinc mense Majo 1810. factus est parochus in Garam-Szőllős, ubi historiam domus scripsit. † 22. Maji 1824. ibidem.


Furcus Andreas.
furcusandreas1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Nagykér. Vulgo „András pap.“


Fusch Josephus.
fuschjosephus1762
nem1894
1762. Missus 1. Jan. 1762. pro capellano ad Misérd. Eodem a. in Hidas, eousque filia ad Misérd, parochia est erecta, in qua 10. Aug. investitus est. † 1. Jan. 1808. Fuit Romani imperii eques.


Fuszkó Ladislaus.
fuszkoladislaus1806
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1806. terminavit. Cooperatorem egit in Surány, ab 1810. in Majtény. Hinc 27. Oct. 1811. investitus capellanus localis in Felső-Szőllős. Inde 12. Jan. 1816. transivit ad Magyarbél, ubi † 6. Febr. 1826.


Füzi Stephanus.
fuzistephanus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Nyitra-Egerszeg. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Füzik Josephus.
fuzikjosephus1809
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1809. terminavit. Cooperatorem egit in Udvarnok, ab 1810. in Bajna Nitriensi. 1814. promotus ad parochiam Nyitrasárfő. † 26. Oct. 1829. ibidem.


Gabelkhovan l. b. Antonius.
gabelkhovanantonius1759
nem1894
Dominus in Thurn, Schalegg, etc. Natus 1759. e patre Sigismundo Ignatio, matre Francisca com. Forgách. Juniori clero 1776. adscriptus in seminario s. Stephani primum a. theologiae, reliquum in collegio Apollinari Romae 1781. absolvit. Redux qua doctor theologiae in aula AEppali applicatus archivarium egit. Brevi tempore cooperator in civitate Tirnaviensi fuit. Ab 1785. obtinuit praepositarum curatam B. M. V. in Váguhejly ex unanimi voto omnium sex linearum jure patronatus gaudentium. 29. Aug. 1788. peregit ibidem Jopsephus Batthyány visitationem canonicam. Sub ipsius auspiciis 1792. in xenodochio Vágujhelyiensi pensionati religiosi alebantur. Proventus tunc temporis exiguos habuit, 1786. specificavit solum 720. fl. Et 71 denarios. Idcirco molam in Bassócz pro 4000 fnis oppignoravit. 7. Dec. 1805. Alexandrum imperatorem Russiae, post pougnam as Austeliz hic transeuntem, prandio excepit. † 17. Mart. 1825. Viennae. Fuit etiam s. sedis consist. Tirnaviensis assessor.


Gábor Anacletus.
gaboranacletus1787
nem1894
Ex ordine s. Francisci ad Adioecesim susceptus, factus est 1787. primus capellanus localis in Alsó-Szemérd, ubi † 16. Jun. 1796. aetatis 46.


Gábor Georgius.
gaborgeorgius1715
nem1894
Ledniczensis ex dioec. Nitr. Fuit 1715. alumnus seminarii Budensis. 29. Mart. 1727. ordinatus 12. Nov. ejusdem a. expeditusin curam animarum. 12. Dec. 1728. investitus parochus in Valaszka-Béla. Hinc 13. Aug. 1745. obtinuit Kosztolnafalva, ubi 22. Jul. 1776.


Gábor Joannes Nep.
gaborjoannes1760
nem1894
Csejtensis ex cottu Nitr. 1760. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum, hinc vero translatus ad seminarium generale. 10. Dec. 1766. missus pro cooperatore ad Verbó. 27. Sept. 1772. investitus parochus in Liptó-Szent-Kereszt, hinc 1773. transivit ad Liptó-Szent-Miklós, retenta usque 1774. priori parochia. 1776. incorportatus est uma cum parochia neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Gábor Joannes.
gaborjoannes1779
nem1894
Ab 1779. cooperator in Drégely-Palánk. Mense Apr. 1782. factus parochus in Felsó-Sipék, hinc 1786. transivit ad Nagy-Zelló, ubi † 14. Apr. 1799.


Gábor Michael.
gabormichael1752
nem1894
20. Dec. 1752. missus pro cooperatore Prividiam. 3. Oct. 1755. investitus parochus in Neczpál, hinc 17. Maji 1761. obtinuit Chrenócz, inde vero 10. Nov. 1771. transivit ad Nagymodró, quam 1782. resignavit et ad institum emeritorum recessit, in quo 20. Mart. 1797. Tirnaviae.


Gabriel.
gabriel1470a
nem1894
Occurrit 1470. plebanus ecclesiae B. Mariae V. de castro Budensi, qui fuit simul aplicatus in cancellaria regis Mathiae Corvini. (M. O. D. L. 17.005)


Gabriel.
gabriel1419
nem1894
Occcurrit 1419. ecclesiae B. M. V. gloriosae rector et plebanus in Ujheli, alias nova civitate penes fluvium Vagum. (Vágujhely.) Dum ibidem Stiborius vojvoda Transilvaniae parochiam in curatam praeposituram canonicorum regularium ordinis s. Augustini mutasset, transivit ad ecclesiam beati Ladislai in Csejtha (Csejthe) ibidem 1424. collaborabat in erectione lapideae capllae in filiali Vagyócz et strenuus defensor jurium parochialium fuit. (Magyar Sion, 1866. 438., 1867. 178. et Jedliczk, Kiskápáti eml. II. 462, 481, 560, 570.)


Gabriel.
gabriel1470
nem1894supp
Non est dubium desuper, quod is, qui 1470. qua plebanue B. M. V. in castro Budensi simul in cancellaria regis Mathiae Corvini applicatus fuit; (M. O. D. L. 17005. in quo documento rz sigillum ejus appresum, formam gemmae monstrans) 24. Maji 1741. qua vice-camerarius regis Hung. factus est AEppus Colocensis, teste tabula Romana ejus confirmationem indicante. Magnum hujus usum Mathias ad initam contra se conjurationem exstinguendam hoc a. habuit, quae ita vehemens fuit, ut praeter Gabrielem, Michaelem palatinum cum paucis optimatibus, nemo superfuerit, qui a regia fide ad Polonum Casimirum non deficeret. Ut Vitézium Strig. AEppum Mathias sibi conciliaret, Gabrielem cum quibusdam aliis Strigonium secum accepit. 1742. se summum ac secretarium cancellarium regium subscribit. Eodem a. rex eidem ad Dravum aliquod castellum excitandi pustatem concessit. Eundem Mathias ad conventum Nissensem, tum 1473. pro pace cum Polonis componenda legatum misit, quam 1474. cum reliquis proceribus Gabriel confirmavit. Eodem a. rex illum ad paciscendum cum Beatrice, Ferdinandi regis filia matrimonium destinavit. † ante 7. Sept. 1478. (Katona, Hist. metr. ecclesiae Colocensis P. I. 446. M. O. D. L. 17245. et 17253. sigillum ejus qua AEppi adest.)


Gabrieli Georgius.
gabrieligeorgius1692
nem1894
Investitus 16. Apr. 1692. parochus in Garam-Szent-Beuedek et Kovácsi, ubi usque 1694. operatus est.


Gabrieli Joannes Chr.
gabrielijoannes1679
nem1894
Investitus 3. Feb. 1679. parochus Brezoviensis. Qui e suo beneficio injuriose ejectus et loco ejus 1683. acatholicus preco, centrus Michaelides intrusus. Ab 1684. usque 1685. operatus est in Báhony.


Gabrieli Joannes.
gabrielijoannes1687
nem1894
E seminario s. Stephani qua theologus moralis 8. Nov. 1687. ordinatus. 22. Jul. 1688. investitus parochusin Vágszerdahely, hinc 18. Apr. 1691. transivit ad Nemcsény, sed ibidem tantum usque 28. Apr. ejusdem a. mansit. 13. Feb. 1694. investitus in Szebeléb, ubi 1717. successorem nactus.


Gabrieli Joannes.
gabrielijoannes1833
nem1894
Natus 13. Maji 1833. Philosophiam Tirnaviae, theologiam in Pázmáneo absolvit 18. Oct. 1855. ordinatus. 1854. adhuc qua diaconus professorem egit Tirnaviae, hinc 1863. promotus ad gymnasium reg. Pestiensi. 1870. obtinuit parochiam Nyergesujfalu. 1888. investitusparochus in Perbete, sed mox resignavit ac remansit in priori. Est notarius distr. Strigon.


Gabriely Joannes.
gabrielijoannes1833
nem1894supp
Ab 1893. VADiac. ord. distr. Strigon.


Gabris Joannes.
gabrisjoannes1734
nem1894
Szerediensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1734. baccalaureus 1737. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario cum tertio a. 1738. absolvit 20. Apr. 1739. investitus parochus in Nagy-Czéthény. Hinc 2. Dec. 1740. transivit ad Szemó. Ibidem 1754. peregit Georgius Molnár visitationem, qui de illo adnotavit, quod sit aetatis 42. Contra illum, 1763. quia negligens et potui deditus, inquisitio fuit mota. 8. Oct. ejusdem a. resignavit parochiam et ad domum deficientium missus. 28. Jun. 1771. investitus parochus in Sajó-Púspóki, cum qua parochia neo-erectae dioecesi Rosnaviensi incorportatus.


Gabsovics Emericus.
gabsovicsemericus1757
nem1894
Szuhensis. E seminario s. Stephani 1757. baccalaureus, 1761. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. in eodem seminario 1762. terminavit 16. Apr. ejusdem a. pro cooperatore Szuham missus, hinc 29. Jun.1763. Posonium promotus. 26. Oct. l764. investitus parochus in Alsó-Dombó, inde 24. Febr. transivit ad Dévény, exhinc 18. Dec. 1770. investitus in Malaczka. ubi † 17. Jun. 1772.


Gácser Josephus.
gacserjosephus1788
nem1894
Natus 18. Jul. 1788. Theologiam in Pázmáneo 1811. absolvit et m. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Samaria, ab 1813. in Dorogh. 12. Febr. 1620. factus parochus in Gyerk, quam 1843. resignavit et instituto emeritor. parochorum aggregatus est. † 21. Aug. 1850. Budae.


Gácsy Joannes.
gacsyjoannes1670
nem1894
Investitus 19. Dec. 1670. licentiatus in Karancsság 14. Nov. 1692. vero in Felsö-Ludány ubi usque 1695. activus eret.


Gachaly Ladislaus.
gachalyladislaus1590
nem1894supp
Presbyter castri Drégel, † 7. Sept. 1590. circa horam 4. (M. Sion, 1869. 82.)


Gaibl Alexender.
gaiblalexander1843
nem1894
Natus 11. Mart. 1843. Theologiam Strigonii absolvit. 28. Jul. 1867. ordinatus est. Cooperatorem egit in Laksárujfalu, ab 1868. in Vedród, ab 1869. Pestini ad s. Josephum. Ab 1872. applicatus est aducator herul. Guidonis comitis Karácsonyi. 27. Nov. 1878. factus est curatus in Pélifóld-Szent-Kereszt, hinc 25. Sept. 1881. praesentatus parochus in Bajcs, inde vero 1. Jun. 1886. obtinuit Kóvesd.


Gaján Joannes.
gajanjoannes1707
nem1894
Theologiae quatuor a. in Pázmáneo absolvit. 29. Oct. 1707. investitus parochus in Nagy-Surán, hinc l0. Aug. 1708. obtinuit Vistuk. 18. Maji 1712. Alsó-Korompa, domum 21. Maji 1713. Modor. Ibi 1714. Emericus 1. b. Pongrácz peregit visitationem qui parochum aetatis a. 30. Habere dicit. 28. Maji ejusdem a. cittas Modrensis gravami contra ordinem s. Benedicti proposuit consistorio AEppali et per illum ipsi Aeppo. Eodem tempore etiam contra eremitam Modrensem inquisitionem movit 1723. descriptio specifica parochiae peracta fuit. A 20. Aug. 1725. diuturnum habuit processum cum acatholicis, ac Georgio Schreiber judice, irridentes decantaationem hymni Ambrosiani. † 12. Apr. 1745. ab intestato. Cittas ei in restantia mansit 800 flnis.


Gaján Michael, Franciscus.
gajanmichael1676
nem1894
Ab 1676. fuit parochus in Egbell. Hinc 22. Apr. 1679. investitus est in citte Modra, quem PP. Benedictini ab ingressu in cittem cum processione in festo corporis Christi prohibebant, quare ipse manutenere vlens jus suum parochiale coactus fuit recurrere ad vicarium, qui dictus patres a similibus ausibus inhibuit. Inde 16. Jul. 1686. factus parochus et decanus Szakolczensis, et simul VADnus Sasvárensis, ac proepositus s. Michaelis. 1699. illuc Aeppus Kollonich introduxit Carmelitas. † 18. Mart. 1705. ibidem.


Gajári Andreas.
gajariandreas1659
nem1894
A m. Apr. 1659. fuit parochus in Nádas in cottu Poson. Hinc 20. Maji 1667. investitus in Béláhaz, ubi Ferdanidus comes Pálffy 1673. peregit visitationem. Inde 12. Maji 1679. transivit ad Nagy-Bresztován. 17. Sept. 1680. obtinuit Jabloncza, m. Jun. 1682. iterum Nádas, 1687. desinit fungy.


Gajari, vel Garai Georgius.
gajarigeorgius1630
nem1894
Occurrit 1630. et 1647. licentiatus in Kóhid-Gyarmat. Fuit recenter conversus. A. priori interfuit synodo 4. et 5. Oct. per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae. A. posteriori nominatur in catalogo cleri jussu Georgi Lippay confecto.


Gajda Franciscus.
gajdafranciscus1754
nem1894
Vágujhelyiensis. Qua alumnus seminarii s. Adalberti 1754. baccalaures 1755. magister philosophiae. Ex eodem seminario theologus quarti a. ordinatus et 19. Jan. 1759. pro cooperatore Ó-Turam missus, hinc transivit 1. Jun. 1760. Mijavam. 21. Sept. ejusdem a. investitusparochus in Pritrsd, (Oszuskó). 24. Apr. 1765. vero in Lopassó. Ibidem † 4. Feb. 1776.


Gajensis Thomas.
gajensisthomas1643
nem1894
Occurrit 1643. parochus in Nahács. 9. Jun. ejusdem a. citatio contra illum fuit peracta, eo quod cistam parochi Joannes Dlhovics violaverit.


Gál Adamus.
galadamus1675
nem1894
Theologiam in collegio generali usque tertium a. absolvit se 29. Mart. 1675. ordinatus est. 4. Mart. 1661. investitus parochus in Nádas in cottu Poson. hic usque 1682. operstus est. 1663. 20. Apr. investitus in Bossán, et eodem a. etiam ad Nyitra-Sárfö. 28. Mart. 1694. ad Lédecz. mense Dec. ejusd. a. ad Alsó-Ludány. 26. Jul. 1677. ad Egerszeg. 30. Apr. 1700. ad Nyitra-Pereszlény. Hinc 22. Apr. 1703. ad Nagy-Rippény, in Apr. 1710. ad Ujlak, 2. Maji 1711. ad isbegh 17. Maji 1714. ad Nagy-Emóke, ubi † 30. Apr. 1723. Aetatis circa. 70. Tumulatus ad cryptam Dezseóianam.


Gál de Gyula Joannes.
galjoannes1816
nem1894
Nobilis de Zsitva Gyarmat in cottu Bars. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1816. terminavit. Cooperatorem egit in Galántha, hinc 4. Aug. 1818. factus parochus in Jóka, hine 2. Sept. 1628. transivit ad Nagy-Magyar. 1830. VADnus distr. Insul. super. ac schol. nat. inspector. Sub illo peracta fuit visitatio Jordanszkyana, in eujus instrumento de parocho notata continentur. † 20. Jan. 1837. Fuit sed. praed. AEpp. de Verebély et Szent-György tabulae judiciariae assessor.


Gál de Kúrth Stephanus.
galstephanus1848
nem1894
Natus 16. Aug. 1848. in Ballony. Theologiae in Pázmáneo studuit. 21. Sept. 1872. ordinatus est. Cooperatorem egit a. 4. Dec. ejusdem a. in Bajóth, a. 1. Apr. 1874. in Kamencze et ab 1875. in Drégelypalánk. A 29. Oct. 1879. admin. spirit. in Szemó. Ibidem 13. Dec. 1882. parochus nominatus. Hinc 1889. transivit ad Vámos, inde vero 1891. ad Csicsó.


Gál Franciscus Xav. Arnoldus.
galfranciscus1747
nem1894
Tirnaviensis. 16. Nov. 1747. pro theololgiam ad alumnatum Budensem Széchényianum susceptus. 27. Oct. 1749. missus pro cooperatore Rosenbergam. 6. Aug. 1750. investitus parochus in Vedröd. 10. Maji 1756. petiit licentiam ut festum s. Joannis Nep. in capella castelli celebrare possit. † 3. Febr. 1768. ibidem.


Gál Franciscus.
galfranciscus1789
nem1894
E domo presbyterorum 1789. egressus, 1790. in Czetény morabatur. Hinc cooperatorem egit in Muzsla, inde vero 13. Sept. 1793. factus capellanus localis in Érseklél, qua talis † 26. Aug. 1794. in Kis-Salló.


Gál Franciscus.
galfranciscus1724
nem1894
Szegedinus ex dioec. Csanád. Fuit 1724. alumnus seminarii Budensis. 11. Sept. 1725. pro cura animarurn expeditus. 30. Apr. 1727. investitus parochus in Vámos. 1731. peregit ibidem visitationem Paulus Forgách, qui meminit parochum. In filiali Baics 1750. ecclesia s. Georgii erecta. 1754. iterum peracta. fuit visitatio etquidem per Geórgium Molnár, qui parochum 54. annorum esse dicit. 1758. ad seminarium deficientium s. Emerici recessit Tirnaviae, ubi † 1. Sept. 1766.


Gál Joannes, Alexander.
galjoannes1695
nem1894
Dvornikiensis. Qua secundi a. theologus 1695. magister philosophiae creatus. Absoluto ibidem tertio a. theologiae 9. Jun. 1697. ordinatus est. Postmodum baccalaureus theologiae proclamatus. 26. Jul. ejusdem a. investitus parochus in Felsó-Thúr. Hinc 1. Mart. 1714. investituram accepit in Ipoly-Ságh, inde 25. Feb. 1724. ad Ipoly-Nyék, ubi † m. Nov. 1727. aetatis 50. Testamentum ejus praesto est.


Gál Paulus.
galpaulus1797
nem1894
Theologia tertio cum a. in seminario gen. Posonii 1797. absolvit. Cooperatorem egit in Szent-Endre hinc 1796. transivit ad Karancsság, inde 11. Febr. 1800. factus est capellanus locaslis in Csalomia, huic 1803. valedixit. Dein iterum cooperator factus et quidem in Szent-Mihályfa. 1807. in Negyed. 1808. in Tallós. 1811. factus deficiens. 1813. cooperator in Érsekujvár, 1814. in Palást. 1817. sine officio, 1820. cooperator in Vajk. Ab 1827. deficiens usque † 23. Jun. 1840. Tirnaviae.


Gál Thaddaeus.
galthaddaeus1800
nem1894
Natus 20. Oct. 1800. Theologiam in seminario s. Stephani 1823. terminavit. Annum sequenteni in instituto presbyterorum Strigonii transegit 15. Aug. 1824. ordinatus est. Cooperatorem egit in Czétény. ab 1825. in citte reg. Strig. 23. Mart. 1832. administratorem egit in Ó-Gyalla, 22. Mart. 1842. praesentatus parochus in Csúz. 1849. particeps fuit actionis pro libertate patriae motae, ideo Olomucii incarceratus, hinc 1851. eliberatus. A 17. Apr. ejusdem a. administratorem egit in ereno Pélifóld-Szent-Kereszt, ubi † 13. Sept. 1852.


Galambos Colomannus.
galamboscolomannus1834
nem1894
Natus 1. Oct. 1834. in Nagy-Sztricze, in cottu Trencsén. Brevi tempore clericus Cisterciansis ordinis. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestihi absolvit. 20. Oct. 1857. ordintus est. Qua diaconus Tirnaviam pro professorein gymnasio missus 1860. Vieanne ex theologia fundamentali rigorosum subivit. 1862. Strigonium ad munus studiorum praefecti et spiritualis promotus. 1865. ob malum gutturis ad vitam privatam se retrahere coactus, ast jam 1866. parochiam Fúzesgyarmat obtiunit, inde 1869. transivit ad Nagysáró. Ibidem pauperem suam ecclesiam restauravit passim e collectis pecuniis extus et ornavit multum intus. Societates ss. cordis Jesu et Mariae, infatiae, ac rosarii invexit. Missiones 1873. ac 1877. asservavit. 10. Sept. 1879. transivit ad Naszvad, quam 7. Jul. 1881. resignavit et 1. Aug. congregationem Lazaristarum ingressus est. Habet merita in litteratura ecclesiastica. (Uj Magy. Sion, 1886. 110.)


Galbavy Joannes.
galbavyjoannes1723
nem1894
Investitns 4. Nov. 1723. parochus in Felsó-Hámor. Hinc 15. Mart. 1727. investitus in Felsó-Apáthi et Szklenó-Fürdö, ubi † 4. Mart. 1740.


Galbavy Joannes.
galbavyjoannes1801
nem1894
Natus 29. Dec. 1801. in Brogyán, in cottu Bars. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 13. Mart. 1826. ordinatus est. Capellanum domesticum egit uno anno apud dom. Bencsik in Füss. Cooperator fuit Konyhae octo hebdomadibus. Ab 1827. in Nagylévárd ab 1830. Modrae, ab 1832. rursus Konyhae. Mense Majo 1838. obtinuit parochiam Almás. 1841. peregit visitationem Michael Adamkovics. 19. Sept. 1842. tota commnnitas una cum ecclesia ac campanis, paucis in momentis incendio consummata. Post incendium nudas domos continuae pluviaedevastarunt, etiam parochus emigrare fuit coactus. Magnis ac diuturnis fatigiis haec damna resarcire conabatur parochus, ast in fatigiis confractus † 16. Jan. 1884.


Gálffy Joannes.
galffyjoannes1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Nagy-Surany. Nominat illum visitator Volfgangus Érsekujváry. Eccleeiam, quae antea filia ad Nádszeg fuit, dominus terrestris Thoman Bosnyák erexit et egregie providit.


Gálffy Josephus.
galffyjosephus1796
nem1894
Natus 6. Mart. 1796. Theologiam cum quarto anno in Pázmáneo 1818. terminavit. 15. Apr. 1819. ordinatus est, hoc tempere Posonii versabatur Cooperatorem egit in Galantha, ab 1821. in Búr-Szent-Gyórgy, ab 1823. in Konyha, ab 1824. Bazinii, ab 1825. in Báhony, ubi simul admin. in spiritualibue erat. 31. Aug. 1828. factus parochus in Nyitra-Pásztó. Hinc 28. Nov. 1830. transivit ad Alsó-Merasicz, ubi † 30. Mart. 1856.


Gálffy Laurentius.
galffylaurentius1590
nem1894supp
Presbyter castri Drégel, † 25. Febr. 1590. circa horam 7. (M. Sion, 1869. 82.)


Galgóczi Georgius.
galgoczygeorgius1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Zsarnócza. Fuit absens a synodo eodem a. per Nicolaum Oláh celebrata.


Galgóczy Emericus.
galgoczyemericus1756
nem1894
Levensis, ex cottu Bars, 19. Aug. 1756. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 15. Nov. 1761. missus est pro capellano ad Samuelem 1. b. de Réva. 9. Nov. 1763. investitus parochus in Harkácz, hinc jam 12. Jun. 1764. transivit ad Tólgyes. inde 9. Maji 1779. investituram accepit pro Gyerk, sed mox resignavit, ultroquoque remanens in priori beneficio. 1766. conscriptio hujus parochiae fuit peracta. Instrumentum visitationale Batthyanyianum, dicit de illo, quod se nec collaundaverat, nec inculpaverat. † 2. Jul. 1783. ibidem.


Galgóczy Franciscus.
galgoczyfranciscus1738
nem1894
Galantensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1738. baccalaureus et 1739. magister philosophiae. Ab 1752. parochus exemtae parochiae Papensis. 9. Jun. ejusdem a. petiit ab ordinariatu subsidium in erectionem sacelli. Insimul 5. Dec. fecit deductionem contra intentatam introductionem plurium praedicantium. 1753. Fratres Misericordiae introducti. 13. Apr. 1764. ad stellum canonicale Poson. installatus, 29. Jul. 1766. vero ad Strigon. 1768. abass s. Andrea de Bisztricza, item collegii Pázmániai praefectus 16. Maji 1772. ADnus Comaromiensis installatus. † 27. Oct. 1798. Tirnaviae. Aetatis 78. Fuit ss. theologiae doctor.


Galgóczy Georgius.
galgoczygeorgius1678
nem1894
Quam parochus Bodensem ageret. 24. Aug. 1678. milites a praesidio Putnok, in castello Kis-Palugya commorantem, una cum Adamo et Casparo Palugyay ceperunt et 1600. litro taxarunt. Adamus Palagyay aufugit, parochus vero erga fidojussionem Caspari dimisus est.


Galgóczy Joannes.
galgoczyjoannes1733
nem1894
Nobilis Diószegiensis. E seminario s. Stephani 1733. bacculaureatum et 1734. magisterium philosophiae aseccutus eat. Theologiae primum a. 1735. in Pazmaneo, secundum et tertium in Semin. s. Stephani usque 1737. terminavit, 19. Maji ejusdem a. investitus parochus Izsaensis. Hinc m. Oct. 1740. vicarialis secretarius. 21. Jun. 1742. installatus canonicus Posoniensis, 25. Sept. 1744. vero Strigoniensis. 23. Jan. 1749. Iector, 8. Sept. 1754. praepositus major. Mense Majo 1772. sede vacante per acclamationem electus in vicarium capitularem. Fuit el. eppus Traguriensis et benigne nominatus neoerectae dioeceis Rosnaviensis. Abbas ss. Salvatoris de Lekér. Universitatus Tirnaviensis cancellarius et regius conciliarius. † 6. Apr. 1776. Tirnaviae.


Gálik Andreas.
galikandreas1794
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1794. absolvit. Hinc cooperatorem egit in Hodrusbánya. 4. Jun. 1800. praesentatus capellanus localis in Tepla, ubi † 21. Jan. 1825.


Gálik Emericus, Antonius.
galikemericus1805
nem1894
Tirnavia oriundus. Theologiam in seminario Mariano absolvit et 18. Aug. 1805. ordinatus est. Cooperatorem egit in Selmeczbánya. 1806. factus administrator in Kékkó, quam 1847. resignavit. Instituto emer. parochorum aggregatus † 1. Sept. 1849. in Kékkö. Aetatis 68.


Gálik Josephus.
galikjosephus1795
nem1894
Theologiam cum quarto a. in semin. AEppali Posonii 1795. terminavit. Ordinationem 1796. Tirnaviae expectavit. Cooperatorem egit in Búr-Szent-Miklós. ab 1798. in Balassa-Gyarmat. Hinc 1799. admin. dein parochus Kékkóensis. Inde 22. Jun. 1803. obtinuit parochiam Szklabonya, ubi † 15. Jul. 1836. Fuit cottus Neográd. tabulae jud. assessor.


Gálik Michael, Josephus.
galikmichaelb1717
nem1894
Fuit a 10. Jun. 1717. parochus Csiffárensis. Hinc 3. Jan. 1721. investituram accepit in Garam-Ujfalu, inde 8. Apr. 1725. transivit ad Egegh, ubi † 11. Sept. 1728.


Gálik Michael.
galikmichaela1717
nem1894
Investitus 30. Apr. 1717. parochus in Lekér. † 1730. ibidem.


Gálik Stephanus.
galikstephanus1727
nem1894
Investitus 20. Mart. 1727. parochus Vilkensis, hinc 2. Oct. ejusdem a. transivit ad Hárskut, inde vero 8. Apr. 1728. ad Sávoly. 5. Nov. 1732. investitus est in Ipoly-Szécsényke. Hinc demum 19. Mart. 1733. ad Egegh, ubi † 14. Aug. 1754.


Galla Christophorus.
gallachristophorus1787
nem1894
Ex aliquo abolito ordine factus 1787. primus capellanus localis in Nagy-Csalomja. † 9. Jan. 1800. ibidem.


Galla Joannes.
gallajoannes1800
nem1894
Theologiae quatuor annos in seminario AEppali Posoniensi 1800. terminavit. Cooperatorem egit solum in Tólgyes, hinc 1810. factus parochus in Ebed, quam 1816. resignare debuit. Hinc absque ofiicio degit in Virt. et Béla. Ab 1822. iterum cooperator in Tallós. Interim ab 8. Mart. usque m. Dec. ejusdem a. administrabat Keszegfalva. Ab 1825. cooperator in Szent-Mihályfalva. Ab 1827. absque officie. Ab 1828. deficiens, qua talis † 6. Aug. 1831. Posonii.


Galli Stephanus.
gallistephanus1626
nem1894
Occurrit 1626. parochus in oppido Garam-Szent-Benedek. Nominatur in actis visitationalibus ejusdem a.


Gallikovics Joannes.
galikovicsjoannes1677
nem1894
Theologiae studium ab 1677. in seminario s. Stephani absolvit. A mense Jul. 1679. parochum egit in Besztercze, hinc 8. Mart. 180. transivit ad Misérd, quocum conjuncti erant pagi Dénesd et Szemeth. Operatus est usque 1682.


Galló Josephus.
gallojosephus1740
nem1894
Nobilis Zavariensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1740. et 1741. baccalaureus et magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. in eodem seminario 1745. terminavit. 8. Jan. ejusdem a. investituram accepit in noviter eractam parochiam Dobócza. Hinc 20. Febr. 1751. transivit ad Nagy-Rippény. Ipsius cura matriculae denuo scribi inceptae. Ecclesia, propriis impensis, fornice provisa. Expensis vero Andreae Baranyay capella erecta. 1755. Antonius Révay visitationem peregit. Eodem a. confraternitatem cordigerorum introduxit. In filiali Paczolaj vetustam ecclesiam renovari curavit. 8. Jun. 1757. transivit ad Koross. Ibi munere VADni condecoratus. † 11. Nov. 1770. ibidem.


Gállo Stephanus.
gallostephanus1756
nem1894
Zavariensis. 1756. susceptus in Pázmáneum, ubi philosophiam et theologiam absolvit. Missus 25. Aug. 1760. pro cooperatere ad Vág-Szerdahely, hinc 31. Aug. 1761. investitus parochus in Nadlán, inde 29. Sept. 1770. in Prassicz, sed mox, nempe 27. Nov. ejusdem a. transivit ad Koross, ubi munere VADni condecoratus. 28. Maji 1780. visitatio Batthyanyiana hic peraeta, in qua de parocho laudabiliter fit mentio. Relationes per ipsum factus in archive ADioec. complures existunt. † 1. Mart. 1789. ibidem.


Galló Thomas.
gallothomas1748
nem1894
Investitus 8. Jun. 1748. parochus in Varbó. 1752. e substantia Stephani Lanthy aedificata ecclesia Trazsensis. Item 1755. et 1756. e munificentia primatis Nicolai comitis Csáky in locum antiquae capellae eracta est ecclesia Hugyagensis. 1755. peregit Ignatius Koller visitationem. Gessit munus VADni distr. Szécsényensis. † 19. Apr. 1763. in Szécsény. Fuit ss. theologiae doctor.


Galloviczius Joannes.
gallovicziusjoannes1590
nem1894
Occurrit 1590. parochus in Tepla. (Ex notatis Georgii Palkovics.)


Gallus de Somos.
gallussamos1401
nem1894
Occurrit 1401. usqne 30. Dec. 1402. rector eccl. B. M. V. de Zuchano, (Szucsány.) Beneficie per decretum Bonifacii IX. privatus, quia per annum et amplius neglexit ad sacerdotium promoveri. (Mon. Vat. et I. T. IV. 493.)


Gallus Jacobus.
gallusjacobus1580
nem1894
Occurrit 1580. parochus in Ternye, jam augustanorum fautor. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 219.)


Gallus.
gallus1423
nem1894
Occurrit 1423. parochus in Szent-Mihályfa, quem capitulum Posoniense, qua hominem suum discretum in re metali exmisit. (Fejér, C. D. X. VI. 567.)


Galóczi Stephanus.
galoczistephanus1679
nem1894
Investitus 23. Maji 1679. parocghus in Liptó-Szent-Miklós. Per Tókólianos exturbatus et minister Samuel Tranoscius intrusus.


Gály Antonius.
galyantonius1815
nem1894
Natus 7. Mart. 1815. in Ujlak in cottu Nitr. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 29. Sept. 1838. Ordinatus est. Cooperatorem egit Szakolczae, in Selye et in Szered annis decem et mensibus novem. Ab 5. Jul. 1849. admin. in Sopornya, ubi 7. Apr. 1853. investitus parochus, quam 10. Oct. 1873. resignavit. † 22. Oct. 1879. Posonii.


Gály Laurentius.
galylaurentius1805
nem1894
Natus in Bittcsa in cottu Trencsén. 3. Aug. 1805. Philosophiam Tirnaviae, theololgiam Pestini absolvit. 10. Aug. 1828. ordinatus est. Aliquo tempore educator herulorum consiliarii Mérey. Érsekujvárinum pro cooperatore missus. Ab 1830. exhortator et studiorum praefectus una supplens professor in utraque facultate Tirnaviae per sesqui annum. Tum professor matheseos per tres annos, item histeriarum fere septennio. 14. Jan. 1841. impetravit parochiam Karancsság. Ab 1842. VADnus. 1. Jul. 1854. factus parochue in Drégelypalánk retento munere VADnali 29. Oct. 1873. installatus cancnicus Posoniensis. † 24. Maji 1879. Fuit philosophiae, item ss. theologiae doctor coll.


Gamerre 1. b. Arthur Carolus.
gamerrearthur1847
nem1894
Comes Romanus de Gambamar. Natus 2. Febr. 1847. Fuit presbyter dioecesis Transilvaniae. 23. Feb. 1870. ordinatus. Ad ADioecesim 1882. susceptus et qua praebendatus chori eccl. metr. accomodatus. 25. Mart. 1885. factus parochus in Kóbólkút, quam 1887. resignavit et curae valetudinis causa ad Klosterneuburg se recepit.


Gampe Josephus.
gampejosephus1758
nem1894
Theologiam in Pázmáneo absolvit et 30. Dec. 1758. pro cooperatore Scepusium missus. Talem egit in Olasz. Ab 1765. parochus fuit in Kis-Lomnicz, quacum incorporatus neo-erectae dioec. Scepusiensi.


Ganczó, vel Jancsó Matthaeus.
gangoczmatthaeus1673
nem1894
E seminario s. Stephani 22. Sept. 1673. ordinatus. Cooperatorem egit Tirnaviae. 16. Jul. 1675. investitus parochus in Ipely-Bolyk, ubi 1689. successorem nactus.


Gank, vel Genk Georgius.
gankgeorgius1697
nem1894
Investitus 15. Jan. 1697. parochus in Kovarcz. Hinc 11. Mart. 1698. transivit ad Novák, ubi usque 1701. operatus est.


Gánoczy Antonius.
ganoczyantonius1749
nem1894
Natus Cassoviae. Fuit alumnus dioecesis Magno-Varadieneis. Theologiae secundum, tertium et quartum a. in collegio cleri Hung. 1749. terminavit. Ad titulum ejusdem dioecesis ordinatus. Nicolaus com. Csáky Aeppus Strig. illum pro cerimoniario ad aulam suam accersivit. 28. Sept. 1752. investitus parochus in Érsekujvár. Ibidem 1753. per Andream Rabcsek censcriptio parochiae fuit peracta 10. Apr. 1754. petiit facultatem erigendi congregationem ss. Trinitatis. Eodem a. ibidem ereta capella s. Annae pro natione germanica. Hinc 1764. canonicus Posoniensis, 1767. vero Magno-Varadiensis promotus. Ubi canonicus auxiliaris eppi Adami 1. b. Patachich. Dein praefectus seminarii Budensis. † 1791. Posonii. De historia, dioecesis Magno-Varadiensis optime meritus. (Uj Magy. Sion. 1886, 111.)


Ganzer Ignatius.
ganzerignatius1743
nem1894
Missus 18. Dec. 1743. pro cooperatore ad Lévárd. 12. Jul. 1747. investitus parochus in Hodrusbánya. 10. Aug. 1753. petiit privilegium pro ara s. Nicoalai. 1766. conscriptio parochiae fuit peracta, in qua dicitur duas fuisse ibidem ecclesias, una 1387. ex impensis urbariorum et altera 1577. sumtibus catholicorum aedificata. Inito cambio cum Joanne Krajcsovics, obtinuit Vihnye, ad quod beneficium 2. Maji 1773. investitus, et 1776. incorportalus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Garai Joannes.
garaijoannes1693
nem1894
Investitus 6. Jul. 1693. licentiatus in Nagy-Surány, ubi usque 1696. operatus est.


Garajsky Joannes.
garajskyjoannes1726
nem1894
Fuit 1726. parochus in Lócse. Contra hunc incoale 1. r. cittis hujus acatholici eodem a. ad consilium reg. loc. Poson. conquesti sunt, quod ille personas, quarum una cathollica. nisi nascituras proles in fide cath. educandas, jurejurando promittant, non secus copulare velit. Successorem nactus 1746.


Garajszky Joannes.
garajszkyjoannes1733
nem1894
Jablóczensis ex cottu Poson. E seminario s. Stephani 1733. baccalaureus et 1734. magister philosophiae. 3. Nov. 1735. missus in alumnatum Budensem Széchényianum. 15. Jan. 1739. investitus parochus in Felsö-Attrak. Hinc 3. Dec. 1750. transivit ad Nyitra-Sárfö. 1755. visitatio per Antonium Révay fuit peracta. † 6. Aug. 1764. ab intestato.


Garay Geogius, Martinus, Petrus.
garaygeorgius1734
nem1894
Nobilis Keszthelyiensis. E seminario Mariano 1734. baccalaureus et 1735. magister philosophiae. Mense Majo 1739. investitus parochus in Nádszeg. † 12. Nov. 1750. ibidem.


Garay Paulus.
garaypaulus1574
nem1894
Fuit circiter ab 1574. parochus Tirnaviensis, simul canonicus M. E. Strig. Domum habuit penes ceomiterium in Jeruzsalemi-utcza. † 1578. Sepultus in templo. s. Nicolai prope aram B. M. V.


Garay Stephanus.
garaystephanus1797
nem1894
Theologiae quatuorennem cursum in seminario AEppali Poson. 1797. terminavit. Cooperatorem egit in Hédervár et Püspóki. Hinc 1802. parochus factus in Somorja, quam 1838. resignavit et instituto emer. parochorum aggregatus, Posonii degit, ubi † 19. Febr. 1844. aetatis 70.


Garay Stephanus.
garaystephanus1856
nem1894
Natus 15. Jul. 1856. Theologiam in Pázmáneo absolvit et 16. Aug. 1879. ordinatus est. Cooperatorem egit in Garam-Szent-Benedek. 1887. administrator factus in Dágh, quod beneficium, sequenti anno adeptus est. 1890. transivit ad Csév. Est conventualis conventus s. Benedicti de juxta Gron.


Garday Martinus.
gardaymartinus1690
nem1894
Investitus 5. Apr. 1690. parochus in Szent-Antal, in Hont, inde 29. Apr. 1698. investituram pro Zsarnócza nactus, hinc 15. Nov. ejusdem a. secunda vice in Szent-Antal investitus. Exhinc 8. Jul. 1711. translatus ad Borbócz, inde demum 22. Jul. 1712. ad oppidum Zólyom-Lipcse. 1718. et 1725. fuit fundationes pro duobus clericis in seminario s. Adalberti Tirnaviae educandis pro capellania Lipcsensi. Fundationis patronum parochum s. Crucensem constituit. (Categ. Fundationalia. Fasc. XXX.) Fuit simul VADnus. Operatus est usque 1728.


Gardner Aloysius.
gardneraloysius1815
nem1894
Natus 10. Mart. Dubniczae in cottu Trencsény. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestini absolvit. 17. Aug. 1815. ordinatus est. Cooperatorem egit in Levárd, ab 1820. in Stomfa, hinc 1823. factus parochus in Máriavólgy, inde 20. Mart. 1833. transivit ad Csejkö per cambium cum Josepho Prichel. Exhinc 28. Mart. 1837. accepit Nagy-Lóth, ubi 11. Jun. 1861.


Gardon Joannes.
gardonjoannes1722
nem1894
Paistrunensis (Borostyánkö) e oottu Poson. E seminario s. Stephani 1731. baccalaureus et 1722. magister philosophiae. In eodem seminario theologiam cum secundo a. 1734. terminavit. 5. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Magasfalva † 15. Jun. 1750. ibidem.


Garek Georgius, Josephus.
garekgeorgius1687
nem1894
Investitus 1. Maji 1687. parochus in Zavada et Prassicz, hinc mense Aug. 1689. transivit ad Nagy- et Kis-Ugrócz, ubi usque 1694. operatus est.


Garrovei Michael.
garroveimichael1855
nem1894
Fuit ab 1855. usque 1857. parochus in Kaproncza.


Gáspár Andreas.
gasparandreas1730
nem1894
Theologiam cum secundo anno in Pázmáineo absolvit. 29. Aug. 1730. investitus parochus in Magyarbél, ubi 1732. Joannes Jelenfy peregit visitationem, qui de parocho notavit: „Aetatis 30. Degit in domo rusticana. Communitas educilum hujus anni deputavit pro erigenda parochia, ubi unum cubile etiam pro hospitibus struendum. Usuat vineam ecclesiae usque dum ei melius provisum fuerit.“ Hinc 30. Apr. 1735. investitus in Sempte, ubi 1740. in lue pestifera servivit. 30. Apr. 1742. transivit ad Nagy-Endröd. Operatus usque obitum † 3. Jul. 1747. Tirnaviae.


Gáspár.
gaspar1561
nem1894
Fuit 1561. parochus in Bálvány-Szakállos (filia nunc ad Keszegfalva,) de quo visitator a. supradicti dicit: „Est bonis moribus praeditus et sinceram fidem tenet et omnia sacramenta ecclesiae recto ordine administrat. Parorochiam ejus sunt omnes boni Christiani, excepto Luca Posár, qui est summus haereticus.“


Gasparics Paulus.
gasparicspaulus1713
nem1894
E seminario s. Stephani qua casista ordinatus ad curam animarum missus. Investitus 3. Jan. 1713. parochus in Gerencsér, cum filiabus Szilincs et Moderdorf. Eodeni a. peregit ibidem visitationem Emericus Pongrácz, qui de parocho notavit, quo sit aetatis 26. Hinc 2. Oct. 1720. transivit ad Nagysúr. Bella ecclesiae in statu perverso invenit, et nec ordinavit. † 24. Maji 1722. ibidem.


Gasparik Gustavus.
gasparikgustavus1832
nem1894
Natus 13. Apr. 1832. Theoiogiam Strigonii absolvit. 29. Jul. 1855. ordinatus est. Cooperatorem egit per annos sex et menses novem in Garam-Szent-Benedek. 24. Maji 1862. praesentatus parochus Csévensis. † 25. Nov. 1889.


Gasparovics Josephus.
gasparovicsjosephus1711
nem1894
E seminario s. Stephani qua theologus moralis in curam animarum missus, 7. Jul. 1711. pro indifferenti parochia in cottu Liptó. 15. Mart. 1714. investitus parochus in Dovalló, exhinc ab 1719. in Kvacsán, inde 24. Mart. 1722. in Veszele, ubi 1731. fuit peracta visitatio per Franciscum com. Zichy. † 20. Jun. 1750. ibidem.


Gasparovics Michael.
gasparovicsmichael1658
nem1894
E seminario s. Stephani 21. Dec. 1658. ordinatus. 1. Apr. 1669. investitus parochus in Varbó, ubi mense Majo 1673. successorem nactus.


Gasparovics Michael.
gasparovicsmichael1733
nem1894
Natus in Nagy-Lehota in cottu Nitr. E seminario s. Stephani 1733. baccalaureus, 1734. magister philosophiae. Theologiam cum secundo anno ibidem terminavit. 3. Oct. 1736. investitus parochus in Hajnik. Hoc beneficium 1748. resignavit et seminario deficientium aggregatus † 31. Maji 1750.


Gasparovics Stephanus.
gasparovicsstephanus1854
nem1894
Natus 24. Jul. 1854. Theologiam in seminario s. Stephani Strigonii terminavit et 1. Aug. 1877. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagysurány et ab 1884. in Magasfalu, ubi 1885. parochus factus.


Gásztán, vel Gasztányi Josephus.
gasztanjosephus1751
nem1894
Tótgurabensis ex cottu Poson. E seminario Mariano 1751. baccaleureus et mox magister philosophiae. Eodem anno transpositus ad alumnatum Budensem Széchényianum. 28. Oct. 1753. ordinatus et 29. Dec. ejusd. a. factus cooperator in Kéménd in cottu Baranya. 17. Apr. 1755. investitus parochus in Kápolna. Ibidem 1756. Joannes Galgóczy peregit visitationem, in qua de parocho dicit, quod sit: diligens, exemplaris. 1764. habuit fetalitates propter profugum militere, qui vestes suas cum illis famui parochi permutavit. Effodere curavit illas corneas arbores, quae intra et extra muros desolatae ecclesiae crescebant. † 14. Dec. 1782. Tirnaviae et apud Franciscanos sepultus.


Gáth Georgius.
gathgeorgius1544
nem1894
Ordinatus Strigonii. Ab 1544. usque 1550. parchum egit in Negy-Bresztován. tunc transivit ad Szenicz. 1560. contra illum fiscalis causam movit propter excessus canonibus contrarios. Qua de causa per vivarium gralem citetur. Ludovicus Nyáry de Bedeg et alii se in terponunt, et in gratiam parvulorum ne sine baptismo decedant et infirmorum, idcirco ad propria redire permissus. Visitator de eodem a. sic leudabiliter de illo loquitur: „Bene se ordinat atque regit, ecclesiamque suam pulcherrime servat, populum bene docet, secundum Romanam ecclesiam, sub una specie communicat.“


Gaulik Mathias.
gaulikmathias1725
nem1894
Investitus 23. Apr. 1725. parochus in Turócz-Szent-Márton, ast post dies jam successorem nactus.


Gavenda Joannes.
gavendajoannes1709
nem1894
30. Mart. 1709. ordinatus. 29. Maji 1713. investitus parochus in Velicsna. Hinc 30. Dec. 1714. transivit ad Oravka, quam 1723. resignavit. Ibidem victitavit in quiete et in ejati xenodochie obiit. † 30. Maji 1742.


Gazaffy Paulus, Franciscus.
gazaffypaulus1722
nem1894
Investitus 22. Jul. 1722. parochus in Spácza, ubi usque 1727. operatus est.


Gazapy Ladislaus.
gazapyladislaus1760
nem1894
Szent-Iványensis ex cottu Poson. 1750. susceptus in alumnatum Budensem Széchényienum, ubi philosophiam, theologiam in semin. s. Stephani absolvit. 25. Aug. 1760. missus pro cooperatore ad Kopcsány. Inde 13. Dec. 1776. in Sesvár. Simul VADnus districtus Sas-Vár. Decanus et altariae s. Antonii rector, protonotarius apostolicus. Hinc in puri dignitate 17. Jan. 1781. transivit ad Holics. Ibi 1786. operam inpendit, ut structurae aedis parochialis feliciter consummentur. Eodem a. ecclesia parochialis in horreum versa et capocinarum in parochialem elevata. 2. Oct. 1788. visitatio Batthyanyiana peracta. 1791. effecit, ut ex fundo cassatae congregationis 1189. flni pro munusculis catecheticis deponentur. 1795. canonicus Posoniensis. 29. Jul. 1796.


Gazdagh Paulus.
gazdahpaulus1791
nem1894
Theologiam cum quarto a. in semin. Poson. 1791. terminavit. 1792. accomodationem Tirnaviae exspectavit. Cooperatorem egit Comaromii. 19. Maji 1795. praesentatus parochus in Zámoly. 1802. conscriptionem proventuum substravit. 1812. Adalbertus Tarkó ibidem visitationem peregit. † 15. Maji 1838. ibidem. Fuit cottus Jaur. et sed praed. de Bácsa tab. jud. assessor.


Gazek Michael.
gazekmichael1674
nem1894
Ab 1674. fuit parochus in Keresztúr. 14. Dec. 1679. accepit investituram in Nagy-Mácséd cum adjuncta Majtényensi. 9. Febr. 1680. ordinatui attentationes substravit, exaratus per Mathiam Domaniki parochi Szerediensis, ratione proscissienis ejusdem verbalis. 7. Maji 1685. investitus parochus castri Strigoniensis. Primus parochus investitus post occupationem 1683. e manibus Ottomanicis. Illi subjectum erat totum Strigonium, donec 1686. pro parte extra castro, proprius constitueretur curio. Hinc 7. Maji 1687. transivit ad Gács, ubi usque 1689. operatus est.


Gazsó Felix.
gazsofelix1787
nem1894
4. Aug. 1787. praesentatus capellanus localis ad Nagy-Fajkúrth, cujus proventus 1793. stabiliti. 3. Jan. 1797. resoluta est summa 1154. fl. pro aede curionis. 1799. visitatio Batthyanyiane fuit hic peracta. 1809. in parochiam elevata, tunc factus admin. operetus usque 1816.


Geberling Philippus.
geberlingphilioous1664
nem1894
Occurrit ab 1662. Regiomontanus (Ujbánya) 1664. per irruentes et tribus mensibus hic commorantes Turcas ecclesia, parochie et tota civitas adeo fuit devastata, ut post iteratas plagas incolis fere evacuata fuerit, ideo e vicinia slavi locum germanorum occuparunt. (Schem. Hist. Neosol. 1876. 334.)


Gebse.
gebse1285
nem1894
Nominatur 17. Aug. 1285. per Lodomerum AEppum, sacerdos de villa Naszvad et cum „Buch sacerdote de villa nostra Cheten et Chima de Zelews“ qua decimator AEppalis constitutus.“ (Knauz, Mon. Strig. II. 202.)


Gecz Joannes.
geczjoannes1731
nem1894
E cooperatore Posoniensi investitus 5. Sept. 1731. parochus in Stomfa. Ipsius industria 1734. accalsia renovata. † 21. Dec. 1740. ibidem. Sepultus in crypta ecclesiae.


Geczmann Joannes.
geczmannjoannes1779
nem1894
Nobilis. Natus 29. Maji 1779. in Verbó. Philosophiam Nitriae, in seminario Poson. et theologiam cum quarto a. in semin. s. Stephani Tirnaviae terminavit et 22. Febr. 1805. ordinatus est. Cooperatorem egit in Pobedim. 15. Sept. 1808. admin. 9. Jan. 1810. vero parochus in Bánkeszi. 1811. visitatio fuit hic peracta. Instrumentum praeparatorium pro visitatione a. 1823. fusius de parocho loquitur et illum 43. annorum esse dicit. † 20. Sept. 1852. ibidem.


Geiger Josephus.
gedrajosephus1755
nem1894
Cremnicensis ex cottu Bars. 1755. Adalberti ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. 17. Apr. 1756. ordinatus et applicatus cooperator Vetero-Zolii. Ibidem 17. Apr. 1758. investitus parochus, ubi † 18. Dec. 1770.


Geiger Josephus.
geigerjosephus1834
nem1894
Natus 5. Jun. 1834. Theologiam in Pázmáneo absolvit et 26. Oct. 1856. ordinatus est. Cooperatorem egit Posonii in eccl. coll. ad s. Matinum, una praebendatus chori eccl. ibidem. 1860. factus parochus in Máriavólgy, ubi † 12. Apr. 1863.


Geisz Joannes Bapt.
geiszjoannes1806
nem1894
Ab 1806. egit profess. schol. gramm. p. o. Comaromii, hinc post breve tempus transivit ad dioec. Jaurinensem, inde 1812. redux applicatus coop. Strigonii. Mense Sept. ejusdem a. factus admin. in Duna-Szent-Pál, quam 5. Dec. 1815. resignavit et factus cooperator in Hédervár. Inde in resurgentem in Moscovia societatem Jesu amplexus est.


Gelenevics Michael.
gelenevicsmichael1664
nem1894
Investitus 22. Apr. 1664. parochus in Szlaszka, ubi usque 1672. operatus est.


Geleta Joannes.
geletajoannes1850
nem1894
Natus 4. Jun. 1850. Theologiam Strigonii absolvit. 26. Jul. 1874. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagymagyar. Ab 1877. in Mocs. Eodem a. transivit ad Zsigárd, ubi ab 1881. parochiam administrabat. Hinc 12. Jun. 1885. int. adm. 24. Aug. ejusd. a. vero investitus parochus in Negyed, ubi † 29. Mart. 1892.


Gellérth de Dabos Joannes, Lucas.
gellerthjoannes1723
nem1894
Ab 1723. theologus in Pázmáneo. 2. Jan. 1727. investitus parochus in Ásvány. Hinc 9. Nov. 1729. transivit ad Tardoskedd. 1731. ibidem Franciscus Zichy peregit visitationem. Inde 2. Maji 1734. ad Ürmény. Discendente illo cum insurgentibus pro castrensi capellano parochiam 18. Oct. 1744. administrare cepit Joannes Horváth. 18. Apr. 1745. ex insurrectione redivit. 12. Febr. 1749. nominatus est canonicus Scepusiensis, 2. Mart. 1754. installatus Strigoniensis. Dum vindemiis interesset in promontorio Semptensi ex paroxismo obiit. † 22. Oct. 1768. Justa funeralia e capitulo exmissus Stephanus Nagy. abbas et canonicus procuravit. Tumulatus in eccl. B. M. V. in eodem promontorio. Aetatis circa 67.


Gemma Georgius.
gemmageorgius1722
nem1894
E seminario Posoniensi s. Emerici theologus moralis. 1722. ordinatus. 18. Febr. 1723. investitus parochus in Behunicz, 1731. Joannes Jelenfy peregit visitationem, in qua dicitur de parocho. „Testimonium ei dederunt cum laude cenjunctum. Existere non posset nisi Ladislaus Hunyady eidem succerreret.“ † 15. Nov. 1734.


Gencze, vel Keneczl Michael.
genczemichael1714
nem1894
Ab 1714. parochus in Récse, de quo in conscriptione 1723. peracta notatur: Annorum 43. in cura animarum 16. Catecheses parvulorum non facit, concionatur tamen. est bonae famae. Operatus est usque 1729.


Geogius.
georgiusb1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Radosna, de quo visitator ejusdem a. Michael Szegedy sic notavit: „Quadragenarius esset iste bonus christianus tum in religione vera, cum moribus, nisi complexibus abuteretum mulieris, quam pro uxore fovet.“


Georgi, vel Geórgyi Joannes.
georgijoannes1630
nem1894
Qua parochus in Dojcs. 4. et 5. Oct. 1630. interfuit synodo per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae. 1632. peregit ibidem Joannes Köszeghy visitationem, qui de parocho notavit: Quoad mores, conversationem et modum agendi cum suis parochianis commendatur. Sacra non solum diebus ferialibus celebrat. In cencionibus aliisque quibusvis officiis vocationem suam concernentibus ac sacramentorum administratione diligens. Hinc 1634. circa festum s. Georgii transivit ad Búr-Szent-Miklós, ubi 14. Junii idem visitator fungebatur, qui reflectit ad ea quae de illo in Dojcs dicta sunt.


Georgius
georgiusa1559
nem1894
de Vásárd. Occurrit 1559. plebanus in Vassard (Felsö-Vásárd) de quo visitator ejusdem a. notavit: „Uxorem habens, catholice omnia administrat, prout ostendit.“ 1560. parochia vacabat.


Georgius (Bedensinatio).
georgius1308
nem1894
Quam Michael plebanus ecclesiae b. Mariae Magdalenae in castro Bedensinationis hungarae plebaniam suam resignasset, e capellano eccl. B. M. V. per eodem nationem electus in ipsius successorem. (M. O. D. L. 1059.) 1308. procurator fuit AEppi Strig. cum sociis. nempe Alberto. S. M. V. de Buda, Berardo S. M. V. de Pest ecclesiarum plebanis. (Mon. Vat. S. I. T. I. 106.) Autenticum testamentum exarat 19. Mart. 1314. pro domina Lilium filia comitis Laurentii de Nitra, per quod patri suo sobtrusum falsum testamentum annihilat. (Knauz. Mon. Strig. II. 593.) Ipse sacram unctionem et alia sacramenta ecclesiastica, juxta formam ecclesiasticam impendit 4. Dec. 1321. magistro Jacobo nobili et praesens fuit dum ille testamentum suum conderet. (C. D. Andeg. I. 639.)


Georgius (Dubova).
georgius1332g
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. pleb. S. Nicolai de Duledi, (Dubova, nunc Paraszt-Dubova) qui juratas aestimavit beneficium suum ad unam marcam solvit decimam rectam. (Mon. Vat. S. I. T. I. 198.)


Georgius (Fedemus).
georgius1332f
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Fedemus est ADtus Nitriensis, qui juratus dixit collectoribus census papalis, suum beneficium non valere ultra marcam, solvit sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 225)


Georgius (Fúzes-Gyarmat.).
georgiusc1332c
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Germot, est Adtus Untensis. (Fúzes-Gyarmat.) Qui juratus dixit suum beneficium non valere ultra tres fertones et collectoribus census papalis solvit quinque grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 221.)


Georgius (Guan).
georgiusa1332a
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. pleb. de Inang (Guan) ADtu Camar. (Nunc Gány, filia ad Galantha). Qui dixit beneficium non valere ultra tres fertones, solvit quatuor grossos et unum denarium cum obulo. (Mon. Vat. S. I. T. I. 202.)


Georgius (nunc Salgó-Tarjan).
georgius1332h
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos S. Virginis de Tarian, (nunc Salgó-Tarjan). Qui juratus dixit beneficium non valere ultra marcam, solvit sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 188.)


