logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Bibliografia niektorých kňazovMakai, Anton

Iné mená:

Makay, Anton

Tituly:

biskup, verejný činiteľ

Životopisné dáta:

* 24. februára 1756, Rožňava – † 8. januára 1825, Sümeg, Maďarsko

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. Po absolvovaní gymnaziálnych štúdií v Rožňave študoval teológiu v biskupskom kňazskom seminári v Jágri.
Po kňazskej vysviacke pôsobil na tamojšom biskupskom úrade ako kaplán, pracovník, neskôr ako riaditeľ biskupskej kancelárie. Potom bol profesorom biskupského kňazského seminára a jágerským farárom. Postupne sa stal sídelným kanonikom (1792), titulárnym opátom (1801), jágerským veľprepoštom (1809), titulárnym biskupom (1816), banskobystrickým (1818), napokon vesprémskym sídelným biskupom (1823). Hoci bol banskobystrickým biskupom v podstate len dva roky, vykonal kánonické vizitácie takmer v celej diecéze - s výnimkou banskobystrického, zvolenského a krupinského dekanátu. Vytvoril tekovský, nitriansky a turčiansky archidiakonát. V r. 1821 zvolal do Banskej Bystrice synodu, ktorej výsledkom boli dodnes platné nariadenia Constitutiones dioecesanae (Diecézne štatúty, Banská Bystrica 1821). Pracoval aj v štátnej správe. Bol dvorským radcom a prísediacim sedmipanskej tabule (1816) i kancelárom uhorskej kráľovnej (1823).
Tlačou vyšli jeho príležitostné prejavy.

Pramene:

Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990, s. 40; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1971, s. 17-18.

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
944036Makai, AntonDictio... episcopo Neosoliensi...1819
944037Makai, AntonParaenesis ad sacram dioecesanam Neosoliensem primam synodum...1821

Knihy o ňom

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1042827Thott, Vojtech od sv. Anny, SchPCarmen III. ac Rev. Dno Antonio Makay1819
945903Török, JozefIll. Ac Rev. Dno Antonio Makay de Eadaem et Gelej1819
1040173Paleš, Henrich, SchPOde, qua ill. ac rev. dn. Antonius Makay episcopus Neosoliensis 1822