logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria


Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! (Lk 10,2)

V historickej knižnici máme staré schematizmy slovenských diecéz, chceme tieto údaje postupne zverejňovať. Kto bude mať záujem, bude si môcť zistiť, ktorí kňazi pôsobili v jeho farnosti. Ǔdaje sú latinsky, ale pri súčasných technickýh možnostiach nie je problém si to preložiť. Budeme tiež spoločne prosiť, aby bol stále dostatok robotníkov v Pánovej vinici.
Zatiaľ sme digitalizovali a spracovali:
Némethy, Ludovicus: Series parochiarum et parochorum Archi-dioecesis Strigoniensis ab antiquissimis temporibus usque annum MDCCCXCIV, Ostrihom 1894, 1082 strán.

Klikni na písmeno, ktorým začína meno farnosti!

A , B , CČCh , , E , F , G , H , I , J , K , , M , , O , P , R , , , U , V , W , ,