Georgius (Quessu).
georgius1332e
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. Sacerdos Sancti Petri de Quespa (Quessu) in Adtu Untersi. (Kókeszi) qui juratus dixit suum beneficium non valere ultra mediam marcam et solvit collectoribus census papualis tres grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 189.)


Georgius (Turócz-Szent-Mária,).
georgius1331
nem1894
Fuit 1331. rector ecclesiae B. M. V. de monte (Turócz-Szent-Mária,) quam per Matthaeum palatinum exustam fuisse in diplomate asseritur. (Fejér, C. D. VIII. VI. 123.)


Georgius de Bazin.
georgius1538
nem1894
Occurrit 1538. parochus Tirnaviae. Subin canonicus Viennensis, ubi usque cantoratum promotus.


Georgius de Leutschovia.
georgiusdeleutschovia
nem1894
1523. plebanus in Késmárk et Canonicus Scepusiensis, mandatum de cathedratico per novum vicarium exigendo exmisit viginti quatuor plebanis regalium in cottu Scepus. (Wagner, Analecta Scepus II. 217.)


Georgius Jacobi.
georgiusjacobi1397
nem1894
Occurrit 1397. plebanus Tyrnaviae, cui Bonifacius IX. papa 20. Maji ejusdem a. facultatem tribuit, ut per confessarium, pro suo lubito eligendum, absolvi possit. (Mon. Sat. S. I. T. I. IV. 15.)


Georgius.
georgius1315
nem1894
Thomas AEppus Strig. 22. Feb. 1315. ratihabuit illam decisionem, quam, qua sacerdos ecclesiae beatae Mariae Magdalenae de Strigonio inivit cum Blasio custode metr. eccl. Strig. respectu illo, quidnam ipsius eccl. annuatim custodi solvendum habeat. (Knauz Mon. Strig. II. 404.)


Georgius.
georgiusb1332b
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos sancti Nicolai de Belek (Ipoly-Bolyk.) Juratus dixit suum beneficium non valere ultra tres fertones. Solvit quatuor grossos et medium (Mon. Vat. S. I. T. I. 186.)


Georgius.
georgius1309
nem1894
Thomas AEppus Strig. decimam agri cujusdam liberi Tirnaviensis ad fidem plebani et rectoris eccl. s. Nicolai ejusdem cittis, 23. Febr. 1309. comiti Hambatoni abjudicat et capitule Strig. addicit. (Knauz, Mon. Strig. II. 595) Coram eodem 11. Mart. 1313. comes Aegydius Monoszlói testamentum confdidit. (Ibid. 677. 678.) Usque 1320. ibidem activus fuit. (Ex notis Georgii Palkovics.)


Georgius.
georgius1332d
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de villa Petri, est ADnus Kamariensis ultra Danubium, (Komárom-Szent-Péter.) Qui juravit, quod suum beneficium non valeret plus quam septem grossos et solvit eos colletoribus census papalis. (Mon. Vat. S. I. T. I. 20l.)


Georgius.
georgius1332i
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus beatae Mariae Magdalenae, Strigoniensis, qui juratus dixit, suum beneficium non valere ultra quatuor marcas et solvit collectoribus census papalis fertonem debentem. (Mon. Vat. S. I. T. I. 224.)


Georgius.
georgius1332j
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Tocz (Torti) ADtus Nitriensis. (Id est Turócz, nunc Znyóváralja) qui juratus aestimavit suum beneficium ad quinque marcas et solvit collectoribus census papalis mediam marcam. (Mon. Vat. S. I. T. I. 122.)


Georgius.
georius1351
nem1894
Occurrit 1351. plebanus de babasecki, id est Bábaszék. (Fejér, C. D. IX. II. 68.)


Georgius.
georgius1406
nem1894
Occurrit 1406. parochus in oppido Prividia. Nominatur in transactione inter Adnum et civitatem quoad decimam. (In archivo oppidi. --Schemat. hist. Neosol. 1876. 392.)


Georgius.
georgius1446
nem1894
Occurrit 1446. parochus oppidi Prividia et simul VADnus. Fors idem cum priori. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 392.)


Georgius.
georgius1451
nem1894
Fuit 1451. plebanus ecclesiae b. Margarithae V. M. Vetero-Budae. Interfuit dum a. suprafato Mathias Péntek testamentum suum conderet, in quo pro structura hujus ecclesiae 10 flnos aureos legavit (Acta Mon. Vet. Bud. fasc. 20. nr. 21. in Archivo Regnicol.)


Georgius.
georgius1465
nem1894
Occurrit 1465. parochus in Szalka. Excepit adtestationes. [Ex notis Georgii Palkovics.)


Georgius.
georgius1469
nem1894
Factus 1469. parochus in Csejtha impetravit confirmationem a Michaele Országh. (Ex notis Georgii Palkovics.)


Georgius.
georgiusa1519
nem1894
1519. plebanus de Ctzyrba (Csorba,) distr. sup. Poprád solvit decimas papales 4 fl. 20 d. (Wagner, Analecta Scep. II. 197.)


Georgius.
georgiusb1519
nem1894
1519. plebanus de Hoszulécz, distr. sup. Poprad, (Hozelecz, nunc filia ad Gánócz,) solvit decimas papales 2 fl. 22 d. (Wagner, Analecta Scep. II. 197.)


Georgius.
georgiusc1519
nem1894
1519. plebanus de Regyócz, distr. inf. fluv. Hernád. (Ragyolcsz, nunc filia ad Fülek-Púspóki) solvit decimas papales 1 fl. 28 d. (Wagner, Analecta. Scep. II. 195.)


Georgius.
georgiusd1519
nem1894
1519. plebanus in Strasa, distr. inf. Poprad. (Sztrazsa, nunc filia ad Poprád.) solvit decimas papales 1 fl. 25 d. (Wagner, Analecta. Scep. II. 196.)


Georgius.
georgiuse1519
nem1894
1519. plebanus in Zalog, distr. Inf. Hernád, (Felsö-Szalók), solvit decimas papales 3 fl. 40 d. (Wagner, Analecta Scep. II. 195.)


Georgius.
georgius1521
nem1894
Occurrit 1521. parochus in Tót-Próna. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 273.)


Georgius.
georgius1522
nem1894
Occurrit 1522. parochus in Zólyom. Fuit simul VADnus. (Schemat. hist. Neoseol. 1876. 224.)


Georgius.
georgius1525
nem1894
Occurit 1525. parochus in Zólyom-Lipcse. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 206.)


Georgius.
georgius1544
nem1894
1544. parochus in Lewbitz (Leibitz) 9. Jul. electus in seniorem fraternitatis. Ad fuit 1546. dum senior Molner sui senioratus rationes poneret. (Waguer, Analecta. Scepus. II. 251, 255.)


Georgius.
georgiusb1559
nem1894
Ab 1559. vel 1560. parochus in Novák. De quo visitator posterioris a. notavit: „Juvenis, uxoratus, sacris initiatus Viennae per rev. d. Nauseam anno Domini 1550. Ecclesiam quamquam bene decoratam tenet, sacramentis tamen et ceremoniis, praeter fontem, orbatam habet. Communicat sub utraque specie.“


Georgius.
georgiusc1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Paraszt-Dubova, de quo visitator hujus a. dicit: „Senex, uxoratus, qui omnia sacramenta administrat more catholico.“ Ille autem a. 1560. sic loquitur: „Uxoratus, senex, simplex, rusticus. Ecclesiam, sacramenta, ceremonias more tenet Romano, dempto, quod sub utraque specie communicat.“


Georgius.
georgiusd1559
nem1894
Fuit 1559. in Vrmyncz (Ürméncz) parochus de quo visitator ejusdem a. dicit: „Juvenis, qui promiserat se caste velle vivere, nuper tamen duxit uxorem, qui alias esset totus catholicus.“ 1560. habuit successorem.


Georgius.
georgiuse1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Vitkócz, de quo visitator hujus a. dicit: „Uxoratus. Sacramenta administrat catholice.“ Illevero a. 1560. ait: „Sacris initiatus per rev. d. Franciscum Segniensem, bonus catholicus, una cum sui parochianis et ecclesiae conditione. Uxoratus.“


Georgius.
georgiuse1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Vythkócz. (Vitkócz, nunc filia ad Nagyjácz.) De quo visitator ejusdem a. Michael Szegedy refert: „Uxoratus. Sacris initiatus per Franciscum Segniensem. Bonus catholicus uma cum suis parochianis et ecclesiae conditione.“


Georgius.
georgiusa1561
nem1894
Occurrit 1561. plebanus in Fél, de quo visitator ejusdem a. dicit: „Focariam habet et proles cum ea. Sacramenta administrat secundum ritum catholicum.“ Successorem nactus 1562.


Georgius.
georgiusa1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Hradok (Hradek). De quo visitator hujus a. adnotavit: „Oblongus statura, doctrinae brevis. Sacris initiatus Viennae per rev. d. Urbanum Labacensem a. Dom. 1551. Uxoratus, pauper, humilis, obediens, rei uxoriae potens, et omnia sacramenta, caeremonias et ritus ecclesiae tenet instar ecclesiae Romanae. Acommunitate laudatur.“


Georgius.
georgiusc1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Sobothyste, (Szobotist). De illo visitator ejusdem a. Michael-Segedy notavit: „Senex, habet juvenculam mulierem, liberosque multos. Ecclesiae suae est incurius. Cimeterium est desolatum. Narrabat tamen mihi, quod esset Romanus, sed literas ADiaconi neque ad manus voluit accipere, neque per legere.“


Georgius.
georgiusd1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Selye, (Vágsellye). De quo visitator ejusdem a. Michael Szegedy sic notavit: „Pastor venerabilis senex. Quantum ad officium suum spectat ecclesiam suamque parochiam regit ac dirigit in vera religionae Romanae ecclesiae. Coloni ab antiquo haeresim Lutheranam imbiberunt, ideo erga ecclesiae aedificia sunt frigidissimi, quae est scenosa, et propter telarum distensiones in fenestris tenebrosa.“


Georgius.
georgiusb1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Kis-Krstyene. Interfuit synodo eodem a. celebratae.


Georgius.
georgiusc1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Pernek, de quo visitator ejusdem a. Andreas Zakolany sic notavit: „Tyrnaviensis, vir doctus et catholicus. De cujus moribus et conversatione, cum oppidanos seorsim ac separatim examinassemus, nemo ex omnibus fuit, qui dixisset aliquid, quod reprehensione vel correctione fuisset dignum. In ecclesia habet omnia et integra sacramenta et omnes ceremonias, quibus ecclesia juxta traditinem patrum sanctorum et ecclesiae antiquum usum uti consvevit, diligenter et devote in hac sua ecclesia retinet. Item vasa domini et alias ressacras divinis usibus destinatas ac consecratas, reverentia magna in loco honesto servat. Quem etiam oppidani plurimum amant propter suam modestiam, vitam sobriam et diligentem.“


Georgius.
georgiusd1561
nem1894
Occurrit 1561. plebanus in Zyly (Szilincs) de quo visitator hujus a. notavit: „Nunc susceptus, catholicus et selitarius.“


Georgius.
georgiusa1562
nem1894
Occurrit 1562. parochus in Gele (Egyházgelle) De quo in visitatione Oláhiana notatur: „Slavus, Lutheranus. Populus infectus.“


Georgius.
georgiusb1562
nem1894
Ab 1562. fuit plebanus in Naszvad.


Geramb L. B. Antonius.
gerambantonius1805
nem1894
Natus 25. Febr. 1805. in Selmeczbánya. Qua alumnus Neosoliensis philosophiam Vacii, ad ADioecesim susceptus theologiam Tirnaviae absolvit. 27. Febr. 1828. ordinatus est. Cooperatorem egit in Selmeczbánya. Hinc 15. Jan. 1833. praesentatus parochus Szeniczensis. 1841. munere VADni condecoratus. 22. Nov. 1850. investitus canonicus Posoniensis. 1853. abbas de Kolosmonostor. Usque ad cantoratum capituli evectus. † 19. Oct. 1833. ibidem.


Gerardus
gerardus1253
nem1894
de Parma. 22. Jan. 1253. mandavit Inocentius IV. papa eppo Jauriensi, ut magistrum Gerardum canonicum Strigon. quia consobrinus Alberti notarii papalis et capellanus eppi Praenestini sit, in aliqua cathedrali, vel collegiata ecclesia canonicum faciat. (Knauz, Mon. Strig. I. 403.) Idem papa 24. Apr. 1254. Benedicto Aeppo Strig. mandavit, ut eudem, qui in magnis et arduis ecclesiae Romanae negotiis se obsequiosum et devotum exhibuit, uno vel pluribus beneficis, quae acceptanda duxerit, usque ad summam 40. marcarum argenti provideri curet. (Ibid. 418.) Revera obtinuit redditus et portiones ecclesiae s. Nicolai de Pispuchi in Collotkuz (Púspóki in Csallókóz) quos usque obitum † 1264. possidebat. (Ibid. 499.)


Gerardus.
gerardus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Opan (Nunc Kis-Apony.) VADnus, qui suum beneficium aestimavit valere tres marcas, solvit 20 grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 222.)


Gerardus.
gerardus1838
nem1894
Fuit XIV. saeculo plebanus ecclesiae s. Gerhardi m. in suburbio Budensi. Typarium ipsius 1838. Budae inventum est et in Muzeo Nat. conservatur. (Turul, VI. 78.)


Gerardus.
gerardus1240
nem1894
Occurrit 1240. plebanus de Banya (Selmeczbánya) et simul canonicus Strig. Hoc eodem anno cum suis consociis comparuit Romae coram Gregorio IX. papa, qua procurator Mathiae epphi Vaciensi, ut illum in AEppum Strig. postulatum concederet, quod idem papa 6. Mart. ejusd. a. ope decumenti concessit. (Knauz, Mon. Strig. I. 335.)


Gerardus.
gerardus1320
nem1894
Occurrit 1320. rector ecclesie de Bat. (Báth) Quia hoc beneficium vacabat, promisit solvere Rufino collectori papali, et quia non solvit fuit excommunicatus. AEppo vero injunctum, ut exigat taxam et mittat ad curiam. (Knauz, Monum. Strig. II. 774.)


Gergelfy Mathias.
gergelfymathias1739
nem1894
Investitus 25. Jul. 1739. in Felső-Thúr, hinc 2. Aug. 1745. transivit ad Deménd. 6. Maji 1753. reprehensus quia excurrit ad filiales Csank et Fegyvernek et interfuit exercitiis acatholicerum, quamvis absque stola. † 1. Oct. 1757.


Gergely Joannes.
gergelyjoannes1824
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1824. terminavit. 1825. in domo presbyterorum Strigonii transegit. Cooperatorem egit 1827. in Szerdahely, 1828. missus ad Somorja. Hinc 25. Febr. 1830. factus parochus in Nagy-Paka. 1839. intravit deficientiam. 1842. subsidiarius in Vadkert. 1843. administrator in Érseklél, ubi † 27. Dec. ejusdem a. Aetatis 44.


Gergely Josephus.
gergelyjosephus1793
nem1894
Theologiam cum tertio anno in seminario AEppali Posonii 1793. terminavit. Cooperator fuit in Érsekujvár, ab 1801. in Karanacság. Hinc 1802. parochus in Bussa. Ubi † 12. Jun. 1811.


Gerlach Franciscus.
gerlachfranciscus1826
nem1894
Natus 6. Febr. 1826. Theologiam in seminario gen. Pestiense absolvit et 17. Nov. 1850. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kóvesd. Ab 1851. educator herulorum Antonii Babarczy. Inde eodem adhuc a. cooperator in Nagy-Maros. 1853. professor penes gymnasium AEppale Tinaviae. 1854. cooperator Muslae. Hinc 1863. studiorum praefectus in seminario gen. Pestini, una penes r. univ. supl. Prof. 26. Nov. 1866. factus admin. in Ó-Gyalla, quam 5. Jul. 1867. resignavit et absque officio mansit Mense Nov. 1870. admin. in Mohora usque 7. Oct. 1873. Ultro quoque vitam privatum agit potissimum Budapestini. Est AA. LL. et phil. item ss. theol. ac juris eccl. doctor.


Gerliczy Joannes.
gerliczyjoannes1799
nem1894
Theologiae studium cum quarto a. in seminario AEppali Posonii 1799. terminavit. Hinc praebendatus chori eccl. Strigon. 1801. factus cooperator Tirnaviae. 1809. parochus in Nyitra-Sárfő. Hinc 21. Jul. 1814. transivit ad Koross. † 22. Jan. 1836. ibid.


Germani Andreas.
germaniandreas1707
nem1894
Nobilis Stubnensis e cottu Turócz. Qua primi et secundi a. theologus in semin. gener. 1707. et 1708. licentiam et magisterium e philosophia adeptus. Qua tertii a. theologus 23. Aug. 1709. ad titulum praepositi Bajmóczensis ordinatus. Hinc applicatus ad chorum eccl. capituli Strig. ubi usque succentoratum promotus. 21. Apr. 1713. investitus parochus in Znyóváralja una cum Turócz-Sent-Miklós. Inde verum 23. Nov. ejusdem a. investituram accepit ad parochiam oppidi Turócz-Szent-Márton. Hinc 5. Sept. 1715. transivit ad Garam-Szólós, quacum et Csejkö accepit. Exhinc demum 5. Jun. 1722. ad Báth. Ibidem scripsit parochiae historiam. Campanae quinque fusae. 1727. altare erectum. 21. Jun. 1731. Joannes Ujvendéghy visitationem peregit. qui de parocho dicit, quod sit 45 annor. † 22. Jan. 1732. ibidem.


Germáni Joannes.
germanijoannes1673
nem1894
Ab 1673. fuit licentiatus in Nagy-Mácséd. Eodem a. Ferdinandus com. Pálffy peregit visitationem. Inde 13. Dec. 1679. investitus in Ujlak et Lehóta. 12. Sept. 1688. accepit licentiaturam in Lissó (filia ad Felsósipék) in cottu Hont. Hinc 1. Apr. 1692. transivit ad Nyitra-Pásztó.


Germani Joannes.
germanijoannes1733
nem1894
Szobiensis. 4. Nov. 1733. susceptus in alumnatum Budensem, 18. Mart. 1736. ordinatus. 3. Maji 1838. investitus parochus in Salgó-Tarján hinc 15. Mart. 1737. in Csetnek, inde 15. Apr. 1741. in Barth, hinc demum 15. Nov. 1747. ad Kicsind, nunc filia ad Kóvesd. Ubi † 21. Jan. 1756.


Germány Joannes.
germanijoannes1771
nem1894
Nagy-Kálnensis, 1771. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Theologiam cum quarto a. in in Pázmáneo 1777. absolvit. Hinc cooperatorem egit in Nagy-Paka. 1779. parochus in Csútórtók. Exhinc 10. Febr. 1798. praesentatus in Deáki. Ibi ab 1797. munus VADni districtus Szempcz. infer. gessit. † 23. Dec. 1818.


Gersich Joannes.
gersichjoannes1647
nem1894
Ab 1647. usque 1656. parochus in Detva. Ab 1657. parochus, sive praepositus in Bajmócz. Ubi eodem a. Joannes Cherlay peregit visitationem, qui de illo sic: „Omnia munde servat.“


Gersich Joannes.
gersichjoannes1679
nem1894
Investitus Apr. 1679. in Vág-Szent-Kereszt, ubi usque 1686. operatus est. 20. Jul. 1688. investituram accepit pro Turócz-Szent-Mihály. 26. Apr. 1691. pro Szobotiszt. Pritrsd et Verbócz. Hinc demum 1693. transivit ad Cziffer, ubi usque 1703. operatus est.


Gersich Paulus.
gersichpaulus1681
nem1894
E seminario s. Adalberti ad titulum Francisci Nyáry 21. Mart. 1681. ordinatus. Ab eo tempore parochus in Ürméncsz. 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem qui parochum 55 annor. esse dicit. Et adnotat: „Conciones novas faciet, non antiquas repetet ad tollendum otium.“ 28. Aug. 1700. iterum fuit hic visitatio per Josephum Pongrácz asservata. qui de parocho: „Accusatur, quod excedat in potu. Convertit 20. animas.“ 30. Apr. 1710. investitus in Nyitra-Sárfó, ubi operatus est usque 1712.


Gett Joannes.
gettjoannes1748
nem1894
Theologiae quatuor a. in Pázmáneo absolvit. Hinc 31. Maji 1748. pro cooperatore ad Holics missus. 27. Aug. 1751. investitus parochus in Verbócz. Hinc 7. Maji 1753. transivit ad Schweinspah, ubi 1756. Joannes Galgóczy peregit visitationem, qui de parocho notat quod: Diligens et exemplaris vir sit. 1. Apr. 1758. investitus in Horvát-Gurab. † 30. Mart. 1773. ibidem. Vir a pietate et zelo laudatissimus.


Gettmann Jacobus.
gettmannjacobus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Diószeg. Nominatur in catalogo cleri, hoc anno, jussu Georgii Lippay confecto.


Gévay Jacobus.
gevayjacobus1739
nem1894
Fuit ab 1739. parochus in Kaproncza. Hinc 20. Jun. 1750. transivit ad Bórszóny. Contra apostat asactionem movit, cujus acta ab 1751. usque 1753. in archivo vicariali Tyrn. saepius occurrunt. 1766. conscriptio parochiae per Emericum Foglár, fuit peracta. Ex quo patet, quod tunc Vámos-Mikola adfiliata fuit ad Börzsöny et in ejus domo psrochiali capellanus habitabat. Introduxit confraternitatem catecheticam, quae jam 1786. sublata. Fuit VADnus distr. infer. Hont. † 13. Jun. 1779. ibidem. Aetatis 63.


Ghillány de Láz et Bernecze Georgius.
ghillanygeorgius1681
nem1894
In collegio Pázmáneo 1681. et sequentem transegit. Ab 1683. usque 1887. parochus in Felsó-Szeli. Mense Oct. 1689. obtinuit Sempte simul cum Szered. 18. Apr. 1691. parochus in Somorja et jam 21. Aug. ejusdem a. installatus canonicus Strig. 6. Aug. 1696. ADnus Hont. et subcustos, praepositus s. Eustachii de Csúth. 14. Sept. 1700. ADnus Nitriens. 20. Mart. 1703. eppus Noviens. 24. Dec. 1707. custos, 24. Jul. 1710. cantor et praep. B. M. V. de Liptó. 30. Oct. 1711. lector, demum 13. Apr. 1715. praepositus major. Hanc sponte resigneavit et 13. Oct. 1721. introductus ad praepesiturem s. Stephani protom. 26. Aug. 1714. cons. eppus Tinniniens. et suffr. † 27. Maji 1729. Testamento sue amplas deotes constituit eccl. s. Stephani protom. de castro Strig. Conventui Franciscanorum in Okolicsna. Missioni S. J. ad Liptó-Szent-Miklós. ac collegiis Scholarum piar. Nitriea ac Prividiae excitatis.


Gianone Antonius.
gianoneantonius1778
nem1894
Natus 6. Maji 1778. Theologiam in semin. AEppali Strig. cum quarto a. terminevit et 16. Aug. 1801. ordinetus est. Cooperatorem egit in Rimócz, et ab 1804. in Doregh. Hinc 1812. factus curatus in eremo Péli-Fóld-Szent-Kereszt. † 15. Apr. 1851.


Gianone Franciscus.
gianonefranciscus1801
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppeli Poson. 1801. terminavit. Cooperatorem egit in Szent-Endre. Hinc 1803. transivit ad Tarján. Exhinc 6. Febr. 1805. factus admin. in Érseklél, hinc 17. Mart. 1806. praesentatus capellanus localis in Ekecs. 6. Febr. 1807. factus parochus in Nagy-Megyer. Inito cum Joanne Rigler cambio. 28. Febr. 1812. accepit praesentam pro Dorogh. † 9. Mart. 1830. ibidem.


Gianone Josephus.
gianonejosephus1796
nem1894
Theologiam cum quarto e. in seminario AEppeli Poson. 1796. absolvit. Cooperatorem egit in Duna-Szerdahely, ab 1798. in l. r. citte Strig. ab 1802. in Nyergesujfalu, hinc ab 1806. una admin. in Tarján, 15. Dec. 1807. admin. in Érseklél. 1810. factus parochus in Leányvár. † 15. Sept. 1826. ibidem. Aetatis 53.


Gidian Georgius.
gidiangeorgius1763
nem1894
Missus 20. Mart. 1763. pro capellano ad Nagy-Ólved, hinc 29. Apr. 1764. Pestinum. 12. Sept. ejusdem a. revocatus ad seminarium generale pro praefecto. 4. Mart. 1766. investitus parochus in Ipolyszecsényke. Hinc 6. Maji 1770. in Ipoly-Ságh. ubi jam † 29. Oct. ejusdem e.


Gikle Joannes.
giklejoannes1649
nem1894
Fuit ab 1649. usque 1651. parochus in Ottóvólgy.


Glasza Michael.
glaszlamichael1758
nem1894
Natus 31. Aug. 1758. in Gocznód in cottu Poson. Theologiam cum quinto a. in semin. gen. Poson. 1786. absolvit. 1787. in domo presbyterorum Tirnaviae exhaerere debuit. Cooperatorem egit in Szent-János. ab 1792. in Csaszta. Hinc 20. Sept. 1799. investitus parochus in Istvánfelva. † 12. Sept. 1830. ibidem.


Glatz Paulus.
glatzpaulus1810
nem1894
Natus 16. Jan. 1810. in Versány, in cottu Veszprém. Theologiam Pestini absolvit. 30. Sept. 1835. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vejka, Püspóki, Dorogh, Strigonii in 1. r. citte. Hinc 13. Apr. 1843. obtinuit et 9. Maji investitus est parochus in Deménd. 1851. surr. VADnus distr. Báth. 1854. parochus in Felsó-Ludány ac una ord. VADnus distr. Szécsény. 12. Maji 1869. canonicus hon. † 22. Nov. 1886.


Glibai Josephus.
glibaijosephus1446
nem1894
Occurrit 1446. parochus in Szebeléb.


Glöckel Ignatius.
glockelignatius1848
nem1894
Natus 26. Febr. 1848. Theologiam in Pázmáneo 25. Jul. 1875. absolvit. Ab 1876. inter. cooperatorem egit in Kóhidgyar mat. Eodem a. qua cooperator missus ad Tardoskedd, 1879. ad Vajka. 1881. factus parochus in Dercsika.


Glóckl Ambrosius.
glocklambrosius1643
nem1894
Occurrit ab 1643. usque 1646. parochus in Ottóvólgy.


Gloger, vel Gollert Joannes.
glogerjoannes1499
nem1894
Occurrit 1499. parochus in Selmeczbánya. 1500. ecclesia s. Catharinae mart. in parochiamm inferiorem constituta. Germanica connotatio asserit, quod „Hans Pfaff“ munus parochi usque 1502. gesserat.(Kachelmann, III. 126.)


Gloselius, rectius Glosel Mathias.
gloseliusmathias1660
nem1894
Qua casista secundi anni e seminario Olomuczensi 1660. ordinatus. Ab eodem a. parochus in Jasztraba. 1666. ecclesia ter expoliata. Post fatigia multa vix aliqua apparamenta acquisivit. 1674. Andreas Péterffy peregit visitationem, qui parochum tunc 37 annorum esse dixit. 25. Jan. 1675. investitus parochus in Felsö-Micsinye. In persecutione Tókóliana captus et litro eliberatus est. (Ex prot. VADnali sup. distr. Zoliens.) Hinc 14. Febr. 1679. transivit ad Radván. 28. Sept. 1680. ad Garam-Ujfalu.


Glosz Stephanus.
gloszstephanus1840
nem1894
Natus 12. Aug. 1840. Theologiam in seminario gen. Pestini 1863. absolvit et 16. Aug. ejusd. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Radossócz. Ab 1865. in orphanotrophio cittis Posoniens. professor et catacheta. Dein simul in schola reali et element. catecheta, ac ejusdem orphanotrophii director. Hinc 1874. parochus in Pusztafódémes, ubi † 25. Maji 1887.


Gluegh, rectius Glúck Ambrosius.
gluechambrosius1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus eppidi Szebeléb. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto. Fuit canonicus reg. s. Augustini.


Goda.
goda1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. Vicearchidiaconus de Villandre (Endrefalva) in Adtu Neugrad (Nográd) qui juratus dixit suum beneficium non ultra duas marcas valere, solvit duodecim grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 227.)


Goday Georgius.
godaygeorgius1688
nem1894
E collegio cleri gener. mense Jul. 1688. ordinatus. Mense Apr. 1689. investitus parochus in Niszna. Operatus est ibidem usque 1692.


Godin Joannes.
godinjoannes1781
nem1894
Natus 4. Febr. 1781. in Garam-Szent-Benedek. Philosophiam et theologiae primum a. in arce Posesiensi, reliquos cum quarto a. in seminario Mariano 1804. terminavit et ordinatus est. Cooperatorem egit in Nádas, ab 1805. in Modra, ab 1808. in Galgócz. Eodem a. ad Selmeczbánya et jam 12. Nov. ejusd. a. ad Garam-Szent-Benedek missus est. 4. Apr. 1810. praesentatus parochus in Bessenyó. Hinc 5. Apr. 1825. investitus in Kóhidgyarmat, ubi † 21. Nov. 1842. Fuit cottum Bars. et Strig. sed. item praed. de Verebélyet Szent-Gyórgy tabulae judiciariae assesor. Conv. s. Benedicti de juxta Grón conventualis.


Godor Georgius.
godorgeorgius1716
nem1894
Szelepcsényensis ex cottu Bars. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1716. baccalaureus et qua alumnus semin. Mariani 1717. magister philosophiae factus. In eodem semin. ab 1718. theologus 11. Mart. 1720. investitus parochus in Óhaj, hinc 19. Sept. ejusdem a. transivit ad Szemere, ubi † 15. Febr. 1730.


Goffkács Jacobus.
goffkacsjacobus1672
nem1894
Qui post martyrium P. Evaristi successit 1672. in Felsö-Micsinye in munus parochi. Successorem nactus 1675.


Gögh Franciscus.
goghfranciscus1622
nem1894
Studia sua Romae absolvit in collegio hungarico. Sacris initiatus, egit parochum in Verebély. 7. Mart. 1622. installatus canonicus Strig. Obiit Tirnaviae in rectoratu altariae OO. SS. 1629. in ipse festo s. Adalberti ep. et mart. inter 8. et 9. horom matutinam. Sepultus est in templo s. Nicolai in festo s. Georgii, sub summo sacro, ante altare OO. SS. prope Georgium Homonnay.


Gogolák Joannes.
gogolakjoannes1727
nem1894
Mense Jan. 1727. ordinatus. 6. Jan. 1733. investitus parochus in Turoluka. 23. ejusdem a. sub auspiciis Caroli III. est revindicata ecclesia per Paulum Kubevics canon. Strig. et reg. hujus mattis commissarium, ritu catholico reconciliata, ac parochus in praesentia plurimorum solemniter installatus. Hinc 21. Nov. 1736. transivit ad Alsó-Diós. Inde vero jam 28. Apr. 1737. ad Lopassó. Exhinc demum 22. Sept. 1743. ad Brezova. Ubi dignitate VADni in districtu Miavaensi condecoratus. † 22. Mart. 1765. ibidem. Vir exemplaris.


Golkovics Joannes.
golkovicsjoannes1703
nem1894
E seminario Mariano 3. Maji 1703. ordinatus. 12. Jun. 1704. investitus parochus in Litava, hinc 8. Aug. ejusdeln a. transivit ad Neczpál, ubi ob fluctuantes novatorum actiones vix admissus fuit. 13. Jun. 1705. investitus in Trsztena, ubi usque 1713. operatus est.


Golling Joannes, Hieronymus.
gollingjoannes1641
nem1894
Fuit ab 1641. usque 1642. parochus in Ottóvólgy.


Gollubitz Philippus.
gollubitzphilippus1683
nem1894
18. Apr. 1683. investitus parochus in Besztercze, Successorem 28. Oct. 1665. nactus.


Gombár Georgius.
gombargeorgius1857
nem1894
Natus 20. Oct. 1857. Theoleogiam in Pázmáneo terminavit et 8. Oct. 1881. ordinatus est. Cooperatoren egit in Szomor, ab 1883. in Tólgyes, ab 1884. in Buda-Eórs. Hinc 1889. parochus in Kisoroszi.


Gombár Paulus.
gombarpaulus1795
nem1894
Natus 19. Jan. 1795. Szakolczae. Philosophiam in academia Posoniensi qua saccularis, theologiam Tirnaviae absolvit. 19. Mart. 1818. ordinatus est. Cooperatorem egit Galanthae octo mensibus, tum Szeredini annis tribus et mensibus septem. Ab 1822. cerimonarius fuit eppi Petri Ürményi usque 1828. Intermedie tempore actuarius officii vicarialis a. uno, 5. Sept. 1828. praesentatus parochus in Zsemlér. Hinc 1831. spiritualis in Pázmáneo, 1836. vero vice-rector in semin. Tirnaviensi et s. sedis ejatis assessor. 1852. canonicus ibidem, 1862. praepositus s. Benedicti de Súmegh. Ascendit usque gradum cantoris † 5. Jan. 1870. ibidem.


Gömböcz Fabianus.
gomboczfabianus1595
nem1894
Fuit parochus in Jóka, qui ibidem 1595. mortuus est.


Gond Ignatius.
gondignatius1841
nem1894
Natus 31. Jul. 1841. Theologiam in universitate Pestiensi absolvit. 31. Jul. 1869. ordinatus est ad titulum dioec. Nitriensis. In cottu Trencséniensi tribus annis cooperatorem egit. Mense Jan. 1872. praefectus studiorum in semin. Nitriensi. Per octo annos simul professoris munus in superiori gymnasio gessit. 4. Nov. 1881. factus educator heruli Ludovici, filii Aloysii com. Károlyi, quibuscum quatuor annos in Anglia transegit. 1. Jan. 1885. ad ADioecesim susceptus. 1. Oct. ejusdem a. parochia Stomfa, e gratia suprafati comitis et patroni potitus est.


Gonda Adalbertus.
gondaadalbertus1856
nem1894
Natus 15. Jan. 1856. Theologiam Strigonii cum quarto a. absolvit et 21. Jun. 1878. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ipolyságh, ab 1880. in Balassa-Gyarmath, ab 1881. in Dorogh. 1884. missus est pro admin. in spiritual. ad Csáb, in emolumentum Joannis, Pauli Gonda. Dein cooperator in Nagy-Kér. 19. Aug. 1885. factus admin. in Házas-Nénye. Mox parochus et notarius districtualis.


Gonda Adalbertus.
gondaadalbertus1856
nem1894supp
Ab 1892. VADiac. sur. distr. Kékköensis.


Gonda Joannes, Paulus.
gondajoannes1825
nem1894
Natus 9. Febr. 1825. in Felsö-Ludány in cottu Neográd. Philosohphiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit. 12. Dec. 1848. ordinatus. Cooperatorem egit in Vásárút, ab 1850. in Nagymagyar, ab 1851. in Ipolyság et ab 1853. in Tardoskedd. Hinc 24. Oct. 1861. investitus parochus in Csáb.


Gonda Joannes, Paulus.
gondajoannes1825
nem1894supp
1892. parochiam Csáb resignavit, inter emeritos numeratos.


Gonda Stephanus.
gondastephanus1803
nem1894
Theologiam cum quarto anno in seminario Mariano 1803 terminavit. Cooperatorem egit in Ipolyság, ab 1804. in Kóhidgyarmat, ab 1808. in Kéménbd. 1809. factus parochus in Magyer. † 10. Maji 1835. ibidem. Fuit cottus Neogr. tab. jud. assessor.


Goraus Georgius.
goarusgeorgius1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Handlovia, de quo visitator ejusdem a. sic: „Uxorem domi non servat. Totus catholicus, qui etiam rusticos abstinere jubet a communione sub utraque speccie.“


Gorelovics Stephanus.
gorelovicsstephanus1863
nem1894
Natus 29. Mart. 1863. Theologiam Strigonii cum quarto a. terminavit et 30. Maji 1886. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ótura. 1888. constitutus administrator in Brezova.


Görgay de Eadem Martinus.
gorgaymartinus1763
nem1894
Haereditarius in Toporcz. E Scepusio oriundus. In seminario ultimus, qua alumnus vice-praefectus. 5. Sept. 1763. defendit universam theologiam sub auspciis AEppi Barkóczy. Qua diaconus protocollista officii vicariatus. 10. Oct. 1765. invastitus parochus Püskiensis. 1770. ecclesia 10 orgiarum erecta 6000 flnis per capitulum Jauriense qua patronum. Inde 5. Jan. 1775. canonicus Poson. 14. Apr. vero Strig. creatus. 24. Nov. 1787. ADnus Bars. 13. Sept. 1790. Hont. 24. Aug. 1802. praepositus s. Georgii et ADnus cathedral. 25. Nov. 1803. custos, 23. Jun. 1806. lector installatus est. 1778. fuit canonicus a latere cardinalis a Batthyány et jam praepositus Ladislai de Simighio. 1791. ad tabulam regiam praelatus, 1805. cons. eppus Patarensis in Licia. Sede vacanta in pontificalibus suffraganeus, pro districtu Strig. in spiritualibus vicarius et causarum auditor generalis. Protonotarius apostolicus. Nominatus eppus Quinque-Ecclesiensis, sed prius quam dioecesim adivisset † 23. Aug. 1807. Budae. Sepultus in monte calvariae. Fecit pias fundationes.


Gorgolofilich Bartholomaeus.
grgolofilichbartholomaeus1634
nem1894
Ab 1634. parochus in Horvátgurab. De quo Georgius Draskovics in visitatione eodem a. talia notavit: „Croata, vir probus et prudens. Annos natus 50. Amatur a cunctis. Ex Oreszvár superiore aestate huc migravit. Doctrinae haud quidem reconditae, et ejusmodi, ut muneri suo satisfaciat. Hujus unice pagi curam gerit. Novit hungarice.“ 1647. fuit parochus in Nahács cum filia Nádas. Nominatur hoc a. in catalogo cleri jussu Georrgii Lippay confecto.


Gorilovics Simon.
gorlovicssimon1765
nem1894
Fuit 1765. parochus in Nedecz, quacum incoporatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Görög Andreas.
gorogandreas1740
nem1894
Nobilis Zabláthensis e cottu Trencsén. Qua alumnus semin. s. Stephani 1740. baccalaureus, 1741. Magister philosophiae. Theologiam cum tertio anno in eodem seminario 1743. terminavit. 12. Mart. ejusdem a. investituram accepit in Süvete. 1750. ecclesiam reperare curavit. † 3. Maji 1754.


Görögh Georgius.
goroghgeorgius1718
nem1894
Trencséniensis 13. Nov. 1718. susceptus ad alumnatum Budensem Széchényianum, ubi philosophiam didicit. Pro theologia ad semin. Szelepcsényianum B. M. V. Tirnaviae 1720. transivit, ubi tres annos absolvit et baccalaureus creatus est. 21. Mart. 1722. ordinatus 18. Sept. ejusdem a. investitus paropchus in Lakács. Ibidem munus VADni districtus Radosna in se assumsit. 1731. Franciscus Zichy B. M. V. Sasvárenris. † 1. Sept. 1747. ibidem.


Gosztonyi de Eadem et Kóves-Szarv Joannes Nep.
gosztonyijoannes1776
nem1894
Natus 12. Maji 1776. in Gyöngyós. Theologiam inchoavit et 1800. terminavit in semin. AEppali Poson. Cooperatorem egit in Guta, 1802. constitutus studiorum praefectus in seminario B. M. V. Tirnaviae. 1804. archivarius officii vicarialis distr. Strigon. 31. Jan. 1805. praesentatus parochus in Kürth. 1823. confectum protocolum praeparatorium ad visitationem. 29. Jul. 1833. promotus ad canon. Strigon. 1839. elactus ablegatus capitularis pro comitiis Posoniens. Ob hemorhoidales affectiones Budam petere fuit coactus. Ibidem † 27. Dec. ejusdem a. 1839. apud Misericordianos.


Gosztonyi de Eadem et Kóves-Szarv Stephanus.
gosztonyistephanus1739
nem1894
Natus 17. Dec. 1739. in oppido Ürmény. Theologiae triennem cursum in semin. Generali 1765. terminavit. 14. Nov. ejusdem a. missus pro capellano ad Üzbég. Hinc. 28. Nov. 1768. appli catus fuit vice-praefectus in Pázmáneo, subin in coll. cleri Hung. generali. Hinc 14. Nov. 1770. investitus parochus in Ipolyságh. Inde 27. Maji 1778. Strigonii in AEppali citte, sed jam mense Jul. ejusdem a. transivit ad Perbete. Ibidem 5. Maji 1780. peracta fuit visitatio Batthyanyiana. Mense Febr. 1781. accepit Érsekujvár. Exhinc 8. Maji 1790. canonicus Strigoniens. 1805. ADnus Nitriens. 1808. praepositus s. Georgii, 9. Mart. 1811. custos installatus. 1812. abbas s. Spiritus de Hrapkó. Tardius el. eppus Dulcinensis. 1816. cons. eppus Tiberiopolitanus. Sede AEppali vacante per distr. Tirnav. in pontific. suffraganeus. † 20. Dec. 1817. Tirnaviae Complura pia legata reliquit. Nobili vero prosapiae suae cujus benificio enutritus est. sorti, constituto fideicommisso et fundatis stipendiis scholasticis, prospexit.


Gottfridus.
gottfridus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Sacalo (Ipoly-Szakállos) qui juratus aestimavit suam plebaniam non valere ultra duodecim marcas et solvit decimam totam collectoribus census papalis. (Man. Vat. S. I. T. I. 220.)


Gottschauer, alias Gottschüver Mathias.
gottschauermathias1642
nem1894
Fuit ab 1642. usque 1643. parochus in Ottóvólgy.


Gotznik Andreas.
gotznikandreas1766
nem1894
Theologiam in seminario generali cum quarto a. 1766. terminavit. Cooperatorem egit in Trsztena et ab 1768. in Oravka. Hinc 1772. parochus in Valaszka-Bela. Inde mense Sept. 1773. transivit ad Viszoka, ubi † 29. Oct. 1790.


Graff aut Groff Antonius.
graffantonius1727
nem1894
Moravus Freybergensis ex circulo et dioec. Olomucensi, l4. Nov. 1727. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 8. Apr. 1730. ordinatus. In Sept. ejusdem a. expeditus in curam animarum et 14. ejusdem m. et a. investitus parochus Litavaensis. Ibidem 1731. Joannes Ujvendéghy peregit visitationem, qui parochum 30. annos natum dicit. Hinc 2. Maji 1736. transivit ad Viszoka. Inde vero 17. Sept. 1740. ad Geletnek, ubi † 27. Mart. 1766.


Graff Joannes.
graffjoannes1656
nem1894
Fuit ab 1656. usque 1660. parochus in Tótgurab.


Graffenberger Adamus.
graffenbergeradamus1760
nem1894
Posoniensis 1760. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 1766. in universitate Tirnaviensi magister philosophiae creatus. Eodem a. etiam theologiam cum tertio a. in seminario generali terminavit. 15. Jul. ejusdem a. missus pro cooperatore Pastinum. 7. Jan. 1771. praesentatus parochus in Süttö. Ad instantias hujus parochi erecta est a fundamentis ecclesia praesens, et ad sollicitationes ejusdem aedificata nova domus parochialis, sede AEppali vacente. Mense Oct. 1779. obtinuit parochiam Strigonii in AEppali citte. 1780. turess per card. Batthyány templo s. Ignatii additae, quae navis campanis instructae. 1.]un. 1801. avulsa est eccesia viridis campi s. Georgii et in parochiam erecta. 1804. VADnus districtus Strig. Trans-Danubiani consitutus. † 8. Mart. 1803. In cryptam eccl. parochialis sepultus. Aetatis 61. Fuit consistorii et cottus Strig. tabulae jud. assessor.


Gracho vel Grachus Martinus.
grachomartinus1702
nem1894
Investitus 14. Dec. 1702. licentiatus in utraque Sipék. 28. Jul. 1704. accepit Szémö, in cottu Comar. ubi usque 1705. operatus est. 3. Maji 1710. accepit Baczur in cottu Zoliensi. Demum ab eodem a. usque 1727. in Badin, in eodem cottu, applicatus fuit.


Gramantik Mathias.
gramantikmathias1720
nem1894
Prividiensis, ex cottu Nitr. 27. Jul. 1720. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Ex quo 23. Sept. 1724. presbyter ordinatus. Eodem a. constitutus parochus in Koos. Hinc 8. Maji 1731. investitus in Gaidel et in Tussina. Quae pro interim usque 1736. conjuncta erant. 1731. ibidem Franciscus com. Zichy peregit visitationem. Suum beneficium 1762. resignavit. † 6. Febr. 1766. Prividiae.


Gramantik Valentinus.
gramantikvalentinus1779
nem1894
Natus 5. Febr. 1779. Theologiam in seminario AEppali Posonii absolvit. 7. Sept. 1802. ordinatus est. Cooperatorem egit 1803. in Nagy-Jácz. ab 1804. in Prásitz, ab 1806. Miavae, hinc 13. Apr. 1809. factus admin. in Alsó-Bótfalva, ubi 1837. parochiam adeptus est. Fecit quam plurimas pias fundationes et pro uberiore dote ecclesiae et pro meliore existentia parochi. 7. Nov. 1853. resignavit parochiam et recessit in pensionem ad residentiam praepesituralem Vágujhelyiensem. 21. Jan. 1858. institute s. Adalberti aggregatus. 24. Jan. 1862. Occasione depositionis in coemeterio Vágujhelyiensis, amicus ejus Martinus Csunderlik apoplectico ictu tactus, mortuus courruit.


Granecz Mathias.
graneczmathias1844
nem1894
Natus 24. Febr. 1844. Theologiam in seminario Strigon. absolvit 31. Jul. 1871. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószegh. 11. Oct. 1873. constitutus admin. in Magyarbél. † 26. Dec. 1877. ibidem.


Gratia Joannes, Josephus.
gratiajoannes1719
nem1894
E Pázmáneo theologus speculativus. 1719. in curam animarum missus. 29. Nov. 1721. investitus parochus in Majtény, 1728. coscriptio parochiae fuit peracta. Hinc 5. Dec. 1729. transivit ad Báhony, ubi 1731. Joannes Jelenfy peregit visitationem. Qui de parocho sic: „Fideles contentos se respoderunt servitiis ejus, praeter quam quod in stola desumenda vexati fuissent: sed hic remedium jam est positum.“ 14. Mart. 1742. investituram accepit pro Galgócz. Mox munere VADni condecoratus. 20. Jun. 1746. litteris ad Stehanum Nedeczky sede vacante vicarium petiit, quatenus ob ingentem confluxum populi ad statuam B. M. V. in Szokolócz, ne aedes in castelo courrat, in area celebrare possit. Oct. 1748. investitus parochus in Nagy-Rippény. Hinc 1751. transivit ad dioecesim Nitriensem et factus parochus in Csápor, ubi † mense Apr. 1759.


Gerbeli, vel Gerbelius de Lieberwer Joannes.
grebelijoannes1583
nem1894
Praesentatus 13. Oct. 1583. parochus in Cseszte, cum quo Nicolaus Pálffy in praesentia Melchioris Klesel, praepositi Viennensis, respectu ordinationis parochiae, quum novam religionem penitus exstirpare et avitam veram fidern rehabilitare vellet. contractum inivit. (Jedlicska, Kiskárpáti Eml I. 128.)


Grecz Simeon.
greczsimeon1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Nagy-Ugrócz. Eodem a. 9. Apr. visitatio ibidem fuit peracta. in qua de parocho: „De Monte-Regio, Ordinatus per episcopum Moraviae. Habet formatam. Barbam gerit. Uxorem habet. Sub utra que specie communicat. Coronam habet. Caetera omnia secundum antiquum morem patrum veterum ac ecclesiae administrat.“


Gregan Stephanus.
greganstephanus1680
nem1894
E Pázmáneo 14. Apr. 1680. ordinatus. Jam 20. Apr. ejusdem a. investitutus parochus in Szalatnya. (nunc filia ad Egegh.) Ab 1686. possidebat parochiam in Csall (nunc Csabrág.) Mense Apr. 1689. accepit Szent-Antal. Hinc 5. Apr. 1690. transivit ad Bakabánya. Inde 1704. in Gyerk operatus est. usque 9. Maji 1705. quando investituram accepit pro Delménd. quam brevi tempore habuit, siquidem sequenti jam anno seccessorem nactus est.


Gregorius Nicolai.
gregoriusnicolai1390
nem1894
Occurrit 1390. usqeu 1392. plebanus eccl. b. Mariae Magdalenae plebis hungarae in castro Budensi. Ex Vesprimiensi dioecesi assumtus. Fuit vindex libertatum ecclesiae suae. (Schier, Buda Sacra 52.)


Gregorius Sebastianus.
gregoriussebastianus1634
nem1894
Fuit 1634. licentiatus in Kliza, aliter Kolos.


Gregorius.
gregorius1262
nem1894
Occurrit 1262. Sacerdos de Hogog in Adtu Neogr. [Hungyag, nunc filia ad Varbó) qui cum sociis suis coram ADno Nicolao testimonium praestitit, quod villa Beren, non sit ecclesiae s. Michaelis arch. de Kezi, sed sit ecclesiae OO. SS. in ipsa villa Beren. (Knauz, Mon. Strig. I. 481.)


Gregorius.
gregorius1297
nem1894
Occurrit 1297. parochus eccl. b. Joannis ap. et ev. de Kovacsi Strigonii, de quo 23. Jan. ejusdem a. Lodomerus AEppus testatur, quod semet ad praestandas candelas custodi Strig. obligasset. (Knauz, Mon. Strig. II. 397.)


Gregorius.
gregorius1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos S. Nicolai de Belek ADtu Vntensi (nunc Ipoly-Balog, filia ad Ipelynyék) qui juratus dixit non credere valere suum beneficium ultra tres fertones, solvit quatuor grossos et medium (Mon. Vat. S. I. T. I. 186.)


Gregorius.
gregorius1512
nem1894
Occurrit 1512. rector ecclesiae sancti Martini de Sempte.


Gregorius.
gregoriusc1559
nem1894
Occurrit 1559. plebanus in Vásárd (Falsó-Vásárd.) De quo visitator ejusdem a. notat: „Uxorem habens, catholice omnia administrat, prout ostendit.“


Gregorius.
gregoriusa1561
nem1894
Occurrit 1561. plebanus in Oszlány. De quo visitator ejusdem a. notat: „Est vicearchidiaconus ejusdem districtus. Ordinatus per rev. d. Stephanum Zakalinszky. Formatam habet et habet quoque uxorum et barbam. Sacramentum sub utraque specie administrat. Coronam quoque habet.“


Gregorius.
gregoriusa1559
nem1894
Occurrit 1559. et 1560. parochus in Hibbe. De illo Michael Szegedy in visitatione a. posteriori sic loquitur: „Cujus conditionem a. elapso satis depinxeram. Reversus nuper domi eum quae sivi, sed nominem reperi. Cum enim intellexsisset menum adventum ad montana se contullit. Ecclesia ut anno elapso reperi, instar stabuli omni de core, ornamentis ac aacramentis orbata.“


Gregorius.
gregoriusb1559
nem1894
Occurrit 1559. et 1560. parochus in Trsztena. De quo visitator a. prioris notavit: „Uxorem habens, domi per me non inventus. Qui sacramenta omnia cum aliis servitiis divinis catholice administrat“ Michael Szegedy vero a. sequenti scribit: „Decrepitus, ecclesiae Mariae Magdalenae minister. Sub patronatu Michaelis Bán, veri christiani catholici. Isto melior in toto comitatu nemo. Solus et sigularis inter omnes, qui contra malos mores et haereticam conditionem sacerdotum, conqueritur, ac calmat: si universi patroni hunc erga religionem habrent affectum, ac zelum, haereticorum astutiam contra piam ecclesiae constitutionem nihil effecturam crederem.“


Gregorius.
gregoriusb1561
nem1894
Occurrit 1561. plebanus in Görgö (in Torna.) De quo visitator ejusdem a. sic: „Qui fuit olim religiosus frater, nunc vero omnium perniciosius latro, est columniator, blasphe mator, vituperator bonorum virorum, tam Rmi AEppi, quam etiam ipsius s. c. Mattis, nec non ven. dni ADni. Anno e1apso dum reversus esset ADnus Tornensis, Franciscus Mekcze ex sacra synodo, cum literis mandatoriis AEppi, ut parochos convocaret, qui spectant ad hunc Adnatum misit ephebum suum ad illos cum his literis, a quo hic petritus Lutheranus illas eripuit et ad Georgium Bobek pertulit, ac illum incitavit, ita ut hic lictores suos cum baculis post ephebum misit, ut eum caperent et verberarent, ast ephebo successit aufugere, quamvis usque Tornam fuit persecutus. Isti perniciosi sectatores habent omnem spem in suis terrenis dominis.“


Gregorius.
gregoriusc1561
nem1894
Tirnaviensis. Occurrit 1561. et 1564. parochus in Pernek. De quo visitator Andreas Szakolczay a. priori dicit: „Vir doctus et catholicus. De cujus moribus et conversatione cum oppidanos seorsim ac separatim examinassemus, nemo ex omnibus fuit, qui dixisset aliquid, quod reprehensione, veel correctione fuisset dignum. In ecclesia habet omnia et integra sacramenta et omnes ceremonias, quibus ecclesia juxta traditionem patrum sanctorum et ecclesiae antiquum usum uti consuenit, diligenter et devote in hac sua ecclesia retinet. Item vasa Domini et alias res saeras divinis usibus destinatas ac consecratas reverentia magna in loco honesto servat. Quam oppidani plurimum amant propter suam modestiam, vitam sobriam et diligentiam.“ 1564. habuit querelam contra colonos, quam sedi spirituali protulit.


Gregovszky Emericus.
gregovszkyemericus1770
nem1894
E seminario Budensi qua absolutus tertiannita 3. Nov. 1770. pro cooperatore missus ad Tiszovnik, 1772. ad Divény. Hinc 25. Jan. 1775. investitus parochus in Szilas, quacum incoporatus neo-erectae dioecesi Rosnaviensi.


Greisler Adamus.
greisleradamus1691
nem1894
Fuit ab 1691. usque 1704. parochus in Jánoshegy.


Gretschmer Georgius.
gretschmergeorgius1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus et vicegerens in Szebeléb.


Griller Josephus.
grillerjosephus1800
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posonii 1800. terminavit. Cooperatorem egit Vetero-Budae, quam etiam ab 1802. usque 16. Febr. 1803. inter. administravit. 26. Maji 1812. praesentatus est parochus in Szent-Endre, ubi † 22. jan. 1829.


Grimm Josephus.
grimmjosephus1728
nem1894
Investitus 30. Aug. 1728. parochus in Hodrusbánya, ubi † 25. Febr. 1730.


Grimperger Bernardus.
grimpergerbernardus1675
nem1894
Inveatitus 3. Maji 1675. parochus in Limpach, nunc filia ad Grinád. Ibi usque 1679. operatus est.


Grineus Mathias.
grineusmathias1767
nem1894
Zollio-Lipcsensis, 1767. susceptus ad clerum. E seminario generali qua tertianni theologus 18. Maji 1771. missus Scepusium in curam animarum, ubi capellanus capitularis factus. Ab 1772. cooperator in Tótfalu, ab 1773. in Lévárd. Hinc 1. Nov. 1776. investitus parochus in Závod. Ibidem 30. Julii 1788. peracta visitatio Bánhyánysna. † 19. Febr. 1813. Szakolczae.


Griszlinger Franciscus.
griszlingerfranciscus1742
nem1894
Divékiensis e cottu Nitriensi. E seminario s. Stephani 1742. baccalaureus et 1743. magister philosophiae proclamatus. In eodem seminario theologiam cum quarto a. 1746. terminavit 20. Dec. ejusdem a. missus pro cooperatore Bazinium. Hinc 26. Mart. 1748. obtinuit Hesszufalu. † 10. Jun. 1750. Tirnaviea.


Grmani Joannes.
grmanijoannes1680
nem1894
Investitus 27. Dec. 1680. licentiatus in Nagymácséd et in Majtény, ubi usque m. Dec. 1881. operatus est.


Grmann Josephus.
grmannjosephus1819
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephanu 1819. terminavit. Cooperatorem egit Modrae, ab 1822. in Ó-Tura, ab 1823. in Ujvároska, ab 1824. in Varbó, ab 1826. in Búr-Szent-Miklós. ubi ab 1827. int. admin. parochiam. Hinc pro admin. constitutus in Suránka, ubi † 1. Maji 1830.


Gromann Josephus.
gromannjosephus1806
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano Tirnaviae 1806. absolvit. Cooperatorem egit in Windschacht, ab 1808. in Majtény, ab 1810. in Garam-Szent-Benedek. 8. Aug. 1814. praesentatus parochus in Némethi in cottu Hont. † 27. Jul. 1828. ibidem.


Groschmit Tobias, Josephus.
groschmittobias1722
nem1894
Schemniciensis. 12. Mart. 1722. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 23. Dec. 1724. presbyter ordinatus. 2. Jul. 1726. investitus parochns in Ujbánya. Hinc 17. Dec. 1733. in Kaproncza. Inde 1739. transivit ad Szklenó. † 18. Apr. 1748. in Kórmóczbányna.


Grosze Balthasar, Fridericus.
groszebalthasar1707
nem1894
Investitus 1707. parochus in Alsó-Meczenzéf, authoritate primatis Kollonics, commissa praeposito Jászoviensi, per Cyriacum Steinhage parochum superioris Meczenzéf.


Grotovszky Joannes.
grotovszkyjoannes1719
nem1894
Investitus 3. Apr. 1719. parochus Nisznensis. Hinc 30. Apr. 1723. ad Sub Vilk. Inde vero 1737. transivit ad Oravka, ubi † 14. Jan. 1754. Fundationem 200 fnor. Fecit, ut in fundo parochiali Vilkensi hospicium aedificari possit, pro P. Seraphino Bossány missionario, bulla pontificia 1748. munito.


