logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Markovič, Anton, SchP

Iné mená:

Markovich, Anton, SchP

Tituly:

gymnaziálny profesor, náboženský spisovateľ.

Životopisné dáta:

* 10. júna 1808, Závod, okr. Malacky – † 26. júla 1867, Budín, dnes Budapešť

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Po skončení gymnaziálnych štúdií sa 8. októbra 1827 stal členom Rehole piaristov. Filozofické štúdiá absolvoval vo Vacove, teologické vo Svätom Jure a v Nitre, 5. augusta 1835 ho vysvätili za kňaza.
Vyučoval v Ružomberku v rokoch 1830-1831, na gymnáziu v Leviciach v rokoch 1836-1838, v rokoch 1839-1840 v Kecskeméte, v rokoch 1841-1847 v Budíne. V rokoch 1847-1848 bol dozorcom konviktu v Benátkach, v r.1848-1849 poľným kurátom uhorskej domobrany. Potom učil na gymnáziách v r. 1850 v Nitre a v r. 1851 v Banskej Štiavnici. V rokoch 1853-1862 pôsobil ako riaditeľ gymnázia v Zreňanine a od r. 1862 v Tate. Zomrel v Budíne.
Tlačou vyšiel jeho príhovor Epistula ad... Joannem Baptistam Grosser (List... Jánovi Krstiteľovi Grosserovi, Budín 1847). Niektoré jeho náboženské práce zostali v rukopise.

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 76; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944102Markovič, Anton, SchPElegia rev. ac eximio Patri Ernesto Poleretzky e S. P.1833
944101Markovič, Anton, SchPEpistola ad adm. rever. atque claris. patrem Joannem Bapt. Grosser ... provincialem1847