logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Marček, Dávid

Tituly:

historik

Životopisné dáta:

2. pol. 19. stor.

Životopis:

Bol kaplánom v Jelšave. Zaoberal sa históriou, ale jeho spisy ostali v rukopise.
Napísal dielo o slovanských vierozvestoch - Historicko-kritický rozbor života Cyrilla a Methoda, sv. apoštolov slovanských (1863) a prácu o svätoštefanskej korune - Pojednanie o korune uhorskej, v ňomže dokazuje sa, že koruna uhorská pôvodom svojím nie je tá, za ktorú ju doteraz historici považovali.

Pramene:

Rizner, Ľ. V.: Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca r. 1900. III. Martin 1932, s. 148.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944096Marček, DávidHistoricko-kritický rozbor života Cyrilla a Methoda, sv. apoštolov slovanských1863
944097Marček, DávidPojednanie o korune uhorskej1864?