logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Mattoška, Libor Jozef, OFM

Iné mená:

Otecko, L. M. Oravský, Redaktor; Holica, Jozef

Tituly:

spisovateľ, redaktor

Životopisné dáta:

* 2. októbra 1891, Likavka, okr. Ružomberok – † 30. augusta 1958, Ružomberok, poch. v Spišskej Teplici

Životopis:

Pochádzal z chudobnej rodiny. Štúdium na gymnáziu mu umožnili františkáni najprv v Trstenej, vyššie triedy absolvoval v Malackách. Dňa 3. septembra 1906 vstúpil do rehole františkánov a prijal rehoľné meno Libor. Prvé sľuby skladal 19. novembra 1907. Po skončení teológie v Bratislave ho 5. februára 1914 vysvätili za kňaza.
Pastoračnú činnosť začal v Ostrihome. Potom suploval lektora teológie v Hlohovci, Ostrihome a Bratislave, zároveň v rokoch 1915-1918 prednášal filozofiu na rehoľnom učilišti v Malackách. V rokoch 1918-1928 bol gvardiánom kláštora v Malackách, od r. 1925 aj správcom farnosti, v rokoch 1928-1945 gvardiánom v Kremnici. V rokoch 1946-1950 zastával funkciu správcu Komisariátu pre Svätú zem v Prešove, tu redigoval aj časopisy a založil Františkánske literárne podniky. V tom období pôsobil aj v Ríme a v Assisi. Podarilo sa mu vyhnúť sa internácii rehoľníkov r. 1950. Potom ho však doviedli do Žiliny spravovať Kostol sv. Barbory. Od r. 1951 bol správcom farnosti Liptovský Ondrej a od r. 1954 Liptovská Teplička.
Vynikal v literárnej a dramatickej tvorbe aj ako redaktor časopisov.
Napísal divadelné hry: Elienne (1921), Prvé a posledné sv. prijímanie (1938, 1943), Cesta radosti (1938), Presadený kvet (1940), Prerušená hra (1941), Obnovený svet (1932, 1947). Jeho hry náboženského rázu sa s obľubou hrávali na celom Slovensku. Z jeho modlitebných a náboženských kníh treba spomenúť: Malý breviár (1926), Misijná pamiatka (1935 a 1937), Kvietky (1941), Myšlienky o tlači (1946), Srdcom a jazykom (1946), Pod krížom (1947), Svätý Anton (1922, 1930, 1932 a 1946) a Eucharístia, svety a ľudia (1946), kde podáva svoje zážitky z eucharistických kongresov v Kartágu, Dubline a Budapešti, na ktorých sa zúčastnil.
Jeho najvlastnejšou činnosťou však bola výchova detí a dospievajúcej mládeže, najmä dievčat. Im venoval svoje najznámejšie knihy: Po cestách života (1929), Katolícke dievča vo svete (1936), Otecko odkazuje (1941), Ľalia medzi tŕním (1942) a Otecko rozpráva (1946).
Nezastupiteľné je aj jeho miesto ako vydavateľa a redaktora časopisov. V r. 1922 začal vydávať časopis pre františkánskych terciárov Serafínsky svet, ktorý redigoval do r. 1944. V rokoch 1936-1938 mal zábavno-poučnú prílohu Naša mládež. Najviac starostlivosti venoval časopisu pre deti Priateľ dietok, ktorý vydával a redigoval v rokoch 1925-1948 a dal mu vynikajúcu literárnu i výtvarnú úroveň. V uvedenom čase to bol najobľúbenejší a najrozšírenejší detský časopis. Založil pri ňom aj edíciu Knižnica Priateľa dietok. Do časopisov prispieval mnohými poviedkami, rozprávkami, poučnými článkami. Pôsobil aj ako ľudový misionár i pri výchove františkánskeho dorastu. Vychoval niekoľko generácií katolíkov a vykonal neoceniteľnú prácu pre povznesenie náboženského a mravného života na Slovensku.

Pramene:

Pašteka, J.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s. 898-899.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944144Mattoška, Libor Jozef, OFMElienne1921
944151Mattoška, Libor Jozef, OFMSvätý Anton Paduánsky1922
944147Mattoška, Libor Jozef, OFMMalý breviár1926
477930Mattoška, LiborSvätý Anton Paduánsky1930
944146Mattoška, Libor Jozef, OFMObnovený svet1932
477931Mattoška, LiborSvätý Anton Paduánsky1932
944148Mattoška, Libor Jozef, OFMMisijná pamiatka1935
944149Mattoška, Libor Jozef, OFMMisijná pamiatka1937
945692Mattoška, Libor Jozef, OFMPrvé a posledné sväté prijímanie1938
420601Mattoška, LiborEucharistia, svety a ľudia1938
402682Mattoška, P. LiborCesta radosti1939
420609Mattoška, LiborPresadený kvet1940
944145Mattoška, Libor Jozef, OFMPrerušená hra1941
944152Mattoška, Libor Jozef, OFMKvietky1941
420606Mattoška, LiborOtecko odkazuje ...1941
945695Mattoška, Libor Jozef, OFMĽalia medzi tŕním1942
420602Mattoška, LiborKatolícke dievča vo svete1942
718980Mattoška P.L., OFMPrvé a posledné sväté prijímanie1943
420607Mattoška, LiborOtecko odkazuje1944
944150Mattoška, Libor Jozef, OFMSrdcom a jazykom1946
945694Mattoška, Libor Jozef, OFMSvätý Anton1946
915061Mattoška, LiborCesta radosti1946
915062Mattoška, LiborKatolícke dievča vo svete1946
915063Mattoška, LiborĽalia medzi tŕním1946
915065Mattoška, LiborMyšlienky o tlači1946
915066Mattoška, LiborObnovený svet1946
915067Mattoška, LiborOtecko rozpráva1946
915070Mattoška, LiborPresadený kvet1946
945693Mattoška, Libor Jozef, OFMObnovený svet1947
915068Mattoška, LiborPod krížom:1947
915064Mattoška, LiborMisijná pamiatka1948
915069Mattoška, LiborPrerušená hra1948

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44058Kráľovná sv. ruženca19368-9Janko Oravský. Seelendorf — dedina duchov.
45551Kráľovná sv. ruženca19328-9L. M. + R. Modlitba ku Sedembolestnej Panne Márii.