logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Mauchs, Michal

Tituly:

náboženský spisovateľ, bernolákovec

Životopisné dáta:

* 30. apríla 1738, Prešov – † 25. novembra 1802, Tekovské Nemce, okr. Zlaté Moravce

Životopis:

Teológiu študoval v Trnave a na Pázmaneu vo Viedni, v r. 1761 ho vysvätili za kňaza.
Potom sa stal kaplánom v Novom Meste nad Váhom, v rokoch 1768-1782 bol farárom v Hradišti, neskôrv Sľažanoch, od 19. apríla 1785 v Tekovských Nemciach. Bol riadnym členom bernolákovského Slovenského učeného tovarišstva, prihláseným v jeho hlavnom stánku v Trnave.
Tlačou vydal v bernolákovčine knihu modlitieb a náboženských piesní.

Pramene:

Zelliger, A.: Egyházi írók csarnoka. Trnava 1893, s. 325; Kotvan, I.: Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 221; Hučko, J.: Sociálne zloženie a pôvod slovenskej obrodenskej inteligencie. Bratislava 1974, s. 275; Némethy, L.: Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, s. 778; Szinnyei. J.: Magyar írók élete és munkái 8. Budapešť 1902, s. 893-894; Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1932, s. 179; Archív BiO MS (matrika nepotvrdzuje miesto úmrtia); Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 120; Radváni, H.: Slovenské učené tovarišstvo. Trnava 1992, s. 62;<br /> http://religiask.blogspot.sk/2014/10/mauksch-michal.html

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944167Mauchs, MichalZbrog dusse, s kterú ohňiwého Draka pekelného strilki sa odhánagú a dussa od nich zachránená bíwá.1803