Grrigely Joannes.
grigelyjoannes1801
nem1894
Theologiam cum quarto a. in AEppali seminario 1801. absolvit Posonii. Cooperatorem egit in Zsigárd. Quum Peredienses jam 1803. ad consil. reg. locumten. Institissent pro parocho, quibus tunc appromissum fuit, idcirco primus parochus factus est in Pered. Parochia 1805. stabilita. Beneficium hocce 1816. resignavit et Posonium reccssit, ubi † 5. Jun. 1817.


Grueber Franciscus.
grueberfranciscus1753
nem1894
Selmenczbányaensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1753. baccalaureus philosophiae promulgatus. Qua collegii generalis alumnus secundum a. theologiae 1754. absolvit. 13. Jul. ejusdem a. missus pro cooperatore Scepusium. 18. Mart. 1755. ad Kórmóczbánya. Qua talis 20. Febr. 1759. extraordinarie magister philoseophiae crestus. 26. Maji 1760. obtinuit Karpona. Tardius Kuhbach acquisivit, ubi † 12. Jul. 1768.


Grundl Ignatius.
grundlignatius1813
nem1894
Natus 31. Jul. 1813. Pestini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae in semin. Mariano cum quarto a. 1835. abolvit. 1836. in instituto presbyterorum transegit. 28. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Exhinc juridicis studiis operam nanavit Pestini ad universitatem. Eodem tempore munus educatoris gessit penes nepotes eppi Georgii Németh per annos sex. 1842. factus parochus in Helemba. Hinc 1861. transivit ad Dorogh. 24. Dec. 1878. Praeclarus fuit botanicus. Herbarium ejus thesarus est Musei nationalis. In re literaria circa botanicam etiam operam novavit.


Grzay, vel Godray Paulus.
grzaypaulus1675
nem1894
Investitus 24. Febr. 1675. parochus in Nagy-Modró, ubi usque 1688. operatus est.


Grznarich Georgius.
grznarichgeorgius1685
nem1894
Installatus 3. Jul. 1685. canonicus Posoniensis. Simul parochus ecclesiae coll. ad s. Martinum ep. Hocce munus parochi usque 1695. gessit. Fuit etiam abbas B. M. V. de Monyoród, et Georgii mart. de Ják, beneficiatus Soproniensis, protonotarius apost., ac syndicus Franciscanorum. † 1709.


Grznarik Leopoldus.
grznarikleopoldus1791
nem1894
Natus 15. Nov. 1791. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano Tirnaviae absolvit et 12. Aug. 1818. ordinatus est. 1819. in Nagy-Topolcsány morabatur. Cooperatorem egit Bazinii. Hinc 1830. factus parochus in Bogdány. Inde 1836. transivit ad Hosszufalu. Exhinc vero 26. Oct. 1849. accepit Szárazpatek. Ibidem 20. Jun. 1855. munere VADnali in districtu Szomolányensi decoratus est. † 1. Jan. 1866.


Gubasóczy Joannes.
gubasoczyjoannes1642
nem1894
Tirnaviensis. Studia theologica inchoavit in collegio Pázmáneo, 1642. terminavit Romae in Apollinari. Redux in patriam circa 1650. parochum egit in Vág-Sellye. In hujus memoriam 1660. thuribulum argenteum dedit ecclesiae. Inde 22. Jan. 1655. canonicus Strig. factus est. 9. Mart. 1662. ADnus Hont. 1633. praepositus Georgii et parochns Tirnaviensis, 1667. cantor, abbas Sexardiensis, vicarius generalis, 22. Apr. 1676. resignato cantoratu praepositus S. Thomae installatus est. 1668. eppus Quinque-Ecclensiensis, 1676. Vaciensis, 1680. Nitriensis edjuncto cancellarii munere. Demum 20. Apr. 1685. retenta administratione eppatus Nitriensis, promotus est ad AEppatum Colocensem. † 10. Apr. 1686. Viennae. Sepultus in templo Soc. Jesu.


Gubernath Ladislaus.
gubernathladislaus1740
nem1894
Theologiam qua theologus speculativus cum quarto a. in seminario s. Stephani terminavit. Inde 7. Maji 1740. investitus parochus in Bélaház, ubi 1756. Joannes Galgóczy visitationem peregit, qui de parocho notavit: „Annorum 45. In cura animarum continuo in hac parochia. Diligens, exemplaris“ † 19. Jan. 1760. ibidem.


Gubóczy, rectius Galóczy Georgius.
guboczygeorgius1674
nem1894
Novakiensis. Qua alumnus seminari s. Stephani 1674. baccalaureus et 1675. magister philosophiae. In eodem seminario et theologiae studuit. 20. Mart. 1677. ordinatus est et jam m. Apr. obtinuit parochiam Tarnócz, qua primus parochus, nam hujas ecclesia tantum 1672. fuit recuperatae.


Gudics Georgius.
gudicsgeorgius1699
nem1894
Theologiarn cum quarto a. in Pázmáneo absolvit, ejusque prima laurea in signitus. 29. Apr. 1699. investitus parochus in Zólyom-Szent-András. Per turbas Rákóczyanas exturbatus ac exul factus. 7. Jan. 1706. investitus in Bucsán et Karkócz. Hinc 6. Dec. ejusdem a. in Verbó, ubi ab 1710. munere VADni districtus Csejthensis fungebatur. Ibidem 1713. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de parocho sic: „Perficit omnia sua sine querela. Commendatur ab omnibus.“ Ibidem 1731. etiam Franciscus comes Zichy peregit visitationem. Operatus est usque 1736.


Gudóczy Benedictus.
gudoczybenedictus1598
nem1894
Fuit studiosus scholae Tirnaviensis sub rectore Friderico Borusso. 27. Dec. 1598. ordinatus. Cooperatorem egit penes parochum Tirnaviensem Georgium Banovszky. Per Joannem Kutassy AEppum Strig. missus pro parocho ad Szerdahely prope Semptaviam. (Vágszerdahely.) 16. Apr. 1605. installatus canonicus Strig. 20. Jul. 1610. ADnus Comaromiensis. Resignato subcustodiatu electus praepositus s. Benedicti. † 18. Oct. 1618. Habuit propriam domum in Jeruzsalemutcza. prope muros coemeterii. Sepultus in templo S. Nicolai ep.


Gueth Jacobus.
guethjacobus1625
nem1894
Occurrit 1625. parochus in Lopassó, qui 18. Mart. ejusdem a. jussu vicarii Lósy examinavit testes. Interfuit qua parochus de Bélaház, 4. et 5. Oct. 1630. synodo per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae.


Gugyay Thomas.
gugyaythomas1674
nem1894
Occurrit 1674. parochus in Velsisz. Ibi eodem a. Andreas Peterffy peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod tunc fuisst 13 annor. sacerdos. Successorem sequenti anno nactus.


Gula Joannes.
gulajoannes1794
nem1894
Theologiam cum quarto a. in AEppali seminario Posonii 1794. absolvit. Cooperatorem egit in Ó-Bars, ab 1797. in Szered, ab 1801. in Winschacht. 22. Mart. 1805. missus pro administratore ad capellaniam localem in Alsó-Badin, ad quam mox investitus. Ab 1810. vero parochus neo-erectae hujus parochiae. † 1. Oct. 1814. ibidem.


Gula Paulus.
gulapaulus1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Verbély de quo Joannes Dereskey in visitatione eodem a. perecta notavit: „Plebanus est bonus et laudatus.“


Gulden Andreas.
guldenandreas1688
nem1894
Studuit Olomucii et Viennae. Casista. Ab 1688. parochus in Tussina. 1691. accepit Koos. Ibidem 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, in qua parochum 40 annorum esse dicit. 13. Apr. 1701. investitus in Német-Próna. Ibidem ecclesiam struxit, quam 10. Sept. 1715. Lucas Natali consceravit. Operatus est hinc usque 1714.


Gulicska Stephanus.
gulicskastephanus1693
nem1894
Investitus 13. Apr. 1693. parochus in Szenegrád, hinc 17. Dec. 1705. in Csejkö, inde 3. Jun. 1709. in Nagy-Lovcsa, ubi tantum brevi tempore operatus est. Ab 1710. usque 1718. parochus fuit in Dobrona.


Gulik Josephus.
gulikjosephus1775
nem1894
Fuit antea sacerdos S. J. Qua talis Tirnaviae in universitate professorem theologiae moralis egit. Post abolitionem societatis, in suffragiorum synodali decreto statutorum communionem, ad ADioecesim receptus. 21. Dec. 1775. investitus parochus in Szakolcza. 1788. ibidem visitatio Batthyanyiana fuit peracta. 1802. factus canenicus Posoniensis. 1814. abbas B. M. V. de Beel, seu Apátfalva. Evectus in capitulo usque custediatum. † 8. Jan. 1814. ibidem. Fuit AA. LL. et phil. nec non ss. theol. doctor.


Gulik Ladislaus.
gulikladislaus1760
nem1894
Theologiae Romae studuit. Inde reversus 15. Jun. 1760. missus est pro cooperatore ad Kórmóczbánya, sed jam 5. Aug. ejusdem a. Tirnaviam. 14. Mart. 1764. investitus parochus in Vágszerdahely. 12. Aug. 1775. investitus canonicus Posoniensis. 10. Febr. 1780. Strigoniensis. Factus praefectus (rector) Pázmánei. 1783. titulum praepositi de monte Pestiensi consecutus est et institit apud cardinalem a Batthyán, ut ipsum s. ceremoniis benedictionis dispenset et usum pontificalium concedat. Cardinalis utrumque vicarium fine opinionis dandae provocavit: num inveniatur tale exemplum. Qui responderunt, tale exemplum in tabulario ADioecesano non reperiri. Idcirco pro 26. Dec. 1783. Tirnaviam evocatus, qui tamen 27. ejusd. a. decessit Viennae.


Gulik Michael.
gulikmichael1792
nem1894
Theologiam cum quarto a Posonii in semin. AEppali 1792. absolvit. Cooperatorem egit in Rimócz. ab 1793. in Vadkert, ab 1795. in Varbó, ab 1798. in Muszla. 12. Mart. 1799. factus capellanus localis Kolthae. Hinc 1802. parochus in Rimócz. ubi † 7. Febr. 1812.


Gulik Philippus.
gulikphilippus1781
nem1894
Theologam cum quarto a. in seminario generali 1781. terminavit. Cooperatorem egit in Szob. 1803. parochus factus est in Velczicz. ubi † 21. Maji 1812.


Gulsky Franciscus.
gulszkyfranciscus1641
nem1894
Polonus, olim monachus. Theologiae studium qua casista terminavit. 1641. obtinuit parochiam Szlaszka. Ibidem 1657. Andreas Szily peregit visitationem, qui parochum 42 annos natum dicit.


Gulyás Georgius, Joannes.
gulyasgeorgius1715
nem1894
Lörinczensis ex cottu Neograd. 24. Nov. 1715. susceptus pro alumnatu Budensi. 23. Maji 1718. expeditus in curam animarum et 30. Maji e. a. investitus est parochus in Egyhásfalva. 19. Apr. 1719. in Tallós. Ibidem 1721. inquisitiones religionariae e parte politica respectu parochiae sunt peractae. 21. Mart. 1725. transivit ad Csütórtók, ubi usque 1734. operatus est.


Gumpelsheimer Joannes, Ludovicus.
gumppelsheimerjoannes1698
nem1894
Fuit ab 1698. usque 1708. parochus Vetero-Budensis.


Gunda Joannes.
gundajoannes1700
nem1894
E Pázmáno, theologus speculstivus. Investitus 29. Apr. 1700. parochus in Rimócz. 8. Jun. 1705. ínvestitus in Fülekpüspóki et filiabus, quacum pro interim et in Fúlek, quae caret templo. 14. Apr. 1706. iterum investitus in Rimócz, ubi 1708. reparari curavit ecclesiam uti vetusta inscriptio in pariete infixa testatur. 29. Maji 1713. in Egerszegh, cum Vicsap-Apáthi. Eodem s. Paulus Zichy peregit visitationem, qui dicit de parocho: „Absolvit omnia sua munia diligenter.“ adhuc eodem a. in Vadkert. Ibi incepit matricas scribere. 14. Nov. 1715. investitus in Alsó-Récsény. Hic etiam incepit matricas scribere. 23. Jan. 1717. in Ujlak in cottu Nitr. demum 19. Maji 1719. in Csév, in. cottu Strigon. ubi usque m. Jul. ejusdem a. operatus est.


Gunda Michael.
gundamichael1800
nem1894
Theologiam cum tertio a. in seminario generali Posolnii absolvit. Cooperatorem egit in Bozók. 14. Oct. 1800. investitus capellanus localis in Alsó-Badin. ubi † 8. Jun. 1801.


Gunszt Josephus.
gunsztjosephus1824
nem1894
Natus 15. Sept. 1824. Strigonii. Theologiam in seminario generali Pestini 1840. terminavit. 1847. et 1848. in institutu presbyterorum Strigonii transegit. 26. Febr. Ejusdem 1848. anni ordinatus est. Cooperatorem egit in Hédervár. ab 1840. Strigonii in citte reg. 1854. applicatus est in gymnasiu Budensi rel. Professor et exhortator. Mense Majo 1857. factus parochus in Nagy-Emöke. Historiam parochiae scripsit ab 1700. Hinc 11. Oct. 1864. praesentatus in Tornócz. ubi † 14. Apr. 1866. Fuit praestans orator sacer, zelosus pastor, homo affabilis. Circa litteraturam ecclesiasticam non sine meritis. (Zelliger, Eszt. Várm. Irók. 58.)


Guót de Eadem Georgius.
guotgeorgius1737
nem1894
Guótfalvensis in cottu Liptó 28. Oct. 1737. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Dein circa ab 1763. parochus in Tótfalu in Scepusio, quacum incorporatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Gurgloticz, vel Gurgolicz Adamus.
gurgloticzadamus1722
nem1894
Raikensis. Susceptus 14. Nov. 1722. in alumnatum Budensem Széchényianum. 1. Apr. 1723. ordinatus. 8. Jul. 1724. investitus parochus in Súttö. Ecclesia s. Leopoldi ampliata tempore visitationis Kelio anae. Mense Jul. 1742. resignavit parochiam et Tirnaviae in domum deficientium susceptus. Ubi † 3. Febr. 1747.


Guttay Franciscus.
guttayfranciscus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Vág-Sellye. Nominatur in catalogu cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Guzmann Mathias.
guzmannmathias1726
nem1894
Investitus 19. Jun. 1726. parochus in Velkopole, ubi usque 1730. operatus est. † 1733.


Gyárfás Benedictus.
gyarfasbenedictus1680
nem1894
Investitus 29. Apr. 1680. parochus in Gyórkény, ubi usque 1686. operatus est.


Gyarmathy Joannes.
gyarmathyjoannes1714
nem1894
Investitus 31. Jan. 1714. licentiatus in Helemba.


Gylelák Joannes.
gyelakjoannes1756
nem1894
Tirnaviensis. 19. Aug. 1756. susceptus in alumnatum Budensem, Széchényianum. 20. Nov. 1761. factus coop. Vetero-Zolii. 7. Mart. 1763. translatus ad Vág-Szerdahely. 30. Mart. 1764. investitus parochus in Liptó- Szent-Kereszt. Ibidem 1767. conscriptio fuit peracta. Hinc 25. Maji 1768. in Liptó-Szent-Erzsébet, cum qua incorporatus est neo-erectae Dioecesi Scepusiensi.


Gyergye Joannes.
gyergyejoannes1790
nem1894
E seminario generali Posoniensi post quartum a. 1790. missus cooperatore ad Zsigard, hinc 6. Jun. 1801. factus capellanus localis in Darnó. Inde jam 25. Jun. Ejusdem a. praesentatus parochus in Nagy-Bárkány. Hinc vero 23. Nov. 1813. in Kóvesd. ubi † 7. Jun. 1819.


Gyergyói Michael.
gyergyoimichael1707
nem1894
Occurrit ab 1707. usque 1719. parochus in Csútórtók.


Gyerkeney Paulus.
gyerkeneypaulus1706
nem1894
Investitus 14. Apr. 1706. parochus in Ürmény, ubi usque 28. Dec. 1709. operatus est.


Gyókeres Georgius.
gyokeresgeorgius1697
nem1894
Investitus 11. Maji 1697. parochus in Salgó-Tarján, ubi usque 1703. operatus est.


Gyökeres Paulus.
gyokerespaulus1703
nem1894
Investitus 17. Apr. 1703. parochus in Kemencze. Hic usque 1711. operatus est. 7. Mart. 1714. investituram accepit pro Tornócz, ubi eodem a. desinit operari.


Gyöngyósi Urbanus.
gyongyosiurbanus1647
nem1894
Fuit 1647. licentiatus in Tát. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Gyöngyössy de Poroszló Georgius, Adalbertus.
gyongyssygeorgius1714
nem1894
E cottu Gómór. Qua anmnus seminarii s. Stephani 1714. baccalaureus, 1715. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario absolvit. 14. Apr. 1720. investitus in exemtam parochiam Vágszerdahely. Hinc 18. Sept. ejusdem a. in Nagy-Fódémes et Jóka. Illam usque m. Jul. 1730. possedit. In Jóka 1721. ecclesia ab acatholicis reoccupata. Hinc translatus ad parochiam Jászberény. Factus dein canonicus Magno-Váradiensis.


Gyöngyössy Georgius.
gyongyossygeorgius1688
nem1894
Investitus 29. Sept. 1688. licentiatus in Csifár, 24. Jun. 1690. in Lekér, hinc 15. Apr. 1693. in Kicsind. Inde 28. Mart. 1694. in Szete. Demum 30. Maji 1695. in Szalka, ubi usque 1696. operatus est.


Gyöngyössy Joannes.
gyongyossyjoannes1784
nem1894
Natus 28. Mart. 1784. in Darma in cottu Ungvár. Philosophiam Posonii in gen. seminario partim in academia ibidem qua Emericanus, tum Tirnaviae, theologiam Vienaae absolvit. 6. Sept. 1807. ordinatus est. Cooperatorem egit Strigonii in l. reg. citte. 3. Apr. 1810. investitus parochus in Pilismaróth. 1860. occasione sacerdotalis et parochialis jubilaei cruce aurea cum corona decoratus. Ab 1869. habuit admin. in tempor. et spirit. Stephanum Török. † 15. Jan. 1870.


Gyöngyösy Michael.
gyongyossymichael1689
nem1894
Investitus mense Apr. 1689. parochus in Kóbólkút. ubi usque 1692. operatus est.


Gyöngyósy Thomas.
gyongyosythomas1663
nem1894
Levensis. E collegio rubrorum. 11. Febr. 1663. ordiuatus 11. Mart. ejusdem a. investitus parochus in Ürmény, ubi usque 1669. operatus est.


Gyöngyósy, aut Gyórgyóiy, vel Gugóy Michael.
gyongyosymichael1697
nem1894
Transilvanus, siculus. Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1697. terminavit. 11. Jul. ejusdem a. investitus parochus in Nagymegyer, ubi eodem a. Adamus Nigrini peregit visitationem, qui de parocho dicit, quod sit 26. annr. et parochiam a 7. Jul. administret. Hinc operatus est usque 1701. Ab 1713. parochum egit in Nagy-Magyar ubi 1714. Emericus Pongrácz peregit visitationem qui illum aetatis 45. dicit. Hic eodem a. desinit operari.


Györe Georgius.
gyoregeorgius1719
nem1894
Missus 19. Dec. 1719. ad Rapp sine investitura, quam 4. Apr. 1723. adeptus ast. Laboravit hic utque 1724.


Györffy Stephanus.
gyorffystephanus1693
nem1894
Theologiam Romae absolvit, ubi ss. theologiae baccalaureus creatus. Investitus 30. Jun. 1693. parochus in Nagy-Paka. ubi m. Sept. ejusdem a. successorem nactus est. Ab 1694. parochus Leutschoviae, quam 1700. Joannes Sigray visitavit. Operatus est usque 1711.


Gyórffy, aut Georgiffy, vel Georgiffy Michael, Josephus.
gyorffymichael1663
nem1894
E seminario s. Stephanii. 5. Dec. 1663. ordinatus. Ab 1664. fuit parochus in Nagy-Salló. Hinc 19. Oct. 1668. transivit ad Verebély. Inde vero 1668. factus canonicus Nitriensis.


Gyórgyovics Stephanus.
gyorgyovicsstephanus1724
nem1894
Kisutczaujhelyiensis e cottu Trencsény. E seminario s. Adalberti 1724. baccalaureus, 1725. magister philosophiae. In eodem seminario et theologiam absolvit. 3. Jun. 1729. investitus parochus in Alsó-Dembó. Hinc 6. Nov. 1737. in Egyházfalva, ubi 1. Jan. 1741.


Györgyovics, vel Jurinecz Lucas.
gyorgyovicslucas1643
nem1894
Ab 1643. praepositus et parochus in Vágujhely. 1647. nominatur „Jurinetz“ in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto. 1651. molam, per acatholicos a praepositura avulsam revindicavit. 1657. peregit ibid. visitationem Josephus Cherlay, qui parochum virum exemplarem esse dicit. Procuravit hortum praepesiturae. Domum residentialem uno tractu altiorem aedificare cepit. Revindicavit item agros et vineas et illos aquisitionibus ditavit. Oeconomiam ampliavit. Jobbagyiones tres in Lieszkó praepositurae praescripsit. Ecclesiam paramentis. pontificali mitra, item tapettis ditavit. Testamentum suum condidit. 22. Maji 1666. coram duobus exmissis canonicis Strigon.


Győry Adamus.
gyoryadamus1688
nem1894
Investitus 24. Apr. 1688. parochus in Nagy-Súr, hinc jam mense Majo abivit et 1. Jun. ejusdem a. investitus in Hibbe, ubi usque 1690. operatus est. 17. Jan. 1694. investituram accepit pro Detva. Hinc 4. Sept. 1697. electus est in parochum Trencsényensem. Dein factus canonicus Nitriensis.


Gyóry Georgius.
gyorygeorgius1706
nem1894
Investitus 18. Jun. 1706. parochus in Csataj, ubi tantum usque m. Nov. ejusdem a. operatus est.


Győry Joannes, Josephus.
gyoryjoannes1721
nem1894
Kemenczensis e cottu Bars. 1. Maji 1721. suscept. in alumnatum Budensem Széchényianum. Theologiam cum quart a. in Pázmáneo terminavit. 1726. ordinatus. Cooperatorem egit Prividiae. 22. Jun. 1728. investitus parochus in Divék. Ibidem 1731. visitationem peregit Franciscus com. Zichy. Hinc 13. Apr. 1744. transivit ad Csermend. Domus parochialis potissimum impensis ipsius circa 1743. exsurrexit. 1764. et subsequis tribus a. funditus ecclesia e solidis materialibus aedificata est. Meritissimus hic vir † 14. Sept. 1773. ibidem aetatis 68.


Győry Mathias.
gyorymathias1695
nem1894
Investitus 2. Jul. 1695. parochus in Szémö. Hinc 18. Aug. 1697. in Torna. Inde 15. Jan. 1702. in Szilas, cum Jabloncza, Szógliget, Derénk et Szent-András. Ibidem munus VADni gessit. Hinc 1. Jul. 1706. investitus primus parochus in Kis-Gyarmat. 1713. ibidem visitatio fuit peracta. Incepit scribere matricam. Exhinc 22. Jan. 1715. transivit ad Bajna cum filiabus Epel, Nagy-Sáp, et Sári-Sáp in cottu Strigen. ubi usque m. Febr. 1719. operatus est.


Gyuráczy rectius Gyuracsics Georgius.
gyuraczygeorgius1675
nem1894
Investitus 25. Jul. 1675. parochus in Nagy-Ugrócz, ubi usque 1678. operatus est.


Gyurana Nicolaus.
gyurananicolaus1811
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano Tirnaviae 1811. abslvit. Hinc cooperatorem egit solum in Vittencz. Inde 1823. factus parochus in Vagyócz. Exhinc 1834. transivit ad Galgócz, ubi † 14. Oct. 1842. e longioris hydropis morbo. Aetatis 54.


Gyurcsak, vel Jurcsak Mathias.
gyurcsakmathias1722
nem1894
Rapcsiczensis e cottu Árva. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1722. baccalaereus et 1723. magister philosophiae creatus. Theologiam in seminario s. Adalberti cum quarto a. terminavit et 21. Dec. 1726. ordinatus est. 22. Mart. 1728. investitus parochus in Felsó-Micsinye. Hinc 2. Apr. 1735. in Alsó-Merasicz, ubi † m. Mart. 1742.


Gyurcsánszky Georgius.
gyurcsanszkygeorgius1752
nem1894
Nobilis Rajeczensis e cottu Trencsén. Qua alumnus semin. s. Stephani 1752. baccalaureus et 1753. magister philosophiae. Theologiam cum secundo a. in eodem terminavit et 3. Jul. 1756. missus pro capellane et admin. praepositurae de Liptó-Szent-Márton. 13. Aug. 1762. investitus parochus in Báhony. Ibi aedem parochialem aedificavit et tali inscriptione signavit: VIATOR SISTE. AC QVO AEVO HAEC DOMVS RESVRREXIT LECE. † 1. Aug. 1801. aetatis 71. Sepultus ante fores ecclesiae a. dextris eundo ex aedibus parochialibus.


Gyurcsányi Andreas.
gyurcsanyiandreas1722
nem1894
Nobiiis Rajczsensis e cottu Trencsén. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1722. baccalaureus, Oct. 1725. investitus parochus in Salgó-Tarján. Hinc 22. Febr. 1731. in Ipoly-Szécsényke. Eodem a. visitationem peregit Joannes Ujvendéghi, qui de parocho dicit. quod sit 30. annorum. Inde 5. Nov. 1732. in Palást. Munere VADnali condecoratus. 23. Nov. 1746. benedixit capellam castelli. Rexit parochiam usque 1750. Ab 17. Sept. 1751. administravit Pritrsd aliquo tempore, dein ad seminarium deficientium s. Emerici recessit Tirnaviam, ubi † 18. Febr. 1754.


Gyurcsányi Franciscus.
gyurcsanyifranciscus1693
nem1894
Nobilis Moysensis e cottu Trencsén. Qua alumnus coll. generatis 1692. baccalaureus et 1693. magister philosophiae. Theologiam in eodem collegio rubrorum terminavit et m. Dec. 1895. ordinatus est. Mense Apr. 1696. investitus parochus in Balassa-Gyarmath. Hinc 2. Maji 1899. in Nagy-Czétény, ubi usque 1704. operatus est.


Gyurcsay Josephus.
gyurcsayjosephus1710
nem1894
Theol. cum cursu morali in seminario s.Stephani 1710. terminavit. 27. Maji 1714. investitus parochus in Felsó-Szeli, ubi 1731. Joannes Jelenfy peregit visitationem, qui de parocho notavit; „Testimonium ei bonum cum laude conjunctum dederunt.“ Senio confectus, sponte parochiam 1742. resignavit. Victitavit Modrae, ubi † 21. Aug. 1750.


Gyurcsek Andreas.
gyurcsekandreas1816
nem1894
Natus 19. Dec. 1816. Jolsva in cottu Gómór. Quae Aug. confessioni addictus munus pastoris assequi voluit, ideo theologiae Posonii et Halae in Borussia studuit. 1846. ad clerum susceptus, operam theologicis studiis Tirnaviae navavit. 1848. in instituto presbyterorum ibidem degit. 21. Jun. ejusdem a. ordinatus est. Hinc cooperatorem egit Szuhae. Eodem a. infirmatus valetudinem curavit in domo deficientium Tirnaviae. Ab 1849. cooperator Stomfae, sed post quatuor menses iterum Tirnaviam reversus. Ab 1851. cooperator in Búr-Szent-György, ab 1852. in Unin, ab 1853. curator anabaptistarum in Szent-János. 24. Mart. 1856. admin. dein parochus in Ószuszkó, a m. Apr. 1861. admin. in Apaj et a m. Oct. ejusdem a. in Tepla, quam 31. Maji 1864. resignavit et Tirnaviam petiit, ubi † 17. Jul. 1878.


Gyuresák, vel Jurcsák, etiam Turcsák Adalbertus.
gyurcsakadalbertus1675
nem1894
Ex Zubricza in cottu Árva. E. seminario s. Stephani 1675. baccalaureus et 1676. magister philosophiae. Ibidem theologiam qua casicta terminavit. 30. Mart. 1678. investitus parochus in Neczpál. Eodem a. et Namesztó accepit. Ab 1690. usque 1697. habuit loco sui administratorem Severinum Stebliczky. Anno hoc ultimo Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de paroche sic: „Aetatis 46. labore suo convertit 1623. acatholicos Catechismum debito tempero facit. Parochiam habet propriis sumtibus exstructam: Ibidem etiam 1700. fuit peracta visitatio per Emenorum Josephus Pongrácz qui de paroche: „Annorum 49. Monitus ut saepius celebret, purificatoria mundius servet.“ 1708. transivit ad Oravka, ubi etiam munus VADni gessit, ast eodem a. mortuus. In testamento 23. Jun. 1708. confirmato, ordinat refusionem 10 imperialium, quos impendit, pro organo ecclesiae in Zubrohlava, quae devenit in manus acatholicorum.


Gyurias Cajetanus.
gyuriascajetanus1787
nem1894
Presbyter ex abolite ordine s. Pauli primi eremitae in gremium ADioececesis susceptus. Ab 1787. primus admin. in Detrekó-Csútórtók. Tardius parochus ibidem. † 5. Mart. 1824.


Gyurics Laurentius.
gyuricslaurentius1793
nem1894
Natus l0. Aug. 1793. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestini absolvit. 23. Aug. 1819. ordinatus est. Cooperator fuit in Verebély, Taszár et Komjáth per annos sex. 1825. factus administrator in Fúss, ubi 21. Aug. ejusdem a. investitus est. 27. Apr. 1837. accepit praesentam pro Szete, quam 15. Maji resignavit, cedens petitioni fidelium et remansit in Fúss. Ab 1848. munus VADni districtus Verebély gessit. † 14. Dec. 1863. ibidem.


Gyuricskay Joannes.
gyuricskayjoannes1724
nem1894
Bossánensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1724. baccalaureus et 1725. magister philosophiae proclamatus. Theologiam cum secunde a. in collegio rubrorum 1727. absolvit. 3. Jun. 1729. investitus parochus in Felsó-Vásárd. Hinc 17. Febr. 1733. in Kollos, ubi usque 1736. operatus est. 18. Aug. 1737. investituram eccepit pre Felsö-Zelle, usque 1740. hic activus. 17. Mart. 1742. in A1só-Dombó, quam 1747. resignavit. Victitabat in Hartyán, ubi † 24. Aug. 1755.


Gyuriss Joannes.
gyurissjoannes1772
nem1894
E seminario s. Stephani, 20. Jan. 1772. missus pro cooperatore ad Kosztolna, ad quod beneficium 27. Apr. 1776. investitus et illacum dioccesi Nitriensi incorporatus est.


Gyurkóczy Joannes.
gyurkoczyjoannes1800
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posonii 1800. terminavit. Cooperatorem egit in Patak, ab 1801. in Varbó 1805. obtinuit parochiam Endrefalva. † 24. Maji 1835. Fuit cottus Nográd. tabulae jud. assessor.


Gyurkóczy Stephanus.
gyurkoczystephanus1805
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1805. absolvit. Cooperatorem egit in Lekér, ab 1811. in Kéménd, ab 1812. in Karancsságh et ab 1813. in Nyék. Hinc 22. Oct. 1818. praesentam accepit pro Nagy-Bárkány. Quamvis 30. Maji 1835. inivit cambium cum Andrea Knapp pro Soóshartyán, tamen repetiit prius beneficium, donec illud 1. Nov. ejusdem a. resignasset pensione donatus. Victitabat in Soóshartyán, ubi † 19. Mart. 1841. Fuit cottu Neográd. tabulae jud. assessor.


Gyurkovics Georgius.
gyurkovicsgeorgius1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Zavar, cum filiabus Farkeshida et Keresztúr. Nominatur in catalogo eodem a. jussu Georgii Lippay confecto.


Gyurkovics Martinus.
gyurkovicsmartinus1634
nem1894
Collegii Pázmánei condam incola. Parochum prime egit in Szent-Miklós, ubi propter coloni conjugem male audiebat. A die pentecostes 1634. egit parochum in Nahács, ubi eodem a. Georgius Draskovics visitationem peregit, qui de illo notavit: Non abhorret a nimio vino, aiias in literis prefecit et a concionibus laudem obtinet. Ast, prout Joannes Solnensis in visitatione eodem a. in Vittencz peracta, de ejusdem ulterioribus fatis refert: in Nahács de quondam gravi crimine fuit accusatus, ideo e parochia exclusus et per vicarium aliquo tempore incarceratus. Sed parum se emendavit. nam dum hac aestate iverat ad nundinas post montes ad Szenicz, inebriatus, (quod illi naturale) in tantum fuit, quod etiam pileum in campo dormiendo amisit. Cui sobrius parochus Hradistensis pileum dedit mutuo. In Vittencz illum visitator invenit, qua hominem nimis vehementem et ebrium, idcirco e parochia amovit et successorem 28. Nov. introduxit ac installavit. Vicarium vero inviavit: quatenus ille quocunque locandus esset per ipsum serie sit monendus, ut illam vehementiam deponat.


Gyurkovics Martinus.
gyurkovicsmartinus1694
nem1894
E seminario s. Stephani qua theologus speculativus 5. Jun. 1694. ordinatus. In Scepusio applicatus fuit. 11. Jun. 1697. investitus parochus in Nagy-Modró. Hinc 18. Apr. 1698. in Nagy-Kosztolán. lbidem l700. Josephus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit 30. annor. „Contra hunc nulla querela, e contra ipse conquestus contra negligentiam pro Lopassó. Ubi 1713. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de illo sic: „Libris necessariis et idoneis bene proivisus, in omuibus muniis ecclesiasticis diligentissimus. Operatus est usque 1715.


Gyürky Andreas.
gyurkyandreas1859
nem1894
Natus 17. Nov. 1859. Theologiae Strigonii studuit et 15. Jui. 1884. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ipolynyék, in Tólgyes et Vajka, ubi 1890. administrator et 1891. parochus factus.


Gyürky de Eadem Alexander.
gyurkyalexander1851
nem1894
Natus 1. Febr. 1851. Theologiam in Pázmáneo 1874. terminavit et 26. Jul. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szigliszberg. Hinc m. Julii administrator in Pjerg usque 31. Dec. 1877. Inde cooperator in Selmeczbánya. Mense Apr. 1879. accepit administrationem in Tepla, ubi † 27. Jan. 1880.


Gyúrky de Eadem Joannes.
gyurkyjoannes1812
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1812. absolvit. Cooperatorem egit in Drégely-Palánk, unde eodem a. transpesitus Tirnaviam. 2. Jul. 1817. praesentatus parochus in Ipolynyék, ubi † 13. Oct. 1844. Aetatis 58. Fuit VADnus et scholar. nat. inspector in distr. Hont. medii. Item cottus Hont. et Neográd. tabul. jud. assessor.


Gyürky de Eadem Ladislaus.
gyurkyladislaus1800
nem1894
Natus 11. Nov. 1800. in Gyúrki in cottu Hont. Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1821. terminavit. Hinc usque 1825. in instituto presbyterorum Strigonii exhaerere debuit, ubi 9. Dec. 1823. ordinatus est. Administratorem inter. egit mensibus sex in Loócz, totidem qua cooperator Bajthae. Hinc cooperator in Leva. 25. Maji 1827. obtinuit parochiam in Ipoly-Szakállos. Inde 27. Febr. 1833. praesentatus et 1. Apr. investitus parochus in Léva, ubi † 19. Jul. 1876.


Gyúrky de Eadem Stephanus.
gyurkystephanus1848
nem1894
Natus 15. Jun. 1848. Theologiam in seminario generali absolvit Pestini. 31. Jul. 1871. ordinatus est. Cooperatorem egit in Zsigárd, ab 18777. in Somorja, ab 1880. in Érsekujvár. Hinc 4. Maji 1881. factus parochus in Fúzesgyarmat.


Gyürky Vincentius.
gyurkyvincentius1811
nem1894
Natus 2. Apr. 1811. in Alsó-Sztrepócz in cottu Neogr. Philosophiam et theologiam absolvit Tirnaviae et 11. Apr. 1834. ordinatus est. Cooperatorem egit Bajnae, in Nádas in cottu Hont. ab 1836. in Garam-Ujfalu, ab 1837. in Mocs, ab 1838. in Ipolyságh. 1841. parochus in Alsó-Palojta. Hinc 3. Maji 1860. in Rimócz. 1861. erigi curavit duas aras laterales ex piis oblatis. Eodem a. introduxit sodalitatem ss. Cordis B. M. V. et servavit missionem popularem. Hinc 23. Oct. 1874. obtinuit Naszvad. Illo agente 28. Sept. 1878. Joannes Card. Simor sacramentum confirmationis administravit. † 21. Aug. 1879. H.


Gyurny Andreas.
gyurnyandreas1702
nem1894supp
Occ. 1702. plebanus capituli Scepus, qui post obitum Thomas Betlehemfalvay factus canonicus Scepus. durantibus metibus Rákóczianis.


Gyurovszky Georgius, Josephus.
gyurkovszkygeorgius1746
nem1894
Berzenczensis ex cottu Bars. 25. Nov. 1746. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 12. Jun. 1750. missus pro cooperatore Vetero-Zolium. Ibidem jam 8. Aug. 1751. investitus parochus. Hinc 11. Apr. 1758. in Koropna, ubi † 11. Apr. 1760.


Haas Jacobus.
haasjacobus1727
nem1894
Natus in Béla in cottu Scepus. 18. Nov. 1727. susceptus in alumnatum Budensem. Factus parochus Menhardivillae, ubi † 23. Nov. 1760. Fuit simul canonicus Gnesnensis in Polonia.


Haas Rudolphus.
haasrudolphus1706
nem1894
Investitus parochus in Ujbánya, quem sub tumultibus Rákoczyanis intrusus minister Andreas Richter exturbare non potuit. Successorem. 1706. nactus.


Habala Emericus.
habalaemericus1732
nem1894
Zvonczinensis, ex cottu Poson. 5. Nov. 1732. susceptus in alumuatum theologus speculativus quarti a. 1738. ordinatus. Capellanus Bajmóczensis. Hinc 9. Mart. 1739. investitus parochus in Závada, 1. Sept. 1741. autem investitus in Rózsavölgy, hinc 2. Sept. 1743. in Zavar. Ibidem 1755. Joannes Galgóczy visitationem peregit, qui de parocho sic: „Annor. 42. Diligenter exequitor officium suum, vitae exemplaris, domum habet in statu commodo.“ Ibidem † 27. Maji 1758.


Habasicz Paulus.
habasiczpaulus1633
nem1894
Fuit 1633. et 1634. parochus in Nyitra-Sárfö.


Habersák Andreas.
habersakandreas1763
nem1894
Fuit parochus in Durand. Etiam munus VADni distr. sup. fluvii Poprád gessit. † 19. Nov. 1763. Váraljae in Scepusio apud Misericordianos.


Hacskó Georgius.
hacskogeorgius1718
nem1894
E dioecesi Nitriensi cum dimissolrialibus susceptus per AEppum ad ADioecesim. Fuit eousque applicatus in Pográny et per cambium cum Ladislao Bokor 31. Maji 1718. investitus est parochus in Nagy-Kér. Hinc 12. Maji 1729. in Zsarnócza, ubi † 29. Apr. 1747.


Hacskó Georgius.
hacskogeorgius1732
nem1894
Investitus 1. Aug. 1732. parochus in Szent-Mihályúr, quam parochiam 1771. resignavit et qua deficiens † 11. Maji 1775. Tirnaviae.


Hacskó Paulus.
hacskopaulus1681
nem1894
Qua neomista 7. Mart. 1681. investitus parochus in Alsó-Rakoncza. 1683. metu hostium latitare debuit. A. circa 3. Maji 1684. operabatur in Thaszár, donec 25. Febr. 1685. investiretur in Kis-Tapolcsán. Ibi 1686. comitissa Elisabetha Rákóczy de Felsö-Vadász fundavit confraternitatam B. M. V. de monte Carmelo. Hinc 16. Jun. 1692. in Kovarcz, inde vero 22. Nov. 1696. in Modor, ubi 1699. Joannes com. Volkra peregit visitationem, in qua de parocho sic: „Aetatis 42. Vir bonae vitae et famae, suis apprime dilectus, munia sua diligenter obit Libros et breviarium habet, quod et dicit. Ipsius tempore per ipsum et per patres S. J. 41. conversi sunt.“ Fine a. 1701. factus parochus in Bazin, ubi et munus VADni gessit. 22. Febr. 1707. installatus canonicus Poseniensis. † 1712.


Hadányi, vel Hradnay Georgius, Josephus.
hadanyigeorgius1706
nem1894
E seminario s. Adalberti 20. Mart. 1706. ordinatus 23. Oct. ejusdem a. investitus in Nagy-Bárkány. Hinc 6. Mart. 1713. Jókö, 28. Apr. 1713. in Visk. 10. Apr. 1714. investituram accepit pro Hradist, cum filia Ószuszkó, ubi usque 1716. in Visk vero usque 1722. activus erat.


Hadbavni Emericus.
hadbavniemericus1749
nem1894
Nobilis Miklósfalvensis e Scepusio. Qua alumnus semin. Mariani 1749. baccalaureus et 1750. magister philosophiae. Theologiam usque secundum a. in eodem seminario 1752. terminavit. 6. Dec. 1753. missus Scepusium pro cooperatore. 31. Maji 1758. Bazinium et 25. Maji 1759. ad Garam-Szent Benedek. 22. Nov. 1762. investitus parochus in Némethi in cottu Hont. Ibidem 1766. conscriptiu fuit peracta. Hinc 3. Jul. 1768. in Szebeléb. Ibidem munus VADni distr. Hont. super. gessit. † 13. Nov. 1793. ibid.


Hadinger Martinus.
hadingermartinus1791
nem1894
Theologiam cum quarto a. in arce Posoniensi 1791. absolvit. 1792. in instituto presbyterorum Tirnaviae transegit. Cooperatorem egit Tallos, hinc 1794. in Egyház-Gelle. 20. Nov. 1798. praesentatus parochus in Csútörtök. 1799. resignavit parochiam et instituto emeritorum, parochum ingremiatus victitabat in Püspöki, ubi † 27. Jul. 1828. Hadviger Antonius. Natus 27. Jul. 1803. Theoleogiam cum quarto a. in Pázmáneo 1825. terminavit, 1826. et 1827. in institutu presbyterorum transegit Strigionii. lbi 13. Aug. 1826. ordinatus est. Cooperatorem egit Modrae, ab 1829. Posonii ad s. Salvatorem. Ab 1852. professor et catecheta in orphanotrophia civico Posonii. Hinc 1840. factus parochus in Vedröd. 30. Oct. 1864. ibidem.


Haffner Michael.
haffnermichael1804
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1804. absolvit. Abhinc Budae morabatur. 1805. factus cooperator in Kürth, 1808. transivit ad Vásárút. 1808. adeptus est parochiam Szent-Antal, quam 1809. ordini s. Francisci resignavit. Mense Majo 1810. administrator in Uj-Bars, ubi † 4. Sept. 1811. Ex ictu apoplectico ad aram celebrans extinctus.


Hagany Matthaeus.
haganymatthaeus1681
nem1894
Natus in Nagy-Tapolcsány. Qua alumunus semin. s. Stephani 1681. baccalaureus et 1682. magister philosophiae. Theologiam in Pázmáneo absolvit. 23. Apr. 1386. investitus parochus in Kis-Vendég, quo cum conjuncta Sissó. Ibidem usque 1689. operatus est. 25. Maji 1700. investituram parochiae oppidi Nagy-Tapolcsány assecutus est. Ibidem eodem a. Josephus Pongrácz peregit visitationem, qui mentionem facit hospitalis per dominium erecti pro 12 personis. Munus VADni gessit. † 19. Oct. 1709. ibidem.


Haiden Franciscus, Joannes.
haidenfranciscus1458
nem1894
Occurrit ab 1458. usque 1467. parochus Posonii ad s. Laurentium, simul canonicus ad a. Martinum. (Rimely, Capit. Poson. 257.) In aliquo antiquo documento germanico a. 1463. vocatur „Franz pfarrer zu sand lorentzem.“ (Tudom. Értek. I. 141.)


Hainiss Justinus.
hainissjustinus1839
nem1894
Natus 23. Sept. 1839. Theololgiam cum tertio a. Strigonii absolvit et 24. Jul. 1863. ordinatus est. Cooperatorem egit in Aranyosmaróth. A 20. Oct. 1865. parochus in Fenyökosztolány. Hinc 1890. factus admin. in Sissó.


Haiszl Franciscus.
haiszlfranciscus1822
nem1894
Origine Körmöczbányaensis. Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1822. absolvit. 1823. in instituto presbyterorum transegit. Pro cooperatore missus Posonium. Initio 1824. Pestinum ad s. Theresiam, hinc 1830. transivit ad Selmeczbánya. 20. Aug. 1839. obtinuit administrationem parochiae Hrussó, ubi † 13. Jul. 1848. Aetatis 49.


Hajdin Stephanus.
hajdinstephanus1762
nem1894
Szent-Jánosensis in cottu Poson. 1762. susceptus in alumnatum Budensem. 11. Oct. 1763. ad praepositum Scepusiensem missus pro cura animarum. Mensa Nov. ejusdem a. applicatus pro cooperatore in Löcse. Ab 1768. parochus in Busócz, hinc 1775. vicarius parochialis in Igló. 1776. incorporatus neo-erectae dioecesi Scepusiensi. Inde 1780. reversus ad Adioecesim et Budae in arce pro cooperatore missus. 8. Sept. 1782. introductus parochus in Búr-Szent-György, ubi 1788. visitatio per ipsum AEppus a Batthyan peracta. In qua de parocho: „Valetudinis ad munia obeunda bonae. Decenter incedit. Nullo defectu notatus † 30. Aug. 1797. ibidem.


Hajdin, vel Haydin Josephus.
haidinjosephus1818
nem1894
Natus 13. Mart. 1818. Theologiam in Pázmáneo 1840. absolvit. 8. Aug. 1841. ordinatus est. Eousque in instituto presbyterorum morabatur. Hinc cooperatorem egit Stomfae. Ab 1845. Leopoldi Ferdinandi comitis Pálffy capellanus domesticus. Mense Apr. 1847. parochus et decanus l. r. cittis Szakolcza. Ab 1851. praepositus B. M. V. de Novo-Monte Pestiensi. † 18. Maji 1859. Posonii.


Hajdinovics Martinus.
hajdinovicsmartinus1719
nem1894
Qua secundi anni theologus 1719. ordinatus et in curam animarum missus. 24. Jul. eodem a. investitus parochus in Szemö. Ibidem 1731. Paulus Forgách peregit visitationem, in qua de parocho: „Ejus sedulitate 1728. ex fundamentis erecta ecclesia per Emericum Esterházy Aeppum, qui etiam pro dote assignavit decimas jure perenali.“ Inde ll. Febr. 1733. transivit ad Udvard, ubi usque 1736. operatua est.


Hajdinovics Paulus.
hajdinovicspaulus1686
nem1894
7. Mart. 1686. investitus parochus in Bozók. Hinc eodem a. disccesit. 6. Febr. 1693. investituram accepit parochiae opopidi Malaczka, ubi etiam munus VADni gessit. Oparatus est usque 1703.


Hájek Adamus.
hajekadamus1789
nem1894
Natur 23. Dec. 1789. Theologiae in Pázmáneo studuit. 26. Aug. 1812. ordinatus est. Cooperatorem egit in Holics, et Korompa, ab 1813. in Gajar. Hinc 10. Maji 1814. sublevatus parochus in Récse. 22. Jan. 1847. nominatur VADnus Baziniensis. 5. Oct. 1851. canonicus hon. Strigon. 19. Mart. 1857. in stallatus canonicus Posoniensis. Fuit etiam abbas B. M. V. de monte Zebegény. † 6. Maji 1867. Posonii.


Hajek Martinus.
hajekmartinus1677
nem1894
E seminario a. Stephani 16. Apr. 1677. ordinatus. Mense Maji ejusdem a. investitus parochus in Veszle, ubi 10. Sept. 1678. succesorem nactus. 1. Jan. 1679. investituram accepit pro Miava, ubi usque 1680. operatus est.


Hajnalköli Joannes.
hajnalkolijoannes1744
nem1894
Theologiam cum quarto a. in collegio Apollinari Romae 1744. terlminavit. Redux applicatus est studiorum praefectus in seminario a. Stephani. 30. Sept. 1775. investitus parochus in Bárka, quacum incorpuratus neo-erectae dioecesi Rosnaviensi.


Hajnos Samuel.
hajnossamuel1657
nem1894
Occurrit 1657. parochus in Lakács, de quo visitator Joannes Cherlay eodem a. dicit: „Est pater adhuc ex iliis antiquioribus. Belle convenit cum parochianis.“


Hajnos, vel Hajnosius Joannes.
hajnosjoannes1647
nem1894
Fuit 1647. parochus in Nagy-Bresztován. Nominatur in catalgo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto.


Hajnos, vel Hajnosius Nicolaus.
hajnosnicolaus1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Ürméncz. Eodem a. fuit ibidem per Wolfgangum Érsekujvári visitatio peracta. Ibidem 1634. etiam Joannes Solnensis visitationem peregit, qui de parocho talia notavit: „Hic magis poculis, quam officio suo parochiali studet. In sua vita nec semel infirmum unxit oleo sacro dicens, quod non vocetur ab infirmis (hanc excusationem proferunt plerumque omnes). Hinc et aliis injunxi, ut omnes de hac vita decedentes, pro altera visitatione, mihi, cum baptizatis omnibus et matrimonio junctis in scripto ostendant, sub poena incarcerationis diuturnae. Hic est Ludanensis parochus Michael Mazar. Hi pugnabant sine vulneribus, post pocula, cum aliquo populi scandalo. Etiam retulit mihi meus vicegerens quod choreis ducendis indulgeat, quodque in Nagy-Tapolcsán duobus diebus in taberna cum feominis combibisset in terra sedendo. Nominat illum parochum Lakácsensem, catalogus cleri jussu Georgii Lippay 1647. conscriptus. Dein trarisivit ad Szolcsán, ubi 1657. Joannes Cherlay peregit visitationem, qui de parocho notavit: „Senex bonus.“


Hajnossy Stephanus.
hajnosssystephanus1691
nem1894
Investitus 27. Dec. 1691. licentiatus in Nagy-Mácséd, ubi usque 1697. operatus est.


Hajnovics Franciscus.
hajnovicsfranciscus1705
nem1894
Occurrit 1705. parochus in Bars-Szent-Kereszt. Qui captivitatem Rákóczyanorum expertus. (Schematism. hist. Neosol 355.)


Hajossy Michael.
hajossymichael1775
nem1894
Theologiam cum tertio a. in Stephaneo 1775. absolvit. Cooperatorem egit in Bazin. Ab 1778. parochus in Tóth-Gurab. 1784. controversiam habuit cum communitate propter ludimagistrum dimissum. † 24. Aug. 1804. Posonii.


Hajósy Ladislaus.
hajosyladislaus1819
nem1894
Natus 1. Aug. 1819. Philosophiam et juridicam Jaurini, theologiae primum et secund. Jaurini, tertium Tirnaviae et quartum a. Strigonii absolvit. 16. Jul. 1850. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ipolyszakállos, ab 1851. in Lekér, ab 1854. in Tölgyes. demum in Ipolynyék. Dein admin. in spiritualibus in Gyerk, tandem subsidiarius in Tardoskedd. 1865. parochus in Királyrév. Hinc 24. Dec. 1880. in Albaár, quam 24. Nov. 1882. resignavit et pensione donatus victitat in Somorja.


Hajszter, vel Haiszky Georgius.
hajsztergeorgius1697
nem1894
Investitus 23. Febr. 1697. licentiatus in Nagymácséd, ubi usque 1714. operatus est.


Hajts Joannes.
hajtzjoannes1843
nem1894
Natus 8. Oct. 1843. Theologiam in seminario generali Pestini absolvit et 25. Julii 1869. ordinatus est. Cooperatorem egit in Zsigárd, ab 1870. in Vajka, ab 1871. Comaromii. Hinc 1. Aug. 1877. factus admin. mense Sept. parochus in Ekecs.


Hakkel Mathias.
hakkelmathias1752
nem1894
Natus in Detva in cottu Zólyom. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1751. baccalaureus, 1752. magister philosophiae. In eodem seminario theologiam absolvit. 16. Dec. 1755. missus est pro cooperatore Vetero-Zelium. 13. Apr. 1756. investitus in parochiam Baczur cum Osztroluka. Hinc 6. Febr. 1760. iín Nagy-Szalatna. † 6. Dec. 1769. ibidem.


Hakkel Stephanus.
hakkelstephanus1559
nem1894
Occurrit 1559. parochus in Koross, de quo visitator ejusdem a. refert, quod sit uxoratus et tetus catholicus. Michael Szegedy, qui 1560. visitationem peregit. de parocho notavit: „Juvenis, bonus, pius, vitae integritate praeditus. Romanus, sed uxoratus. Sacris Posonii per red. d. Tompam initiatus.“


Halácsy Aloysius.
halacsyaloysius1818
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1818. absolvit. 1819. transegit qua diaconus Bankae. Post ordinationem cooperatorem egit in Nagy-Maros et ab 1823. in Buda Vetus. 6. Jul. 1824. praesentatus parochus in Nagy-Magyer. Hinc 19. Oct. 1829. praesentam accepit pro Zsély. Occasione traslationis suae in acri hieme, ut fertur, refrigeravit, in cujus sequelam ex phthisi pectoris † 10. Febr. 1830. ibidem. Aetatis. 33.


Halácsy Joannes.
halacsyjoannes1705
nem1894
Theologiam qua speculativus cum quarto a. terminavit in Pázmáneo. Investitus 13. Jun. 1705. parochus in Turócz-Szent-Márria, hinc 1. Mart. 1706. in Felsö-Vásárd, inde 15. Jan. 1710. in Ardanócz, item pro interim in Alsó sue Tóth-Diós. Ibidem 1713. Paulus Zichy, peregit visitationem, qui de parocho: „Sufficientis doctrinae. Perficit omnia sine querela.“ Exhinc 28. Mart. 1715. in Krakován. Ibidem 1731. Franciscus com. Zichy peregit visitationem, qui de xenodochio selo parochi erecto refert. Fuit etiam VADnus. † 11. Maji 1740. ibidem. Legavit mille flnos.


Halácsy Nicolaus.
halacsynicolaus1704
nem1894
Nobilis Nagy-Jáczensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1704. baccalaureus et 1705. magister philosophiae. Theologiam in seminario Mariano absolvit et 7. Apr. 1708. ordinatus est. 15. Apr. 1709. investitus parochus in Hédervár. 1713. parochus in Ujlak, ubi eodem a. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de parocho refert: „Bonae doctrinae; commendatur ab omnibus, siquidem omnia munia zelose perficiat.“ Hinc 11. Dec. 1716. investitus in Vicsap-Apáthi cum Egerszegh. In his usque 1728. operatus est.


Haller e comitibus 1. b. ab Hallerstein Franciscus.
hallerfranciscus1782
nem1894
Theologiam cum quarto a. in collegio Apolinari absolvit Romae. Reversus 20. Jan. 1782. praesentatus parochus in Dömös. Hinc 31. Dec. 1783. in Kúrth. 1790. Canonicus Posoniensis. 1797. abbas B. M. V. de Prinou. In Martio 1801. canonicus Magno-Varadiensis. 1812. ADnus Békésiensis, 1816. custos, 1822. cantor. † 1823.


Halma Josephus.
halmajosephus1798
nem1894
Theologiam cum quarto a. Posonii in semin. AEppali 1798. absolvit 1779. qua diaconus Tirnaviae morabatur. Cooperatorem egit in Verbó, ab 1802. in Ó-Tura, ubi simul in spiritual. admin. Ab 1806. parochus in Szokolócz. 1810. munere VADni in neo-erecto districtu Szokolóczensi condecoratus. 27. Jan. 1823. factus parochus in Krakován. Districtus Csejthensis VADnus et scholar. nat. inspector. † 20. Jan. 1850. ibidem. Aetatis 74. Fuit s. sedia consistor. Tirnav. assessor.


Haló Michael.
halomichael1802
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminarip AEppali Posonii 1802. terminavit. 1803. qua diaconus Pestini morabatur. Cooperatorem egit in Köhidgyarmat, ab 1804. in Udvard, ab 1805. in Bajóth, ab 1806. in Kéménd, et ab 1808. Comaromii. 9. Apr. 1810. factus est administ. in Uny. Quod munus 1825. resignavit et instituto emeritorum parochorum adlectus est. Victitabat Pestini, ubi † 2. Nov. 1838.


Halus Paulus.
haluspaulus1820
nem1894
Natus 1. Jul. 1820. in Csicsó, Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 15. Jul. 1843. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szent-János. 1847. obtinuit parochiam Verbócz. Inito cum Antonio Cserni cambio 20. Sept. 1852. praesentatus est in Szobotist. Hinc iterum per cambium cum Emerico Jedlicska 28. Aug. 1853. praesentatus et 13. Sept. investitus parochus in Czerova. Abhinc 29. Sept. 1860. praesentatus in Nádas in cottu Poson. Hinc 25. Sept. 1891. instituto s. Adalberti aggregatus.


Haluznati Andreas.
haluznatiandreas1716
nem1894
Occurrit circiter ante 1716. parochus in Felsö-Zsember.


