logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria


V roku 1894 kňaz Ostrihomskej arcidiecézy Ľudovít Némethy zostavil a vydal Schematizmus Ostrihomskej diecézy od najstarších čias až po rok 1894. Ostrihomské arcibiskupstvo zaberalo skoro celé územie Slovenska, okrem Nitrianskeho biskupstva a územia Šariša, Zemplína a Abova, ktoré patrili do diecézy Eger (Jáger). Na našej stránke prinášame informácie o kňazoch pôsobiacich na Slovensku, tento schematizmus je pre nás jedným zo základných prameňov informácii a preto ho na našej stránke zverejňujeme. Môžete si ho stiahnuť zoskenovaný vo formáte pdf, je to vyše 1000 strán, preto sme ho rozdelili po 100 stránkach.
Schematizmus je rozdelený na tri časti: úvod, hlavná časť a doplnok.
Hlavná časť má dve časti zoznam farností a zoznam kňazov. Vo formáte html uvádzame časť, ktorá obsahuje zoznam všetkých farností. a tiež časť obsahujúcu zoznam všetkých kňazov - je to vyše 7000 mien so stručným životopisom. Doplnok upresňuje a opravuje niektoré údaje, je tiež rozdelený na dve časti. Uvádzame doplnok k zoznamu farností. a tiež doplnok k zoznamu kňazov. Táto stránka môže pomôcť tým, ktorí sa zaoberajú dejinami svojej farnosti, aby sa takto dostali k hodnovernému prameňu a postupne potom môžu svoje vedomosti prehlbovať.

Na spracovaní tohto dokumentu sa stále pracuje, budeme radi ak nás upozorníte na vzniknuté chyby.