logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Magnusek, Vojtech

Tituly:

pedagóg, náboženský spisovateľ.

Životopisné dáta:

* 20. novembra 1902, Chynorany, okr. Partizánske – † 10. októbra 1981, Chynorany

Životopis:

Gymnázium navštevoval ako chovanec Malého seminára v Nitre. Teológiu študoval v Nitre a Štrasburgu, kde ho aj 29. júna 1927 vysvätili za kňaza.
Ako kaplán účinkoval na mnohých miestach: v r. 1928 vo Vysokej nad Kysucou a vo Veľkom Rovnom, v r. 1929 v Žiline, v rokoch 1930-1931 v Rosine, v rokoch 1932-1934 v Krásne nad Kysucou.
Od r. 1935 pôsobil ako profesor na Vysokej škole bohosloveckej v Nitre. Od r. 1935 ako prosynodálny sudca zastával aj funkciu obhajcu zväzku, tzv. defensor vinculi. V rokoch 1935-1940 prednášal dogmatiku, v rokoch 1938-1939 pedagogiku a v rokoch 1938-1941 sociológiu. Stal sa aj riaditeľom katolíckej dievčenskej ľudovej, meštianskej a strednej školy (1939-1948), katolíckeho dievčenského učiteľského ústavu v Nitre (1940-1948), rektorom Malého seminára v Nitre (1945-1950). Po zmene režimu bol kaplánom v Bytči (1950), Domaniži (1951), Trenčianskej Teplej (1953-1978), kde spravoval kostol vo filiálke Trenčianske Teplice. V r. 1978 ho vymenovali za čestného dekana. Na odpočinku žil v rodisku. 9. októbra odpadol pri oltári a na druhý deň zomrel. Je pochovaný vedľa svojho synovca Bohdana Galvánka, ktorý ako kaplán tragicky zahynul v Rajci.
Publikoval už ako bohoslovec. Tri práce mu vyšli v Sborníku literárnych prác slovenských bohoslovcov (Ružomberok 1924): Vychádzka do vesmíru, Veda a viera o stvorenia vývine zeme, Jednota pokolenia ľudského. Neskoršie publikoval v Ročnici misijného spolku na Slovensku (1934), v Duchovnom pastierovi a v Časopise slovenských katechétov. V zborníku k jubileu nitrianskeho biskupa K. Kmeťka je autorom príspevku Pán arcibiskup a malý seminár (Trnava 1946, s. 73-75). Vydal cyklostylované prednášky z pedagogiky a cyklostylované katechézy - 3 diely (1950). V r. 1944 preložil z francúzštiny: Malá príručka pre členky družiny dietok Nepoškvrnenej Panny Márie (Nitra).

Pramene:

Bucko, V. (red.): J. E. Dr. Karol Kmeťko 25 rokov biskupom v Nitre 1921 - 13. 11. 1946. Trnava 1946, s. 67; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 154; Judák, V. - Danková, S.: Exodus. Nitra 1996, s. 22; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 143; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s. 159; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 315; Prikryl, Ľ.V.: Žilinskí kňazi a rehoľníci, Žilina 2007, s. 45.