Hamar Franciscus.
hamarfranciscus1661
nem1894
Qua alumnus Stephani Bartok 1661. baccalaureus et 1662. magister philosophiae in universitate Tirnaviensi promotus. Theologiam in collegio generali seu rubrorum absolvit et 4. Oct. 1665. ordinatus est. 12. Dec. ejusdem a. investitus parochus in Divény in cottu Neogr. Hinc jam 16. Jul. 1666. transivit ad Torna. Inde vero 15. Jun. 1671. ad Deresk, ubi usque 1672. operatus est.


Hamernék, rectius Hamernik Mathias.
hamernekmathias1792
nem1894
Natus in Vág-Besztercze. Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali absolvit 1792. Posonii. 1793. accomodationem expectavit Tirnaviae. Cooperatorem egit in Ó-Tura, ab 1794. in Szobotist, ab 1795. in Cziffer, ab 1799. in Nagy-Súr, ubi simul admin. vivo adhuc parocho, illo defuncto parochiam 1811. obtinuit. 26. Jun. 1821. apoplexia tactus. Humanissimus mortalium. Pupillorum fautor.


Han Jeannes, Georgius.
hanjoannesgeorgius1734
nem1894
15. Jan. 1734. investitus parochus in Kormosó, 4. Jul. ejusdem a. et m. in Magasfalva, ubi adhuc eodem a. desinit operari.


Han Joannes, Georgius.
hanjoannes1734
nem1894supp
4. Jul. 1734. investitus parochus in Magasfalva, qui post installationem suam, sumto prandio discessit, nec amplius reversus, aut visus est.


Han, rectius Joannes de Vajka.
hanjoannes1485
nem1894
Occurrit 1485. rector altariae a. Adalberti, plebanus et cananicus eccl. a. Martini Posonii. Activus adhuc 1495. (Rimely, capit. Poson. 258.)


Han, rectius Joannes de Vép, alias de Ispár.
hanjoannes1470
nem1894
Occurrit 1470. custos canonicus et plebanus eccleaiae a. Martini Posonii. Successorem 1485. nactus. † 1500. (Rimely. Capit. Poson. 257.)


Hanák Rudolphus.
hanakrudolphus1818
nem1894
Theologiam cum quarto a. Pestini in seminario gen. 1818. terminavit. 1819. in Csúz et 1821. in Garam-Szent-Benedek morabatur. Hinc capellanus aulicus applicatus apud Sigismundum com. Berényi in Bodok. 1822. cooperator in Czethény. Ab 1824. praefectus herul. Pauli Motesitzky in Komjáth, 1825. factus parochus in Hidegkút, quam 1829. resignavit et in Garam-Szent-Benedek victitabat, ubi etiam † 16. Dec. 1834.


Hancsok Alexander.
hancsokalexander1762
nem1894
Oriundus ex oppido Báth. Missus 22. Nov. 1762. pro cooperatore ad Garam-Szent-Benedek. 22. Mart. 1766. investitus parochus in Garam-Ujfalu. † 7. Mart. 1788. ibidem. Aetatis 45.


Handerla Georgius.
handerlageorgius1776
nem1894
3. Sept. 1776. praesentatus et 18. ejusdem a. investitus parochus in Krajna, nuc Hrachovistye. Hinc 1782. transivit ad Udvarnok. 1. Jul. 1785. notificavit officio contra illatam querelam, quod ancillam ideo nollet copulare, quia pro catechesi non venit. Inde transivit ad Galgócz, ubi † 9. Maji 1796. Fuit solers apiarius.


Hanel Michael.
hanelmichael1510
nem1894
Occurrit 1510. parochus Bu densis ad B. M. V. in castro. Hoc anno Sigismundus rex Poloniae et Barbara filia Stephani comitis Scepusiensis, illius et Casimiri ducis Teschnensis procuratione desponsati sunt. (Révay. De Monarchia et s. Corona, Centuria IV.)


Hanula Mathias.
hanulamathias1648
nem1894
Fuit a mense Apr. 1648. parochus in Magasfalva. Successorem 1657. nactus est.


Hanula Mathias.
hanulamathias1667
nem1894
Ab 1667. usque 1670. occurrit adscriptus albo Pázmánei, accessit Posonio, qua philosophiae studens, ast insufficienti successu, nam classes repetere debuit. 17. Apr. 1679. investitus licentiatus in Felsó-Szeli, ubi usque 1680. operatus est. 10. Sept. 1688. vero investituram accepit in Cseri, nunc filia ad Litava.


Hanula Thomas.
hanulathomas1735
nem1894
Szlénsensis in cottu Liptó 8. Nov. 1735. susc. ad alumnatum Budensem Széchényianum. 30. Jun. 1740. investitus parochus in Szlécs, ubi † 6. Jan. 1754.


Hanula, alias Homola Georgius.
hanulageorgius1671
nem1894
Natus in Kollos in cottu Nitr. E collegio generali 1671. baccalaureus et 1672. magister philosophiae. Theologiae in eodem seminario studuit et 14. Maji 1674. ordinatus est. 2. Jun. ejusdem a. investitus in Nagy- et Kis-Krstyene. Ibidem eodem 1674. a. Andreas Péterfy peregit visitationem. 6. Maji 1677. in Szenográd. Dum occasionaliter iter ageret circumdatus a rebellibus, ad mortem quaerebatur, verum acceptis plagis et vulneribus, divina misericordia vivus evasit. Hinc 19. Apr. 1678. in Ujlak et Kis-Báb, sed hinc jam 30. Jul. ejusdem a. transivit ad Nagy-Súr, ubi 15. Sept. investitus est. Inde jam 30. Apr. 1679. investituram accepit pro Bakabánya. Hic successorem 1657. nactus est.


Hanuskovics Sebastianus.
hanuskovicssebastianus1700
nem1894
Occurrit 1700. parochus in Netzdorf, (Nedecz) in cottu Scepus. Quem nominat Joannes Sigray in instrumento visitationis eodem a. peractae.


Hanusóczy Ladislaus.
hanusoczyladialaus1700
nem1894
In protocollo visitationis 1700. per Joannem Sigray peractae bis nominatur, et quidem qua parochus in Jamnik et qua recenter installatus in Sigra (Zsegra).


Hanuszek Paulus.
hanuszekpaulus1700
nem1894
Fuit ab 1700. usque 1703. parochus in Szkenó-Fúrdö. Hinc 26. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Jasztráb. Inde 26. Nov. 1709. in Dubova. Exinc jam 6. Dec. ejusdem a. in Libet-Bánya, quacum etiam Pojnik conjuncta fuit. 19. Jul. 1720. investitus in Búr-Szent-Miklós. Hinc demum 5. Mart. 1724. in Detrekö-Szent-Miklós, ubi usque 1727. activus erat.


Hanzel Matthaeus.
hanzelmatthaeus1695
nem1894
Theologiam cum secundo a. in collegio generali 1695. absolvit. 7. Jan. 1696. ordinatus et 17. Mart. ejusdem a. investitus parochus in Nizsna. Ibidem 1700. Josephus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho dicit: Annorum 30. Convertit hic 106. Nullum copulavit absque trina denuntiatione et praemissa confesione. Hinc 8. Maji 1701. in Turócz-Szent-Ilona. Inde vero 13. Mart. 1709. in Szucsány. Exhinc demum 2. Apr. 1711. in Mosócz, ubi 1733. successorem nactus.


Hanzeli Michael.
hanzelimichael1694
nem1894
Expeditus et 23. Apr. 1694. investitus parochus in Murány in cottu Gömör.


Hanzlik Andreas.
hanzlikandreas1761
nem1894
Szkaloczensis, 1761. susceptus in alumnatum Budensem, Széchényianum. † 20. Dec. 1702. missus pro cooperatore ad Gajar. Inde vero 8. Jul. 1766. ad Mijava. 17. Nov. 1767. commissa illi fuit administratio in Verbócz, ubi usque 1778. exhaesit. Exhinc cooperator in Nemecsény. 1779. studiorum praefectus in semin. s. Stephani. 1780. ultro quoque cooperator in Nemecsény. 11. Apr. 1781. admin. ibidem 10. Mart. 1782. contra illum inquisitio fuit mota circa ebrietatem. Vir secus morbis affecetus. 2. Apr. ejusdem a. e parochia recessit et Tirnaviae morabatur. Ubi † 4. Aug. 1785.


Hanzlik Joannes.
hanzlikjoannes1733
nem1894
Szkaloczensis, 1. Nov. 1733. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum, ubi theologiam moralem absolvit. 20. Sept. 1735. investitus parochus in Liptó-Szent-Kereszt. Exhinc 13. Maji 1740. in Komjáithna. Inde 22. Jan. 1748. in Bobrócz. Inde 17. Aug. 1750. in Radvány. Ibidem 1755. visitationem peregit Josephus Batthyány, qui de parocho sic: Annor. 46. Libros habet post fata Josephi Bossányi loci parochi pro ecclesia inscriptos 29. Hinc 4. Dec. 1761. obtinuit Zavar. Ibi in processu ecclesiae contra familiam Hrabovszky triumphavit, † 24. Jan. 1769.


Haraika Joannes.
haraikajoannes1765
nem1894
Investitus 25. Jan. 1765. parochus in Bajna, in cottu Nyitra, ubi m. Majo ejusdem a. successorem nactus.


Haraika, vel Haraszka Michael.
haraikamichael1675
nem1894
3. Maji 1675. investitus parochus Bajnensis in cottu Nyitra. Hinc 4. Oct. 1680. in Varbó, inde 3. Jan. 1690. in Nagy-Bresztován, ubi usque 1691. operatus est.


Harczay, vel Harczányi Georgius.
harczaygeorgius1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Cseklécz in conscriptione jussu Georgii Lippay facta. 1648. evenit, quod incolae Lutheri addicti, tectis parochialibus ignem injecerunt, exitus omnes firmis repagulis adeo munierunt, ut deintus manens parochus nulla arte semet flammis subducere potuisset et certe extitisset vulcani victima, si catholicus quidam, ad rorate maturius preficiscens, insolito observato fumo, parochum, periculi ignarum non liberasset.


Harczy Josephus.
harczayjosephus1756
nem1894
Missus 1. Jun. 1756. pro cooperatore ad Divény in cottu Neográd. 3. Jul. 1758. investitus parochus in Felsö-Tiszovnik. 4. Mart. 1768. ibidem.


Harczy Stephanus.
harczaystephanus1758
nem1894
Physico-caasista in cottu Bars. 1758. susceptus in alumnat. Bndensem, Széchényianum. Studia theologica in semin. generali absolvit et 21. Dec. 1765. ordinatus est. 13. Oct. 1766. missus pro capallano domestico ad viduam Nicolai Bossányi, natam Sipeky. 1772. cooperatorem egit in Oszlány. 1773. parochus factus in Szelezsény. Resolutis per r. consilium locumten. 4000 flnis 1775. nova ecclesia erecta et 1. Jul. 1777. per Joannes Filó benedicta. Constructa item domus parochialis. Ob continuam oculorum affectionem excoecatus, 1782. resignavit parochiam et inter emeritos parochos susceptus, Tirnaviam recessit, ubi † 31. Aug. 1793.


Harman Joannes.
harmanjoannes1700
nem1894
14. Jun. 1700. investitus parochus in Vagyócz, usque 1705. tunc parochia sub jugum Aug. conf. addictorum venit.


Harman Paulus.
harmanpaulus1640
nem1894
Physico-caaista. Ad provisionem capituli Strigon. 22. Dec. 1640. ordinatus. 1647. factus parochus in Garam-Szent-Benedek, ubi eodem a. Matthaeus Schegelius peregit visitationem, qui de parocha sic: „Conventualis ibidem. Vir vegetus. Annor. 33. Residens in hac parochia medium a. Habens librum synodalem, baptisatorum curabit fieri. Auditores quidem omnes catholici sed negligentissimi in divinis. In templo civitatis nullum fieri potest execitium propter metum Turcarum.“ Nominatur in catalogo cleri hoc a. jussu Georgii Lippay confecto.


Harmath Martinus.
harmathmartinus1742
nem1894
Natus in Érackujvár. E seminario a. Stephani 1742. baccalaurens et 1743. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1747. terminavit. 18. Jul. ejusdem a. missus est Pestinum pro cooperatore. Hinc 8. Jul. 1750. investitus parochus in Palást. Inde 4. Mart. 1752. in Léva, 12. Sept. 1772. exusta ecclesia cum 444. domibus. Ibidem munus VADni gessit. Per cambium cum Francisco Kasza obtinuit Diószég, ubi 20. Dec. 1777. investitus, est. Ibi eodem a. in sequestrum devenit. Diver sae difficultates moverunt illum se beneficio abdicare. 1784. Tirnaviam ad deficientiam recessit. ubi † 29. Oct. 1787.


Harmathy Stephanus.
harmathystephanus1700
nem1894supp
Fuit 1700. parochus Liszcensis in Scepusio et ejus can. titularis. Nominat illum visitator capituli Joannes Sigray. † inter 1696-1703. Leutschoviae apud RR. PP. Minoritas. Aetatis 35.


Harmati, vel Hármasy Jacobus.
harmatijacobus1672
nem1894
Püspökfalvensis e cottu Nitriensi. E seminario s. Stephani 1672. baccalaureus et 1673. magister philosophiae. 5. Maji 1675. invastitus parochus in Csicsó et Szent-Miklós, hinc jam 31. ejusdem m. et a. in Egyházfalva. Inde 6. Jun. 1678. in Duna-Szerdahely, ubi usqua 1695. operatus est.


Hárossy Carolus.
harossycarolus1805
nem1894
Natus in Arnyosmaróth. Philosophiam et primum a. theologiam usque pascha 1802. in arce Posoniensi, reliqumm Tirnaviae in seminario Mariano 1805. terminavit. Cooperatorem egit in Podola. ab 1806. in Galantha, ab 1807. in Cziffer, ab 1808. in Udvarnok, ab 1809. in Sasvár. Mense Jul. 1812. obtinuit parochiam Kis-Báb, ubi 1815. Franciscus Krammer peregit visitationem. † 19. Jan. 1850. Aetatis 68. ibidem.


Hárossy Michael.
harossymichael1766
nem1894
Cseithensis. Theologiae tertium a. in seminario a. Stephani absolvens, ordinatus et 25. Nov. 1766. ad Érsejkuvár pro cooperatore missus est. 6. Maji 1770. investitus parochus in Némethi in cottu Bars. 25. Sept. 1779. fuit ibi peracta visitatio Batthyanyiana. Ab 1780. munus VADni gessit in districtu Kis-Tapolcsány. 31. Dec. 1784. praesentatus parochua in Verebély. Illuc m. Mart. 1785. transivit. 1789. eligitur unanimi voto in VADnum districtus Verebély. 1791. Propter accuratiam in officiosis relationibus laudem obtinuit. † 23. Maji 1806. ibidem.


Harsányi, antea Hersányi Joannes.
harsanyijoannes1769
nem1894
Theologiam cum tertio a. in Pázmáneo 1769. absolvit et 28. Febr. ejusdem a. pro cooperatore ad Magyar-Szölgyény missus est. 12. Apr. 1774. investitus parochus in Taksony. Sub illius gubernio structa est hodierna ecclesia. 21. Aug. 1785. transivit ad Diószegh, quam 1802. resignavit et recessit ad Csorna, ubi † 27. Jul. ejusdem a. Fuit vir meritorum plenus, pietate, eruditione, zelo pastorali insignis.


Harsányi, vel Hersány Martinus.
harsanyimartinus1690
nem1894
E seminario s. Stephani qua casista 10. Mart. 1690. ordinatus. 27. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Nahács. Hinc 22. Jan. 1691. in Almás. Inde 30. Mart. 1696. in Bogdány. Mense Mart. 1704. accepit Pernek, ubi 1714. visitationem peregit Emericus Pangrácz, qui de parocho notavit, quod sit 52. annor. Ab 1716. parochus in Szant-Miklós, ubi 1718. e fundamentis et ex ruderibus antiquae, surrexit in colle amoneo ecclesia, cui campana 11. centen. e liberalitate parochi procurata. Ab 1719. in Belaháza, ubi 1731. Joannes Jelenffy peregit visitationem, qui de parocho: „Aetatis 70. Siquidem parochiam titulo colorato tenernet jussus intra duas septimanes extrahere investituram a vicario, commendatum ei, ut ritus ecclesiae in missae sacrificio exactius observet. quae ipsi a superioribus currentaliter injunguntur. Majorem que curam oeconomiae spiritualis quam temporalis habeat.“ 17. Mart. 1732. accepit Spácza, ubi usque 1733. Operatus est.


Harsányi, vel Hersányi Joannes.
harsanyijoannes1734
nem1894
Natus in Szent-Miklós in cottu Poson. Ex Emercano 4. Nov. 1734. ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. 7. Oct. 1743. investitus sine praesenta in Turócz-SYzent-Mária. Hinc 25. Febr. 1749. in oppidó Mosócz, ubi † 14. Febr. 1761. Fuit per cottum Turócz VADnus.


Harsteiner Josephus.
harsteinerjosephus1688
nem1894
Fuit ab 1688. usque 1694. parochus in Radván. Juris utrisque licentiatus et notarius apost. una ab 1693. parochus in Badin. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 154.)


Harter Godefriedus.
hartergodefriedus1711
nem1894
2. Jul. 1711. investitus parochgus cittis montanae Bélabánya, ibi operatus est usque finem m. Nov. 1715. Dein 26. Apr. 1717. investituram accepit pro Koss, ubi usque 1718. mansit.


Hartl Josephus.
hartljosephus1803
nem1894
Natus 21. Jan. 1803. Theologiam in seminario Mariano 1825. abdolvit. 13. Mart. 1826. ordinatus est, hunc annum in instituto presbyterbrum transegit Strigonii. Hinc praebendatus chori eccl. coll. eccl. Posoniensis una coop. in eccl. s. Martini. Ab 1827. cooperator in Moravánka et ab 1828. Csasztae. Ab 1834. parochae in Dubova. Hinc 1837. transivit ad Cseszte, ubi † 26. Oct. 1863.


Hartl Thomas, Josephus.
hartlthomas1700
nem1894
Homonnensis. 9. Febr. 1700. susceptus in alumnatum Budensem. 17. Aug. 1721. ordinatus. 5. Oct. ejusdem a. invetitus parochus in Csév. Hinc 30. Apr. 1725. in Fél, ubi usque 1728. operatus est.


Hartmann Joannes.
hartmannjoannes1758
nem1894
13. Nov. 1758. missus pro cooperatore ad Buda-Ujlak, 24. Jul. 1763. ad Kéménd in cottu Baranya. Ab 1767. iterum in Buda-Ujlak. Hinc 1773. factus parochus in Békás-megyer. 2. Jul. 1782. praesentatus in Buda-Eörs. † 14. Jul. 1793. ibidem. Aetatis 65.


Hartperger Paulus.
hartpergerpaulus1650
nem1894
1650. ordinatus. Applicatus qua concionator Tirnaviae. Ab 1659. parochus in Ottóvölgy. 1663. tumultus bellicus per Tartaros, ac incendium, magnam stragem intulit, in qua et matrilcae, ante triennium inchoatae, combustae. Ab 1664. una Cseszte administrabat. Ex Ottóvölgy ad tempus ab 1672. usque 1677. recessit et solum in Cseszte operatus est. Hoc a. autem 4. Maji iterum ibi investitus est et Cseszte resignavit. † 1685. Fundationem fecit.


Hasechi, rectius Hasek Antonius.
hasechiantonius1586
nem1894
In aede parochiali exstat quaedam imago oleis coloribus effigiem alicujus parochi monstrans, cujus super scriptio sequens: „Vera effigies Adm. Rever. Domini Antonii Hasechi primi parochi Gutensis, in Dioecesi Strigoniensi, qui per centum annos in eadem parochia vixit. Obiit autem aetatis anno 125. A. Christi 1586. Interrogatus ab Episcopo Leodico, quo vitae reginime, vitam adeo longaevam produxiset? Respondit se trium abstenium semper existitisse, videlicet: mulierum, ebrietatis et iracundiae.“ Arnoldus Ipolyi refert (Archaol. Közl. I. 98.) se similem imaginem cum tali inscriptione vidisse in Chrenócz. Res fabulosa est. nam hujus parochi nomen in actis non occurrit et eo tempore (1486-1586) alios hoc munus gessisse certum est.


Haskó Andreas.
haskoandreas1727
nem1894
8. Apr. 1727. Investitus parochus in Felsö-Hámor, ibidem operatus est usque 1731.


Haskó Casparus.
haskocasparus1793
nem1894
Natus 21. Jan. 1793. in Kis-Belád, in cottu Bars. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit et 15. Aug. 1816. ordinatus est. Cooperatorem egit in Hédervár a. tribus, in Komjáth aeque tribus, in Thaszár uno et mensibus quinque, in Párkány duobus a. 6. Apr. 1826. praesentatus est parochus in Dágh. Hinc 27. Oct. 1842. transivit ad Csév. 5. Jun. 1863. aggregatus instituti s. Adalberti. Habitabat in Csév, ubi etiam † 21. Jan. 1869.


Haskó Jacobus.
haskojacobus1647
nem1894
Natione moravus. 1647. susceptus ad Pázmáneum, ibi philosophiae et theologiae studuit et mense Apr. 1654. parochus in Szomolány. Incepit ibidem matricas nitide scribere. Vir aestimatus, a nobilibus saepius patrinus eligebatur. In eccl. parochiali aram struxit, cum hac inscriptione: „Deo immortali mortuo et sepulto posuit, dicavit, sacravitque Jacobus Hasskó parochus Szomolanensis. M. D. CLVI.“ Post conversionem pastoris Grman de Csejthe m. Majo 1660. ibidem parochus factus, ubi post protestantium dominationem multa ordinanda habuit. 1661. matricas et historiam parochiae solertissime scribere incepit. Proventus ecclesiae et parochi auxit. 14. Apr. 1662. installatus canonicus Posoniensis. 1664. Strigoniensis promotus. 1666. electus praepositus Vágujhelyiensis. Domicilium illuc transposuit et 1669. matricas scribere, res perversas ordinare cepit. Residentiam praeposituralem ad primam contignationem clevari ceptam consummavit. Ecclesiam renovavit et decoravit. Ipsius fatigiis circa 500 lutheram conversi. 1678. neoerectam ecclesiam. 1681. vero parochiam in Pobedim dotavit. Posthabitis omnibus sibi oblatis promotionibus titulum eppalem Bosonensem ac Tribunisensem at abbatiam Rajkensem acceptavit. Ad cujus titulum 1672. in eccl. Vágujhelyiensi solemniter Benedictus. 1690. eppus Nitriensis renunciatus. Eodem a. ordini s. Francisci Serafici monasterium aedificavit in Beczkó, in quo effigies ipsius structoris conservatur. Episcopatum post anni spatium resignavit et redivit ad Vágujhély, quam tot beneficiis excoulit, ut alter ejus fundatur habeatur. † 19. Oct. 1695. (Memoria episcopatus Nitr.-- Jedlicska, Kiskárpáti Eml. I. 212. et II. 479. 571.)


Haskó Josephus.
haskojosephus1828
nem1894
Natus 26. Jan. 1828. Budae. Philosophiam Tirnarnaviae, theologiam Viennae absolvit. 23. Jul. 1852. Ordinstus est. Cooperatorem egit in Verebély. ab 1853. in Nyergesujfalu, ab 1854. in Szomor. 3. Oct. ejusdem a. int. administravit Csolnok, usque 22. Apr. 1855. hinc herulorum praefectus apud Leopoldum com. Pálffy 14. Aug. 1860. factus parochus in Bátorkesz, inde 7. Apr. 1868. curam animarum suscepit in Duna-Szerdahely. Ab 1890. VADnus et schol. elem. inspector per districtum ejusdem cognominis. Consoc. sodal. cath. ibidem praeses.


Haskó Sigismundus.
haskosigismundus1708
nem1894
Nobilis Váraljensis. Qua collegii gener. alumnus 1708. licentiatus et magister philosophiae. Theololgiae in eodem seminario studuit. 30. Aug. 1716. investitus parochus in Menhárd, ubi usque 1741. operatus est. Promotus ad canoniam Scepusiensem, jam 7. Maji 1742. ibidem.


Haszprunkay Andreas, Ignatius.
haszprunkayandreas1672
nem1894
Theologiae ab 1672. in Pázmáneo studuit. 9. Febr. 1675. investitus parochus in Szucsán. 1677. jam munus VADni gessit. Hinc 1679. transivit ad Malaczka, ubi usque 1691. operatus est. 18. Mart. 1699. in vestituram accepit in Gajar. 1709. Successorem nactus. In visitatione 1714. peracta dicitur „de functus parochus loci.“


Hatala Franciscus.
hatalafranciscus1767
nem1894
E seminario s. Stephani, 25. Febr. 1767. Missus pro cooperatore ad Ólved, hinc 5. Apr. 1768. ad Szölgyén, sed nec appulit illuc, nam 28. Apr. ejusdem a. investituram accepit pro parochia in Barka, hinc 22. Febr. 1769. transivit ad Almás, demum m. Nov. 1773. ad Alsó-Dombó, ubi † 30. Apr. 1777.


Hatrik Antonius.
hatrikantonius1752
nem1894
Pruszkensis ex cottu Trencsén. 1752. susc. in alumnatum Budensem Széchényianum. 16. Apr. 1754. ordin. 3. Jan. 1755. factus cooperator Jolsvae in cottu Gömör. 21. Maji 1757. invastitus parochus in Nagy-Röcze, quacum ingremiatus neo-erectae dioeccsi Rosnaviensi.


Hausegger Martinus, Leopoldus.
hauseggermartinus1722
nem1894
7. Oct. 1722. invastitus parochus in Jánoshegy. Hinc 12. Jan. 1724. in Börzsöny. Ibidem 1732. Joannes Ujvendéghy peregit visitationem, qui dicit parochum ex propria industria procurasse ecclesiae paramenta et requisita. † Mense Dec. 1734. ibid.


Havertovics, vel Mavertovics Georgius.
havertovicsgeorgius1677
nem1894
A 16. Jul. 1677. parochns in Vámos usque 1685.


Havlicsek Vincentius.
havlicsekvincentius1845
nem1894
Natus 26. Apr. 1845. Philosophiam Tirnaviae, theogiam Strigonii absolvit et 25 Jul. 1869. ordinatus est. Cooperatorem egit in Komjáth, ab 1873. Posonii ad s. Martinum, a 26. Oct. ejusd. a. int. adm. in Szent-Mihályúr, usque m. Febr. 1874. dein iterum cooperator Posonii. Ab 1886. admin. in hospitali civico. 1889. celectus in parochum Posonii in Virágvöly.


Havlovecz Josephus.
havloveczjosephus1714
nem1894
21. Jun. 1714. investitus parochus in Hodrusbánya, hinc 12. Febr. 1715. in Velicsna ubi usque 1716. operatus est. 1723. occurrit parochus oppidi Cseszte, nominatur nempe in conscriptione hoc anno peracta. Investitus est ibidm 22. Apr. 1724. ubi operatus est usque m. Maji 1726.


Havlovicz, vel Hudovicz Martinus.
havloviczmartinus1652
nem1894
Natus in Egbell. E seminario s. Stephani 1652. baccalaureus et 1653. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario absolvit 21. Dec. 1652. ordinatus. Ab 1653. parochus in Búr-Szent-György assignatus, occasione divisionis parochiarum Szent-Geörgy et Kukló, a Szent-János et Szekula. Hic usque 1660. operatus est. 28. Apr. 1665. investitus in Bresztován et Zavar. Interim 19. Maji 1666. investitus parochus in Sárfö. In Bresztován 1673. Ferdinandus Pálffy peregit visitationem. 24. Maji 1675. in Fenyö-Kosztólany, ubi usque 1680. activus erat.


Havor Joannes.
havorjoannes1704
nem1894
Nobilis Posoniensis. Qua alumnus collegii generalis 1704. baccalaureus, 1705. magister philosophiae. Theologiae in eodem seminario per quatuor annos studuit. 2. Maji 1709. ordinatus est. Eodem a. exmiserat cum AEppus et Jaurin. Eppus ad Réfvalu, qui per duos et medium a. tam hic, quam in insula inservivit et sacramenta ministravit, residente in domo annonaria, capella ibidem coruente. Sic refert visi tatio a. 1714. Jam eodem a. parochum in Hedervár, de quo idem visitator refert: „31. annorum. Habet ab arce 100 fl. duplicem vestitum et liberam mensam“ etc. Ab circitel 1730. VADnus. 1731. ibidem visitatio fuit peracta per Paulum Forgách, qui dicit illum libris esse provisum. 1734. sepelivit ibi Josephus Christianum com. Viczay. Operatus est usque 1745.


Havran Paulus, Petrus.
havranpaulus1712
nem1894
2. Oct. 1712. investitutus in Almás, hinc 17. Dec. ejusdem a. in Zohor, ubi 8. Jan. 1713. appulit. Hinc 25. Maji 1719. in Malaczka. Ubi usque 13. Apr. 1722. operatus est.


Hazucha Ludovicus.
hazuchaludovicus1795
nem1894
Natus 3. Oct. 1795. in Vágujhely. Theologiam in seminario generali 1826. terminavit. 1827. in instituto presbyterorum transegit Strigonii. 9. Mart. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit Miavae, ab 1829. in Pöstvén, ab 1830. in Ujvároska, ab 1831. in Gajar. Hinc 1. Jul. 1834. factus parochus in Haszprunka, nunc Szent-István. † 16. Aug. 1855. ibidem ex cholera.


Héda Antonius.
hedaantonius1802
nem1894
Natus 28. Aug. 1802. Theologiam in seminario Mariano 1824. absolvit. 1825. in instituto presbyterorum Strigonii transegit et 7. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit Stompfae, ab 1728. in Vágujhely. Hinc 28. Nov. 1830. admin. in Nyitra-Pásztó. Usque 15. Aug. 1832. Hinc applicatus in Nagy-Lévárd curatus convers. anabaptistarum. 29. Aug. 1834. factus parochus in Illésháza, ubi † 27. Dec. 1862. Fecit fundationem pro pauperes scholares.


Hederváry Joannes.
hedervaryjoannes1680
nem1894
Origine de Hedervára. Qua alumnus seminarii a. Stephani. 1680. baccalaureus et eodem a. magister philosophiae. 20. Mart. 1690. inveatitus parochus in Csicsó, hinc jam 19. Nov. ejusd. a. transivit ad Vámos, ubi usque 1691. activus erat.


Hedlmayer Sebastianus.
hedlmayersebastianus1688
nem1894
14. Jul. 1688. investituram accepit pro aliqua parochia, cujus nomen insertum non occurrit.


Hegedus Gregorius.
hegedusgregorius1835
nem1894
Natus 28. Febr. 1835. in Ebed. Theologiam Strigonii absolvit et 26. Jul. 1861. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Megyer, dein Comaromii. Ab 1868. in Drégelypalánk ab 1869. in Érsekujvár. 1872. administrator, et mox 8. Mart. ejusdem a. parochus in Nagyemöke. 6. Maji. ejusd. horribile incendium domum parochialem incineravit. Parochus hac occasione pecunia spoliatus.


Hegedus Stephanus.
hegedusstephanus1787
nem1894
Ex abolito ordine Trinitariorum ad ADiocesim susceptus. 8. Aug. 1787. introductus primus post erectionem parochus in Szelöcze. Proventuum parochi ordinatio diutius durabat. 1816. aedificata aedes parochuialis. Eousque habitabat parochus in Sook, in aede ubi nunc schola † 15. Sept. 1823.


Hegyi de Eadem Josephus.
hegyijosephus1835
nem1894
Natus 9. Febr. 1835. in Szemere. Theoliogiam Strigonii absolvit. 29. Jul. 1860. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kemencze, dein Kövesd. Qua talis administrabat ad interim per tres menses Kospallag. Dein iterum coop. in Kövesd, hinc in Úrmény. Inde 1865. admin. et 4. Mart. ejusdem parochus in Viszoka. Inde a m. Maji 1874. admin. in Hrachovistye. Est simul spiritualis distr.


Hegyi Ignatius.
hegyiignatius1827
nem1894
Natus 23. Jul. 1827. Philolosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 27. Jul. 1851. ordinatus est. Cooperatorem egit in Rimócz, ab 1852. Galanthae et ab 1853. in Szered, 1854. parochus in Sopornya. Hinc 19. Jan. 1877. transivit ad Sempte. Ab 1879. VADnus et scholar. elem. inspector in districtu Ürmény.


Hegyi Joannes.
hegyijoannes1730
nem1894
Theelngiam cum secundo a. in Pázmáneo terminavit. Hinc 12. Oct. 1730. investitus parochus in Vág-Sellye. Ibidem 1731. Franciscus Zichy peregit visitationem. Inde 19. Apr. 1738. in Vámos-Ladány, ubi eccleaiae ad jecit turrim et sacristiam, tetamque restauravit sumtibus Nicolai Eszterházy, † mense Jan. 1774. Legavit ecclesiae pratum, successoribus agrum cum prato.


Hegyi Nicolaus.
hegyinicolaus1845
nem1894
A mense Maji 1845. parochus in praesidio Léva. De quo Matthaeus Schlegelius visitator a. 1647. sic refert: „Philosophus ac theologus, vegetus, aetatis 37. sacerdotii 8. Residens in hac parochia annos duos. Calvini starum major pars frequentat nostrum templum, audiendo conciones, suscipiendo baptismi et matrimonii sacramento. Illis nondum est locus pro templo designatus.“ Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto. Fuit vicegerens in districtu Levensi. Circiter ab 1650. parochus in Nagy-Kér. Hinc 1652. canonicus Posoniensis, ibique mortuus.


Heiller Carolus.
heillercarolus1811
nem1894
Natus 11. Febr. 1811. Posonii. Philosopiam et theologiam Tirnaviae didicit. 25. Febr. 1834. ordinatus. Cooperatorem egit in Misérd mensibus novem. Exactis quinque a. qua concionator Posonii ad ss. Salvatorem, in pari qualitate ad s. Martinum transpositus est. Hinc 17. Jul. 1849. canonicus Posoniensis installatus, mox parochus electus et VADnus constitutus. Fuit Abbas s. Georgii mil. et mart. de Gottál, In capitulo usque lectoratum evectus. 1880. elect. eppus Biduanensis. Occasione jubiliae 1884. ins. ord. coronae ferrae secundae classis eques condecoratus, † 24. Mart. 1889. ibidem. Habet etiam merita in literatura.


Heimberger Mathias.
heinbergermathias1820
nem1894
Natus 8. Apr. 1820. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 16. Jan. 1846. ordinatus est. Cooperatorem egit in Somorja ab 1849. in Egyházkarcsa. Hinc 15. Aug. 1850. administrator in Hidas, ubi † 12. Aug. 1870.


Heimlich Ferdinandus.
heimlichferdinandus1813
nem1894
Natus 13. Aug. 1813. in Alsó-Lendva in cottu Szalad. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 26. Oct. 1837. ordinatus est. Educatorem egit apud familiam Folgár. Ab 1842. cooperator fuit in Bussa, Patak, et Vámos. 3. Maji 1848. admin. 24. Sept. 1852. vero investitus parochus in Bácsa, ubi circa jus patronatus diversa stabilita sunt. 1858. transivit ad Börzsöny. Societatem ss. Cordis D. N. J. et Rosarii introduxit. † 11. Oct. 1869. ibidem. Vir zelosissimus, strenuus erga se, charitate plenus erga minimum. Semper aegrotans, tamen usque virium dissolutionem quaerebat fidelium salutem, quorum ingratitudo animam ejus fregit.


Heinrich Sigismundus.
heinrichsigismundus1730
nem1894
Ex Bruxellis in Belgia. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1730. baccalaureus, qua alumnus Semin. Mariani 1731. magister philosophiae. 4. Mart. 1736. investitus parochus in Velkopole, quacum incorporatus est 1776. neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Helczl Gabriel.
helczlgabriel1731
nem1894
Natus Stomfae. Qua alumnus. Semin. s. Stephani 1731. baccalaureus et 1782. magister proclamatus. Theologiam in eodem seminario cum quarto a. 1735. terminavit 23. Aug. 1737. investitutus parochus in Zohor. Ibidem operatus est usque m. Jun. 1738.


Held Mathias.
heldlmathias1762
nem1894
Natus 21. Feb. 1762. Dubovae in cottu Poson. Theologiam cum quinto a. In seminario generali 1788. absolvit. 1789. in instituto presbyterorum transegit Tirnaviae. Cooperatorem egit in Stomfa, 1792. factus parochus in Morava-Szent-János. Ab 1821 VADnus distr. Szent-János. † 29. Apr. 1832. ibidem. Diligenter scripsit historiam parochiae.


Heleri Andreas.
heleriandreas1837
nem1894
Ab 1837. parochus in Kistapolcsán. De quo Matthaeus Schlegelius in visitatione ibidem. 1647. peracta sequentia notavit: „Aetatis circiter 42. Sacerdotii 12. Existens in hac parochia annis decem. Philosophus et theollogus moralis. Habens omnes requisitos libros. Fuit vicegerens in districtu Kistopolcsányensis. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodum 1647. confecto. Successorem 1657. nactus est.


Hell Ferdinandus.
hellferdinandus1816
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1816. terminavit. Cooperatorem egit in Winschacht. Hinc 28. Maji 1825. investitus parochus in Tepla. Ubi † 26. Jan. 1842. Aetatis 49.


Helleri Joannes.
hellerijoannes1630
nem1894
Occurrit parochus in Nahácz. Interfuit synodi 4. et 5. Oct. ejusdem a. per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae.


Helmár Joannes, Michael.
helmarjoannes1722
nem1894
Praenobilis Bajmóncensis, qua alumnus seminarii Mariani 1722. baccalaureus et 1723. magister philosophiae. In eodem seminario theologiam cum quarto a. 1727. absolvit. Pro brevi tempore cooperator Tirnaviae. 25. Jul. ejusdem a. investitus parochus oppidi Stomffa. Ibidem 1731. Joannes Jelenfy peregit visitatioonem, qui de parocho notavit: „Annor. 32. A parochianis commendatur.“ 5. Sept. 1731. installatus canonicus Posoniensis. † 1740. ibidem.


Helmár Joannes.
helmarjoannes1739
nem1894
Nobilis Illmitzensis e cottu Moson. E collegio generali 1739. baccalaureus. 1740. magistris philosophiae. 17. Febr. 1743. missus pro cooperatore Vetero-Budam. 20. Febr. 1744. investitus primus parochus in Buda-Eöros. 21. Febr. ejusd. vicarius Fribeisz cum incolis ratione solutionis parocho praestandae contractum inivit. Hinc 1. Sept. 1751. transivit ad Súttö, ubi † 13. Maji 1752.


Helmich Josephus.
helmichjosephus1743
nem1894
Natus in Ujbánya. Qua alumnus seminarii e. Stephani 1743. baccalaureus 1744. magister philosophiae, quam universam de fendit. Theologiam cum tertio a. 1747. in eodem seminario absolvit. 3. Oct. 1748. investitus parochus in Thaszár. Qua talis 28. Aug. 1749. in universitate Tirnaviensi, doctor theologiae promotus. (Oblatus libellus Sandini, Hist. Apost. 1749.) Ibidem 1755. visitatio fuit peracta. † 7. Jan. 1759. ibidem.


Helmuth Gasparus.
helmuthgasparus1718
nem1894
Natus 1718. in Ujvároska. Philosophiae in Pázmáneo ab 1739. studuit. Qua alumnus seminarii s. Stephani, extra-ordinarie 1741. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. in eodem seminario 1743. absolvit. Jam 1742. in universitate Tirnaviensi baccalaureus theologiae, qua tertianni theologus promotus. (Oblatus libellus Campiani. Odio rel. in Anglia eccisi 1742.) 27. Mart. 1743. Stomfam pro cooeperatore missus et quidem primus postquam statio cooperatoris stabilita. 15. Jul. 1745. investitus parochus in Laab. 1749. ara principalis erecta. 16. Nov. 1752. in Stomfa. 30. Jul. 1754. AEppus dedit facultatem Leopoldo com. Pálffy in castello Stomfensi publicum erigendi sacellum. Munere VADni districtus Malaczka-Stomfensis condecoratus. 1755. ibidem Joannes Galgóczi peregit visitationem. Qui de parocho: „Annor. 36. Missam omnibus dominicis pro parochianis offert.“ 1761. ationem movit contra judicem nobilium Stermeszky, quia praejudiciosas clero circulares publicavit. Ab 1760. magnam activitatem adhibuit in negotio anabaptistarum Levardensium. (Acta in archivo vicar. Tirnaviensi.) 1764. ecclesiam navibus lateralibus ampliavit. Introduxit adorationem sanctissimi in feriis bachanaliis. 27. Nov. 1776. investitus in Bazin, retento munere VADni. 12. Febr. 1781. installatus canonicus Posoniensis. 23. Jul. Strigoniensis. 7. Aug. 1795. ADnus Neográd. Protonotarius apostolicus. † 1. Mart. 1807. Tirnaviae. Notabiles fundetiones fecit pauperibus, imprimis conversis. Effigies custoditur in parochia Stomfensi.


Henckel Joannes.
henckeljoannes1513
nem1894
Natus Leutschoviae. Ex archidiaconatu, canonicatu et vicariatu Varadiensi 2. Febr. 1513. electus plebenus Leutschoviensis. Decorem suae ecclesiae procuratis tabulis pictis auxit. 1516. ibidem visitationem peregit Joannes Horváth de Lomnicza, qui viros discretos de parocho interrogavit, qui unanimeter responderunt, se nihil scire mali de parocho, sed eum una cum sacerdotibus suis honeste et honorifice ecclesiam et populum regere dicebant. 1517. visitatio iterata. Die s. Agathae ejusdem a. „Ist Herr Pfarrer gen Ofen gezogen mit dem Stradtrichter Conrad Sperber und Melchiore Messingschlager umdem jungen König Ludovico ihr Gehorsam zuzeigen. Haben auch Geschänke mitgenommen.“ (Wagner, Analecta Scepus. II. 13, 16.) 1519. solvit 16 fl. decimas papales. Munere Adiaconi Tornensis condecoratus. 1520. Suscepit rectorem scholae Leonrdum Koxum de Anglia, poetam laureatum. (Ibid. 193, 140.) Post mortem Joanniss Röbel plebani Cassoviensis 1522. transivit illuc amatus ab omnibus, a quo bibliotheaca plurimos libros accepit. (Ibid. 142, 349.) Hinc capellanus aulicus et confessarius Mariae reginae. Quae 1526. pro illo distinctionem ecclesiasticam impetrare conata est. Imo praepositarum Agriensem oblatam accepit, quin acceptasset. Eodem a. reversus ad suam parochiam Cassoviensem. Abhinc confidentiosam correspondentiam continuavit, cum Erasmo Rotterdamo. Prout apud reginam ita et in omni regione magnae aestimationis fuit particeps. Apud magistratum Bartfesme, sui ob respectum, Christophoro olim eorum parocho benevolentiam expetiit. Hoc tempore episcopatus fuit illi oblatus; nec hanc acceptabat. Post cladem Mohácsianam regina solertius illius consolationis indigens illum revocavit, post gravem deliberationem ad aulam iterum reversus. Elapsouno a. Cassovienses illum revocare conabantur, sed frustra. 15. Nov. 1529. Leutschovienses magno aestimio erga illum ducti iterum in perochum elegerunt, post mortem Sebastiani Henckel, qui nuper illius successor evasit. Nuntii apud reginam repulsum passi, quae cum confessario suo 1530. Germaniam petiit. Quum Maria e mandato Caroli V. gubernatrix Belgiae denominata fuit, ipsius confessarius in suspicione, quod connexionem eum novatoribus religionis habaet. jussu imperatoris aulam deserere debuit et capitulo Vratislaviensi aggregatus est. 1531. etiam parochiam in Schweidnitz in Silesia acceptavit, quam tardius resignavit. † 5. Nov. 1539. Sepulchrum ejus in cathedrali epitaphium ornat. (Frankl, Henckel, Mária kírályné udvari papja.)


Henckel Sebastianus.
henckelsebastianus1552
nem1894
11. Dec. 1522. intro ductus parochus Leutschoviens. Fuit canonicus Varadiensis (Wagner, Analecta Scepus. II. 143.) 1526. executores venerunt, qui juxta mandatum papae, regis et episcoporum, ex bonis ecclesiae dimidium colligerent ad conducendum militem contra turcas. (Ibid. II. 146) Segregarunt 56. marcas argenti, quamvis 82 potuissent retinere, sed in dustria parochi, ecclesiae haec superveniens pars condonata fuit. Argentum hoc tardius in bonum civitatis cvenditum fuit. † 1529. Nov. 9. De quo dicit annalista Sperfogel: Fuit vir omni laude dignus, et vere pater patriae nuncupandus, nam pauperum fuit adjutor, miserorum protector, divitum consocius, et breviter, nemini odiosus, nisi Lutheranis et volluntarie ac nequitiose errantibus in fide, quibus se quantum potuit, semper opposuit. (Ibid 154.)


Henricus.
henricus1315
nem1894
Occurrit 15. Jun. 1315. plebanus de Pruck, Hidas. (Tabul. Capit. Poson. Capsa. LX. Fasc. 5. Nr. 3.)


Henricus.
henricusa1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Babasac (Bábaszek) qui juratus dixit colectoribus census papalis, suum beneficium non valere ultra sex marcas. (Mon. Vat. S. I. T. I. 227.)


Henricus.
henricuschastuc1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos de Chastuc (Chastue) nunc Cseszte. Cujus beneficium examinatum, integra decima septem grossos effecit, quos et solvit. (Mon. Vat. S. I. T. I. 203.


Henricus.
henricuse1332
nem1894
Occurrit 1332. inter 1337. Sacerdos de Spissa (Spassa) solvit collectoribus census papalis decem grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 202.)


Henricus.
henricusf1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Plesvic, est comitatus Vntensis. Nunc Szász, qui immediate subjectus AEppo, juratus dixit, suum beneficium non valere ultra sex marcas, quas et collectoribus census papalis solvit. (Mon. Vat. S. I. T. I. 227.)


Henricus.
henricus1519
nem1894
Plebanus de Majori Lumnicz, solvit decimas papales 3 f. 12 d. (Wagner, Analecta Scepus.)


Henricus.
henricusd1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Morosis, prope Vissiegrad ultra Danubium (Nagy-Maros) qui juratus taxavit suum beneficium ad quindecim marcas, solvit collectoribus census papalis tres fertones cum dimidio. Notatum quod et in castro debeat solvere. (Mon. Vat. S. I. T. I. 218.)


Henricus.
henricusdrabrimo1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Drabrimo, (Debruno) Dobrona, Qui juratus dixit. collectoribus census papalis, suum beneficium non valere ultra quinque marcas. (Mon. Vat. S. I. T. I. 227.)


Hentaller Paulus.
hentallerpaulus1725
nem1894
9. Febr. 1725. investitus parochus in Konossó. Hinc 12. Dec. 1733. in Börzsöny, ubi 7. Jan. 1743. status parochiae conscriptus. Mense Jun. 1750. resignavit parochiam et ad Selmeczbánya se recepit. ubi † 30. Apr. 1760.


Henyey de Eadem David.
henyeydavid1811
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1811. absolvit. Hinc missus est pro cooperatore ad Hédervár. Inde 5. Dec. 1815. ad Duna-Szent-Pál pro administratore translatus, ac ibidem 20. Febr. 1816. parochus praesentatus. Hinc 4. Jul. 1820. praesentatus in Hédervár, ubi munure VADni et scholar. nat. inspectoris condecoratus. † 9. Maji 1842. Aetatis 51. Fuit complur. cottum, sedis item praed. de Bácsa tabulae jud. assessor.


Heorgovics, vel Hergovics Georgius.
heorgovicsgeorgius1687
nem1894
26. Sept. 1687. investitus parochus in Börzsöny, ubi 1689. successorem nactus.


Hepner Joannes.
hepnerjoannes1723
nem1894
Theologiae in seminario Mariano studuit. 13. Mart. 1723. ordinatus est. 22. Apr. 1724. investitus parochus in Szenegrád. Hinc 25. Jul. 1730. in Bozók. † 12. Jun. 1753. Sepultus honorifice, praesentibus fratribus 24. in crypta ecclesia.


Hepner Joannes.
hepnerjoannes1750
nem1894
Natus in Bozók. E seminario s. Adalberti 1750. baccalaureus et 1751. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. in eodem seminario 1754. terminavit. 14. Febr. ejusdem a. factus administrator praeposituralis parochiae Liptó-Szent-Mária. Hinc jam 10. Jun. ejusdem a. in Kormos. Inde vero 13. Nov. 1755. in Szent-Antal in cottu Hont. Hinc demum 30. Jun. 1760. in Trubin, quacum incorporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Herald Joannes.
heraldjoannes1845
nem1894
Natus 26. Apr. 1845. Theologiam in generali seminario Pestini 1869. absolvit et 25. Jul. ejusdem a. ordinatus est. Coopeperatorem egit in Patak. ab 1871. in Szered, ab 1873. Sopornyae, ubi mox int. admin. constitutus et 1874. parochus investitus. † 5. Sept. 1876.


Herbán Josephus.
herbanjosephus1819
nem1894
Natus 2. Apr. 1819. in Lopej in cottu Zólyom. Philosophiam et theologiam in seminario Tirnaviensi absolvit. 3. Apr. 1845. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ó-Bars, ubi etiam inter. admin. fuit. Ab 1849. cooperator in Nádas, eodem a. in Aranyos-Maróth, et in Nemcsén, ab 1851. in Nagy-Surány, ab 1852. in Bakabánya, demum Bazinii. 1855. curatus anabaptistarum in Nagy-Lévárd. 1857. administrator in Apaj, hinc in Mart. 1859. factus parochus in Grinád, ubi † 19. Maji 1889.


Herbold, vel Herbort Josephus.
herboldjosephus1718
nem1894
24. Apr. 1718. investitus parochus in Velkopole. 17. Apr. 1720. in Púski, hinc 26. Febr. 1722. in Komárom-Szent-Péter, ubi eodem a. successorem nactus.


Herbst Josephus.
herbstjosephus1859
nem1894
Natus 28. Aug. 1859. Theologiam in collegio Pázmáneo 1881. absolvit. 8. Oct. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Hédervár, ab 1884. in Mocs et Tölgyes, ab 1885. in Szomor, ab 1887. admin. in Vajka. Ubi 1889. parochus factus, hinc 1890. transivit ad Szentmihályfa.


Herczeg Georgius.
herczeggeorgius1774
nem1894
Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1774. absolvit. Cooperatorem egit in Nemcsény. Ab 1775. parochus in Nagy-Hind. Haec plebania 1776. ex districtu Érsekujvárensi translata est ad districtum Verebély. 1779. discessit e parochia et ex ADiocesi.


Herczeg Michael.
herczgmichael1776
nem1894
Theologiam cum tertio a. in seminario generali 1776. terminavit. Cooperatorem egit in Nagy-Lévárd. Hinc m. Jul. 1782. parochus in Bélaház. Ecclesia antiqua primis diebus m. Apr. 1786. diruta. 1. Maji lapis primus novae ecclesiae positus, quae 15. Sept. 1787. penitus consummata. 1794. aedes parochiales exustae. † 25. Maji 1799.


Herczegh Paulus, Dionysius.
herczeghpaulus1697
nem1894
Theologiam absolvit Graetii in Styria. 23. Apr. 1697. investitus parochus in Almás, ubi usque 1700. activus erat. 1. Oct. 1711. in oppido A1só-Kubin. Hinc 14. Febr. 1713. in Podola cum obligatione intertenendi duos capellanos. Eodem a. peregit Paulus Zichy visitationem, qui de parocho sic: „In cura animarum a. 25. Perficit omnia sua sine querela.“ In Junio ejusdem a. amotus qua percussor. 26. Apr. 1714. investituram accepit in Falsö-Attrak, ubi 1716. successorem nactus.


Herczog Adamus.
herczogadamus1757
nem1894
8. Mart. 1757. investitus parochus in Janó-Lehota, cum qua ingremiatus neo-erectae dioecesis Neosoliensis.


Herczog Joannes, Georgius.
herczogjoannes1741
nem1894
20. Dec. 1741. investitus parochus in Handlova. Hinc 22. Maji 1748. in Szkleno, ubi usque 1750. operatus est.


Herdel Joannes, Hilarion.
herdeljoannes1648
nem1894
Fuit 1648. usque 1649. parochus in Ottóvölgy.


Hereke Ludovicus.
herekeludovicus1689
nem1894
Ab 1689. fuit parochus in Börzsöny. Abhinc exstant matricae, quae hunc parochum clare nominant. Operatus est usque 1690.


Herényi Joannes.
herenyijoannes1715
nem1894
Natus in Breznóbánya. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1715. baccalaureus et 1716. magister philosophiae. 7. Maji 1720. praesentatus parochus in Kis-Keszi, nunc Karancs-Keszi. Interim 23. Aug. 1720. et in Szklabonya, quam usque in Oct. ejusdem a. possidebat. Ex Keszi 23. Aug. 1722. transivit penitus ad Szklabonya. Munus VADni in se assumsit. 1735. coram ordinariatu conquestus est contra Frunciscanos Fülekienses. Usque mortem ibidem quod fine a. 1735. accidit. Testamentum ejus. 4. Jan. 1736. approbatum, praesto est.


Hergovics Andreas.
hergovicsandreas1674
nem1894
Récsensis. Qua alumnus collegii generalis 1674. baccalaureus et 11. Jul. 1675. magister philosophiae. Thelologiam in eodem seminario absolvit et 3. Apr. 1677. ordinatus est. Eodem a. adhuc investitus parochus in Lieszkó. 12. Oct. 1680. in Korpona. Ubi et vicinis parochiis, per augustanos ministros tentis, succerrebat usque 1687. quando ad Visegrad transivit, potius in Nagymaros residens, nam hae parochiae simul administrabantur. Hinc 13. Jun. 1702. investitus in Lopej. Inde vero 7. Dec. 1709. in parochia oppidi Szász, ubi per Rákóczyanos intrusus minister Samuel Turdely eusque operabatur, 1715. desinit fungi.


Heriban Andreas.
heribanandreas1736
nem1894
8. Oct. 1736. investitus parochus in Falsó-Attrak. Hinc 2. Jan. 1739. transivit ad Felsó-Vásárd, ubi 1744. turris per Antonium l. b. Jeszenszky erecta 1758. in caste11o dni Szölösy sacellulm constructum. † 20. Jul. 1760. ibidem.


Heríbán Georgius.
heribangeorgzus1710
nem1894
Theologiam cum a. morali in seminario s. Adalberti absolvit, 8. Mart. 1710. ordinatus est. 16. Maji ujusdem a. pro indeterminata. parochia in cottu Zólyom invustitus. 27. Apr. 1711. in oppido Spácza. ubi usque 1712. mansit, donec transiret ad Zólyom-Szent-Anna. Ibi 1731. Franciscus Zichy peregit visitationem. † 31. Maji 1762. ibidem.


Hérich Franciscus.
herichfranciscus1721
nem1894
Natus in Laitha-Szent-Miklós, in cottu Sopron. Qua alumnus semin. s. Stephani 1721. baccalaureus, 1722. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario absolvit. 23. Dec. 1724. presbyter ordinatus, ast studia continuavit et qua tertii a. theologus 15. Maji 1725. baccalaureus ss. theologiae promotus. 27. Jul. ejusd. a. investitus parochus in Dorogh. Hinc 20. Febr. 1734. in AEppali civitate Strigonii. 27. Oct. 1742. qua. VADnus Strigoniensis fecit extractum summarium conscriptionis omnium parochiarum sui districtus. 9. Apr. 1743. investitus parochus Pestiensis, 21. ejusdem m. et a. installatus. 4. Febr. 1749. denominatus praepositus B. M. V. de novo monte Pestiensi. Hic a magistro civico et a civibus aestimatissimus exstit. 30. Jun. 1752. installatus canonicus Posoniensis. 6. Apr. 1748. Benedictus XIV. papa prorogavit novum subsidium quinquennale. Maria Theresia, AEppo Colocensi Nicolaus Csáky collectionem 79,599. a clero Hung. demandavit, qui Herich pro collectore constituit. Idem papa ab 1752. ad quindecim annos subsidium colligendum 20. Mart. 1751. extendebat, ad hujus collectionem iterum Herich constitutus. (Acta quottae papalis, categ. I. publico eccl. vetera.) 1764. excidit e capitulo ac Tirnaviae conasedit, ubi † 15. Mart. 1781. (Pesti fötemplom tört. 263.)


Herkál Martinus Georgius.
herkalmartinus1708
nem1894
Nobilis Szakolczensis. E convictu nobilium 1708. licentiatus philosophiae in universitate Tirnaviensi. 4. Maji 1723. investitus parochus in Ottůvölgy, ibidem eodem a. conscriptio fuit peracta, in qua de parocho: „Annor. 28. in cura 5. Habet ecclesiam s. Catherinae, saccelum s. Leonardi item Fabiani et Sebatiani. Catechisat a. meridie in congregatione fraternitatis. Concionatur catechetice a potiori. Est apud suos bonae famae.“ Usque 1729. hic operatus est. 31. Oct. 1733. investitus in Nagy-Szuha. 1734. contra illum quaestio mota. 20. Febr. 1737. Szuhenses reversales dederunt, quod in parochialia nolint dieceps se miscere. Hinc 7. Mart. ejusdem a. in Tiszolcz. Ibi 1739. festo s. Marci ev. processio per protestantes turbata. 1750. parochiam resignavit et Posonium, dein Tirnaviam reccesit, ubi † 15. Febr. 1766.


Hermán Josephus.
hermanjosephus1848
nem1894
Natus 25. Mart. 1848. Theologiam in Pázmáneo absolvit et 19. Jul. 1872. ordinatus cat. Cooperatorem egit Bajnae, dein professor studii philosophiae Tirnaviae. Mense Oct. 1883. parochus in Várkony. Notarius districtualis.


