logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMasár, Timotej, SJ

Tituly:

redaktor slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu, misionár.

Životopisné dáta:

* 16. augusta 1939, Hrnčiarovce nad Parnou, okr. Trnava

Životopis:

Pochádza z roľníckej rodiny. Základnú deväťročnú školu (1946-1954) vychodil v rodisku a v Trnave, strednú poľnohospodársku technickú školu v Trnave, kde aj zmaturoval (1958). Potom študoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, kde v r. 1963 získal titul diplomovaného inžiniera. V rokoch 1963-1964 absolvoval vojenskú službu a dosiahol hodnosť dôstojníka. V nasledujúcich dvoch rokoch pracoval ako výskumník v Šľachtiteľskom ústave Chrustenice. Do r. 1968 bol jeho ďalším pracoviskom Výskumný ústav v Ivanke pri Dunaji; nitrianska vysoká škola mu udelila titul vedecký ašpirant. V tom období sa zúčastnil na medzinárodných kongresoch v odbore genetiky v Paríži, v Tel Avive a jeho vedecké práce boli zverejnené nielen v domácich, ale i v medzinárodných odborných časopisoch.
Na radu svojej tety, rehoľnej sestry sv. Kríža Dobroslavy, odišiel v r.1968 do Švajčiarska s túžbou stať sa jezuitom. Tam dňa 17. decembra 1968 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát si vykonal v Západnom Berlíne v rokoch 1968-1970. Do r. 1972 študoval filozofiu študoval v Mníchove a do r. 1975 teológiu v Innsbrucku, kde získal titul magistra teológie. Kňazskú vysviacku prijal 1. júna 1975 v Ingenbohle vo Švajčiarsku.
V r. 1975 sa začal podieľať na príprave programov v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu a súčasne navštevovať Inštitút spirituality na Pápežskej gregoriánskej univerzite; na záver štúdia dosiahol licenciát zo spirituálnej teológie.
V rokoch 1978-1983 bol vedúcim slovenského oddelenia Vatikánskeho rozhlasu. V čase rímskeho pobytu prispieval článkami do viacerých časopisov a novín, najmä Posol, Jednota, L’Osservatore Romano a iných, stal sa spoluzakladateľom školy divadelnej techniky, ktorej riaditeľkou bola herečka a režisérka Claretta Raffaella Carotenutová, a spolupracoval tam pri formácii mladých hercov. V rokoch 1983-1993 pôsobil v Bad Schönbrunne vo Švajčiarsku, kde bol vedúcim duchovných cvičení sv. Ignáca Loyolského, dával exercície, viedol kurzy vzdelávania dospelých nielen v miestnom exercičnom dome, ale i v Nemecku a v Rakúsku, zároveň bol zodpovedný aj za študijný odbor umenie, kultúra a kreativita. V r. 1991 sa stal administrátorom Farnosti sv. Petra v Embrachu pri Zürichu. Od r. 1993 pracoval v Zürichu ako duchovný správca vysokoškolákov, kázal, dával exercície, pracoval v pastorácii skupín a jednotlivcov žijúcich na okraji ľudskej spoločnosti: narkomanov, alkoholikov, homosexuálov, prostitútok a pod.
V rokoch 1994-1996 pôsobil na Slovensku: v Radvani pri Banskej Bystrici vykonával funkciu kaplána a v Piešťanoch dával duchovné cvičenia v exercičnom dome jezuitov.
Od júna 1996 pôsobil vo Feldkirchu (západné Rakúsko) v jezuitskej komunite švajčiarskej provincie „Stella Matutina“; dával duchovné cvičenia v oblasti hovoriacej po nemecky, popritom bol duchovným otcom Maltézskemu rádu vo Švajčiarsku, talianskej komunite v rakúskom Vorarlbergu, v štátnej nemocnici vo Feldkirchu, kazateľom v Lichtenštajnsku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Od 21. mája 2004 bol výpomocným duchovným v Piešťanoch. Žije v Zürichu.
Je autorom vedeckých prác z oblasti genetiky.

Pramene:

Nový spolupracovník. Slovenskí jezuiti v Kanade, Vianoce 1975, s. 12-13.

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
1981Hlasy z Ríma198111Timotej Masár, SJ. PRÁCA JE ZÁKLADNÝ ROZMER ŽIVOTA.
1997Hlasy z Ríma198112Masár, Kráľ, Pudiš. VATIKANSKY ROZHLAS O NÁVŠTEVE SVÄTÉHO OTCA V SLOVENSKOM ÚSTAVE SVÄTÉHO CYRILA A METODA.
1998Hlasy z Ríma198112Timotej Masár, SJ. Interview za horúca...
1615Hlasy z Ríma19788-9Timotej Masár V CIRKVI NIKTO NIE JE CUDZINCOM.
1480Hlasy z Ríma19776Timotej Masár SJ Láska všetko zachvátila, všetko sa musí premeniť na lásku.