logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMarko, Ján

Tituly:

náboženský spisovateľ, teológ, filozof, prekladateľ

Životopisné dáta:

* 12. februára 1915, Zázrivá, okr. Dolný Kubín – † 6. augusta 1977, Podolínec, okr. Stará Ľubovňa, poch. v Zázrivej

Životopis:

V rokoch 1936-1941 študoval teológiu na Vysokej škole bohosloveckej v Spišskej Kapitule. Za kňaza ho vysvätil biskup Ján Vojtaššák 22. júna 1941.
Krátko pôsobil ako kaplán v Zubrohlave. V r. 1942 sa stal archivárom v Spišskej Kapitule. Popritom bol profesorom náboženstva na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1944-1945 si ďalej prehlboval teologické vzdelanie na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V rokoch 1946-1950 pôsobil ako kaplán a neskôr farár v Dolnom Kubíne. Za bezvýhradnú vernosť povolaniu, za svedectvo pravde a za mnohostrannú náboženskú aktivitu medzi mládežou ho v r. 1950 odsúdili na jedenásť rokov väzenia. Po prepustení pracoval v civilnom povolaní. Posledných desať rokov žil v Podolínci, kde zomrel ako dekan.
Jeho teologické a filozofické myslenie sa rozvíjalo najmä pod vplyvom L. Hanusa a P. Lipperta. Charakterizuje ho stať Človek a jeho čin, ktorú publikoval v 1. čísle novozaloženej kultúrnej revue Obroda. Vychádzal v nej zo zásady, že každou cieľavedomou činnosťou, orientovanou na tvorbu hodnôt, teda prácou, sa človek pripodobňuje svojmu božskému Tvorcovi. Každá ľudská činnosť však má svoje bolestné hranice a sama osebe vedie k nezmyselnosti a k zmaru. Z toho ju môže dostať jedine Božia milosť, ktorá, keď človek dovolí, aby sa na jeho činnosť naštepila, dáva jej novú, nekonečnú hodnotu. Ak túto činnosť vykonáva kresťan, dosiahne sa i to, že vďaka jeho viere sa preklenie priepasť medzi bytím a činom.
Hojne prispieval do Kultúry a Katolíckych novín. Cenná je jeho kritika Prvých slovenských dejín filozofie od F. Osuského pod názvom Pravda o Prvých slovenských dejinách filozofie (Kultúra, r. 12, 1940, č. 3-4).
Z latinčiny preložil dielo patristického mysliteľa Felixa Minucia Oktávius (Trnava 1950). Od r. 1943 redigoval satiristický časopis Voš. Z ďalších prác: Rorate coeli (Kultúra, r. 14, 1942, č. 11-12); recenzie: Lippert, P.: O láske a bolesti (Kultúra, r. 13, 1941, č. 1); Orsenigo, C.: Život a dielo sv. Karola Boromejského (Kultúra, r. 13, 1941, č. 2-3); Bertrand, L.: Sv. Augustín (Kultúra, r. 15, 1943, č. 3).
Oblasťou jeho pôsobenia boli aj špeciálne aktivity zamerané na osobnostný rozvoj mladých ľudí. Organizoval napríklad biblické súťaže, viedol duchovné cvičenia. Ako hudobník sa realizoval hrou na organe a prácou s miešaným zborom pri rôznych príležitostiach.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 240; Fuska, F.: Príklad vzorného kňaza a pedagóga. Katolícke noviny, r. 115, 2000, s. 20.

Preklady diel zahraničných autorov

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042478Minucius Felix, MarcusMarka Minúcia Felixa Oktávius1950