Hermann Augustinus.
hermannaugustinus1741
nem1894
Natus Pragae. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1741. baccalaureus et 1742. magister philosophiae , defenditque universam. In eodem seminario theologiam cum tertio a. 1745. absolvit, 12. Maji ejusd. a. pro succeńtoratu missus Posonium, ibidem 20. Jan. 1746. cooperator constitutus. Circa 1755. imagnem s. Volfoldi donavit seminario s. Stephani, in qua habetur insigne ejus, pelicanus. 9. Mart. 1756. investitus parochus in Misérd. Hinc 1758. canonicus Posoniensis. Ibidem 18. Apr. 1760. parochus electus I. reg. cittis. Contra illum quaestio mota, quia cappelam familiae Pongráczin coemeterio 1761. demoliri curavit. Capitulum adurgebat restitutionem tecti cappelae per parochum. 1766. complanat causam inter S. J. et magistratum, qui inhibuit aedificationem calvariae. 1767. nititur eo, quod irrereventiae, qua in templis Posoniensibus observantur, tollantu. Fuit abbas s. Georgii mil. et mart. de Csanád. † 30. Oct. 1767. Viennae.


Hermannus.
hermannus1316
nem1894
Occurrit 1316. plebanus eccl. B. M. V. de castro Budensi, sue novi montis Pestiensis. (Budavári fötemplom története. 48.)


Hermannus.
hermannus1349
nem1894
Occurrit ab 1349. usque 1355. plebanus ecclesiae B. M. V. de castro Budensi sue novi montis Pestiensis. (Budavári fötemplom története. 48.)


Hermannus.
hermannus1407
nem1894
Fuit plebanus de Leucha. (Löcse.) canonicus Scepusiensis, decretorum doctor. † in vigilia s. Andreae. ap 1407. (Wagner, Analecta scep. II. 83.)


Hermannus.
hermannus1410
nem1894
1410. eligitur parochus Leutschoviensis, fuit artium et utriusque juris doctor, institutor fraternitatis Corporis Christi. Mansit usque 1416. (Wagner, Analecta Scep. II. 348.)


Hermolaus.
hermolaus1519
nem1894
Occurrit. 1519. plebanus de villa Compositi (Káposztafalu) in fraternitate regali. Solvit decimas papales 10 fl. 14 d. (Wagner, Analecta Scepus. II. 193.)


Herold Volfgangus Franciscus.
heroldvolfgangus1678
nem1894
Oroszváriensis. 1678. ad collegium Pázmánianum susceptus. ubi studia 1684. terminavit. 7. Apr. 1690. investitus parochus in Misérd. Hinc 1693. transivit ad Somorja, ubi 1695. Stephanus Illyés peregit visitationem, qui de parocho dicit, quod sit 36. annorum. Hinc 1700. transivit ad I. r. cittem Szent-György. Inde vero 1714. factus canonicus Posoniensis et 1715. parochiae valedixit. † 1728. Posonii.


Herricus.
herricus1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. plebanus de Vicentia, est archidiaconatus Nitriensis de ultra Vag, (Vittencz.) Juratus aestimavit suum beneficium ad marcam et mediam, et solvit collectoribus census papalis novem grossos (Mon. Vat. S. I. T. I. 230.)


Herricus.
herricus1315
nem1894
Occurrit. 1315. et 1316. presbyter parochialis ecclesiac beatae virginis Mariae de castro novimontis Pestiensis. (Knauz, Mon. Strig. II. 716, 716. 721.)


Hersics Elias.
hersicselias1736
nem1894
E dioecesi Jauriensi susceptus. A. m. Jan. 1736. admin. 6. Jun. praesentatus parochus in Visegrád. Mense Dec. ejusdem a. fungi desinit.


Hersics Mathias.
hersicsmathias1640
nem1894
A 16. Mart. 1840. parochus in Nagy-Senquicz. 1641. incepit matricam scribere. 1649. per illum inventarium hungarice confectum. 1655. successorem nactus.


Hervolay Joannes.
hervolayjoannes1752
nem1894
Lóthensis e cottu Bars. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1752. baccalaureus, 1753. magister philosophiae. Theologiam cum secundo a. in eodem seminario 1756. absolvit. 3. Mart. ejusdem a. missus pro cooperatore ad Nagy-Kálna, hinc 6. Apr. 1757. ad Verebély. 7. Maji 1758. investitus parochus in Óhaj, ubi † 12. Oct. 1773.


Hesner Mathaeus.
hesnermatthaeus1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Német-Diós, nunc Falsö-Diós. Interfuit synodo 4. et 5. Oct. ejusdem a. per Petrum Pázmány Tirnaviae asservatae.


Heszterényi Franciscus Xav.
heszterenyifranciscus1789
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1789. absolvit. Cooperatorem egit in Balassa-Gyarmat. 1801. praefectus studiorem in eodem seminario. Hinc 20. Sept. 1802. praesentatus parochus in Balassa-Gyarmat. Illius cura 1805. turris lamineum tectum accepit. † 22. Sept. 1817. ibide. Fuit cottus Neograd. tabulae jud. assessor.


Hettes Georgius.
hettesgeorgius1785
nem1894
Natus 21. Mart. 1785. Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1809. absolvit et 19. Aug. ejusd. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vittencz, ab 1811. in Szomolán, 1813. factus parochus in Bogdány, hinc 1830. transivit ad Nagy-Szenquicz, ubi † 16. Febr. 1857.


Hettes Joannes.
hettesjoannes1778
nem1894
Natus. 20. Jun. 1778. Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1802. absolvit et 25. Oct. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Koros, ab 1805. in Korompa. Ab 1806. usque 1809. capallanus locolis in Bucsán, dein parochus. 24. Apr. 1811. incorporatus est pagus Karkócz huic parochiae. 1821. sumptibus patroni aedificata nova ecclesia in loco veteris angustae et ruinam minantis. 1836. iisdem sumptibus extructae aedes parochiales. Eousque in loco communitatis habitabat parochus. † 9. Aug. 1855. ibidem.


Hévay Joannes.
hevayjoannrs1820
nem1894
Theologiam in Pázmáneo 1819. absolvit. 1820. occomodationem expectare debuit. Dein cooperator Galanthae, ab 1822. in Búr-Szent-György, ab 1823. in Thaszár, ab 1825. in Kis-Apáthi, ab 1828. in Garam-Szent-Benedek. 11. Maji 1831. praesentatus parochus in Szob. † 1. Aug. 1837. ibidem. Fuit conventualis s. Benedicti de juxta, Grón.


Hevele Joannes.
hevelejoannes1787
nem1894
1787. in domo presbyterorum s. Josephi Tirnaviae transegit. Hinc cooperator in Udvard. Inde 8. Apr. 1794. prasentatus capullanus localis in Pilis-Maroth, ubi † 11. Aug. 1800.


Hevesy Ladislaus.
hevesyladislaus1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus. in Torna-Almás, de illo visitator ejusdem a. dicit: „Qui non est sacris initiatus, habet duos sacerdotes, sub se, qui sunt legitime ordinati Strigonii, attamen Sacramenta administrant populo more Lutheranorum, sed in ecclesia prorsus sacramentum Eucharistiae, fonsque baptismatis non habetur.“ In schemate parochiarum vacantium in ADioconatu Tornensi, haec omnia repetuntur. Juxta visitationem a. 1562. Almás vacabat.


Hibicz, rectius Chibicz Joannes Franciscus.
hibiczjoannes1856
nem1894
Theologiam in seminario s. Stephani absolvit. 20. Maji 1865. ordinatus est. Jam ante ordinationem, nempe 10. Apr. ejusdem. a. investitus parochus in Kaproncza, ubi 1669. successorem nactus est.


Hidass Ladislaus.
hidassladislaus1767
nem1894
E seminario Budensi Széchényiano 8. Maji 1767. factus cooperator in Börsöny, hinc 26. Jun. translatus ad cittem regiam Strigonii. Inde vero 21. Jun. 1772. investitus parochus in Bajóth, hinc 23. Jul. 1779. in Visegrád. Nova ecclesia sumptibus camerae regiae constructa et 1782. per Andream Klastromi VADnum banedicta. 14. Sept. 1783. parochiam resignavit, et instituto emeritorum parochorum aggregatus. Victitabat qua capellamus aulicus apud barone Pongrácz in Nádas ubi † 29. Oct. 1808.


Hidass Paulus.
hidasspaulus1750
nem1894
Nobilis Comaromiensis. Extraordinarie qua secundi a. theologus philosophiae magister 1750. creatus est. Theologiam cum quarto a. in eodem seminario 1751. terminavit, 11. Dec. 1752. capellanus in Vásárut, hinc 17. Febr. 1755. in Szerdahely, inde 5. Juli. 1764. investitus parochus in Vásárút. † 29. Jan. 1787. ibidem. De caducitate controversia fuit mota.


Hidassy Joannes.
hidassyjoannes1668
nem1894
17. Jul. 1668. investitus in Vámos. 21. Maji 1669. successorem nactus. 30. Jan. 1871. in Ipoly-Bolyh. Hinc 23. Sept. 1675. in Sóshartyán. Inde vero jam 7. Febr. 1676. in Kraszna-Horka-Váralja, ubi 1687. desinit operari.


Hidassy Joannes.
hidassyjoannes1692
nem1894
E seminario s. Adalberti theologus moralis. 31. Maji 1692. ordinatus. 22. Aug. ejusdem a. investitus parochus in Vámos cum filali Fél. Hinc 12. Maji 1695. in Felbár. Ante denominationum ejus, hoc anno per Stephanum Illyés hic visitatio fuit peracta, qui dicit quod parochus summe necessarius esset. Domus ruinam minatur. 18. Aug. 1699. investituram parochialim accepit pro Muzsla, Ebed, Parkány, Sárkány et Libad. 1701. in Muzsla visitatio fuit peracta per Joannem Franciscum Jezerniczky, qui de parocho dicit, quod sit annorum 40. Furiosus, contentiosus. Juxta eandem visitationem jam tunc Párkány ad Strigonium AEppale fuit junctum. Demum 1. Maji 1703. investitus in Medve, nunc Ballony, ubi usque 1710. operatus est.


Hiday Franciscus.
hidayfrynciscus1673
nem1894
5. Maji 1673. investitus parochus in Kosztolán ad Divék, in cottu Turócz.


Hidrányi vel Hinorányi Michael.
hidranyimichael1675
nem1894
7. Maji 1675. investitus in Keresztúr, ubi eodem a. desinit fungi.


Hieronymi Georgius.
hieronymigeorgius1680
nem1894
18. Maji 1680. investitus parochus in Gaidel. Hinc 14. Apr. 1681. transivit ad Turócz-Szent-Márton. Inde vero 12. Febr. 1682. in Rutka, ubi usque 1700. deserviebat.


Hieronymus.
hieronymus1560
nem1894
Occurrit 1560. parochus in Bajna in cottu Nitr. de quo visitator Michael Szegedy eodem a. dicit: „Antiquus uxoratus sacris initiatus per rev. dm. Stephanum (Podmaniczky de) Podmanin eppm. Nitriensem. Est iste verum ecclesiae Romanae, dempta uxore, membrum, cum sacramentis, ceremoniis, ornamentis indumentis et moribus.“


Hieronymus.
hieronyjmusa1562
nem1894
Occurrit 1562. plebanus in Bogdanócz, de quo in visitatione Oláhiana eodem a. peracta hahetur: „Catholicus, famulam habet. Administrat sacramenta et in possessione nobibilium Korompa.“


Hieronymus.
hieronymusb1562
nem1894
Occurrit. 1562. Parochus in Sto-Georgio. De quo in visitatione Oláhiana eodem a. perecta sic: „Sacramenta administrat juxta ritum sanctae Romanae ecclesiae, uxorem tamen fatetur se habere.“


Hilbert Joannes.
hilbertjoannes1864
nem1894
Natus 2. Jun. 1864. Theologiam Strigonii absolvit. 30. Maji 1887. ordinatus est. Cooperatorem egit in Cseszte, ab 1890. in Totgurab, ubi mox etiam int. administr. egit. Dein ab initio 1891. admin. in Szöllös. Eodem a. parochus factus est in Lamacs.


Hill Emericus.
hillemericus1779
nem1894
Theoliogiam in Pázmáneo cum tertio a. 1779. absolvit. Hinc cooperatorem egit in Pöstyén et ab 1780. in Verbó. Inde 1784. parochus factus in Nagy-Modró. ubi † 27. Jan. 1809.


Hillebrand Laurentius.
hilebrandlaurentius1529
nem1894
Fuit 1529. plebanus in Igló et senior fraternitatis, qui per exactiones Joanni Katzianer campiductoris graviter vexatus fuit. Adfuit 1546. dum senior Molner rationem poneret. Pro illo exequiae celebratae 1550. in octava Epiphaniae. (Wagner, Analecta Scepus. II. 202, 255. et 256.)


Hyndy Georgius.
hyndygeorgius1684
nem1894
Nobilis hung. e cottu Nitr. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1680. baccalaureus et 1681. magister philosophiae. Theologiae in eodem seminario studuit. 31. Mart. 1684. ordinatus 8. Apr. ejusd. a. investitus parochus in Diószegh. Hinc 31. Jul. 1685. in Manigra, inde 28. Maji 1687. in Liptó-Szent-Kereszt. Exhinc m. Jun. 1689. in Csall. Inde 29. Apr. 1693. in Nádas in cottu Hont. Demum 21. Maji 1700. in Csiffár ubi † 1702.


Hyndy Michael.
hyndymichael1732
nem1894
Natus 1732. Levae. Theolegiee per trienniurn Tirneviae operam navavit. 1. Mart. 1762. pro cooperntore Földvarinum missus. 8. Febr. 1762. administrator in Báta factus, qoud beneficium 13. Maji 1764. optinuit, quacum ingremiatus est 1776. dioecesi Quinque-Eccl. 1798. parochiam resignave fuit coactus. Quinque-Ecclesiis recedens, ubi † 15. Jul. 1801.


Hipolytus.
hipolytus1332
nem1894
1332. inter et 1337. fuit sacerdes s. Nicolai de Bartuka (Barakha) ADtu Borsensi (nunc Baracska filia ad Besse,) qui juratus dixit suum beneficium non valere mediam marcam. solvit tres grossos (Mon. Vat. S. I. T. I. 190.)


Hir Thomas.
hirthomas1665
nem1894
7. Ju1 1665. investitus parochus in Maniga, hinc 9. Oct. ejusdem a. in Nagymegyer, ubi usque 1674. operatus est.


Hirayi Rudolphus.
hirayirudolphus1781
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario generali 1781. terminavit. Cooperatorem egit in Pobedim, ab 1783. in Chejtha, ab 1786. in Korompa, ubi et admin. fuit. Ab 1787. Tirnaviae absque officio morabatur. 1791. instituto emerit. parochorum adlectus. Mense Jan. 1793. factus capellanus localis in Bikszárd, † 27. Febr. 1828. in Radossócz.


Hires Georgius.
hiresgeorgius1762
nem1894
Mezibrodensis ex cottu Zol. 1762. susceptus in elemnetum Budensem Széchényianum. 24. Sept. 1763. ordinatus et m. Nov. ejusdem a. pro cooperatore missus ad Zsmisan. hinc capellanus in capitulo Scepus. applicatus. 1768. parochus in Tepliczka et jam eodem a. in Vidernik, ubi † 10. Jul. 1772.


Hirt Mathias.
hirtmathias1772
nem1894
Natus in Szebeléb. Theologiam cum tertic a. in seminario generali 1772. absolvit. 25. Mart. ejusd. a. missus pro cooperatore ad Bélabánya, hinc 24. Mart. 1773. ad Zsember. 30. Jun. 1777. investitus parochus in Nagy-Herestyény. Ibidem 5. Oct. 1779. visitatio Batthyányiana fuit peracta. 16. Nov. 1780. in Egegh, quorsum non prius habeat transeundum, donec parochialis aedes reparatae. Hinc demum transivit 1782. ad Csall, ubi † 22. Oct. 1781.


Hisza Joannes.
hiszajoannes1760
nem1894
11. Oct. 1760. investitus parochus Tarnóczensis in cottu Liptó. Ab 1772. VADnus. Ingremiatus cum suo beneficio dioecesi Scepusiensi.


Hitéry Joannes.
hiteryjoannes1812
nem1894
Natus 26. Dec. 1812. Szatmarini. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 26. Jul. 1839. ordinatus est. Cooperatorem egit in Naszvad, duobus fere mensibus. Dein in Nyerges-Ujfalu annis sex et tribus mensibus. Tandem in Érsekujvár, item annis sex. 5. Oct. 1852. investitus parochus in Kosuth. Hinc 28. Jan. 1868. transivit ad Púspöki, ubi † 30. Nov. 1880.


Hivner Joannes.
hivernerjoannes1715
nem1894
11. Mart. 1715. investitus parochus in Felsó-Hámor, hinc 9. Jul. 1718. in Zsarnócza, qui 1728. dum ab infirmi provisione redivisset, aquis Grani mersus est.


Hiza Martinus.
hizamartinus1744
nem1894
Natus in Stepanó. Qua alumnus seminarii s. Adalberti 1744. baccalaureus. 1745. magister philosophiae. Theologiam quarto a. in eodem semin. 1749. terminavit. 5. Maji ejusdem a. administrator constitutus in Liptó-Szent-Keteszt, ubi 22. ejusdem m. et. a. etiam parochus investitus, usque 1760. activus erat.


Hizay, vel Hisay Georgius.
hizaygeorgius1698
nem1894
14. Apr. 1698. investitus parochus Viskientis. Hinc 13. Febr. 1701. in Jasztraba. Inde 5. Maji 1703. in Geletnek. Exhinc 15. Jan. 1710. in Bucsán. Demum 31. Dec. ejusdem a. in Madunice, ubi 1711. desinit operari.


Hlatky Josephus.
hlatkyjosephus1777
nem1894
Theologiam cum quatro a. in Pázmáneo 1777. terminavit. Hinc studiorum praefectus in convictu a. Adalberti. Ab 1778. vero in pari qualitate in seminario generali Budensi. Ab 1783. parochus in Nagy-Hind. † 6. Apr. 1809. ibidem.


Hlatky Lucas.
hlatkylucas1740
nem1894
Prividiensis ex cottu Nitr. 10. Nov. 1740. assumtus in alumnatum Budensem Széchényianum. 21. Dec. 1743. ordinatus Factus parochus in Abrahamfalva in Scepusio, ubi † 31. Oct. 1759.


Hlatky, vel Hletky Jacobus.
hlatkyjacobus1801
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posonii 1801. absolvit. Cooperatorem egit in Alsó-Diós, hinc 1802. transivit ad Szomolán, 1805. factus parochus ad Alsó-Diós. Qui gravi phtysis malo pressus gratia habendorum praesto medicorum Tirnaviam se transferri curavit, ubi † 6. Mart. 1810. et ad cryptam, pro tunc eccl. cathedralis sepultus est.


Hlauka, vel Hlaukó Joannes Gaorgius.
hlaukajoannes1672
nem1894
E seminario s. Stephani 11. Jul. 1672. ordinatus. 7. Maji 1677. parochus in Nagy-Rippény, ubi usque 1688. operatus est.


Hlavács Jacobus.
hlavacsjacobus1675
nem1894
E seminario generali, sue rubrorum 7. Jun. 1675. ordinatus est. 25. Jul. ejusdem a. investitus parochus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 30. Mart. 1681. in Szlaszka, ubi usque 1684. operatus est.


Hlaványi Ignatius.
hlavanyiignatius1824
nem1894
Philosophiam item et theologiam cum quatro a. Tirnaviae 1824. absolvit, 1825. in instituto presbytetrorum transegit Strigonii. Cooperatorem egit in Nagy-Ólved, ab 14. Jun. 1828. in Lekér, hinc a m. Febr. 1829. admin. in Nagy-Lehota, ubi 18. Aug. ejusdem a. praesentatus parochus. † 16. Mart. 1836. Aetatis 30. Sepultus in coemet. superiori. Quidquid reliquit laudes hujus egregii viri annutiant.


Hlavatay, vel Novotny Joannes.
hlavatayjoannes1680
nem1894
Egbellensis. In universitate Tirnaviensis 1680. magister philosophiae. Theologiam paetim in Pázmáneo, partim in collegio gener. absolvit et 21. Mart. 1681. ordinus est. 7. Jan. 1682. investitus parochus in Alsó-Korompa. Ibidem incepit matricam scribere. 1694. Stephanus Illyés visitationem peregit, in qua de parocho notatum: Aetatis 37. Sub hoc parocho conversi decem. Hinc 20. Maji 1712. investitus in Maniga. Ibidem 1713. visitationem peregit Paulus Zichy, qui parochum Joannes Novotny vocat. cum adnotatione: „Perficit omnia sua munia.“ Operatus est usque 1730.


Hlavnyay Joannes.
hlavnyayjoannes1798
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1798. absovit. Cooperatorem egit in Tölgyes. 15. Jul. 1800. investitus capellanus localis in Ebed, hinc 1808. factus parochus in libr. r. citte Strigon. Hic beneficio 1820. canonice privatus. 9. Dec. 1821. constitutus admin. in Keszegfalva. Hinc 15. Jan. 1822. praesentatus parochus in Érseklél, ubi † 28. Aug. 1826. Fuit cottus Strigon. ac sed. praed. archiabb. de Füss tab. jud. assessor.


Hliniczky Ignatius.
hliniczkyignatius1761
nem1894
10. Nov. 1761. missus pro praebendato chori ecclesiastici eccl. Metr. Hinc 27. Jan. 1763. investitus parochus Lutilensis, quacum incorporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Hliniczky Joannes.
hliniczkyjoannes1756
nem1894
12. Febr. 1756. praesentatus parochus in Nagy-Szelecsény. Ibidem † 28. Oct. 1763.


Hlivay Emericus.
hlivayemericus1748
nem1894
Studiut Tirnaviae in Societate Jesu undecim annisi sed ob aegritudinem certam, cujus medalam nullatenus consequi potuit exire coactus. Cooperatorem egit Rosenbergae a. uno, Hinc parochus in Liptó-Szent-Erzsébet. 9. Dec. 1748. investitus in Kelecsen. 7. Maji 1751. in Baczúr, Ibi 1756. Josephus Batthyany peregit visitationem, de parocho notavit: „Zelosus, plurimum ex proprio vixit, rt quod habuit expendit in restaurationem ecclesiae, revindicationem jurium parochialium, promotionem fidei orthodoxae, propterquae multa odia patitur.“ Hinc 14. Oct. 1757. in Eözdöged, ubi tunc parochia erecta. Ibi usque m. Maji 1758. operatus est, Posonii absque officiel existens Apr. 1764. pro cooperatore Szakolczam missus est, Inde absque munere Schemnicii vacabat, ubi † Mense Sept 1774.


Hloskó Nicolaus.
hloskonicolaus1672
nem1894
21. Oct. 1672. investitus parochua in Alsó-Diós. Ibidem 1673. Ferdinandus Pálffy peregit visitationem. Operatus eodem loco usque m. Maji 1679.


Hlozsny Georgius.
hlozsnygeorgius1824
nem1894
Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1824. terminavit, 1825, in instituto presbyterorum transegit Strigonii. Cooperator fuit in Cziffer, ab 1826. in Vásárút, ab intio a. 1829. in Galantha, ab 1837. cooperator dein admin. in spiritual. in Sopornya, ubi 1834. parochus factus. † 1. Aug. 1844. ibidem. Aetatis 45. Fuit cottus Tolnensis tabulae jud. assessor.


Hluhovics Martinus.
hluhovicsmartinus1703
nem1894
18. Apr. 1703. investitus parochus in Kazár, Szele, Homok, Terenye. Novák, et Vislás. Hinc 5. Mart. 1714. in Kis-Terenye, ubi usque 1725. operatus est. † 1731.


Hluskovics Michael.
hluskovicsmichael1716
nem1894
6. Jun. 1716. ad titulum cum. Czobor ordinatus. 23. Maji 1717. investitus parochus in Bodafalva, ubi usque 1721. activus erat. 6. Apr. 1723. missus pro cooperatore ad Nagy-Tapolcsány.


Hnazovics, rectius Hnatovics Martinus.
hnazovicsmartinus1685
nem1894
1. Jul. 1685. investitus parochus in Szent-Antal. Hinc 10. Jan. 1687. Teplensis cum filiali Szent-Mihály. † 1720. ibidem.


Hodermann Ludovicus.
hodermannludovicus1799
nem1894
Natus 27. Dec. 1799. in Farnad. Philosophiae et theologiae studium absolvit Tirnaviae. 15. Aug. 1823. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kövesd, ab 1824. in Karancsságh. 10. Sept. 1829. in Vadkert, et a 26. Febr. 1832. in Érsekujvár. 30. Jul. 1836. administrator, 1. Febr. 1837. vero parochus in Börsöny. Hinc 8. Oct. 1838. praesentatus ad Nagy-Kér. In thermis Szliacsensibus, quo restaurandae valetudinis causa concessit, morbo typhi correptus. † 28. Jun. 1870. Sepultus in coemeterio pagi Hajnik penes Szliács.


Hodor Joannes.
hodorjoannes1676
nem1894
E collegio gener. cleri 2. Mart. 1676. ordinatus. 6. Oct. ejusdem a. investitus parochus in Nagy-Szalló. † 19. Maji. 1687.


Hódossy Carolus.
hodossycarolus1814
nem1894
Natus 28. Mart. 1814. in Livina. Studia philosophiae Posonii, juridica Pestini, theologica Tirnaviae absolvit. 26. Jul. 1839. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szent-János et Szomolán. 13. Nov. 1846. factus parochus in Nahács. † 20. Jul. 1879. ex pectoris hydrope. Sepultus prope ecclesiae portam lateralem penes parochum Martinum Zigó.


Hoenig Franciscus.
hoenigfranciscus1858
nem1894
Natus 13. Maji 1858. Theologiam Pestini absolvit et 29. Jun. 1881. ordinatus est. Cooperatorem egit Stomfae, ab 1885. in Vágujhely. Hinc 1888. parochus in Nagy-Kosztolán.


Hoffer Joannes.
hofferjoannes1737
nem1894
11. Apr. 1737. investitus parochus Sanctae Mariae de mopnte Kis-Szóczócz, (Túrócz-Szent-Mária.) Hinc 27. Sept 1743. in Túrócz-Szent-György, ubi † 23. Aug. 1746.


Hoffmann Ferdinand.
hoffmannferdinand1805
nem1894
Natus. 11. Mart. 1805. Theologiam in seminario Mariano 1828. terminavit. et 25. Oct. ejusdem a. ordinatus est. 1829. in instituto presbyterorum Strigonii morabatur. Cooperatorem egit in Nagy-Jácz, ab 1830. in Szomolán. Ab 1832. usque 1846. parochus in Nahács, quam resignavit et emeritis parochis ad numeratus est. † 20. Mart. 1853. in Jakabfalva.


Hoffmann Ignatius.
hoffmannignatius1802
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1802. terminavit. Hinc coopcratorem egit in Modra, ab 1805. in Kosztolán, ab 1807. in Sasvár. 1810. factus parochus in Nagy-Kváló. Hinc 14. Mart. 1813. transivit ad Broczkó, ubi † 6. Jan. 1820.


Hoffmann Joannes.
hoffmannjoannes1806
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1806. absolvit. Hinc praebendatus chori eccl. metr. Strig. Ab 1808. cooperator in Nagy Tapolcsány. Hinc 1811. parochus in Kisvendégh, inde 1837. transivit ad Udvarnok, ubi † 29. Jul. 1849. Aetatis 68.


Hogenbuch Stephanus.
hogenbuchstephanus1807
nem1894
Natus 16. Dec. 1807. Theologiam in seminario Mariano cum quarto a. terminavit. 1831. in instituto presbyterorum transegit et 9. Mart. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Falsö-Ludány, ab 1835. in Varbó, ab 1838. in Hédervár. ab 1839. in Marczal, ab 1842. in Vadkert, ab 1844. in Mocs, et ab 1849. in Nagy-Salló. Exhinc 2. Maji 1851. administrtor in Nagy-Fajkürth, ubi usque 1853. applicatus. Hinc cooperator in Nagyölved, ab 1855. deficiens sacerdos Tirnaviae, ab 1856. coop. in Hidaskúrth, ab 1858. in Nagymagyar, ab 1859. iterum Tirnaviae absque officio. Ab 1864. cooperator in Vágszerdahely. † 13. Sept. 1865. Tirnaviae.


Hohenbartor Joannes.
hohenwartorjoannes1611
nem1894
Occurrit 1611. parorochus in Ottóvölgy, contra hunc 21. Jan. ejusdem a. Jacobubus Püspeky fiscalis actionem movit. 1616. aedificatio ecclesiae peracta, nam annus hic inscriptus est oppidi immurato ad latus evangelii arae majoris, penes quem etiam antiquum tabernaculum ferreis cratibus clausum. Successorem 1624. nactus.


Hochenbarter Josephus.
hochenbarterjosephus1611
nem1894
Occurrit. 1611. parochus in Német-, sue Alsó-Diós.


Hoitz Martinus.
hoitzemartinus1845
nem1894
Natus 6. Sept. 1845. Theologiam Strigonii absolvit et 25. Jul. 1869. ordinatus est. Cooperatorem egit in Szent-Endre, ab 1870. in Nagy-Levárd, ab 1873. in Kis-Tapolcsány et in Ürmény, ab 1874. in Udvard, ab 1876. in Nagymaros. 12. Ju1. 1800. administrator factus in Szent-Mihályur. Notarius districtualis.


Hoksáry, vel Holcsáry Joannes.
hoksaryjoannes1740
nem1894
Oszlányensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1740. baccalaureus, 1741. magister philosophiae. In eodem seminario theologiam qua speculativus cum tertio a. 1743. terminavit. Cooperatorem egit in Sasvár, inde 27. Jan. 1747. investitus parochus in Alsó-Diós, ubi 1755. Joannes Galgóczy peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit 40 annorum diligens, exemplárie. † 16. Febr. 1759. ibidem.


Holaszek Thomas.
holaszekthomas1806
nem1894
Theologiam cum quato a. in seminario Mariano 1806. terminavit Cooperatorem egit in Bozók, hinc 16. Nov. 1814. praesentatus parochus in Alsó-Badin. Hinc 8. Aug. 1820. in Litva. 1837. VADnus et schol. nat. Inspector. † 11. Febr. 1838. ibidem. Fuit cottus Neograd. tabulae jud. assessor.


Holba Josephus.
holbajosephus1812
nem1894
Natus 12. Mart. 1812. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1836. absolvit. 28. Oct. ejusdem a. ordinatus. 1837. transegit in instituto presbyterorum Strigonii. Cooperator fuit in Szenicz, ab 1838. in Miava. Ab 1841. morabatur in Bölgyén, Koros, Rosindol, et Apaj, ubi ab 1847. administratorem egit. Hinc 1857. factus parochus in Szilincs, ubi † 10. Maji 1863.


Holberg, vel Holbigh Franciscus.
holbetgfranciscus1731
nem1894
29. Mart. 1731. parochus in Velkopole. † 1736. ibidem.


Holcsek Georgius.
holcsekgeorgius1811
nem1894
Natus 5. Apr. 1811. in Pudmericz. Philosophiam qua Piarista Szegedini, theologiam Tirnaviae absolvit. 30. Sept. 1835. ordinatus est. Administrator in spirit. penes in firmum parochum in Kesztölcz, per duos menses. Cooperator in Majthény aeque per duos menses. Administr. in Jabloncza anno uno et mense uno. Cooperator in Nádas in cottu Poson, sex et medio a. Hinc 5. Oct. 1843. praesentatus parochus in Veszele. Inde 1848. transivit ad Óhaj, exhinc vero 1865. ad Jászfalu, ubi † 4. Maji 1869.


Holcsek Joannes.
holcsekjoannes1781
nem1894
Natus 6. Sept. 1781. Theologiam in seminario Mariano 1809. absolvit et 20. Aug. ejusd. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Korompa, ab. 1812. in Pöstyén, ab 1813. in Varbó, ab 1816. in Podola, ubi simul admin. in Spirit. quod beneficium 1824. adeptus est, ast 1862. resignavit, et instituto emeritorum parochorum adlectus. † 5. Dec. ejusd. a. Tirnaviae.


Holecskó Andreas.
holecskoandreas1778
nem1894
Ex Barth, parentibus Lutheranis conversis. Theologiam Tirnaviae, Budae et cum quarto a. in Pázmáneo 1778. absolvit. Cooperatorem egit in Sasvár. ab 1780. in Holics, ubi simul administrator. 1782. factus parochus in Péterfalva. 30. Sept. 1788. fuit peracta visitatio Batthyanyiana. Ante mortem per quatuor annos habuit administratorem Ignatium Zsillay. † 21. Maji 1821. ibidem.


Holéczy de Ocsova Ignatius.
holeczyignatius1837
nem1894
Natus 31. Jul. 1837. Theologiam Strigonii absolvit. 29. Jul. 1860. ordinatus est. Cooperatorem egit in Hidaskürth, hinc 18. Jul. 1863. admin. 6. Oct. ejusdem a. vero investitus parochus in Alsó-Jattó. Hinc 1868. transivit ad Tallós.


Holéczy Franciscus.
holeczyfrancjscus1834
nem1894
Natus 20. Aug. 1834. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. Non habendo aetatem pro suscipiendis s. ordinibus egit educatorem apud baronem Höller in Töre. 3. Jan. 1857. ordinatus est. Cooperatorem egit in Cseklész et Majthény. Hinc 1867. admin. in Keresztur, ubi 20. Aug. praesentatus et 29. ejusdem m. a. investitus parochus. Hinc 1876. transivit ad dioecesim Neosoliensem et factus parochus in Bajmócz.


Holeksy Josephus.
holeksyjosephus1838
nem1894
Natus 6. Apr. 1838. in Kosztolány in cottu Nitriensi. Theologiarn Viennae absolvit. 24. Febr. 1862. ordinatus est. Cooperatorem egit Schemniczi, hinc in Ujvároska, subin ad Vágujhely transivit. Exhinxc 1. Apr. 1869. factus admin. in Szokolócz, ubi usque 20. Maji ejusdem a. mansit. tunc reversus ad Vágujhely.Mense Oct. 1870. parochus in Bucsán, ubi eccleesiam et suo et fidelium zelo multimode exornavit. Hinc 6. Aug.1881. Nominatus parochus in Hradek, una VADnus in districtu Galgóczensi. Hinc 1888. ad Krakován transivi, retento munere VADni et schol. elem. inspectoris.


Holiczky Joannes.
holiczkyjoannes1710
nem1894
11. Jun. 1710. presbyter ordinatus. 4. Aug. 1713. investitus parochus in Lutila et Szlaszka, hoc beneficium 1733. prius vero 1745. resignavit et parochis emeritis est aggregatus. † 10. Sept. 1748. in Lutila.


Holiczky Joannes.
holiczkyjoannes1723
nem1894
1. Sept. 1723. investitus parochus Paraszt-Duboviensis hinc 21. Aug. 1731. in Trstena. Ob inductam congregationem scapularis magnus populi confluxus, idcirco cooperatore indigebat, 27. Nov. ejusdem a. in hac re oficiosa propositio facta. Ibidem demum parochialem, ad usque ligneam, e solidis materialibus 1736. extruxit. † 23. Apr. 1754. ibidem.


Hollady Eugenius.
holladyeugenius1860
nem1894
Natus 8. Febr. 1860. Theologiam cum quarto a. Strigonii 1881. absolvit. 6. Jul. 1882. ordinatus est, dein cooperatorem egit in Kövesd, ab 1883. in Csejthe. Ab 1887. admin. in Assakúrt. Notarius districtus. Habet merita in litertura hungarica. (Uj Magy. Sion. 1886. 115.)


Hollady Eugenius.
holladyeugenius1860
nem1894supp
Usque 1893. parochus in Assakürt, abhinc in Ürméncz.


Hollics Martinus.
hollicsmartinus1716
nem1894
29. Apr. 1716. investitus parochus in Nagy-Szuha, ubi usque 1721. operatus est.


Hollik Joannes.
hollikjoannes1815
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1815. terminavit. Cooperatorem egit in Windschacht. 9. Sept. 1824. praesentatus parochus in Kolpach, ubi † 3. Nov. 1829.


Hollósy Ignatius.
hollosyignatius1778
nem1894
Natus 27. Jul. 1778. Theologiam in seminario AEppali Posonii 1799. absolvit. Hinc praefectus herul, comitis Rindsmaul Posonii. 31. Jul. 1801. ordinatus. Ab 1802. concionator ad s. Salvatorem Posonii, ab 1803. cooperator Strigonii in I. reg. citte 22. Dec. 1806. praesentatus parochus in Nyerges-Ujfalu, ubi jam per aliquod tempus admin. fuit. Hinc 6. Dec. 1813. instalatus canonicus Posoniensis. Ascendit in capitulo usque lectoratum. Fuit abbas de Salamon. † 25. Sept. 1850.


Hollószy Joannes.
holloszyjoannes1800
nem1894
Natus 7. Sept. 1800. in Balaton-Kajar. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 22. Febr. 1824. ordinatus est. Praebendatus capituli Posoniensis anno fere uno. Cooperatorem egit in Virágvölgy uno a. et novem mensibus. Concionatorem ad s. Salvatorem Posonii anno semitertio, in eccl. collegiata vero fere per undecim. 3. Febr. 1840. praesentatus parochus in Püspöki, ubi † 1. Nov. 1867. Sepultus in coemeterio parochiali. Fuit praeclarus pomologus.


Holly Joannes.
hollyjoannes1808
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1808. terminavit. Cooperatorem egit in Pobedim, ab 1811. in Galgócz, 3. Febr. 1818. parochus factus in Madunicz, quam 16. Maji 1843. resignaivit. Instituto emeritorum parocharum aggregatus. † 12. Apr. 1849. in Jókö. Aetatis 64. Poeseos linguae slavicae in Hungaria clarissimus factor.


Holmár Josephus.
holmarjosephus1798
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posonii 1798. terminavit. Hinc cooperator in Nagy-Maros. ab 1801. in Vajka, ab 1802. in Szent-Antal, in cottu Poson, ubi demum admin. Mense Aug. 1805. capellanus localis in Duna-Szent-Pál. Ubi tardius tantum admin. Hinc 15. Maji 1810. discessit.


Holmik Matthaeus.
holmikmatthaeus1773
nem1894
Theologiam cum quartoa. in seminario generali 1773. terminavit. Cooperatorem egit in Sasvár. Hinc 21. Dec. 1776. praesentatus parochus in Stepanó. Inde 1778. vice praefectus in seminario s. Stephani. 1784. archivarius vicarialis Tirnaviae. 1788. parochus in Horváth-Gurab, quam 1805. resignavit et qua emeritus parochus † 25. Apr. 1807. Szlaniczae.


Holnapy (antea Moringer) Michael.
holnapymichael1783
nem1894
Natus 26. Oct. 1783. Comaromii. Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1806. absolvit. Ordinationem Comaromii expectavit. 24. Jan. 1807. ordinatus. Cooperatorem egit in Szent-Mihályfa, ab 1808. in Vajka. 1. Nov. 1809. praesentatus parochus in Magyarbél. Hinc 11. Oct. 1815. transivit ad Nagy-Emöke. 16. Maji 1820.dum instalationi AEppi Alexandri a Rudna Strigonii interfuiset, totus fere pagus una cum domo parochiali incineratus. Secunda vice 10. Jan. 1831. igne damnificatus combusto horreo. Tertia vice 28. Mart. 1850. visitatus, tunc aedificia oeconomica perdidit. Evenit, quod territus parochus, occasione exercitiorum 9. Sept. ejusdem a. Tirnaviae asservatrorum, somnians magna voce incendium exclamaverit et omnes e sommo exturbaverit. 9. Maji 1847. fuit asservata visitatio Adiaconalis per Vincentium Jaross. 1850. primus VADnus factus in neo-erecto districtu Nagyczéthényensi. 13. Mart. 1856. ictu apoplecticto ocosione asservati funeris tactus cometerio occubuit. Fuit homo acceptabilis et erga fideles affabilis. Fecit fundationes.


Holovitius Paulus.
holovitiuspaulus1665
nem1894
22. Febr. 1865. investitus parochus in Nagy-Tapolcsány. Hinc 10. Maji 1669. in Rohov. Inde vero 26. Jul. ejusdem a. in Radosna, ubi usque 1672. operatus est.


Holubek Frnciscus, Antonius.
holubekfranciscus1725
nem1894
Sancto-Georgiensis, fuit 1725. alumnus seminarii Budensis Széchényiani. 31. Oct. 1727. dimissus, studia theologica alibi terminavit. 18. Aug. 1729. investitus parochus in Rózsavölgy, ubi usque 1731. operatus est.


Holubka Joannes.
holubkajoannes1673
nem1894
E converso ministro acath. factus licentiatus, qui 14. Maji 1673. investituram pro licentiatura in Boronka nactus est.


Holczuschuch Franciscus.
holczuschuchfranciscus1811
nem1894
Natus 20. Febr. 1811. Schemniczii. Theologiam Tirnaviae absolvit et 25. Mart. 1836. ordinatus est. Cooperatorem egit Siglisbergae, ab 1837. Schemniczii. 1843. administrator et 8. Febr. parochus in Viszoka. Hinc 1855. transivit ad Nagy-Hind, ubi † 17. Jun. 1871.


Homoky Josephus.
homokyjosephus1796
nem1894
Natus 5. Dec. 1796. Tirnaviae. Theologiam ibidem absolvit. 17. Mart. 1822. ordinatus est. Cooperatorem egit in Pereszlény annis duobus, in Búr-Szent-Györgyannis quatuor et in Szent-János annis duobus. Ab 8. Jan. 1830. parochus in Závad. Hinc 1833. spiritualis in seminario s. Stephani Tirnaviensi,una confessarius monialium, nec non instituti deficientium vicerector. 1839. assesor s. sedis Tirnaviensis. 1857. canonicus coll. eccl. Ibidem 1870. abbas B. M. V. de Egeres. † 21. Sept. 1875. ibidem.


Homolay de Szakcsán Joannes, Bapt.
homolayjoannes1822
nem1894
Natus 17. Jun. 1822. in Falsó-Elehánt. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 15. Jan. 1847. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nyitra-Pereszlény quatuor mensibus, in Valle-Mariae septem mensibus. Postea in Vágujhely, ubi etiam qua admin. in spirit. et temp. applicatus fuit. 1. Aug. 1858. installatus parochus in Vág-Szent-Kereszt. Hinc 15. Febr. 1865. in seminario Strigon. spiritualis, subin 22. Mart. 1868. vice-rector dominatus. 1876. canonicus honor. Strigoniensis, 1855. vero Tiraviensis, ubi usque cantoratum evectus. † 25. Jun. 1888.


Homolay Joannes, Franciscus.
homolayjoannes1682
nem1894
Natus in Báhony. Qua saecularis in universiate Tirnaviensi 1682. baccalaureus et 1683. magister philosophiae extraordinarie promotus. Theologiam in seminario s. Stephani absolvitet 29. Mart. 1686. ordinatus est 23. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Istvánfalva. Hinc 6. Aug. 1687. in Vihodna, nunc filia ad Hibbe. Inde 9. Apr. 1698. in Liptó-Szent-Kereszt. Ubi successorem tantum 1731. nactus.


Homolkay Andreas, Franciscus Xav.
homolkayandreas1745
nem1894
Ternyensis ex cottu Zol. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1745. baccalaureus et 1746. magister philosophiae. Ex hoc seminario 31. Oct. ejusd. a. ad alumnatum Budensem Széchenyianumpro theol. morali venit. 21. Sept. 1748. ordinatus. 30. Oct. ejusdem a. missus pro cooperatore ad Ternye, ubi 17. Febr. 1751. investitus parochus, ibidem usque 1755. activus erat. An idem sit, qui 11. Sept. 1762. pro cooperatore ad Radossócz missus, ubi usque 1769. operatus fuit, nescitur.


Homolkay Andreas, Petrus.
homolkayandreas1711
nem1894
Nagy-Lovecsensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1711. baccalaureus et magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario cum tertio a. 1712. absolvit. 6. Jun. 1713. investitus parochus in Kelecsény, ubi 1717. successorem nactus. 24. Apr. 1725. in Ternye, ubi † 4. Febr. 1751.


Hompó Michael.
hompomichael1669
nem1894
15. Jun. 1669. investitus licentiatus in Házas-Nénye, ubi usque 1670. activus erat.


Hönig Vilhelmus.
honigvilhemus1832
nem1894
Natus 16. Febr. 1832. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 27. Jul. 1854. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nyergesujfalu, ab 1855. Schemnicii. 1859. factus parochus in Szent-Antal. Ab 24. Maji 1887. VADiaconus distr. Schemnicziensis. Ad preces ejusdem, patronus 1871. et 1872. e fundamantis novam parochiam erexit, quam puteo et reclinatoriis providit. Parochus ad augendum nitorem harum aedium non parum contulit. Hinc 1890. tranaivit ad Garam-Ujfalu, retento munere VADni. Est simul penes gymnasium Levense et instit. Stat. praep. commiss. AEppalis, sororum charit. Levensium confess. extraord.


Horácsek Joannes.
horacsekjoannes1769
nem1894
E seminario s. Stephani 10. Nov. 1769. pro cooperatore ad Csermend missus. Hinc 14. Nov. 1770. factus administrator in Nagy-Lovcsa, ubi 28. Maji 1773. investitus parochus, quacum incorporatus neo-erectae dioecesi Neosoliensi.


Horacsek Josephus.
horcsekjosephus1854
nem1894
Natus 3. Febr. 1854. Theologiam cum quarto a. Strigonii 1878. absolvit. 21. Jun. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Unin, ab 1880. in Búr-Szent-Miklós. 1884. factus parochus in Laksárujfalu.


Horánszky Georgius.
horanszkygeorgius1738
nem1894
Horensis e cottu Liptó, qua alumnus seminarii Mariani 1738. magister philosophiae. Factus parochus Kvacsanensis, ubi † 26. Jun. 1760.


Horánszky Georgius.
horanszkygeorgius1730
nem1894
Horensis e cottu Liptó. 5. Nov. 1730. succeptus in alumnatum Budensem Széchényianum, 2. Maji 1734. investitus parochus in Puszta-Födémes. Hinc 10. Dec. 1749. in neo-erecta parochia Zazriva, quae a Nagy-Falu seperata. Inde 21. Mart. 1753. in Zakameno-Klin. Exhinc 20. Maji 1757. in Lokcza, Hinc demum 13. Oct. 1762. in Velicsna, ubi † 17. Jun. 1755.


Horánszky Josephus.
horanszkyjosephus1732
nem1894
14. Oct. 1732. investitus parochus in Hárskút et in Zsarnó. Hinc 10. Oct. 1735. transivit ad Rapp, ubi † 25. Jan. 1763.


Horánszky Stephanus.
horanszkystephanus1857
nem1894
Natus 16. Dec. 1857. Theologiam in seminario generali absolvit Festini. 29. Jun. 1881. ordinator est. Cooperatorem egit in Verebély. Ab 1891. admin. in spirit. in Nagy-Lóth.


Horcsiczky Andreas, Auguatinus.
horcsiczkyandreas1687
nem1894
10. Jan. 1687. pro coadjutore Rosenbergam missus. Hinc 13. Apr. 1692. inveatitus parochus in Liptó-Szent-Anna. Successorem 1712 nactus.


Horecznyi Joannes.
horecznyijoannes1721
nem1894
17. Jun. 1721. invetitus parochus in Nagy-Szalatnya. Hinc 15. Febr. 1738. in Dobrona. Quam 1752. resignavit. Extra beneficium constitutus † 2. Sept. 1754. in Tepla.


Horeczky Aloysius.
horeczkyaloysius1809
nem1894
Natus 18. Jun. 1809. in Uj-Bánya. Philosophiam Posonii, theologiam Tirnaviae absolvit. 11. Sept. 1813. ordinatus est. Cooperatorem egit in Galantha annis tribus. 1837. praesentatus parochus in Tallós. † 27. Oct. 1868. ibidem. Horeczky de Horka L. B. Franciscus. Natus 8. Aug. 1819. in Rohó. Philosophiam et politico juridica Viennae in Theresiano, theologiam Tirnaviae absolvit, 3. Apr. 1845. ordinatus est. Cooperatorem egit Budae Christinopoli, ubi 1850. penes alt. complacentiam cruce aurea cum corona decoratus. 30. Sept. 1851. praesentatus parochus in Csejthe. Cura ipsius 1852. turris una orgia altius aedificata. 1853. missio per quatuordecim dies asservata, qua occesione plus quam decem millia sacra synaxi refecti. Non obatantibus difficultatibus e parte politica 1856. solemnis processio ad Sasvár ducta 10. Jan. 1864. canonicus Posoniensis installa tus. Est summi pontificis praelatus domesticus et praepositus s. Pauli de Monostorpályi. In capitulo usque lectoratum provectus. Sanctimonialium de Nostra-Domina ord. et Elisabethinarum extraord. confessarius. Conventus Ursulinarum director. Penes gymn. majus loc. commissarius AEppalis, lib. r. cittis Szakolcza civis ad honores.


Horniak, vel Hrnolak de Horn Carolus Alexander.
horniakcarolus1750
nem1894
E Scepusio oriundus. Qua alumnus seminarii generalis 1750. baccalaureus, 1751. magister philosophiae proclamatus. Theologiae in eodem seminario studuit, 9. Aug. 1755, pro succentore in ecclesia cathedrali applicatus. Hinc 22. Mart. 1756. Scepusium missus, ibidem postmodum parochus in Kislomnicz et decanus distr. infer. fluvii Poprád. Circa 1765. accepit parochias Tóthfalu et Viborna interimaliter conjunctas. Factus etiam protonotarius apostolicus. Incorporatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Hornyácsek Joannes.
hornyacsekjoannes1804
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1804. absolvit. Cooperatorem egit in Búr-Szent-Miklós. Ab 1807. in Holics, ab 1808. in Sasvár, demum ab 1809. in Bikszárd. Hinc m. Jul. 1811. transivit ad Manigra. † 13. Jul. 1840. ibidem.


Hornyácsek Josephus.
hornyacsekjosephus1795
nem1894
Theologiam cum quarto a. in AEppali seminario Posonnii 1795. terminavit. 1796. ordinationem Tirnaviae exspectavit. Hinc applicatus est praebendatus in choro metrop. eccl. Ab 1797. cooperator in Nagy-Ólved. Hinc 27. Oct. 1802. praesentatus capellanus localis in Farnad, ab 19. Jan. 1810. vero parchus ibidem. 1831. occasione magnae cholerae, ex parte ingrati populi multa perpessus est. † 12. Febr. 1840. Aetatis 66. Fuit cottus Strig. tabulae judiciariae assessor.


Hornyácsek Paulus.
hornyacsekpaulus1833
nem1894
Natus 26. Apr. 1833. Theologiam Strignnii absolvit. 27. Jul. 1859. ordinatus est. Cooperatorem egit Ó-Turae, ab 1860. in Sasvár. 1871. inter. admin. dein parochus in Nagy-Kovaló. Hinc 4. Nov. 1886. nominatus est parochus in Unin, quorsum 21. Dec. ejusdem a. transivit.


Horsteiner Franciscus, Josephus.
horsteinerfranciscus1692
nem1894
Ab 1692. parochus in Badin una cum. Radvány. Circa 1692. ibidem peractae visitstiones Bartok et Nárayanae. 1696. successorem nactus.


Horth Josephus.
horthjosephus1786
nem1894
Natus 3. Febr. 1786. in Klucsovány in cottu Poson. Philosophiam et theologiam Tyrnaviae absolvit. 1. Sept. 1810. ordinatus est. Coperatorem egit Modrae, in Ottóvölgy et Galgóczii. Hinc 1819. parochus in Katlócz, ubi ab 1855. munus VADni ord. districtus Jóköensis gessit usque 10. Nov. 1862. qui etam duxit vitam. A 5. Jun. 1871. nestor ADioec. † 6. Sept. 1876. in Katlócz.


Horthy Ignatius.
horthyignatius1747
nem1894
Nobilis ex Rimócz. Qua alumnus semin. s. Stephani 1747. baccalaureus, 1748. magister philosophiae. Theologiae quatuor a. in eodem 1752. terminavit. 1. Febr. ejusd. a. praebendatus chori metr. eccl. constitutus, hinc 1. Mart. ejusdem a. cooperator Tirnaviae. Qua talis 22. Jul. eodem adhuc a. baccalaureus theologiae in univ. Tirnaviensi creatus. Inde 15. Sept. 1754. investitus parochus in Felsó-Ludsány. 1767. conscriptio parochiae fuit peracta. 31. Mart. 1772. installatus canonicus Posoniensis. Reliquit parochiae vineam 30 fossorum in Szécsény. 29. Dec. 1780. installatus canonicus Strigoniensis. 13. Dec. 1790. ADnus Barsiensis. Praepositus in Aszód. † 26. Jul. 1794. ex hydrope. Aetatis 67. Ante mortem, circiter uno mense, tumbam parari et adferri curavit.


Hortulányi Jacobus.
hortulanyijacobus1750
nem1894
Natus in Geletnek. Qua primi a. theologus seminarii s. Stephani 1750. magister philosophiae crestus. Theologiae secundum a. in eodem seminario 1751. asbsolvit. 15. Sept. 1753. pro cooperatore ad Nagy-Kosztolán missus. 17. Jun. 1756. investitus parochus in Maniga, ubi 21. Aug. 1788. peracta fuit visitatio Batthyanyiana. Ab 1783. VADnus. † 9. Jun. 1792.


Horváth Andreas.
horvathandreas1667
nem1894
Theologiam in generali seminsrio absolvit et baccalaureus theologiae creatus est. 10. Maji 1667. investitus psrochus in Lapassó. Per cambium cum Joanne Jancsovics 1676. transivit et Krakován. Hinc 22. Mart. 1712. investitus in Szempcz, ubi 1714. visitationem per egit Emericus Pongrácz, qui de parocho notavit: quod sit 30 annor. Curandae valitudinis causa Tirnaviae apud Franciscanos morabatur, morbo succubuit ibidem in collegio rubrorum.


Horváth Andreas.
horvathandreas1758
nem1894
Nobilis ex Szécsény in cottu Castrifer. Qua alumnus semin. s. Stephani 1758. defendit universam philosophiam. Theologuam cum quarto a. in eodem seminario 1763. absolvit. Abhinc spiritualis alumnatus Budensis. 30. Oct. 1766. investitus parochus Bástiensis. Ubi † 25. Apr. 1771.


Horváth Andreas.
horvathandreas1816
nem1894
Natus 26. Nov. 1816. Strigonii. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestini absolvit, ubi 1837. rigorosum examen e studio biblico subivit. 26. Jul. 1839. ordinatus est. Cooperatorem egit Comaromii. Ab 1845. studiorum praefectus Tirnaviae, hinc 10. Dee. 1849. praesentatus et 2. Oct. 1850. investitus parochus in Izsa. Pro conservatione statuae B. M. V. in pago erectae fundationem deposuit. 1. Nov. 1870. resignavit beneficium et Strigonium condescendit. ubi † 26. Jul. 1871. Habet merita literaria. (Uj Magy. Sion. 1886. 115.)


Horváth Antonius.
horvathantonius1753
nem1894
5. Apr. 1753. pro cooperatore Scepusium missus. Ab 30. Maji 1757. in Trsztena, ab 16. Maji 1758. iterum Scepusii. 1763. parochus in Felsö-Répás. Hinc 1767. obtinuit perochiam Polanócz, ubi † 28. Jan. 1769.


Horváth Antonius.
horvathantonius1761
nem1894
E cooperatore Szerdahelyiensi 15. Maji 1761. missus ad Vizkelet. 20. Apr. 1762. Pestinum. 1763. parochus in Haraszt. 1766. Odorini (Markusfalva) quocum incorporatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Horváth Antonius.
horvathantonius1758
nem1894
10. Mart. 1758. pre cooperatore Strigonium ad cittem reg. missus. Hinc 28. Febr. 1761. investitus parochus in Tölgyes. Inde 12. Jul. ejusdem a. in Ipoly-Szakállos, 1766. fuit ibidem conscriptio parochialis peracta. 1774. beneficio privatus, qua deficiens morabatur in Szent-Antal. Tandem fato et vicissitudine temporum obrutus positus est in Barth pro cooperatore et admin. ubi tribus annis fungebatur. Inde 1779. parochus in Soóshartytán, ubi conscriptio fuit eodem a. peracta, in qua de parocho sic: Si quid deliquisset condam, illud radicitus a se amovit, seque omnibus exemplarem exhibet.“Hinc 8. Febr. 1782. factus beneficiatus in arce Strigon. ubi † 15. Febr. 1792. Aetstis 56. In crypta eccl. s. Ignatii depositus.


Horváth Antonius.
horvathantonius1776
nem1894
Ab 1776. cooperator Strigonii in 1. reg. citte. Ab 1777. secretarius, s. sedis notarius et ceremoniarius vicarii Strigoniensis, una bcneficiatus Strigonii et ab 11. Jan. 1778. usque 31. Maji ejusdem a. admin. parochiae cittis AEppalis. Mense Jun. ejusdem a. obtinuit parochiam Kéménd, quam 22. Maji 1784. resignare debuit. 1785. obtinuit Szakál. Hinc 18. Jan. 1803. per cambium cum Paulo Mészáros transivit ad Endrefalva, 1805. eam resignavit et ad institutum emer. parochorum translatus est. † 1827. Pestini.


