logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Marmankovič, Adam, OFM

Tituly:

fráter, hudobný skladateľ a organista

Životopisné dáta:

* 1721, Svätý Jur, okr. Pezinok – † 27. januára 1788, Žilina

Životopis:

Do františkánskej rehole vstúpil v r. 1740 v Hlohovci, kde absolvoval i ročný noviciát. Ako rehoľný brat pôsobil vo viacerých kláštoroch Salvatoriánskej provincie: v Prešove (1742), Stropkove (1743, 1758, 1772), Nižnej Šebastovej (1744), Bardejove (1759), Okoličnom (1760-1769, 1773, 1774, 1777-1783), Beckove (1770, 1771, 1776) a v Kremnici (1775), kde zastával rôzne funkcie. Bol kníhviazačom (Šebastová), správcom vínnej pivnice (Stropkov), no najčastejšie organistom. Je pochovaný v krypte Kostola sv. Barbory za hlavným oltárom.
Už pred vstupom do rehole mal isté hudobné vzdelanie. Pripisuje sa mu autorstvo tzv. Pruštianskeho pašionálu B, ktorý vznikol v r. 1740. Obsahuje dvoje pašie (Passya w Kvetnú nedelu a Welky Pátek) a jednu pôstnu pieseň (Zdraw buď mug premily drahý Ježissy). Pri ich tvorbe čerpal zo starších predlôh. Za jeho pôvodné diela sa považujú zbierky Antiphona Tota pulchra I (Antifóna Celá krásna I) a Antiphona Tota pulchra II (Antifóna Celá krásna II). Oba zborníky obsahujú spolu tridsať barokových variácií mariánskeho chválospevu Tota pulchra es, Maria (Celá krásna si, Mária), ktorý sa pravidelne spieval na františkánskych chóroch po vešperách. Jeho zborníky sú pozoruhodným článkom františkánskej barokovej hudby na Slovensku.

Pramene:

Čapkovič, Pius, OFM: Nekrologium františkánskeho kláštora v Žiline, in Františkánsky obzor, roč. X, Žilina 1942, str. 61; Gajdoš, V. J.: Františkáni v slovenskej literatúre. Cleveland, Ohio, 1979, s. 115 a nasl.; Lepáček, C.: Františkánske pašionále. Časopis katolíckeho duchovenstva, r. 72, 1931, s. 881-891; Gajdoš, V. J.: Barokový hudobník Adam Marmankovič. Duchovný pastier, r. 50, 1975, s. 231-233.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944124Marmankovič, Adam, OFMPruštiansky pašionál B1740
944122Marmankovič, Adam, OFMAntiphona Tota pulchra I1750?
944123Marmankovič, Adam, OFMAntiphona Tota pulchra II1750?