logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Matejka, Jozef

Iné mená:

Jozef Gbelský

Tituly:

bernolákovec, mariánsky ctiteľ

Životopisné dáta:

* 3. marca 1804, Trenčín-Kubrá – † 27. októbra 1881, Gbely, okr. Skalica

Životopis:

V r. 1822 začal študovať teológiu v Pešti, filozofiu študoval v Trnave. Po skončení teologických štúdií bol 21.d ecembra 1829 vysvätený za kňaza.
Dva roky bol kaplánom v Marianke, dvanásť rokov Šaštíne a jeden mesiac v Holíči. V r. 1843 bol tri mesiace administrátorom v Brodskom a dva mesiace administrátorom v Kuklove. Od r. 1844 bol farárom v Kútoch a napokon od mája 1856 v Gbeloch, kde pôsobil štvrť storočia.
V intenciách Slovenského učeného tovarišstva písal a publikoval diela v bernolákovskej slovenčine. Niektoré práce uverejnil po latinsky, iné zasa preložil do nemčiny a do maďarčiny. Články uverejňoval najmä v Katolíckych novinách a v časopise Cyrill a Method. Velký význam majú jeho práce, v ktorých nabádal veriacich k mariánskej úcte. Takéto dielo Pútňjk Mariánski (Trnava 1843), v ktorom priblížil čitateľom milostivú sošku Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, vyšlo ešte tri razy v maďarskom (v r. 1843, 1864 a 1899) a dva razy v nemeckom preklade (v r. 1843 a 1864). Venoval sa aj histórii. Vydal cirkevné dejiny Krátky Dejepis Cirkwe kresťansko-katolíckej (1850) a pápežov životopis Krátky životopis najsvätejšieho Otca, rímskeho pápeža Pia IX. (Skalica 1877).

Pramene:

Kotvan, I., Bibliografia bernolákovcov. Martin 1957, s. 216-220.<br />

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944136Matejka, JozefPútňjk Mariánski1843
944138Matejka, JozefMária zarándoka1843
1036267Matejka, JozefMária zarándokának utja1843
944140Matejka, JozefKrátky Dejepis Cirkwe kresťansko-katolíckej1850
1036268Matejka, JozefMemoria consecrationis magnificae ecclesiae oppidi Egbell1859
944137Matejka, JozefMária zarándoka1864
944142Matejka, JozefDescriptio historica...1864
877758Matejka, JozefPutnik Mariansky1864
1036269Matejka, JozefMemoria Mariani trisaecularis jubilaei 1864
944141Matejka, JozefColloquia quotidiana1867
944143Matejka, JozefKrátky žiwotopis Pia. IX.1877
944139Matejka, JozefMária zarándoka1899

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
43649Cyrill a Method - Katolícke noviny186241Janko Gbelský. Novejšie správy.(2)
43272Katolícke noviny18551Jozef Matejka farár Kutský. Z dekanstwa Šaščinského.
44178Katolícke noviny185539Jozef Matejka, farár kutský. Westník Cirkewný.
45954Katolícke noviny185337Jozef Matejka farár. Westník cirkewní.
46626Katolícke noviny185353Jozef Matejka farár Kutský. Westník cirkewní. Z Dekánstwa šaščinského.