Horváth de Bella Antonius.
horvathantonius1715
nem1894
Soproniensis. Qua alumnus Pázmánei in universitate Tirnaviensi 1715. msgister philosophiae. 15. Jul. 1716. investitus parochus in Vásáruth, cum Nyárasd, Kürth, et Vámosfalu, ubi usque 1730. operatus est. Statum sub illo existentem visitator a. 1732. Joannes Jelenfiy sic notat: „Ecclesia in pago sita tota ex sepibus atquae lignis cane jam consumtis, mole sua collabetur. Venerabile in tabernaculo altaris decenter asservatur. Baptizabat parochus aqua lustrali communi, jussus proinde aquam sibi in erastino benedicere, et socordiam Antonii Horváth, antecessoris, qui multos etiam infantes, chrysmate sacro non tinxit in baptismate, quoad fieri potest supplere.“


Horváth de Rakovicz Ladislaus.
horvathladislaus1834
nem1894
Natus 22. Jun. 1834. in Réthe in cottu Poson. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 25. Jul. 1858. ordinatus est. A m. Sept. usque 22. Oct. ejusdem a. parochum in vacante beneficie Boldogfalva supplevit. Abhinc cooperatorem egit in Vedröd, dein ab l. Febr. 1861. in Misérd. 14. Aug. 1864. admin. in spirit. constitutus penes infirmum parochum in Albaár. post mortem hujus 29. Sept. ejusdem a. admin. ibidem. 10. Dec. e. a. obtinuit beneficium. Hinc 13. Dec. 1870. parochus in Száraspatak denominatus. 9. Jan. 1871. investitus ac 22. e. m. installatus. 1871. et 1872. restauravit parochialem. 1873. et 1874. munificentia Joannes Pálffy 15 millibus flr. ex integro reaedificatae aedes parochiales. 1875. restaurata eccl. filia Zvoncsin. 1883. item in Kostolna. 1885. vero sacristia ecclesiae parochialis.


Horváth Emmanuel.
horvathemanuel1840
nem1894
Natus 25. Sept. 1840. Terchovae in cottu Trencsén. Theologiam Strigonii 1862. absolvit. Adhuc qua. diaccnus subsidiariuntl egit in Csjkö. Cum dispensatione papali 12. Febr. 1863. ordinatus. Cooperator fuit in Marczal, Siglisbergae, in Balassa-Gyatmath, in Érsekujvár, demum ab 1869. in Drégelypalánk. Hinc a. 28. Jul. 1870. usque 14. Sept. ejusd. a. administrabat int. Nagy-Kér, ubi ultroquoque coop. permansit. A m. Oct. 1871. admin. denuo hanc parochiam usque 4. Apr. 1872. hinc iterum remanens cooperator. 28. Sept. ejusd. a. obtinuit parochiam Eözdöghe.


Horváth Franciscus, Joannes.
horvathfranciscus1697
nem1894
11. Maji 1697. investitus parochus in Szklabonya. Hinc 29. Apr. 1702. in Ipoly-Nyék. Inde 11. Nov. 1713. in Ipoly-Szakállos. 1714. pulsus minister aug. conf. et parochia ex Szete huc translata. Matrica eodem a. scribi incepta. Operatus est usque 1725.


Horváth Gabriel.
horvathgabriel1634
nem1894
Fuit 1834. licentiatus in Ebeczk, nunc filia ad Szklabonya. Nominatur in visitatione eodem a. per Martinum Apáthy peracta.


Horváth Georgius.
horvathgeorgius1761
nem1894
E semin. s. Stephani 20. Jul. 1761. pro coperatore ad Somorja missus. 3. Aug. 1762. applicationem accepit qua praefectus herulorum Thaddaei l. b. Amade in Böös. 28. Jan. 1763. investitus parochus in Magyarbél. Hinc m. Dec. 1780. transivit ad Guta, ubi visitatio Batthyanyiana fuit peracta. † 24. Febr. 1788. ibidem.


Horváth Georgius.
horvathgeorgius1782
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario gener. Budensi 1782. absolvit. Cooperator fuit in Nagy-Megyer, ab 1786. in Negyed. 3. Febr. 1788. installatus parochus in Tornócz. 6. Sept. 1811. Adalbertus Tarkó visitationem ADnalem peregit. † ll. Aug. 1831. in cholera. Aetatis 76.


Horváth Georgius.
horvathgeorgius1790
nem1894
Theologiam in seminario generali cum. quarto a. qua theologus practicus 1790. absolvit. 1791. Tirnaviae accomodationem expectavit. Hinc cooperator Galgócii. 2. Maji 1794. installatus parochus in Lancsár. Hinc 1. Jan. 1801. per cambium cum Joanne Martsek transivit ad Jókö, ubi † 16. Nov. 1817. Habet merita in literatura slavica.


Horváth Joannes.
horvathjoannes1720
nem1894
Theologiam 1720. inchoavit Tirnaviae et 1742. presbyter ordinatus est. 13. Apr. ejusdem a. investitus parochus Púskiensis. Hinc 19. Apr. 1743. in Medve, nunc Ballony, ast inde jam 15. Dec. ejusdem a. in Csútörtök. ubi m. Mart. 1744. appulit † 28. Aug. 1745. ibidem.


Horváth Joannes.
horvathjoannes1760
nem1894
16. Jan. 1760. missus pro cooperatore ad Szerdahely. 2. Sept. 1762. investitus parochus in Sempte. Inde 22. Apr. 1773. in Galantha. Propter diversas querelas contra parochum, ille 1796. resignavit et semet ad Apaj recepit, ubi † 1. Sept. 1797.


Horváth Joannes.
horvathjoannes1718
nem1894
Lövóensis. Qua alunmus semin. s. Adalberti 1718. defendit universam philosophiam. Theologiam ibidem absolvit. Finc 1721. applicatus parochus in exemta parochia Berkesd, cui vineam donavit. 1732. factus canonicus Jauriensis. Qua talis donavit eccl. Berkesdensi monstrantiam. Subin ADnus Soproniensis. † 23. Mart. 1746. (Brüsztle, Recensio. II. 213.)


Horváth Joannes.
horvathjoannes1740
nem1894
Kis-Mácsédensis, ex cottu Poson. 15. Nov. 1740. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Ubi theologiam cum morali absolvit. 9. Jun. 1742. missus pro cooperatore ad Udvard. 15. Mart. 1743. autem pro capellano aulico ad Franciscum I. b. Balassa in Alsó-Esztergál. Dein cooperator duobus a. in Ürmény. 1. Apr. 1745. investitus parochus in Böós in cottu Poson. Ibidem 1756. visitationem Joannes Galgóczy peregit, qui de parocho dicit, quod sit 35 annor. Domum habet ex sepibus comparatam ex toto reparatione egentem. † 15. Dec. 1757. ibidem.


Horváth Joannes.
horvathjoannes1744
nem1894
Natus 24. Jul. 1744. Theologiam cum quarto a. in semin. AEppali Posonii 1798. terminavit et 6. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Pudmericz. Ab 1801. fuit parochus in Báhony, ubi in magna senectuto administratores habuit, a 23. Sept. 1825. usque 31. Sept. 1828. Josephus Gálffy et abhinc Aloysium Scherer, qui ibidem vitam clausit. Provectae aetatis causa beneficium 1846. resignavit. † 24. Aug. 1857. Tirnaviae.


Horváth Joannes.
horvathjoannes1813
nem1894
Natus 1. Mart. 1813. in Szempcz. Philosophiam et theologiam Tirnaviae audivit. 28. Oct. 1836. ordinatus est. 12. Apr. 1837. pro cooperatore missus ad Búr-Szent-Miklós. Hinc 6. Apr. 1847. praesentatus parochus in Maniga. 1878. ecclesiam pingi curavit. † 30. Maji 1879. ibidem.


Horváth Josephus.
horvathjosephus1854
nem1894
Natus 7. Febr. 1854. Theologiam Strigonii 1877. absolvit et 1. Jul. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Unin, ab 1878. in Stomfa et Nagy-Súr, ab 1880. in Galgócz ac Krakován. 1886. constitutus admin. in Horvátgurab, quod beneficium 1889. adeptus est.


Horváth Josephus.
horvathjosephus1756
nem1894
Nobilis Szerdahelyiensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1755. baccalaureus. 1756. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. in eodem seminario 1758. absolvit.17. Maji 1759. missus pro cooperatore ad Érsekujvár. 31. Maji 1763. investitus parochus in Naszvad. Hinc 15. Jun. 1773. transivit ad Tardoskedd, ubi ab 1804. VADnus distr. Érsekujvár. sup. 17. Apr. 1808. ibidem.


Horváth Laurentius.
horvathlaurentius1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Kripolecz, (Kiripolcz, nunc filia ad Malaczka) de quo in visitatione Geogerii Bornemissza 27. Mart. ejusdem a. peracta, notatum est: „Qui ad imitationem suae gentis autiquae, verae et catholicae fidei et religionis semper fuit et est observatissimus atque amantissimus. In cujus ecclesia rita et ordine omnia simul et per aguntur. Cui, ut oppidani commodam domum parochialem aedificarent sedule injunximus. Ecclesia filialis in Gajar, quae bene est disposita. Magna diligentia administrator per hunc parochum.“


Horváth Martinus.
horvathmartinus1769
nem1894
E seminario generali 14. Maji 1769. missus pro cooperatore ad Osgyán, hinc 19. Maji 1770. ad Nagy-Ölved, inde 2. Mart. 1772. investitus parochus in Nagy-Csoltó, exhinc 13. Maji in Bást, quacum ingremiatus neo-erectae dioecesi Rosnaviensi.


Horváth Mathias.
horvathmathias1744
nem1894
Sankfalvensis ex cottu Gömör. 1. Nov. 1744. susceptus ad alumnatum Budensem Széchényianum. 1750. missus pro cooperatore ad Nagy-Kálna. 11. Dec. 1752. investitus parochus in Kis-Terenye, ubi † 2. Jul. 1759.


Horváth Michael.
horvathmichaela1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Bussa. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto.


Horváth Michael.
horvathmichaelb1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Nagy-Lethe in ADtu Hont Liptoviensi. Nominatur in catalogo cleri jussu Geergii Lippay eodem a. confecto. Ulterius quoque occurrit licentiatus hujus nominis etquidem 14. Jul. 1688. investitus qua talis in Csataj, 27. Maji 1695. investitus pro eodem iterata fuit in eadem licentiatura.


Horváth Michael.
horvathmichael1794
nem1894
Natus 21. Jul. 1794. Theologiam cum quarto a. in semin. s. Stephani 1817. absolvit et 22. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Somorja, ab 1820. in Holics et ab 1823. in Sasvár. Hinc 1831. factus parochus in Szomolánka. Inde 1840. transivit ad Dojcs. Demum 3. Mart. 1855. ad Péterfalva, ubi † 8. Oct. 1866.


Horváth Nicolaus.
horvathnicolaus1800
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Poson. 1800. terminavit. Cooperatorem egit in Gyrek. Hinc 3. Febr. 1803. praesentatus parochus in Visk. Inde 28. Jan. 1818. nominatur in Zseliz, ubi † 4. Nov. 1837. Fuit cottus Hont. et Bars. tabulae jud. assessor et conv. s. Benedicti de juxta Grón conventualis.


Horváth Paulus, Joannes Bapt.
horvathpaulus1697
nem1894
11. Jun. 1697. investitns parochus in Nagyhind. Hinc 9. Nov. 1699. in oppido Verebély. Inde 12. Maji 1702. in Szklabonya. Exhinc 6. Jun. 1705. investituram aecepit in Rimócz, cum Sipék et Lacz. Inde 1. Maji 1703. iterum in Szklabonya. Exhinc vero 28. Maji ejusd. a. in Karancs-Ságh. Inde 16. Maji 1707. in oppido Nagy-Salló. Ibidem ecclesiam et parochiam ocuupatam tenebant asseclae helv. conf. Usque 1710. ibidem activus erat.


Horváth Petrus.
horvathpetrus1771
nem1894
Theologiam cum tertin a. in seminario generali 1771. absolvit. 28. Aug. ejusdem a. pro cooperatore ad Diószegh missus. Hinc transivit ad Vadkert. 1774. factus parochus in Bolg. (Ipoly-Bolyk) quacum incorporatus dioecesi Rosnaviensi.


Horváth Petrus.
horvathpetrus1799
nem1894
Theologiam cum quarto a. in semin. AEppali Poson. 1799. terminavit Cooperatorem egit Comaromii, ab 1803. in Muzsla. 12. Dec. 1804. missus pro admin. ad Ipoly-Szécsénke, quam 1812. resignavit. Instituto emeritorum parochorum aggregatus. † 30. Apr. 1816. in Negyed.


Horváth Petrus.
horvathpetrus1780
nem1894
Prius Benedictinus. 23. Nov. 1780. investitus parochus in Bussa, ubi 1787. parochia stabilita. Is, ecclesias in matre et filia Csatýr ac domum parochialem a 2. Apr. 1797. usque 14. Oct. 1798. aedificavit. Et quidem ecclesiam pro 6700. flnis. Usque 1802. ibidem operatus est. Restituto ordine s. Benedicti ad monasterium reversus est.


Horváth Rudolphus.
horvathrudolphus1831
nem1894
Natus 10. Sept. 1831. Kolthae in cottu Komárom. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 29. Jul. 1855. ordinatus est. Fuit cooperator in Sellye qua talis interim. admin. in Eperjes. Subin ab 1856. coop. in Száraspatak. A m. Nov. 1861. admin. in Ószuzskó. Hinc 1. Nov. 1862. obtinuit parochiam in Schweinsbach.


Horváth Rudolphus.
horvathrudolphus1863
nem1894
Natus 13. Apr. 1863. Theologiam in Pázmáneo 1885. absolvit. 30. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Komárom-Szent-Péter, ubi una a 30. Nov. ejusdem a. usque 4. Febr. 1886. int. admin. egit. Abhinc coop. in Érsekujvár. Ab 1887. Strigonii in l. r. citte.


Horváth Stephanus.
horvathstephanus1721
nem1894
22. Sept. 1721. investitus est qua primus parochus in neo-erecta exemta parochia Pécsvárad, sed brevissimo tempore hoc beneficium tenuit, nam eodem a. successorem nactus.


Horváth Stephanus.
horvathstephanus1687
nem1894
Theologiam qua casista in seminario s. Adalberti absolvit. 6. Maji 1687. investitus parochus in Vagyócuz. Hinc 21. Apr. 1691. in Veszele. Inde 21. Apr. 1693. in Krakován. Ubi 1697. Josephus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho sic: Annor. 40. in parochiis 15. hic 4. annis. Ibidem usque 1697. activus erat.


Horváth Stephanus.
horvathstephanus1777
nem1894
Nobilis natus in Sztrazsa ad Sasvár. Studia Viennae in monasterio Carmelitanum absolvit, tum per breve Clementis XIV. qua ecclesiasticus debite saecularisatus, primum in partes Italiae delatus, postea in patriam reversus, ADioecesi Strigon. ingremiatus. 1777. capellanus aulicus Josephi 1. b. Horeczky et una cooperator in Rohó, ab 1782. cooperator Holicsii et ab 1783. in Búr-Szent-Miklós. Hinc m. Maji 1784. parochus in Chropó, ubi cum parochianis propter denegatos labores campestres ad quos semet occasione erectionis parochiae obligarunt, continuis discordiis fuit expositus, ideo 21. Maji 1787. per cambium cum Joanne Nádaszky transivit ad Turóluka. Ibi 13. Sept. 1788. peracta visitatio canonica Batthyanyiana, in qua aetatis 50 esse notatur. 2. Febr. 1790. parochiam resignavit. † 14. Oct. 1791. Szobotistii.


Horváth Vandelinus.
horvathvandelinus1841
nem1894
Natus 17. Oct. 1841. Theologiam Strigonii absolvit et qua quartiannita 27. Febr. 1867. ordinatus est. Cooperatorem egit in Mocs, ab 1868. in Kemencze, ab 1872. in Szölgyén. 1875. constitutus administrator in Ipolyszézsényke. Hinc ab 1890. parochus in Csúz.


Horváth-Aitich Michael.
horvathmichael1804
nem1894
Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1804. terminavit. Cooperatorem egit in Valle Mariano. Ab 1805. in Cseklész, ab 1807. in Udvard, ab 1809. in Érsekujvár, et ab 1811. Budae in praesidio. Hinc 18. Aug. 1812. praesentatus parochus in Bajta, ubi ab 1820. VADnus surr. Ab 1826. ord. Distr. Hont. inf. Inde 28. Jul. ejusdem a. in Kemencze. Ibidem VADni munus retinuit, ubi † 28. Jul. 1826. Fuit compl. cottus tab. jud. assessor.


Horváth-Kissevich de Lomnicza Joannes.
horvathjoannes1661
nem1894
Nobilis croata. In universitate Tirnaviensi 1661. baccalaureus et 1662. magister philosophiae. 10. Maji 1664. investitus parochus in Egyházgelle. Successorem nactus 1673.


Horváth-Kissevich de Lomnicza Josephus.
horvathjosephus1778
nem1894
Theologiam cum tertio a. in seminario generali 1778. absolvit. Cooperatorem egit in Majtény ubi 1782. parochus est factus. 26. Maji 1788. delatus, quod verberaverit campi custodem et ter dehonestaverit nobilitatem. Denique 1791. amisit beneficium. Dein applicatus qua cooperator in Levárd. Demum 1799. parochus in Maria-Nostra,ubi † 18. Mart. 1805.


HorváthGeorgius.
horvathgeorgius1697
nem1894
29. Apr. 1697. investitus parochus in Lacsár, ubi usque 1699. operatus est.


Horváthovics Franciscus.
horvatovicsfranciscus1681
nem1894
7. Mart. 1681. investitus parochus in Jolsva, qui 1684. per rebellus ita spoliatus fuit, ut mendicando vivere debuerit. 1687. resignato beneficio ad seminarium s. Emerici deficientium Tirnaviae recessit, ubi † 8. Mart. 1752. Aetatis 94.


Horváthovics Georgius.
horvatovicsgeorgius1673
nem1894
Theologiam cum secundo a. in Pázmáueo 1673. terminavit. 9. Maji ejusd. a. investitus parochus in Jolsva, ubi usque 1681. operatus est. A mense Majo 1689. fuit parochus in Bajna, cottu Strig. ubi simul munus VADni gessit.


Horváthovics Michael, Gabriel, Paulus.
horvatovicsmichael1703
nem1894
Nobilis Levensis. E collegio generali 1702. baccalaureus, 1703. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario cum quarto a. 1707. absolvit. 6. Jul. 1708. investitus parochus in Nagy- Emöke. Hinc 5. Jan. 1709. in Nádas, in cottu Poson. ubi eodem a. restaurata fuit ecclesia. 5. Apr. 1714. investitus parochus in Holics. Qua taliseodem a. in universitate Tirnaviensi pro doctoratu ss. theologiae inter quinque contertantes primam laureaum aseptus est. 24. Mart. 1722. Aetatis 39.


Horváthy Carolus.
horvathycarolus1779
nem1894
Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1779. terminavit. Cooperatorem egit in Baka, ab 1780. Tirnaviae. Hinc m. Aug. 1789. obtinuit parochiam in Zsemlér, ubi sub illo eccelsia aedificata fuit. † 12. Febr. 1807. ibidem.


Horváthy Franciscus.
horvathyfranciscus1803
nem1894
Ńatus 30. Oct. 1803. Theologiam cum quarto a. Pestini 1826. terminavit. 1827. in instituto presbyterorum transegit Strigonii et 30. Maji ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Köhid-Gyarmat. 1830. factus parochus in Helamba. Hinc 9. Apr. 1834. per cambium cum Josepho Csinsmanczay transivit ad Óhaj. 4. Jan. 1845. ancepit praesentam pro Bussa, sed illam jam 7. Febr. ejusdem a. resignavit. remansitqua in Óhaj. 7. Sept. 1848. praesentatus in Nadlány, ubi † 16. Apr. 1850.


Horváthy Paulus.
horvathypaulus1766
nem1894
Natus 1. Aug. 1766. i Kis-Kereskény. Theologiam cum quinto a. qua theologus practicus in semin. generali Posonii 1789. terminavit. Cooperatorem egit in Léva. Hinc 24. Aug. 1790. constitutus admin. in Fúzes-Gyarmath. Inde 26. Febr. 1798. transivit pro admin. ad Köbölkút, ubi 19. Apr. ejusdem a. praesentatus. † 25. Apr. 1805. ibidem.


Hörvek Franciscus.
horvekfranciscus1797
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1797. terminavit. 1798. ordinationem Tirnaviae expectavit. Cooperatorem egit Posonii in Blumenthal. Hinc 1802. exivit pro admin. in Máriavölgy, ubi 30. Nov. 1802. parochus nominatus est. 1804. statio cooperatoris ibidem stabilita. 1823. resignavit hoc beneficium et instuto emeritorum parochum adlectus, victitabat Posonii, ubi † 4. Maji 1831.


Hossek Joannes, Josephus, Franciscus.
hossekjoannes1706
nem1894
E seminario Mariano 20. Mart. 1706. ordinatus. 5. Maji 1707. investitus parochus in Keresztur. ibidem † et 18. Apr. 1709. Sepultus.


Hoszik Emericus.
hoszikemericus1790
nem1894
Theologiam cum quinto a. qua theologus practicus in anmin. gener. Posonii 1789. absolvit. 1790. in domo presbyterorum morabatur Tirnaviae. Hinc cooparator in l. r. citte Strig. inde 24. Jun. 1793. admin. Bajnae in cottu Strig. ubi 12. Oct. ejusdem a. parochus praesentatus. 1819. VADnus in distr. Bajóth. 1830. canonicus Posoniensis nominatus, ideo 1831. † 16. Apr. 1835. ibidem.


Hottovinszky Carolus.
hottovinszkycarolus1841
nem1894
Natus 21. Oct. 1841. Theologiam Strigonii absolvit. 2. Aug. 1868. ordinatus est. Cooperatoremn egit in Vajka. Mense Aug. 1870. constitutus est int. admin. in Hidas, usque in Nov. ejusd. a. Abhinc cooperator in Tallós, ab 1871. in Ipollynyék, ab 1872. in Balassa-Gyarmath, 1877. admin. in spir. et temp. Ibidem, ubi 16. Febr. 1884. praesentatus est parochus. Eodem a. turris ecclesiae lamina cuprea provisa et ecclesia exstus restaurata pretio 4000 flnor. Notarius et spirit. distrintus. Sororum charit. confess. ord.


Hozlpeck Ignatius, Franciscus.
hozlpeckignatius1728
nem1894
Szokoliensis e cottu Nitr. Qua alumnus seminarii Mariani 1728. baccalaureus et 1729. magister philossophiae. Theologiam cum quarto a. in semin. s. Stephani 1733. absolvit. 29. Maji 1734. investitus parochus in Viszoka. 1736. transivit ad Bélábanya, ubi 13. Jul. 1737. investitutus est. Tunc cum acatholicis controversia versabatur, quia hi praetendebant commune coemeterium cum catholicis. 1740. ad exc. consilium gravamina proposuit contra parochianos suos. Fuit protonotarius apostolicus Fine m. Oct. 1741. factus canonicus Nitriensis. Fecit fundationem missarum pro seipso celebrandarum.


Hraboszky Josephus.
hrabovszkyjosephus1752
nem1894
Trencsiniensis. In universitate Tirnaviensi 1752. baccalaureus et 1753. magister philosophiae. 27. Febr. 1757. missus ad Balassa-Gyarmath pro cooperatore 2. Sept. 1757. ad Szenicz, 6. Aug. 1761. ad Szered. Hinc 10. Sept. ejusdem a. investitus parochus in Alsó-Merasicz. Inde 17. Mart. 1764. transivit ad Nagy-Rippény. Jam 22. Jun. ejusd. a. etiam in Nagy-Paka. Inde 21. Jan. 1772. in Duna-Szerdahely, ubi † 7. Jun. 1784.


Hrabovszky Antonius, Ignatius, Josephus.
hrabovszkyantonius1747
nem1894
Trencsiniensis, fuit 1747. alumnus semin. Budensis Széchényiani. 5. Maji 1749. missus pro cooperatore ad civitatem Rosenbergam. 15. Jun. 1751. investitus parochus in Liptó-Szent-Erzsébet, ubi † 10. Maji 1768.


Hrabovszky Joannes.
hrabovszkyjoannes1796
nem1894
Theologiam cum quarto a. in semin. AEppali Posoniensi 1796. absolvit. Hinc cooperatorem egit in Bajna cottu Strig. Inde 17. Febr. 1801. investitus est capellanus localis in Alsó-Szemeréd, cui mox renunciavit, ulterius remanens in Bajna. Brevi pro tempore transivit ad Komárom-Szent-Péter, inde 1. Oct. 1805. parochus in Ó-Gyalla. 1809. resignavit beneficium et recessit ad Bajna, ubi † 25. Dec. 1810.


Hrabovszky Paulus.
hrabovszkypaulus1781
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario generali 1781. terminavit Budae. Cooperatorem, egit in Balassa-Gyarmath, ab 1784. in Nyék. 30. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Csall. Inde in. Maji 1789. in Kis-Tapolcsán. Hinc 16. Maji 1797. demum in Kis-Apáthi. Ibi 15. Oct. 1819. per grande incendium damna perpessus. † 14. Jun. 1825. Fuit strenuus defensor jurium parochialium, qua de causa saepius debuit beneficia mutare.


Hradeczky Joannes.
hradeczkyjoannes1724
nem1894
10. Jun. 1724. ordinatus. 14. Sept. ejusdem a. investitus parochus in Turan, ubi usque 1730. operatus est.


Hradessány Georgius.
hradessanygeorgius1651
nem1894
Fuit ab 1651. usque 1653. parochus in Pernek. Hinc transivit ad Gajar.


Hradicsay, vel Hradistay Georgius.
hradicsaygreorgius1693
nem1894
E. seminario s. Adalberti l9. Sept. 1693. ordinatnus. 20. Sept. 1685. investitus parochus in Prencsfalu, ubi usque 1702. activus fuit.


Hradil Ignatius.
hradilignatius1836
nem1894
Natus 13. Mart. 1836. in Pravschitz in Moravia. Philosophiam Tirnaviae. theologiam Strigonii terminavit. 27. Jul. 1863. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ó-Bars. 21. Oct. 1868. praesentatus, 10. Dec. ejusdem a. investitus parochus in Bakabánya.


Hradistensis Philippus.
hradistensisphilippus1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Patak. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto.


Hrachovszky Leopoldus.
hrachovszkyleopoldus1817
nem1894
Natus 15. Nov. 1817. in Kopcsán. Theologiam Tirnaviae absolvit. 15. Jul. 1844. ordinatus. Cooperatorem egit in Nagy-Jácz, et Egbel, quinque annis. Hinc int. administrator in Broczkó, serius in Egbel, tandem in Kuti. 4. Dec. 1856. investitus in Nagy-Kovalov. Hinc 20. Jul. 1871. transivit in Stepanó. Inde vero 21. Jul. 1875. praesentatus in Búr-Szent-Miklós. 1882. munere VADni ord. districtus Szent-Jánosiensis condecoratus. 28. Maji 1888.instituto s. Adalberti aggregatus, victitabat in Sasvár. † Mart. 1890.


Hranyák Andreas.
hranyakandreas1729
nem1894
Ardanóczensis, ex cottu Nitriens. 7. Nov. 1729. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 25. Oct. 1733. ordinatus. 9. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Felsö-Sipek, ubi † 1735.


Hrebicsek Stephanus.
hrebicsekstephanus1780
nem1894
Natus 21. Jul. 1780. in Szobotist. Theologiam in seminario Mariano 1834. terminavit. 29. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Somorja, ab 1835. in Holics. Mense Majo 1846. admin. factus in Csári. ubi m. Oct. e. a. investitus parochus. Hinc 20. Nov. 1855. praesentam accepit pro Broczkó. Inde 1859. transivit ad Sasvár. Ibi simul decanus et altariae s. Antonii rector. Ab 1864. abbas s. Augustini de Colocza. 8. Sept. ejusdem a. Joannes card. Scitovszky in praesentia ingentis multitudinis devotorum, occasione trisaecularis jubilaei loci thaumaturgi, mirocalusam imaginem coronavit. † 24. Aug. 1866. (A sasvári Búcsú-Járat. 56.)


Hresta Emericus, Joannes, Martinus.
hrestaemericus1670
nem1894
24. Apr. 1870. investitus parochus in Nyitra-Pereszlény. 19. Apr. 1673. investitus Szalatnyensis in cottu hont. Nunc filia Egegh.


Hriagyel Martinus, Antonius.
hriagyelmartinus1721
nem1894
Egegiensis ex cottu Hont. 1721. Dec. 9. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Theologiam ab 1724. in seminario Mariano cum quarto a. 1727. absolvit. Jam 26. Mart. 1725. ordinatus est. 9. Aug. 1727. investitus parochus in Sajó-Püspöki. Ibidem 1733. visitatio lllyésiana fuit peracta, in qua de parocho sic notatum: „Aetatis 62. Ejus vita et mores ecclesiastico digni. Domus parochi lignea, eget reparatione. In conclavi parochi omnia disjecta.“ 15. Jan. 1763. Agriae.


Hriankay Stephanus.
hriankaystephanus1778
nem1894
Fuit Secietatis Jesu. Ante hujus suppressionem concionator collegii Szakolczensis. Postea aggregatus sacerdotibus ADioec. Strigon. A 10. Maji 1778. parochum egit in Verbócz, 1779. in coena Domini ecclesia incendio vastata. Beneficium hoc m. Julii 1788. resignavit et pensione donatus recessit ad Vág-Besztercze, ubi † 31. Dec. 1794.


Hribovszky Joannes.
hribovszkyjoannes1703
nem1894
27. Apr. 1703. investitus parochus in Árva-Váralja. Hinc 1709. transivit ad Rabcsicza, ubi 19. Febr. 1710. investitus est. Hinc 17. Oct. 1712. in Bohunicz, ubi 6. Dec. 1721. successorem nactus.


Hricsovszky Paulus.
hricsovszkypaulus1747
nem1894
Rajecziensis ex cottu Trencsiniensi. 19. Nov. 1747. pro logica ad alumnatum Budensem, Széchényianum missus. 29. Oct. 1752. ordinatus. 28. Apr. 1751. jam applicatus pro cooperatore Szeniczii. 20. Jan. 1752. vero Szakolczae. Hinc 13. Jan. 1753. insestitus parochus in Kápolna, ubi † 30. Mart. 1755.


Hricza, vel Hrnicza Martinus.
hriczamartinus1742
nem1894
Steppanoviensis. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1742. baccalaureus. 1743. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. in seminario s. Adalberti 1746. terminavit. 25. Apr. ejusdem a. pro cooperatore Bazinium missus, est jam 4. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Pernek. Ibi 1755. Joannes Galgócy peregit visitationem, qui de paroche dicit: „Annor. 35. Vitae exemplaris.“ † 18. Dec. 1757. repente in Szent-György.


Hrizlakovics Joannes, Josephus.
hrizlakovicsjoannes1731
nem1894
Istvánfalvensis. 3. Nov. 1731. indutus cerulea, in alumnatu Budensi Széchényiano, deposita nigra Tirnaviensi. 25. Oct. 1733. ordinatus. 27. Mart. 1735. investitus parochus in Felsó-Sipék. Hinc 19. Maji 1737. Koss. Inde 6. Oct. 1743. in Csetnek. Multa discrimina habuit cum ceatholicorum, qui ambas ecclesias catholicorum possidebant. Aug. 1747. ibidem.


Hrizlakovics Joannes.
hrizlakovicsjoannes1722
nem1894
Banhidensis in cottu Comar., aut Váradiensis. 6. Nov. 1722. susceptus in alumn. Budensem Széchényianum. Qua alumnus semin. Mariani 1724. baccalaureus et 1725. magister philosophiae, in que et theologiam cum secunde a. 1727. absolvit. 25. Jul. 1730. investitus parochus in Füss. 1740. capella in domo Josephi Bencsik erecta. Munere VADni districtus Verebély condecoratus. † 6. Febr. 1748. in Podrecsán.


Hrizlákovics Joannes.
hrizlakovicsjoannes1741
nem1894
Bánhegyiensis ex cottu Comar. 27. Febr. 1741. susceptus in alumnatum Budensem. 1742. missus pro cooperatore ad Sasvár. 26. Nov. 1750. investitus parochus in Turócz-Szent-Ilona, ubi usque 1753. activus erat. 1. Jul. 1756. missus pro cooperatore ad Báb. 29. Aug. ejusd. a. investitus in Nagy-Bresztován, ubi † 15. Jan. 1766.


Hrmo Martinus.
hrmomartinus1796
nem1894
Natus 1796. in Nagy-Lovcsa. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 19. Maji 1824. ordinatus est. Agendo cooperatorem in Visegrád, Kövesd, Bakabánya, Szomor, Graramujfalu, Garamssöllös, ubi potissimum infirmos parochos supplevit. Insuper in Ó-Bars et Kis-Topolcsány. 20. Febr. 1829. administrator constitutus in Fenyö-Kosztolán, pro quo beneficie 1. Mart. ejusd. a. praesentam accepit. Hinc 27. Oct. 1865. transivit ad Bánkeszi. Inde 19. Maji 1874. assumtus est ad institutum s. Adalberti. † 23. Maji 1877. Nitriae.


Hrochovszky Balthasar.
hrochovszkybalthasar1580
nem1894
Neosoliensis. Occurrit 1580. parochus in Tepla. 1581. Christophorus Kubinyi cryptam in ecclesia parochiali erigi atque illam insigni gentilitio inscriptioneque, cum a. positionis providori curavit.


Rhomatka Andreas, vide Hromadka.
hromadkaandreas1742
nem1894
Parochus in Nagybobrócz, † 30. Maji 1756. ibidem.


Rhromatka Andreas, vide Hromadka.
hromadkaandreas1742
nem1894
Parochus in Nagybobrócz, † 30. Maji 1756. ibidem.


Hromkó Stephanus.
hromkostephanus1691
nem1894
3. Jul. 1691. exmissus Scepusium cum investitura pro indifierente parochia. 1700. occurrit parochus oppidi Svedlér, ubi eodem a. Joannes Sigray peregit visitationem. Qui dicit: „Lutherani hujus oppidi sunt valde refracterii, contumaces et inobedientes, quia habent suos fautores in camera Cassoviensi qui ipsis favent plus quam deberent. Unde parochus loci nunquam est securus de sua permansione.“


Hruska Adalbertus.
hruskaadalbertus1861
nem1894
Natus 27. Jul. 1861. Theologiem Strigonii 1844. absolvit et 1. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nádas in cottu Hont. Ab 1885. in Ó-Bars. Ab 1891. parochus in Fenyö-Kosztolány.


Hruskay Thomas.
hruskaythomas1749
nem1894
20. Febr. 1749. missus pro cooperatore Prividiam. 11. Jan. 1751. investitus perochus in Lutile. Hinc 16. Oct. 1754. in Turócz-Szent-Mária. Inde 15. Maji 1760. in Felsö-Zelle. Ibidem 1765. ecclesia restaurate. 6. Apr. 1767. inquisitio contra illum mota. Jam 1768. ad deficientiam missus, sed tamen usque 1778. ex haesit in beneficio. Tunc qua emeritus parochus Tirnaviea consedit, ubi † 3. Apr. 1795.


Hruskovics Georgius, Josephus, Emericus.
hruskovicsgeorgius1748
nem1894
9. Jun. 1748. Prividiam pro cooperatore missus. 20. Febr. 1749. investitus parochus in Pritrsd, nunc Ószuszkó. Hinc 18. Maji 1751. in Nádas, in cottu Poson. Demum 1759. tranbsivit ad Dejte, ubi † 3. Maji 1776.


Hruskovics Joannes.
hruskovicsjoannes1641
nem1894
Theologiam cum quarto a. in Pázmáneo 1641. terminavit. 29. Jan. ejusd. a. investitus parochus in Aranyos-Maróth, ubi 1674. Andreas Péterffy peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit 32. annorum. Habet domum incommodam. Operatus est ibi usque m. Aug. 1678.


Hubáczy Paulus.
hubaczypaulus1655
nem1894
Fuit eb 1655. usque 1656. parochus in Tótgurab.


Hubatius Joannes.
hubatiusjoannes1629
nem1894
Occurrit 1629. parochus in Sárfö, qui cum socio suo 23. Sept. ejusdem a. examinavit testes, quidnam milites perpetrarunt, quomodo templum intrarunt, ibidem cistas incolarum effregerunt. Item, quod res e sacracio sacerdos quidem Italus ad parochiam deportaverat.


Hubatius Michael.
hubatiusmichael1675
nem1894
5. Maji 1675. investitus parochus in Hajnik, ubi eodem adhuc mense operari desint. Secutus est illum Hubatius Joannes, quocum identicus esse videtur.


Hubatius, rectius Hubacs Joannes.
hubatiusjoannes1671
nem1894
Szakolczensis. In universitate Tirnaviensi 1671. baccalaureus, 1672. magister philosophiae. 31. Maji 1675. investitus parochus in Hajnik. Hinc 1677. transivit ad Nagy-Lovcsa, ubi 30. Jul. 1678. investitus est, sed adhuc hoc anno abivit. 23. Mart. 1681. investitus in Búr-Szent-György. Hinc 1682. transivit ad Dojcs, ubi usque 1690. activus erat. 3. Dec. 1691. investituram accepit pro Sándorf. Hinc 2. Maji 1698. in Nahács, ubi usque 1706. operatus est, tunc ad deficientiam missus, ubi etiem vita functus est.


Huber Mathias.
hubermathias1796
nem1894
Natus 16. Febr. 1796 Szakolczae. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1818. absolvit. 15. Apr. 1819. ordinatus est, quam Szakolczae expectavit. Hinc herulorum Caroli Starhemberg preafectum egit Posonii. 1822. iterum Szakolczae morabatur. Eodem a. factus cooperator in Sasvár, sed jam sequenti iterum Szakolczam reversus. Ab 1824. cooperator in Modor, ab 1827. in Gajar. 1828. adeptus parochiam Jakabfalva. Ob afflictam valetudinem 1. Aug. 1853. beneficium resignavit et 2. Nov. ad lares paternos recessit, ubi † 24. Sept. 1856.


Hubert Josephus.
hubertjosephus1804
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1804. terminavit. Cooperetorem egit in Egerszegh et Cseklész. Ab 1808. capellanus in aula serenissimi archi-ducis Carolli Ambrosii Primatis et AEppi. Ab 1809. nob. In surr. Hung. I. leg. equestr. Poson. capellanus castrensis. Ab 1810. in lyceo AEppeli Tirnaviae matheseos professor, una in seminario B. M. V. studiorum praefectus. Ab 1815. vero in eodem lyceo theologiae dogmaticae professor p. o. 13. Nov. 1816. praesentatus parochus in Ebed, quam 1819. resignavit et instit. emer. parochorum ad sriptus morabatur in Elefánt, ubi † 30. Apr. 1822.


Hubert Stephanus.
hubertstephanus1781
nem1894
Qua scholasticus S. J. Tirnaviae rhetoricam absolvit. Post cassationem Strigonii docuit. In Pázmáneo cum quarto a. 1781. theologiam absolvit. Hinc applicatus apud s. sedem Tirnaviensem qua notarius et archivarius, sed mox cooperator in Hédervár, ab 1783. in Vásárút. 4 Maji 1784. parochus in Jóka. † 16. Jan. 1799. Erat vir statura pusillus capillis subrufus, vultu oblongo, fere pallido, robore virium admirando. Septem linguas bene loquebatur. Librarum suorum, quibus bibliotheca referta est, succum memoria tenebet. Mertuus est plus animi, quam corporis infirmitate.


Hübner Joannes Nep.
hubnerjoannes1836
nem1894
Natus 28. Apr. 1836. Theologiam cum quarto s. Strigonii absolvit. Qua diaconus in seminario studiorum praefectum egit. 1. Maji 1859. ordinatus est. Cooperator fuit in Szenicz et Ürmény. 20. Maji 1860. constitutus admin. in Alsó-Jattó. ubi 6. Jun. 1862. investitus parochus. Hinc 2. Jul. 1863. praesentam accepit pro Hidaskúrt. Notarius distr.


Hucsekovics Michael.
hucsekovicsmichael1740
nem1894
9. Jul. 1740. investitus parochus in Chrenócz, ubi † 26. Apr. 1761.


Hudák Joannes.
hudakjoannes1764
nem1894
E seminario genereli 8. Apr. 1764. missus Scepusium in curam animerum. Cooperatorem egit in Olasz. Ab 1733. parochus in Nagy-Szalók, quacum incorporatus neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Hudák, vel Hudakovics Stephanus.
hudakstephanus1672
nem1894
E seminario s. Stephani 16. Apr. 1672. ordinatus. 3. Jun. ejusdem a. investitus est parochus in Alsó-Rakoncza. Hinc 25. Jul. 1675. in Felsö-Sipék et Teszér. Inde 23. Mart. 1680. in Velcsisz, ubi usque 1681. activus fuit.


Hudecsek Mathias.
hudecsekathias1769
nem1894
Fuit parochus Gölniczensis, ubi † 13. Mart. 1769.


Hug Joannes, Jacobus.
hugjoannes1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Jano- et Nova-Lehota. Nominatur in catalogo cleri eodem a. jussu Georgii Lippay confecto. Tunc etiam Matthaeus Schleger visitationem peregit, qui de parocho ait: „Theologus unius a. Aetatis 30. Sacerdotii 5. Hinc tribus mensibus. Praeter synodale habet omnes necessarios libros.“


Hugina Andreas.
huginaandreas1648
nem1894
Occurrit 1648. et 1657. parochus in Szielnicz. Fuit simul VADnus et conventualis de Turócz. (Schemat. hist. Neosol. 1876 96.)


Hukarius Joannes.
hukariusjoannes1678
nem1894
Fuit ab 1678. usque 1684. parochus Levensis.


Hulényi Alexander.
hulenyalexander1808
nem1894
Natus 17. Jul. 1808. in Vittencz. Philosophiam Tirnaviae, theologiam in Pázmáneo 1832. absolvit. 7. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit Modrae, ab 1834. Galgóczii. 1842. obtinuit parochiam Brezován, 1853. resignavit illam curandae valetudinis causa. Pensione donatus Posonii murabatur, nbi † 5. Aug. 1875.


Hulik Joannes.
hulikjoannes1713
nem1894
Theologiam cum cursu morali in seminario s. Stephani terminavit. 29. Maji 1713. investitus parochus in Lédecz, cum filia Ghymes. Eodem a. visitationem peregit ibi Joannes Bublovics, qui de parocho notavit, quod sit 24. annorum. Incepit matricam scribere. Hinc 21. Apr. 1719. investitus in Nádszeg. 1721. inqnieitin fuit peracta desuper, quinam ecclesiam aedificaverint. Ex fassione lignea ecclesia catholica, verum in hujus loco, ex industria parochi nova fuit structa per catholicos. 1731. peregit ibidem Joannes Jelenffy visitationem, qui de parocho sic: „Annor. 41. quoad functiones parochiales satis facit muneri suo.“ 20. Maji 1739. accepit investituram pro Vizkelet, nunc Hidaskürt, ubi solatium nactus est spirituale in conversione plurimorum acatholicorum. 13. Jul. 1753. resignavit parochiam, sed mansit in Vizkelet, ubi etiam † 13. Oct. 1755.


Hulik Martinus.
hulikmartinus1690
nem1894
Theologiae secundum a. in seminario s. Stephani 1690. absolvit. 18. Apr. 1699. ordinatus est. 25. Jul. ejusd. a. investitus in Nagy-Szuha. Hinc 6. Jul. 1712. in Ocsova. Inde vero 9. Maji 1719. in Felsö-Ludány, ubi usque 1723. operatus est.


Hulimann Josephus.
hulimannjosephus1763
nem1894
Natus in Szakolcza. 1763. sussceptus rhetoricam Posonii, logicam in semin. S. Stephani, physicam. dein theologiam in seminario Széchényiam Budensi absolvit. 6. Jan. 1770. factus cooperator in Sasvár. Post quatuor annos transivit ad Radnssócz, ubi infirmum parochum supplevit. 27. Jun. 1777. investitus parochus in Nagy-Rippény. Inde transivit 1778. ad Dojcs. Hinc 5. Apr. 1782. investitus in Broczkó. Ibidem 29. Sept. 1788. peracta fuit visitatio canonica Batthyanyiana, in qua de parocho notatum, quod inchoet 50. aetatis. Domum parochialem recenter. † 10. Jul. 1813. ibidem.


Hulimann Mathias.
hulimannmathias1712
nem1894
Theologiam qua speculativus in Pázmáneo absolvit. 4. Apr. 1712. investitus parochus in Pöstyén. Ibidem 1713. Paulus Zichy peregit visitationem. Hinc 28. Mart. 1715. in Ardanócz, ubi usque 1725. operatus est.


Hulinay Georgius.
hulinaygeorgius1732
nem1894
Szlaszcensis in cottu Bars, 1. Nov. 1732. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Ab 1737. fuit usque 1754. parochus in Szob. 28. Maji 1755. investitus parochus in Szent-Ilona, ubi † 9. Nov. 1774.


Hulják Josephus.
huljakjosephus1819
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1819. terminavit. 1820. accomodationem expectavit Rajeczii. Cooperatotorem egit in Ujvároska, ab 1821. in Sasvár. 1829. parochus in Hidegkút. Hinc 1831. transivit ad Nagyjácz. Inde vero 20. Febr. 1836. ad Nadlány, ubi ab 1846. VADnus et schol. nat. insp. districtus Nagy-Tapocsány. † 27. Apr. 1848. Aetatis 58.


Hulka Joannes.
hulkajoannes1741
nem1894
7. Oct. 1741. investitus parochns in Aranyos-Maróth. Hinc 22. Dec. 1750. in Prassicz. † 19. Mart. 1751. ibidem.


Hulka Martinus.
hulkamartinus1755
nem1894
15. Nov. 1755. missus ad Balassa-Gyarmat pro cooperatore. 11. Dec. 1756. investitus parochus in Alsó-Esztergály, ubi † 10. Maji 1758.


Humay Franciscus, Joannes.
humayfranciscus1676
nem1894
Theologiam in Pázmáneo absolvit. 5. Jun. 1676. investitus parochus in Nagy-Kosztolány, ubi usque 1684. morabatur. 24. Apr. 1687. in Jasztraba. Hinc 1690. transivit ad Felső-Micsinye. Inde 6. Apr. 1696. investitus in Szielnicz et Badin, ubi 15. Nov. 1702. iterum investitus Hinc. 29. Apr. 1706. in Valkócz, nunc filia ad Nemcsény. 7. Oct. I709. in Zsákócz, ubi ipsius innvstitis 18. Jul. 1711. iterata fuit, tunc una et Komjáthna accepit, ubi usque 1714. in Zsákócz vero usque 1719. operatus est.


Humay Georgius.
humaygeorgius1678
nem1894
7. Sept. 1678. investituram accepit pro uliqua indeterminata parochia in districtu s. Crucis in cottu Bars.


Hunger Joannes, Henricus.
hungerjoannes1686
nem1894
9. Sept. 1686. investitus licentiatus in Német-Próna una et in Tót-Próna, ubi inter acatholicos contiunis rixis expusitus fuit. 1688. in Ujbánya, - expedito ultimo ministro Lutherano, per militem caesareum, - introductus, ubi usque 1689. operutus est.


Hunger Josephus.
hungerjosephus1688
nem1894
11. Nov. 1688. usque 23. Dec. 1690. parochus in Bélabánya. Fuit ss. theologiae doctor.


Hunyáczky, vel Hunicz Paulus.
hunyaczkypaulus1704
nem1894
8. Febr. l704. investitus parochus in Velkopole, ubi 1707. operatus est.


Hurta, vel Hurtóczy Joannes.
hurtajoannes1679
nem1894
Natus in Bars-Szent-Kereszt. Qua alumnus coll. gen. 1679. baccallaureus, 1680. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario eodemque a. inchoavit et jam m. Apr. 1681. ordinatus est. 8. Dec. 1686. investitus parochus in Vieszka. 26. Sept. 1688. in Szent-Ilona. Hinc demum 7. Apr. 1690. in Lutila, ubi usque 1696. operatus est.


Hurtha Mathias.
hurthamathias1737
nem1894
Fuit ab 1737. usque 1740. parochus in Libetbánya.


Hury Georgius.
hurygeorgius1766
nem1894
E praefectu comitelli Antonii Berchtold 18. Febr. 1766. investitus parochus in Nagy-Födémes. In sequelam ralationis de 30. Maji 1783. per Joannem com. Pálffy factae, contra illum inquisitio mota. † 20. Mart. 1784. Posonii.


Hury Joannes.
huryjoannes1748
nem1894
Natus in Szerdahely. Qua alumnus seminarii Mariani 1748. baccalaureus et 1749. magister philosophiae. Theologium in eodem seminario cum quarto a. 1752. absolvit. 19. Jan. 1753. Strigonium missus pro cooperatore. 8. Apr. 1755. investitus parochus in Szakál. Hinc 31. Oct. 1757. in Bajna in cottu Strig. 27. Mart. 1759. petiit facultatem benedicendi oratorium in Szomor filiali sua, a quatuor helv. conf. huminibus, reliquis a domino terrestri Michaele Sándor dimissis, sponte resignatum. Hujus memoriam inscriptiu ecclesiae sic conservavit: „HAEC AEDES NVPER SPECVS RVERSVS EX TENEBRIS IN PETRAM XTI SVRREXIT.“Ibidem 1767. conscriptio pro informatione fuit peracta. 11. Mart. 1773. installatus canonicus Posoniensis. Factus ibidem praepositus s. Sapientiae de Titel. † m. Jun. 1785.


Hury Paulus.
hurypaulus1770
nem1894
Theologiam cum tertio a. in Pázmáneo 1770. absolvit. 21. Dec. ejusdem a. applicatus est praefectus herulorum Francizci Szentiványi in Verbó, tardius apud Georgium comitem Csáky. Hiue 13. Neu. 1772. iuvestitus parochus in Nagy-Abony, ubi aliquem percussit et mulcatatus est. Inde 13. Jan. 1733. invetitus in Bajna in cottu Strig. Inde 4. Jul. 1793. Comaromii. Canonicus Paulus Beznák qua comissarius, sublato ord. s. Benedicti ecclesiam s. Andreae et inventarium civitati 25. Nov. 1799. resignavit. † 26. Mart. 1800. ibidem.


Husch Franciscus, Mathias.
huschfranciscus1713
nem1894
Fuit sb 1710. parochus in Misérd. 2. Jul. in festo Visitationis B. M. V. ejusdem a. ecclesia parochialis e manibus acatholicorum erepta est. 1713. succesorem nactus.


Husinecensis Philippus.
husinecensisphilippus1614
nem1894
Bohemus. 1614. occurrit parochus in Nahács. Qui 25. Oct. ejusdem a. reversales dedit, quod nunquam concubinam servatures sit, et quidem sub juramento, ut secus puniri pussit ubicunque.


Huszák Ignatius.
huszakignatius1679
nem1894
Mense Apr. 1679. investitus parochus Micsinensis, ubi usque 1688. operatus est.


Huszár Joannes.
huszarjoannes1673
nem1894
25. Mart. 1673. ad mensam AEppi. 28. Apr. 1684. investitus parochus in Turóluku. Hinc 1. Maji 1687. in Csermend. Inde 28. Jun. 1688. in Paraszt-Dubova. Demum m. Mart. l690. in Tardos, ubi 1697. successorem nactus.


Huszár Abrahamus.
huszarabrahamus1647
nem1894
Fuit 1647. parochus in Némethi in cottu Hont, cum filiabus Domanyik et Rákócz. Notatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto. 1657. fuit parochus in Thaszár, ubi eodem a. Andreas Szily visitationem peregit, qui de parochu sic: „Annorum 44. Sacerdos 20. Casista. Slavus. Probatae conversationis et vitae.“ 22. Apr. 1663. investitus in Lutila, ubi usque 1670. operatus est.


Huszár Andreas.
huszarandreas1743
nem1894
Theologiam 1740. absolvit. A m. Apr. 1743. parochus in Nagy-Bárkány. Inde 16. Sept. 1745. investitus in Alsó-Györöd. Hinc 3. Sept. 1754. investituram accepit pro Egegh, sed jam 11. ejusdem m. et a. hoc beneficium resignavit permanens iu pristino loco. Inde 15. Dec. 1756. investitus in Nagy-Kálna, ubi † 27. Jul 1770.


Huszár de Regócz Alexius.
huszaralexius1756
nem1894
Szucsánensis ex cottu Thurócz. 1. Aug. 1756. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 28. Jan. 1759. ordinatus. 20. Nov. 1761. missus pro cooperatore ad Pobedim. Inde 30. Jul. 1764. vero ad Vágujhely. Hinc 20. Sept. 1770. investitus parochus in Broczkó, ubi † 9. Mart. 1782.


Huszár Emericus.
huszaremericus1738
nem1894
Nobilis Szent-Keresztensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1738. magister phileselphiae. 24. Maji 1746. investitus parochus in Felsö-Minsinye. Hinc 21. Jun. 1748. in Detva, ubi † 19. Dec. ejusdem a.


Huszár Emericus.
huszaremericus1799
nem1894
Theologiam cum quarto a. in AEppali seminario Posoniensi 1799. terminavit. Cooperatorem egit in Lédecz, ab 1804. in Zelis. et ab 1805. in Sasvár. 1807. factus parochus in Galantha. Hinc 1814. in Szebeléb, ubi 14. Oct. 1830. Fuit cottus Hont. tabulae jud. assessor.


Huszár Georgius.
huszargeorgius1638
nem1894
20. Jul. 1638. oceurrit parochus in Bogdány. Huszár Georgius, Joannes. E cottu Zoliensi ordinatus. Qua alumnus semin. s. Stephani 1669baccalaureus, 1670. magister philosophia. In eodem seminario, qua nigetheologiae studuit ac 18. Dec. 1671. ordinatus est. 23. Jan. 1672. investitus parochus in Kovarcz. Hinc 14. Maji 1688. in Thaszár. Ibidem 1713. Joannes Bublovics per egit visitationem, qui de paroche sic: „Annor. 64. sacerdotii 42. Habet domum recenter aedificatam.“ Fuit una VADnus distristus Kis-Tapolcsány ac Verebély. † 17. Nov. 1713. Aetatis 65. Sepultus in ecelesia 20. Nov. e. a.


Huszár Ignatius.
huszarignatius1816
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1816. absolvit. Cooperatorem egit in Valle Mariae. Ab 1818. Posonii apud s. Salvatorem. 1819. applicatus est cerimoniarius apud eppum suffr. Joannem Benyovszky Strigonii. Hinc 3. Dec. 1824. praesentatus parocus in Nemcsény, ubi 1825. aedes parochialis aedificata prouti et nunc existit. Fuit notarius distr. Kis-Tapolcsány. † 8. Jan. 1849. ibidem. Aetatis 57.


Huszár Joannes, Antonius.
huszarjoannes1711
nem1894
Theologiam cum cursu morali terminavit. 26. Dec. 1711. invesitus parochus in Nemcsény, ubi 1713. Joannes Bublovics. Visitationem peregit, qui de parocho notavit, quod sit 27. annor. 1715. residentia parochi ligno fabricata ictu fulminis succensa, combusta, nova itidem e ligno fabricata. Testis desuper trabes magistralis anno 1715. provisa. 1729. resignavit beneficium. E pedibus laborando, in filiali Nagy-Vezekény sedem fixtit, ubi † 10. Oct. 1730. et sepultus est. Aetatis 45.


Huszár Laurentius, Joannes.
huszarlaurentius1650
nem1894
E seminario s. Stephani 1650. ordinatus. Jam 1657. administratur. 24. Apr. 1664. investitus parochus in Némethi in cottu Hont. Hinc 22. Dec. 1666. in Nagy-Lovcsa. Inde 27. Nov. 1669. in Bars-Szent-Kerezst. Ubi incepit matriculas regulariter scribere. Fuit una VADnus. Operatus usque 1686.


Huszár Nicolaus.
huszarnicolaus1755
nem1894
Posoniensis. 1755. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 13. Mart. 1759. factus cooperator Vetero-Budae. 13. Febr. 1760. investitus in neo-erecta parochia Szomor, avulsa a matrae Bajna. Ecclesia expensis domini terrestris solerter restaurata et hac in scriptione provisa: „PIA MVNIFICENTIA ILL. D. L. B.“ (Michaelis Sándor.) Ecclesia mox indulgentia plenaria provisa. 10. Aug. 1767. in Nyerges-Ujfalu. Eodem a. informatio de parochia confecta. Beneficium hoc 1806. resignavit, ast jam † 29. Nov. ejusdem a. ibidem.


Huszár Paulus.
huszarpaulus1733
nem1894
Szucsányensis ex cottu Turócz, perillustris hungarus. 14. Nov. 1733. in alumnatum Budensem Széchényianum susceptus. 23. Sept. 1737. investitus parochus in Turány. Illius investitio 13. Jul. 1768. iterata est. † 17. Mart. 1772. ibidem.


Huszár Stephanus.
huszarstephanus1851
nem1894
Natus 131. Aug. 1851. Theologiam Strigonii absolvit et 16. Jul. 1876. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagysúr et Egyházgelle. Ab 1885. parochus in Böös.


Huszóczy Josephus.
huszoczyjosephus1793
nem1894
Theologiam cum quarto a. in semin. AEppali Posoniensi 1793. absolvit. Cooperatorem egit in Bozók. Hinc 18. Dec. 1798. praesentatus parochus in Littava. Inde 7. Aug. 1805. in Szenográd. Ab 1827. una VADnus distr. Hont. superior. Bozók. † 24. Jul. 1838. Fuit cottus Hont. tab. jud. assessor.


Husztovics Lucas, Antonius.
husztovicslucas1684
nem1894
Theologiae in Pázmáneo studuit. Cooperatorem egit in Szent-Benedek, ubi occasionem habuit cum celebri itinerante Jacobo Tollio conveniendi. (Epist. Itiner. 194.) 4. Aug. 1684. investitus parochus in Sempte. 13. Aug. 1686. Némethi et Berzencze. Hinc m. Maji 1689. in Gácsfalva. Inde 20. Jul. 1691. in Nádas in cottu Poson. Exhinc domum 29. Nov. 1895. in Felsö-Diós. Ubi 1713. per Emericum Pongrácz visitatio fuit peracta, quae de parocho sic: „Annorum 66. Vir zelo plenus ecclesissticus bonus et omni honore dignus“ † 24. Oct. 1719. ibidem. Fuit conventualis s. Benedicti de juxta Grón.


