logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Monsperger, Andrej, SJ

Tituly:

rehoľný kňaz

Životopisné dáta:

* 2. novembra 1708, Kapuvár, Maďarsko – † 10. júna 1771, Leopoldov, okr. Hlohovec

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil v r. 1728. V r. 1737 učil rétoriku v Košiciach, potom v rokoch 1738-1741 študoval teológiu v Trnave, kde bol vysvätený za kňaza.
Pätnásť rokov bol kazateľom na rôznych miestach v Uhorsku. Od r. 1763 bol farárom a zároveň predstaveným rehoľného domu v Leopoldove.
V r. 1761 predniesol reč pre uhorského a českého kráľa Karola Jozefa Emanuela vo Svätom Jure v šopronskej župe s názvom Nagy lelkü emberangyal, az az néhai felséges Károly Jósef Emanuel Magyar- és Csehországok királyi… és Hetruriai nagyherczegnek halotti dicsérete, melyet t. n. Soprony vármegye… mondatott a Jesus társaságának Szent György templomában 1761 Bőjtmáshava 10. Sopronyban.

Pramene:

Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text;<br /> leopoldov.fara.sk/index.php/o-farnosti/knazi-vo-farnosti

Autor kníh

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1036963Monsperger, Andrej, SJMetamorphosis rhetoris in philosophum1737