logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria
V roku 1894 kňaz Ostrihomskej arcidiecézy Ľudovít Némethy zostavil a vydal Schematizmus Ostrihomskej diecézy od najstarších čias až po rok 1894. Ostrihomské arcibiskupstvo zaberalo skoro celé územie Slovenska, okrem Nitrianskeho biskupstva a územia Šariša, Zemplína a Abova, ktoré patrili do diecézy Eger (Jáger). Na našej stránke prinášame informácie o kňazoch pôsobiacich na Slovensku, tento schematizmus je pre nás jedným zo základných prameňov informácii a preto ho na našej stránke zverejňujeme. Môžete si ho stiahnuť zoskenovaný vo formáte pdf, je to vyše 1000 strán, preto sme ho rozdelili po 100 stránkach.
Schematizmus je rozdelený na tri časti: úvod, hlavná časť a doplnok.
Hlavná časť aj doplnok majú dve časti zoznam farností a zoznam kňazov. Uvádzame celý schematizmus:
Úvod preložený do slovenčiny.
Zoznam všetkých farností.
Zoznam všetkých kňazov - je to vyše 7000 mien so stručným životopisom.
Doplnok k zoznamu farností.
Doplnok k zoznamu kňazov.

Dočasne uvádzame zoznam kňazov s dodatkom, zoradenie podľa abecedy.
a tiež zoznam všetkých farností s dodatkom.
Táto stránka môže pomôcť tým, ktorí sa zaoberajú dejinami svojej farnosti, aby sa takto dostali k hodnovernému prameňu a postupne potom môžu svoje vedomosti prehlbovať.

Na spracovaní tohto dokumentu sa stále pracuje, budeme radi ak nás upozorníte na vzniknuté chyby.