Hutkay Stephanus.
hutkaystephanus1782
nem1894
Ex Vajk in cottu Nitr. Philosophiam ac theologiam cum a. quinto in seminario generali Budensi 1782. absolvit. Cooperetorem egit Szakolczae. Ab 1787. fuit parochus in Morva-Szent-János. 1. Aug. 1788. visitatio canonica. Batthyányiana fuit peracta, in qua notatur, quod propter exiles proventus cooperatorem non potest providere. 1792. transivit ad Maniga. Ubi 1807. munere VADni districtus Tirnaviensis condecoratus. Hinc, resignato munere VADnali 18. Mart. 1810. investitus in Nagy-Mánya, ubi † 4. Jun. 1824.


Hyross Carolus.
hyrosscarolus1811
nem1894
Natus 19. Sept. 1811. Theologiam in seminario Mariano 1835. absolvit et 30. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Jácz mensibus sex. Dein in Majthény annis octo. 10. Jan. 1844. praesentam accepit pro Alsó-Récsény. Hinc 24. Aug. 1865. renunciatus et 17. Sept. investitus parochus in Bohunicz. † 13. Mart. 1867. ibidem.


Hyross Joannes.
hyrossjoannes1735
nem1894
Natus in Szent-Mihályur. 1735. collegii Pázmániani alumnus. 21. Apr. 1740. investitus parochus in Almás in cottu Tornensi. Qua talis 27. Sept. 1744. in universitate Tirnaviensi doctor ss. theologiae ritu publico creatus. 26. Apr. 1745. in Hédervár sine praesenta. Ibidem mox munere VADni condeceratus. 1753. actionem habuit contra Michaelem com. Viczay, quod non agnoscat visitationes. 1754. factus canonicus Posoniensis. 1. Aug. 1760. investitus Strigon. 1763. ADnus. Tornensis 1776. Sasvárensis. Fuit etiam abbas s. Petri et Pauli de Tata. Protonot. apost. † 19. Jan. 1780. Tirnaviae. Assignavit dotem pro subsidio parochi et ludimagistri in Szent-Mihályúr.


Hyross Michael.
hyrossmichael1733
nem1894
Rosenbergensis ex cottu Liptó. 25. Oct. 1733. ex Emericano ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. 11. Oct. 1736. pro applicatione in cura animarum ad praepositum Scepusiensem inviatus, ubi beneficium quod habuit amisit et extra illud constitutus † Oct. 1754. Scepusii.


Hyross Sigismundus.
hyrosssigismundus1817
nem1894
Natus 13. Jan. 1817. in Szalka. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1838. absolvit. 1839. et 1840. in instituto presbyterorum transegit Strigonii. 27. Jul. 1840. ordinatus est. Cooperatorem egit in Bart. ab 1841. in Nagykér. 1842. applicatus fuit pro juvamine infirmi parochi in Héreg. 1843. int. administravit parochiam Ipolyfödémes et Ipolyszécsényke. Eodem a. cooperator in Drégelypalánk. Ab 1852. admin. Farkasd et a 7. Jun. 1853. Nagybajcs, ubi usque 26. Sept. 1856. activus erat. Postan curavit valetudinem, qua recuperata missus est ad Lekér, inde admin. m. Oct. ejusd. a. Pereszlény, secus ramanens in Lekér. Hinc m. Sept. 1869. factus admin. in Zselis, ubi † 30. Nov. 1876. I.


Chaholicz Mathias.
chahoiczmathias1659
nem1894
10. Jun. 1659. ex voluntate Francisci Szegedy vicarii Strig. resignando parochiam Német- alias Felső-Diós suscepit Szuchensem gubernandam. Matricas scripsit a 15. Jun. 1659. usque 6. Apr. 1662. Item rationes ecclesiae adnotavit. † 18. Apr. 1662. ibidem.


Chalupkay Franciscus.
chalupkayfranciscus1816
nem1894
Theologiam in seminario s. Stephani reg. Tirnaviae 1816. absolvit et cooperator in Samaria factus, unde 1816. transivit ati Egyház-Gelle. 28. Nov. 1827. factus parochus in Alsó-Jattó, hinc 1833. transivit ad Hosszufalu. 1835. recedit ad quietem et instituto emer. parochorum adlectus, † 24. Dec. 1836.


Chalupkay Georgius.
chalupkaygeorgius1751
nem1894
Prividiensis, ex cottu Nitr. 1751. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 29. Mart. 1755. ordinatus, oedem a. 13. Oct. factus est cooperator in Prividia. 19. Mart. 1759. investitus parochus in Alsó-Diós, ibi ex herbit exurebat liquores, emplastraque ad sanandum aegrotos excoquebat, idcirco Aesculapius dioeceseos vocitatus. Hinc 1892. transivit Strigonium, ubi in capella Bakocsiana beneficiatum egit. † 3. Dec. 1794. aetatis 64. Strigonii in Aquatica.


Chemy Nicolaus.
chemynicolaus1559
nem1894
Occurrit 1559. ac 1562. parochus in Szucsán, de quo visitator a. prioris dicit: Plebanus nomine Nicolaus senex uxoratus, est vicearchidiaconus. Totus catholicus et vere laudabilis. Visitator vero Michael Szegedinus a. 1560. sic: Verum Rom. cath. ecclesiae membrum, laudatur tum in moribus, tum in religionis negotis. Illum pro VADno Turóczensi 1562. Nicolaus Oláh constituit, liquet ex originali documento in archivo oppidi Szuchan. (Schemat. hist. dioec. Neosol. 1867. 254.)


Chenaden de Gerhardus.
chenandengerhardus1390
nem1894
Occurrit 1390. et 1392. parochus Budensis ad Stum Petrum mart. qui fuit hujus parochiae libertatum strenuus confirmator, cui praeter alios erant Thomas, Benedictus et Petrus Enrici presbyteri servientes.(Schier, Buda Sacra, 70.)


Cherier Petrus.
cherierpetrus1835
nem1894
Natus 16. Aug. 1835. in Nagy-Ősz in cottu Torontál. Theologiam Strigonii absolvit et 21. Oct. 1858. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Maros, hinc 23. Mart. 1866. missus est pro admin. ad Úny. † 11. Dec.1886.


Cherlay Joannes.
cherlayjoannes1634
nem1894
Occurrit 1634. et 1637. parochus in Rohó. Priori a. nominat illum visitator Joannes Solnensis ADnus dicens: Alumnus Emmi card. (Petri Pázmány. Ergo fuit Pázmánita.) Habet ecclesiam novam parvam sed pulchram. ADnus ipse introduxit illum, quem parochiani aestimarunt, quia solertior erat quam suus praedecessor. Posteriori a. 11. Aug. retulit vicario quod Kovalovienses aliquod legatum ecclesiae factum detineant. 1642. fuit parochus in Vittencz. (Jedlicska. Kiskárpáti Eml. II. 305.) Ipse in visitatione 1657. notavit: „Me existente parocho Vittencziensi, tempore Gabrielis com. Erdődy habebam educillum proprium diebus rogationum per unam hebdomadam.“ 1645. factus praepositus et parochus oppidi Bajmócz, hinc 15. Jan. installatus canonicus Strig. et simul ADnus Hont. 1657. ADnus Nitr. quando visitationem in ADtu suo peregit. Tirnaviae concionatoris slavici munus gessit. † 15. Jan. 1654. ibidem.


Cherny de Csernahora Aloysius.
chernyaloysius1818
nem1894
Natus 4. Sept. 1818. in Gajar in cottu Poson. Philosophiam et theologiam Tirnaviae didicit et 15. Jul. 1843. ordinatus est. Cooperatoris munus gessit in Nagy-Jácz quatuor, in Unin vero decem mensibus, demum in Sasvár, hinc 1853. factus est parochus in Szomolánka, a 15. Apr. 1855. usque 1. Maji ejusdem a. interimaliter administravit et Kukló, 4. Sept. 1859. transivit ad Broczkó, hinc 22. Febr. 1862. ad Unin, hinc demum 10. Jan. 1867. ad Sasvár, ubi factus est praepositus de Rév prope Budam. † 8. Jan. 1887. ibid.


Cherny de Csernahora Antonius.
chernyantonius1821
nem1894
Natus 11. Nov. 1821. in Gajar. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 15. Jan. 1847. ordinatus est. Cooperatorem egit in Ujlak, dein in S. Joanne. 17. Jan. 1851. accepit Szobotist, hinc 20. Sept. 1852. cambium inivit cum Paulo Halus pro Verbocz, quam administravit donec 7. Maji 1861. transiret ad Csermend, hinc 1. Maji 1873. praesentatus et 27. ejusdem investitus est in Nagy-Rippény, ubi factus VADnus.


Chibovics Casparus.
chibovicscasparus1700
nem1894
Occurrit 1700. parochus in Repés in cottu Scepus, nominatur in visitatione per Joannem Sigray eodem a. peracta.


Chilkó Ignatius.
chilkoignatius1721
nem1894
Natus Bazinii, qua alumnus collegii gener. 1721. et 1722. baccalaureus et magister philosophiae proclamatus, theologiae tertium a. 1725. absolvens 31. Mart. ejusdem a. ordinatus et 15. Maji pro cooperatore Bazinium missus est. 15. Febt. 1727. investitus parochus in Szucsány in cottu Turócz, ubi usque 1729. in activitate fuit.


Chilkó Joannes, Emericus.
chilkojoannes1682
nem1894
Natus Prividiae in cottu Nitr. qua saecularis 1682. et 1683. baccalaureus et magistet philosophiae in universitate Tirnaviensi proclamatus. E seminario a. Stephani regis, ubi theologiae tres a. absolvit, 26. Mart. 1687. ordinatus et pro praebendato chori eccles. E. M. Strig. missus. 2. Jun. 1688. investitus parochus in Tót-Próna, in visitatione ibidem per Emericum Pongrácz 1697. peracta dicitur, quod sit 37 annorum et per novem a. activitatis in hac parochia ad 80 lutheranos convertit. Hinc 22. Mart. 1705. investitus in parochiam privilegiati oppidi Prividiensis in cottu Nitr. Fuit praepositus S. Augustini de insula Lazari, hinc per praesentationem a Joanne com. Pálffy factam 7. Aug. 1718. investitus parochus Bajmóczensis. Hic quaestionem habuit respectu decimis Szucsánensium et quartarum Rutkensium. (Vet. Arch. intr. acta.) Franciscus Zichy in visitatione 15. Oct. 1731. peracta de praeposito refert: qui rector capellae S. Antonii habetur administrat parochiam ob sui infirmitatem, medio duorum capellanorum Michaelis Fabri et Vanyek. † 1736. ibidem. Jam 1732. testamentum condidit.


Chilkó Joannes.
chilkojoannes1750
nem1894
Prassnociensis in cottu Nitr. E seminario generali 1750. et 1751. baccalaureus et magister philosophiae, 1754. theologiae quartum annum absolvens ordinatus et 22. Dec. missus est pro cooperatore Scepusium. Occurrit qua parochus 1763. in Vidernik, ab 1766. usque 1768. autem parochum egit in Teplicska.


Chima.
chima1285
nem1894supp
17. Aug. 1285. plebanus de Zelews, id est Felsö-Ssöllös. Fuit decimator Lodomeri AEppi Strig. (Knauz. Mon. Strig. II. 202.)


Chinorányi Georgius.
chinoranyigeorgius1666
nem1894
E seminario S. Stephani reg. 18. Mart. 1666. ordinatus. 16. Jul. 1675. investitus parochus in Keresztur, ubi usque 1693. operabatur, 8. Febr. 1719. investitus parochus oppidi Turán, hinc 24. Mart. 1724. transivit ad Alsó-Récsén in cottu Nitr. ubi mox mortuus est.


Chinorányi Joannes.
chinoranyijoannes1717
nem1894
Ex Chinorán in cottu Nitr. e seminario s. Stephani reg. qua secundi a. theologus 1717. magister philosophiae, 7. Maji 1718. investitus parochus in Füss, ubi usque 1729. operavit.


Chinorányi Michael.
chinoranyimichael1604
nem1894
Investitus 5. Sept. 1604. parochus in Koross, ubi usque 1617. hoc munus gessit. Parochia ab ipsum antiquum librum dono acceperat.


Chinorányi Stephanus.
chinoranyistephanus1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Nayia. (Nagyjácz), qua talis prasens fuit in synodo Tirnaviensi 4. et 5. Oct. ejusdem a. per Petrum Pázmány celebrata. (Péterffy, Conc. II. 317.) Ab 1632. parochus in Alsó-Korompa, de quo Georgius Draskovich in visitatione 1634. peracta sic habet: Ante biennium huc emandatus ex partibus Nagytapolcsányibus. Sine me introductus. Aetatis floridae, doctrinae exiguae, vitae haud probatae. Concubina non quidem audet in eodem pago habitare, sed in vicinis villis oberrat. Est etiam vino deditus et res ecclesiae non sumit cordi. Primis vicibus plures simul confitentes absolvebat, a vicario castigatus, imposterum cavit.


Chlebian Joannes.
chlebianjoannes1714
nem1894
Investitus 2. Nov. 1714. parochus in Kazár, in cottu Neogr. ubi usque 1729. activus erat.


Chmel Georgius.
chmelgeorgius1647
nem1894
Zabensis, e seminario S. Stephani. Occurrit 1647. parochus in Vistuk nominatus in catalogo cleri ADioec. Strig. jussu Georgii Lippay conscripto. 1654. et 1655. fuit parochus in Tótgurab.


Chmel Georgius.
chmelgeorgius1740
nem1894
Laabensis ex cottu Poson. 10. Nov. 1740. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Baccalaureatum Tirnaviae 21. Apr. 1643. acqusivit. Fuit alumnus Helenae Amade, relictae Francisci Nagy-Mihály. 4. Apr. 1744. ordinatus et 28. Maji ejusdem a. pro cooperatore ad S. Crucem, dein ad Sasvár missus. 7. Jan. 1748. investitus parochus in Zohor, ibi Joannes Galgóczy 1755. visitatoniem peregit, qui de parocho dicit, quod sit 36. annorum et quod instar vicinorum Austriacorum parochorum brevi veste utatur. Hinc 1766. ad desiderium patroni recessit, et ad deficientiam se recepit. Demum 21. Febr. 1767. investitus est in Felső-Sipék. † 16. Oct. 1768. Posonii apud Misericordianos.


Chmela Josephus.
chmelajosephus1833
nem1894
Natus 6. Mart. 1833. in Detrekő-Csütörtök. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae didicit et 27. Jul. 1857. ordinatus est. Cooperatorem egit in Búr-Szent-György, hinc 1861. usque 12. Jan 1863. administrator fuit in Hidegkút, ubi miseriae pertaesus semet ad Lévárd pro curatore anabaptistarum transferri curavit. Hinc ad Závod pro administratore missus, quo beneficio non obtento sui a dioecesi dimissionem oravit, ast 1864. ad Nagy-Lapás pro administratore missus, hinc m. Mart. 1868. constitutus est adm. in Bori, mox ibidem parochus, ast eodem a. transivit ad Nagy-Szelecsény, ubi 6. Apr. 1869. introductus, hinc initio a. 1890. ibtinuit Madunicz.


Chmelik Nicolaus.
chmeliknicolaus1819
nem1894
Natus 5. Dec. 1819. in Szent-János (Szekula) in cottu Poson. Theologiam Tirnaviae absolvit et 15. Jan. 1846. ordinatus est. Cooperatorem egit in Galantha, Vedrőd, Ujvároska, 1850. in Unin, 1851. in Szent-János, 1858. missus est pro administratore ad Hidegkút, ubi post sex menses parochum investitus. 12. Nov. 1861. praesentatus ad Dévényujfalu.


Chmelik Nicolaus.
chmeliknicolaus1819
nem1894supp
† 14. Dec. 1892. parochus Devényujfalvensis.


Chmelnicsek Nicolaus.
chmelnicseknicolaus1801
nem1894
In seminario AEppali Posoniensi cum quinto anno 1801. terminavit studium theologicum et ad Nagy-Maros pro cooperatore missus est, post 26. Maji 1815. factus est admin. in Visegrad et 26. Jul. ejusdem a. praesentatus parochus, hinc 27. Aug. 1823. transivit ad Nagy-Maros, ubi † 21. Aug. 1844. aetatis 67.


Chnapkó Joannes.
chnapkojoannes1721
nem1894
Dubovaensis e cottu Nitr. qua saecularis 1721. baccalaureatum et qua alumnus seminari s. Adalberti 1722. magisterium e philosophia in universitate Tirnaviensi acquisivit. 1725. theologiae quartum a. absolvit, ast jam 23. Sept. 1724. presbyter ordinatus. 20. Apr. 1725. investitus parochus Felső-Vásárdensis, ubi usque 1726. fungebatur.


Chnorecz Georgius, Martinus.
chnorecsgeorgius1763
nem1894
Missus 6. Mart. 1763. pro cooperatore ad Udvarnok, hinc 17. Maji ejusdem a. ad Bajmócz, 27. Oct. 1772. ad Balassa-Gyarmat, inde vero 11. Jan. 1773. investitus parochus in Alsó-Récsény. Sub illo 1775. benedicta est ecclesia per antecessorem consummata. Hinc m. Majo 1781. transivit ad Nagy-Rippény, ubi † 19. Maji 1795.


Choján Emericus.
chojanemericus1747
nem1894
Vágujhelyensis, 16. Nov. 1747. pro repetenda physica Tyrnavia ad alumnatum Budensem, 30. Apr. 1751. pro cooperatore ad Oszlány missus, hinc 29. Jan. 1753. investitus parochus in Spácza, ubi 1755. Joannes Galgóczy peregit visitationem, in qua de parocho notavit: Annorum 29. diligenter exequitur officium parochiale, catecheses jussus reassumere. 27. Mart. 1762. Princeps Primas et AEppus Franciscus Barkóczy visitavit parochiam, quacum contentus erat. † 11. Jul. 1776.


Chotiborszky Casparus.
chotiborszkycasparus1805
nem1894
Natus 5. Jan. 1805. Theologiam in seminario s. Stephani 1829. absolvit et 29. Dec. ejusdem a. ordinatus est. Transacto uno a. in presbyterorum instituto, a 3. Mart. 1830. coop. in Bozók, 18. Mart. 1831. in Búr-Szent-Miklós, 24. Oct. 1832. concionator ad SS. Salvatorem Posonii, 21. Dec. 1834. in eccl. collegiata ibidem. 23. Sept. 1839. administrator in Assakürt, ab 1842. parochus ibidem. Mense Jul. 1844. transivit ad Bori, pro administratore, ast 1. Apr. 1845. parochus factus est. 1858. munus VADni in se assumsit. 1863. pensione donatus, recessit Posonium, ubi † 16. Aug. 1866. Versatus concionator germanicus. (Szinnyei, Magy. Irók. II. 59.)


Chovancsek Joannes.
chovancsekjoannes1793
nem1894
Cursum theologiae quatuorennem Posonii in seminario AEppi 1792. absolvit, hinc accomodationem Tirnaviae exspectare debuit. 1793. pro cooperatore missus est ad Varbó, inde 1799. transivit ad Vittencz. 1804. parochiam Veszele accepit, et 1831. munere VADni et scholarum national. inspectoris decoratus est. † 12. Aug. 1835. ibidem.


Chovancsek Thomas.
chovancsekthomas1769
nem1894
Árvensis, 1769. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Theologiam in Pázmáneo terminavit et 18. Dec. 1772. pro cooperatore in Cseklész applicatus est, hinc Tirnaviam transivit, illinc 2. Sept. 1776. investitus est parochus in Spácza, sub quo 13. Sept. 1782. lecta est visitatio Batthyanyiana. Mense Mart. 1783. transivit ad Vittencz, ubi 1792. munus VADni accepit, † 10. Maji 1814. ibidem. Fuit protonotarius apostolicus.


Chovanecz Michael.
chovaneczmichael1836
nem1894
Natus 9. Oct. 1836. in Bogdanócz in cottu Poson. Theologiae Tirnaviae studuit, 29. Jul. 1860. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Surany, mox in Kuti, hinc in Sasvár, demum in Nádas, in cottu Poson. In Jul. 1872. factus administrator in Nagy-Rippény, hinc 1. Maji 1873. accepit Csermend, ast jam 10. Jul. ejusdem a. transivit ad Suránka, semper qua administrator. Ibi † 29. Jun. 1890.


Chovanecz Stephanus.
chovaneczstephanus1840
nem1894
Natus 23. Jun. 1840. Philosophiae Tirnaviae, theologiae Viennae studuit. 26. Sept. 1862. ordinatus est. Mox in gymnasio AEppali Tirnaviensi doctrinae religionis, linguarum item hung. et slav. professorem egit. 26. Sept. 1867. examen approbatorum pro docente religionis subivit. 21. Sept. 1871. factus parochus in Szemere, ubi † 18. Mart. 1878.


Chrenkó Ignatius.
chrenkoignatius1865
nem1894supp
Natus 1. Febr. 1865. Theologiam in Pázmáneo 1888. terminavit. 10. Sept. ejusd. a. ordinatus. Cooperatorem egit in Alsó-Korompa, ab 1889. in Modor, ab 1891. in Misérd, et ab 1892. in Egyház-Gelle. 1893. admin. in Grinád.


Christanus.
christanus1518
nem1894supp
Samariensis. 1518. emit missale Strig. 1512. edituni fl. 1 den. 8 Strigonii in sacra synodo. (M. Sion. 1869. 252.)


Christian Venceslaus.
christianvenceslaus1699
nem1894
Investitus 28. Jan. 1699. parochus in Kaproncza, hinc 27. Apr. 1702. transivit ad Turócz-Szent-Márton, inde 27. Apr. 1703. ad Aranyos-Maróth, ubi usque Febr. 1704. mansit et demum 16. Jan. 1706. investitus in Ujbánya, ubi m. Augusto ejusdem a. nactus est successorem.


Christianus.
christianus1428
nem1894
Occurrit 1428. usque 1488. parochus Posonii ad S. Laurentium, qui fuit simul canonicus coll. eccl. ad S. Martinum. (Rimely, Capit. Poson. 256.)


Christianus.
christianus1618
nem1894
Occurrit 1518. plebanus in Somorja, qui hoc anno fecit notationes in quoddam missali secundum chorum almae eccl. Strig. (Magy. Sion. 1869. 252.)


Christianus.
christianus1257
nem1894
Fuit inter 1257. et 1272. parochus S. Mariae de Buda, quae nunc ad Assumpt. B. M. V. in Budensi praesidio. Complicatus fuit in lite parochorum Budensium coram AEppis Strig. Benedicto et Philippo pertractata. Mentionem ejus facit legenda Neopolitana b. Margeritae filiae IV. Belae regis, in qua dicitur, quod domina Agnes, filia quondam Herlip teutonici, nepotis Conradi judicis de Buda, quae proxima fuit morti, illi confessa, ab eodem et sacramento provisa est. Haec tunc exclamavit: „Si quis me portaret ad Sanctam Margaritam, ibi reciperem sanitatem.“ Et revera mirabiliter resanata est, quod evenit 1272. (Magyar Sion. 1868. 572. et Pray. Vita. B. Margaritae 348.)


Christianus.
christianus1518
nem1894supp
Occurrit 1518. plebanus in Somorja, qui hoc anno fecit notationes in quoddam missali secundum chorum almae eccl. Strig. (Magy. Sion. 1869. 252.)


Christofovicz Ludovicus.
christofoviczludovicus1658
nem1894
E seminario s. Stephani 21. Dec. 1658. ordinatus. 18. Jun. 1664. investitus parochus in Alsó-Korompa, ubi usque Apr. 1675. mansit.


Christophorus.
christophorus1313
nem1894
Occurrit 1313. parochus in Hajnik. (Schemat. hist. Neosol. 1876. 104.)


Christophorus.
christophorus1543
nem1894
Fuit 1543. parochus in Felka, quem huszárones Ladislai Merse, quia parochi XXIV. Regalium, catedralicum Andreae Báthory tradere recusarunt, captivare voluerant, sed hic conscensa turri, se salvavit. (Wagner, Analecta Scepus. II. 24.)


Christophorus.
christophorus1550
nem1894
Occurrit XVI. saec. parochus in Nagykér. In antiqua adnotatione matriculari vocatur „Kristóf pap“.


Christophorus.
christphorus1634
nem1894
Occurrit 1634. parochus in Krakovicze. Hrachovistye, de quo visitator Joannes Solnensis, ADnus Nitr. in visitatione eodem a. peracta sic notavit: „A multis annis, quamvis aliquot annis hinc inde ibat oberrans, rursum rediit, facit utique suas, tamen post hac diligentior esse debebit.“ Certe ea ex causa, quia fideles habuit praestantes, qui ex propriis sumptibus aedificarunt turrim templi et campanam majorem procurarunt.


Chvala Michael.
chvalamichael1742
nem1894
Ex Szolocsnizza, in cottu Poson. 1742. susc. in alumnatum Budensem pro theol. morali. 4. Apr. 1744. ordinatus. 28. Apr. 1746. factus est administrator in Vieszka, hinc 10. Maji 1763. investitus est parochus Zolio-Lipcsensis, ubi † 4. Maji 1772. Pro organo ecclesiae 400 flnos legavit. Magnam operam impendebat in eruendo, quidnam in persecutione Tököliana curiones sup. distr. VADnalis Zoliensis perpessi sunt.


Idosca (Pasca).
idosca1332
nem1894
Occurrit 1332. inter et 1337. sacerdos eccl. S. Ladislai de Horuati (Hanoa) Adtu Hont, (Horváthi, nunc filia ad Gyerek.) Qui juratus dixit beneficium non valere ultra duas marcas, solvit duodecim grossos (Mon. Vat. S. I. T. I. 191.)


Ignatius.
ignatius1558
nem1894
Occurit 1558. parochus in Koós. De q uo visitator a. 1559. notavit: „Qui fuit et superiore a. uxoratus, administrat catholice omnia sacramenta.“


Ichnát Andreas.
ichnatandreas1768
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario generali 1768. absolvit 19. Maji ejusdeem a. missus est cooperator ad Liptó-Szent-Maria. Hinc 21. Nov. 1770. investitus parochus in Bodafalva, quacum incorporatus neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Ikrényi Michael.
irkenyimichael1844
nem1894
Natus 12. Maji 1844. Theologiam in seminario generali absolvit Pestini. 2. Aug. 1868. ordinatus est. Cooperatorem egit Comaromii, ab 1869. Tirnaviae. 23. Oct. 1878. factus parochus in Gerencsér.


Ilkusch Martinus.
ilkuschmartinus1459
nem1894
In academia Crasoviensi ad magisterii gradum 1459. promotus. In astrologia summus artifex. Librum tabularum astrologicarum dono dedit universitati ejati. In hujus libri compositione adjutor fuit Joannis de Königsberg (de Regiomonte) 1467. in arce Strigoniensi operanti. (Magy, Könyvszemle. 1882. 385.) Floruit in universitate Vienensi Martinus Heinzl de Memmingen, s. theol. doctor et ad s. Nicolaum professor, quem doctus Schier identicum esse arbitratur. (Buda Sacra 23.) Hic se munere 1481. abdicavit. 1483. nominatur Martinus, cognonine Ilkusch professor in universitate Budensi, sed non notatur. quod simut parochus majoris eccl. B. M. V. Budensis fuit. (Knauz, Magy. Sion. 1865. 69. et sq.) Juxta Francisci Toldi adnetationem parochi et professoris munus simul gessit. (Magy. ired. 1851. II. 21.) Imo astrologus ipsius regis Mathiae Corvini fuit (Teleky, XI. 350, XII. 382. Item Csánki, Mátyás udvartartása. Századok, 1883. 570.) Qui prout abbas Ludovicus Tuberó in suis commentariis (Schwandner, Scriptores II, 114.) ait: „Regi Mathiae, ut vitae cupido et huic vanitati adrnodum dedito ac omnia ad fatum referenti facile persvaserat, se decennium adhuc victurum. Licet, quum valetudine minus prospera uteretur, nec multum curae in ea poneret, medici illum brevi interiturum existimarent.“ Meminere ejus acta universitatis Viennensis, (Schier, 1. c.) referentque ipsius potissimum opera 1485. effectum fuisse, ut Mathias, postquam Viennam Victor cum regina Beatrice intrasset, universitatem ipsam festiva oratione se studiaque sua devoventem, in choro ecclesiae cathedralis s. Stephani benigne audire voluerit. Epistola, quam 7. Dec. 1487. magistratui Cassoviensi scripsit, testatur quod in universitate Budensi atium et s. theologiae professor fuit, et quod titulo protonotariali apost. sedis docoratus fuit. (Kaprinay, Hung. dipi. 1. 78. Katona, Hist. crit. XVI. 825.) in literis Angeli eppi Ortani sedis ap. legati 5. Jul. 1490. Budae exaratis testis nominatur. (Kercselich, Hist. Eccl. Zagreb. I. 203.) Mathias rex. scripsit pontifici, ob insignia merita ejus velit in Polonia, per mortem Nicolai de Xantzc cantoris. Quesnensis vacantia beneficia et praebendas canonicales, videlicet in ecclesiis Cracoviensi, Posnaniensi, et Vratislaviensi eidem conferre. (Mon. Vat. Ser. I. T. VI. 250.) Occurrit 1519. Mathias Ilkusch can. Scepus. decret. Doctor, Joannis praep. Scepus procurator (Wagner, Analecta Scep. II. 193. et III. 79.) An idem nescimus.


Illia Stephanus.
illiastephanus1712
nem1894
Csepregiensis in cottu Soproniensi. 13. Jun. 1712. susceptus ad seminarium Budense. 14. Jul. 1717. investitus parochus Hárskútiensis. Hinc 10. Jun. 1719. in Almás. Ibi 1725. successorem nactus. 1727. missus pro coadjutore ad Drégely-Palánk. Mense Apr. ejusd. a. accepit parochiam Felsö-Thúr, ubi tantum usque m. Aug. operatus est. Ante ipsius adventum et post ejus abitum administrabatur ex Saagh.


Illyés Andreas.
illyesandreas1723
nem1894
Studia theologica in Pázmáneo absolvit. 10. Jun. 1723. investitus parochus in Nagy-Paka, ubi † 1730.


Illyés Andreas.
illyesandreas1663
nem1894
Nobilis Transilvanus natus in Csik-Szent-György. Qua alumnus seminarii s. Adalberti 1663. e philosophia promotus. Theologiam Romae absolvit. Reversus in concionibus excelluit. Jam 1668. parochum egit in Vásárút usque 1676. nam 24. Apr. installatus canonicus Posoniensis. Hinc a m. Jan. 1677. admin. in Jóka usque m. Apr. 1878. Ibi inter turbulentae sortis homines volens pacifice vivere, frena sua mansvetudine laxabat. In capitulo usque lectoratum promotus. Una praepositus Cibinensis fuit. 19. Jan. 1696. nominatus ac 3. Mart. 1697. consecratus in eppum Transilvaniae. 19. Apr. 1696. jam installatus in praeposituram s. Stephani de castro Strig. et simul in canonicatum metr. eccl., uti etiam in abbatiam Pilisiensem. 13. Maji 1697. pervenit Claudiopolim, postquam integro fere saeculo eppo consecrato Transylvania caruisset. 9. Oct. ejusdem a. Tirnaviam reversus, domum suam altaristicam ss. Trinitatis 1698. reparavit. item 1699. altariam in eccl. s. Nicolai eleganti structura exornavit. 1703. iterum eppatum visitavit residens in Alvincz. 4. Oct. 1704. Tirnaviam reversus, ubi † 1712. Fundavit votivum de s. Andrea ap. in metr. eccl. Strig. Auxit dotem eccl. in Csik-Szent-György et seminarii suae dioecesis. In concionando celebrrimus, in literatura ecclesiastica quam hungara, tam latina meritissimus. (Opera recenset Szabó Károly, Régi magy. könyvtár I. 722. II. 100.) Fuit frater germanus Stephani, ex cujus memoriali chronologico haec data potissimum. excerpsimus.


Illyés Franciscus.
illyesfranciscus1728
nem1894
Nobilis Czabajensis e cottu Nitriensi. E seminario s. Adalberti 1727. baccalaureus, 1728. magister philosophiae. In eodem seminario etiam theologiam cum tertio anno absolvit. 1. Jun. 1731. investitus parochus in Medve, nunc Ballony. Ibi incepit matricas scribere. Eodem a. Paulus Forgách peregit visitationem, qui de parocho sic: „Doctrinae bonae et aptitudinis.“ Hinc 22. Jun. 1742. transivit ad Kolos. Contra illum quaestio mota, ab mulctas excessivas et lites cum provisore. Inde 19. Nov. 1746. investitus in Kis-Terenye, ubi usque 1748. operatus est.


Illyés Joannes.
illyesjoannes1698
nem1894
20. Apr. 1698. investitus licentiatus in Kelenye-Födémes. Nunc Kelenye filialis ad Ipely-Födémes.


Illyés Joannes.
illyesjoannes1703
nem1894
Siculus e sede Csikiensi. Qua alumnus collegii generalis 1703. baccalaureus et 1704. magister philosophiae. Theologiam in eodem seminario ac Romae absolvit. 14. Sept. 1709. investitus parochus in Guta. Ibidem 1714. Paulus Olasz visitationem peregit, qui de parocho sic: „Annor. 30. Sub ipsa visitstione VADnus constitutus. Libris affluenter provisus.“ 27. Aug. 1714. canonicus Strigon. installatus. 5. Mart. 1719. ADnus Gömöriensis. Jam tunc abbas B. M. V. de campo Strigon. Fuit praefectus Strigonii et ab 1725. seminarii s. Stephani. † 25. Nov. 1733. Lenta tabe consumtus. Sepultus sub ara ss. Corporis Christi in eccl. s. Nicolai Tirnaviae.


Illyés Stephanus.
illyesstephanus1650
nem1894
Natus 1650. ad finem Dec. in Transilvania, in Csik-Szent-György. 1671. Emericanista et mox Pázmánita. 29. Jul. 1674. lauream ex philosophia adeptus est, in hujus praemium Romam ad Apollinare missus. Ibique 14. Febr. 1677. ordinatus. 1678. reversus. 31. Jul. ejusdem a. parochus Nádszegiensis investitus. Operabatur hic usque Jan. 1684. cum periculo vitae. 21. Jul. 1683. nempe Kuruczones Tököliani parochiam adgressi, parochum ad tormenta quaerentes, ast non invenerunt, ipsius mobilia spoliarunt. Non defuit qui dissecto crucifixo sic gloriari audiretur: „Megöltük az Istentekt.“ 8. Jan. 1684. parochus factus est in Púspöki. Verum mense Majo fidelibus suis disperis, ipse Posonium se recepit. 1685. professor juris Tirnaviae, sed praelectiones tantum mense Majo inchoavit et continuavit usque ferias 1686. Eodem anno 29. Nov. redivit ad parochiam Púspöki. 14. Mart. 1688. canonicus M. E. Strig. et simul parochus in Somorja. Eodem anno 14. Aug. ADnus Honthensis. 1689. resignavit parochiam. 4. Mart. 1690. ADnus Zoliens. 22. Apr. 1691. praepositus s. Thomae. 13. Jan. 1692. vero abbas B. M. V. de Szent-Jobb. 4. Oct. 1693. custos 19. Apr. 1696. cantor, 24. Oct. 1707. lector 30. Nov. 1708. praepositus major. Fungebatur munere vicarii generalis. Fuit etiam altarista Corporis Christi. † 1711. Excelluit in literatura eccl. hungara et latina. Opera ejus recenset Szabó Karoly, (Régi magy. könyvtár I. 722. et II. 700.) Ipsius autobiographiam sub titulo: „Memoriale chronologi cum privato usui conscribentis, Stephani Illés potissimum deserviens ab a. 1650.“ conservat bibliotheca Adioecesana. Typis prodiit in Magy. Sion 1865. 809, 881.


Imády Carolus.
imadycarolus1811
nem1894
Natus 13. Nov. 1811. Turnae in cottu Trencsén. Philosophiam Tirnaviae theologiam Pestini absolvit. 24. Nov. 1834. ordinatus. Cooperatorem egit in Ó-Bars. Ab 1836. in Köhidgyarmat, mox eodem a. in Balassagyarmat, ubi 1840. beneficium parochiale adeptus. 26. Aug. 1857. sua Majestas Franciscus Josephus ibi commorans ordinavit, quatenus capella carceris restauratur et in illa divina peragantur. 1858. conthoralis Stephani 1. b. Pongrácz aliquam capellam aedificari curavit. 1865. munere VADni condecoratus. 1868. Francisca Divényi in coemeterio capellam struxit. † 10. Dec. 1883. Fuit ins. ord. Francisci Josephi I. eques.


Inglicz, vel Jeglics Petrus.
ingliczpetrus1716
nem1894
6. Nov. 1716. investitus parochus in Misérd, cum filiali Pruck, ubi usque 1724. operatus est.


Intibus Josephus.
intibusjosephus1791
nem1894
Theologiam cum a. quinto qua theologus practicus in arce Posoniensi 1791. absolvit. Cooperatorem egit in Stomfa, ab 1792. in Egbel, ab 1796. in Sasvár. Hinc 1805. factus est capellanns localis in Kuti. Inde 1806. obtinuit parochiam in Búr-Szent-Miklós. Exhinc 1818. obtinuit Holics, ubi † 6. Jan. 1840.


Ipol Martinus.
ipolmartinus1731
nem1894
Boldog-Csévensis ex cottu Strig. Qua alumnus seminarii s. Stephani 1731. baccalaureus 1732. magister philosophiae. Theologiam cum tertio a. 1736. in eodem seminario terminavit. 18. Apr. ejusd. a. investitus parochus in Zsarnó. 1763. transposuit parochiam ad Hidvég-Ardó, ubi † 22. Febr. 1767.


Ipolyi Arnoldus.
ipolyiarnoldus1823
nem1894
Natus 20. Oct. 1823. in Ipoly-Keszi in cottu Hont. Philosophiam Tirnaviae in semin. Mariano, theologiam in Pázmáneo 1844. terminavit. 1845. instituto presbyterorum transegit Strigonii. Abhinc praefectus heruli Dionysii Mednyánszky. 4. Aug. 1847. prebyter ordinatus est per Antonium Majthényi in capalla residantiae primatialis. Exhinc cooperatorem egit in Komárom-Szent-Péter. A m. Oct. 1848. concionator. in eccl. s. Salvatoris Posonii. 1849. educator heruli Leopoldis com. Pálffy in Stomfa, a quo eodem a. beneficium parochiale in Zohor accepit. Hinc m. Jun. 1860. transivit ad dioecesim Agriensem et acceptavit parochiam sibi oblatam in Török-Szent-Miklós. Mense Mart. 1863. canonicus Agriensis. 1869. rector seminarii Pestiensis. 20. Oct. 1872. Neosoliensis. Mense Febr. 1886. vero ad mitram Magno-Váradiensem translatus. † 2. Dec. ejusdem a. ibidem, ictu apoplectico extinctus. Fuit celebrrimus cui temporis archaelogus etiam extra fines patriae notissimus ac aestimatissimus. Biographia ipsius pluries publicata, meritissima illa, quam concinnavit Antonius Pór. (Ipolyi Arnold váradi púspök élete és munkái vázlata.)


Ipolyi Casparus.
ipolyicasparus1728
nem1894
Szalkensis in cottu Hont. 1. Nov. 1728. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum, ubi philosophiam terminavit. Theologiae in semin. s. Stephani studuit. 1731. qua primiannita baccalaureus, 1732. qua secundiannita magister philosophiae proclamatus. Qua tertiannita 1733. e seminario egressus. 13. Sept. ejusdem a. investitus parochus in. Dömös. In congregatione 23. Maji 1734. ante synodum munus vice-secretarii gessit. (Péterffy, Conc. II. 425.) Hinc 20. Jan. 1736. in Muzsla. Fecit ibi historicas notationes. Tempore morbi contagiosi qui imprimis in filia Bela grassabatur, ne matrem inficeret cum campanatore in capella s. Francisci degebat, inde ad provisionem infirmorum excurrens, matrem interea curis ordinis Seraphici committendo. Hinc 28. Apr. 1742. transivit investitus ad Duna-Földvár. Ubi sacellum ss. Sebastani et Rochi erexit. Inde 23. Jan. 1749. installatus canon. Strigon. 18. Sept. 1754. ADnus Hont. 7. Nov. 1760. praepositus s. Georgii de viridi campo Strig. et ADnus cathedr. Dum Strigonii exmissus existeret, ut res de construendis domibus canonicalibus procuraret in oppido S. Thomae ictu apoplectico tactus, 27. Dec. 1762. vivere desiit. Aetatis circa 56. Sepultus 30. Dec. ejusd. a. in capella Bakácsiana. Hinc 16. Nov. 1823. exuviae, majori ex parte incorruptae, exhumatae et ad cryptam basilicae translatae. (Jordánszky, Mária kegyképei 2) Fuit abbas B. M. V. de Rákony. Admirandae sanctitatis et mortificationis exemplum praebuit. Corpus suum ferreis catenis constrinxit, quas longiori tempore gestavit. Catenae haec in bibliotheca ADioecesana conservantur. Fecit fundationes missarum ac stipendia pro pauperibus schollaribus. Aliquas ejus cpistolas publicavit Máthes. (Arcis Strig. Descriptio 44. et sq.)


Ipolyi Michael.
ipolyimichael1728
nem1894
Natus in Csév in cottu Strigon. Qua alumnus semin. s. Stephani 1728. baccalaureus et 1729. magister philosophiae. Theologiam cum secundo a. in eodem semin. 1731. terminavit. 9. Maji ejusd. a. invetitus est parochus in Csév. † 2. Jul. 1739. in obsequio pestiferorum.


Ipovitz Aloysius.
ipoviczalojz1804
nem1894
Natus 20. Jan. 1804. in Körmöczbánya. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 25. Oct. 1828. ordinatus est. Cooperatorem egit in Garam-Ujfalu, in Nádas in cottu Hont. uno a., in Hodrusbánya a. novem, Schemniczii mensibus totidem. 19. Aug. 1840. praesentatus parochus in Steffoltó. † 11. Mart. 1869. ibidem.


Irkényi Josephus.
irkenyijosephus1834
nem1894
Natus 12. Mart. 1834. in Nagysurány. Theologiam in Pázmáneo absolvit et 27. Jul. 1857. ordinatus est. Cooperatorem egit in Kisapáthi, dein Tirnaviae. 7. Jun. 1864. praesentatus 17. vero e. m. et a. investitus parochus in Koross. Fuit notar. districtus, ab 1890. surr. VADnus distr. Nagytapolcsány.


Irmess Joannes.
irmessjoannes1647
nem1894
Occurrit 1647. licentiatus in Berytha, in cottu Hont. (Bernicza, nunc filia ad Kemencze.) Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay confecto.


Isold, etiam Herold Michael.
isoldmichael1722
nem1894
Theologiam in semin. a. Stephani cum cursu speculativo terminavit. 21. Mart. 1722. presbyter ordinatus et 26. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Nyitra-Sárfö, ubi usque 1727. operatus est. 2. Jul. 1731. in Zavar. Ibidem eodem a. Joannes Jelenfy peregit visitationem, qui de parocho sic: „Annor. 26. Testimonium ei sat honorificum dederunt, defectus tamen unum alterumque retulerunt, quem et visitator paterna monitione adhibita, corrigere studuit, tantum sit dicto obediens.“ Operari eodem anno desinit.


Issacus Franciscus Regius.
issacusfranciscus1664
nem1894
Occurrit 1664. et 1668. parochus in Bazin. Habentur in archivo ecclesiae, inventarium et rationes ecclesiae ab ipso exaratae.


Istenes Michael.
istenesmichael1676
nem1894
15. Maji 1676. investitus licentiatus in Kis-Várad, nunc filia ad Nagysurány.


Istvánffy Franciscus.
istvanffyfranciscus1675
nem1894
25. Jan. 1675. investitus parochus in Zsarnócza. Hinc 30. Mart. 1681. transivit ad Geletnek, ubi usque 1686. operatus est.


Istvánffy Joannes.
istvanffyjoannes1692
nem1894
Filius Bajmóczensis. In Pázmáneo factus magister philosophiae. Defendit univarsam theologiam Romae in Apollinari. 12. Maji 1692. investitus parochus in Szárazpatak. Hinc 10. Nov. 1693. transivit Prividiam, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho refert: Annor. 34. sacerdos 12. In hac parochia per 4. annos et convertit 25. acatholicos. Hinc 3. Apr. 1705. ad parochiam oppidi Verbo investitus. Ibi 1706. successorem nactus.


Istvánffy Josephus.
isvanffyjosephus1786
nem1894
Natus 5. Mart. 1786. Theologiam cum quarto a. Tirnaviae 1810. absolvit et 1. Sept. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Virágvölgy. 9. Sept. 1812. administrabat Ivánka. Dein iterum cooperator in pristino loco. Mense Jan. 1814. factus parochus in Divény 1841. VADnus districtus Stomfensis. † 24. Mart. 1859.


Istvánffy Michael.
istvanffymichael1751
nem1894
21. Oct. 1751. missus pro cooperatore Prividiam. Hinc 16. Dec. 1752. investitus parochus in Neczpál. Inde 26. Apr. 1755. in Turócz-Szent-Mihály. Protonotarius apost. Cum suo baneficio incorporatus dioecesi Neosoliensi.


Istvánffy Nicolaus.
istvanffynicolaus1679
nem1894
Fuit 1679. per unam tantum septimanam parochus in Ternye.


Istvánffy Paulus.
istvanffypaulus1789
nem1894
Ex abolito ordina s. Pauli primi eremitae ADioecesi incorporatus presbyter. Ab 1789. cooperatorem egit in Szomolán. Ab 1791. admin. in Szárazpatak. Hinc 1794. transivit ad Szomolány, ubi † 29. Jul. 1799. post toleratum per unum annum pertinacem phthysis trachialis morbum. Sepultus in coemeterio antiquo e regione capellae B. M. V. Dolorosae.


Istvánffy Stephanus.
istvanffystephanus1689
nem1894
Mense Oct. 1689. investitnus parochus in Magasfalva, ubi usque m. Maji 1692. operatus est.


Istvánovics Martinus.
istvanovicsmartinus1680
nem1894
Ad curam animarum primo applicatus est in Jabloncza. Hinc 13. Jul. 1680. investitus parochus in Nagy-Ugrócz, ubi 12. Febr. 1682. successorem nactus. 4. Apr. 1687. in Zólyom. Inde m. Apr. 1689. in Pojnik. Hinc 28. Mart. 1691. in Gács, nunc filia ad Gácsfalva, ubi usque 1692. mansit. Demum 6. Jun. 1693. in Kis-Báb. Operatus est usque 1699.


Istvánovics Stephanus.
istvanffystephanus1640
nem1894
Ad titulum Rmi Georgii Jakosit 19. Maji 1640. ordinatus. 30. Jun. 1680. investitus parochus in Madunicz, ubi usque 1687. operatus est.


Ivák Laurentius.
ivaklaurentius1672
nem1894
18. Maji 1672. investitus parochus in Alsó-Lelócz. Hinc 19. Apr. 1678. in Turócz-Szent-Márton. Hinc 14. Apr. 1681. in Zsárnocza, usque 1689. Deinde ab 1692. in Bars-Szent-Kereszt. 7. Apr. 1695. e comissione ab ordinariatu accepta inquisitionem peregit contra Georgium Szeniglovics parochum in Velkopole. Hinc 189. Jun. 1695. investituram accepit in Rózsehegy, ubi usque 1707. operatus est.


Ivák Laurentius.
ivaklaurentius1702
nem1894supp
E parocho in Rózsahegy eccl. 1702. canonicus Scepus. et praepositus B. M. V. de Zemplén. † circa 1703. Aetatis 62.


Iván Petrus.
ivanpetrus1785
nem1894
Theologiam cum quinto a. Posonii in seminario generali 1785. absolvit. Cooperatorem egit in Nagy-Födémes. 1788. parochus in Duna-Szerdahely. 28. Jul. 1801. inviatus est per vicarium ad resignandum tricesimatori Posoniensi thesaurum in ruinis sacelli repertum. 1808. munere VADni ord. in districtu insulani infer. condecoratus. † 16. Febr. 1820.


Ivancsak Joannes.
ivancsakjoannes1665
nem1894
6. Dec. 1665. investitus parochus in Sárfö. 19. Maji 1666. successorem nactus.


Ivancsics Franciscus.
ivancsicsfranciscus1757
nem1894
25. Jan. 1757. missus pro cooperatore ad Hédervár. 27. Maji investitus parochus in Vámos. Hinc 10. Maji 1762. in Ásvány, ubi † 3. Maji 1773.


Ivancsics Joannes.
ivancsicsjoannes1742
nem1894
25. Maji 1742. investitus parochus in Liptó-Szent-Miklós, ubi aliquo tempore munus VADni districtus Liptóviensis gessit. † 27. Jun. 1773. ibidem.


Ivancsics Josephus.
ivancsicsjosephus1766
nem1894
Filius Comaromiensis. E seminario s. Stephani, theologus antiquus mysticus. Emendati, sistamaticique studii theologici recentioris idcirco per totam vitam, si non osor, certe non patronus. 5. Mart. 1766. missus pro cooperatore ad Felbár ubi dein admin. et a. 3. Dec. 1768. per 52. annos parochus. † 19. Dec. 1818. aetatis 77. in pulmonum putredine. Severae et durae naturae, temperamenti fervdi pro suo aevo non indoctus, ast nimis acerbus judex et damnator eorum, quae non novit et summus laudatur antiquorum. In poesi latina et hungariea aeque versatus. (Petrik, Nagy. Orsz. Bibliogr. II. 240.)


Ivanchan Stephanus.
ivanchanstephanus1665
nem1894
Fuit a m. Jun. 1663. usque 1665. parochus in Besztercze.


Ivanics Adalbertus.
ivanicsadalbertus1782
nem1894
In seminario generali theologiam cum quarto a. 1782. terminavit. Cooperatorem egit in Majthény, ab 1786. in Csejthe. 27. Febr. 1789. missus pro admin. ad Sissó, ut reparet negligentias praedecessoris. Ibidem parochus factus. 1816. parochiam resignavit et instituto emer. paroch. adlectus † 20. Mart. 1825. Tirnaviae.


Ivanics Joannes.
ivanicsjoannes1667
nem1894
Theologiae tertium a. in Pázmáneo 1667. terminavit. 24. Apr. 1690. investitus parochus in Turócz-Szent-Mihály, ubi usque 1693. operatus. 24. Maji 1698. investituram accepit pro Csúz. Hinc 12. Maji 1702. pro Nagy-Ólved, Kéti, Farnad et Barth. Inde 5. Maji 1703. pro oppido Szölgyén. Exhinc vero 4. Sept. 1710. in Ürmény. 18. Nov. ejusdem a. investitus parochus in Lekér et jam post mensem, nempe 18. Dec. ejusdem a. in Köbölkút. Adest testamentum ejus 16. Jan. 1723. approbatum. (Magy. Sion. 1865. 419.)


Ivanics Joannes.
ivanicsjoannes1761
nem1894
Manigensis. Qua alumnus seminarii generalis 21. Jun. 1761. defendit universam philosophiam. Theologiam in eodem seminario cum quarto a. 1762. terminavit. 5. Apr. ejusdem a. missus pro capellano domestico et praefecto herulorum ad Ladislaum Balogh. Hinc 19. Jan. 1763. transivit in pari qualitate ad Emericum com. Csáky. Ast jam 2. Aug. ejusdem a. applicatus est cooper. in Galantha. Hinc 30. Nov. 1765. investitus parochus in Csúz. Mense Aug. 1776. praesentatus in Kürth. Tempore visitationis Batthyanyianae 6. Maji 1780. jam infirmabatur. † 26. Dec. 1783.


Ivanics Josephus.
ivanicsjosephus1757
nem1894
1. Jan. 1757. missus pro cooperatore ad Ó-Bars. 3. Jan. 1759. vero ad Nagy-Salló. 14. Aug. 1760. investitus parochus in Ivánka. Sub illo 1770. exstructa est moderna ecclesia. † 10. Febr. 1788. Sepultus in crypta ecclesiae.


Ivanics Stephanus.
ivanicsstephanus1769
nem1894
E seminario Szécséniano Budensi m. Mart. 1769. factus cooperator in Szered, ab 1771. in Szenicz. 1773. parochus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 11. Dec. 1774. in Turócz-Szent-Ilona, quacum incorporatus est neoerectae dioecesi Neosoliensi.


Ivanovics Georgius.
ivanovicsgeorgius1682
nem1894
1682. ad semin. generale susceptus. Ubi theologiam qua speculativus terminavit. 31. Mart 1684. presbyter ordinatus. Mense Dec. ejusdem a. investitus parochus in Koross. Hinc 18. Dec. 1690. in Hibbe, ubi 2. Apr. 1692. successorem nactus. 28. Mart. 1707. investituram accepit in oppido Ó-Tura. Sed hinc jam 10. Maji ejusdem a. etiam in Szobotist. 12. Dec. 1709. pastor lutheranus coactus fuit migrare. Ubi 1713. Paulus Zichy peregit visitationem, qui de parocho notavit: „Annor. 54. Nullam contra illum querelam attulere, perficit omnia diligenter.“ Operatus est ibidem usque 1731.


Ivánovics Joannes, Ladislaus.
ivanovicsjoannes1681
nem1894
Pritrsdensis, alibi Szakolczensis dicitur: Qua alumnus semin. gener. 1681. baccalaureus, 1682. magister philosophiae. 17. Febr. 1687. investitus parochus in Fenyökosztolán. Inde m. Jan. 1689. in Rohó. Hinc 12. Apr. 1692. in Jablonicz. Inde 20. Jun. 1695. in Búr-Szent-György. Hinc demum 29. Mart. 1708. Szakolczae. † 11. Aug. 1712. ibidem.


Ivanovics Joannes.
ivanovicsjoannes1691
nem1894
Theologiam in seminario s. Adalberti qua casista terminavit. 8. Febr. 1691. investitus parochus in Szolcsán, ubi 1697. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho dicit: „Annorum 48. sacerdotii 18. Convertit acatholicos 11.“


Iványi de Királyfia-Karcsa Colomannus.
ivanyicolomannus1845
nem1894
Natus 26. Sept. 1845. Theologiam in Pázmáneo 1869. absolvit et 25. Jul. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Párkány, ab 1870. in Kéménd, ab 1871. in Tallós, ab 1872. in Varbó, et Karancsság, ab 1873. in Érseklél, 1880. iterum in Karancsság. Ab 1888. admin. in Óvár. 1892. reliquit ADioecesim, amplectens ordinem Trappistarum.


Iványi de Királyfia-Karcsa Stephanus.
ivanyistephanus1793
nem1894
Natus 6. Jul. 1793. in Szelöcze, patre Stephano, matre Judita Kis nobilibus. Theologiam cum quarto a. in seminario s. Stephani 1817. terminavit. Cooperatorem egit in Garam-Szent-Bnedek, inde 25. Jul. 1825. praesentatus parochus in Kis-Apáthi. Hinc 9. Dec. 1842. nominatus in Köhid-Gyarmat. Ibidem aedificata est, impensis metr. capituli Strig. nova domus parochialis, externe quidem sat concinna,interne vero absque ulla comloditate, continuo fumo repleta. Ibidem † 3. Febr. 1846. Fuit cottum Bars et Strig. sed. item praed. Verebély et Szent-György tabulae jud. assessor, item comventualis s. Benedicti de juxta Grón.


Iványi Franciscus.
ivanyifranciscus1802
nem1894
Natus 6. Dec. 1802. in Szelöcze in cottu Nitr. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Pestini absolvit. 31. Maji 1827. ordinatus est.Cooperatorem egit in Léva. 22. Maji 1838. denominatus parochus in Alsó-Badin. Ab 1840. operatus est in Mellek, hinc m. Mart. 1846. transivit ad Zsemlér. ubi † 23. Jun. 1876.


Ivicsics Paulus.
ivicsicspaulus1805
nem1894
Natus 30. Apr. 1805. Szakolczae. Studia philosophica absolvit Jaurini,juris universi Pestini. Praxi juridicae, qua amanuensis, media a., alio, qua tabulae reg. judiciariae juratus notarius,intentus fuit. Theologiam in seminario s. Stephani cum tertio a. 1831. terminavit et 17. Aug. ejusd. a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Czétény. Jam tunc sad. praed. de Verebély et Szent-György tab. jud. assessor. A 24. Febr. 1835. cooperator in Verebély. 31. Jul. 1845. investitus parochus in Nagy-Endröd, ubi 20. Maji 1851.


Ivisics Paulus, Franciscus.
ivisicspaulus1710
nem1894
8. Mart. 1710. ordinatus. 16. Maji ejusdum a. investituram accepit pro indifferenti parochia in cottu Zólyom. Reipsa applicatus est in Nagy-Szalatnya. Hinc 11. Oct. 1712. investitus in Zólyum-Szent-András. Inde 29. Maji 1734. in Bodafalva. Ibidem eodem a. conscriptio fuit peracta, in qua dicitur: „Parochia lignea commode aedificata. Populus pessimis moribus praeditus.“ Parochiam resignavit et ad quietem recessit. † 18. Aug. 1746. in seminario deficientium.


Iwán.
iwan1332
nem1894
Occurrit 23. Dec. 1332. sacerdos de Scereldahel (Duna-Szerdahely) homo maturae aetatis et bonae opinionis, qui in statu sacerdotali a quadraginta annis in provincia de Cholloukuz (Csalóköz) usqua tunc commorabatur. Qui in in quisitione e mandato Caroli I. regis desuper peracta, an in Csalóköz possessiones Pethen at Petend existerent, dixit se nunquam audivisse aliquam terram Petend vocatam, sed solam Pethen. (C. D. Andeg. II. 633.)


Izakavics Petrus.
izakovicspetrus1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Grinád. Nominat illum catalogus cleri jussu Geörgii Lippay confectus.


Izakovics Joannes, Josephus.
izakovicsjoannes1711
nem1894
Hosszufalvensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1711. baccalaureus ex philosophia promotus. Theologiae primum a. similiter qua saecularis didicit, tres ceteros in seminario s. Adalberti usque 1715. terminavit. 24. Jan. ejusdem a. investitus parochus in Istvánfalva. Qua talis 15. Maji eodem a. baccalaureus theolagiae proclamatus. Hinc 11. Jul. ejusdam a. invastitus in Vistuk ubi eodem a. altare majus curatum. 1728. ecclesia renovata, 1730. vero turris ac una campanarum procurata. Etiam supellex sacra valde aucta industria ejusdem. Inde 1731. promutus ad Pudmericz. Eodem a. Joannes Jelenffy peregit visitationem, qui de parocho: „Annorum 40. in cura animarum 17. Testimonium ei dederunt vitae exemplaris et zeli apostolici, cujus laudem loquitur vel ipse decor ecclesiae, ad commendationem ulteriorum promotionum.“ Ibidem 1737. similiter renovavit ecclesiam. Mense Aug. 1753. benedixit crucem in Halmes. 6. Apr. 1755. petiit facultatem potius impendendi pecuniam ecclesiae pro cathedra, quam dominio in incertum elocandi. Ibidem etiam 1756. peracta fuit visitatio per Joannem Galgóczy, qui dr parocho: „Annor. 68. in cura 42. Diligens examplaris.“ Peracta visitatione † 22. Maji ejusdem Legavit pro missis agrum ac vineam.


Izakovics Paulus.
izakovicspaulus1699
nem1894
Felsö-Diósensis. Qua saecucularis in universitate Tirnaviensi 1699. baccalaureus et 1700. magister philosophiae. Theologiae in semin. s. Adalberti per tres annos studuit. 22. Mart. 1704. ordinatus est. 5. Aug. ejusdem a. investitus parochus in Turócz-Szent-Péter. Hinc 30. Nov. 1706. in Felsö-Attrak. Ab 1708. usque 1710. in Bélaház. Hinc in Pudmerincz, ubi 1714. Emericus Pongrácz peregit visitationem, qui de parocho notavit: Annorum 39. in cura animarum 10. Commendatus ab exemplari vita et fructuosis concionibus.“ Ibidem 1723. conscriptio fuit peracta, in qua: „Parochus aetatis 42. in cura 19. cathechisat, concionatur, bunae famae“ 6. Mart. 1727. conqueritur, quod e mola nullum proventum habeat. 1731. successorem nactus.


Izó, rectius Józsa Joannes.
izojoannes1647
nem1894
Nobilis Német-Szölgyénsis. Fuit 1647. licentiaus in Karva, nunc filia ad Mocs. Exactis ibidem annis multis transivit m. Sept. 1693. ad Bajna in cottu Strig. ubi usque m. Maji 1695. operatus est. Filii ejus vocabantur Pap, a patre licentiato. J.


Jablonszky Ignatius.
jablonszkyignatius1742
nem1894
Jablonkensis ex cottu Árvensi. 3. Nov. 1742. ex semin. s. Steph. Reg. in alumnatum Budensem, Széchényianum missus 21. Dec. 1743. ordinatus 28. Maji 1744. cooperator factus in Trsztena. 7. Maji 1749. investitus parochus in Nizsna, quacum ingremiatus est neo-erectae dioecesi Scepusiensi.


Jablonszky Joannes.
jablonszkyjoannes1752
nem1894
10. Oct. 1752. missus cooperator ad Trsztena. 20. Maji 1757. praesentatus parochus in Zakameno-Klin, ubi † 25. Apr. 1764.


Jacobus Mathias, Silesius.
jacobusmathias
nem1894
Occurrit 1616. plebanus in Bars-Szent-Kereszt.(Schemat. hist. Neosol. 1867. 355.)


Jacobus.
jacobus1272
nem1894
Occurit 1272. curio ecclesiae s. Petri mart. intra urbem Budensem. Nominatur in actis controversiaum parochorum Budensium. (Schier, Buda Sacra 69.)


Jacobus.
jacobus1301
nem1894
Occurit 1301. presbyter capellae s. Petri Budae, cui Georgius elect. aeppus Strig. commisit finaliter, ut conquesto Alberto rectori seu plebano eccl. B. M. V. Budensi sub excommunicationis et impignorationis sententia, solutionem praestet. (Knauz, Mon. Strig. II. 501.)


Jacobus.
jacobus1311
nem1894
Occurit 1311. plebanus Posoniensis, qui penes domum praepositi et ecclesiam s. Salvatoris, domum possidebat. (Knauz, Mon. Strig. II. 644.)


Jacobus.
jacobus1316
nem1894
Fuit 1316. presbyter parochialis ecclesiae B. M. V. castri novi montis Pestiensis, qui interfuit dum Petrus medicus et confector medicinarum testamentum suum conderet. (Knauz, Mon. Strig. II. 721.)


Jacobus.
jacobus1325
nem1894
Occurit 1325. rector ecclesiae s. Michaelis Posonii, qui primus inter notos. (Tudományos Értekezö I. 156.)


Jacobus.
jacobusa1332
nem1894
Occurit 1332. inter et 1337. sacerdos de Golguos, (Galgócz), qui juratus aestimavit suum beneficium ad unam marcam, et solvit collectoribus census papalis sex grossos. (Mon. Vat. S. I. T. I. 230.)


Jacobus.
jacobusb1332
nem1894
Occurit inter 1332. et 1337. sacerdos Sancti Pauli de Radysna in Adtu Nitriensi. (Radosna,) qui juratus dixit, suum beneficium non valere ultra mediam marcam et unam pensam. Solvit collectoribus census papalis tres grossos et quatuor denarios. (Mon. Vat. S. I. T. 186.)


Jacobus.
jacobus1360
nem1894
Fuit 1360. plebanus in Turócz-Szent-György. (Schemat hist. Neosol. 1876. 263.)


Jacobus.
jacobusa1400
nem1894
Occurit circa 1400. usque 1415. plebanus in Koropna. (Schemat hist. Neosol. 1876. 184.)


Jacobus.
jacobusb1400
nem1894
Occurit inbter 1400. et 1425. plebanus in Gyarmath (Ballasa-Gyarmat) canonicus metr. eccl. Strig. (Memoria Basil 129.)


Jacobus.
jacobus1406
nem1894
Occurit 1406. plebanus in Zólyom-Lipcse, cum Stephano suo vicario. (Schemat hist. Neosol. 1876. 206.)


Jacobus.
jacobus1468
nem1894
Occurit 1. Maji 1468. primus plebanus de Dilna (Bélabánya.) Tunc Joannes Vitéz AEppus Strigoniensis ecclesiam b. Joannis ev. de Dilna, quae eousque filia fuit eccl. B. M. V. de Semniczia, independentem declaravit. (Magy. Sion. 1868. 282.)


Jacobus.
jacobus1486
nem1894
Fuit usque 1486. plebanus Tirnaviae. Quo a. hoc se munere abdicavit.


Jacobus.
jacobus1510
nem1894
Ex Felka 1510. adoptatus parochus Leutschoviensis, ubi usque 1513. mansit. (Wagner, Analecta Scep. II. 349.)


Jacobus.
jacobus1513
nem1894
„1513. Festo S. Elisabeth. Ist der erwúrdige Herr Pfarrherr zu Leutsch gestorben, bey dem Jacobi Altar begraben.“ (Wagner, Analecta Scepus. II. 13.)


Jacobus.
jacobus1519
nem1894
1519. plebanus de Richvald solvit decimas 1 f. (Wagner, Analecta Scepus. II. 196.)


Jacobus.
jacobus1546
nem1894
1546. parochus in Árva-Váralja, praesens fuit dum senior Molner sui senioratus rationes poneret. (Wagner, Analecta Scepus. II. 255.)


Jacobus.
jacobus1556
nem1894
1556. parochus de villa Latina, seu Olaszi, collaboravit in recuperandis privilegiis parochiarum regalium, igne annihilatis. (Wagner, Analecta Scepus. II. 257.)


Jacobus.
jacobusb1561
nem1894
Occurit 1561. et 1562. parochus in Csukárd, nunc filia ad Bazin, de quo in visitationibus Olahiana a. prioris sic notatum: „Nunc ab eisdem susceptus, famulam, quac sibi ministrat tenet, catholice concuniatur.“ Anni vero posteriori sic: „Plebanus juvensis et populus catholici.“


Jacobus.
jacobus1550
nem1894
Occurrit saec. XVI. plebanus ecclesiae Mariae Magdalenae Budae. (Mss. Form. Strig. 38.)


Jacobus.
jacobus1559
nem1894
Occurit 1559. et 1560. parochus in Nyitra-Pereszlény. De quo in visitatione a. priori peracta sequentia notantur. „Senex, concubinarius, alias catholicus.“ In illa a. posteriori peracta vero sic stat: „In Prezlian est parochus ille Jacobus senex. quam Vestra Rev. Dom. (vicarius) propter uxorem alterius viri, quam tenet, captivaverat et sub spe vitae emedationis eliberaverat, praecipiens ne deinceps illam teneret, sed marito remitteret, quod facere usque in diem hodiernum distulit. Alioquin esset Romanae ecclesiae membrum Sacramento, ceremoniis et ornamentis ecclesiasticis.“


Jacobus.
jacobusa1561
nem1894
Occurrit 1561. parochus in Cheyk. (Csejkö.) De quo visitator a. ejusdem notavit: „Qui ad conscientiam interrogatus fassus est: quod ipse sacramenta administrat secundum antiquum et observatum morem, s. 111at115 matris ecclesiae, praeter hoc, quod sub utraque specie communicat. Corona. caret, tamen barbam et uxorem habet.“


Jacskó Joannes.
jaczkojoannes1639
nem1894
Philosophus, casista. Ab 1639. parochus in Kis-Krstyene, ubi 1647. Matthaeus Schlegelius peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit 38. annor. hic residens annis octo. Nominatur in catallogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto.


Jacubei Michael.
jacubeimichael1746
nem1894
22. Apr. 1746. missus est pro cooperatore ad Krakován. 7. Sept. 1748. investitus parochus in Alsó-Bottfalva. Sub illo oblatum est jus patronatus Antonio Erdödy de Monyorókerék et praesentata est pia fundatio ipsius, pro bono parocharum. † 9. Sept. 1768. ibidem.


Jácz Michael.
jaczmichael1560
nem1894
Posonii, per r. d. Frasciscum suffraganeum. Quinqueeccl. ordinatus. Occurrit 1560. parochus in Dekthe (Dejthe.) in visitatione per Michaelem Szegedy eodem a. peracta de illo sic: „Servitricem habet, loco uxoris, nomine distinctam revera ipsa uxoris debitum reddentem. Ecclesiam tenet ordine bono, cum sacramentis, ceremonis et ornamentis condignis. In iliis moribus laudatur.“


Jadrna.
jadrna1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Szelécz. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto.


Jachan Martinus, Franciscus.
jachanmartinus1714
nem1894
28. Aug. 1714. investitus parochusin Vieszka. Hinc 16. Mart. 1716. in Nagy-Lovcsa, sed mox ad Zsdány transivit. Ubi usque 1728. operatus est. 14. Sept. 1733. investituram accepit in Spácza, ubi usque 1734. mansit. Ab 1739. operatus est in Felsö-Zsember. Usque † 9. Nov. 1750. (Juxta Schemat. hist. Neosol. 1876. p. 349. tempus ab 1678. usque 1687. etiam in Nagy-Lovcsa transegit.)


Jakab de Bögöz Joannes Ev. Eugenius.
jakabjoannes1835
nem1894
Natus 15. Oct. 1835. in Kocsord in cottu Szatmár. Qua helv. conf. addictus philosophiam Sárospatakini, ubi etiam theol. ref. studuit. 1858. conversus. Theolegiam Strigonii absolvit. 1. Mart. 1861. ordinatus est. Cooperatorem egit in Diószeg. 9. Mart. 1865. ad orphanotrophium Poson. in professorem et catechetam nominatus est. Unde ad curam animarum redisponi orans, 9. Aug. e. a. eidem cooperarura in Hidaskúrt assignata fuit. Hinc 9. Nov. 1869. praesentatus parochus in Kajal, 20. Nov. 1871. accepit Negyed, ubi 1875. schola ex fundamentis nova erecta. 1881. ecclesia ex oblatis fidelium exornata. Ab 2. Jun. 1885. in Zsigárd, una VADnus per distr. Vágsellyensem, schol. elem. inspector.


Jakab Josephus.
jakabjosephus1793
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1793. terminavit. Cooperatorem egit in Rimócz. Ab 1794. Strigonii in AEppali citte. Hinc 15. Apr. 1799. in Ipolyságh, quam 1813. resignavit et instituto emer. parochorum ingremiatus resedit in Piszke, ubi † 9. Jan. 1822.


Jakabffy de Hernád Joannes.
jakabffyjoannes1506
nem1894
Occurrit ab 1506. usque 1516. plebanus Pestiensis, quem 29. Oct. 1506. Julius II. papa confirmavit in munere suo. 1511. Cum illo simul curam animarum Pestiensium gesserunt: Joannes-Szent-Miklósi vicarius ipsius, Martinus Chanándhi, magister capellae s. Michaelis, Emericus Paxi, ac Georgius Pesti cooperatores. Joannes Almán sacristarius. Omnes ordinati sacerdotes 2. Nov. 1511. illum Petrus Hernadi, quia plebanus filius Emerici Jakabffy de Hernád sit, in Hernád, Pakan et Kakuch haeredem fecit ea conditone, ut illum interteneat, et illo defuncto, viduae Afrae curam gerat. Ad dictus fuit Andreae Gönczy ludirectoris Pestiensis, dein directoris scholae et notarii Cassoviensis, quocum epistoilarum commercium habebat. Successerem 1516. nactus. (A pesti fötempl. tórt. 97.)


Jakacz Andreas.
jakaczandreas1655
nem1894
Casista. Ab 1655. parochus in Garam-Szent-Benedek, ubi 1657. Andreas Szily peregit visitationem, qui de parocho sic: „Aetatis 30. hic semialtero anno. Libris satis excultus praeter Tridentinum.“


Jaklin de Elefánt Blasius.
jaklinblasius1662
nem1894
Nobilis ex Mura-Szonbat. E convictu nobilium 1662. baccalaureus. sequenti anno magister philosophiae salutatus est. 1668. parochus Szempczensis, quod munus usque 22. Maji 1671. gessit. 10. Mart. 1675. canon. Posoniensis. 22. Apr. 1674. vero M. E. Strig. 22. Apr. 1676. ADnus Bars. 29. Jun. 1679. Praepositus s. Georgii et ADnus Cathedralis una abbas B. M. V. de Schavnik. 1683. per Kuruczones captus et ab illis magne litro redemptus. 16. Maji 1684. post longam vacantiam cantor. 25. Sept. 1685. lector. qua tabulae judiciariae praelatus. 25. Sept. 1687. praepositus majer Strig. et eodem anno eppus Scardonensis. 16. Jun. 1688. eppus Tinniniensis, sequenti anno consecratus et suffraganeus ac vicarius generalis factus. 10. Jun. 1690. cancellarius regni. 14. Mart. 1691. eppus Nitriensis, retinens fere uno anno praeposituram majoram Strigoniensem. † 1695. Oct. 17. Viennae. Aetatis 53. Sepultus in domo professa S. J. Exstruxit altare majus Franciscanorum Tirnaviae.


Jaklin de Elefánt Stephanus, Nicolaus.
jaklinstephanus1725
nem1894
Natus in Elefánt. Ex Pázmáneo 21. Jun. 1725. investituas pareehus in Kis-Gyarmat in cottu Hont. hinc 18. Sept. 1726. transivit ad Vizkelet (nunc Hidaskúrt). hinc vero 16. Jul. 1731. ad Nagy-Födemes, ex qua parochia 1732. ad canonicatum Scepusiensem est promoltus, inde 17. Apr. 1735. ad Strigoniensem. 25. Jan. 1736. ADnus Bars. 29. Jan. 1752. Zoliensis installatus. 1773. ad cantoratum promotus. Fuit abbas B. M. V. de Bizere. et el. eppus Almisiensis. 24. Apr. 1785. celebravit ingenti cum pompa jubilaeum canonicatus sui Strig. † 1. Jan. 1787. Tirnaviae, aetatis 86. Exstruxit templum in natali suo vico.


Jakosztovics Joannes.
jakosztovicsjoannes1643
nem1894
Philosophus, casista. Ab 1643. parochus in Thaszár, cum filiabus Veresvár et Ujfalu. Ibidem 1647. Matthaeus Schlegel peregit visitalionem, in qua de parocho notatum: „Vir vegetus, aetatis suae circiter 29. annor. Residens in hac parochia sesquitertio anno. Totidemque est sacerdos. Non habens libros requisitos neque agendarium.“ Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay 1647. confecto.


Jakubecz Malachias.
jakubeczmalachias1786
nem1894
Ex ordine s. Franciscisaecularisatus et ADioecesi ingremiatus presbyter. Ab 1786. cooperator in Udvard. 24. Sept. 1801. investitus capellanus localis in Alsó-Szemeréd. 1807. parochia ibidem erecta. 1812. visitatio peracta. 1816. resignavit, pensione donatus.


Jakubecz Martinus.
jakubeczmartinus1692
nem1894
E. seminario s. Stephani 19. Dec. 1692. ordinatus. 30. Apr. 1693. investitus parochus in Ürmény, hinc jam 5. Maji ejusdem a. investitus in Lopej cum Lehota, ubi usque 1696. activus erat.


Jakubek Stephanus.
jakubekstephanus1711
nem1894
17. Jan. 1711. investitus in Neméthi in cottu Hont. ubi usque m. Mart. ejusdem a. mansit. Dein ad dioecesim Nitriensem transivit, hinc reversus 22. 1718. investitus in Háj. Inde 27. Jun. 1727. in Turócz-Szent-Mihály, ubi † 4. Febr. 1738.


Jakubovics Joannes.
jakubovicsjoannes1847
nem1894
Natus 28. Jan. 1847. ordinatus 14. Mart. 1870. Ex ordine s. Francisci ad Adioecesim susceptus. Ab 1889. administrator in Rarbach.


Jakucz Jacobus.
jakuczjacobus1662
nem1894
Galgóczensis. Qua alumnus semin. s. Stephani 1662. baccalaureus, 1663. magister philosophiae promotus. Theologiam in coll. gen. absolvit et 4. Oct. 1665. ordinatus. 21. Oct. ejusdem a. investitus parochus in Handlova, ubi e legatis Josephi Messei cathedram curavit. Hinc 20. Oct. 1668. in l. r. citte Szent-György, sed exhinc 1670. iterum remigravit ad Handlova. Inde 29. Mart. 1671. investitus in Német-Próna, ubi usque 1673. operatus est.


Jaloveczky Franciscus.
jaloveczkyfranciscus1806
nem1894
Natus 12. Oct. 1806. in Hradek in cottu Liptó. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae absolvit. 17. Aug. 1831. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagylévárd. Ab 1837. ibidem curatus anabaptistarum convers. 20. Oct. 1848. nominatus parochus Alsó-Korompensis, quam 15. Nov. e. a. ingressus est et post 33. annor. laborem, ob provectam aetatem 26. Sept. 1881. resignaverit. Posione donatus victitabat in Nagy-Lévard, ubi † 3. Jul. 1882.


Jabloneczky Maximilianus.
jabloneczkymaximilianus1817
nem1894
Natus 2. Oct. 1817. in Nagy-Bobrócz in cottu Liptó. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Viennae ichoavit, sed ob infirmitatem Tirnaviae terminavit. 23. Jul. 1842. ordinatus est. Cooperatorem egit in Alsó-Korompa, ab 1845. in Majtény, ab 1848. fuit conv. anabapt. in Nagy-Lévárd curatus. Ab 1854. admin. in spiritualibus, ab 1856. parochus, 1858. munere VADiaconi in Distr. Malaczkensi surr. et ab 1881. ord. fungebatur. Titulo canonicatus m. e. Strig. condecoratus. † 11. Febr. 1889.


Jámbor Joannes.
jamborjoannes1718
nem1894
Jaurinensis. Qua alumnus seminarii Mariani 1718. defendit universam philosophiam. 15. Apr. 1719. investitus parochus in Rózsavölgy, ubi † 17. Jan. 1729.


Jámbor Joannes.
jamborjoannes1721
nem1894
Finitis studiis theologicis ordinatus et 5. Jul. 1721. investitus parochus in Verbó. Hinc 17. Apr. 1723. in Barth, ubi 7. Mart. 1725. successorem nactus. 22. Apr. 1730. investitus in Zámoly, ubi 1731. Paulus Forgács peregit visitationem, qui de parocho notavit: quod sit presbyter 10. annis, hic uno. Usque 1732. ibidem operatus. 9. Maji 1735. investitus in Magyarbél. Ibidem usque 28. Aug. 1736. activus erat.


Jámbor Petrus.
jamborpetrus1860
nem1894supp
Natus 17. Jul. 1860. Theologiam Strigonii 1885. absolvit. 7. Aug. ejusd. a. ordinatus. Cooperatorem egit Szeniczii, ab 1888. in Vedröd. 1889. admin. in Rarbach. Ab 1890. iterum cooperator in Holics. 1894. int. adm. in Stepanó, ab 1894. parochus ibidem.


Jambrikovics Georgius.
jamborikovicsgeorgius1677
nem1894
5. Maji 1677. investitus parochus in Magasfalva, ubi usque 1687. operatus est.


Janács Adamus.
janacsadamus1760
nem1894
Natus 5. Jan. 1760. in Kisutcza-Ujfalu in cottu Trencsén. Theologiam cum a. quinto in semin. gen. Posonii 1787. absolvit. Cooperatorem egit in Szenográd, ab 1789. in Hodrusbánya. Hinc m. Jun. 1791. adm in. in Kolpach usque m. Sept. ejusd. a. Dein cooperator in Selmeczbánya usque 1803.


Janátsy Laurentius.
janatsylaurentius1795
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posoniensi 1795. absolvit. 1796. ordinationem expectavit Tirnaviae. Cooperatorem egit in Laksár-Ujfalu, ab 1798. in Gajar. 6. Jun. 1806. factus capellanus localis in Rarbach. Hinc 28. Febr. 1807. transivit ad Almás. 15. Mart. 1808. incendium exortum e regione parochiae, quod 40. domos consumpsit. † 29. Jan. 1812. ibidem.


Jancsó Andreas.
jancsoandreas1756
nem1894
Natus 29. Nov. 1756. in Garamkeszi cottu Bars. Theologiam cum quinto a. in seminario generali Budensi 1784. terminavit. Cooperatorem egit in Szent-Miklós. Ab 1787. admin. in Fenyö-Kosztolány usque 1789. Tunc se Tirnaviam recepit. 1792. qua deficiens presbyter Szobotistii, 1793. in Köpösd, item ab eodem a. cooperatorem egit in Üsbégh, ab 1795. in Galantha, ab 1796. in Vágszerdahely, ab 1799. in Ardanócz, 1803. reversus Tirnaviam. Ab 1804. cooperator in Nagy-Surány. 8. Apr. 1806. factus admin. capell. localis in Nyitra-Pásztó, quam 1. Jan. 1809. resignavit et factus cooperator in Pereszlény. Ab 1810. in Nagy-Jácz, ab 1812. in Mánya 1814. instituto emer. parochorum ingremiatus Tirnaviae. 14. Jan. 1816. interim capellanus localis in Felsö-Szöllös, hinc jam 13. Febr. ejusd. abivit Tirnaviam. † 3. Aug. 1824. in Ó-Bars.


Jancsó Georgius.
jancsogeorgius1791
nem1894
Natus in Ó-Bars. Theologiam cum cursu practico quinti anni in semin. Poson. 1791. terminavit. Cooperatorem egit in Gyerk, ab 1793. in Nyék. Mense 28. Febr. 1796. capellanus localis in Uj-Bars installatus, ubi usque 21. Oct. 1800. operatus. Tunc Tirnaviam citatus. Dein factus cooperator in Radosó. Ab 1801. iterum Tirnaviae. Ab 1802. cooper. in Kövesd. Hinc 5. Jul. 1805. capellanus localis in Kolpach. Inde 11. Nov. 1808. itidem Tirnaviam vocatus. Dein cooperator in Nádas in cottu Hont. 1809. factus admin. in Suránka, ubi usque 1812. mansit. Dein cooperator in Nagy-Surány, ab 1814. in Galantha. Mense Aug. 1815. admin. in Pritrsd, a m. Aug. in Biksárd, a m. Dec. 1821. iterum in Pritsrd, usque 1824. Hinc demum cooperator in Marczal, ubi † 31. Aug. 1830.


Jancsó Jacobus.
jancsojacobus1678
nem1894
Bajmócziensis. Qua alumnus semin. s. Adalberti 1678. baccalaureus, 1679. magister philosophiae. Theologiam in coll. gener. absolvit. 1681. ordinatus. 31. Aug. 1684. investitus parochus in Lopassó, 1685. a revoltantibus percussus. Mansit hic usque 1690. Tunc applicatus fuit in Német-Lipcse. Hinc 5. Jun. 1692. investitus in Csejthe. Inde 18. Jun. 1695. in Zolio-Lipcse, ubi munus VADni etiam gessit. Operatus usque 1712.


Jancsó Julius.
jancsojulius1856
nem1894
Natus 5. Apr. 1856. Theologiam Strigon. 1879. absolvit et 21. Jun. ejusdem a. ordinatus est. Cooperatorem egit in Nagy-Lévard, ab 1881. in Vittencz. Ab 1885. parochus in Miava et mox notar. distr. ejusdem cognominis.


Jancsovics Alexander.
jancsovicsalexander1734
nem1894
Nagy-Tapolcsányensis. 4. Nov. 1734. ex Pázmáno ad alumnatum Budensem Széchényianum missus. 13. Aug. 1737. investitus parochus in Jászfalu. Hinc 20. Jun. 1741. in Endrefalva, ubi † 30. Jun. 1745.


Jancsovics Joannes.
jancsovicsjoannes1720
nem1894
A m. Mert. 1720. cooperator Pestiensis, 14. Mart. 1722. investitus parochus in Udvard. 1727. Tirnaviae ad doctoratum ss. theologiae promotus. 5. Jun. 1725. investitus in 1. r. citte Korpona, resignantibus ibidem Piaristis, sed vix salutatis liminibus Udvardiensem repetiit. Ibidem 1731. Forgács Paulus peregit visitationem, qui de parocho notavit, quod sit diligens. Etiam munus VADni gessit. 11. Febr. 1733. investituram accepit pro Érsekujvár, ubi usque m. Nov. ejusdem a. operatus est. (Pesti fötemplom tört. I. 255.)


Jancsovics Paulus.
jancsovicspaulus1700
nem1894
29. Apr. 1700. investitus parochus in Csered. Hinc 26. Oct. 1702. in utramque Szemere, ubi usque 1704. operatus est. Ab 1708. in Drégely-Palánk. Qui residentiam suam ex Drégely ad Palánk transtulit. † 1727. ibidem.


Jancsovics Stephanus.
jancsovicsstephanus1712
nem1894
Absoluto a. secundo theologiae speculativae in Pázmáneo, ordinatus et 10. Sept. 1712. in Nagy-Jácz parochus investitus. Ibidem 1713. Paulus Zichy visitationem peregit, in qua de parocho notavit, quod sit doctrinae benae. Hinc 5. Maji 1714. transivit ad Prassicz cum filiabus suis, cum reapplicatone parochiae Zavadensi et filialium. 6. Febr. 1721. cum deputatis sociis inquisitionem peregit contra praedicantem Szeptencz-Ujfalvensem. † 14. Jan. 1722. ibidem.


Jancsovics, vel Jankovics, alias Mondok Joannes.
jancsovicsjoannes1647
nem1894
10. Febr. 1674. investitus parochus in Krakován. Hinc 1676. per combium cum Andrea Horváth transivit ad Lopassó, ubi usque 1679. operatus est.


Jancsovics, vel Jankovszky Jacobus.
jancsovicsjacobus1624
nem1894
Lopasóviensis. Unus e 17. primis alumnis 1624. ad collegium Páznáneum susceptis. Occurrit 1630. parochus in Bars-Szent-Kereszt, qui 4. et 5. Oct. inter fuit synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmán celebretae. 1633. canonicus Posoniensis 1634. fuit admin. in Récse. De quo Georgius Draskovics in visitatione eodem a. peracta sic notevit: parochivices gerit, canonicus Posoniensis. Contra illum conquesti sunt cives, quod interdum negligit parochi munia, causa est, quia etiam officia canonici, praesertim tempore decimationis explere cogitur, nec ad omnia sufficit. 1644. in capitulo nominatur inter hebdomadarios. 1647. nominat illum qua canonicum alteristam catalogus cleri jussu Georgii Lippay confectus.


Janecska Joannes.
janecskajoannes1622
nem1894
Occurrit 1622. parochus in Dojcs. Nominatur in libro antiquissimo ordinum communitatis. 1630. fuit parochus et decanus in Malaczka et qua talis interfuit synodo 4. et 5. Oct. per Petrum Pázmány Tirnaviae celebratae. Iterim factus canonicus Posoniensis. Georgius Draskovics peregit visitationem, qui de illo sic: „Anno elapso hic agere jussus. Quadragenarius, vir bonus, cujus singulari labore et industria templum reparatum. Mirum quantum laudatur a concionibus. Etiam exempore dicit, licetparum studuerit. Vinum amat. Breviarium et alios libros possidet. Diligens in suo munere.“


Janecz Joannes.
janeczjoannes1801
nem1894
Fuit dioecesis Nitr. presbyter parochus et VADnus in Alsó-Motesicz. A 21. Jan. 1801. praesentam accepit ad Negy-Rippény et ad ADioecesim susceptus. Sed mox resignavit et ad pristinam reversus est.


Janek Josephus.
janekjosephus1799
nem1894
Theologiam cum quarto a. in seminario AEppali Posonii 1799. terminavit. Cooperetorem egit in Nagy-Túr, ab 1800. in Sellye, ab 1801. in Léva. 1. Sept. 1802. admin. factus in Ipoly-Szécsényke, hinc 1804. iterum cooperator et quidem in Muzsla. 20. Apr. 1805. praesentatus parochus in Zeliz, ubi † 3. Jan. 1818.


Janics Adamus.
janicsadamus1763
nem1894
Natus in Csejthe. Auditis philosophiam, et theologiam 1763. ordinatus 8. Febr. ejusdem a. applicatus praebendatus chori metr. eccl. Mense Apr. 1764. capellanus Tirnaviensis. Hinc 22. Dec. 1765. parochus in Tóth-Megyer. Ibi 19. Oct. 1779. peracta fuit visitatio Batthyányiana, in qua de parocho: „Habet tres fratres, unus in Úrmény parochus, alter provisor, tertius aulae praefectus apud comitem Károlyi. Promotus erga praesentam Antonii com. Károlyi.“ † 31. Jul. 1792.


Janics Joannes.
janicsjoannes1729
nem1894
Natus 1729. Csejthae. Patrem habuit officialem dominalem. Societati Jesu se addixerat 1749. in hac absolutis studiis philosophicis et theologicis, doctor philosophiae creatus. Ipse dein partim humaniores literas, partim altiores scientias docuit. Cassatio illum invenit Budae professorem canonum praefectum congr. maj. studiosorum et exhort. dom. Post hanc ad ADioeecsim susceptus cooperatorem egit Sexardini tribus mensibus. Postae partim fratrem parochum juvabat ultra annum, partim Posonii morabatur, litteratura occupatus. 3. Aug. 1776. praesentam accepit pro Úrmény, ubi 18. e. m. et a. investitus. Ibidem 25. Oct. 1779. visitatio Batthyániana perracta in qua de illo: „Frangi necesse est multicibus hujus parochiae occupationibus nisi capellanus eidem accedat.“ Transactis quatuor a. inter meras parochianorum vexas et afflictiones † 26. Jun. 1780. ibidem.


Janicskovits, vel Janikovics, aut Putakovics Franciscus.
janicskovicsfranciscus1776
nem1894
22. Jan. 1766. missus Scepusium. 1700. factus parochus in Lomnicz, qua cum transivit ad dioecesim Scepusiensem. Postmodum ad ADioecesim reversus. 31. Oct. 1777. investitus parochus in Detrekeó-Szent-Péter. Diversas difficultates tolerandes habuit. Sic Franciscanis Malaczkaensibus, contra jus parochi, facultas data est celebrandi in arce Detrekó. 16. Oct. 1778. Carolus com. Pálffy moram exstrucionis domus parochialis per negligentiam incolarum injectam esse significans, cum ligna a dominio jam pridem assignata fuere. 1779. transivit ad Gajar, quam 1795. resignavit et se Szakolczam recepit, ubi † 28. Mart. 1807.


Janik Josephus.
janikjosephus1816
nem1894
Natus 5. Jun. 1816. in Hradek in cottu Liptó. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 8. Aug. 1841. ordinatus est. Cooperatorem egit in Unin, ab 1843. in Egbel, ab 1845. in Holics et ab 1852. in Gajar. 1857. factus parochus in Detrekeö-Csútörtök. Ipsius solertia fideles complures sacros hymnos addicerunt et pro communi aedificatione pulcherrime decantarunt. Hinc m. Mart. 1867. translatus ad Detrekeö-Sz.-Miklós, quam 28. Apr. e. a. occupavit.


Janík Josephus.
janikjosephus1816
nem1894supp
1893. parochiam Detrekö-Szent-Miklós resignavit, amplectens statum quietis.


Janiss Franciscus.
janissfranciscus1838
nem1894
Natus 21. Nov. 1838. Theologiam Strigonii absolvit. 29. Jul. 1860. ordinatus. Cooperatorem egit in Ürmény, ab 1861. Kis-Tapolcsány et ab 1864. in Hidaskürt. 1866. capellanus castrensis ad legionem pedestrem Aducis Vilhelmi nro 12. applicatus. Ab 1867. curatus in caes. r. invalidorum milit. domo Viennae. Ab 1869. cooperator Budae ad s. Annam. Hinc 1872. aliquo tempore valetudinem curans in Maria-Nostra, dein cooperator in Nagy-Maros. 1874. administrator in Viszoka, hinc 11. Oct. 1879. in Nagy-Modró, quam 1882. resignavit et qua emeritus victitat potissimum in Pöstyén.


Jankó Alexander.
jankoalexander1779
nem1894
Natus 13. Maji 1779. Theologiam cum quarto a. in seminario Mariano 1804. absolvit et 12. Aug. ejusd. a. ordinatus est. 1805. applicationem in Magyarbel expectavit. Cooperatorem egit in Szempcz, 1814. parochus in Nádszeg. 1858. aetate fractus beneficium resignavit et inter emeritos parochos numeratus victitabat in Nádszeg, ubi etiam † 26. Aug. 1859.


Jankó Joannes.
jankojoannes1800
nem1894
Theologiam cum a. quarto in semin. AEppali Posoniensi 1800. absolvit. Cooperatorem egit in Hidaskúrt. 1803. parochus in Magyarbél usque 1809. Abhinc cooperator Pestini ad s. Spiritum, ab 1810. Comaromii. 1811. paro chus in Érseklél, ubi † 15. Oct. 1821.


Jankó Ludovicus.
jankoludovicus1821
nem1894
Natus 18. Nov. 1821. in Réthe in cottu Poson. ex helv. conf. addictis parentibus. Philosophiam et theologiam Tirnaviae absolvit. 24. Apr. 1846. ordinatus est. Cooperatorem egit in Vásárút, post decem menses, ab 1847. in Nagy-Magyar, ab 1850. in Vág-Szerdahely, eodem a. etiam in Nyék, ab 1852. in Szölgyény, hinc 1856. reversus ad Nyék. 1860. transivit ad Tölgyes, demum 10. Aug. 1861. in Helemba, ubi 1. Sept. e. a. appulit. Fuit strenuus defensor jurium parochialium. Aug. 1870. transpositus ad Csiffár, ubi 13. e m. et a. ingressus. Hinc 30. Jun. 1880. transivit ad Tölgyes, ubi † 9. Jan. 1882.


Jankó Stephanus.
jankostephanus1837
nem1894
Natus 27. Apr. 1837. in Szeli in cottu Poson. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvit. 24. Febr. 1862. ordinatus est. Cooperatorem egit in Karanság, ab 1864. in Nagy-Megyer et Hédervár, ab 1867. in Tölgyes, 1870. Tirnaviam vocatus. Ab 1871. in Vágszerdahely, ab 1872. in Szomor. 1874. inter deficientes sacerdotes susceptus. 1875. admin. in Kóspallag, ubi usque 1884. exhaesit. Nunc absque officio vivit in Galantha.


Jankolás, vel Jankoss Stephanus.
jankolasstephanus1645
nem1894
Ab 1645. parochus in Pernek. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay 1647. confecto. Operatus usque 1649. Filiales habuit Konyha et Almás.


Jankovics Adalbertus.
jankovicsadalbertus1783
nem1894
Theologiam cum quinto a. in Pázmáneo 1783. absolvit. Cooperatorem egit in Veszele. Hinc 1785. parechus in Nagy-Szelezsény, ubi magnus benefactor ecclesiae et parochiae. † 1805. ibidem.


Jankovics Carolus.
jankovicscarolus1827
nem1894
Theologiam cum quarto a. in semin. s. Stephani 1827. absolvit. Cooperatorem egit in Nádas in cottu Hont. ab 1829. in Garam-Ujfalu, ab 1831. in Nagy-Ólved. 1833. admin. in Fajkúrth, ubi † 13. Apr. 1837.


Jankovics de Jeszenicz Josephus.
jankovicsjosephus1841
nem1894
Natus 21. Mart. 1841. Philosophiam Tirnaviae, theologiam Strigonii absolvitt. Cooperatorem egit in Unin, ubi a. m. Mart. 1867. usque m. Maji e. a. munus int. admin. sibi concreditum. Abhinc iterum cooperator etquidem in Vittencz. Hinc 1. Oct. 1874. parochus in Istvánfalva.


Jankovic Josephus.
jankovicsjosephus1841
nem1894supp
Usque 1893. parochus in Isvánfalva, hinc transivit ad Pudmericz.


Jankovics Georgius.
jankovicsgeorgius1675
nem1894
Pruszkensis in cottu Trencsén. E coll. generali 1675. baccalaureus, 1676. magister philosophiae. Theologiae in eodem semin. studuit. 8. Apr. 1878. in Szklenó-Fürdö, ubi usque 1705. mansit. 6. Dec. 1709. investituram accepit pro Geletnek, ubi 1710. successorem nactus.


Jankovics Georgius.
jankovicsgeorgius1678
nem1894supp
8. Apr. 1678. ord. 28. Jun. 1703. investitus paarochus in Szklenö-Fůrdö.


Jankovics Ignatius.
jankovicsignatius1779
nem1894
Theologiam cum tertio a. in Pázmáneo 1779. absolvit. Cooperatorem egit in Bozók, ab 1780. in Lévárd, ab 1781. in Emöke. 22. Febr. 1782. factus parochus in Nagy-Herestyén, 8. Jul. 1787. contra illum vice-comes Barsien. conquestus. Hinc m. Aug. ejusd. a. transivit administrare Sissó. 1788. ob furiosum agendi modum unius mensis ascesi subjectus. Diebus veneris et mercurii praeter panem et aquam nihil accepit,ab officio suspensus donec serio emendatus morum praebuerit specimen melius. Abhinc deficiens. 1793. deseruit ADioecesim.


Jankovics Joannes.
jankovicsjoannes1663
nem1894
Occurrit 1633. parochus in Sasvár, de quo Joannes Köszeghy in visitatione eodem a. peracta notavit: „Dicitur, et ita etiam ipsemet adverti, esse diligentem in suo officio exequendo in Ecclesia, commendatur etiam quoad mores et conversationem.“


Jankovics Martinus.
jankovicsmartinus1639
nem1894
Occurrit 1639. parochus in Turócz-Szent-Márton, post breve tempus profligatus. (Schemat. hist. Neosol. 1867. 244.)


Jankovics Michael.
jankovicsmichael1698
nem1894
27. Apr. 1698. investitus parochus in Tardos. Ibidem statum ubique desolatum invenit. In lata periferia curam animarum gerere debuit.


Jankovics Michael.
jankovicsmichael1712
nem1894
1. Maji 1712. investitus parochus in Nagy-Szalatna, ubi usque. 1721. operatus est. Mense Jan. 1723. accepit Istvánfalva. Ibi eodem a. concriptio fuit peracta in qua de illo: Annor. 39. in cura animarum 11. Catochesim facit pravulorum et ante meridiem concionatur catechice. Bonae famae.“ Mansit hic usque 1726.


Jankovics, aut Jankovitius Joannes.
jankovicsjoannes1647
nem1894
Occurrit 1647. parochus in Vesztenicz, cum filia Szucsán. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem. a. conffecto.


Jankovics, aut Jankovitius Joannes.
jankovicsjoannes1646
nem1894
Ab 1646. parochus in Búr-Szent-Miklós. Nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay 1647. conscripto. 1660. primam matriculam scribere incepit. Successorem 11. Maji 1665. nactus.


Jankovssky Jacobus.
jankovicsjacobus1584
nem1894
Occurrit, 1584. parochus in Szenográd. Annor 40. testem egit pro favore A. Rakoncza. (Ex notis Georgii Palkovics.)


Janni, vel Fanni Georgius, Leopoldus.
jannigeorgius1694
nem1894
Theologiam cum secundo a. in academia Viennensi absolvit. 13. Mart. 1694. investitus parochus in Hidas et Misérd. 1695. ibidem Stephanus Illyés peregit visitationem, qui de parocho sic: Aetatis 44. sacerdoti 22. Novit germanicam et italicam.“ Operatus est usque 1696.


Jánóky de Ráhó Carolus.
janokycarolus1813
nem1894
E dioecesi Nitriensi 1813. assumtus ad Adiocesim. Cooperatorem egit ab 1815. in Balassa-Gyarmat, ab 1816. Comoromii, 1819. capellanus castrensis legionis equestris ADucis Ferdinandi 8. Apr. 1825. praesentatus parochus in Izsa, quam 2. Maji e. a. in gressus. 1831. fidelibus perniciem intulit, antea penitus ignota contagio, sic dicta cholera, quae a. 2. Aug. usque 18. Sept. e catholicis 98 enecavit. † 25. Apr. 1849. Sepultus in coemeterio catholicorum.


Jánoska Adalbert.
janoskaadalbert1760
nem1894
Natus 14. Apr. 1760. in Kovarcz in cottu Nitr. Theologiam usque tertium a. in Pázmáneo didicit in cum quinto in gener. semin. Posonii 1786. terminavit. 1878. in domo presbyterorum s. Josephi Tirnaviae transegit. Cooperatorem egit in Koros, ab 1788. in Nagy-Tapolcsány, ab 1789. in Vág-Szerdahely. Illius veri pastoralis zeli perdurans husucque grata in populo memoria: ac eruditione insignem, multa penu comparata librorum supellex in bibliotheca parochiali existenc, posteritali reliquit. † 9. Apr. 1802. ibidem.


Jánoska Joannes Nep.
janoskajoannes1777
nem1894
Natus 18. Maji 1777. Theologiam cum tertio a. in seminario Posoniensi 1798. absolvit. 7. Mart. 1800. ordinatus. Primam applicatinonem qua praebendatus in choro metr. eccl. Strig. accepit. Mox cooperator Strigonii in 1. r. citte. 25. Febr. 1803. ibidem parochus praesentatus, cui 2. Maji 1808. renunciavit, factus secretarius officii vicarialis Tirnaviensis. Dein cancellarius ejusdem officii. Hinc 23. Oct. 1816. praesentatus parochus in Drégely-Palánk, una VADnus districtus Honth. medii. † 3. Maji 1850. ibidem.


Jánoska, etiam Jajuska, vel Tajuska Joannes.
janoskajoannes1750
nem1894
Letaviensis ex cottu Trencsény. 28. Aug. 1750. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. 19. Maji factus cooperator in Kis-Krsztyene, Hinc. 11. Jul. 1754. in Ó-Tura. 17. Jul. 1755. investitus parochus in Alsó-Récsény. Hinc 2. Nov. 1757. transivt ad Kovarcz, ubi † 15. Apr. 1775.


Janosovics Georgius.
janosovicsgeorgius1671
nem1894
5. Oct. 1671. investitus parochus in Rohó, ubi usque 1675. operatus est.


Janosovics Michael.
janosovicsmichael1631
nem1894
Fuit ab 1631. licentiatus in Német-Gurab. De quo Georgius Draskovics in visitatione 1634. peracta sic: „Német-Aisgrub prius filialis ad Csataj. postea ungaris incolis germanos suptrantibus Illésházy praedicantem ungarum invexit. germani ad Csataj comeabant. Deinde vero ante trienium converso ad fidem catholilicam praedicante Michaele Janosovics hungaro, totus pagus illius dicta audire et illi solvere jussus.“


Jánossy Franciscus.
janossyfranciscus1761
nem1894
Natus 30. Mart. 1761. in Sasvár. Theologiam cum quinto a. in seminario generalis 1787. absolvit. Cooperatorem egit in Koross, ab 1790. in Nagy-Topolcsány. Hinc parochus in Kisvendég. Inde m. Aug. 1806. transivit ad Prassicz. Hinc 23. Jun. 1811. ad Nagy-Tapolcsány, una VADnus districtus ejusdem cognominis. † 28. Jul. 1819.


Jánossy Joannes.
janossyjoannes1842
nem1894
Natus 21. Dec. 1842. Theologiam in seminario Nitriensi absolvit 25. Jul. 1867. ordinatus est. Praesentam pro parochia Ujlak, a Stepano com. Esterházy 1871. accipiens, ad ADioec. susceptus, prius ibidem admin. dein parochus investitus est. † 2. Jun. 1886.


Janovics Georgius.
janovicsgeorgius1687
nem1894
Sasvárensis. Qua saecularis in universitate Tirnaviensi 1687. magister philosophiae. Theologiam in collegio rubrorum cum quarto a. 1690. absolvit 1. Maji 1691. ordinatus est. 22. Apr. ejusdem a. investitus parochus in Vagyócz. Hinc 27. Jan. 1694. in Búr-Szent-György. Ab eodem a. usque 1696. occurrit etiam in Bogdány. Ibidem 1694. Stephanus Illyés peregit visitationem, qui de parocho sic: „Aetatis 27. sacerdotii quatuor.“ 2. Apr. 1696. investituram accepit in Lopej. Inde 17. Apr. 1697. in Kis-Palugya. Hinc 7. Jul. 1702. in Dojcs. Sub eo prima vice inveniuntur rationes ecclesiae deductae. Hinc 22. Apr. 1711. in Ocsova, una cum Szalatna. 1712. transivit ad Szelecz. Inde demum 12. Sept. 1718. obtinuit investituram pro 1. r. citte Vetero-Zolio, ubi † 21. Jan. 1738.


Janovics Joannes.
janovicsjoannes1663
nem1894
E seminario s. Stephani 5. Dec. 1663. ordinatus 8. Apr. 1664. investitus parochus in Pöstyén, ubi m. Sept. e. a. successorem nactus 14. Apr. 1666. investitus in Drégely-Palánk. Demum 26. Jan. 1669. in Pohorella.


Janovics Mathias.
janovicsmathias1663
nem1894
9. Mart. 1663. investitus parochus in Maniga. Primus inscriptus in protocollo investitorum parochorum cui titulus: Nomina parochorum, quos ego (Stephanus videlicet Bartok) cum vicariatu meo ad parochias expedivi.“ Ex Maniga 30. Apr. 1664. investitus in Rózsavölgy.


Janovszky Josephus.
janovszkyjosephus1750
nem1894
Nobilis Magospartensis ex cottu Bars. Qua ulumnus seminarii s. Stephani 1750. baccalaureus, 1751. magister philosophiae. Theologiam cum quarto a. 1754. absolvit 7. Maji ejusd. a. investitus parochus in Magy-Mánia. 1755. cepit augere capellam in filia Magy-Valház, quam 1761. consummavit. 1755. dignitate VADni districtus Verebélyensis doctoratus 1776. ab neoerectum capitulum Neosoliense evectus, ubi † 30. Nov. 1791.


Jantulik Andreas, Josephus.
jantulikandreas1746
nem1894
Turzóúfarvensis ex cottu Trencsiniensi, ex dominio Bicse. Cujus avus ad passum Turzófalvensem constitutus custos a Kuruczonibus securi percussus. 4. Nov. 1746. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Dum deponeret vestes saecularessic fuit indutus: habuit chlamidem coloris cerueli pelle vulpina circumdatam, tunicam e panno serico viridem cum nodulis argeteis, cingulum coloris violacei e zona Viennensi cum argento praeparata, cum nodis 20. sericeis ac totidem rotulis utrinque eosdem nodos terminantibus. Caligas e panno ceruleas et conturnos cum zona argentea.“ Aliqui etiam in pileo habetant fimbriaturam argenteam, aut zonas ex auro, vel argento. Plures caligas rubras, coturnos plicatos, album collipendium. Theologiam speculativam Viennae audivit. 7. Sept. 1749. a. suffraganeo Viennensi ordinatus. 30. Aug. 1750. missus pro cooperatore ad Lévárd. 21. Maji 1751. investitus parochus in Moravánka. 24. Mart. 1757. petiit facultatem in sacello castelli Stephani Motesiczky celebrandi. Hinc 7. Aug. 1764. in Nyitra-Sárfö. 1665. levavit lapidem sepulchralem marmoreum cum effigie Ladislai de Zelemér provisoris bonorum Aeppalium 1570. sepulti. 1771. ecclesiam in Lipovnok erexit. 1775. vero turrim ecclesiae in matre renovavit. 8. Jun. 1780. visitatio Batthyániana peracta. † 21. Mart. ejusdem a.


Janyik Michael.
janyikmichael1815
nem1894
Ab 1815. cooperetor in Bozók. Hinc 8. Aug. 1820. investitus parochus in Alsó-Badin. Hinc 25. Sept. 1833. transivit ad Bozók, ubi † 19. Jun. 1848.


Járfas Demetrius.
jarfasdemetrius1634
nem1894
Patria Gyöngyösiensis. Remae in collegio germenico et ungarico pietati bonisque literis operam sedulam dedit. Appulit 1634. in patriam et per Sanctimoniales Posonienses pro parocho in pago suae pofossionis Nagymagyar opere adscitus est. Eodem a. Georgius Draskovics ibidem peregit visitationem, qui de parocho: „Solitarius. Moniales illi apud oeconomum suum hospitium et intertonionem providerunt.“


Járfas, vel Gyarfás Benedictus.
jarfasbenedictus1672
nem1894
Theologiam cum tertio a. absolvit. 6. Maji 1672. investitus parochus in Lédecz, ubi 1674. Andreas Péterffy peregit visitationem, qui de paroche sic: „Annor. 28. Habet duo cubicula. In ecclesia statuae sanctorum per Turcas destructae. Ex 14. inquilinis parochi habet tantum 4. reliqui per Turcan exusti et dispersi.“ 29. Apr. 1880. in Györkény. ubi usque 1686. operetus est.


Jaromin Georgius.
jaromingeorgius1674
nem1894
29. Sept. 1674. investitus parochus Árva-Arcensis et in Paraszt-Dubova.


Jarosini Georgius, Augustinus.
jarosinigeorgius1674
nem1894
29. Sept. 1674. investitus parochus in Árva-Váralja, ubi 1690. successorem nactus. 24. Aug. 1696. in Bábaszék. Hinc 17. Apr. 1698. in Nagy-Szuha, ubi usque 1699. operatus est.


Jaross de Nemcz-Miticz Vincentius.
jarossvincentius1795
nem1894
Natus 22. Jan. 1795. in Koltha in cottu Comar. Philosophiam et theologiam cum quarto a. in semin. s. Stephani 1818. absolvit. 12. Aug. ejusdem a. ordinatus est. Praebendatus chori eccl. metr. Ab 1820. cooperator Tirnaviae. 20. Oct. 1829. investitus parochus in Cseke, hinc jam 26. Oct. ejusdem a. per cambium cum Andreae Krssák. Qui obtento Verebély mox reverti voluit ad suam pristinam stationem Cseke, sic Jaros obtinuit Verebély. Ab 1831. VADnus per districtum. Verebély et schol. nat. inspector. 20. Apr. 1841. installatus canonicus Strigon. 1850. Adnus Comarom. 1853. abbas s. Aegydii de Simighio. † 22. Jun. 1859. Strigonii.


Jaross Georgius.
jarossgeorgius1738
nem1894
Nimniczensis, ex cottu Trencsin. 31. Oct. 1738. susceptus in alumnatum Budensem Széchényianum. Qua alumnus collegii generalis 1741. baccalaureus, 1742. magister philosophiae. Theologiam in eodem collegio cum tertio a. 1745. terminavit. 21. Jul. ejusd. a. pro cooperatore ad Vittencz missus. 7. Sept. 1746. investitus parochus in Spácza. † 3. Mart. 1751. ibid.


Jaross Joannes, Apollinaris.
jarossjoannes1743
nem1894
Nobilis. Natus in Uminicz (Ujnémet) in cottu Trencsén. Qua alumnus seminarii Mariani. 1743. baccalaureus, 1744. magister philosophiae. Theologiam in eodem semin. cum tertio a. 1747. terminavit. 9. Aug. ejusd. a. missus pro cooperatore ad Csejthe. 18. Febr. 1750. investitus parochus in Bohunicz. Hinc 7. Maji 1757. in Galgócz. 1768. congregatio s. Annae stabilita. 19. Aug. 1776. concessa est usque futurem dispositionem Galgócziensibus processio ad Sasvár. 15. Jun. 1780. peracta visitatio Batthyániana. 1798. Joannes Nep. Erdödy xenodochium fundet cum capella, in cujus ara statua B. M. V. Cellensis posita, ante quam quotidie missa celebranda. (Acta Xenodochii vide cat. 3. fundat. saec. ab 1776-1788.)


Jászay Andreas.
jaszayandreas1630
nem1894
Occurrit 1630. parochus in Egerszegh, nominatur in visitatione per Voplfgangum Ejsekujvári, hic et in Nyitra-Vicsap, (nunc Vicsap-Apáti) eodem a. peracta. Synodo Tirnaviensi per Petrum Pázmány 4. et 5. Oct. ejusdem a. celebretae qua parochus in Tardoskedd interfuit.


Jászay Joannes.
jaszayjoannes1630
nem1894
Occurrit 1630. licentiatus in Polybolt (Ipoly-Bolyk.) Interfuit synodo Tirnaviae per Petrum Pázmány 4. et 5. Oct. ejusd. a. celebratae. 1647. nominatur in catalogo cleri jussu Georgii Lippay eodem a. confecto.


Jászay Michael.
jaszaymichael1689
nem1894
E seminario s. Stephani 19. Jul. 1689. ordinatus. Mense Oct. ejusdem a. investitus parochus in Bélaház. Hinc 26. Apr. 1691. in Turócz-Szent-Ilona et mox 16. Jun. ejusdem a. in Kamenicz et Lelócz. Sed hoc relinquens aliam petiit regionem et 13. Jul. 1691. investituram accepit in Nyerges-Ufalu, ubi tantum usque 1692. operatus est. Mense Oct. 1694. accepit Vilke. Hinc 3. Apr. 1698. Szakal, ubi 1699. successorem nactus. Denique 19. Aug. 1712. investitus in Istvánfalva, ubi usque 1714. activus erat.


Jaszek Franciscus.
jaszekfranciscus1883
nem1894
Ab 1833. cooperator in Kis-Tapolcsány, ab 1834. in Sziglistberg et ab 1839. in Selmeczbánya. 1840. obtinuit parochiam Kormossó. Fuit cottus Hont tabulae jud. assessor. † 9. Maji 1847. ibidem. Aetatis 47.


Jaszlóczy Georgius.
jaszloczygeorgius1661
nem1894
Fuit ab 1661. usque 1663. parochus in Báhomy. 25. Apr. 1665. investitus in Galgócz. Hinc 3. Maji 1666. in Rózsavölgy, ubi usque 1669. mansit. 6. Apr. 1672. investituram accepit pro Krakován, ubi 10. Febr. 1674. successorem nactus.


Jaszlóczy Jacobus, Alexius.
jaszloczyjacobus1657
nem1894
Natus in Jaszlócz. Qua alumnus Thomae Pálffy eppi Csanád. in universitate Tirnaviensi 1657. baccalaureus et 1658. magister philosophiae. 1659. alumnus Pázmánei. Postquam Jacobus Haskó m. Maji 1660. parochiam Szomolány cessit, ille hanc occupavit. Ibi, inscriptio matricularis, uti ipse notabat, „1664. propter disturbia vacabat“ et „1665. consignationem infirmitas gravis impedivit.“ 1672. quinque laterales aras statuit. 1673. jam VADnus Eodem a. Ferdinandus Pálffy peregit visitationem, qui dicit, quod Barbara Ludányi novitus erexit capellum dolorosae B. M. V. in qua parochus singulis mensibus unum sacrum dicere debet pro legato prato. In eccl. parochiali cryptam parari fecit, quam fundatione proviait. 27. Apr. 1676. instailatus canonicus Posoniensis. Factus abbas de Czikador. 1686. canonicus cantor. 1687. testem egit contra canonicum Viza imposturas patrantem, tunc aetatis quinquagesimo. 1698. substitutus parochi eccl. coll. ad s. Martinum usque 1700. Jam 1697. Iector, et el. eppus Tribunicensis. 1698. installatus praepositus in Volkra. † 1708. Magnus benefactor capituli, qui 10,273 flnos pro sacris perpetuis reliquit.


Jaszlóczy Jacobus.
jaszloczyjacobus1669
nem1894
Theologiae in Pázmáneo studuit. 1. Maji 1699. investitus parochus in Turócz-Szent-Mária, hinc una et in Szent-György sacra administrabat. Sub Rákóczyanis ministri unus post alterum introducti; qui, pace regno reddita, par